ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Algutsboda socken : Uppvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 533 Naturnamn : 696 Bebyggelsenamn : 1784 Naturnamn : 1266
Algutsboda socken Abborrehall gränsmärke Algutsboda sn Nummerförteckning förteckning
Algutsboda sn Abborrehall gränsmärke Algutsboda sn Nummerförteckning förteckning
Algutsboda sn Abborrehall gränsmärke Algutsbo sn Nummerförteckning förteckning
Algutsboda sn Abborrehall skär Alsbo sn Nummerförteckning förteckning
Algutsboda sn Alemålen åker /Se Algutsboda sn Abbakärr förr äng, nu mosse
Algutsboda sn Algotsboda fly Saknas Algutsboda sn Abborrahall klippö
Algutsboda socken Algutsboda ö höjd /Se Algutsboda sn Abborrahall sten
Algutsboda sn Abborrehall skär Algutsboda sn Algutsboda Göl sjö
Algutsboda sn Algutsboda fly mosse Ahlsborg lht Algutsboda göl göl
Algutsboda sn Algutsboda fly natn. /Se Algutsboda Saknas Alhultet slåtter
Algutsboda sn *Ælabro Saknas Algutsboda by Alkällan vattenkälla
Algutsboda sn Alekärret kärr Algutsboda Gamla namn Almängarna ängar
Algutsboda sn Alemålen ägomark Algutsboda Gamla, se Norregård bebyggelse Almängarna äng
Algutsboda sn /Se Algutsboda fly fly Algutsbodaö Saknas Almängen äng
Algutsboda sn Alsbogöl göl Algutsbodaö by Almängaåkrarna åkrar
Algutsboda sn Alsbogöl sjö /Se Algutstorp Saknas Almängåker åker
Algutsboda sn Arvalyckan ägomark Algutstorp gård Amorås förr äng, nu betesmark
Algutsboda sn Backen backe Alingsås bs Arnaskruvån å
Algutsboda sn Barkabroar vägbankar(?) Alingsås bs Arsablöte slåtterkärr
Algutsboda sn Barkabroar terräng? Alkulla bs Arvalyckan åker
Algutsboda sn »Biurbecksbås» hölja i bäck /Se Almåla, se 1 Anemåla bebyggelse Askgärdet åker
Algutsboda sn Bjurbäcken bäck Alryda bs Askön askdunge
Algutsboda sn Bjurbäcken bäck Alvhem lht Aspavägen väg
Algutsboda sn Bjurbäcken bäck Andersberg bs Avundslyckan åker
Algutsboda sn Bjurbäcken bäck Andersborg lht Backalyckan åker
Algutsboda sn Bjurbäcken bäck Anemåla Saknas Backalyckan åker
Algutsboda sn Bjurbäcken bäck /Se Anemåla gård Backalycke åker
Algutsboda sn *Bjurbäcksbås del av Bjurbäcken? Anemåla by Backalycke åker
Algutsboda sn *Bjurbäcksbås gränsmärke Annelund lht Backalyckor åkrar
Algutsboda socken /Se *Bjurbäcksbås gränsmärke Aronsberg avs Backarna åker
Algutsboda socken /Se *Bjurbäcksbås gränsmärke Aronsberg bs Backusalyckan åker
Algutsboda sn Bjurbäcksmad mad Aronsborg bs Backåker åker
Algutsboda sn Biursiön, se Mjusjön Saknas Askaremåla Saknas Baggasten flyttblock
Algutsboda sn Bjässalyckan terräng Askaremåla gård Barkabroar broar
Algutsboda sn Björkelund odlad mark Askramåla by Bastbacken bakce
Algutsboda sn Björkelund terräng, f.d.odlad mark Askedalen lht Bastegärdet äng
Algutsboda sn Björkholmen terräng Askelund bs Bastlyckan åker
Algutsboda sn Björkholmen odlad mark Askelund lht Baståker åker
Algutsboda sn Björnakärret kärr Askelund t Baståkern åker
Algutsboda sn Björnamossen mosse o. ägomark Askelund bs Bastäng äng
Algutsboda sn Björnamossen mosse, f.d. odlad mark Aspedal lht Beatalyckan åker
Algutsboda sn /Se Björnamossen mosse Aspelund lht Bengtmad slåtter
Algutsboda sn Björnamossen mosse Aspelund bs Bengtsfloe slåtter
Algutsboda sn /Se Björnekulla skogsmark Aspelund lht Bergabacken backsluttning
Algutsboda sn /Se Blomkulla ägomark Aspelund bs Bergagärdet åker
Algutsboda sn /Se Blysastället terräng Aspelund bs Bergalyckan åker
Algutsboda sn /Se Blå panne höjd Aspelund t Bergalyckan åker
Algutsboda sn /Se Bockakärret kärr(?) +Augustentorp förr t Bergalyckan åker
Algutsboda sn /Se Bockakärret kärr Aspelund bs Bersen åker
Algutsboda socken /Se Bockön halvö Augustentorp lht Biståndsmo mosse
Algutsboda gd:ar Bockön halvö Backagårdarna hmd:ar Bjurbäcken bäck
Algutsboda by Bodasjön sjö Backen, se Rosenlund bs Bjurbäcken vattendrag
Algutsboda poststation /Se Bodaskogsjö sjö Backen bebyggelse Björkkällan förr källa, nu brunn
Anemåla gd Bodaskogsmaden mad Backen hmd Björkkärret förr äng, nu betesmark
Anemåla gård /Se Brittastället terräng Baggaboda Saknas Björkåker åker
Anemåla by Broudden odlad mark Baggeboda gård Björkåker åker
Askaremåla by Broudden åkermark Baggeboda by Björnahall sten
Askaremåla by /Se Broudden terräng, f.d.odlad mark Baggaryd, se Baggeboda gård Björnahålan jordhåla
Askaremåla by /Se Brudarnas källa terräng Banken lht Björnamossen mosse
Askaremåla by /Se Brännefallet terräng Bard-Ottons=Källkull bs Björnamossen mosse
*Barckamale Saknas Bullafly terräng Bastelund bs Björnehall råmärke
Baggaboda gd:ar *Bålbro förr bro o. gränsmärke Bastelund bs Björnskärr kärr
Baggaboda by Bäckadal ägomark Bergalund bs Björnskärr slåtter
Baggaboda by Bäckadal terräng, f.d.delvis odlad mark Berget gård Björnsmad madslåtter
Baggeboda by Bälsfly mosse Berget gård Björns mad mad
Baggaboda gd Bälshall skogshöjd Berget Saknas Björnstenen flyttblock
?Baggaboda by Bälshall berg /Se Berget benämning Björns äng äng
Baggaboda gdr /Se Böketorpet terräng Bergfors kvarn Blurten del av mad
*Barkemåla Saknas ?Bölskullen gränsmärke Bergfors kvarn Blå Panne holme i mosse
*Barckamale ödegård /Se Bölskullen terräng Berghem lht Blötet=Arsablöte slåtterkärr
*Bassabergh gd Dalabäcken bäck Berghem bs Bockahagen förr äng, nu betesmark
*Bassaberg gd Dalen dal Berghem lht Bockahagen äng
*Bassaberg Saknas Dammen odlad mark Bergholmen t Bockahagen bit av äng
*Bassaberg Saknas Dammen terräng, f.d. odlad mark Bergholmen lht Bockahagen hagmark
*Bassaberg Saknas Dammhagen lund Bergholmen lht Bockakärret förr madslåtter, nu hagmark
Bassabergh gd /Se Dammhagen hage Bergholmen lht Bockängen förr äng, nu betesmark
Basseberg f.d. gd /Se Dammkärret kärr Bergholmen bs Bockön ö
*Berg Saknas Danskaremålehagen skogshöjd Bergholmen bs Bockön ö
*Bergh Saknas Deragård triangelpunkt Bergholmen bs Boda sjö sjö
?Berget, Östra torp Deragårds fly mosse Bergkulla bs Bodasjön sjö
Berget gd /Se Deragårds fly terräng Bergkulla bs Bodaskog pantmad mad
Bialite bebyggelse /Se Deragårdssjön f.d. sjö Bergkulla lht Bodaskogs sjö sjö
Bidalite hmd /Se Domarringen fornlämning Berglund lht Bodåker åker
Bidelund (terräng, delvis odlad) f.d. torp Drängagråten sankmark Bergsdal lht Bodåkern åker
Boda skog by /Se Drängagråten åker /Se Bergslund t Bokbacken förr äng, nu betesmark
Borstatorp gd Dunkärret kärr Bergslund lht Bokbacken höjd
*Brinkegärde Saknas Dunkärret sankm. /Se Bidalite hmd Bolakärr kärr
Brinkegärde f.d. gd? /Se Dyen sankmark Bidalite hmd Bolakärr kärr
Broakulla gd Dyen terräng, f.d. delvis odlad Bielund t Bolet förr äng, nu betesmark
Broakulla by Dunkafly sankmark Bidelund bs Bolet slåtteräng
-bråne ortn.-eled /Se ?Dåsamärket gränsmärke Björka lht Bolet slåttermark
Brändetorp gdr /Se Dåsamärket terräng Björkbacken lht Bolet äng
-bås ortn.-eled /Se Dåsmadmärket sockengränsmärke Björkedal bs Bolet äng
Bälshult by /Se Ekekullen kulle Björkedal bs Bolet äng
Bälshult by /Se Ekekullen terräng, f.d. torp Björkedal lht Bolet äng
Bälshult by /Se Ekeråsamärket sockengränsmärke Björkelid lht Bolet äng
Bökevara by Ekeråsmosse mosse Björkelund lht Bol, Lilla äng
Bökevara by Ekeråsmosse mosse Björkelund bs Bol, Lilla äng
Bökevara by Ekholmen terräng Björkelund lht Bolsbrånen äng
Bökevara by Ekön höjdsträckning Björkelund bs Bol, Stora äng
Bökevara by *Emmabro bro Björkelund bs Bol, Stora äng
Bökevara by /Se »Emmabroa» bro /Se Björkelund lht Bolsåkern åker
Bökevara by /Se Enholmen terräng Björkelund t Bolsåkern åker
Dampamola beb /Se Falkenberg berg Björkelund lht Bolsåkern åker
*Damppamak Saknas Fallestad ägomark Björkelund lht Bolsåkern åker
*Dampnamåla gd Fallet terräng Björkelund lht Bomans kärr kärr
*Dampemåla Saknas Fans bit åker /Se Björkelund lht Bomans kärr kärr
*Dampemåla Saknas Farfars lycka åker /Se Björkelund t Bragdåsen ås
*Dampemåla Saknas Finnemad odlad mark Björkelund bs Brantamaden slåttermad
Dampemåla by /Se Finnemad terräng, f.d. odlad mark Björkelund bs Brantamaden förr madslåtter, nu betesmark
*Dampemåla gd /Se Finnö terräng Björkelund bs Branta ren åker
Deragård gd /Se Fiskesjösjön sjö Björkelund bs Branta skår gruskulle
Deragård gd Fiskesjösjön sjö /Se Björkelund t Branten ås
Deragårdsmåla by /Se Flyabo ägomark Björkelund bs Branten höjdsträckning
*Dunkoberg ödegård Flyabo terräng, f.d. delvis odlad Björkelund bs Britthål äng
*Dunkeberg Saknas Flyadal terräng Björkelunda, se Hultet lht Broabäck bäck
*Dunkeberg Saknas Flyet ängsmyr Björkhaga lht Brobäckabackarna backar
*Dunkeberg Saknas Flyet delvis uppodlad sankmark Björkhagen t Broåkern åker
*Dwnckobergh Saknas Flyet åkermark Björkhagen t Brudvrån bit av mosse
Dunkeberg f.d. gd /Se Flyet terräng, delvis odlad Björkhagen lht Brunbergs Källa vattenkälla
Duvemåla by Flyet sankmark Björkhamra lht Brunnsgärdet förr äng, nu betesmark
Duvemåla by Flyet sumpmark Björkholm bs Brunnsåkern åker
Duvemåla by Flyet sankmark Björkholma lht Bråten mossodling
Duvemåla gd Flyet terräng Björkholmen bs Bråten förr äng, nu hagmark
Duvemåla by /Se Flyet ägomark Björkholmen lht Brändebäcken bäck
Duvemåla by /Se Flyäng sankmark Björkholmen t Brännefallet sumpigt kärr
Ekholmen (terräng), f.d. torp Flyäng terräng, f.d. delvis odlad Björkholmen lht Brännmad madslåtter
*Ekiebergh Saknas Fläskmad madslåtter /Se Björkholmen bs Brötåker åker
*Eldzmale Saknas Fridhem triangelpunkt Björkholmen t Bullafly=Bullamosse mosse
*Eldsmåla Saknas Frubrånen ägomark Björkholmen t Bullafly mosse
*Eldzmale gd /Se Frängmad sumpmark Björkholmen bs Bullemossen, se Bullafly mosse
Eriksmåla by Fåglamossarna mossar +Björkholmen förr t Bullamosse mosse
Eriksmåla by /Se Fällorna terräng Björkholmen t Burmanslyckan åker
[Falkenberg] Saknas Förlången f.d. sjö? /Se Björkholmen förr lht Byabäck område mellan åkrar
*Falkenberg ödetorp Förlångskvarn f.d. kvarn Björkholmen t Bysbäckabrånen slåtter
*Falkenberg ödetorp (nu försvunnet) Galgabacken backe Björkholmen bs Bålbromålakärret förr slåtter, nu hagmark
*Falkenberge ödetorp Galgabacken höjd /Se Björkhyddan lht Bäckalyckan åker
Fiskesjö by Gamlemad mad Björkliden lht Bäcken äng
Fiskesjö by Gamlemad mad, f.d. delvis odlad Björkudden lht Bäckåkern åker
Fiskesjö by Gaperås ägomark Björkå lht Bäckåkern, Lilla åker
Fiskesjö by Gaperås terrräng, f.d. odlad mark Björkåkra lht Bälls Fly mosse
Fiskesjö gd:ar /Se Gastakullen fornlämning Björkås lht Bälsfly mosse
Fiskesjö rättarlag Saknas Gastakullen höjd /Se Björnkulla avs. Bälshallalyckan åker
*Fly Saknas Geteflyet sankmark Blomdal bs Bälshall berg
