ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nöbbele socken : Konga härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 129 Naturnamn : 163 Bebyggelsenamn : 437 Naturnamn : 324
Nöbbele sn Aborrakärret ägomark Nöbbeled sn Abborrakärret mosse
Nöbbele sn Bjälkängarna sankmark Adolfsvärn lht Abborrastenen sten
Nöbbele sn /Se Björkholmaviken vik Algotstorp t Alekällan vattenkälla
Nöbbele sn Björkviken vik Annelund bs Allmänningen äng
Nöbbeled sn Björkö ö Arvidsberg lht Aspebacken kulle
Nöbbeled sn Blendas kulle kulle Aspelund hmd Aspåker åker
Nöbbele sn Bockahorn terräng Backen = 4 Genestorp bebyggelse Backaträdan åker
Nöbbele sn Bråne, Stora näs Baggegård = 7 Vedkärr bebyggelse Baggahagen hagmark
Nöbbele sn Bråtarna terräng Barfotamajans lht Bastebrunnen brunn
Nöbbele sn Byamyren odlad mark Bergatorpet hmd Baståkern åker
Nöbbele sn /Se Dunmossen mosse Bergdala lht Baståkern åker
Nöbbele sn /Se Dunnahaken ägomark Bergslund lht Bengtamossen mosse
Nöbbeled sn Ekelund lund Bernstorp, Lilla t Bengtaträdan åker
Nöbbeled sn Ensmåla sänka Bernstorp, Stora t Bergsbackarna kullar
Nöbbeled sn Finnsjön, Lilla sjö Billadal lht Bergö ö
Nöbbele sn Fornatorp terräng Billaholm lht Betesgärdet förr äng, nu skogsmark
Nöbbele sn Fotö ö Bjälkalund bs Billslyckan åker
Nöbbele sn Frösö ö Björkebo lht Bjälkängarna mosse
Nöbbele sn /Se Frösö ö Björkelund lht Bjälkängen mossodling
Nöbbele sn /Se Frösö ö o. gränsmärke Björkelund t Björkebrånen åker
Nöbbele sn /Se Frösö ö Björkelund lht Björklyckan åker
Nöbbele sn /Se Frösön ö /Se Björkhemmet lht Björkviken vik
Nöbbele sn /Se Frösö ö /Se Björkholmen bs Björkö ö
Nöbbele sn /Se Frösö klätt skär Björkholmen t Bockahorn område
Nöbbele sn /Se Gastakärret kärr Björkholmen lht Bockahorn skogsmark
Nöbbelöv folkefynd /Se Gensetorp triangelpunkt Björkhyddan lht Bokåker åker
Nöbbele sn /Se Gersö höjdsträckning? Bosatorp by Bol, Lilla äng
Värends Nöbbele, se Nöbbele sn Getabacken backe Bokedal bs Bolsbacken åker
Aarreryd, se Orraryd by Glashavet ägomark Bokelund t Bol, Stora äng
Bosatorp by /Se Gransholm odlad mark Boholmen bs Bosamyr mosse
Bosatorp gd Granö ö Bokstubben bs Broagärde åker
Bosatorp by Gustavsö halvö Bolet lht Brunnslyckan åker
Bosatorp by /Se Gåsanabben udde Bolsgård = 3 Vedkärr bebyggelse Bråtarna mosse
Broaryd by /Se Gökadal ägomark Bosatorp gård Bråtlandet åker
Brunsmåla herrgård /Se Haget sänka Bostället = 5 Torp bebyggelse Brändeudde udde
Brunsmåla gård /Se Hallö myrholme Broagärde = 11 Väderlanda bebyggelse Brännfallsmossen mossodling
Fädhelanda, se Väderlanda säteri Halvpundakärret kärr Broagärdesnäs lht Brännträdan, Lilla åker
Genestorp(?) Saknas Hamramaden mad Broaryd 1 gård Brännträdan, Stora åker
Genestorp by Hjärtaberg berg Broarydsmåla bebyggelse Brötabacken backe
Genestorp by Holkamyr myr Broarydsnäs lht Brötåkern åker
Genestorp by /Se Holmahult terräng Broholmen bs Byabrunnen brunn
Genestorp by /Se Holmarna holmar Brunnsholm lht Byabäcken kärrområde
Granstorp by Holmudden udde Brunnsmåla Saknas Byagärdet åker
Hermanstorp gammalt kronohemman /Se Huara myr ägomark Brunnsmåla gård Byamyren mosse
Holmåkra gård Huar Myhr ägomark Bråtarna t Bytingen åker
