ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torpa socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 278 Bebyggelsenamn : 237 Naturnamn : 195
Torpa socken Saknas Abeläckran ägomark Torpe socken (o. by) Nummerförteckning förteckning
Torpa sn /Se Anna-Stinastorp terräng Torpa socken Nummerförteckning förteckning
Torpa sn Annersabacke backe Torpa sn Abeläckran åker
Torpa Saknas Aspebacken backe Torpa sn Aspamosse mosse
Torpa sn Balkerydsbäcken bäck Torpa socken Aspö ö
Torpa sn Bergaliden terräng Torpa sn Balkeryd hålor jordhålor
Torpa sn Björkefållen ägomark Torpa sn Bergaliden bäcke
Torpa sn Björkeås ås Torpa sn Bergshultasjön göl
Torpa sn Björnön skogsmark Torpa sn Björkebergsåker åker
Torpa sn /Se Blåsabacken backe Torpa sn Björkeliden backe
Torpa sn /Se Boamossen mosse Torpa socken och by Björkeslidar backar
Balkarp by /Se Boasjö sjö Andreasatorp f.d. t Björkö ö
Balkeryd by /Se *Boasjön se Bodasjön sjö Backagården beb Blyhålan åker
Balkö by /Se Boasjön sjö Backen hmdl Boasjö sjö
Boda by Bodabäcken bäck Baggahög hmdl Boasjö sjö
Bägaryd by /Se Bodasjön sjö Balkeryd gård Boasjön sjö
Ekeryd utjord?, beb.? /Se Bodasjö sjö Balkaryd by Bolasjö sjö
Forsa by Bohyltan terräng Berghem bs Bolsåker åker
Gashult by Bokehult, Lilla hult Björkedal lht Brajebol åker
Gashult by Bokehult, Store hult Björkekärr hmdlr Byaled grind
Groeryd by /Se Bolasjö sjö Björkelund f.d. t Bökeråsen skog
Groeryd by /Se Bolasjön sjö /Se Björkelund f.d. t Bölabroåkrarna åkrar
Groeryd by /Se Braxatorpet terräng Björkelund lht Dalarna åkrar
Groeryd by /Se Breda backe backe Boda gård Davetaviken vik
Häggeshult by Broåker odlad mark Bohyltan lht Djurasjön sjö
Mjäla by /Se Broäng ägomark Bokelund f.d. t Djuraskogen lht
Mässeboda by /Se Brunafällan ängsmark Bostället beb Ekesåker åker
Mässeboda by /Se Brunafällan ängsmark Braxatorpet f.d. t Eket se Skärseseke skog
Näs komministerbost. Bägaryd åbro bro Braxens se Braxatopet f.d. t Farfarsbro bro
Rinxhulth Saknas /Se Bäjsellasjön sjö Bågaryd gårdar Farfarssvedja skog
Rya by /Se Bökeråsen höjd Bägaryd gård Fiskarekullen udde /Se
Råaköp by /Se Börkeliden terräng Bägaryd by Fläskö ö
Rås by /Se Dallekulle triangelpunkt Dalhem lht Fållaberget höjd
Ränte by Dallesjö sjö Dammen hmdl Getafållen äng
Ränte poststation /Se Dammabäcken bäck Djuraberg f.d. t Getanabb udde
Skifteryd by /Se Dammaviken vik Djuraskogen lht Getanabb udde
Skärseryd by /Se Dammen damm Ekebjär hmdl Gjärsjön se Gärsjön sjö
Skärseryd by /Se Davidabäcken bäck Ekedal t Gladabäcken bäck
Skärseryd by /Se Djuraberg odlad mark Ekeryd utjord Granet skog
Skärseryd by /Se Djurasjön sjö Ekerås hmdl Grenskulle höjd
Skärvö by /Se Dyaslättakällan källa Eriksberg lht Grönatu ö