*Fly Saknas Getasjö sjö Blomhagen lht Bönåkern åker
Frölangx qwærn, se Förlångskvarn by Getasjökvarn kvarn Blomhult t Dalabacken backsluttning
Förlångskvarn by Getasjökvarn kvarn Blomkulla bs Dalabroen bro
Förlångskvarn gd Getasjön sjö Blomkulla bs Dalalyckan åker
Förlångskvarn by Getön holme +Blomkulla förr bs Dalen slåtter
Förlångskvarn by Giöhl, se Tomteshultagölen sjö Blomkulla bs Dammaträdan åker
Förlångskvarn by Glanskulla kulle Blomkulla lht Dammaträdan åker
Förlångskvarn gd /Se Gockatorp triangelpunkt Blomkulla lht Dammen äng
Förlångskvarn by /Se Gockatorpagölen f.d. göl Blomkulla t Dammen äng
Förlångskvarn kvarn /Se Granhultet skogsområde Blomkulla lht Dammen mosse
*Gamla ström Saknas Granhultet skog Blomkulla bs Dammen förr äng, nu hagmark
Getasjö prästhm. Granhultet hult Blomkulla bs Dampakällan källa
Getasjökvarn hg /Se Grankärret kärr Blomkulla bs Dampakällan vattenkälla
Gisamåla by Granmad sumpmark +Blomrikan t Deragårdssjön sjö
Gisamåla by /Se Gransjösjön sjö Blomslätt lht Deragårds sjö sjö
Gockatorp gd /Se Granåsen odlad mark Blomslätt lht Dorsmad mad
*Gokamale Saknas Gran Öen, se *Gränön holme Blomslätt lht Dragonängen förr äng, nu hagmark
Gransjö by Gretalyckan terräng Blomslätt lht Drakaberget bergknalle
Gransjö by Greveshulta kvarn f.d. kvarn Blomslätt hmd Drakasten sten
Gransjö by Grimmansmåla triangelpunkt Blomslätt Saknas Drängagråten slåtterkärr
Gransjö by Grimmansmålasjön sjö Blomsterdal lht Drängagråten åker
Gransjö by Grimmansmålasjön sjö Blomsterkulla bs Drängagråten slåttermark
Gransjö by Grimmansmålasjön sjö Blomsterkulla bs Drängagråten äng
Gransjö by Grimmansmålasjön sjö Blomsterås lht Drängagråten slåtter
Grimmagärde by /Se Grishultet hult Blomsterås bs Drängagråten äng
Grimmansmåla gd Grishultet skog /Se Blomängen bs Drängagråten åker
Grimmarsmåla gd /Se Grovamålen terräng Blomängen lht Dussmad förr madslåtter, nu hagmark
Groparyd gård Gräbbehall höjd Blysastället t Dyen äng
Groparyd gd Gräbbehall terräng Blåstastället bs Dyen slåtter
Groparyd g. *Gränön holme +Blåsås förr bs Ekgärdet äng
Groparyd gd /Se Grönaberg berg Blåsås bs Ekholmen ö
Gudarsmåla g Grönaberg terräng, f.d. odlad mark Bockahagen hmd Eklund sumpig håla
Gudarsmåla gd /Se Grönabergsgölen göl Boda glasbruk Ekåker åker
Gummemåla by /Se Grönahult hult Boda glasbruk pst Ekängen förr äng, nu betesmark
Gåsamåla by Grönahall terräng, f.d. delvis odlad Boda glasbruk Falkalyckan åker
Gåsamåla fordom frälsehemman, nu by /Se Grönkulla kulle Bodaskog gd Fallet äng
Gåsamåla by Grönkulla kulle Bodaskog Saknas Fallet äng
Gåsamåla by *Grönkälla källa Bodaskog gård Fallet äng
Gåsamåla by /Se *Gröntuv gränsmärke Bodaskog gård Fans Bit åker
Gåsamåla by /Se *Gröntuva gränsmärke Boklunda bs Farfars-Lycka åker
?*Gødemåla Saknas *Gröntuva gränsmärke Bokelunda lht Farmors Bol slåtter
*Gödamåla gd /Se *Gröntuva gränsmärke Boklunda lht Farmors Hage hagmark
*?Gödemåla Saknas /Se »Gröntufwa» gränsmärke /Se Borgholm lht Farmors lycka åker
*Gökamale Saknas Grönås ås Borstetorp Saknas Farmors Mosse mosse
*Gökamale gd /Se Grönås terräng Borstatorp Västra Saknas Farmors Åker åker
Haddamåla indr. militiebost. Grönås ägomark Borstetorp Västregård gård Farmors åker åker
?Haddemåla by Grönö terräng Borstetorp Östregård gård Fattigstuguåkern åker
?Haddamåla gd Gubbalyckan ägomark Borstetorp Östra Saknas Finnamad förr ängsslåtter, nu betesmark
Haddamåla gd Gubbalyckan åker /Se Borstatorp Östra Saknas Finnemad mad
Haddamåla gd Gubbamaden mad Bosstorp gårdar Finnemad förr äng, nu odling
Haddamåla gd Gubbamossen mosse Broskulla gård Fiolen åker
Haddamåla gd /Se Gubbamossen mosse Broakulla Saknas Fiskastenen sten
Handhamalom, se Haddamåla indr. militiebost. Gummakärr kärr Broarna bs Fiskesjösjön sjö
*Handamåla ödegd Gungängen sankmark Brunnsvängen lht Fiskesjösjön sjö
*Handamåla Saknas Gustavslund terräng, f.d. odlad mark Brunnsängen lht Flathallen berg
*Hermods kvarn Saknas Gårdåsen ägomark Brunnsängen bs Flatkärret förr slåtter, nu betesmark
Hermods kvarn kvarn /Se Gårdåsen terräng, f.d. odlad mark Brånahult t Flisbäcken bäck
Hultabäck f.d. torp Gåsahultet hult Brånahult t Floen slåtter
Hultakvarn kvarn /Se Gåsahultet terräng Brånahult bs Floen vattenpöl
Humlebäck by /Se Gäddebäcken ägomark Brånen bs Flyahagen hage
Humlebäck by /Se Gäddebäckskärret kärr Brändetorp Saknas Flybäcken mossbäck
*Hundamåla gd Hagelyckan, Stora ägomark Brändetorp gård Flyeron mosse
Huvudhult by Hagtorpet terräng Bränntorp by Flyäng odlad mosse
Hufudhult hg Halvvägsbacken backe Bäckabo lht Fläskmad madslåtter
Huvudhult by Halvvägsbacken höjd /Se Bäckadal bs Frejmad mad
Huvudhult by Hasselbrånen terräng Bäckadal bs Frimärksstycket åker
Hufvudhult by Helenas torp terräng Bäckadal lht Friskaberget, se Bälshall berg
Huvudhult by Hermansmåla åkermark Bäckadal bs Frägmad, se Fränmad förr madslåtter, nu betesmark
Huvudhult by Hermanstorpabäcken bäck Bäckadal lht Fränmad slåtter
Huvudhult by Hermanstorpabäcken bäck Bäckahall t Fågelhagen äng
Huvudhult by /Se Hiarlaflÿ, se Hjortagöl förr sankmark, nu sjö Bäckahall bs Fåglamossarna mossar
Huvudhult by /Se Hjortagöl tjärn +Bäckahall förr bs Fåglamossen skogsskift
Huvudhult by /Se Hjortagöl förr sankmark, nu sjö Bäckahall lht Fårahagslyckan åker
Huvudhultakvarn gd Hjortagöl göl Bäckahall lht Fårakällan källa
Hufvudhultakvarn hg Hjortalund terräng +Bäckahall förr bs Fäbron vadställe
Huvudhultakvarn by *Hjorta os utlopp Bäckahall t Fädershultet del av skog
Huvudhultakvarn by Holkafly sankmark Bäckahall t Fäkärret förr äng, nu mossodling
Huvudhultakvarn kvarn Holkafly slåtterkärr /Se Bäckalid lht Fältet åker
Huvudhultakvarn f.d. kvarn Holkaflylyckan ägomark Bäckalund lht Fölsingabackarna backe
Huvudhultakvarn by m. kvarn /Se Holmaflyet kärrmark +Bäckalund förr t Galgabacken gammal avrättningsplats
Huvudhultaö by Holmakärret uppodlat kärr Bäckalund lht Gamla ån sträckning
Hufvudhultaö by Holmakärret kärr, f.d.odlad mark Bäckalund t Gamlehäng förr äng, nu betesmark
?Huvudhultaö by Holmen odlad mark Bäckalund bs Gastakullen kulle
?Huvudhultaö by Holmströmstorpen ägomark Bäckalund lht Gastakullen kulle
Hufvudhultaö by Holmströmstorpen terräng, f.d. odlad mark Bäckalund bs Gastkullen åker
Hufvudhultö by Horsahullet skogsmark Bäckalund bs Gatan infart
Huvudhultaö by Horsahullet skogsmark Bäckanäs bs Gatan väg
Huvudhultaö by Horsahultet skog /Se Bäckanäs lht Gatelyckan åker
Huvudhultaö by Hultabrånen åker m.m. Bäckaskog lht Gatelyckan åker
Huvudhultaö by Hultabäck terräng, f.d.delvis odlad Bäckaskog lht Gatelyckan åker
Huvudhultaö by Hultakärret kärr Bäckaskog lht Gatelyckan åker
Huvudhultaö by Hultet skog Bäckaskog lht Gatelyckan åker
Håknemåla gd Hultet skog Bäckaskog bs Gatlyckan åker
Håknamåla gdr /Se Husakvarnbäcken bäck Bäckaskog hus Gatlyckan åker
Hägerhult by Husakvarnbäcken bäck Bäckaslöv lht Gladamaden mad
Hägerås by Huskerör gränsmärke Bälshult by Gertruds Lycka åker
Hägerås by Husmaden mad Bälshult Saknas Getaflyet mosse
Hägerås by Huvudhulta Ö höjd /Se Bälshult by Getön holme i mosse
Hägerås by Hyltekärr kärr Bökatorpet t Gjutahagen förr äng, nu åker
?Hägerås by Hyltekärr kärr Bökelund bs Gjutalyckan åker
Hägerås by Hyttmoen skog /Se Bökevara Saknas Gjutamaden mad
?Hägerås gd Hägnabacken backe Bökevara gård Gladamaden slåtter
?Hägerås by Hägnamaden mad(?) Bökvara by Glansabrunnen källa
Hägerås by Hägnamaden mad Dalstorpet t Glansalyckan åker
Hägerås by /Se Hägnesmaden mad, f.d. delvis odlad Dalen lht Gockakärr kärr
Hägerås by Hägnen odlad mark Dalen t Gockatorpagölen sjö
Hägerås by Hällasiö Fly, se Långbromossen mosse Dalen t Gockatorpasjön sjö
Hägerås by Hällasiön, se Hällasjösjön sjö Dalhem lht Granakärret slåtter
Hägerås by /Se Hällasjö, Västra triangelpunkt Dammen lht Granelyckan åker
Hällsjö, V:a o. Ö:a byar /Se Hällasjö brunn brunn Dampamåla Saknas Granhultet kärr
Högahult by Hällasjösjön igenvuxen sjö Dampemåla, se Åby gård Granhultet skogsmark
Högahult by Hällasjösjön sjö Danskan, se Danskaremåla t Grankällan källa
Högahult by Hällasjösjön f.d. sjö Danskan lht Grankällan källa
Högahult by Hästaflon terräng Danskaremåla lht Grankällan källa
Högahult by Högaskog triangelpunkt Danskaremåla t Grankärr kärr
Högahult by Höga sten terräng Danskramåla torp Grannmad mosse
Högahult by Höga ö berg /Se Deragård Saknas Granmad mad
Högahult by Högbrokärr kärr Deragård gård Gransjö gärde åkrar
Högahult by Högbrokärr kärr Deragård gård Gransjö lid backe
*Högaskruv gd /Se Högerås terräng Deragårdsmåla bebyggelse Gransjösjön sjö
*Höghaöö Saknas Högeråsmon skogsmark Deragårdsmåla gård Gransjösjön sjö
*Höga ö Saknas Högstolen terräng Deragårdsmåla gård Granåkern åker
Högelycke gd Hökamossen odlad mark Djupadal bs Grimmansmålasjön sjö
Högelycke gd Hökamossen mosse Djupadal lht Gringamålen åker
Högelycke gd Hökamossen mosse, f.d. delvis odlad Djupadal avs Grisabrånshultet förr slåtter, nu hagmark
Högelycke gd Hökmossen mosse Djupadal bs Grisabäcken tillflöde
Högelycka gd /Se Hönön skär Djärvskulla bs Grisabäcken bäck
*Höghalyckiamale gd /Se Hönön ö Dragonminnet t Grisåker åker
Högelycke gd Hörnehall terräng Dragonminnet lht Grytan=Trollhättan utvidgning
Högenäs Saknas Härnehall terräng, f.d. odlad mark Dragonängen lht Gräbbhall åker
Ingelsmåla by /Se Jans mosse mosse Duvelund lht Gräbbhall sten
Ingelsmåla by Johannesberg berg Duvelund lht Gräbbhålet sank håla
Ingelsmåla gd Johannesberg terräng, f.d. odlad mark Duvemåla Saknas Grävlingaberget berg
Ingelsmåla gd Jordanstorp terräng Duvemåla gård Grönabergsgölen sjö
Ingelsmåla by /Se Järnshult sankmark(?) Duvmåla by Grönebäcken bäck
Ingemundehult gd /Se Järnshult sank mark, f.d. delvis odlad Duvetorpet lht Grönkälla vattenkälla
Ingemundsmåla gd Jöddakärr sankm. /Se Duvetorpet lht Grönkälla vattenkälla
Johansfors glasbruk Jössahål terräng Duvtorpet torp Grönmad förr madslåtter, nu betesmark
Kalvamo gd Kardmakarlyckan ägomark Edlas Ro lht Gubbabrånen äng
Karlsbråne tp Karlsbråne terräng Ekbacken lht Gubbabrånen slåttermark
Karsahult gd /Se Karltorp ägomark Ekbacken lht Gubbahultet äng
*Korppakwllæ Saknas Karltorp terräng, f.d. odlad mark Ekbacken bs Gubbakärret förr slåtterkärr, nu hagmark
*Korpakulla Saknas Kartstorp ägomark Ekborna lht Gubbakärret kärr
Krysseboda by /Se Kaxgärde terräng Ekdala lht Gubbakärret kärr
Kråkegärde gd *Kistehall gränsmärke Ekeby lht Gubbalyckan åker
Kuppramåla by /Se *Kistehall gränsmärke Ekekullen lht Gubbalyckan åker
Kuppramåla by Klockarehultet terräng Ekekullen t Gubbalyckan åker