Håkansgård kronhemman /Se Huleviken vik Buntagård = 2 Torp torp Drängagråten förr äng, nu åker
Högahult by Huleviksön ö Bäckalund t Drängstuguåkern åker
Knipan = 2 Orraryd gd /Se Hälleviken vik Bäckalund lht Dunderhagen hagmark
Kåramåla gård Högö ö Böket bebyggelse Dängelen åker
Kåremålen by /Se Hökabacken backe Dalen lht Ekakälla vattenkälla
Mo Lillegård gård /Se Iglamad ägomark Dalen t Ekaträdan åker
?Nöbbele beb. Kalvudden udde Dalen lht Farfars Lycka åker
Nöbbele kyrka k:a Knallarna terräng Daläng t Farmorslycka äng
?Nöbbele by Knalludden udde Ekedala lht Fias Källa vattenkälla
Nöbbele gd o. sn /Se Konäsudden udde Eket t Finnsjön, Lilla sjö
Orarydh,seOrraryd gd Kullaskogen å /Se Ekhaga hmd Fiskaträdan åker
Ormagård stamgård /Se Kullen terräng Ekholma lht Fjädermosse mosse
Orraryd by Kung Orres sten fornlämning Ekholmen bs Fjärdingshagen hagmark
Orraryd by Kung Orres Sten gravröse /Se Eneberg lht Flyet förr ängsslåtter, nu odlat
Orraryd herregård /Se Kuskaviken vik Eneby lht Fläskabacken bergknalle
Orraryd gd Kvarnakärret kärr Enelund bs Fogdö ö
Orraryd by Kvarntorpet terräng Erikslund lht Fotö ö
Orrarryd herrg. Kåramålagöl göl Erikslund t Frälseskogen hagmark
Orraryd hg Kåramåla göl göl Fornatorp t Frösö ö
Orraryd hg Käringaviken vik Fridhem lht Frösö Klätt ö
Orraryd by Kärrsjön kärr Fridhem bs Fyrkanten åker
Orraryd herrgård /Se Lassehall ö Fridhem bs Gastakärret mosse
Orraryd by /Se Lund ägomark Fridslund lht Gatebacken backe
Orraryd gd /Se Lundamad mad Fältväbelsgård = 4 Ulvsåkra bebyggelse Gatelyckan åker
Orraryd herrgård /Se Lundsbacken, se Lunds kulle Saknas /Se Gatan bs Gatelyckan åker
Orraryd Norregård frälsehem. /Se Lunds kulle stenkummel /Se Genesmåla t Getö ö
Pertarn = 1 Orraryd gd /Se Lunds kulle stenkummel /Se Genestorp by Glasbäcken bäck
Prosta-Nöbble gård /Se Lunkebäcken bäck Genestorp Södergård Saknas Glashavet åker
Pungsholmen by Lunkeviken vik Genestorp Östergård Saknas Gripsudde udde
?Pungsholmen gd Långö ö Gersö bs Gubbalyckan åker
Pungsholmen by Läget terräng Gertonstorp hmd Gustavsö ö
Pungsholmen by Lövö ö Gertrudslund t Gåsanabben udde
Pungsholmen by Lövö ö Getatorpet t Gåsanabben udde
Pungsholmen by Lövö ö Glasholmen bs Gärdet åker
Pungsholmen gd /Se Lövö ö Glastorpet hmd Gölen sjö
»Pydinxholm» gd Marinö ägomark Granelund bs Haget mosse
Pydinxholm by Markamyren ägomark Granet hmd, herreg. Hallåkern åker
?Ryd by Moelund ägomark Granet, Lilla torp Hallåker åker
Ryd by Mörtsjön sjö Gransholm bs Hallåker åker
?Ryd gd Nabbaviken vik Gripsudde t Halvpundakärret slåtterkärr
Ryd by /Se Nabben landområde Gripsvall förr torp Hammramaden mosse
Ryd by /Se Nisten torrlagd sjö Gripsvall t Hateträdan åker
Södregård = 4 Orraryd hemman /Se Nisten torrlagd sjö Grävlingetånge gård Helvetes Vik vik
Torahult gdr /Se Nisten torrlagd sjö Grönadal hmd Herrmanstorpafjorden vik
Torahultamåla gd /Se Nisten torrlagd sjö Grönadal t Hjärters Lycka åker
Torp by Nisten torrlagd sjö Grönadal t Holken vattenkälla
Trottagård = 6 Orraryd frälsehemman /Se Norrakärr kärr Grönalund lht Holmsåker åker
Ulvahult by Norralycke terräng Grönalund t Holmsängen äng
Ulvsåkra by Norramyr ägomark Gustavslund bs Hornaträdan åker
