ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stenbrohults socken : Allbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 155 Naturnamn : 325 Bebyggelsenamn : 420 Naturnamn : 207
Stenbrohult socken Abborrön ö Stenbrohult sn Alö ö
Stenbrohult sn /Se Alö ö Stenbrohult sn Andrale kärr
?Stenbrohult sn Askebackarna backar Stenbrohult sn Arvetasäng åker
Stenbrohult sn Aspholmen terräng Stenbrohult sn Askebackarne höjder
Stenbrohult sn Aspöarna öar Stenbrohult socken Backudden udde
Stenbrohult sn Backudden udde Adolfsberg läg Badön holme
Stenbrohult sn Birkullen udde Almedal läg. Bejäningna gräns
Stenbrohult sn Birsjön vik Anders vacker hmdl Benäng äng
Stenbrohult sn Björkudden udde Andersö torp Berkvistaträdan åker
Stenbrohult sn Björkö ö Arnas backst. Birsjön sjö
Stenbrohult sn Björkö ö Arvetas läg. Björnabacken myr
Stenbrohult sn Björnabacken backe Askelund läg. Björnatången udde
Stenbrohult sn Björnalången terräng Aspelund läg Björnhultsträdan åker
Stenbrohult sn Backatorp ägomark Aspelund läg Boddansbacken åker
Stenbrohult sn Bokhultet hult Aspenäs backst. Bokhultet skogsdunge
Stenbrohult sn Borön terräng Backen hmdl Bolet äng
Stenbrohult sn Bredingen odlad mark Backen läg. Borshultasjön Saknas
Stenbrohult sn Broön ö Benasen Saknas Bredingen åker
Stenbrohult sn *Brännhults ålfiske Saknas Benasen gård Bråjingen åker
Stenbrohult sn Bölsnäs triangelpunkt Bengtsboa läg. Bråtlannet åker
Stenbrohult sn Bölsö halvö Bengtsboda läg. Bökestycket åker
Stenbrohult sn Bölsö halvö Berget läg. Bönhaven skogsdunge
Stenbrohult sn Bölsö halvö Bergön Norregård gård Dalgubbastycket åker
Stenbrohult sn Bölsö halvö Bergön Södregård gård Damsäng äng
Stenbrohult sn Danskö terräng Billsboda Saknas Danskavägen väg
Stenbrohult sn Diö mosse mosse Bilsboda gård Diövången äng
Stenbrohult sn *Diebro bro Birgernissas torp Drängagråtena äng
Stenbrohult sn *Diökvarn f.d. kvarn Björkebacken f.d. torp Drängagråtena äng
Stenbrohult by och sn /Se Diö ström vattendrag Björkeliden läg. Ekakullen åker
Stenbrohult sn /Se Diöån å Björkelund läg. Ekudden udde
Stenbrohult sn /Se Djöveln ö Björkelund backst. Ekåkern åker
Stenbrohult kommun /Se Drakabacken höjd Björkelund läg. Esbjörnafåll åker
Bilsboda by /Se Drakarör fornlämning Björkemon gård Falkabacken höjd
Björnhult by /Se ?Drivån gränsbäck Björkenäs läg. Farmorafetta åker
Bohult by Drivön bäck Björkholmen läg Fjärhanakärret ängsmark
Borshult gård Drivån å Björnatången torp Fjärrhanakärret äng
Borshult by /Se Duvelycke triangelpunkt Björnhult gård Fållen åker
Brännhult by *Ekholmen f.d. ö i myr Blindpetters torp Fårahaven beteshage
Bästerås gd Ekudden udde Blomkvistatorpet f.d. torp Fårö holme
Bästerås gd /Se *Ekön f.d. ö i myr Bohult gård Gamlegård åker
Bästerås by /Se Ekön ö Bokelid, Lilla läg. Gamlelyckehave skogs- och betesmark
Bölsnäs by Elludden odlad mark Bokelid, Norra läg. Gatefållen åker
Bölsnäs by Enö ö Bokelid, Stora läg. Getaryggarna åsar
Bölsnäs Södregård gård /Se Fjärhanakärret kärr Bokelid, Södra läg. Getaryggarna plats
Bölsö gd Fjärhanakärret ängsmark /Se Bokelund läg. Getudden udde
Dihult by *Flyx myr f.d. myr Bokelund backst. Gravsåkrarna åkrar
Dihult by Fläskes ö Bokelund backst. Grisö holme
Dihult samh /Se Fläskö ö Bokhultet läg. Gustavsle grind
Diö gd Froafälle mosse mosse Bonnabrännhult hmdl. Gåsahaven beteshage
Diö gd Froafälle mosse mosse Borsshult gård Gåsaskäret holme
Diö gd, f.d. järnbruk Froafälle mosse mosse Borön backst. Gölshultagöl vattensaml.