Kvillingsdal terräng Klockarehultet skogsmark Ekelund lht Gubbalyckan åker
Kvillingsdal tp /Se Klocknaberga mo skog /Se Ekelund lht Gubbalyckan åker
Källeberg terräng Klocknabergs mo mo +Ekelund förr bs Gubbamossen slåtter
Källehult odlad mark Klocknabergs mo mo Ekelund t Gubbamossen förr mossodling, nu hagmark
Källekulla by Klocknabergs mo mo Ekelund t Gummegöl göl
Källekulla by Klocknamobacke triangelpunkt Ekelund bs Gumme-Jonslyckan åker
Källekulla by Knektängen terräng Ekenäs lht Gummelycke åker
Källeryd by Knölen terräng Ekgärdet bs Gåpåarlyckan åker
Källeryd by Kohagsmossen mosse Ekgärdet bs Gåsahultet kärr
Källeryd by Kohagsmossen mosse Ekholmen lht Gåsahultet äng
Källeryd by Korpö ö Ekholmen t Gåsö ö i mad
Källeryd by Korsamon mo Ekholmen lht Gäddebäcken bäck
Källeryd by /Se Kristoffermossen mosse Ekholmen lht Gängsmosse mosse
Källestad tp Krokamaden mad Ekholmen t Gärdesmossen mosse
Källestad gd Krokamaden terräng Ekliden lht Gärde, Norra åker
[Kædilsmaale] Saknas Krokmaden mad Elofsberg lht Gärde, Norra åker
Kärragärde by /Se Kråkegärdeavägen väg Elofstorp lht Gärde, Norra åker
*Kätilsmåla ödetorp Kråkemad mad Elofstorp t Gärdesmaden madslåtter
*Kædilsmaale ödetorp Kråpet terräng Engelsberg lht Gärdesåkern åker
*Kaetilsmaale ödetorp Kullen ägomark Enholmen lht Gärde, Södra åker
*Lakkaramale Saknas Kurremosse mosse Enholmen t Gärde, Södra åker
*Lackaremåla Saknas Kvarnabäckamossen mosse Enholmen t Gärde, Södra åker
*Lackaremåla gd Kvarnahultet hult Enholmen bs Gärdet, Övra åker
*Lackaremåla försv. bebygg. Kvarnamossen mosse Enholmen lht Gärde, Östra åker
Lidahultsmåla gd Kvarnamossen mosse Enholmen t Gärde, Övra åker
-lycka ortn-eled. Kvarnmaden mad Enholmen bs Gärdslamossen mosse
Långelycke by Kvarntorpet terräng Enhänningens torp Gölakärret äng
Långelycka by Kvavmossen mosse Enhändingens=Blomslätt Saknas Gölalyckan åker
Långelycka gd Kvavmossen mosse Eriksberg lht Gölgemålagölen sjö
Långelycke by /Se Kvillingsdal terräng Eriksberg lht Gölåkern åker
*Långemåla Saknas *Kyrkerås sockenmärke gränsmärke Eriksborg lht Hagelyckan åker
*Longhamale Saknas »Kyrkeråås Socknmärcke» gränsmärke /Se Eriksdal lht Hagelyckan åker
Långerås gd Kårahult terräng, f.d. delvis odlad Eriksholm lht Hagelyckan åker
Långerås gd Källekull terräng Erikskulla bs Hagelyckan åker
Långerås gd Källerydssjön f.d. sjö Erikskulla bs Hagelyckan, Lilla åker
Långerås gd Källeslätt skogsområde(?) Erikslund lht Hagelyckan, Lilla åker
Långerås gd Källeslätt slätt Eriksmåla Saknas Hagelyckan, Stora åker
Långerås gd Källestad terräng Eriksmåla gård Hagelyckan, Stora åker
Långerås (Rausen) gård Källestad triangelpunkt Eriksmåla by Haget-Nya mosse
Marieberg terräng Källängen äng Eriksslätt gd Hallaviken vik
Maskummeberg hg Kärret mosse Erlandshult t Hallsåker åker
Maskummeberg by /Se Körakärr kärr Evedal lht Halsåker åker
Maskummeberg by Laijen, se Läen sjö Fallestad t Halsen åker
Mattamåla by Laijen, se Läen sjö Fallshult t Halvvägsbacken vägbacke
Mattamåla by Laijen Lacus, se Läen sjö +Falshult förr t Halvvägsbacken backe
Mattamåla by Laijen Siön, se Läen sjö Fattiggården=1 Lidahult Saknas Halvåttingsåkern åker
Mattamåla by /Se Lain, se Läen sjö Ferlångskvarn Saknas Halvåttingsängen äng
Mattamåla by Laijn, se Läen sjö Fiskesjö by Hammaren förr slåtter, nu hagmark
Mattamåla by Laijn, se Läen sjö Fiskesjö Saknas Hammargrens hölj vattenhåla
Mjödahult gd Lammalyckan odlad mark Fisk(e)sjö by Hargåker åker
Mjödahult gd Lermossen mosse Fiskestad bs Hargåkern åker
?Mjödahult gd /Se Lermossen mosse Fiskestad bs Harkullen kulle
Mjödahult gård /Se Lidahult triangelpunkt Fixalund t Hasselbrånen förr äng, nu hagmark
Mjödahult gd /Se Lidahult triangelpunkt Fixalund t Hela Världen förr äng, nu hagmark
Mjödahult gd /Se Likebacken backe Fixalund bs Hemhagen beteshage
Mjödahult gd Lilla mad mad Fixalund lht Hemkärret slåtter
Mohultamåla by /Se Lille mad mad Floen, se Lerbäckshult torp Hermanstorpabäcken bäck
Mommaspough Saknas Lilla mad kärr Floen lht Hjortagöl sjö
Momåla gd Lillegöl göl +Flyabo förr t Hjortahall råmärke
*Monnarspång? Sakans L. Siön, se Grimmansmålasjön sjö Flyabo lht Hjortahall berg
*Monnarspongh? Saknas Lillön holme Flyaholm bs Hjortahall berg
Moshult by Lillön ö Flyabo t Hjortronsgölarna småsjöar
Moshult by Lindebacken backe Flyalund torp Hjärtakärr förr äng, nu mosse
?Moshult by Lindehultsvägen väg Flyalund t Hochalyckan åker
Moshult by Lindsdal ägomark Flyalund t Hochalyckan, Lilla åker
Moshult gd Litensmåla ägomark +Flyanäs förr t Hochalyckan, Stora åker
Moshult by Lohallen terräng Flyanäs f.d. t Holkabäck bäck
Moshult fjärding Saknas Lords ägomark Flyanäs t Holkafly sank skogsmark
?Moshult by Lords terräng, f.d. odlad mark Flybo lht Holkafly slåtterkärr
Moshult by /Se Lundakärr kärr Flyedalen t Holkakärr äng
Moshult by Lundakärr kärr Flyet lht Holken källa
Moshultamåla by Lyckebyån å Flyhagen avs Holken källa
*Mothe Saknas Lyckebyån å Flyäng äng Holmamaden madslåtter
*Mothehoff Saknas Lyckebyån å Fläcken, se Högaberg lht Holmen del av åker
-måla ortn.-el. /Se Lyckebyån å Forsnäs lht Hopakällan vattenkälla
Månsamåla by Långbromossen mosse +Forsnäs förr repslageri Hopakällan vattenkälla
Mårdshyltan by Långbromossen mosse Fransberg f.d. t. Hopakällan källa
*Mörismark Saknas Långeflyet terräng Fredriksberg t Hopamaden förr slåtter, nu mossodling
Mörismark beb. Långegöl göl Fredriksberg lht Hornalyckan, Lilla åker
Norratorp gård /Se Långe mosse mosse Fredriksborg bs Hornalyckan, Stora åker
Norratorp by Långe mosse mosse Fredriksborg lht Hubbekärr kärr
Norratorp gd Långön ö Fredriksborg lht Hultabrånen åker och äng
Norratorp gd Läen sjö Fredriksborg bs Hultalyckan åker
»obbosio» Saknas Läen sjö Fredriksdal lht Hultamossen mosse
*Obbosio Saknas Läen sjö Fredriksdal bs Hultet slåtter
*Olavmåla Saknas Läen sjö Fredriksdal lht Hultet slåttermark
Orranöis f.d. Torp Läen sjö Fredrikshall lht Hultet äng
Persmåla gård Läen sjö Fredrikshall bs Hultet förr äng, nu betesmark
Påvelsmåla by Läen sjö Fredriksholm lht Hultet slåtterkärr
Påvelsmåla gd /Se Läen sjö Fredrikstorp t Hultet förr äng, nu mossodling och hagmark
Rasslebygd by Läen sjö Frideborg lht Hultet förr äng, nu betesmark
Rasslebygd by /Se Läen sjö /Se Fridenslund lht Hulten slåtter
Rasslebygd by /Se Läenmossen mosse Fridensborg bs Hultet betes- och slåttermark
Rausen (Långerås) gd /Se Läenön halvö Fridhem lht Hultet hage
Rostock by Löften sjö Fridhem lht Hultet slåtteräng
Rostock by /Se Löften sjö Fridhem t Hultet äng
Råstock by /Se Löften sjö Fridhem lht Hultet förr äng, nu odling
Rostock by /Se Löften sjö Fridhem lht Hultet förr äng, nu åker
Rostock by Lönnmålen terräng Fridhem bs Hultet äng
Rydaholm försv. gd /Se Lönnmålen terräng, f.d. delvis odlad Fridhem lht Hultet slåtter
Räveberg by /Se Lövsta terräng Fridhem lht Hultet förr slåtter, nu hagmark
Räveberg gd /Se Madbacken backe Fridhem lht Hultet, se Hela Världen förr äng, nu hagmark
*Rödahall Saknas Mordbacken terräng, f.d. delvis odlad Fridhem lht Hultet äng
*Rödhahal Saknas Madbrånarna terräng Fridhem lht Hultet äng
Rörsbo Saknas /Se Maden sank mark Fridhem lht Hultet odling
Rörshult gd Majes grotta grotta Fridhem bs Hultet slåttermark
Rörshult by /Se Markalyckorna odlad mark Fridhem lht Hult-Lilla äng
Selemåla by Maskatorpet terräng Fridhem lht Hultmans Backe backe
Selemåla by Maskängen äng Fridhem lht Hult-Stora äng
Selemåla by Maskängen terräng, f.d. odlad mark Fridhem lht Hultåkern åker
Selemåla by Massakärr kärr Fridsbo, se Fridhem lht Hultåkern åker
Selemåla by /Se Melsjön, se Millesjö sjö Fridsborg lht Humlåker åker
Selemåla by /Se Millesjö sjö Fridsborg lht Hundlyckan åker
Selemåla by Millesjö sjö Fridsborg lht Husagöl göl
Selemåla by /Se Mjusjön sjö Fridsdal lht Husagöl hmd
*Siggemåla ödetorp (nu försvunnet) Mjusjön sjö Fridsholm lht Husakvarnar förr kvarnanläggning
*Siggemåle ödetorp (nu försvunnet?) /Se Mjusjön sjö /Se Fridslund lht Husarbacken vägbacke
*Skjuleryd Saknas Mjärden terräng Fridslund lht Husa äng EJREG
*Skjularyd öde gd Mjärden terräng, f.d. odlad mark Fridslund lht Husbacken backe
Skjularyd f.d. gd /Se Mjärden åker /Se Fristad lht Husmaden slåtter
Skrämbohult by Mobergsstenen minnessten Fristad, Norra lht Husåker åker
Snaggamåla gd /Se Mohultet terräng +Frubrånen förr t Husåkern åker
Snaggamåla gd /Se Mokulla terräng, f.d. delvis odlad Frubrånen t Hyttmoen skog
Spritsmåla by /Se Mokärret kärr Furuholm lht Hyvelsåker åker
Spritsmåla hg Min mo Furuliden lht Håkansäng slåtteräng
Spritsmåla gd Mon skogsmark Fågelsund, se Bökatorpet torp Håkansäng äng
Spritsmåla by /Se Moshultagöl kärr Fölsmad lht Hålkälla källa
Stamphult by Moshultamåla triangelpunkt Förlångskvarn Saknas Häggehultet förr slåtter, nu betesmark
Stamphult by /Se Moshults mosse mosse Förlångskvarn gård Hägnen slåtter
Stekaremåla gd Moskulla terräng Förlångskvarn gård Hägnen kärr
Stekaremåla gd Mosshålet odlad mark Förnäret bs Hägnen slåttermark
Stekaremåla gd Huggehall gränsmärke +Förtenarns=Bäckalund t Hägnen slåtterkärr
Stekaremåla gd Muggehall gränsmärke Gaparås, se Källehult lht Hägnen slåtter
Stekaremåla by Muggehall gränsmärke /Se Gadersmåla Saknas Hägnen slåtter
Stekaremåla gd /Se Mummegöl f.d. sjö Gaparås=Källehult t Hägnen förr äng, nu hagmark
Stekaremåla boställe /Se Mummegöl igenvuxen sjö Gatestugan bs Hägnen förr slåtter, nu betesmark
Stekaremåla gd Mummegöl f.d. göl Gerdstorp t Hägnen förr äng, nu betesmark
Stekaremåla indr. militiebost. Mummegöl sumpmark Getasjö gd Hägnen förr äng, nu hagmark
*Steninghaløøn Saknas Månglasten terräng Getasjö, se Getasjö Stom gård Hägnen äng
*Steninghalöön Saknas Månsamålabacke triangelpunkt Getasjö Saknas Hägnen äng
*Stock Saknas Månsamålabäcken bäck Getasjökvarn gård Hägnen förr slåtter, nu hagmark
*Stock Saknas *Märkeskull gränsmärke Getasjökvarn Saknas Hägnåkern åker
*Ström, Gambla Saknas *Märkeskull sockenmärke gränsmärke Getasjökvarn gård Hällasjösjön sjö
*Stunbomåla(?) Saknas *Mörkekälla källa Getasjö Stom gård Hällasjösjön tappad sjö
*Stuteryd Saknas Nedremaden mad Gisamåla by Hällasjösjön sjö
Sutaremåla by Nilsalyckan odlad mark Gissamåla gd Hällasjösjön sjö
Sutaremåla gd Nilsalyckan terräng, f.d. odlad mark Gissamåla gård Hällekälla vattenkälla
Sutaremåla by Nilslyckan ägomark Gisamåla Saknas Hällsmad förr äng, nu betesmark
Sutaremåla by /Se Nilslyckan terräng, f.d. delvis odlad Glansatorpet=Glanskulla f.d. soldattorp Hässlekullen åker
