ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Göteryds socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 241 Naturnamn : 314 Bebyggelsenamn : 595 Naturnamn : 276
Göteryd sn Abborralogen terräng Göteryd socken Abboralogen åker
Göteryd sn Andestenen sten Göteryds sn sn Abborralogen skogsbacke
Göteryd sn Askenäs triangelpunkt Göteryd sn Allmänningen åker
Göteryd sn Askenäs bro Saknas /Se Göteryd sn Arveka kanal kanal
Göteryd sn *Askenäs sjö, se Hängasjön sjö /Se Göteryd sn Arveka stutar stenar
Göteryd sn *Bards kvarn f.d. kvarn Göteryd sn Arvida stutar stenar
Göteryd socken Barnö terräng Göteryd sn Arveka Stutar stenar
Göteryd socken Barsasjön uttorkad sjö Göteryd socken Arveka stutar Stenar
Göteryd socken Barsasjön uttorkad sjö /Se Göteryd sn Barnö skogsbacke
Göteryd sn »Barsesiön» utdikad sjö /Se Abborraslätt by Bastuliden backe
Göteryd sn Bengts göl tjärn Anneberg backstuga Bastuåker åker
Göteryd sn Bertemosse mosse Arveka bebyggelse Berget Saknas
Göteryd sn Bjärnhulta göl tjärn Arveka by Berget backe
Göteryd sn Björkbacken terräng Arveka by Berget bergvägg
Göteryd sn Björkelund terräng Askenäs by Berget granitberg
Göteryd sn Björkelund terräng Askenäs gård Betlehem åker
Göteryd sn Björkholmarna öar Askenäs herrgård Bjärlången åker
Göteryd sn Björkön ö Askenäs herrgård Bjärnhulta fly ängar
Göteryd sn Björnehall häll Askenäs säteri Bjärnhulta göl göl
Göteryd sn Bokelid terräng Askenäs herrgård Bjärsträdan åker
Göteryd socken Bommemyr myr Axelsberg backstuga Björnahall stenar
Göteryd sn Bomme sjö sjö Bengtsbo backstuga Björnahallsängarna ängar
Göteryd Saknas Bomme sjö sjö Bengtsboda torp Boställehagen hage
Göteryd sn Broka sjö sjö Bengtsboda torp Bredingen åker
Göteryd sn Brokhultasjön mosse Bergslund backstuga Bredåker åker
Göteryd sn Brokhultssjön sjö /Se Betlehem lägenhet Broka sjö sjö
Göteryd sn Bråtabäck bäck /Se Birkedal backstuga Brokeltasjön sjö
Göteryd sn Bråtabäcken bäck /Se Birkelund torp Brokhults sjökanal kanal
Göteryd sn Bråtabäck bäck /Se Birkelund backstuga Brudaliden backe
Göteryd sn Bråtahult ägomark Birkelund backstuga Brunfållen åker
Göteryd sn Bråtasjön sjö Birkelund backstuga Brunnsträdan träda
Göteryd sn *Bråthult f.d. gränsmärke Birkelund backstuga Bråkärret kärr
Göteryd sn Bråtsjö sjö /Se Birkelund torp Bråtbolet sidländ mark
Göteryd sn Bråtsjö sjö /Se Birkelund backstuga Bräkentorp »fåll»
Göteryd sn Burhult triangelpunkt Birkelund backstuga Brännehylte skogsmark
Göteryd socken Burhulta sjö mosse Bisterhyltan torp Bueltasjön sjö
Göteryd sn Buskö ö Bjernhult Saknas Burhultamossen mossar
Göteryd sn /Se *Bårarsten f.d. gränsmärke Bjärnhult gård Burhulta sjö sjö
Göteryd sn /Se Bårsnen sjö Bjärnhult f.d. herrgård Burhults sjökanal kanal
Göteryd sn /Se Bäckahygget terräng Bjärnhult gård Bålds Saras täppe backstuga
Göteryd sn /Se Bäckö terräng Bjärnhult herrgård Båraresjön sjö
Göteryd sn /Se Dannebro ägomark Björkeslätt torp Bårarydkanalen kanal
Göteryd sn /Se Dannäs terräng Björkholmen torp Bökebågen åker
Arveka by *Dotesbökes skog skogsparti /Se Bokelid gård Bökenäbben åker
Arveka by /Se Duntelid terräng Bokelid torp Dalsåker åker
Arveka by /Se Dåsebäcken bäck Bokelid torp Dammträdan åkerträda
Askenäs gd Ebbhultssjön mosse Bokelund torp Dammvallen dammvall