Diö samh /Se Froafälle mosse mosse Brohem läg. Halsåkern åker
Djäknabygd gd:ar /Se Froafälle mosse mosse Broholmen backst. Halvandraskiften åker
Duvelycke gdr Froafälle mosse mosse Brostuan hmdl. Halannraskiften åker
Elmhult gästgivargd Froafälle mosse mosse Brännhult gård Hampekullen höjd
Elmhult gästgivargd Furukullen kulle Brännhult by Havaklinten höjd
Finkanäs fordom gård (nu försv.) /Se Furö ö Brästerås gård Havaträena äng
Gamlelycke förr frälsehemman /Se Furö ö Bölsnäs Norregård gård Helgeån å
Gamlelycke indr. militiebost Furö ö Bölsnäs Södregård gård Heligeå å
Gemön by Gamlagårdsviken vik Bölsö gård Hellak ö
Gemön by Gamlegård fornlämning Damsnäs läg. Hultabacken höjd
Gemön beb. /Se Gatefållen ägomark Dihult gård Humlehaven beteshage
Grimsbygd, S:a by /Se *Getabro bro Diö gård Hålskogen skog
Gölshult by Getabäck bäck Diö Saknas Hästabacken höjd
*Helghult Saknas *Getabäck bäck Diö by Höjsåker åker
Holkhult by /Se *Getabäck gränsbäck Diö jv.stat. Idön holme
Holkhult gdr /Se *Getebäck bäck Djeknabygd gård Iksåker åker
Idehult gård Getabäck bäck Duvelund torp Jeppeåkern åker
Idehult gd *Getabäck bäck Duvelund läg. Jonsli backe
Idehult g Getaryggarna åsar Dufvelycke gård Jölet vattensamling, göl
Idehult gd Getaryggarna höjder Duvelund torp Kalö ö
Idhult gdr /Se Getudden udde Ekelunden läg. Karingejonsjölet göl
Idehult beb. /Se Getö ö Ekenäs torp Katebodamyren myr
Kateboda by /Se Gjusö ö Enebacken torp Kattesjön sjö
Knallinge (el. Knällinge) gd /Se Granelund terräng Enebacken backst. Kerstinåkern åker
Knallinge gård /Se Granholmamyren myr Eriks gård Klockudden udde
Knällinge gd Granö ö Eriksgård Saknas Knallasecken åker
Knällinge gd /Se Granö ö Erikslund läg. Knallasäcken åker
Knällinge gd Grenö ö Esbjörnens, Lilla torp Knektäng äng
Kvarnatorp hemman /Se Gräsö ö Esbjörnens, Store torp Kransö ö
Liatorp gd /Se Gräsö ö Espemoen gård Kringlåker åker
Liatorp stationssamhälle /Se Gräsö ö Falkatorpet torp Krokenäbb åker
Liatorp järnvägspoststation /Se *Grävlingehall gränssten Faxagård Saknas Krokåker åker
Lindhult by Gubbörarna öar Faxagården gård Krunan höjd
Lockakulla gd /Se Gustavslund terräng Fiele backst. Krösenafjäringen fjärding
Lockakulla gd /Se Gökaboda terräng Fielund torp Krösenafjärdingen ägor
Möekelsnäs hg Gölet göl Fiskarebacken f.d. backst. Kullsåker åker
Möckelsnäs gård /Se Öglet uttorkad tjärn Fridhem läg. Kvarnavägen väg
Möckelsnäs gd Gölet uttorkad tjärn Fredriksro läg. Kyrkekrunan höjd
Möckelsnäs herrgård /Se Gölshultagöl tjärn Fridhem läg Kyrkeviken vik
Möckelsnäs gd /Se Halsö ö Fridhem backst. Kyrkevägen väg
Möckelsnäs gd /Se Hampekullen kulle Fridsborg läg. Källaråkern åker
Nybygden by /Se Hasselbacken ägomark Fridslund läg. Källaråkern åker
Regnhult by /Se Havaklinten kulle Friheten läg. Laåker åker
Rephult by Helga å å Froafälle gård Lillajölet vattensamling
Råshult by Helga å å Fräcks f.d. backst. Lilla Karlskruna åker
Råshult by Helga å å Fröjdelund f.d. backst. Lillesjön sjö
Råshult by /Se Helga å å Furelund backst. Lillesjöåkern åker
Råshult by /Se Helga å å Furudal läg. Lilläng äng
?Råshult by /Se Holmarna öar Furulund läg. Lindöarna utägor
Råshult Södragård komministerbost. Huggarekalles ö ö Fållen backst. Linhaven skogsmark
Röshult by Huldas ö ö Fälledal torp Linnebacken höjd
Röshult by /Se Hålskogen terräng Gamlehåkenas torp Linnés Grotta grotta
Skålshult by Hägerön halvö Gamlelycke gård Ljungudden udde
Skålshult by Hästabacken backe Gamleryds torp Lojäng äng
Slätthult by Hästhagen betesmark Gemön gård Luntefållarna ängsmark