Sutaremåla by /Se Norramåla odlad mark Glanskulla f.d. soldattorp Hästabackarna kullar
Sutaremåla by Norratorps göl f.d. göl Glanskulla lht Hästafallsmossen mosse
Sutaremåla by Norre mad ägomark Glasberget lht Hästalyckan åker
Sutaremåla by Norre mad terräng, f.d. odlad mark Gockatorp Saknas Hästbackarna höjdsträckning
Sutaremåla by /Se Notön näs(?) Gockatorp gd Hästhagslyckan åker
Suttarekulla gd /Se Notön näs +Godalund förr t Hästhagslyckan åker
Sylffwamale, se Selemåla by Nyalund terräng Godalund t Hästhagslyckan åker
*Syndherbergh Saknas Nykulla odlad mark Godalund bs Hästhultet förr äng, nu betesmark
*Synnerberg Saknas Nykulla terräng, f.d. odlad mark Godelund lht Högahulta lid vägbacke
Takelsmåla by /Se Nymad, Lilla sumpmark Granbacka lht Högbokärr kärr
Torstamåla by Numad, Stora sumpmark Granbäcken lht Högelid åker
Torstamåla by Nyrödan terräng Granbäcken lht Hökabacken kulle
Torstamåla by /Se Nyängen terräng Granen lht Hökalyckan åker
Torstamåla by /Se Orraholm terräng, f.d. odlad mark Granhult lht Hökamossen slåtter
Trollagärde gd Orramosse mosse Granhult bs Hökamossen mosse
Trollagärde by Oxalyckan ägomark Gransborg bs Idet förr slåtter, nu betesmark
*Trollahall Saknas *Oxhöljan förr göl o. gränsmärke Gransborg lht Idet del av hage
*Trollahal Saknas Paddgöl göl Gransborg bs Ingabrittas bråne hagmark
*Trollemale Saknas Pajtåker odlad mark Gransborg lht Ingelsmåla Fly mosse
Trollens kammare anhopning stenblock /Se Pantängen äng Gransholm hus Ingemundehultamaden mad
*Tutahult Saknas Petersborg odlad mark Gransholm lht Intaget äng
*Twtaholth Saknas Piggesten sten Gransholm lht Intaget äng
Tuvemåla gd /Se Pilakärret kärr Gransjö gård Intaget äng
?Ubbemåla by Pilbrånen terräng Gransjö Saknas Intaget förr äng, nu hagmark
Ubbemåla by /Se Porsmon mo Granskog bs Intaget hagmark
?Ubbemåla by Påkakärret kärr Granskog bs Intaget hage
Ubbemåla by Ragnakulle kulle Granslund bs Intaget slåtter
Ubbemåla fordom frälsehem., nu by /Se Rosenholm fält m.m. Granåsen f.d. t. Ishultet förr slåtter, nu mossodling
Ubbemåla by /Se Rosenholm ägomark Grenamålen bs Jannes backe höjd
Wachabodha, se Vackamo by Rosenäng odlad mark +Grenelund förr bs Janshult förr äng, nu betesmark
Vackamo gd Rostocka holma näs Grevedshult gård Janteshultet? förr äng, nu betesmark
Vackamo gd Rotstockaholma udde, f.d. holme Greve(d)shult Saknas Johannes-Månsalyckan åker
Vackamo by Rostockasjön sjö Grevshult by Jutahagen hage
Vackamo by /Se Rostockasjön sjö Greveshult gd Jutalyckan åker
Vackamo by Rostockasjön sjö Grimgärde Saknas Jutamaden mad
Vackamo gd Rostockasjön sjö Grimkulla bs Jägerslyckan åker
Vackamo by Rostockasjön sjö Grimmagärde by Jämsängen förr äng, nu betesmark
Vackamo gd Rostocksholm holme Grimmagärde gård Järnvägen väg
*Vad? Saknas Rotebro terräng Grimmansmåla Saknas Järnshult slåtterkärr
*Vadh Saknas Rumpemaden mad Grimmansmåla gård Järnvägen skogsväg
*Wadtolthe Saknas *Ryggakälla f.d. källa o. gränsmärke Grimmansmåla gård Jättingslid Lilla landsvägsbacke
*Vantamåla Saknas Ryggamo skogsm. /Se Grimskulla lht Jättingslid Stora landsvägsbacke
*Vantamåla gd *Ryggekälla förr källa o. gränsmärke +Grindhall förr bs Jössa mad mad
*Vataboda gd *Rygges källa förr källa o. gränsmärke Gropahult t Jössamad madslåtter
*Vataboda Saknas Ryttarlyckan ägomark Gropahult t Jösses hål källa
*Vathabordh Saknas Råbockahall gränsmärke Groparyd gård Kaffegropen grusgrop
*Vathabordh Saknas Råbockehall gränsmärke Groparyd Saknas Kajsalyckan åker
*Vikmansmåla Saknas *Rockebro bro Groparyd gård Kajsalyckan åker
*Vikmantzmale f.d.gård Råckemåsa mosse Grovamålen t Kaksgärde utjord
*Vikmantzmale Saknas Rådjursmossen mosse Grovamålen t Kallgården äng
Virkebäck f.d. Torp Råsa fly mosse Gräntabrånen lht Kalvamo lid landsvägsbacke
Virkesjö gdr Råsa fly mosse Gräntabrånen lht Kalvhagen äng
Virkesjö by Råsa fly sankm. /Se Gräveshult Saknas Kalvhagen äng
Virkesjö by Råstocksholme Saknas /Se Grönaberg bs Kappmad förr äng, nu betesmark
Virkesjö gd:ar »Räckebroo» bro /Se Grönaberg t Kaptenslyckan åker
Virkesjö by Räckemåse sankm. /Se +Grönaberg förr bs Kaptenslyckan åker
Virkesjö by Rävahiet terräng Grönadal gård Karinslyckan åker
Virkesjö by Rävamossarna mossar Grönadal hus Karl-Olsalyckan åker
Virkesjö by Rävakullen triangelpunkt Grönadal bs Karsahall berg
Virkesjö by /Se Rävkärret kärr Grönadal lht Kattbrånen del av hage
Virkesjö gd:ar Rödhäll häll Grönadal lht Kattkällan vattenkälla
Virkesjö gdr Sanden udde +Grönadal förr t Kedakällan källa
Virkesjö gd:ar Santamon mo Grönadal bs Kedamossen mosse
*Virkesjös måla gd Saras ägomark +Grönadal förr t Kistan berg
*Virkesjömåla f.d. gård /Se Selemåla vägen, se Sillamålavägen väg Grönahall t Kittahål sank kärrhåla
Virvan förr tp Sibba mad mad Grönahult lht Klangamålen åker
Västrabacke f.d torp Sibbavar terräng Grönahult bs med bryggeri Klenalyckan åker
Yggersryd by Sibba var slåtter /Se Grönalund lht Klenalyckan åker
Yggersryd by Signaludden udde Grönalund bs Klingalyckan åker
Åby gdr /Se *Sillamåla kvarnbäck bäck Gröndal by Klocknaberg berg
Åby gdr Sillamålavägen väg Gröndal bs Klocknaberg berg
Åby by Sillefly, se Flyet ängsmyr Gröndal lht Kläppen ö
Åleberg by /Se Silverberget berg Gröndal lht Knabbehall råmärke
Ålgärdehult by Singlakärr kärr Gröndal, se Frubrånen torp Knappleide slåtter
Ålgärdehult by Sinnadyngan terräng Gröndal lht Knektabacken=Husarbacken vägbacke
Ålgärdehult by Sinnedyngarna skogsmark Grönedal Saknas Knektagärdet åker
Ålgärdshult by /Se Sisselycke ängsmark Gröneslätt lht Knektakaggen åker
Ålgärdehult by Sisselycke skogsmark Gröneslätt lht Knektagärdet åker
Ålgärdeshult gdr Sisselycke odlad mark Grönhall lht Knektakärret äng
Åsgöl gd /Se Sjöalund äng Grönhall Saknas Knektakärret slåtter
Åsgöl gd Skallmad ägomark +Grönhall förr bs Knektalyckan åker
Åsgöl gd Skallmad mad, f.d. odlad mark Grönhall bs Knektalyckan åker
Åsgöl gd Skarmaden mosse Grönhall t Knektalyckan åker
Åsgöl komministerbost. Skarmaden mad Grönhall bs Knektåkern åker
Åsgöl komm.-bost. Skogslund odlad mark Grönhall lht Knektängen äng
Åsgöl gd Skomakareåkrarna odlad mark Grönhall t Knektängen mosse
Åsgöl gd Skruvakärret kärr Grönhall lht Knölen åker
*Älebro Saknas *Skruvshall gränsmärke Grönholm t Kohagslyckan åker
Ängalund f.d. Torp *Skruvshall gränsmärke Grönkulla bs Kokällan vattenkälla
Ängalund (terräng) f.d.torp *Skruvshall gränsmärke Grönkulla bs Kolbotten berg
Ö ortn.-eled. /Se »Skruufshall» gränssten /Se Grönkulla bs Konradslyckan åker
»øsiabolit» Saknas *Skälsbäck bäck Grönkulla bs Korpafly mosse
Östratorp (terräng) f.d.torp Skälskärr kärr Grönkulla t Korpafly mosse
  Skälskärr kärr Grönkulla bs Korpögat åker
  Skälskärr kärr Grönkulla t Korsvägskärret vägskäl
  Skälskärr sankm. /Se Grönkulla bs Kraxgärde utjord
  *Skälsö holme Grönkulla t Kristina källa
  Skänken skogsmark Grönkulla lht Krogagärde åker
  Skärvåkern ägomark Grönkulla bs Krokamaden förr madslåtter, nu hagmark
  Slagghögen ägomark Grönkulla t Kroken åker
  Slätafly terräng Grönkulla bs Kroken åker
  Stättamossen mosse Grönkulla lht Kroken åker
  Slättingen terräng Grönkulla bs Krokmaden madslåtter
  Smalningen vik Grönlund t Krokåker åker
  Smedberg berg Grönlund lht Krokåkern åker
  Smedmon mo +Grönslätt förr bs Krongranen gran
  Smedmossen mosse Grönslätt hus Krossåkern åker
  Smedäng äng +Grönås förr t Kroxgärde, se Kraxgärde utjord
  Smäcken åker /Se +Grönås förr t Krupalyckan åker
  Snappsäcken terräng Grönås hmd Krupet? kärr
  Snokholmen holme Grönås t Krupet förr äng, nu hagmark
  Snöbollshall terräng Grönö Saknas Kryssebotorp utjord
  Soldatkällan källa Grönö, se Flyet lht Kråkgärdesjön sjö
  Spakatorpet terräng +Grönö förr bs Kråksgärde utjord
  Spjutakulla gränsmärke Grönö bs Kullabacken berg
  Spjutakulla gränsmärke Guckatorp Saknas Kullafällakällan källa
  Spjutakulle triangelpunkt Guckatorp gård Kullåker åker
  Spjutakulla triangelpunkt Guckatorp, se 1 Gockatorp gd Kullåker åker
  Stadafloen sumpmark Guckatorp by Kullåker åker
  Stampamossen mosse Gudarsmåla gård Kullåkern åker
  Stekaremåla å å Gudersmåla Saknas Kullåker åker
  Stenamossarna mosse Gummejonsans bs Kullåkern åker
  Stenkaret vik(?) Gummemåla gård Kurremosse mosse
  Stenkaret del av Mjusjön Gummemåla Saknas Kvarnabacken backe
  Stockholm terräng Gummåla gårdar Kvarnabacken åker
  Stora mossen uppodlad mosse Gupparås hmd Kvarnabäcken bäck
  Stora mossen ägomark Gustavsberg lht Kvarnabäcken bäck
  Stora slåttern terräng Gustavsberg bs Kvarnabäcken bäck
  Stora stycke terräng Gustavsberg, se Banken lht Kvarnabäcken bäck
  Stormad mad Gustavsberg lht Kvarnafloen slåtter
  Stormad sumpmark Gustavsberg lht Kvarnahultet slåtter
  Storön ö Gustavsberg lht Kvarnalyckan åker
  Storön ö Gustavslund lht Kvarnamaden slåtter
  Styckamossen mosse Gustavslund t Kvarnamossen mosse
  Styckamossen mosse Gustavsro lht Kvarnamossen madslåtter
  *Susingsborgs gärde (förr) odling Gustavsström lht Kvarnbäcken bäck
  Svartgöl vattensaml. /Se Gustavsström gjuteri Kvarnbäcken bäck
  *Svarthöljan f.d. hölja Gåpå bs Kvarnebäck bäck
  Sväkramossen mosse Gårdåsen t Kvarngärdet åker
  Sväkramossen sankm, /Se Gåsamåla by Kvarnkärret kärr
  Synra sjö sjö /Se +Gäddebäcken förr t Kvarnkärret förr äng, nu betesmark
  Sågmon mo Gäddebäcken lht Kvarnmaden mad
  Sågmon mo Gällebäcken, se Gäddebäcken lht Kvarnängen äng
  Sörahult terräng Gölen, se Göljemålen lht Kvillran äng
  Sörbäcksmossen mosse Gölen=Göljemålen t Kyrkbacken landsvägsbacke
  Sörsiögarne, se Sörsjön, Lilla och Stora sjöar Göljemålen t Kyrkgärdet äng
  Sörsjöarna, se Stora Sörsjön och Lilla Sörsjön sjöar Gölgemålen lht Kyrkmaden slåtter
  Sörsjön, Stora sjö Haddamåla gård Kyrkogården del av mad
  Sörsjön f.d. sjö Haddamåla Saknas Kyrkvägen=Aspavägen väg
  Sörsjön, Stora sjö Haddamåla gård Kyrkåker åker
  Sörsjön, Stora sjö Haga lht Kålgården åker
  Tomeshultagölen sjö Haga lht Källberget berg
  Tomeshultagölen göl Haga lht Källbäcken bäck
  Torkelsö terräng Haga lht Källebrobäcken bäck
  Torpagärdet terräng Haga lht Källebrånen förr äng, nu betesmark
  Torregöl sjö Hagaberg bs Källebrånen äng
  Torregöl göl Hagaberg lht Källebäck bäck
  Torregölshult odlad mark Hagaborg f.d.t. Källelyckan åker
  Torregölshult terräng, f.d. delvis odlad Hagadal lht Källalyckan åker
  Torshall gränsmärke Hagadal bs Källarebacken åker
  Torshall gränsmärke Hagalund bs Källarelycken åker
  Tors hall gränsmärke Hagalund lht Källarelyckan åker
