ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Pjätteryds socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 159 Naturnamn : 236 Bebyggelsenamn : 263 Naturnamn : 41
Pjätteryd sn Abborrön ö Pjätteryd sn Barsasjön sjö
Pjätteryd sn Aspholmen holme Pjätteryd sn Baskaliden backe /Se
Pjätteryd sn Attabacken backe Pjetteryd sn Bockö ö
Pjätteryd sn Backatäppet ägomark Pjätteryd socken (o. by) Bökönasjön sjö
Pjätteryd sn Badhusviken vik Pjätteryd sn Drakaberg höjd
Pjätteryd socken *Bards kvarn f.d. kvarn Pjätteryd sn Fårö, Boastads ö
Pjätteryd sn Barsasjön uttorkad sjö Pjätteryd sn Fårö, Sjöastabygds ö
Pjätteryd sn /Se Barsasjön uttorkad sjö /Se Pjätteryd sn Galgabacken kulle, f.d. avrättningsplats
Pjätteryd sn »Barsesiön» utdikad sjö /Se Pjätteryd sn Galjabackarna backar
Pjätteryd sn Björkelund ögomark Pjätteryd sn, kyrkoherdeboställe, kyrkplats Getö ö
Pjätteryd sn Björkerås ägomark Abborraslätt beb Gräsö ö
Pjätteryd sn Björkö ö Abborraslätt beb Gylsjön sjö
Pjätteryd socken /Se Björkö udde Aborraslätt gård Höjö öliknande näs
Pjetteryd sn Björkö ö Abborraslätt by Jiskabackarna backar
Pjetteryd sn Björnö ö Aborraslätt by Kalvasjön sjö
Pjätteryd sn Bockö udde Aspholmen kvarn Kalvsjön sjö
Pjätteryd sn *Borssua os gränspunkt Asplund gård Knektö ö
Pjätteryd sn *Borssua, Södra Backatorp torp Knäppö ö
Pjätteryd sn Bremedal terräng Bardshult beb Kolarkärr förr torp, numera terräng
Pjätteryd sn Broö ö Bardshult by Kolarsund tp
Pjätteryd socken Brudholmarna öar Barset gårdar Kåräng lägenhet
Pjätteryd sn Brudholmen ö Barset by Käxnässjön sjö
Pjätteryd sn Brududden udde Bengtsboda hd Lillån å
Pjätteryd sn Bräkentorp ägomark Bängtsboda gård Länsasjön sjö
Pjätteryd sn Brännare Eriks öppen terräng Bengtsboda gård Lönsasjön sänkt sjö
Pjätteryd sn Båtstaden vik Bergagården beb Lönsaskogen skog
Pjätteryd sn Bäralyckorna terräng Bergagården gård Lönsaliden backe
Pjätteryd sn Bökönasjön sjö Bergagården gård Pjättessjön sjö
Pjätteryd sn /Se *Börssua os punkt på forna riksgränsen Bergagården gård Pjätterydssjön sjö
Pjätteryd sn /Se Daltorpet, Lilla terräng Björkeberg hd Sikahagen del av näs
Pjätteryd sn /Se Dannäs öppen terräng Björkeberg torp Skallesjön sjö
Pjätteryd sn /Se Dannäs sten milstolpe ? Björkeberg gård Skallesjön sjö
Pjätteryd sn /Se Delaryskogen skog Björkerås förr torp, nu skogstrakt Skeppseltasjön sjö
Pjätteryd sn /Se Djungelön ö i kalvasjön Boastad beb Skeppshultasjön sjö
Pjätteryd sn /Se Djupö ö Boastad gårdar Skärsjön sjö
Pjätteryd poststation /Se Drakaberg betesmark Boastad by Slättö ö
Pædhæryd, se Pjätteryd sn Drakaberg terräng Bockatorp beb Stockeltasjön sjö
Bardshult by /Se Dubbelön ö Bokelid gård Systers Bro del av sn
Bardshult by /Se Ekeberg öppen terräng Brokabygd beb Systers Bro del av sn
Barset gårdar /Se Eriksdal öppen terräng Brokabygd gård Trutabackarna höjder
+Barset gd /Se *Finnö ö Brokabygd by Öjhulta skog skog
Boastad gd /Se Flaggholmen ö Bökeveka beb  
Boastad gd /Se *Flyx myr f.d. myr Bökeveka gårdar  
Boastad gd /Se Frännas öppen terräng Bökeveka by  
Brokabygd by /Se Fållen betesmark Bökhult beb  
Bökhult by /Se Fårö udde Bökhult by  
Bökön komministerboställe Fårö udde Bökhult by  
Bökön kommin.bost. /Se Fårö myrholme Bökhult by  
Bökön komministerbost. /Se Fårö, Lilla ö Bökön beb  
Bökön gård /Se Fårö, Stora ö Bökön beb  
Bökön gård /Se Fåröarna halvöar Bökön gård  
Bökön komministerbost. Garvaremaden strandäng o. ö Bökön gård  