Stackarp by Dyaslätten terräng Eriksdal lht Gummasjö göl
Stackarp by Ekebacken backe Fathult by Gräsö ö
Stackarp by Eket terräng Fathult gård Gåsahalsen åker /Se
Stackarp by Ellsfloe sankmark(?) Fattigstugan f.d. bs Gäddan åker
*Sunnerborg slott Eneborg fornlämning Fempålen se Tuvan lht Gäddeviken vik
Sunnerborg medeltida befästning /Se Eriksdal terräng Ferehyltan hmdl Gärsjön sjö
Sunnertorpa Saknas Fiskarekullen kulle Flattaryd f.d. hmdl Gölen göl
Sunnertorpa by /Se Flattaryd terräng Forsa gård Horsö skogsbacke
Sunnertorpa by /Se Flyarna sankmark(?) Forsa gård Håkenaängasjö göl
Sunnertorpa by Fläskebacke backe Forsakvarn lht Hästhagen äng
Sörtorpa, se Sunnertorpa by Fläskö ö Fridhem lht Högalid backe
Torpa gammalt kyrkohemman /Se Fräsnabben halvö Furelund lht Höllskogen skog
Össjöa by Fållabacken backe Gashult by Jölerydsbäcken se Gladabäcken bäck
Össjöa by Galtasjö göl Gashult by Jöljarna hålor
?Össjöa by /Se Gashult triangelpunkt Gashult by Kalleklo skog
  *Gassjön sjö Gashult by Kalmarön ö
  Getanabb udde Gashult by Karpabacken höjd /Se
  Getanabb udde Gashult by Kassnabbe höjd
  Gjärsjön sjö Gashult by Killebacken höjd
  Gladatorpet terräng Gastabacken f.d. hmdl Killeberget höjd /Se
  Grenskulle kulle Gladra(torpet) se Björkelund f.d. t Kipphattasjön göl
  Gräsö ö Granelund hmdl Kittemad äng
  Grävlingabacken backe Groeryd gårdar Klajnehull höjd
  Grävlingabacken backe Groeryd gård Klockareliden backe
  Grönatuv strandmark Grässjöberg lht Klockareliden backe
  Gröningsberg berg Gummenstorp lht Klockareliden backe
  Gummasjö sjö Gummarstorp se Gummenstorp lht Klockemakarns backe höjd
  Gåsahalsen terräng Gällareönsskiften se Gällaröna beb Knallaviken vik
  Gäddeviken vik Gällaröna f.d. hmdl Kringlemossen mosse
  ?Gärsjön sjö Haga gård Krokåker åker
  Gärsjön sjö Hagaled f.d. bs Krokåker åker
  Gölen göl Hagalund lht Kråkemossen mosse
  Halls terräng Hattmakarns f.d. bs Krönsåker åker /Se
  Harabackarna backar Hiloarna f.d. t Kumlahög höjd
  Harabacksmossen mosse Hjulsnäs lht Kungshålan jordhåla /Se
  Hejrakull gränshöjd Hjärpas f.d. t Kväsjön göl
  Hejrakull gränsmärke Horsalid f.d. hmdl Kyrkedungabäcken bäck
  Hejrakull berg Häggeshult by Kyrkedungamossan mosse
  Herdakulle se Hejrakull berg Häggeshult by /Se Kyrkedungen skog
  *Herekullen gränshöjd, (»furekulle») Häggeshult by Kyrkehyttan höjd
  Hinnån å Häggeshult by Kyrkeryd åker
  Hiortaberg se Hjortabjär berg Häggeshult by Källareåkern åker
  Hiortabergh se Hjortabjär gränsmärke Häggeshult by Källshultasjö sjö
  Hjortabjär gränshöjd Häggeshult by Källsjön se Källshultasjö sjö
  Hjortabjär gränsmärke Häshult hmdl Kärleksön ö
  Hjortabjär berg Högagård hmdl Köppabygden utägor
  Hjortabjär terräng Högagården beb Ladebacken höjd