Slätthult by Hödsö ö Getabacken hmdl Lundåker åker
Stenbrohult by o. sn Högö ö Getabäck gårdar Lunnaslätt slätt
Stimmerhulta Saknas Högö ö Ginhildsro läg. Luntefållarna ängsmark
Strängarås gård /Se Höltebacken backe Godhem läg. Lusakullen åker
Strängarås boställe /Se Höstö ö Graneboda läg Låckakullamyren myr
Strängarås gård /Se Höö ö Granelund läg. Låkasjön sjö
Strängarås gd /Se Höös Långh ö Granelund torp Långenäbb åker
Stubbalycke gd /Se Idehultafly mosse Grensingerts backst. Långåker åker
Stubbinge gd /Se Idehulta Myhra mosse Grönadal läg. Lägasåker åker
Stubbinge gd:ar /Se Idhults mosse mosse Grönäng läg Läjesåker åker
Stubbinge gdr /Se Idhults mosse mosse Gustavsberg läg. Maen äng
Stubbinge by /Se Idhults mosse mosse Gökaboa f.d torp Mamre åker
Stubbinge gård Idhults mosse mosse Gölshult gård Mamre åker
Sutareboda by /Se Idhults mosse myr Gölshultslida gård Markena skog
Sutareboda byar /Se Idön ö Haga backst. Markäng äng
Sutareboda by /Se Ikekärr ägomark Hagaberg läg. Moavägen väg
Såganäs by /Se Insjön del av Möckeln Hagalund hmdl Mummefåll åker
Sånnaböke by Jeppabacke höjd Haganäs torp Myrahaven beteshage
Sånnaböke by /Se Julabackaviken vik Hasselbacken läg Mårtefåll åker
Sälhult by Julosten sten? Haven torp Möckeln sjö
Sällhult gd /Se Jättabacken backe Herrabrännhult hundl. Möckeln Saknas
Taxås by Kaffekulan ö Herrens hundl. Möcklanäsaudde udde
Taxås gd Kalle tuva ö Hjortholmen läg Möcklaviken vik
Taxås gd Kalvhagsö ö Holkhult gård Möllarekärret äng
Taxås gd Kaninön ö Hoppet backst. Nabbavägen väg
Taxås by Kaninön ö Hult läg. Nattvaktaskogen skog
Taxås gd Kantarellön halvö Hult läg. Neklabacken höjd
Taxås gd /Se Katebodamyren myr Hult f.d soldattorp Nissaveabo åker
Tångarna by /Se Kattesjön sjö Hålgår annat namn för Bergön S. Norrefly äng
Ugnhult gd Klöverbacken höjd /Se Högadal läg. Norrekärr åker
Ugnhult indr. militiebost. Knappö ö Höghult gård Norrevång äng
Ugnhult gd /Se Korsmo ägomark Höltebacken torp Nylände åker
Ulffhatanga by /Se Kransö ö Höltebacken torp Näset udde
Unghult by /Se Kringelmyren myr Höö gård Olasudde udde
Värpeshult by Krokviken vik Idehult gård Oxhaven beteshage
Värpeshult by Kronan triangelpunkt Idhult Saknas Oxholmen utägor
Värpeshult by /Se Kråkö ö Illavänt torp Permånsafållena åker
Älmhult by Kråkö ö Intaget utägor Prästafölingen stengrund
Älmhult gästgivargd, by Kråkön ö Intaget läg. Prästafölingen stengrund
Älmhult by Krämaresundet sund Isakas torp Råshultahage beteshage
Elmhult järnvägs-, post-, telegrafstation Krösenö terräng Janastinas backst. Rukullen åker
Älmhult köp. /Se Kullen kulle Johannesberg läg. Rågkullen åker
Älmhult by, köping /Se Kyrke myr myr Johansbengtestue backst. Röan utägor
Froafälle villaomr. /Se Käringöarna öar Johanslund läg. Sandträdan åker
Älmhult köping /Se Kärrnäsamossen mosse Joh-Joh läg Saråker åker
Älmhult köping /Se Lillegöl tjärn? Jonsannos torp Samöllabacken åker
Äskya by Lillestu betesmark Jonsberg torp Saxabäcka äng
Äskya by /Se Lillsjön sjö Jonsboda läg Saxenabackar höjder
Äspemoen gd /Se Lillsjön mosse? Jonsborg läg. Sikarevelen grund
  Lillsjön sjö Jonstorp läg. Sikaviken vik
  Lillsjön f.d. sjö Jättestugan läg. Sjöåker, Lille åker
  Lillsjön mosse Jölsatorp=Gölshultslida Saknas Sjöåker, Store åker
  Lindö ö Jömenas torp Sjöhaven beteshage
  Lindömyr myr Jössevarras f.d. torp Skraphall Saknas
  Lindön terräng Kalönnbergs backst. Skärvalyckan åker
  Linnebacken backe Kansliet läg. Slättåker åker
  Ljungudden udde Karlsborg läg. Slätthultagöl vattensaml.