Finnhult by Getö ö Daludden hemmansdel  
Finhult by /Se Giölsiö se Målagöl sjö Ekefors kvarn, äng o. smedja  
Finnhult by /Se Granholmen ägomark Ekelida gård  
Fotabol gård /Se Grytåsen ås Ekåsen tp  
Fothult by Grässjön sjö Finnhult beb  
Fothult gd Grässjön sjö Finnhult beb  
Fothult by /Se Grässjön sjö Finnhult by  
Fothult by Gräsö halvö Finnhult by  
Fothult by Grönekull ägomark Finnhult by  
Fothult by /Se Grönelid åkermark Södra Finnhult by  
Grimsbygd, N:a by /Se Gustavsfors Saknas Fotabol beb  
Grimsbygd, N:a by /Se Gylsjön tjärn Fotabol gård  
Gåaryd by /Se Gylsjön sjö /Se Fotabol by  
?Haghulltt gd /Se Gäddviken vik Fothult beb  
*Haghult Saknas Gäddviken vik Fothult by  
Hjortsberg gd /Se Gölsjön, Norra f.d. sjö Fothult by  
Hökkuet gd Gölsjön, Södra f.d. sjö Froagård beb  
?Jonsbo by Hagatorp terräng Glädjelida beb  
Kalv gd Hannefåll ägomark Glädjelida gård  
Kalv indr. häradshövdingebost. Hattudden udde Glädjelid(a) hemman  
Kalv fordom frälsehemman /Se Helga å å Glädjelida by  
Kalv gd /Se Helga å å Grimsbygd by  
Kalvsnäs by /Se Helga å å Grimsbygd Norregård bebyggelse  
Kalvsnäs gd /Se Helga å å Gråaryd gård  
Kleffzholth, se Klöxhult by Helgeå å /Se Gräflingsås bebyggelse  
Klöxhult by Hengia Myhr se Vissle myr myr Grävlingsrås gårdar  
Klöxhult by Hjortudden udde Grävlingsrås by  
Klöxhult by Hjortudden udde Gröningen torp  
Klöxhult by Hobbys ägomark Gustavsfors bruk  
Kolborset by Holmaön ö Gustavsfors herrgård  
Kolborset by Hålö, Lilla ö Gåaryd beb  
Kolborset fordom kronogård, nu by /Se Hällak ö Gåaryd by och gjuteri  
Kolborset by *Hällhult kvarn f.d. kvarn Hagagård gård  
Kolborset by /Se Hälsingborg öppen terräng Haksta hd  
Kolborset by /Se Hälsingör öppen terräng Haksta torp (gård)  
Kolborshult by /Se *Hästö ö i myr Haksta by  
Kolborshult by /Se Höganhult terräng Hasseltorp tp  
Kolborshult by /Se *Högeslid f.d. gränsmärke Hult, Västra hd  
Kulhyltan hemman /Se Högö halvö Hulugård bebyggelse  
Kæxlænes, se Käxnäs by Hökö ö Hulegården gård  
Kæxlæsiø, se Käxnässjön sjö Johansdal ägomark Håresköp bebyggelse  
Käxnäs by Jonsköp, Lilla ägomark Håresköp by  
Käxnäs by Jutön ö Håresköp gård  
Käxnäs by /Se Jämmerdalen ägomark Håvesköp by  
Käxnäs by /Se Jättakull fornlämning Hälsingborg torp  
Käxsjö Saknas Jössa Spegel sten? Hälsingör torp  
?Linderås gd Kalvasjön sjö Hökhult beb  
Lindhult fordom sätesgård, nu by /Se Kalvasjön sjö Hökhult gård  
Lindhult by /Se Kalvsjön sjö /Se Hökhult by  
Långaskog by Kalvasjön sjö /Se Hökåsen hd  
Långaskog by Kapellyckan ägomark Hökåsen gård  
Lönshult by Karön ö Hökåsen, Lilla tp  
Lönshult by Killeberg höjd Hökåsen by  
Lönshult by Kinnekulle kulle Jonsboda by  
Lönshult by *Klabbens råmärke f.d. gränsmärke Jursnäs torp  
Lönshult by Klockaretäppet terräng Kalf beb  
Lönshult by Knektaudden udde Kalv gård  
Millebygd by /Se Knektaviken vik Kalv boställe  
Möcklehult by /Se Knektö ö Kalfsnäs bebyggelse  
Möcklehult by /Se Kolarkärrsudde udde Klöxhult beb  
Norregården gård /Se Korsbacken backe Klöxhult by  
Nybygden gd /Se Krokön betesmark Klöxhult by  
Oshult by /Se Krååksiön se Tornasjön sjö Klöxhult by  
Oshult by Kulhyltan terräng Klöxhult by  
Oshult by /Se *Kyllesö hjulkvarn o. ålfiske f.d. kvarn o. ålfiske Kolborset gård  
Oshult by Kärrnäsmossen mosse Kolborshult by  
Oshult by Kärrnäsviken vik Kolborshult kronoeg.  