Askenäs g Ebbhultssjön mosse Bokelund torp Danseplatsen plan
Askenäs gd *Ekholmen f.d. ö Bokelund backstuga Delaryd åbro bro
Askenäs gd Ekenäsaskog triangelpunkt Bokholmen torp Duntelid vägbacke
?Askenäs gd Elisborg ägomark Bremeslid torp Duntelid backe
Askenäs gård Ellenekrok terräng Brobergstäppet torp Dåsebäcken bäck
Askenäs gård Enelund terräng? Brokabygd by Ekedalsåkern åker
Askenäs gård Eneryd åkermark Brokhult Saknas Ekenäsabron bro
Askenäs gd Erikaviken vik Brokhult by Ekenäsa källa källa
Askenäs säteri Farstusjön sjö Brokhult by Ekenäsa källa källa
Askenäs säteri Fianäset ö Brokhult by Ekenäsaån å
Askenäs hg Flyet mosse Brokhult by Ekesåker åker
Askenäs gd /Se Flyet åkermark Bron backstuga Erikaviken vik
Askenäs kvarnar Saknas Flytorpet ägomark Brotorpet torp Erikaviken vik
Askenäs kvarnar Saknas Flyudden terräng Bruket järnbruk Fastesjön sjö
Lilla Asknäs gård *Flyx myr f.d. myr Bråtahult gård Farstusjön sjö
Lilla Asknäs gård Fridhem terräng Bråtahult torp Fianäset holme
Bjernetorp förr gård Furuholmen terräng Bräcke torp Forreryds göl gölar
Bjärnetorp gård Gimmaköp terräng Burhult by Fänäset ängsudde
Bjärnhult gd Gimmamossen mosse Burhult by Förstufon sj. sjö
Bjärnhult gd Gimmasjön sjö Burhult by Förstusjön sjö
Bjärnhult gd Goda-hoppsudden terräng Burhult by Getuddamaden ängsmark
Bjärnhult gård Godatorpet öppen terräng Norra Burhult by Gretabäck bäck
Bjärnhult säteri Granholmamyren myr Norraburhult gård Gretas backe åker
Bjernhult gd Granholmamyren myr Söndra Burhult f.d. furirboställe Grävlingaängarna ängar
Bjärnhult säteri /Se Granholmen öppen terräng Bårshult Saknas Gubbåker åker
Bjärnhult gård Granholmen åkermark Bårshult by Gunillas fitta kärr
Bjärnhults kvarn Saknas Gretabäck bäck Bårshult by Gästsivarebacken backe
Bjärnhults kvarn Saknas Gräsön ö Bårshult by Göl-kanalen kanal
Boastakiöp Saknas /Se *Grävlingehall gränssten Bårshult by Gölkanalen i Näs kanal
?Brokhult by Grönö ö Bårshult by Gösköpsfallet vattenfall
Brokhults gärde Saknas Gullö terräng Bäckaholm lht Harafallsbacken backe
Brokhult by /Se Gåsaboda terräng Bäckaholm backstuga Harafallsbacken backe
Brokhult by /Se *Gölasjö f.d. sjö Bäckaholm torp Helgeån å
Burhult by Göransbo åkermark Bäckahygget torp Holmseryd källa källa
Bårshult by Gösköpsån å Bäckahygget Saknas Horsakärret kärr
Bårshult by /Se Gösköpsån å Bäckahöljen del av sn Hultaträdan åkerträda
Delary samh. /Se Götadal åkermark Bäckö torp Hylte bro bro
Delary poststation /Se Hallatorpet ägomark Bökhult gård Hälleviksbro bro
Ekenäs by Helga å å Bölaboda backstuga Hängasjön sjö
Ekenäs by Helga å å Dalby torp Hängasjön sjö
Ekenäs by Helga å å Dammbrohult torp Hästbergamossen mossar
Elisköp by /Se Helga å å Dannebro torp Hästbergaån å
Elisköp by /Se Helgeå å /Se Dannäs torp Intaga fly skogsmark
Fagerhult by Hoge Fly, se Kråkemyr myr Danskastallen stallbyggnad Intagalid backe
Fagerhult gård Holmsjön sjö /Se Delary bruksegendom Intaga öar backar
?Forreryd by /Se Holmsjön sjö Delary gård Intaget utägor
?Forreryd by Holmsjön sjö Delary brukssamhälle Intaget utägor
Forreryd by /Se Holmsjön sjö /Se Delary brukssamhälle Intäkterna skogsängar
Forreryd by /Se Hultabacken åkermark Delary herrgård Isaka veke Saknas
Fåglanäs gård Hultet triangelpunkt Delaryds kvarn kvarn Jemmaköpet skog