  Ljungö ö Karlslund läg. Smeanissens åker
  Ljungö udde Karlsro läg. Snippastycket åker
  Luntafållan betesmark Karlstorp läg. Snippastycket åker
  Luntan terräng Karolinelund läg. Snippen åker
  Lustholmen udde Kateboda Saknas Snorrestuli backe
  Lycksalighetens ö ö Kattmiastugan backst. Spjället åker
  Lång ö Kittastue f.d. backst. Spårabacken höjd
  Långsbroviken vik Klaraborg läg. Steningen sjö
  Lång halvö Klockareboda läg. Stora Karlskruna åker
  Lång ö Klövastines torp Storefåll åker
  Långet, se Lång ö Knutaboa torp Storåker åker
  Långö ö Knutsbacke f.d. soldattorp Storäng äng
  Lönsaviken vik Knutsbacke torp Stugåker åker
  *Lönshulta Bro bro Knällinge bebyggelse Stycket beteshage
  Lönshults bro bro Knällingestue backst. Svalö holme
  Malaholmen holme Kojestuena torp Sypakoppen åker
  Mamre ägomark Kojtorpet torp Söderäng äng
  Matvikarna vikar Kojålenas torp Sönnrehave beteshage
  Mittelön ö Korsbacken läg. Sönnrevång äng
  Mummefåll betesmark Korsmo läg. Sönnrevång åkrar
  Myrkullen kulle Kristinelund läg. Tiggebiten äng
  Märckes bäcken, se Drivån bäck Krokastinas f.d. backst. Toftena åker
  *Märkesbäcken gränsbäck Kroken torp Torpet åker
  Möckeln sjö Krynskesvennens torp Torpåker åker
  Möckeln sjö Kålgårdsträena åker Tossholmen holme
  Möckeln sjö Lagårdsträena åker Trekanten åker
  Möckeln sjö Landvinningen läg. Tresnibben åker
  Möckeln sjö Larslund läg. Trädgårdsträdan åker
  Möckeln sjö Leneingerts backst. Trätekullen åkerbacke
  Möckeln sjö Liatorp station, läg. Tvättekullen åker
  Möckeln sjö Liatorp station Tystesjön sjö
  Möckeln sjö Liatorp by Vintrabacken åker
  Möckeln sjö Liatorp jv.-station och samhälle Vångarna ängsmarker
  Möckeln sjö Liden läg. Västeråker åker
  Möckeln sjö Lilla idhult hmdl Västervång ängsmark
  Möckeln sjö Lillarephult hmdl Västeråkern åker
  Möckeln sjö Lilla Stenbrohult Saknas Västrebacke åkermark
  Möckeln insjö Lilla Stockholm backst. Ysnabackaåkern åker
  Möckeln sjö Lilleannes backst. Yttrevång utägor
  Möckeln sjö Lillegärd läg. Åsarna höjder
  Möckeln sjö Lille Skraphall backe Ängavången äng
  Möckeln sjö Lillingertas backst. Ängavångsåkern åker
  Möckeln sjö Lillstue torp Ärtkullsbolet äng
  Möckeln sjö Lindeboda läg. Öasjön sjö
  Möckeln sjö /Se Lindehult gård  
  Möckelshall ägomark Lindhult by  
  Möckelsnäs udde Lindhult Saknas  
  Möckelsnäs halvö Lindelund backst.  
