ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hamneda socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 196 Naturnamn : 208 Bebyggelsenamn : 141 Naturnamn : 27
Haffnæde se Hamneda sn Adjöss ägomark Hamneda sn sn Arvita damm damm
Hamneda sn Andreasa torp betesmark Hamneda socken o. by En sjön sjö
Hamneda sn Annelund ägomark Hamneda sn Enasjön sjö
Hamneda sn Arvedsdamm terräng Hamneda sn Galgabacken höjd
Hamneda sn *Askenäs sjö, se Hängasjön sjö Hamneda socken Hjulsnäs vattenfall
Hamneda sn Backen ägomark Hamneda sn Hornagöl göl
Hamneda sn Björkehill terräng Hamneda sn Hornasjön sjö
Hamneda sn Björkelund ägomark Hamneda sn Horns kullar höjder
Hamneda sn *Blekskälla f.d. gränsmärke Anderstorp gård Håarna gölar
Hamneda sn Bliorna ägomark Anderstorp hd Hängarpa mosse mosse
Hamneda sn Bockö halvö Björstorp by Hängasjön sjö
Hamneda sn Bohoksmossen mosse Björstorp by Hängasjön sjö
Hamneda sn Bokelid, Lilla terräng Bjössagården gd Hövenabacken backe
Hamneda sn Bolmån å Björstorp by Ilasjön göl
Hamneda sn Bolmån å Bohok Saknas Jädern ås
Hamneda sn Bolmån å Bohok gårdar Jären ås
Hamneda socken Bolmån å /Se Bohok by Käskeltasjön sjö
Hamneda socken Bolmön höjdsträckning Bohokstorp gård (torp) Lagaåsen rullstensås
Hamneda socken Borrehalla gränsmärke Bohokstorp Saknas Lillesjön vik
Hamneda socken Boslället betesmark Bosagård gård Lillån å
Hamneda sn Britta-Lene fåll terräng Bäckanäs torp Prästebodaån å
Hamneda socken Broamossen mosse Bäckaryd by Sanna lid skogbevuxet sandfält
Hamneda socken Brudastenen stenhäll /Se Bäckaryd by Sunnerborgsö ö
Hamneda socken Brudastenen stenhäll /Se Bäckaryd by *Tesje-backen backe
Hamneda sn Brånamossen mosse Bäckaryd Mellangård gd Tuvesjön sjö
Hamneda socken Bråtabäcken bäck /Se Bäcksfuru Saknas Tuvesjön sjö
Hamneda sn *Bråthult f.d. gränsmärke Bökelund torp (gård) Åxen sjö
Hamneda sn Bäckaland odlad mark Bökelund Saknas  
Hamneda sn Bäddebiten strandmark Dannäs Saknas  
Hamneda by Dalen ägomark Duvedal Saknas  
Hamneda sn Dammsbacken backe Ekebro tp  
Hamneda sn *Dana skans skans Eketånga Saknas  
Hamneda sn Dannäsabackarna backar Eketånga gård  
Hamneda sn Drullan terräng Eketånga gård  
Hamneda sn Dufwehall gränsmärke Elinge by  
Hamneda sn Eijen Lacus sjö Elinge by  
Hamneda sn Elingebacke triangelpunkt Elinge by  
Hamneda sn Enamossen mosse En gård  
Hamneda sn Enasjön sjö En bebyggelse  
Hamneda sn Enasjön sjö Floboda bebyggelse  
Hamneda Saknas Enebacken backe Floboda by  
Hamneda sn Enekanalen kanal? Floboda by  
Hamneda sn Enet sankmark? Granholmen torp (lägenhet)  
Hamneda sn Exen sjö Grönlida gård  
Hamneda sn Exen sjö Grönelida bebyggelse  
Hamneda socken /Se Exen sjö /Se Gåsagården bebyggelse  
Hamneda sn Exen sjö /Se Gåsagården gård  
Hamneda sn *Fagerhall f.d. gränsmärke Gästgivaregården gård  
Hamneda sn Fallalund ägomark Hamneda Saknas  
Hamneda socken /Se Finnebäck bäck Hamneda by  
Hamneda socken /Se *Flathalla f.d. gränsmärke Hamnedatorp, se Hamneda Saknas  
Hamneda socken /Se Flintudden udde Hjulsnäs bebyggelse  
Hamneda by /Se *Floboda kvarnfors fors Hjulsnäs by  
Hamneda sn /Se *Fåglasjö sjö Hjulsvik bebyggelse  
Hamneda sn /Se Fåglasjö f.d. sjö Hjulsvik gård  
