ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uråsa socken : Konga härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 43 Bebyggelsenamn : 145 Naturnamn : 52
Uråsa sn Altarstenen sten /Se Uråsa sn Albrektslyckan åker
Uråsa socken Altarstenen fornlämning Alen bs Axalyckorna åker
Uråsa sn Barnasjön sjö Aliceborg lht Barnasjön sjö
Uråsa sn Barnasjön f.d. sjö Aspäng hmd Bjurbäcken bäck
Uråsa sn Bjurbäcken bäck Axebo hmd Björkeberg berg
Uråsa sn Björkebergsmossen odlad mark o. mosse Axeled grind Björkebergsmossen mosse
Uråsa sn Djurle myr ängsmyr Benjaminstorpet gård Bolskällan vattenkälla
Uråsa sn Djurle myr myr /Se Berget hmd Brittan åker
Uråsa sn Djurleån å Berget hmd Brändeån å
Uråsa sn Duveberget berg Bjurbäcken hmd Djurlamyr mosse
Uråsa sn Fattigdiket dike Björkedal hmd Djurlemyr Saknas
Uråsa sn Folkaviet råmärke Björkegrenstorp hmd Djurleån å
Uråsa sn Färnlunds näsa åkrok Björkelund lht Duveberget berg
Uråsa sn /Se Hanamossen ägomark Björkelund lht Glasberget berg
Uråsa sn /Se Hygnelöfz näs, se * Högnalöfz näs näs Bottningastället t Glädjebacken kulle
Uråsa sn /Se *Högnalövsnäs näs Brände gård Gråten äng
Uråsa sn /Se Kladdefly ägomark Brändekvarn gård Hanamossen mosse
Uråsa sn /Se Kyledamm ägomark Bröten byväg Harehall skogsmark
Uråsa sn /Se Lidhemssjön sjö Bäckalund bs Holken vattenkälla
Uråsa sn /Se Lidhemssjön sjö Dagsagård gård i Högnalöv Horsaspringan bergknalle
Uråsa sn /Se Lidhemssjön sjö /Se Duvelund lht Hundkullen åker
*Brändekvarn kvarn /Se Lidhemsån å Ekelund lht Hässleskog kulle
Brändekvarn kvarn o. by Lijnesiö, se Lidhemssjön sjö Enebacken t Kalvaberget berg
Gemeslösa by Luveberget berg Eneforsholm hmd Källarebacken backe
Gemelösa gd /Se Lynen sjö Eriksgård gård i Skye Kloaträdan åker
Gemeslösa by /Se Rävamyren odlad mark Evedal hmd Kladdefly mosse
Gemeslösa by /Se Rävamyren ägomark Fagraholm hmd Lidhemssjön sjö
Hallagården gård /Se Saltsjön fornlämning Fridhem lht Mjurbäcken bäck
Högnalöv by Selmakärr kärr Fridhem lht Olaliden backe
Högnalöv by *Send æng äng Gemeslösa 1 gård Olaåkern åker
?Högnalöv gd Skogsryd ägomark Granudden hmd Pilakällan vattenkälla
Högnalöv by Skyekvarn f.d. kvarn /Se Grönalund hmd Rävamyren åker
Högnalöv by Skyekvarn f.d. kvarn /Se Gustavsberg lht Saltsjön kärr
Högnalöv gd Skye å å Gästgivaregården = 1 Uråsa bebyggelse Selmakärr kärr
Högnalöv by Skyeån å Hagaborg lht Skyeån å
Högnalöv gård Skyeån å /Se Hagalund lht Skärvet jordlägenhet
Högnalöv by Skyeån å /Se Hagen t Slätten jordlägenhet
Högnalöv by Skyeån å /Se Horsaberg hmd Snipen åker
Högnalöv by Slättamossen ägomark Hallen hmd Soldatmyren myrslåtter
Högnalöv by *Smedholme gränspunkt Hallagård = 1 Högnalöv bebyggelse Soldatåkern åker
Högnalöv by *Smedholme gränsplats Husarholmen lht Spiralen jordlägenhet
Högnalöv by Älluddarna ägomark Häjekullen hmd Stockholm vattenkälla
Högnalöv by Östralund terräng Höganäs hmd Surbrunnen vattenkälla
Högnalöv by   Högnalöv by Sännorna åker