Fåglanäs gård Hålan terräng Delaryds såg vattensåg Judhulta jätterör hällkista
Fåglanäs gård Hällbergs hytta Saknas Ekelund torpställe Judhulta sten sten
Fåglanäs gård *Hällhult kvarn f.d. kvarn Ekenäs Saknas Judhulta åbro bro
Fåglanäs gd Hältavangen grotta /Se Ekenäs by Jämnhulta dyhåla hålor
Fåglanäs gård Hältavangen grotta /Se Ekenäs by Jämnhulta göl göl
Godahoppsudden torp /Se Hältavangen grotta /Se Ekenäs by Jämnhultamossen mosse
Gårdstaköp by /Se Hängasjön sjö Ekenäsa kvarn vattenkvarn Järarna ås
Gårdstaköp by /Se Hängasjön sjö Ekenäsa Strömmagård gård Järavägen väg
Gösköp by Hängasjön sjö Ekholmen torp Järnåker åker
Gösköp by Hängasjön sjö Elisköp Saknas Jätteåker åker
Gösköp by /Se Hängasjön sjö Elisköp gårdar Jättingen åker
Gösköp by /Se Hängasjön sjö /Se Elisköp by Kaggekärret kärr
Göteryd poststation /Se Hängasjön sjö /Se Elisköp by Kakelösa åker
Hillegårdetorp gård /Se Hängasjön sjö /Se Eneberg boningshus Kapellåkern åker
Hillgärdet gård Hängasjön sjö /Se Enelund backstuga Kidhagabacken backe
Holmseryd by /Se Hängklädsgölen tjärn Eneryd backstuga Kittemyr mosse
Holmseryd by /Se Hästbergamossen mosse Eriksdal soldattorp Klinkhagen del av backsluttning
Hultatorp torp /Se *Högeslid f.d. gränsmärke Eriksholm torp Klockaregölet göl
Hylte by Hökamaden terräng Erikstorp soldattorp Klockegölet sjö
Hylte by Isaksäng terräng Erlandstorp torp Klockgölen göl
Hylte by Jeriko terräng Fagerhult Saknas Klockgölen göl
Hämpersköp gd /Se Jonsköpeviken vik Fagerhult by Klockgölen göl
Hästberga by Jonsköpsviken vik /Se Fagerhult by Klockgölen göl
Issjö Södergård eller Pampator gård /Se Jämnhulta göl tjärn Fagerhult by Klädaberg »berg»
Jonsköp by Jämnhultamossen mosse Fagerhult by Knappaåkern åker
Jonsköp frälsehemman, (säteri) /Se Järarna terräng Fereholmen torp Knektafållarna ängar
Jonsköp by »Jättarör» gravröse /Se Ferelund soldattorp Korsvägen vägkors
Jonsköp by /Se Jönsboda terräng Ferelund torp Kroksjön sjö
Jonsköp by /Se Kakelösa ägomark Ferelund torp Krokåker åker
Jonsköp by /Se Kapellhagen terräng Ferelund torp Kruts Sare tomt backstugutomt
Jonsköp by /Se Kapellåkern åkermark Ferelund boningshus Kvarnabron järnvägsbro
Jonsköpskvarn kvarn Kaptensängen terräng Ferelund backstuga Kvarnbäcken bäck
Judhult by Karlshult terräng Ferholmen backstuga Kvarndammen damm
Judhult by Karshult ägomark Fjärdingen utgård Kvarnkärret kärr
*Klåckaregården hemman Klangsas terräng Flytorpet torp Kållaköpa hage hage
Kopparebygd by Klockaregölet tjärn Foglanäs säteri bebyggelse Kållaköps kvarn kvarn
Kopparebygd by Klockareån å Foglanäs gårdar Kållaköps kvarn kvarn
Kopparebygd by /Se Lilla Kläaberg triangelpunkt o. f.d. gränsmärke Forreryd by Källarebacken backe
Kållaköp by /Se Kläaberg Lilla triangelpunkt Forreryd Saknas Källareudden udde
Käskehult by Knaggen Saknas Forreryd by Käskhultasjön sjö
Käskhult by /Se Korratorp terräng Forreryd by Kölabodaeken ek
Kölaboda by Koudden udde Fredagshultet gård Kilaboda sj. sjö
Kölaboda Saknas Kringelbäcken bäck Fredagshultet hemman Kölshulta sjö sjö
Kölaboda by Kroksjön sjö Fridhem backstuga Kölabodasjön sjö
Kölaboda by Kroksjön sjö Fridhem soldattorp Kölsasjökanalen kanal
Kölaboda by /Se Kroksjön sjö /Se Fridhem torp Ladugårdsåker åker
Kölaboda by /Se Kråkemyr myr Fridhem backstuga Lasses håla åker