  Horsö terräng Högahult hmdl Larsäng äng /Se
  Huvudet höjd Högalund lht Lassatomt åker
  Håkanebackar backar Ingeborgstomt f.d. bs Lillagärde äng
  Håkansäng odlad mark Johansberg hmdl Linnebjär höjd
  *Hällaklippa f.d. gränsmärke Jonstorp f.d. bs Linnesåker åker
  *Hälleberg berg o. f.d. gränsmärke Jonstorp f.d. hmdl Linsaksliden backe
  Härakull se Hejrakull gränsmärke Jorden f.d. bs Ljungsjön sjö
  Häshult betesmark Karlslund lht Ljungsjön sjö
  Högalid odlad mark Karlsro lht Ljungö ö
  Intaget odlad mark Karpatorpet f.d. t /Se Ljungö ö
  Jonas-Karlsson-backen backe Kilsgärde hmdl Lomö ö
  Kalleklo terräng Klippan f.d. t Lundarna höjder
  Kalvsjön sjö Kronelund f.d. t Mabäck äng
  Kanalvekarna odlad mark Kullagärdet hmdl Malmudden udde
  Karpabacken backe Kvarterslund lht Mamrelund ekbacke
  Killeberget höjd Källshult by Mäen sjö
  Killekärr kärr Källshult gård Möllesjö göl
  Kipphattasjön sjö Källshult by Mörtesjön sjö
  Klenekull kulle Källshult by Norrsle äng
  Knallaudde udde Källshult by Norräng äng
  Knallaviken vik Kärret hmdl Nyefåll äng
  Knalla ö ö Köpeljung hmdl Nälleflya äng /Se
  Knektängen odlad mark Lillaskog f.d. t Näsasjön se Mäen sjö
  Kringlemossen mosse Lillepella se Björkelund f.d. t Pallekärr kärr
  Krokiga ådran sankmark(?) Ljungsjödalen lht Pellakök äng
  Kronelund odlad mark Ludvigsberg lht Pilgrimsudde udde
  Kråkabygget odlad mark Lyckebacken se Gummenstorp lht Rakelängen åker
  *Kråkegöl f.d. sjö Lyckeberg lht Ripeberg höjd
  Kullabacken skogsbacke Läkterås f.d. t Rukesjö sjö
  Kumla hög kulle Lönekullla utjord Rumpen äng
  Kungshålan terräng Lösen f.d. t Rungehall sten /Se
  Kvarnfallskärret kärr Malmedal lht Ryaviken vik
  Kvarterslund terräng Mellangården beb Rydalahäst sten
  Kyrkehyltan höjd Mellangården beb Rydslid höjd
  Kyrkekullen kulle Mjäla gård Rågdalaliden backe
  Kyrkerud odlad mark Mosjögrane hmdl Råsahult höjd /Se
  Kållevann bäck Mosslida beb Savbacken höjd
  Källnebjär höjd Mosslida gård Savmyllebacken se Savbacken höjd
  Källshultasjö sjö Måslida gårdar Singsö ö
  *Käringdal f.d. gränsmärke Månsatorpet f.d. t Sissö ö /Se
  Kärleksön ö Måsseboda by Sjunkesbjäret äng /Se
  Ladebacken skogsbacke Mäseboda beb Sjättingsbacken höjd
  Lantmätarsvedjan ägomark Mäseboda gård Sjöberget åker
  Lilla skog skog Mätsjöberg lht Sjöbjäret berg /Se
  Lillaskog skogsmark Mölleberg f.d. t Sjötegarna åker
  Lillön ö Mörtsjögrane lht Sjöäckran åker
  Linnebjär berg Mösjöberg se Mätsjöberg lht Skenabrolid backe
  Ljungsjön sjö Nedragården hmdl Skärseseke skog
  Ljungsjön sjö Noragärde f.d. hmdl Skärsjön sjö
  Ljungö halvö Norragården beb Skärvevägen väg
  Lomö ö Norra gärde f.d. torp Skärvösjö se Skärsjön sjö