Osnaköp by Käxlan (nu igenväxt) sjö /Se Kolborshult by  
Osnaköp gdr /Se Käxnässjön sjö Korsbacken gård  
Ruke by /Se Liatorp ägomark Kråkatorpet gård  
Ruke by /Se Lillegården ägomark Kråkshult by  
Runnarsköp by Lillån å Kullen hd el. hdr  
Runnarsköp gd Lindbacken backe Kärrnäs Saknas  
Runnarsköp gård /Se Lindholmen terräng Kärrnäs gård  
Runnarsköp by /Se Lindhult triangelpunkt Kärrnäs gård  
Runnarsköp gård /Se Lindåsen ägomark Kärrnäs by  
Runnebäck hemman /Se Lindöfuren terräng Käxnäs beb  
Silvitsberg gårdar Långö del av Stora Fårö Käxnäs gård  
Sjöabro gård Länsasjön sjö Käxnäs by  
Sjöabro gd /Se Lönsboda öppen terräng Lebbo torp  
Sjöabro gård /Se Lövsdal öppen terräng Lekarön gård  
Sjöastadsbygd gd /Se Malmhusbacken höjd Lillön, S Saknas  
Sjöasta(ds)bygd gd /Se Mellantorpet ägomark Lillön gård  
Sjöastadsbygd gd /Se Mellantorpet ägomark Linderås Saknas  
Skärshult gd:ar /Se Myskebacken backe Lindholmen Saknas  
Stockhult torp Målagöl sjö Lindhult bebyggelse  
Stockhult torp Målagöl tjärn Lindhult gård(ar)  
Stockhyltan förr torp /Se Möckeln sjö Lindhult by  
Stockhyltan f. torp /Se Möckeln sjö Lindhult by  
Svinaberga by Möckeln sjö Lindón S torp  
Sällesberg, se Silvitsberg gårdar Möckeln sjö Lindön gård  
Södregården gård /Se Möckeln sjö Linneboda gård  
Tysketorp gård /Se Möckeln sjö Linnerås gårdar  
Udhzwlthæ, se Oshult by Möckeln sjö Lugnet torplägenhet  
?Yxnäs gd Möckeln sjö Långaskog Saknas  
Yxnäs by /Se Möckeln sjö Långaskog gårdar  
Öjhult hg Möckeln sjö Långaskog by  
Öjhult herrg. /Se Möckeln sjö Långaskog by  
Öjhult säteri /Se Möckeln sjö Länshult Saknas  
Öjhult Saknas Möckeln sjö Länshult by  
?Öjhult hg Möckeln sjö Länshult by  
Öjhult hg /Se Möckeln sjö Lönsboda torp  
Öjhult hg Möckeln sjö Länshult by  
Öjhult hg /Se Möckeln sjö Lönshult by  
Öjhult hg Möckeln sjö /Se Lönshult by  
Öjhult gd Möcklehult triangelpunkt Lönshull by  
Ösnaköp gd Möcklehultasjön sjö Lönshult by  
  Nillebackarna triangelpunkt Lövsdal torp  
  Norratorp terräng Lövön hd  
  Norra udden halvö Millebygden Saknas  
  Norra vång terräng Millebygden by  
  Norrtorp ägomark Millebygden by  
  Norrviken vik Micklehult by  
  Nybo terräng Möcklehult by  
  Nybygget terräng Möcklehult by  
  Näset udde Västra Möcklehult by  
  Nöjet öppen terräng Östra Möcklehult by  
  Nöjtaviken vik Nabben gård  
  Nöjtudden udde Nabben gård  
  Nöjtudden udde Norregård gård  
  Orraberg sankmark Nybygden bebyggelse  
  Orraberg berg? Nybygden gård  
  Osnaköp, Södra triangelpunkt Nybygden by  
  Oxdjupet sund Ormakulla bebyggelse  
  Oxhagebackarna backar Ormakulla gård  
  Pjätterydssjön sjö Ormakulla by  
  Planen betesmark Osholmen hd  
  Planen öppen terräng Oshult o Säteri bebyggelse  
  Planviken vik Oshult gårdar  
  Pontas ägomark Oshult byar  
  Reveln ö Oshult by  
  Salomonstorp åkermark Osnaköp bebyggelse  
  Segerön fornlämning Osnaköp by  
  Sikahagen terräng Osnaköp by  
  Siön Mycklen se Möckeln sjö Perstorp lägenhet  
  Sjöboholm ägomark Pinkatorp, se Bockatorp Saknas  
  Skallesjön sjö Pinkatorp (Borkatorp) gård  
  Skeppshultasjön sjö Pjätteryd beb  
  Skeppshultasjön sjö Pjätteryd prästg.  