  *Möcklanäs udde Lindesberg läg.  
  Möllarekärret ägomark Lindsjöholm läg.  
  Möllebacken höjd Lindö läg.  
  *Möllekulla hjulkvarn f.d. kvarn Linnea läg.  
  Mörkahålsviken vik Linneas Annex läg.  
  Nissalycke terräng Lisbettefåll torp  
  Nissaö halvö Lisbettestuena backst.  
  Nordön ö Livat torp  
  Norrelångsudde udde Ljungalund backst.  
  Norre ö ö Ljusendal läg.  
  Näset terräng Lockakulla Saknas  
  Nätön ö Losises f.d. backst.  
  Oxbrinken gatunamn /Se Lundarp läg.  
  Parkö ö Lundholmen läg.  
  Patebro bro Lustigsborg torp  
  Prästatölingen stenhäll? Lyckan läg.  
  Prästön ö Lycksholm läg.  
  Pukaholt odlad mark Låckakulla gård  
  Raskudden udde Låckakulla, stora Saknas  
  Riddareön udde Löfvingedal läg  
  Rubinaön ö Löflund läg.  
  *Råshulta ås Saknas Löfsdal läg.  
  *Rävasund sund Majsen torp  
  Rävudden udde Manäng torp  
  Rävö terräng Massas hmdl  
  *Sakesone backe backe Massestå torp  
  Saliga gruva ställe vid sten Mickelatäppet backst.  
  Sandåkra grusbacke /Se Mjellryden läg.  
  sandö ö Moen gård  
  *Signels myr f.d. myr Mosshult läg.  
  Signels Myhr myr Mossryd läg  
  Signhildsömyr myr Murarejans f.d. torp  
  ?Signhildsömyr myr Murarejonasens backst.  
  Signhildsömyr myr Myredal läg  
  sikareveln udde Myrkullen torp  
  Sikö ö Myrön f.d. torp  
  *Singnis myr myr /Se Månglerås torp  
  *Singnis myr myr Månsboda läg.  
  Siön Mycklen sjö Möckelnshall läg.  
  Sjöbacken backe Möckelsnäs Saknas  
  Sjöborgen terräng Möcklanäs gård  
  Skabbö halvö Möllebacken torp  
  Skaldens ö halvö Mörkahål torp  
  Skallö ö Nabbastuan torp  
  Skogslund odlad mark Nabben torp  
  Skrinö terräng Neragård hmdl(?)  
  Skräddartuvan terräng Niklasdal torp  
  Skumshall ö Nissamias torp  
  Skärö ö Nisselönns backst.  
  Slätthultagöl tjärn Norratorp torp  
  Slätthulta mosse mosse Nyalund läg  
  Snapphaneekarna ekar Nyatorp läg.  
  Sockertoppen kulle? Nyatorp backst.  
  Spjutemosse mosse Nybo läg.  
  Spjället ägomark Nybygden gård  
  Spårabacken backe Nybygget läg  
  Steningen sjö Nybygget läg.  
  Steningen sjö Nygård hmdl  
  Steningen sjö Nygård läg  
  Steningen sjö Nyhem torp  
  Steningen sjö Nyhem läg  
  Steningen sjö Nyholmen läg.  
  Steningen sjö /Se Nyholmen läg  
  Steningen sjö /Se Nyång f.d. backst.  
  Stenkullen höjd Orgtramparns f.d. torp  
  Stenslund terräng Oskarsfrid läg.  
  Stora myren myr Pellapetters hmdl  
  Storevik vik Permånssons backst.  
  Stutören ö Persborg backst.  
  Sutarebodaberg berg Pinnaarons torp  
  Svalö udde Pottebacken backst.  
  Svalö ö Quarnatorp bebyggelse  
  Svinö, Lilla ö Regnhult gård  
  Svinö, Stora ö Rephult gård  
  Sypakoppen sten? Rephult by  
  Såganässjön sjö Riskulla gård  
  Såganässjön sjö /Se Rosaträdgård backst.  
  Sånnaböke mosse mosse Rosenberga läg.  
  Sånnaböke mosse mosse Rosendal läg.  
  Sånnaböke mosse mosse Rosendal läg.  
  Sånnaböke mosse mosse Rosenlund läg.  
  Sånnevik åkermark Rumpestuan backst.  