Hamneda sn /Se Fållen terräng Horn by  
Hamneda sn Galgabacken backe Horn by  
Hamneda sn /Se Gelaryggarna höjd sträckningar Horn by  
Hamneda kyrka Saknas Getön ö Hornsborg gd o. station  
Haffnea se Hamneda sn Gisslagårdsås triangelpunkt Hornsborg järnvägshållplats  
Björstorp by Gjutahult betesmark Hornsborg herrgård  
Björstorp by /Se Grisakärr kärr Horsaberga by  
»bodestada» Saknas Grävlingshult terräng Horsaberga by  
Bohole by /Se Grönadal betesmark Horsaberga by  
Bohole by Gylsjön sjö Horsaberga by  
Bohok by /Se Gårdsjön sjö Horshult gårdar  
Bohok by /Se Gölsjön kärr Horselt Saknas  
Bäckaryd by *Hallaforsen fors Horsia Saknas  
Bäckaryd by *Hammarsberg f.d. gränsmärke Hyltåckra by  
Bäckaryd by Hammeda bro bro Hyltåkra Saknas  
Bäckaryd by /Se Hamneda mosse mosse Hyltåkra by  
Bäckaryd by Haraldsäng terräng by  
Bäckaryd by /Se Haspanakull kulle by  
Elinge by Hengia Myhr myr by  
Elinge by Henningsudde udde by  
Elinge by Herrabackasjön sjö Hällarna by  
Elinge by Herranäsbackarna höjdsträckning Hällarna gårdar  
Elinge by /Se *Hjulsnäskvarnfors fors Hällorna by  
Elinge by /Se *Hjulsnäs ålfiske Saknas Hällorna by  
Elinge by Holmö terräng Hällorna Mellangård Saknas  
Elinge by /Se Hornasjö sjö Hällorna Norregård Saknas  
Elinge komministerbost. Horns mosse mosse Hällorna Södergård Saknas  
Elinge by /Se Horns pass Saknas /Se Hänjarp by  
Elinge by /Se Horsatäppe ägomark Hänjarp by  
Elinge by /Se Håarna avsnörd vik Hänjarp by  
Elinge by Håen avsnörd vik Hänjarp by  
En by /Se Hårda-Kalles terräng *Härsen torp (lägenhet)  
En by /Se *Håsjön sjö Härsen bebyggelse  
Floboda by /Se *Hägnaskog skogsområde Högelid torp  
Gummesgård hemman /Se Hägnaviken ägomark Högelid gård  
Hamneda by *Hänga bokskog skogsområde Hökhult gård  
Hamneda sn Hängasjön sjö Hökhult bebyggelse  
Hamneda by, sn Hängasjön sjö Hökhult by  
Hamneda by, sn Hängasjön sjö Issjöa by  
Hamneda by, förr tingställe Hängasjön sjö Issjöa gård  
Hamneda by Hängasjön sjö Issjöa by  
Hamneda by Hängasjön sjö /Se Jutahult Saknas  
Hamneda by Hängasjön sjö /Se Kileberg torp  
Hamneda by Hänjarpsbackar triangelpunkt Kroet bebyggelse  
Hamneda by Högelid ägomark Landbogård bebyggelse  
Hamneda by Hövenabacken backe Landbogården bebyggelse  
Hamneda by Ilasjön sjö Lilläng gård(ar)  
Hamneda by /Se Issjöabäcken bäck Lilläng Saknas  
Hamneda by Jättabacken backe Lindeberg gård  
Hamneda by /Se Kajsetorp ägomark Markahult Saknas  
Hamneda by /Se Killeberg berg Norredal torp  
Hamneda by /Se *Klabbens råmärke f.d. gränsmärke Nybygget gård  
Hamneda poststation /Se *Klovhalla f.d. gränsmärke Nybygget Saknas  
Hampnating förr tingsställe Klynneudde udde Pumpatorpet torp  
Hjulsnäs by *Kongsvägen Saknas /Se Ryd Saknas  
Hjulsnäs Saknas Korpadal ägomark Ryd by  
Hjulsnäs by *Korslida f.d. gränsmärke Ryd by  
Hjulsnäs by /Se Koåsen höjdsträckning Ryd by  
Hjulsvik gd /Se *Kårsary f.d. gränsmärke? Råsatorpet tp  
*Hoa se Hå by Kåsta kärr kärr Rävagård bebyggelse  
Horn by Kärleksön ö +Skvallerboda Saknas  
Horn by Käskhultasjön sjö Smeatorpet bebyggelse  
Horn by Lagan å Sotelid gård  
?Horn by Lagan å Sotelid Saknas  