Kölaboda by /Se Krösnakärr ägomark Fyrkappen backstuga Lejonamossen mosse
Kölshult Saknas /Se Kvarnabäcken bäck Fåglanäs by Lekanåker åker
Kölshult by Kvarnamon terräng Fåglanäs herrgård Lilla östregårdsträdan åkerträda
Kölshult by /Se Kvarndammen sjö Gatan torp Lillarydträdan åkerträda
Liavången by Kållakärr kärr Gategården gård Lillaryds bro bro
Liavången by Kållaköp triangelpunkt Goda hoppsudden torp Lillån å
Liavången by Källareudden udde Granans, Trylsas torp Lillön ö
Lillary gd Källsatorpet terräng Granholmen torp Lindhultakärret ängsmark
Lillary gd Käskhultamossen mosse Granholmen torp Lindåker åker
Lillaryd by Käskhultamossen mosse Granholmen torp Lingsmaden ängsbit
?Lillaryd gd Käskhultasjön sjö Granhålmän torp Ljungabron bro
Lillaryd gd Kölabodabäcken bäck Gransholm backstuga Ljungarna ängsmark
Lillaryd säteri /Se Käskhult myhr mosse Grettö torp Ljungarna ängsmarker
Lillaryd by /Se Kölabodasjön sjö Grönadal lägenhet Ljungaån å
Lillaryd gd /Se Kölabodasjön sjö Grönadal torp Ljunggårdsköpa bäck bäck
Lillaryd by /Se Kölshult skog /Se Grönalund backstuga Ludviga håla fördjupning
Lunden by Kölshult skog /Se Grönalund torp Lulle bit åkerlapp
Lunden by Kölshulta sjö Saknas Grönkullen torp Lundafallet vattenfall
Lunden by Kölshulta sjö uttorkad sjö Grönkullen soldattorp Långåker åker
Nadrerydh by Kjölssjön sjö /Se Grötaboda backstuga Långåker åker
Näs by Kjölssjön Saknas /Se Gunnestorp backstuga Löjedal äng
Näs by Kölsudden terräng Gustavsberg lht Mjöåker åker
Näs by Kjölsudden udde /Se Gustavsbo torp Mossapyttan ängsmark
Näs g. Kjölsåkern Saknas /Se Gustavslund lht Mossekanalen kanal
Näs by Källarudden halvö /Se Gåaryd järnbruk Mosskanalen kanal
Näs by Käskhultssjön sjö /Se Gårdstaköp Saknas Mosskanalen kanal
Näs by Käskhultsjön sjö /Se Gårdstaköp gårdar Mosskanalen kanal
Näs by Käskhultsjön sjö /Se Gårdstaköp by Mosskanalen kanal
Pampatorpet eller Issjö Södergård gård /Se Lejonamossen mosse Gårdstaköp by Mosskanalen kanal
Prästabygd indr militiebost. Lillgårdsö ö Gåvetorp backstuga Mosspyttan åker
Prästabygd by /Se Lillsjön vik /Se Gästgivaregården gästgivaregård Munka göl göl
Prästgården Prästgård Lillån å Gölsö torp Myrabacken backe
Ramnäs by Lillån å Göransbo torp Märkeshall sten
Ramnäs by Lillån å Göranslund lht Märkeshall stenhall
Ramnäs by Lilläng ägomark Gösköp Saknas Märkeshall stenhall
Ramnäs by Lindbjärsbacken terräng Gösköp by Nederlaget dansplats
Ramnäs by Lindesmaden terräng Gösköp by Nordansåker åker
Ramnäs by Listenhill terräng Gösköp by Norremadar ängar
?Ramnäs by Ljungarna terräng Götaskog torp Norre klynde åker
Ramnäs by Ljunggårdsköps gärde Saknas /Se Göteryd Prästegård, se 1 Göteryd Saknas Norre mosse mosse
Ramnäs by Ljungön ö Göteryds Snöstg. bebyggelse Norre träda träda
Ramnäs by Långörarna terräng Göteryd Saknas Nykrogsträdan åker
Ramnäs by /Se Lönhult by /Se Haganäs backstuga Nötahagen hage
Ramnäs by /Se Majeboda åkermark Haganäs torp Offerkällan vattenkälla
Ramnäs by /Se Massaholm terräng Hagastugan backstuga Orberget backe
Ramnäs kvarn Saknas Mellansjön sjö Hagatorpet torp Osbackarna backar
Ramnäs kvarn Saknas Mossapyttan terräng Hagatorpet torp Oset del av sn
*Ramsås Saknas Mossapyttan terräng /Se Hallatorpet gård Oxhyltan inägor
Ry by Munka göl tjärn Hallatorpet torp Prästabygda göl gölar