Ulvsåkra by /Se Norräng äng Gustavslund lht Huleviksön ö
Ulvsåkra by /Se Norrö ö Gustavslund t Husåker åker
Ulvsåkraholm gd Notamossen mosse Gustavstorp hmd Hyltan förr äng, nu skogsmark
Ulvsåkraholm hg /Se Notamossön ö Gängeskullen t Häktet ängsmark
?Vedkärr by Ormaberget berg Gökadal t Hälleviken vik
Vedkärr by Ormagårds åker gärde /Se Haga lht Hälleviken vik
Vedkärr by Ormagårdsåker gärde /Se Haga lht Häringaträdan åker
Vedkärr by /Se Ormamarken skogsmark Hagalund t Hästhagen hagmark
Vedkärr by Ormamossen mosse Hagatorpet bebyggelse Högö ö
Vedkärr by Orraryds gärde gärde Hallagård = 9 Väderlanda bebyggelse Hökabacken åker
Vedkärr by /Se Oxhagamossen ägomark Hallö torp Iglagöl sjö
Vedkärr by /Se Oxuddarna uddar Hamrarna hmd Iglakulle kulle
Vedkärr by /Se Pestbacken backe Hanagård = 1 Högahult bebyggelse Iglamad förr madslåtter, nu odlad
Vedkärr by /Se Pinnviken vik Hanalund lht Intaget mosse
Vedkärr by /Se Pukaskärv skär Hanatorpet torp Josefslyckan åker
Vedkärr by /Se Pungsan ägomark Hasslekärr t Kallabacken berg
Väderlanda by Rottnen sjö Hässleslätt t Kallåker åker
Väderlanda by Rottnen sjö Hedemora t Karl Hajs Plan åker
Väderlanda säteri Rottnen sjö Hemmet bs Kippemad mad
Väderlanda by Rottnen sjö Hermansdal lht Klåven sten
Väderlanda Rusthåll Saknas /Se Rottnen sjö Herregården bebyggelse Klätten sten
Väderlanda Säteri Saknas /Se Rottnen sjö Herrmanstorp gård Knallarna skogsmark
Väderlanda Säteri Saknas /Se Rottnen sjö Herrstorp hmd Knalludden udde
Väderlanda gdr /Se Rottnen sjö Hinngården = 4 Ulvsåkra bebyggelse Knapelid backe
Värlanda by Rottnen sjö Hjärtaberg hmd Kreten åker
Värnslanda by Rottnen sjö Holmaberg hmd Kreten åker
Värnlanda by /Se Rottnen sjö Holmadal lht Krokakärret kärr
Vär(n)landa by /Se Rottnen insjö /Se Holmahult t Krokarna mosse
Värnlanda by /Se Rottnen sjö /Se Holmalund bs Kroken åker
Änganäs hg Ryssvik ägomark Holmen gård Kroksberg bergknalle
Änganäs herregård /Se Rävaberget berg Holmåkra gård Krutlyckan åker
Änganäs herrg. Rävamossen ägomark Holmåkratorp t Kullamarken hagmark
Änganäs gd Sandö ö Hulevik hmd Kullåkern åker
Änganäs gård /Se Sigri källa Saknas /Se Hultagärdet hmd Kungakullen åker
Änganäs gd /Se Sjätteberget berg Hultet t Kung Orres Sten sten
  Sjöhagaviken vik Husbergsö bs Kuskalyckan åker
  Slipö ö Hyltetorpet, Lilla t Kvarnabäcken kvarnlägenhet
  Slättö ö Hyltetorpet, Stora t Kvarnakärret mosse
  *Smedholme gränspunkt Håkansgård = 3 Orraryd bebyggelse Kvigan åker
  *Smedholme gränspunkt Håkanstorp hmd Kyrkogården åker
  Snyggshem ägomark Hålan bs Kåramålagöl sjö
  Tomtsjön sjö Häringedal bs Källaråker åker
  Toratorp terräng Häringegård = 3 Genestorp bebyggelse Källebrunnen brunn
  Torskvarn terräng Häringens = 3 Genestorp bebyggelse Källrabacken åker
  *Transjön sjö Häringetorp hmd Källråker åker
  Trollabryggan bro Högahult by Källåker åker
  Tuvelund ägomark Högahultsmåla hmd Källängen äng
  Tuvemad mad Höganäs bs Käringaviken vik
  Tångamossen mosse Idelund lht Kärleksvägen byväg
  Tången ägomark Iglabro bro Kärrsjön sjö
  Tången terräng Johannesdal lht Kärrsträdan åker
  Tällekullen kulle Jonelund t Körsbackaträdan åker