  Tors hall terräng Hagalund lht Källarelycke åker
  Torshall terräng Hagalund lht Källåker åker
  »Toreshall» gränssten /Se Hagamo lht Källåker åker
  Torstamåla fly mosse Hagatorpet bs Källåkern åker
  Torstamålahöljor bäcktjärnar Haget lht Källängen förr äng, nu betesmark
  Torstorp ägomark Hagetorp lht Källängen äng
  Torstorp terräng, f.d. odlad mark +Hagg-Israelens=Kullerstad t Käringaberg berg
  Totehall terräng Hajatorpet t Käringaberg berg
  Trankärret kärr Hallen, se Grönhall bs Käringalyckan åker
  Trankärret kärr Hallen hmd Käringasten sten
  Transjön sjö Hammarberg bs Käringastycket åker
  Transjön sjö Hammarsberg bs Kärleksvägen gammal byväg
  *Trehörnahall gränsmärke Havestad lht Kärralyckan åker
  Trekanten terräng Havrestad bs Kärret äng
  »Trollahal» stensaml.? Hejatorpet lht Kärret äng
  Trollberg berg Hemmingsgård=2 Algutsbodaö Saknas Kärret förr äng, nu hagmark
  Trollens kammare terräng Hemmingsgård = 2 Algutsbodaö bebyggelse Köksåker åker
  Trollens kammare stensaml. /Se Hermansborg lht Ladfyllet, se Ladfyllsåkern åker
  Trollhättan hölja /Se Hermansdal bs Ladfyllsåkern åker
  Tuvemåla bråne terräng Hermansdal, se Källekulla lht Ladugårdsbolet slåtter
  Tvistholmen odlad mark Hermansmåla lht Ladugårdslyckan åker
  Tvistholmen terräng, f.d. odlad mark Hermansmåla lht Ladugårdsåkern åker
  Tångamålen terräng Hermanstorp Saknas Ladåker åker
  Tångamålen åker /Se Hermanstorp gård Laggarna äng
  Täcka stället höjd Herrmanstorp by Laggarna slåtter
  Täppen betesmark Herrgården benämning Lagg, Lilla förr äng, nu betesmark
  Ubbemålasjön sjö Hiet=Stenkulla bs Lagg, Stora förr äng, nu betesmark
  Unionslyckan odlad mark Hjortalund t Lammlyckan åker
  Unionslyckan terräng, f.d. odlad mark Hjortholmen bebyggelse Landersäng förr äng, nu hagmark
  Vaktkullen kulle Hjortholmen Saknas Landsvägsbacken backe
  Vattenhallen terräng Hjortholmen gårdar Landsvägskärret kärr
  *Vattenstad förr bäck med gränsmärke Hjällen bs Ledstolpaledet grind
  Vedkärret kärr Holmarna hmd Lermossen slåtter
  *Vegtsjö, se Virkesjön sjö Holmarna hmd Libergslyckan åker
  Videmad åker m.m. +Holmen förr t Likbacken kulle
  Videmad odlad mark Holmen t Lillagärde äng
  Videmad terräng, f.d. odlad mark Holmen kortnamn Lillagärde äng
  Vidingsborg terräng Holmen, se Hjortholmen gård Lillagärde äng
  Vidingsborg terräng, f.d. odlad mark Hultakvarn benämning Lillagärdet åker
  Villningen åker Hultakvarn, se Huvudhultakvarn gård Lillagärdet äng
  Villningen terräng, f.d. odlad mark Hultabäck t Lillagärdet äng
  Villningen ägomark Hultebäck torp Lillagärdet åker
  Virkebäck bäck /Se Hultet bs Lillagärdet äng
  Virkesjön sjö Hultet lht Lillagärdet äng
  Virkesjön sjö +Hultet bs Lillagärdet slåtter
  Virkesjön sjö Hultet lht Lillagärdet slåtter
  Virkesjön sjö Hultet bebyggelse Lillagärdet äng
  Virkesjön sjö Humlebäck gård Lillahöljen vattenhåla
  Virkesjön Saknas /Se Humlabäck Saknas Lille sand åker
  Virkesjön sjö /Se Husen hmd Lillsjön del av sjö
  Virkesjön sjö /Se Husen hmd Lillö ö
  *Virkesjö os bäckmynning Huvudhult Saknas Lindbacken åker
  Virvan terräng Huvudhult by Lindbacken kulle
  Virvhult terräng Huvudhult by Lindbergshål sank plats i mosse
  *Visö f.d. ö Huvudhultskvarn Saknas Linneralyckan åker
  Våta sten gränsmärke Huvudhultakvarn gård Lindsberg höjdsträckning
  Våta sten gränsmärke Huvudhultakvarn by Litenskärr kärr
  Våta sten terräng Huvudhultaö Saknas Litenskärr förr slåtter, nu hagmark
  Våtasten gränsmärke /Se Huvudhultaö by Loafallasjön sjö
  Västerkulle kulle Hyddan lht Lockabacken backe
  Västra mad mad(?) Håknamåla Saknas Lohallen berg
  Västra mad mad Håkonamåla gård Lovisalyckan åker
  Yggersrydsjön sjö Håknamåla by Lumpåkern åker
  Yggersrydsjön sjö Håknamåla gd Lund äng
  Yttratorp terräng Hägerhult Saknas Lundåker åker
  Åkärret kärr Hägerhult gård Lunnagärdet slåtter och åker
  Åkärret kärr Hägerhult gård Lyckan äng och åker
  Åleberg triangelpunkt Hägerås gård Lyckan, Södra åker
  *Ålgöl vattensaml. Hägerås Saknas Lyckebyån å
  Åmaden uppodlad mad Hägerås by Lyckegärdet åker
  Åmaden ägomark Hägerås Norregård, se Hägerås gård Lyckåker åker
  Åmaden mad, f.d. odlad mark Hägerås Södregård gård Lådalyckan åker
  Åsafallet terräng Häggelund t Långakärr slåtter
  Åsgöl sjö Häggelund lht Långakärr kärrslåtter
  Åsgöl göl Häjan förr t Långalyckan åker
  Åsgöl göl Hällasjö byar Långalyckan åker
  Älgamossen mosse Hällasjö by Långa Lyckan åker
  Älgkullamärket gränsmärke Hällasjö Västra by Långbromossen mosse
  Älgkullamärket gränsmärke Hällasjö, Västra, se Mellangård, Västra bebyggelse Långelycke åker
  Älgmad mad Hällasjö, Västra, se Norregård, Västra bebyggelse Långflyet mosse
  Älgmad mad Hällasjö Västra Saknas Långflyet förr slåtter, nu betesmark
  Älmemaden mad Hällasjö Östra by Långlid backe
  Älmemaden mad Hällasjö, Östra, se Östregård, Östra bebyggelse Långlyckeåkern åker
  Ängafallet terräng Hällasjö, Östra, se Östansjö, Östra bebyggelse Långsmaleåkern åker
  Ängagärdsmossen mossen Hällasjö, Östra, se Västansjön, Östra bebyggelse Långåker åker
  Ängalund ägomark Hällasjö Östra Saknas Långåker åker
  Ängalund terräng, f.d. odlad mark Hälleberg bs Långåker åker
  *Ärgflisa gränsmärke Hälleberg lht Långåker åker
  *Ärgflisa gränsmärke Hättebo hmd Långåker åker
  Ärtmossen mosse Högaberg bs Långåker åker
  Äspön ö Högaberg lht Långåker åker
  Öland skogsområde /Se Högahult Saknas Långåkern åker
  Östra kärr kärr Högahult by Långsmalen åker
  Östra kärr kärr Högahult by Lä, se Läen sjö
    Högalid lht sjö
    Högalund lht Läen sjö
    Högalycke gård Lämmaledet grind
    Högalycke gård Läö udde
    Högelycke Saknas Löften sjö
    Högaskog Saknas Löften sjö
    Högaskog gård Lönnmålen åker
    Högaskog gård Lönnmålen åker
    +Högerås förr t Madbacken åker
    Högerås t Madbacken åker
    +Högstolen förr t Madbrånarna skogsmark
    Högstolen t Madbrånen hagmark
    Högstolen t Maden förr äng, nu betesmark
    +Hörnehall förr t Madgärdet förr äng, nu betesmark
    Hörnhall t Mad, Gamla slåtter
    Ideholm lht Madhölj utvidgning av bäck
    Idelund lht ?Madkärr kärr
    Idhem lht Madkärr förr slåtterkärr, nu hagmark
    Imnahult by Madkärret förr äng, nu mossodling
    Ingaled bs Mad, Lilla förr äng, nu hagmark
    Ingelsberg avs Mad, Norra slåtter
    Ingelsberg lht Mad, Stora förr äng, nu hagmark
    Ingelsmåla gd Mad, Stora förr äng, nu hagmark
    Ingelsmåla gård Mad, Södra slåtter
    Ingelsmåla bebyggelse Madåkern åker
    Ingelsmåla by Markakällan källa
    Ingemundehult gård Markakärret kärr
    Ingemundehult bebyggelse Markamossen mosse
    Ingersmåla, se Ingelsmåla gård Marken skogsområde
    Innaled=Aspelund bs Marken skogsmark
    Irenesro lht Marken hagmark
    Janshult lht Marken hagmark
    Jensmåla bs Marken hage
    Johanneslund, se Loafallet torp Markalyckan åker
    Johansberg lht Markalyckan åker
    Johansberg bs Markalyckan åker
    Johansberg bs Marmorgöl göl
    Johansberg lht Masse Gummessons kök vattenkälla
    Johansberg t Masugnsbacken kulle
    Johansberg bs Matsagärdet äng
    Johansberg bs Matsagärdet åker
    Johansberg lht Matsalyckan åker
    +Johansberg förr bs Matsalyckan åker
    Johansberg bs Mellangården försvunnen gård
    Johansberg bs Mellangårdsträdan åker
    +Johansberg förr bs Mellangärdet åker
    Johansberg bs Mellanhöljen håla
    Johansberg bs Mellanlyckan åker
    Johansberg bs Mellanåkern åker
    Johansbo bs Millesjö sjö
    Johansbo lht Millesjö sjö
    Johansborg lht Mjursjöarna sjöar
    Johansborg lht Mjursjön sjö
    Johansborg lht Moberg höjd
    Johansborg lht Molyckan åker
    Johansdal lht Morfars Lycka åker
    Johansdal bs Mormorskärr förr slåtter, nu betesmark
    Johansdal lht Moshultadal åker
    Johansdal bs Moskiften skogsmark
    Johansdal bs Mossalyckan åker
    Johansdal lht Mossalyckan åker
    Johansfors glasbruk Mossten sten
    Johansfors glasbruk Mosters åker åker
    Johanshem lht Mummegöl sjö
    Johansholm bs Mummehall gränssten
    Johansholm lht Myskekälla källa
    Johanshöjd hus Myskekälla vattenkälla
    Johanslund lht Målafördärvet lövskog
    Johanslund bs Målafördärvet terräng
    Johanslund lht Målagärdesåkrarna åkrar
    Johanslund bs Målagärdet åker
    +Johanstorp bs Målagärdet åker och slåtter
    Johanstorp t Målagärdet åker
    Johanstorp lht Målagärdet mosse
    Johanstorp bs Målagärdet åker och äng
    Johanstorp t Målagärdet åker
    Johanstorp bs Målalyckan åker
    Johansås bs Målareängen äng
    Johansås lht Målarna åkrar
    Jonelund bs Målen åker
    Jonsdal bs Målen åker
    Jordanstorp=Johanstorp t Målen åker
    Jägareholmen bs Målen åker
    Jägerholmen lht Målen åker
    Jämsmåla bs Målängen, Lilla förr äng, nu betesmark
    Järestad lht Målängen, Stora förr äng, nu betesmark
    Järestad t Månglasten sten
    Järvskulla lht Märtas kärr EJREG
    Jättingsberg hmd Mörlåker åker
    Jättingsdal bs Nabbaflyet mosse
    Jättingsdal lht Nabbarna uddar
    Jättingsholm lht Nabben udde
    Jättingsholm bs Nilsabrånen förr äng, nu betesmark
    +Jätsberg förr bs Nilsalyckan åker
    Jättingsberg bebyggelse Nissajohansåkern åker
    Kalvamo gård Nissalyckan åker
    Kalvamo Saknas Njursjön, se Mjursjön sjö
    Kardalund t Norrahult slåtterkärr
    Kardalund lht Norrahult slåtter
    Kardalund hus Norra mad mad
    Kardelund lht Norramåla åker
    Karlsas hmd Norrbylyckan åker
    Karlsberg lht Norråker åker
    Karlsborg t Norråker åker
    Karlsborg avs. Norråker åker
    Karlsborg lht Notöarna slåttrar
    Karlsborg lht Notön ö
    Karlslund lht Notön halvö
    Karlslund bs Nybrottet, Lilla åker
    Karlslund lht Nybrottet, Stora åker
    Karlslund lht Nygärdet äng
    Karlsmåla bs Nyhagen hagmark
    +Karlsmåla förr t Nylandet åker
    Karlsro avs. Nylandet åker
    Karlsro lht Nylandet förr åker, nu hagmark
    Karlstorp, se Karlstorp lht Nylandet åker
    Karsahult bebyggelse Nylandet åker
    Karsahult gård Nylandet åker
    Karlstorp förr bs Nylandet åker
    Karsahult gårdar Nylandet åker
    Kattkullen, se Källekulla gård Nylyckan åker
    Kattkullen=1 Källekulla Saknas Nylyckorna åkrar
    +Kistehult förr t Nymad mosse
    Kistehult t Nyodlingen mossodling
    Kistehult lht Nyröden slåtter
    Klepptorp gårdar Nyrödet slåttermark
    Kliftekulla t Nyrödet slåtter
    Kliftekulla lht Nyrödsgärdet förr äng, nu hagmark
    Kliftemåla, se Kliftetorpamålen lht Nyängen förr äng, nu betesmark