  Södralund odlad mark Ryaholm f.d. torp  
  Tallöarna öar Råshult gård  
  Taxås triangelpunkt Råshulta Norregård Saknas  
  Taxåsaberg berg Råshulta Sönnregård Saknas  
  *Taxås klint källa /Se Röshult gård  
  Taxåsa klint berg /Se Röstue backst.  
  Taxåsklint terräng Salmonagustas torp  
  ?Timmersknapp gränsmärke Sandhem läg.  
  Timmersknapp gränsmärke Sikastugan torp  
  Timmersknapp gränsmärke Sjöbacken torp  
  Timmersknapp skogsdunge Sjöbacken läg.  
  Torsholmen holme Sjöbacken backst.  
  Trollö ö Sjöboholm läg.  
  Trånga port sund Sjöboholm torp  
  Tystesjön f.d. sjö Sjöborgen torp  
  *Tämeshall gränsmärke Sjöborgen torp  
  Tämesknap heratz och sochnemärke gränsmärke Sjöfällan torp  
  Tämiesknopp gränsmärke Sjögård läg.  
  Tämiesmyhra myr Sjöhagen läg  
  Uddarna åkermark Sjöholmen läg.  
  Udde ö Sjöliden backst.  
  Vadudden udde Sjöträdan läg  
  Vargö myrholme Sjövik läg.  
  Vena mosse mosse Sjövik läg.  
  *?Viken del av sjö Skiftena hmdl  
  Virehults mosse mosse Skogsdal backst.  
  Virehults mosse mosse Skogslund f.d. torp  
  *Ån gränsbäck Skogslund läg.  
  Ängö ö Skraphallalien backe  
  Äskya triangelpunkt Skrinö torp  
  Örsjön f.d. sjö Skräddaremassens torp  
  Övången betesmark Skräddarestället trop  
    Skålshult gård  
    Slätthult gård  
    Smeamassens f.d. torp  
    Smedingertnas torp  
    Smedsagården gård  
    Smedsgård Saknas  
    Snickarebacken f.d. backst.  
    Snorrestuan torp  
    Snuggamiste torp  
    Snuspellens torp  
    Solbacken läg  
    Villa Solhem läg.  
    Solhem läg  
    Solhem läg  
    Solåker läg.  
    Spinkevik torp  
    Spårabacken torp  
    Stavestua torp  
    Stenbrohult gård  
    Stenkullen läg.  
    Stenlingens torp  
    Stenslund läg.  
    Stensnäs torp  
    Stensnäs läg  
    Stenstugan torp  
    Stenstugan torp  
    Stuckanäs gård  
    Stocksingegärds f.d. backst.  
    Stolpastugan läg  
    Stolpastugan by  
    Stolpastugan by  
    Stolpastugan gård och f.d. marknadsplats  
    Store Skraphall backe  
    Strängarås gård  
    Strömslund läg.  
    Stubbholmen torp  
    Stubbinge gård  
    Stugan f.d. backst.  
    Sutareboda gård  
    Svenstorp läg.  
    Såganäs gård  
    Sågasjön sjö  
    Sånnaböke gård  
    Sällhult gård  
    Söderäng f.d. torp  
    Södralund läg  
    Taxvik läg  
    Taxås gård  
    Taxås gård  
    Taxåsvik läg  
    Tivoli läg.  
    Tjällbo läg.  
    Tjället läg.  
    Torremo f.d. backst.  
    Trallarebacken torp  
    Trollhättestuena backst.  
    Trekanten läg.  
    Trellaner torp  
    Tryckstugan hmdl  
    Träena torp  
    Träena torp  
    Trekanten backst.  
    Tufvan läg.  
    Tångarne bebyggelse  
    Törtsjö läg  
    Ugnhult gård  
    Valhall Saknas  
    Valhall läg.  
    Valhalla läg.  
    Vianegavel torp  
    Viken backst.  
    Våskåtts läg  
    Wärpeshult bebyggelse  
    Västerlund läg.  
    Västrefåll läg.  
    Wästregård Saknas  
    Åby backst.  
    Åsen torp  
    Åsviken läg.  
    Åvik läg.  
    Åvik läg.  
    Elmeborg läg.  
    Elmhult gård  
    Älmhult köping  
    Saknas Saknas  
    Älmhult jv.stat  
    Älmhult By och stationssamhälle  
    Älmhult köping  
    Älmhult köping  
    Älmhult by och stationssamhälle  
    Ängadal läg  
    Ängena hmdl  
    Ängholmen läg.  
    Äskya gård  
    Öna backst.  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.