Horn by Lagan å Stighult by  
Horn by /Se Lagan å Stighult bebyggelse  
Horn by Lagaån å Stighult by  
Horn by /Se Lagaån å Stighult by  
Horn by /Se *Laga åudden Saknas /Se Stighult by  
Hornsborg gd /Se Lars Johans ägomark Sunnerborg gård  
*Hornsköp Saknas Liljelund betesmark Sunnerborg herrgård  
Horsaberga by Liljelund terräng Sunnerborg herrgård  
Horsaberga by Lillesjön sjö Synnerborg gård  
Hyltåkra by Lillån å Svarvaretorpet Saknas  
Hyltåkra g Lillö ägomark Torstensgård gård  
by Lillön udde Tranget bebyggelse  
by Lindeberg ägomark Trollagården Saknas  
by Linnebjär berg Trollegården gård  
by Linta enebacke backe Välarna Saknas  
by Lintan sankmark? Välorna gård  
by Masabacken ägomark Åkroken torp  
by Mellontorpet, Lilla terräng Åkroken tp  
by Mellomön grund? Ödegården bebyggelse  
by Mossen, Stora mosse Öje Saknas  
by Murbäck ägomark Öije gårdar  
by Mårtnasjön sjö Öje by  
Saknas Norrum terräng    
by /Se Norräng ägomark    
by Nybo ägomark    
by Nybygget ägomark    
by Oldning, Lilla kärr    
?Hå by Osabacken backe    
by Ösen åmynning    
by Pampasjön sjö    
?Hå by /Se Perstorp ägomark    
?Hå by Prästebodaån Saknas /Se    
?Hå by Prästebodaån å    
by Pusten rastställe?    
by /Se Pyringen ägomark    
by /Se *Ramnary f.d. gränsmärke    
by /Se Risbergöarna grund?    
by /Se Rydsmosse mosse    
by /Se Ryodlingen ägomark    
by /Se Rysjön sjö    
Hå Landbogård gammal sätesg. /Se Ryträdan odlad mark    
Hällarna by Ryträtan betesmark    
Hällorna by /Se Råsabacken backe    
Hänjarp by /Se Råvabackarna backar    
Hökhult by Rävabacken backe    
Hökhult by Rävasmossen mosse    
Issjöa by /Se Rönnebäck terräng    
?Ryd by /Se Sakrisa backe backe    
Ryd by Sjöbacken skogsbacke    
Ryd by Sjöhultamossen mosse    
Ryd by Skräddarestället ägomark    
Ryd by /Se Skyllerudde udde    
Ryd by Skyllerviken vik    
Ryd by Slättahult ägomark    
Ryd by /Se Sotelid triangelpunkt    
*Sibbaheden Saknas Spelmanstorpet terräng    
[Sibbaheden] gd Storö höjd    
Sjögård hemman /Se Storön ö    
Stighult by Stönja åkermark    
Stighult by /Se *Sunderborgs kvarnfors fors    
Sunnerborg medeltida befästning /Se Sunnerborgsö ö /Se    
Sunnerborg medeltida befästning /Se Söle sankmark(?)    
Sunnerborg medeltida befästning /Se Söra backar backar    
?Sunnerborg herrgd Tippekull höjd    
Sunnerborg herrgård /Se Tofsen grund?    
Sunnerborg befästningsruin /Se *Torpsjön synbarl. f.d. sjö    
Åsholmen gd /Se Torsterssjö sjö    
*Åsinge kaplansboställe /Se Tranön ö    
Älinge by /Se Tranören f.d. gränsmärke    
*Åsinge komministerbost. Trollasjön sjö    
Ödegården Saknas /Se Trollasjön sjö    
Öje by Trollasjön sjö /Se    
Öije Saknas Träskosvennatorpet terräng    
Öje by Tuvesjön sjö    
Öje by Tuvesjön sjö    
Öje by Tärningatäppet betesmark    
Öje by /Se Vasabäcken bäck    
  Vilången ägomark    
  Vissle myr myr    
  Vissle myr myr    
  Vissle myr nyr /Se    
  Vrån ägomark    
  Västerhult triangelpunkt    
  Västra ängar ägomark    
  Ållebacken ägomark    
  Åsesjö sjö    
  Åsesjö sjö    
  Ön ägomark    
  Örnakullsmossen mosse    

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.