    Kliftetorp bebyggelse Nyängen äng
    Kliftetorp gård Nyängen förr äng, nu betesmark
    Kliftetorpamålen lht Nyängen äng
    Kliftetorpamålen lht Nyängen förr äng, nu betesmark
    Knölen, se Källeberg bs Nyängen förr äng, nu hagmark
    Komadsdal lht Nävakärret kärr
    Komministergården=1 Åsgöl bebyggelse Näverkärret kärr
    Kristineberg garveri Nötalyckan åker
    Kristineberg lht Nötlyckan åker
    Kryssbo by Olas Grop grop
    Krysseboda bebyggelse Oskars Lycka åker
    Krysseboda gård Oxagärdet förr äng, nu hagmark
    Krysshem lht Oxalyckan åker
    Kråkgärde bebyggelse Oxaträdan å
    Kråkegärde gård Oxhagslyckan åker
    Kråkgärde gård Oxhagsträdan åker
    Kullaholm lht Oxhagsträdan åker
    Kullaström lht Oxhöljen håla
    Kullen, se Källekulla gård Paddgöl sjö
    Kullen=1 Källekulla bebyggelse Paddgöl göl
    Kullen bebyggelse Pajten äng
    Kullen bs Pantängarna ängar
    Kullen t Pantängarna äng
    Kullen bs Pigelipen slåtterkärr
    Kullen Lille bs Piglipen äng
    Kullerstad bs Pigelipen slåttermark
    Kullerstad lht Piglipen äng
    Kullerstad lht Piglipen äng
    Kullerstad t Pilabrånen skogsmark
    Kullerstad lht Pilakärret förr slåtterkärr, nu betesmark
    Kullestad t Pilamossen förr äng, nu hagmark
    Kupprakulla t Pinbacken skog
    Kupprakulla bs Pissbacken backe
    Kuppramåla bebyggelse Pissbacken backe
    Kuppramåla gård Pockers Ände åker
    Kuppramåla by Polackarna förr äng, nu betesmark
    Kvarnen kvarn Porsmadbrånen slåtter
    +Kvarnholmen förr bs Porsmaden förr äng, nu betesmark
    Kvarnholmen bs Porsmaden mad
    Kvarnkulla bs Porsmo skogsskift
    Kvarnkullen t Porsmo skogsmark
    Kvarnmålen t Porsmo floe vattensamling
    Kvarnmålen t Pottabacken backe
    Kvarntorpet bs Pålabacken landsvägsbacke
    Kvillingsdal bs Påvelsmåla Vrå del av hagmark
    Kårahult bebyggt område Rasslebygdasjön del av Grimmansmålasjön
    Kårahult utjord Ribbkärret kärr
    Källberg bs Ringabacken landsvägsbacke
    +Källdal förr bs Ringlyckan åker
    Källeberg lht Ringåker åker
    Källeberg bs Robbalid landsvägsbacke
    Källeberg bs Romarebacken backsluttning
    Källeberg bs Rosenberg bokbevuxet
    Källeberg t Rosenberg höjdsträckning
    Källeberg bs Rostockaholme ö
    Källeberg lht Rostockaholme ö
    Källeberg lht Rostockasjön sjö
    Källeberg bs Rostockasjön sjö
    Källeberg t Rumpan del av Brantamaden
    Källeberg lht Rumpemaden mad
    Källeberg lht Rumpmaden mad
    Källeberg t Rundbordet åker
    +Källebro förr bs Rydaholms branter ås
    Källebro t Rydasjön sjö
    +Källebäck förr bs Ryds Källa vattenkälla
    Källebäck bs Rydskälla vattenkälla
    Källedal bs Rydåkern åker
    Källedal lht Ryggahall råmärke
    Källedal bs Rysskälla källa
    Källehem lht Ryssakällan vattenkällan
    Källehult bebyggelse Ryttarebacken backe
    Källehult gård Ryttarelyckan åker
    Källehult lht Ryttareängen äng
    Källehult t Råbockshall berg
    Källhult gårdar Rännbäcksängen äng
    Källekull bs Rävaberget berg
    Källekull lht Rävahiet skogsmark
    Källekulla gård Rävakullen höjdsträckning
    Källekulla bebyggelse Rävamossen mosse
    Källekulla lht Rävehall råmärke
    Källekulla bs Rävkullen kulle
    Källekulla lht Rävlyckan åker
    Källekulla t Rävlyckan åker
    Källkulla gårdar Rävudden udde
    Källekulla, Lilla lht Röda lyckan förr åker, nu hagmark
    Källekulla t Rödhäll sten
    Källekulla t Sakristian åker
    +Källekulla bs Samuelslyckan åker
    Källekulla bs Sand, Lilla åker
    Källekulla, Stora lht Sand, Stora åker
    Källemo lht Sanden åker
    Källemo bs Sanden sandstrand
    Källemåla t. Sandkärrsmaden slåtterkärr
    Källemåla bs Sandlyckan åker
    Källemåla t Sandåker åker
    Källemåla t Sandåkrarna åkrar
    Källemåla lht Sankemosse mosse
    Källemåla t Saras Källa vattenkälla
    Källemåla t Sibbavar slåtter
    Källemåla t Silverberget höjd
    Källero t Singlakärr förr slåtter, nu hagmark
    Källeryd gård Singlakärr kärr
    Källeryd bebyggelse Sjagganäs äng
    Källry gårdar Sjoalid backe
    Källeslätt f.d.t. Sjoelid backe
    Källestad lht Sjoelidåkrarna åkrar
    Källestad t Sjudareåsen ås
    Källkull bs Sjudareåsen höjdsträckning
    Kärr=1 Kärragärde bebyggelse Sjöbolet slåtter
    Kärr, se Kärragärde gård Sjögärdet åker
    Kärragärde bebyggelse Sjögärdet förr äng, nu betesmark
    Kärragärde gård Sjögärdet åker
    Kärragärde gårdar Sjökärret kärr
    Källmåla t Sjölunda sand sandstrand
    Landtomten hmd Sjölyckan åker
    Lerbäcksholm t Sjömaden mad
    Lerbäckshult t Sjömaden förr slåtter, nu sjösänkning
    Lidahult gård Sjöängen förr äng, nu hagmark
    Lidahult bebyggelse Skallmad förr slåttermad, nu mossodling
    Lidahult gårdar Skarmaden madslåtter
    Lidahultsmåla bebyggelse Skiften äng
    Lidahultsmåla bebyggelse Skiften slåtteräng
    +Lidboholm förr bs Skiften äng
    Lidhem lht Skiften åker
    Liljedal, se Hejatorpet lht Skiften slåtter
    Liljedal bs Skiftåkern åker
    +Liljedal bs Skitnamad mosse
    Liljeholmen t Skolebackarna landsvägsbacke
    Liljeholmen lht Skolhuslyckan åker
    Liljelund lht Skomakarebacken vägbacke
    Liljenäs lht Skomakarelyckan förr åker, nu skogsmark
    Liljenäs bs Skomakarelyckan åker
    +Liljenäs förr t Skomakarelyckan åker
    Liljenäs lht Skopinnen åker
    Lillebro bs Skrabben förr äng, nu odlad mosse
    Lillegrind bs Skrabblyckan åker
    +Lillegrind förr bs Skrabblyckehall råmärke
    Lillekull bs Skrabbåkern åker
    Lillekull t Skrinan åker
    Lillekull bs Skruvakärret kärr
    Lillekullen bs Skyltas karlaslåtter slåttermark
    Lillkullen t Skräddaregärdet åker och slåtter
    Lindal t Skräppstycket åker
    Lindbacken bebyggelse Skälskärr förr äng, nu mosse
    Lindbacken, se Blysastället torp Skälskärr slåtterkärr
    +Lindbäcken bs Skärvlyckan åker
    Lindbäcken t Skärvlyckan åker
    Lindehult gård Skärvåker åker
    Lindehult by Skärvåker åker
    Lindehult bebyggelse Slåtterhagen äng
    Lindenäs hmd Smalningen del av sjö
    Lindenäs, se Lindslätt hmd Smedbacken backe
    +Linderågen förr bs Smalningen sund
    Linderågen lht Smedalyckan åker
    Lindesberg lht Smedbacken backe
    Lindesberg lht Smedberg berg
    Lindholmen lht Smedbergsåker åker
    Lindhult by Smedhultet förr äng, nu betesmark
    Lindsberg lht Smedkällan vattenkälla
    Lindsberg lht Smedkällan källa
    Lindsdal lht Smedkällebäcken bäck
    Lindsholmen lht Smedlyckan åker
    Lindslätt=Lindenäs hmd Smedlyckan åker
    Lindslätt hmd Smedlyckan åker
    Linedal bs Smedlyckan åker
    Linsdal lht Smedmon hagmark
    +Litenslund förr bs Smedåker åker
    Litenslund bebyggelse Smedåker åker
    Litenslund hmd Smedäng förr äng, nu betesmark
    Litenslund bs Smedängen äng
    +Litensmåla förr t Smäcken åker
    Litensmåla lht Snappsäcken äng
    Ljungalund bs Snokabrobäcken bäck
    +Ljungdal förr t Snokabron bro
    Ljungdal t Soldatkärret förr kärrslåtter, nu hagmark
    Ljungdal bs Soldatsåkern åker
    Ljungheden bs Soldatängen äng
    +Ljungkulla förr bs Soldatängen äng
    Ljungsdal lht Spaksfly mosse
    Ljungalund lht Spaksfly mosse
    Ljungheden lht Spesen? äng
    Ljungheden bs Spjutarekulla höjd
    Loafallet t Spjuterakulla gränssten
    Loafallet=Johanslund bs Spjället åker
    Lugnet lht Stadafloen mosse
    Lugnet lht Staffans Lycka åker
    Lund=Björkholmen t Staggakällan källa
    Lund lht Staggaängen äng
    Lund bs Stallsåkern åker
    Lundaholm lht Stallåker åker
    Lundal lht Stallåker åker
    Lyckanshöjd lht Stallåker åker
    Lyckebo lht Stallåkern åker
    Långeflyet t Stampamossen slåtter
    Långelycka bebyggelse Stapelåkern åker
    Långelycke gård Stenbron vägsträcka
    Långerås bebyggelse Stenbrottet åker
    Långerås gård Stenkullarna del av hage
    Långlycke by Stenlyckan åker
    +Långflyet förr t Stenlyckan, Lilla åker
    +Lämmen=Tällelund förr bs Stenlyckan, Stora åker
    Lämmen bs Stenträdan åker
    Lästadal lht Stenträdan åker
    Lästadal bs Stenträdan åker
    Läö bs Stoltabacken vägbacke
    Lövholmen lht Storahöljen hölj
    Lövholmen bs Stora madhus hölada
    Lövholmen lht Store sand åker
    Lövholmen hus Store sten sten
    Lövhult bs Storhägnen äng
    Lövhult lht Storåker åker
    +Lövrikan bs Storåker åker
    +Lövstad förr glasbruk Storåker åker
    Lövsta lht Storåker åker
    Maden avs. Storåker åker
    Maden bebyggelse Storåker åker
    Malmen backstugor och torp Storåker åker
    Marieberg lht Storåkern åker
    Mariedal lht Storåkern åker
    Mariehill lht Storåkern åker
    Marielund lht Storåkern åker
    Marielund bs Storåkern åker
    Marielund lht Storåkern åker
    Marielund bs Storåkern åker
    Marielund lht Storängen förr äng, nu betesmark
    Marielund lht Storö ö
    Marielund bs Storön ö
    Marielund lht Stubbabrånen förr madslåtter, nu mossodling
    Marielund bs Stugslåttern förr slåtter, nu hagmark
    Maskatorpet t Stugåker åker
    Maskatorpet t Stugåkern åker
    Maskummeberg bebyggelse Styckamossen mosse
    Maskummeberg gård Stycket förr äng, nu betesmark
    Maskummeberg, se Maskummeberg gård Stöveln åker
    Masknaberg by Sudden åker
    Masugnsberget förklaring Sumpen åker
    Mats-Elofens=Björkedal bs Sundet mosse
    Mattamåla bebyggelse Sundhall berg
    Mattamåla by Surebrunnen källa
    Mattamåla by Surpåsen åker
    Mellangård=1 Huvudhult bebyggelse Suttrakullaåkern åker
    Mellangård bebyggelse Svanalyckan åker
    Mellangård=4 Huvudhult bebyggelse Svanhalsen bäck
    Mellangård, se Mellangård, Västra bebyggelse Svarthölj håla
    Mellangård bebyggelse Svartåkern åker
    Mellangård, Västra bebyggelse Svinabacken åker
    Mellangård=3 Högahult bebyggelse Sväkramosse mosse
    Mellangård bebyggelse Sävakällan källa
    Mimer lht Söderbäcksmossen mosse
    Mjödahult bebyggelse Södersjön sjö
    Mjödahult gård Söderåker åker
    Moberg bs Söderåker åker
    Moberg bs Söderåkern åker
    Modala glasbruk Södra Gärde åker
    Moholmen bs Södragärde åker
    Moholmen bs Södrahult slåtter
    Mokulla f.d. t. Södrahult slåtterkärr
    Momålen hmd Södralycke åker
    Momålen, Lilla torp Södra lycke åker
    Momålen, Stora t Södra mad mad
    Mora-Nissas bs Södra mad mad
    Moshult järnvägsstation Södrasjö sjö
    Moshult gård Södra träda åker
    Moshult bebyggelse Södra, Träda åker
    Mostamåla by Södre göl=Södersjön sjö
    Moshultamåla bebyggelse Sörbäcken bäck
    Moshultamåla gård Sörbäcksmossen mosse