Ry hg Mårtnasjön sjö Hallatorpet hemman Prästahålan håla
Ry hg *Märkesbäcken bäck Hallhult by Pustens rastplats
Ry hg Nabbängen ägomark Hempersköp Saknas Ramnäsa Gatebacke fägata
Ry by *Norrasjö trol. f.d. sjö /Se Hempesköp by Risåker åker
Ry by *Norrasjö trol. f.d. sjö /Se Henriksberg torp Rothugget vång
?Ry by Norresjö terräng Hjulsnäs torp Rumpebacken backe
Ry by Nyäng terräng Holma lht Rundelen gräsplan
Ryd by /Se Näsudden udde /Se Holmseryd Saknas Ryerna område vid landsväg
Ryd, se även Ry by Offerkällan Saknas /Se Holmseryd by Ryfors åbro bro
Lilla Ryd gård, (nu by) Offerkällan vid Vikingaborgen källa /Se Holmseryd by Ryån å
Ryfors gd /Se Offerkällan på Ekenäs ägor källa /Se Hultatorpet t. Rävabacken backe
Rys kvarnar by Offerkällan källa /Se Hultatorpet torp Rävabacken backe
Rys kvarnar Saknas Olofstorp öppen terräng Hultavången Saknas Rävlingen sjö
Rännanäs by Orberget udde Hultet hemmansdelar Rävlingen sjö
Sjuhult by Osäng strandäng o. ö Hultet by Rävåker åker
Sjuhult by Oxhyltan terräng Hultet utby Rödarna skogsmark
Sjuhult by /Se Pampasjön eller Trollasjön sjö /Se Hultet torp Römningen sjö
Sjuhult by /Se Pampasjön sjö Hummernillans tomt Römningen sjö
Sjuhult by /Se Pilatorpet betesmark Hylte Saknas Römningen sjö
Sjuhult by /Se Plompaholm terräng Hylte gårdar Sanden grusmark
*Skaddobodha, se Skateboda by Pontafallet Prästabygd Hylte by Sandliden lid
Skateboda by Prästabygda göl tjärn Hålan torp Silekoppen sjö
Skateboda by Prästagölen Lilla tjärn Hålan torp Silekoppen sjö
Skateboda by Prästagölen, Stora tjärn Hålldammen backstuga Sjueltaviken vik
Skateboda by /Se Prästön ö Häggans backstuga Sjuhulta göl göl
Sköldsbygd by /Se *Ramnary f.d. gränsmärke Hällhult Saknas Skatebodasjön sjö
Slagersköp by /Se Remmen Lacus sjö Hällhult by Skateboda sjö sjö
Slätahult torp /Se *Remmen sjön sjö Hämtaköp gård (torp) Skatebodasjön sjö
Slättatorpet beb /Se Risahult åkermark Hästabackarna backstuga Skateboda sjökanal kanal
Snärhult by Rosenlund betesmark Hästberga Saknas Skeppstaden båtpl,
Snärhult by /Se Ruters terräng Hästberga by Skogsåker åker
Staveryd beb. /Se Ryforsån å Hästberga by Slagerköps kanal kanal
Staveryd beb. /Se Ryssatorpet terräng Hästberga by Slättavång vång
Storaryd beb /Se Ryån å /Se Hästberga kvarn vattenkvarn Smedboholm åker
(Ström) Saknas Rämningen sjö /Se Högadal backstuga Smörholmen äng
Tiakölna gård Rämningen sjö /Se Högahult torp Snärhulta göl gölar
Tiakölna gård Rävabacken terräng Högalund torp Snärhultamossen mossar
Tiakölna gård Rävabacken höjd Höganäs torp Snärhulta sjö sjö
Tiakölna by /Se Rävlingen sjö /Se Höganäs backstuga Spelebordet stenbord
Varaböke indr. militiebost. Römningen sjö Högelid torp Spjällsåker åker
Vareböke gd /Se Römningen sjö /Se Högö torp Spjällät åker
Veka gård Römningen sjö /Se Höjdastället gård Spångabacken backe
Veka by /Se Römningen sjö /Se Höjden gård Spångabäck bäck
Veka by /Se Römningen sjö Hökahult torp Spökstenen sten
Väraberga by /Se Römningen sjö Hökahult torp Stampåker åker
Yttergård gård Römningen sjö /Se Hökahultet gård Stavrydbron bro
Yttragård trol. försvunnen gård Römningen sjö /Se Hökhult gårdar Stekäng äng
Yttragården gård /Se Römningen sjö /Se Hökhult Saknas Stora östregårdsträdan åkerträda
  Römningen, se Rämningen sjö Intaget gård Storessmossen mosse