  Madarna ägomark Norregård beb Skärvö-vägen väg
  Malmudden udde Norregård beb Skärvö-vägen väg
  Marbäck terräng Norregård se Skärseryd, Norra beb Smedbrobacken höjd
  Myrevad terräng Norrtorpa by Smedbroen bro
  *Måssjön se Mäen sjö Norrtorpa by Snärbacken höjd
  Mäen sjö Norrökvarn lht Solakullen höjd
  Mäen sjö Nybygget f.d. t Spjutbacken höjd
  Mäen sjö Nybygget lht Spånga äng
  Mäen sjö Näs gård Spökebacken höjd
  Mäen sjö /Se Perstorp se Björkekärr hmdl Stackarpsån se Torpaån å
  *Mähasjön se Mäen sjö Petersborg bs Stenabacken höjd
  *Märkeshall f.d. gränsmärke Petersdal lht Stenan utskift /Se
  Möllebergsviken vik Prästagården hmdl Stenkullen höjd
  Möllesjö sjö Pälsaknallens f.d. t Stolpahålan jordhåla
  Mörtesjön sjö Roen lht Storebacke höjd
  Mörtsjölund terräng Rosenberg gård Storemad äng
  Mösjöbjär berg Rosendal lht Storö ö
  Norra hylte terräng Rya gård Stutabackarna höjder
  Näsabygget betesmark Ryafors se Ränte, Lilla gård Stycket åker
  Näsaviken vik Rya Ränte hmdl Stålabacken höjd
  *Nävlakull f.d. gränsmärke Rya, Yttra hmdl Svartagöl göl
  Offerkällan vid Sunnertorpa Saknas /Se Råaköp by Svartasjö göl
  Ormabackarna backar Råaköp gård Svartebacke höjd
  Ormabacksmossen mosse Rås by Svensbro bro
  Osabroviken vik Rås gård Svensbrobackar höjder
  Ossiasion se Össasjön sjö Rås by Systersjöar gölar
  Pallekärr odlad mark Rås by Titusaudde udde
  Petter-Gladamossen mosse Råsarna f.d. hmdl Tjärbacken höjd
  *Piggasten f.d. gränsmärke Ränte, Lilla gård Tolftebacke höjd
  Pilgrimsudde udde Rönnabygget se Rönnö gård Toftåker åker
  Prisatorpet terräng Rönnö gård Torpaån å
  Pyttön halvö Samlingsö lht Torpet åker
  *Ramsten f.d. gränsmärke Savstugan lht Torpet skogsglänta
  *Resesten f.d. gränsmärke Sjöbacken t Tosänken åker
  Ripeberg terräng Sjöbo hmdl Tranefoten ö
  Rukesjö sjö Sjöskiften lht Trejörningen åker
  Rukesjö sjö Sjötorpet lht Trekanten skogsområde /Se
  Runnamosse mosse Skattagården beb Trolläckra åker
  Ryabacken triangelpunkt Skifteryd by Trulsebacken höjd
  Rydalahäst terräng Skifteryd gård Tvillingabackarna höjder
  Rångahall terräng Skogsholm lht Unghålsmossen mosse
  Råsahult terräng Skogsholmen lägenhet Vestebergsåkern åker
  Råsarna terräng Skogslund hmdl Vildgåsabacken höjd
  Rävabacken skogsbacke Skogstorpet lht Vitabjär berg
  Rävabacken backe Skärseryd by Vitasjö sjö
  Singsö ö Skärseryd by Vrånghage beteshage
  Sissö ö Skärseryd by Vännesjö sjö
  Skensbäck bäck Skärseryd by Värabacken åker
  *Skiftsjö sjö Skärseryd by Världsändabäck bäck
  *Skittraån se Torpaån å Skärseryd by Världsände skogsskift
  Skyttebacken höjdsträckning Skärseryd, Norra beb Ängåkern åker
  *Skåthall f.d. gränsmärke Skärseryd, Södra beb Äspingarna åkrar /Se