  Tärnehall skär Jönstorp lht Lackalyckan åker
  Tärnehall skär Karlsborg lht Ladugårdsträdan åker
  Ulvakärr kärr Karlshill lht Ladåkern åker
  Ulvsåkra triangelpunkt Karlsnäs t Ladömark skogsmark
  Vallen odlad mark Karlstorp lht Laggamossen mossodling
  Vallen odlad mark /Se Karlstorp hmd Lasses Hallö ö
  »Wernas rör» gravröse /Se Karsagård = 2 Väderlanda bebyggelse Lenelyckan åker
  »Wernas rör» gravröse /Se Karsagård, Lilla t Lerholmsmossen mosse
  Väreyr ägomark Kilen t Lerviken vik
  Väremyr ägomark Kilen bs Lidalyckan åker
  Väremyr ägomark Kiste eller Norregård = 1 Ryd bebyggelse Lillagården åker
  Värlanda gärde gärde Klockebacken bs Lillagårdsgärdet åker
  Åsaviken vik Klumpen hmd Lilla Gärdet åker
  Ängsmossen betesmark Knallaberg bs Lille Hage åker
  Örnanacke terräng Knalladal bs Lindebacken kulle
  Örnevik vik Knallaholm lht Lindholmagölen sjö
  Örnevikudden udde Knipan = 2 Orraryd bebyggelse Lindkullabacken kulle
    Knutsmåla gård Lindkullen åker
    Kringlehult, Lilla hmd Lindåker åker
    Kringlehultet, Stora hmd Lindåker åker
    Kringlemoen t Lundabacken kulle
    Kristinelund lht Lundabacken åker
    Kronemåla lht Lundabacken kulle
    Kronholmen hmd Lundamad mosse
    Kronoborg lht Lundaträdan åker
    Kullen t Lunkaträdan åker
    Kullen bs Lundåker åker
    Kvarnen t Lunkebäcken bäck
    Kåradal bs Lunkemon skog?
    Kåraholm lht Lunkeviken vik?
    Kåralund lht Långaträde åker
    Kåralycke gård Långebro bro
    Kåramåla 1 gård Långemassavrån del av mosse
    Kåramåla, Nedra del av gård Långåker åker
    Kåramålstorp gård Långåker åker
    Kåramåla, Övra del av gård Läget hagmark
    Kårastugan bs Lövö ö
    Källeberg lht Maden mosse
    Källedal t Madkällan källa
    Källehult lht Markalyckan åker
    Källelycke gård Markalyckan åker
    Kärr gård Markalyckan, Lilla åker
    Kärrsbacken bs Markalyckan, Stora åker
    Kärrslund lht Markamyren del av mosse
    Kärrsmåla bs Markakällan vattenkälla
    Ladö gård Mellanlyckan åker
    Laholm bs Mellanlyckan åker
    Lenedal bs Mellanträdan åker
    Lerholmen hmd Mjölkamossen mosse
    Lidahagen t Mossalyckan åker
    Liden torp Mossaträdan åker
    Lillagård = 3 Väderlanda bebyggelse Mossåker åker
    Lillahult t Mårtagärdet åker
    Lillanäs hmd Mårtahagen hagmark
    Lilläng lht Möllralyckan åker
    Lindeberg lht Mörtsjön sjö
    Linholmagölen gård Mörtsjöängen äng
    Lindkullen hmd Nabben fastland
    Lindön lht Nisten nu tappad sjö
    Linnelund lht Norra Gärde åker
    Ljungrydet hmd Norregårdsbolet äng
    Lofteshall hmd Norregårdsträdan åker
    Loviselund lht Norre Hage äng
    Lund hmd Norre Mad mossodling
    Lundalyckan lht Norremyr mosse
    Lunket, Lilla förr ryttartorp Norråker åker
    Lunket, Stora torp Norrö ö
    Lunket t Notamossen mosse
    Lybäck lht Notamossöarna öar
    Lyckanshöjd torp Nyasåg såglägenhet
    Lyckebo hmd Nygärde äng
    Lyngryet lht Nylännet, Lilla åker
    Lättagård = 6 Vedkärr bebyggelse Nylännet, Stora åker
    Löneberg lht Ormaberget berg
    Lövedal lht Ormamarken hagmark
    Lövholmen bs Ormamossen mosse
    Lövhyddan lht Oxuddarna uddar
    Lövingens lht Oxhagamossen mosse