  Rönneboda betesmark Jakobs tomt tomt Storön ö
  Rönnelid åkermark Jeriko backstuga Stretelid backe
  Signels Myhr myr Johanneslund torp Strömmaköpamossen mossar
  *Signels myr f.d. myr Jonsboda torp Strömmaköpaskärningen backe
  Signhildsömyr myr Jonsköp Saknas Stuggolvsåkern åker
  ?Signhildsömyr myr Jonsköp by Surbrunnskälla källa
  Signhildsömyr myr Jonsköp by Surbrunnskällan källa
  *Singnis myr myr /Se Jonstorp torp Syringen åker
  *Singnis myr myr /Se Jorden torp Sö(n)dremader äng
  Sjuhultaviken vik Judhult gårdar Trehattakulle backe
  Sjökullen terräng Judhult Saknas Trollabackarna backar
  Sjöudden terräng Judhult by Trollbackamossen torvmosse
  Skatebodasjön mosse Judhult by Trullsvik badpl.
  Skoglösa åkermark Juddhult Storegård Saknas Tvillingen åker
  Skogsnäs terräng Judhulta såg såg Tystesjö sjö
  Skogstorp ägomark Jämnhult Saknas Utjorden utjord
  Skogudden udde Jämnhult by Vadudden udde
  Skärsjön sjö Jämnhult by Valhall plats med fd prästgård
  Slagersköpamyr myr Jämnhult by Vilostocken timmerträd
  Slätafälle terräng Jämnhult by Vissle myr mosse
  Slättaholm terräng Järarna torp Vänäng äng
  Snärhulta göl tjärn Kaggetorpet torp Värabergasjön sjö
  Snärhulta sjö sjö Kapellet plats Väraberga sjökanal kanal
  Snärhultssjön sjö /Se Karlsberg torp Yttragårdsbro bro
  Spjället terräng? Karlsdal backstuga Ålahålan håla
  Spångabacken höjd Karlshult backstuga Åläng äng
  Spångakärret ägomark o. mosse Karlshult torp Åsaliden backe
  Sankt Olofs källa källa Karlslund torp Änganäs äng
  Storängen strandäng Karlslund torp Äskedalarna dalar
  Storö ö Kitteboda torp Äskedalarna backsluttningar
  Storön terräng Klangs hemman Ölsbacken backe
  Storön ö Klockaregården torp Ölsängarna ängar
  *Strömmaköps skog skogsparti /Se Klöxhult by Önaholmasjön sjö
  Svensboda öppen terräng Knektatorpet grenadiärtorp Örtorpabron bro
  Svensäng strandäng Kopparebygd Saknas  
  Svällholmen terräng Kopparebygd by  
  Sälleberg terräng Kopparebygd by  
  Torsholmasjön sjö /Se Kopparebygd by  
  Torsholmasjön sjö Kristineberg boningshus  
  Tranören f.d. gränsmärke Kronholmen soldattorp  
  Tranören sockengräns /Se Kråkebacken torp  
  Tranören gränsmärke /Se Krösnakärr utby  
  Trehattakullen terräng Kvarnabäcken Saknas  
  Trollabackarna höjd Kvicks backstuga  
  Trollasjön sjö Quickslund torp  
  Trollasjön sjö Kvistholm torp  
  Trollasjön sjö Kyrkvallen backstuga  
  Trollasjön sjö /Se Kåkaköp by  
  Trollasjön eller Pampasjön sjö /Se Kållaköp Saknas  
  Trulsvik vik Kärebacken utgård  
  Tystesjö sjö Käskhult by  
  Tärnsjö sjö Käskhult by  
  Tärnsjö sjö Käskhult by  
  Tärnsjön sjö /Se Käskhult by  
  Törnestorp öppen terräng Käskhult by  
  Törnholmen ö Kölaboda by  
  Vadudden udde Kölaboda by  
  Varäng terräng Kölaboda by  
  Vikingaborgen minnesmärke /Se Kölaboda boställe kaptensboställe  
  Vikingaborgen minnesmärke /Se Lilla Kölaboda by  
  Vilestocken rastplats? Stora Kölaboda kaptensboställe  
  Vissle myr myr Kölaboda kvarn kvarn  
  Vissle myr myr /Se Kölaboda kvarn torpställe  
  Vångudden udde Kölshult Saknas  
  Värabergasjön åkermark Kölshult by  
  Värabergssjön åkermark Kölshult by  
  Värabergasjön sjö /Se Kölsnäs torp  
  Värjaboda terräng Ledboholm hemman  
  Västraholm terräng Lejontorpet torp  