    Mossen, se Lund lht Sörmad förr slåtter, nu hagmark
    Mossen hmd Tagbacken åker
    Mosshyltan Saknas Talleberg höjdsträckning
    +Mosstockamålen förr t Talleberg berg
    Mosstockamålen bs Taverkärret förr kärrslåtter, nu hagmark
    Mummegöl lht Tjurmossen mosse
    +Målatorp förr t Tjärdalsbacken backe
    Målatorp lht Tomtalyckan åker
    Målatorpet t Tomtalyckan åker
    Målen, se Deragårdsmåla gård Tomten äng
    Målen=1 Dreagårdsmåla bebyggelse Tomtåker åker
    Målen t Tomtåker åker
    Målen=Kliftetorpamålen lht Toralycke åker
    Målen bebyggelse Torgåker åker
    +Målen=Målatorp förr t Torgåkern åker
    Månsamåla by Torgölshult äng
    Månsamåla bebyggelse Torkelsö ö
    Månsamåla by Torklyckan åker
    Månsamåla Västra=2 Månsamåla bebyggelse Torparegärdet åker
    Månsamåla, Västra, se Västregård bebyggelse Torparegärdet åker
    Månsamåla, Östra, se Östregård bebyggelse Torparemaderna mader
    Månsamåla Östra=1 Månsamåla bebyggelse Torpareåkern åker
    Mårdshult by Torpareängen äng
    Mårdshult bebyggelse Torpet åker
    Mårdshyltan, se Mårdshult by Torpet åker
    Mårdshyltan bebyggelse Torrbäck bäck
    Mårdshyltan by Torrebäck bäck
    Möahult bebyggelse Torrebäck bäck
    Möahult gård Torregöl sjö
    Mörkerås t Torshall sten
    Mörkerås t Torstakällan vattenkälla
    Nedregården bebyggelse Traket del av slåtteräng
    Nicki-Pej=Smedslund bs Transjösjön sjö
    Nissasten bs Transjösjön sjö
    Noaks bs Travarekärret kärr
    Norra = 1 Stamphult, se Norregård Saknas Travakärret kärr
    Norrans backe, se Blåsås bs Trekanten skogsbit
    Norratorp by Trindakärr förr slåtter, nu mossodling
    Norratorp gård Trindhall flyttblock
    Norratorp bebyggelse Trindhall berghäll
    Norrbygden benämning Trollebacken åker
    Norregård=1 Algutsboda bebyggelse Trollhättan utvidgning
    Norregård = 1 Algutsboda bebyggelse Trollhättan utvidgning
    Norregård = 3 Huvudhult bebyggelse Trollkulle berg
    Norregård = 4 Hällasjö, se Norregård, Västra bebyggelse Trollekulle höjd
    Norregård = 2 Bälshult bebyggelse Tronsberg berg
    Norregård=1 Fiskesjö bebyggelse Troppabrånen hage
    Norregård = 1 Högahult bebyggelse Troppabrånen förr slåtter, nu hagmark
    Norregård = 2 Mattamåla bebyggelse Trädgården slåtter
    Norregård = 1 Mårdshult bebyggelse Trädgärdet åker
    Norregård = 1 Stamphult Saknas Tränktalyckan åker
    Norregård=3 Huvudhult bebyggelse Träskojöddas backe backe
    Norregård=1 Hägerås bebyggelse Träsko-Jöddens backe landsvägsbacke
    Norregård = 2 Tomeshult bebyggelse Träskomakaremossen mosse
    Norregård = 2 Virkesjö bebyggelse Trätarna skogsmark
    Norregård=4 Hällasjö bebyggelse Tummen del av mad
    Norregård=1 Högahult bebyggelse Tunken del av mad
    Norregård=2 Mattamåla bebyggelse Tuvemåla bråne backslåtter
    Norregård=1 Mårdshult bebyggelse Tuvängen äng
    Norregård=2 Tomeshult bebyggelse Tuvängen äng
    Norregård=2 Virkesjö bebyggelse Tvillingsbackarna backar
    Norregård=2 Åby bebyggelse Tvillingsbackarna backar
    Norregård=1 Åleberg bebyggelse Tvillingsstenarna stenar
    Norregård = 2 Åby bebyggelse Tvärkärr kärr
    Norregården bebyggelse Tångamålen förr äng, nu betesmark
    Norregården bebyggelse Tångarna oxhagar
    Norregården = Åleberg, se Ålleberg Saknas Tällhultet äng
    Norregård, Västra bebyggelse Täppan slåtter
    +Norrmåla förr t Täppan förr slåtter, nu betesmark
    Norrmåla lht Täppan förr äng, nu betesmark
    Norremåla t Täppan äng
    Nyadal lht Täppan äng
    Nyadal bs Täppan äng
    Nyadal bs Täpporna åkrar
    Nyadal bs Täppåkern åker
    Nyadal bs Töjåsalid backe
    Nyadal lht Töjåsalid landsvägsbacke
    Nyadal bs Tölsmad mad
    Nyadal bs Ubbefly mosse
    Nyadal t Ubbemålasjön sjö
    Nyadal t Ubbemålasjön sjö
    Nyadal bs Undantagsåkern åker
    Nyadal bs Uteskogen skogsmark
    Nyadal bs Utlyckorna åkrar
    Nyaled bs Utmarken slåttermark
    Nyaled lht Vad, Lilla vadställe
    +Nyaled bs Vad, Stora vadställe
    Nyalund t Vadet slåtteräng
    Nyalund bs Vadet äng
    Nyalund bs Vadskärr kärr
    Nyalund lht Vadskärr förr slåtter, nu betesmark
    Nyalund lht Valgrenalyckan åker
    Nyalund bs Vargalyckan åker
    Nyatorp bs Vargamossen mosse
    Nyatorp lht Vasen tillflöde
    Nybygget t Vedkärret förr slåtter, nu hagmark
    Nybygget lht Vidingsborg åkrar
    Nybygget lht Virkesjögärdet åker
    Nybygget bs Virkesjön sjö
    Nybygget t Virvan utjord
    +Nybygget förr t Virvhultet skogsdunge
    Nybygget lht Virvkälla källa
    Nybygget t Virvkälla vattenkälla
    Nybygget t Vispehultet mosse
    Nybygget bs Vrålaide förr äng, nu betesmark
    Nybygget t Värmarna sträcka
    Nybygget bs Västeråker åker
    Nybygget lht Västeräng äng
    Nybygget t Västeräng äng
    Nybygget t Västeräng äng
    Nybygget t Västeräng äng
    +Nybygget förr t Västragärde åker
    Nybygget bs Västra kärr kärr
    Nybygget bebyggelse Västra Lycke åker
    Nybygget t Yggersrydssjön sjö
    Nybygget bs Yttra stycke slåttermark
    Nybygget t Yttra Stycke slåtter
    Nybygget bebyggelse Yxakärr mosse
    Nybygget bebyggelse Åkergärdet äng
    +Nybygget förr bs Åkergärdet, Lilla åker och äng
    +Nybygget förr t Åkergärdet, Stora åker och äng
    Nybygget t Åkerkvarn skvalpkvarn
    +Nybygget förr bs Åkärren kärr
    Nybygget bs Åkärren slåtter
    +Nybygget förr t Åkärret madslåtter
    Nybygget bs Åmaden madslåtter
    Nybygget bs Åmaden förr madslåtter, nu odling
    Nybygget bs Åmaden mad
    Nybygget hmd Åmun utlopp
    +Nybygget förr bs Åsabacken ås
    Nydala lht Åsabacken höjdsträckning
    Nydala lht Åsabacken åker
    Nydalabo, se Nydalal lht Åsabacken ås
    Nydalahem lht Åsabacken åker
    Nyelund lht Åsafallet slåtterkärr
    Nyhem lht Åsafallet slåtter
    Nyhem lht Åsagärdet åker
    Nykulla lht Åsgölagölen göl
    Nykulla bs Åsgölagöl sjö
    Nykulla bs Älgmad madslåtter
    Nykulla bs Älvakällan källa
    Nykulla bs Älvakällan källa
    Nykulla t Älvakällan vattenkälla
    Nykulla bs Ängabrånen förr slåtter, nu hagmark
    +Nykulla t Ängafallet förr äng, nu hagmark
    Nymålen bs Ängagärdesmossen mosse
    Nyodlingen avs. Ängagärdesträdan åker
    Nytorp bs Ängagärdet åker
    Nytorpet lht Ängagärdet förr äng, nu betesmark
    +Nyvall förr t Ängagärdet äng
    Nyäng lht Ängagärdet äng
    Nyäng lht Ängagärdet förr äng, nu betesmark
    Nöjdanås lht Ängagärdet förr äng, nu betesmark
    Nöjdansås bs Ängagärdet äng
    Olofsdal hmd Ängagärdet äng
    Orrö hus Ängagärdet förr äng, nu betesmark
    Orrö t Ängagärdet förr äng, nu betesmark
    Oskarsholm lht Ängagärdet äng
    Ostellund lht Ängagärdet äng
    Palmborg lht Ängagärdet äng
    Palmelund lht Ängagärdet förr äng, niu betesmark
    Palmsborg hus Ängahagen äng
    Paradiset t Ängakärret förr slåtter, nu betesmark
    Paradiset, se Kvarnmålen torp Ängakärret kärr
    Persmåla bebyggelse Äspekällan källa
    Pärsmåla gård Äspkullarna kullar
    Persmåla gård Öland skogsmark
    Persmåla gd Österfjärding åker
    Perstorp lht Österkälla källa
    Perstorp bs Östra Fjärding åker
    Peter-Håkanssons-torpet t Östragärde åker
    Petersborg lht Östre mad mad
    Petersborg t Övre äng äng
    Petersborg bs Överängen äng
    Pottamålen, se Lindsdall lht  
    Prästgården bebyggelse  
    Prästegård=3 Algutsboda bebyggelse  
    Påvelsmåla bebyggelse  
    Påvelsmåla gård  
    Påvelsmåla by  
    Ragnarsberg lht  
    Rasslebygd by  
    Rasslebygd bebyggelse  
    Rasslebygd gård  
    Rebäcksdal hmd  
    Riddesberg bs  
    Ringatorpet t  
    +Ringatorpet förr t  
    Ringstorp lht  
    Ringstorp bs  
    Ringtorpet förr t  
    Ringtorpet lht  
    Rosenberg lht  
    Rosenberg t  
    Rosenberg bs  
    Rosenberg lht  
    Rosenberg lht  
    Rosenberg lht  
    Rosenberg bs  
    Rosendal bs  
    Rosendal lht  
    Rosendal bs  
    Rosendal bs  
    Rosendal bs  
    Rosendal bs  
    Rosendal bs  
    +Rosendal förr garveri  
    Rosendal bs  
    Rosendal bs  
    Rosendal lht  
    Rosendal lht  
    Rosendal lht  
    Rosendal lht  
    Rosenfors hus  
    Rosenholm t  
    Rosenholm bs  
    +Rosenholm förr bs  
    Rosenholm lht  
    Rosenholm lht  
    Rosenholm lht  
    Rosenhult bs  
    Rosenkulla lht  
    Rosenkulla bs  
    Rosenlund bs  
    Rosenlund bs  
    Rosenlund bs  
    Rosenlund bs  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund bs  
    Rosenlund bs  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund bs  
    Rosenäng lht  
    Rosenäng bs  
    Rosenäng t  
    Rosenäng t  
    Rosholmen lht  
    Roslufors lht  
    Rostock bebyggelse  
    Rostock gård  
    Rostock gd  
    Rostockakulla t  
    +Rostockskulla förr t  
    Rosäng, se Rosenäng lht  
    Roteminnet lht  
    Roteminnet bs  
    Roteminnet t  
    Rotetorpet lht  
    Rumpemaden lht  
    Ryd, se Källeryd gård  
    Rud=1 Källeryd bebyggelse  
    Rydaholm bebyggelse  
    Rydaholm gård  
    Rydhem lht  
    Ryggamo bebyggelse  
    Ryggamo gård  
    Råsen, se Långerås gård  
    Råsen=1 Långerås bebyggelse  
    Räveberg gård  
    Räveberg bebyggelse  
    Röberg bebyggelse  
    Röberg by  
    Rörsbo bs  
    Rörsbo bs  
    Rörshult bebyggelse  
    Rörshult gård  
    Rörshult lht  
    Rörshult hus  
    Rörshult gård  
    Samuela-Lenas bs  
    Sandala lht  
    Sanddal lht  
    Sandslätt bs  
    Sandås lht  
    Sandåsen bs  
    Sandåsen lht  
    Sandåsen bs  
    Sannadal bs  
    Sannadal lht  
    Sannaholm lht  
    Schebbanickens, se Stensdal lht  
    Segerborgen lht  
    Selemåla bebyggelse  
    Sibbaholm t  
    Sillamåla gård  
    Sillmåla by  
    Sisselycke lht  
    Sisselycke t  
    +Sjöalund förr bs  
    Sjöalund t  
    Sjöalund t  
    Sjöanäs lht  
    Sjöanäs t  
    Sjöbrånen t  
    +Sjöbrånen förr bs  
    Sjöholmen t  
    Sjöholmen, se Sjöbrånen t  
    Sjöalund t  
    Sjöalund bs  
    Sjöalund lht  
    Sjöalund lht  
    Sjökvarn gård  
    Sjökvarn=1 Getasjökvarn bebyggelse  
    +Sjölund f.d. soldattorp  
    Sjömålen bs  
    Sjömålen t  
    Sjötorpet lht  
    Sjötorpet bs  
    Sjövik lht  
    Skoga lht  
    Skogalund lht  
    Skogen bs  
    Skogsbo lht  
    Skogsbo lht  
    Skogsborg lht  
    Skogsborg lht  
    Skogsdal bs  
    Skogshem lht  
    Skogskulla bs  
    Skogskulla bs  
    Skogskulla lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund f.d. t.  