Högnalöv by   Högnalöv, Södra = 5 Högnalöv bebyggelse Tappers Bäck bäck
Högnalöv by   Högnesdal lht Tokullen bergknalle
Högnalöv by /Se   Högnesplan lht Tummalyckan åker
Högnalöv by   Höjden, Lilla lht Tutebäck uttorkad bäck
Högnalöv by /Se   Jontagård = 3 Skye bebyggelse Vedbrandkällan vattenkälla
Högnalöv gd:ar /Se   Jäppahem hmd Väremyr mosse
Högnalöv by /Se   Kararö hmd Ålyckan åker
Högnalöv gdr /Se   Karlsborg hmd Älluddarna åker
Högnalövs rusthåll gård /Se   Karlslund lht  
Lunnagård gård   Karlsro lht  
Norragärde by   Kladdefly hmd  
Skye hg   Kristinelund bs  
Skye hg   Kullen bs  
Skye hgd   Kvarntorpet hmd  
Skye gd   Kyrkekullen lht  
Skye herrg.   Kyrkobolet hmd  
Skye hg   Källeberg hmd  
Skye herrgård /Se   Källeryd t  
?Skye herrg.   Lekaretorpet gård  
Skye gd   Lillagärde hmd  
Skye by   Lugnet hmd  
Skye by /Se   Lundagården = 3 Uråsa bebyggelse  
Skye gd /Se   Lunden lht  
Skyekvarn gd   Lunnagård = 3 Högnalöv bebyggelse  
Skyeskvarn indr.militieboställe /Se   Lyckebo lht  
Skyekvarn gd /Se   Lövbacken bebyggelse  
Sködvi, se Skye hg   Långgårdsvägen skogsväg  
Uråsa by   Lyckodal hmd  
Uråsa by   Lövstugan bs  
Uråsa by   Maden hmd  
Uråsa by   Marielund lht  
Uråsa by /Se   Marken bs  
    Marken hmd  
    Mellangården = 4 Högnalöv bebyggelse  
    Myrtorpet hmd  
    Norradal lht  
    Norragärde utjord  
    Norra Lycke t  
    Norratorp hmd  
    Norregård = 2 Skye bebyggelse  
    Norregård = 5 Uråsa bebyggelse  
    Nyadal hmd  
    Nyadal bs  
    Nyalund lht  
    Nyatorp lht  
    Nyatorp hmd  
    Nybygget hmd  
    Nyudden lht  
    Orranäs hmd  
    Postgård = 2 Uråsa bebyggelse  
    Profossagården = 6 Uråsa bebyggelse  
    Ryadal lht  
    Ryd, Södra bs  
    Sandskog hmd  
    Sjöbol lht  
    Sjölyckorna hmd  
    Skogshem lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogslyckan hmd  
    Skogslyckan bs  
    Skogslyckan lht  
    Skogsnäs lht  
    Skogsnäs bs  
    Skogsryd t  
    Skye Saknas  
    Skye by  
    Skyekvarn Saknas  
    Skyekvarn gård  
    Skye Säteri = 5 + 6 Skye Saknas  
    Snipen lht  
    Solhem hmd  
    Solhäll lht  
    Spjutatorpet hmd  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp lht  
    Stommen = 4 Uråsa bebyggelse  
    Storagård = 2 Högnalöv bebyggelse  
    Store Lycke hmd  
    Svensbol hmd  
    Svenstorp, Lilla lht  
    Söderbergskvarn = 8 Högnalöv tullmjölkvarn  
    Södergård = 5 Högnalöv bebyggelse  
    Södergård = 1 Uråsa bebyggelse  
    Södratorp hmd  
    Södratorp t  
    Södregård = 4 Skye bebyggelse  
    Torkelsgård = 2 Uråsa bebyggelse  
    Triangeln lht  
    Trottagården = 6 Uråsa bebyggelse  
    Tällekullen hmd  
    Udden lht  
    Uråsa Saknas  
    Uråsa by  
    Uråsa station järnvägsstation  
    Vaktstugan t  
    Vetlandsmad hmd  
    Åtorpet hmd  
    Änga lht  
    Ängalund t  
    Östralund bs  
    Östraryd lht  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.