  Västantorp betesmark Liavagnen bebyggelse  
  Åkestorp betesmark Liavangen Saknas  
  Änganäs terräng Liavången by  
    Liljedal torp  
    Liljedal backstuga  
    Liljelund torp  
    Lillary Saknas  
    Lillaryd by  
    Lillary by  
    Lillaryds kvarn vattenkvarn  
    Lillaryds stamp vadmalsstamp  
    Lillaryds såg vattensåg  
    Lilläng torp  
    Lindbergs fåll fåll med tomt  
    Lindelund backstuga  
    Lindholmen torp  
    Lindhult by  
    Lindsberg backstuga  
    Lindås torp  
    Listenhill torp  
    Ljungaskog by  
    Ljunggårdsköp bebyggelse  
    Ljunggårdsköp gårdar  
    Ljunggårdsköp by  
    Ljunggårdsköp by  
    Ljunggårdsköpa kvarn kvarn  
    Ljunghagen torp  
    Lottedal backstuga  
    Lunden Saknas  
    Lunden by  
    Lunden torp  
    Lunden by  
    Lundsjötorpet torp  
    Lureboda torp  
    Låganäs lht  
    Långöarna torp  
    Långörna utgård  
    Lönaholm torp  
    Lönaholm torp  
    Lönaholm backstuga  
    Löneholm torp  
    Lönhult Saknas  
    Lönhult gårdar  
    Lönhult by  
    Lönhult by  
    Lönhult by  
    Lönhulta kvarn vattenkvarn  
    Lönsberg torp  
    Lönshult Saknas  
    Majboda torp  
    Majeboda backstuga  
    Marielund backstuga  
    Markahult soldattorp  
    Marsholm torp  
    Massholm torp  
    Masugnsbacken boningshus  
    Mellan-Burhult by  
    Mellantorpet torp  
    Modigs torp  
    Möllarestuga mjölnarestuga  
    Neros backstuga  
    Norralund torp  
    Norrevång backstuga  
    Norrlid torp  
    Norr-om utgård  
    Nyatorp torp  
    Nyatorp backstuga  
    Nyatorp torp  
    Nybo backstuga  
    Nybygget backstuga  
    Nybygget torp  
    Nybygget torp  
    Nydala torp  
    Nydala backstuga  
    Nydala backstuga  
    Nyhem backstuga  
    Nykrog torp  
    Nykrog torp  
    Nytorp backstuga  
    Nyäng torp  
    Nyäng torp  
    Näs by  
    Näsa bränneri bränneri  
    Orberget torp  
    Orratorp torp  
    Oskullen torp  
    Pappersbruket på Ryd pappersbruk  
    Perstorp backstuga  
    Perstorp torp  
    Perstorp torp  
    Perstorp torp  
    Perstorp backstuga  
    Perstorp backstuga  
    Perstorp backstuga  
    Perstorp torp  
    Pettersborg torp  
    Pinkatorpet gård  
    Planen torp  
    Plumpaholm torp  
    Prästabygd bebyggelse  
    Prästabygd gårdar  
    Prästabygd by  
    Prästabygd f.d. pipareboställe  
    Prästabygda boställe boställe  
    Prästabygda kvarn kvarn  
    Prästabygda såg vattensåg  
    Ramnäs Jonsgård Saknas  
    Ramnäs Nilsgård Saknas  
    Ramnäs by  
    Ramnäs by  
    Ramnäs by  
    Ramsås backstuga  
    Rishult by  
    Romarehylte Saknas  
    Romarehyltan bebyggelse  
    Romarehyltan by  
    Romarehyltan by  
    Romestorp soldattorp  
    Rosendal backstuga  
    Rosenlund backstuga  
    Rosenlund torp  
    Runneboda torp  
    Ry by  
    Ryd by  
    Rydaholm torp  
    Rydalund torp  
    Rydet backstuga  
    Ryds kvarn kvarn  
    Ryds såg vattensåg  
    Ryfors egendom  
    Ryfors pappersbruk pappersbruk  
    Råsholmen torp  
    Rödsand torp  
    Rödsand torp  
    Rönnedal torp  
    Röttekärr utgård  
    Sandaböke Saknas  
    Sanden utby  
    Sjudareladan skjutsstall  
    Sjuhult by  
    Sjuhult by  
    Sjuhult by  