    Skogslund bs  
    Skogslund lht  
    Skogslund bs  
    Skogslyckan bs  
    Skogslyckan lht  
    Skogsnäs lht  
    Skogstorpet lht  
    Skogstorp bs  
    Skogsvilla lht  
    +Skurr-Ullans=Grönaberg förr bs  
    Skurrulans bs  
    Skyltatorpet, se Sköldsta lht  
    Skytta-Kallens=Nyadal bebyggelse  
    Skälsek lht  
    Skälsek t  
    Skänken bs  
    Skänken bs  
    Sköldsta lht  
    Slätlycke t  
    Slättlycke t  
    Smedjan lht  
    Smedjan lht  
    Smedjeholm bs  
    Smedsbo lht  
    Smedslund bs  
    Smörtalla-Lenans=Stenkulla bebyggelse  
    Snaggamåla bebyggelse  
    Snaggamåla gård  
    Snaggamåla gård  
    Snibben bs  
    Snippen bs  
    Snokabron bro  
    Sofieborg lht  
    Sofielund lht  
    Sofielund lht  
    Solbacka lht  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    +Soldatstorpet=Skogslyckan bs  
    Solglimt lht  
    Solhem lht  
    Solhaga lht  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solliden lht  
    Spakatorpet=Flyalund t  
    +Spakstorp förr t  
    Spakstorp t  
    +Spjutarekulla förr t  
    Spritsdal lht  
    Spritsmåla bebyggelse  
    Spritsmåla gård  
    Spritsmåla by  
    Staffans Led grind  
    Stampans t  
    Stampen kvarn  
    Stamphult bebyggelse  
    Stamphult by  
    Stamphult Norra=1 Stamphult bebyggelse  
    Stamphult Norra Saknas  
    Stamphult Västra=2 Stamphult bebyggelse  
    Stamphult Västra Saknas  
    Stamphult Östra=3 Stamphult bebyggelse  
    Stamphult, Östra Saknas  
    Stamphult, Östra, se Östregård bebyggelse  
    Stekaremåla bebyggelse  
    Stekaremåla gård  
    Steckramåla gård  
    Stenborgen lht  
    Stenkulla t  
    Stenkulla lht  
    Stenkulla bs  
    Stensberg bs  
    Stensberg lht  
    Stensborg lht  
    Stensborg bs  
    Stensborg lht  
    Stensborg bs  
    Stensborg lht  
    Stensborg bs  
    Stensdal bs  
    Stensdal lht  
    Stenslund lht  
    Stenslund bs  
    Stenslund lht  
    Stickaremåla bebyggelse  
    Stockholm bs  
    +Stockholm förr t  
    +Stolparna förr t  
    Stolparna t  
    Stora Stycke t  
    Storegård bebyggelse  
    Storegården=3 Virkesjö bebyggelse  
    Strandvik lht  
    Strömsberg lht  
    Strömsfors lht  
    Strömshall t  
    Strömshall bs  
    +Strömshall förr t  
    Stycket t  
    +Stycket förr bs  
    Sundet bs  
    Sundet, se Bäckahall lht  
    Sundhall lht  
    Sunehall, Lilla lht  
    Sunnehall Lilla bs  
    Sunnehall Stora t  
    Sunehall, Stora lht  
    Surpåsaledet grind  
    Sutarekulla bebyggelse  
    Suttarekulla gård  
    Suttarekulla gd  
    Sutaremåla bebyggelse  
    Suttraholm lht  
    Suttrakulla gårdar  
    Suttramåla by  
    Suttramåla gård  
    Svanaberg t  
    +Svanaberg förr bs  
    Svanamålen=Elofstorp t  
    Svanamålen t  
    Svanholmen lht  
    +Svanholmen förr t  
    Svensberg bs  
    Svensbo lht  
    Svensborg bs  
    Svensborg lht  
    Svensholm bs  
    Svensholm bs  
    Svenshöjd lht  
    Svenslund lht  
    Svenslund bs  
    Svenslund lht  
    Svenstorp lht  
    Svenstorp t  
    +Svenstorp t  
    Svenstorp t  
    Svenstorp Östra bs  
    Svenstorp, Östra lht  
    Sällehult t  
    Sällehult lht  
    Sävehult, Norra lht  
    Södergård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södergård=1 Algutsbodaö bebyggelse  
    Södergård=1 Bälshult bebyggelse  
    Södergård=2 Fiskesjö bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södergård=2 Huvudhult bebyggelse  
    Södergård=2 Hägerås bebyggelse  
    Södergård=6 Hällasjö bebyggelse  
    Södergård=2 Högahult bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård, Västra bebyggelse  
    Södregården bebyggelse  
    Södregården bebyggelse  
    Södregården, se Ålleberg Saknas  
    Sörbygden benämning  
    Söderlandsbråna bs  
    Söderlandsbråna lht  
    Tallbo lht  
    Talledal bs  
    Tallhyddan lht  
    Tallkulla bs  
    Tallekull bs  
    Tallsdal bs  
    Tallund bs  
    Telestad lht  
    Tokelsmåla bebyggelse  
    Tokelsmåla gård  
    Toksmåla by  
    Tomeshult bebyggelse  
    Tomeshult by  
    Tomshult by  
    Tomten lht  
    Torparegärdet t  
    Torpet hmd  
    Torpet bebyggelse  
    Torsgölshult lht  
    Torstamåla gård  
    Torstamåla bebyggelse  
    Torstenstorp lht  
    Torstatorp bs  
    Torstorp f.d. t  
    Torrelid bs  
    +Travarns förr bs  
    Trekanten bs  
    Trekanten bs  
    Trekanten bs  
    Trekanten lht  
    Trekanten lht  
    Trollagärde bebyggelse  
    Trollegärde gård  
    Trollagärde gård  
    Träleboholm t  
    Trälboholm t  
    Tvillingsberg bs  
    Tvillingsdal=Kvillingsdal bs  
    Tvillingsdal lht  
    Tvistholmen bs  
    Tvistholmen bs  
    Tyskamålen, se Lidahultsmåla bebyggelse  
    Tyskamålen=Lidahultsmåla bebyggelse  
    Tångadal bs  
    Tångadal t  
    Tångadal t  
    Tångarna=Tångadal bs  
    Tångarna=Tångadal t  
    Tåstamåla by  
    +Tällelund förr bs  
    Ubbemåla säteri  
    Ubbemåla gård  
    Ubbmåla f.d. säteri  
    Unionslyckan bs  
    Vackamo bebyggelse  
    Vackamo gård  
    +Vaktkullen förr t  
    Vaktkullen bs  
    Verkebäck lht  
    +Vidingsborg förr t  
    Vilan lht  
    Vilan lht  
    Vilhelmsdal lht  
    Villahult lht  
    Villa Lidell avs.  
    +Villas=Källekulla bs  
    Villbo lht  
    +Vindslätt förr bs  
    Virkebäck lht  
    Virkesjö bebyggelse  
    Virkesjö by  
    Virksjö by  
    +Virvan förr t  
    Vårsta t  
    Våtasten t  
    Våtasten t  
    Vänhem lht  
    Värnkulla lht  
    Värnkulla bs  
    Västansjön=1 Hällasjö bebyggelse  
    Västansjö, Östra bebyggelse  
    Västansjön=1 Hällasjö bebyggelse  
    Västergård=2 Borstetorp bebyggelse  
    Västergård bebyggelse  
    Västergård=2 Månsamåla bebyggelse  
    Västerkulla bs  
    Västerkulla lht  
    Västra, se Västregård bebyggelse  
    Västrabacke hmd  
    Västrakulle bs  
    Västregård bebyggelse  
    Västregård bebyggelse  
    Västregård bebyggelse  
    Yggersryd bebyggelse  
    Yggersryd gård  
    Yggersryd by  
    Yttratorp t  
    Yttratorp t  
    Zackrisas förr bs  
    Åbro lht  
    Åby bebyggelse  
    Åby by  
    Åby by  
    Åbyfors lht  
    Åbyholm lht  
    +Åbyholm spinneri  
    Åbylund lht  
    Åbyström lht  
    Åbyström förr gjuteri  
    Ådalen lht  
    Åfors glasbruk  
    Åfors glasbruk  
    Ågärdehult bebyggelse  
    Åkakvarn kvarn  
    Åkerslund lht  
    Åleberg bebyggelse  
    Åleberg by  
    Åleberg, Norra Saknas  
    Åleberg, Södra Saknas  
    Åleberg Norregård, se Ålleberg gård  
    Åleberg Södregård, se Ålleberg gård  
    Ålgärdehult bebyggelse  
    Ålgärdehult gård  
    Ålgärdehult by  
    Ålleberg gård  
    Ålleberg gård  
    Ålunda lht  
    Ångerstad förr t  
    Årstadal bs  
    Åsgöl bebyggelse  
    Åsgöl gård  
    Åsgöl gård  
    Älgholmen t  
    Älmeholm lht  
    +Ängaberg förr t  
    +Ängaberg förr t  
    Ängadal bs  
    Ängadal lht  
    Ängaholm lht  
    Ängaholm bs  
    Ängaholm lht  
    Ängaholm, se Lundaholm lht  
    Ängalund t  
    Ängalund hus  
    Ängalund bs  
    Ängalund lht  
    Ängalund t  
    Ängalund lht  
    Ängalund t  
    Ängalund bs  
    Ängalund lht  
    Ängalund lht  
    Ängalund lht  
    Ängalund bs  
    Ängalund bs  
    +Ängalund förr t  
    Ängalund bs  
    Ängalund bs  
    Ängalund bs  
    Ängalund bs  
    Ängalund förr t  
    Ängamad lht  
    Änganäs bs  
    Änganäs lht  
    +Ängaro bs  
    Ängsberg lht  
    Änkeberg hmd  
    Änkeberg bebyggelse  
    Änkelund lht  
    Änkelund lht  
    Äspelund lht  
    Ön, se Huvudhultsö by  
    Ön benämning  
    Örthemmet lht  
    Örthemmet bs  
    Östansjön Saknas  
    Östansjön, se Östansjö, Östra bebyggelse  
    Östansjön=2 Hällasjö bebyggelse  
    Östansjön, Östra bebyggelse  
    Östanå lht  
    Östergård=2 Huvudhultaö bebyggelse  
    Östergård=5 Hällasjö bebyggelse  
    Östergård=1 Månsamåla bebyggelse  
    Österhult hmd  
    Österhult bebyggelse  
    +Österkulla förr bs  
    Östermad lht  
    Östra, se Östregård bebyggelse  
    Östratorp t  
    Östratorp t  
    Östregård bebyggelse  
    Östregård bebyggelse  
    Östregård bebyggelse  
    Östregård, Östra bebyggelse  
    Övregården bebyggelse  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.