  Skogskärret kärr Ruke bebyggelse  
  Skyttaholm ägomark Ruke gårdar  
  Skärmaköp öppen terräng Ruke by  
  Skärsjön sjö Runnarsköp beb  
  Skärsjön sjö Runnarsköp gård  
  Slättö ö Runnarsköp hemman  
  Soltorp åkermark Runnarsköp by  
  Staffansön terräng Runnebäck hemman  
  Staffensmossen mosse Rönnebacken beb  
  Stampudden, Norra udde Rönnebacken bebyggelse  
  Stampudden, Södra udde Rännebacken gård  
  Stenslund terräng Silvitsberg bebyggelse  
  Stockatäppet öppen terräng Silvitsberg gårdar  
  Stockhultasjön f.d. sjö Silfvitsberg gård  
  Stockhyltan skog /Se Silfvitsberg gård  
  Stockhyltan skog /Se Sjöabro Saknas  
  Stockhyltan skog /Se Sjöabro by  
  Svalö ö Sjöabro by  
  Svenslund terräng Sjöastadsbygd bebyggelse  
  Svinudden udde Sjöastadsbygd gårdar  
  Söderviken vik Sjöastadsbygd by  
  Tjulen sankmark Sjöstabygd gård  
  Tomatäppet terräng Skepshult bebyggelse  
  Tornasjön sjö Skeppshult by  
  Tornasjön sjö Skeppshult by  
  Tranebäck betesmark Skeppshult by  
  Tranholmen ö Skärshult bebyggelse  
  Trollö ö Skärshult by  
  Trutabacken triangelpunkt Skärshult by  
  Trätesbacken backe Skärshult by  
  Vissjön sjö Skärshult by  
  ?Vissjön sjö Skövlehyttan Saknas  
  Vissjön sjö /Se Skövlehyltan gårdar  
  Vissle myr myr Skövelhyttan by  
  Vissle myr myr /Se Spåningsrås Saknas  
  Yttersta udden udde Spåningsrås gård  
  Yxnasiön se Skeppshultasjön sjö Spåningsrås gård  
  Yxtorp terräng Spåningsrås by  
  Åhus terräng Stenshult by  
  Ängavången ägomark Stenshult by  
  Öarna myrholmar Stenshult by  
  Öje holmar holmar Stenshult by  
  Öjhults hage Saknas Stockhult torp  
  Örsjön mosse Stockhult by  
  Ösjökull kulle Strömhult hd  
    Strömhult gård  
    Strömhult by  
    Strömshult torp (gård)  
    Stubbaboda torplägenhet  
    Sunesholm lägenhet  
    Svanaboda förr torp  
    Svanaboda torp (gård)  
    Svanaboda by  
    Svanaboda gårdar  
    Svedjebacken Saknas  
    Svinaberga EJREG  
    Svinaberga by  
    Svinaberga by  
    Svinaberga by  
    Svinaberga by  
    Ulvatorpet torp  
    Vådagård gård  
    Västrahult by  
    Yxnäs beb  
    Yxnäs gård  
    Yxnäs by  
    Åhus torp  
    Ödegård gård  
    Öjhult beb  
    Öjhult gård  
    Öjhult herrgård  
    Östratorp torp  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.