    Sjuhult by  
    Sjuhult by  
    Sjöholmen torp  
    Sjöholmen torp  
    Sjöholmen backstuga  
    Sjökullen torp  
    Sjötorpet torp  
    Sjötorpet torp  
    Sjöviken torp  
    Skateboda by  
    Skateboda by  
    Skateboda by  
    Skateboda by  
    Skateboda boställe boställe  
    Skateboda södregård f.d. fänriksboställe  
    Skoglösa torp  
    Skogslätt torp  
    Skogsnäs torp  
    Skogstorp backstuga  
    Skogstorp backstuga  
    Skogstorp torp  
    Skogstorp backstuga  
    Skogstorp torp  
    Skrytet by-del  
    Skrytet gård  
    Skyttsberg torp  
    Sköldsbygd by  
    Sköldsbygd by  
    Sköldsbygd by  
    Sköldsbygd by  
    Sköldsbygd Västergård Saknas  
    Sköldsbygd Östergård Saknas  
    Slagersköp Saknas  
    Slagersköp by  
    Slagersköp gård  
    Slagersköp by  
    Slagersköp by  
    Slättadal boningshuls  
    Slättaholm torp  
    Slättavången backstuga  
    Smedboholm torp  
    Smedbyholm gård  
    Snickarejonens backstuga  
    Snärhult Saknas  
    Snärhult by  
    Snärhult by  
    Snärhult by  
    Snärhult by  
    Sofiedal torp  
    Spångaberg torp  
    Spångalid torp  
    Spångslätt torp  
    Stafveryd Saknas  
    Staveryd by  
    Stavryd gård (torp)  
    Stav(e)ryd gård  
    Staveryd by  
    Stenaholm torp  
    Stenbrohult torp  
    Stenkullen backstuga  
    Stensberg backstuga  
    Stenshult torp  
    Stensnäs backstuga  
    Stillmanstorp torp  
    Stinas fåll backstuga  
    Stockakulle lht  
    Strommaköp bebyggelse  
    Strommaköp by  
    Strommaköp by  
    Strömmaköp by  
    Strömmagården gård  
    Stufhult Saknas  
    Stuvhult gårdar  
    Stuvhult by  
    Stuvhult by  
    Stålnackatorpet torp  
    Ståndares backstuga  
    Svaneryd torp  
    Svartepetters stuga  
    Sveaborg torp  
    Svenstorp torp  
    Svenstorp backstuga  
    Sviringabacken torp  
    Svängestaden del av sjö  
    Sågtorpet torp  
    Sälleberg torp  
    Sälleberg torp  
    Södralund backstuga  
    Sö(n)draburhult gård  
    Söndraburhulta boställe boställe  
    Söndraburhulta boställe boställe  
    Söraholm torp  
    Tarren utgård  
    Tarren torp  
    Tiakölna Saknas  
    Tiakölna Saknas  
    Tiakölna gård  
    Tiakölna by  
    Tolvtedelen utgård  
    Tolvtingen utgård  
    Tranemåla torp  
    Tranemåla torp  
    Trekanten backstuga  
    Trekappen stuga  
    Trylsas torp  
    Tröskepellens backstuga  
    Tunneby utby  
    Tärnhult by  
    Tärnhulta hänge del av sn  
    Tönestorp torp  
    Töningstorp torp  
    Udden gård  
    Ulriksdal torp  
    Varaböke regementsskrivareboställe  
    Vareböke bebyggelse  
    Varaböke gård  
    Varaböke boställe boställe  
    Vegeholm torp  
    Veka Saknas  
    Vennbergs fåll tomt  
    Väraberga Saknas  
    Väraberga by  
    Väraberga by  
    Väraberga by  
    Väratorp soldattorp  
    Västratorp torp  
    Yttratorp torp  
    Yttrebo torp  
    Åkestorp torp  
    Åsen utgårdar  
    Åsen torp  
    Älmeshult torp  
    Ängaholm torp  
    Änganäs torp  
    Änganäs torp  
    Änganäs backstuga  
    Änganäs torp  
    Örtorpet torp  
    Österlund torp  
    Östersund lht  
    Östersund backstuga  
    Övralund gård  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.