    Mariedal bs Ohagaträdan åker
    Mariedal bs Pellalyckan åker
    Mariedal t Pinnviken vik
    Marieholm hmd Porthagen hagmark
    Marinö t Portängen äng
    Mobäcken hmd Pukaskrev öar
    Moen gård Pukaskärv öar
    Moen gård Pungsan mosse
    Mo Lillegård gård Pålsahagen hagmark
    Molund t Raspen åker
    Mo Storegård gård Ringsboån bäck
    Motorp bs Rottnen sjö
    Myren bs Rännan äng
    Målen begbyggelse Rävaberget bergknalle
    Mårtagård bebyggelse Rävamossen mosse
    Mårtensgård bebyggelse Rävamossen sank hagmark
    Nabben t Sandö ö
    Nistenholme hmd Siriskälla vattenkälla
    Norge t Sjätteberget berg
    Norradal t Skifterna åkrar
    Norratorp lht Skinnbackahagen hagmark
    Norratorp t Skiteramossen mosse
    Norratorp t Skitnakärr mosse
    Norrebo lht Skitnavik, se Käringavik vik
    Norregård = 1 Genestorp bebyggelse Skitrarna mosse
    Norregård = 3 Högahult bebyggelse Skogslyckan åker
    Norregård = 3 Torp torp Skräddareliden backe
    Norregård = 1 Ulvsåkra bebyggelse Slättåker åker
    Norregården = 5 Orraryd bebyggelse Slättängen förr äng, nu hagmark
    Norregårdstorp hmd Slättängshagen hagmark
    Norrelund lht Slättö ö
    Norräng lht Smedlyckan åker
    Norräng lht Soldatängen äng
    Nya Lund lht Spritabolet bolslåtter
    Nyatorp t Stenträdan åker
    Nyatorp lht Stora Läge åker
    Nybygget lht Storåker åker
    Nybygget bs Storåker åker
    Nybygget bebyggelse Storåkern åker
    Nybygget torp Stubbalyckan åker
    Nydala t Sundtorosmossen mosse
    Nygård t Svalen åker
    Nygärdet bs Svarte Mosse mosse
    Nytorp hmd Svartsjökällan vattenkälla
    Näs, Stora hmd Svartsjön kärr
    Nöbbele Saknas Svennalyckan åker
    Olof Pålssonsgård = 6 Väderlanda bebyggelse Svensalyckan åker
    Olofsdal t Svens Bråne åker
    Ormagård = 4 Väderlanda bebyggelse Svenstorpamarken, Norra hagmark
    Orralyckan bs Svenstorpamarken, Södra hagmark
    Orraryd by Svenstorpsmossen mossen
    Orraryd hg Svärdalyckan åker
    Orratorpet hmd Svärdalyckan åker
    Osadal lht Sävjemyren mossodling
    Oxadal torp Södregårdsträdan åker
    Oxadal bs Södregårdsträdan åker
    Oxadal bs Södre Mad mossodling
    Oxhagen t Sörängen äng
    Patrulls lht Tiggabro bro
    Per Nilssonsgård = 10 Väderlanda bebyggelse Tingsvägen försvunnen gångstig
    Perstorp bebyggelse Tingåker åker
    Perstorp, Lilla t Tjurhålet vattenhåla
    Pertan = 1 Orraryd bebyggelse Tomten åker
    Petersborg t Tomten åker
    Peterslund hmd Tomtsjön sjö
    Peterslund lht Torpaträdan åker
    Planen t Tors Bäck bäck
    Prästegården bebyggelse Trottsläget åker
    Pungsholmen Saknas Trylsalyckan åker
    Pungsholmen gård Trädgårdsträdan åker
    Rosenhäll lht Tuvelund åker
    Rosenlund bs Tångabackarna backar
    Rustmästraregård bebyggelse Tångalyckan mosse
    Ryadal hmd Tångamossen mosse
    Ryd Saknas Tärnehall ö
    Ryd by Ulvakärr kärr
    Rydholm lht Ulvaträdan åker
    Rydholm lht Undantaget åker
    Rydmåla bebyggelse Undantagsåkern åker
    Rydsberg t Ungfäshagen hagmark
    Rydslund t Vallsgärde åker
    Ryssadal hmd Vasgärdet åker
    Ryssagård = 1 Torp bebyggelse Vedamossen mossodling
    Ryssvik bs Vikamossen mosse