  *Skärsjö mosse myr Skärvö gård Örtahögen höjd
  Skärsjön sjö Skärvö by Össjöasjö sjö
  Skärsjön sjö Skärvö by Österbroar bro
  Skärsjön sjö Skärvö by Öåker åker
  Skärsjön sjö Solhem lht  
  Skärvö triangelpunkt Sonalund lht  
  Smedabron terräng Spånan f.d. t  
  Solakullen betesmark Stackarp by  
  Spjutbacken backe Stackarp by  
  Spånan terräng Stackarp utjord  
  Spånbacken backe Stackarp by  
  Spånga ägomark Stenön f.d. t  
  Spökebacken backe Stolalyckan f.d. bs /Se  
  Spökebacken backe Strömbo lht  
  Stampudden udde Sunnaryd hmdl  
  Stenabacken backe Sunnertorpa by  
  Stenan ägomark Sunnertorpa by  
  Stenefallet terräng Svenstorp se Björkekärr hmdl  
  Steniga backen backe Sågbacken se Savstugan lht  
  Stenkullen höjd Södergård se Skärseryd, Södra beb  
  *Stensjön f.d. sjö Södragård beb  
  Stolpasjö sjö Södregård beb  
  Stora sjön sjö Södregård beb  
  Store backe backe Södregård se Bostället beb  
  Storemad odlad mark Södregård beb  
  Storö ö Södregård gård  
  Strömbobäcken bäck Sönragårde hmdl  
  Stubbahult hult Torpa gård  
  Stutabackarna backar Trekanten lht  
  Sunnerborg medeltida befästning Trillaner f.d. t  
  Svarta göl göl Tuvan lht  
  Svartasjö sjö Vackersdal lht  
  Svartasjö sjö Varpet hmdl  
  Svartasjö sjö Västraskog f.d. t  
  *Svartetuv ö Åhus hmdl  
  Svarte sjö sjö Åldersro se Baggahög hmdl  
  Svedjebacken backe Ålleryd hmdl  
  Svensbacke backe Ånäs lht  
  Svensbro backar backar Åsenhöga hmdl  
  Systersjöarna sjöar Äsphult beb  
  Såget terräng Äsphult gård  
  Tittebackarna backar Äsphult by  
  Tittebacken backe Össjöa by  
  Tjuvaveken terräng Össjöa gård  
  Tjärbacken backe Össjöa by  
  Toragölsbäcken bäck Össjöa by  
  Torpabacken skogsbacke    
  *Torpa såg o. mjölkvarn f.d. såg o. kvarn    
  Torpaån å    
  Torpet odlad mark    
  Torpet terräng    
  Torstesjö sjö    
  Tosänken ägomark    
  Tranefoten skär    
  *Tranesjö sjö    
  Tranesjö sjö    
  Trekanten sänka    
  Trollabacken backe    
  Trollegöl tjärn    
  Trollträet träd(?)    
  Trulsebacken backe    
  Tvillingabackarna odlad mark    
  Tvistebiten terräng    
  Varpet ägomark    
  Viggen terräng    
  Vildgåsabacken backe    
  Vitabjär terräng    
  Vitasjö sjö    
  Wänasiö se Vännesjö sjö    
  Vännesjö sjö    
  Vännesjö sjö    
  Vännesjön sjö /Se    
  Världsände skogsskifte /Se    
  Västraskog skog    
  Ålakullabäcken bäck    
  Ålekullabäcken bäck    
  Ålsjön sjö    
  Åströms terräng    
  Ängarna ägomark    
  Ängasjön sjö    
  Ängelhav sjö    
  Ättahögen kulle    
  Örnakull kulle    
  Össasjön sjö    
  Össasjön sjö    
  *Össjasjön se Össjöasjön sjö    
  Össjöasjön sjö    

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.