    Sandadal bs Vikaträdan åker
    Sanden t Väderlandaträdan åker
    Sandvik bs Väremyr mosse
    Sandstaden t Västerängen äng
    Sjöhagen t Åttingshagen hagmark
    Sjöholmen t Ängaberget bergknalle
    Skansen t Ängagärdesmossen mosse
    Skinnbacken t Ängagärdesmossen mosse
    Skogen bs Ängagärdesåkern åker
    Skogslund lht Ängagärdesåkern åker
    Skogslund hmd Ängagärdet slåtteräng
    Skogslund bs Ängagärdet mosse
    Skogslund bs Äspekärret kärr
    Skogslyckan lht Österåker åker
    Skogslyckan t Östrabol åker
    Skogsryd lht Övragärde åker
    Skoltorpet t  
    Skottsdal hmd  
    Skullagården = 3 Ulvsåkra bebyggelse  
    Skyttagård = 8 Väderlanda bebyggelse  
    Skåne hmd  
    Slätten t  
    Smedslund bs  
    Smetåsen bs  
    Snittin bs  
    Snittin bs  
    Snyggshem bs  
    Sofielund t  
    Sofielund t  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solvalla lht  
    Sparvelund torp  
    Spelhemmet bs  
    Spritagård = 4 Vedkärr bebyggelse  
    Stenslund bs  
    Storegård Saknas  
    Strömsdal bs  
    Stugan bs  
    Stugan bs  
    Sundstorp hmd  
    Sunnanvik lht  
    Sunnevik bs  
    Surhålan bs  
    Svaneholm torp  
    Svenstorp hmd  
    Svenstorp t  
    Svängen lht  
    Södratorp bs  
    Södratorp bs  
    Södratorp lht  
    Södratorp t  
    Södratorp t  
    Södratorp t  
    Södregård = 2 Genestorp bebyggelse  
    Södergård = 2 Högahult bebyggelse  
    Södregård = 2 Ryd bebyggelse  
    Södregård = 2 Ulvsåkra bebyggelse  
    Södregården Saknas  
    Sörudde hmd  
    Söråkra lht  
    Tingbacken bs  
    Tittin t  
    Tjursås torp  
    Tokadal bs  
    Tokagård bebyggelse  
    Toradal torp  
    Torahult by  
    Torahultsmåla Saknas  
    Torahultsmåla gård  
    Toralund t  
    Toralund t  
    Toratorp t  
    Torp by  
    Torre Krog bs  
    Trehörna bs  
    Trotta = 6 Orraryd bebyggelse  
    Trottagård = 6 Orraryd bebyggelse  
    Tuvelund lht  
    Tålslycke bs  
    Tången gård  
    Tången bs  
    Tången t  
    Tällekullen t  
    Ulvahult gård  
    Ulvsåkra Saknas  
    Ulvsåkra by  
    Ulvsåkraholm gård  
    Vallen t  
    Vall, Lilla bs  
    Vatsholm lht  
    Vedkärr by  
    Viborg lht  
    Viken bs  
    Viken t  
    Vilan lht  
    Vilan t  
    Väderlanda by  
    Väderlanda Olofsgård Saknas  
    Väderlanda Persgård Saknas  
    Väderlanda Säteri bebyggelse  
    Väramyrstorp hmd  
    Väranäs hmd  
    Västradal t  
    Västratorp t  
    Västratorp lht  
    Västregård bebyggelse  
    Västregård = 5 Torp bebyggelse  
    Åsen t  
    Älmelund lht  
    Ängagärdet bs  
    Ängalund bs  
    Ängalund lht  
    Ängalund lht  
    Ängaholm lht  
    Änganäs gård  
    Ängsholm lht  
    Ängsholm lht  
    Ödegården statarboställe  
    Örnaholm t  
    Örnanäs t  
    Örnavik t  
    Öster- eller Lassagård = 4 Genestorp bebyggelse  
    Östergård = 1 Väderlanda, se Östre Gårdar Saknas  
    Östrabo torp  
    Östradal t  
    Östregård = 1 Torahult bebyggelse  
    Östregård = 4 Torp bebyggelse  
    Östre Gårdar = 1 Väderlanda bebyggelse  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.