ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Annerstads socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 251 Naturnamn : 378 Bebyggelsenamn : 359 Naturnamn : 333
Annerstad sn Almeberg höjd Nummerförteckning förteckning Annerstads mosse mosse
Annerstad sn Aspebacken backe Nummerförteckning förteckning Apleåker åker
Annerstad sn Bengtsön ö Nummerförteckning förteckning Arvesland åker
Annerstad sn Bergakullen kulle Ammerstad socken Baldussan äng
Annerstad sn Betlingen skogsmark Annerstad sn Baståker åker
Annerstad sn Bjuranäs udde Saknas /Se Annerstad sn Baståker åker
Annerstad sn Bjuranäsudden udde Annerstad sn Bergakullen höjd
Annerstad sn Bjärnabacken backe Almeberg lht Berget höjd
Annerstad sn Bjärnagöl göl Alsborg lht Bernhardsschakt höjd
Annerstad sn Björkö ö Ambjörnstorp gård Bjurnäsabacken höjd
Annerstad sn Boasjön sjö Ambjörnstorp gård Bjurabäcken bäck
Annerstad sn Bockholmen holme Anderstorp lht Björkudden udde
Annerstad socken Bolanäs näs Annero lht Björkåker åker
Annerstad sn *Bollmaryds fiske fiskeplats Annerstad socken (o. by) Björkö ö
Annerstad socken *Bolmaryds kvarnfors fors Annerstad by Blommanshöst äng
Annerstad sn Bolmen sjö Annerstad sn Boasjö sjö
Annerstad socken Bolmen sjö Annerstad sn Bockholmen holme
Annerstad sn Bolmen sjö Arvetatorp f.d. t Bokebacken höjd
Annerstad sn Bolmen sjö Backarna t Bolet åker
Annerstad sn Bolmen sjö Bergsgården Saknas Bolmaån å
Annerstad sn Bolmen sjö Bergslund lht Bolmen sjö
Annerstad sn Bolmen sjö Björkbacken lht Bolmen sjö
Annerstad sn Bolmen sjö /Se Björkeberg torp (gård) Bolmen sjö
Annerstad sn *Bolmsöga f.d. göl Björkeberg gård Bolmen sjö
Annerstad sn Bolmån å Björkelid bs Bolsåker åker
Annerstad sn Bolmån å Björkelund lht Bolsåker åker
Annerstad sn Bolmån å Björkestorp lht Bolö ö
Annerstad sn Bolmån å Björket torp Brantaberg berg
s sn Bolmån å Björket f.d. t Braxahålan ställe i å
Anerstad sn och by Bolmån å /Se Björket lht, f.d. t Brittelund åker
Annerstad sn Bolö ö Björkhagen lht Broadungen skog
Annerstad sn Borgen fornlämning Björkholmen lht Broåker åker
Annerstad Saknas Borrehalla gränsmärke Björkö lht Brunnsbacken höjd
Annerstad sn Borrehalla terräng Boalund f.d. t Brändebacke höjd
Annerstad sn Bredaberg berg Bokelund f.d. t Brändebro bro
Annerstad sn Brittelund odlad mark Bolagården Saknas Brö(d)långan åker
Annerstad sn Brudadungen dunge Bolagård gård Brödlångan(?) åker
Annerstad sn Brunafällan terräng Bolmaryd gård Byagårds mosse mosse
Annerstad socken /Se Bränningen terräng Bolmaryd gård Bäckabroen bro
Annerstad sn Byagärdet odlad mark Bolmaryd gård Bäckåker åker
Annerstad sn Byxö ö Bolmaryd herrgård Bäckåker åker
Annerstad sn Bökhult terräng (triangelpunkt) Bolmarö Saknas Dalabacke höjd
Annerstad sn /Se Börkudden udde Brasatomten f.d. bs Dammbacken åker
Annerstad sn /Se Bössholmen holme Brogård Saknas Dansebacken höjd
Annerstad sn /Se Dammen terräng Brogård gård Djupabäck bäck
Annerstad socken /Se Damm-madarna odlad mark Brogården Saknas Domaredalen åker
Annerstad by Dansebo terräng Brogård gård Domaredalen plats vid Kafio-sjön
Annerstad by Djurgården skogsmark Brotorpet f.d. t Drängagråten äng
Annerstad poststation /Se Djurkullen kulle Brunafällan torp Drängagråten äng
Bolmaryd by Domaredalen odlad mark Bråna gård Dyaviken vik
Bolmaryd by Domänmossen mosse Brånen gårdar Ebbasjö sjö
Bolmaryd by Dufwehall gränsmärke Bråne hmdl Ekbacken höjd
Bolmaryd gård Dyaviken vik Byagård gård Ekebacken åker
Bolmaryd by Ebbasjö sjö Byagården gård Ekekullen höjd
Bolmaryd hg Ekekullen kulle Byagård gård Ekö ö
Bolmaryd gd *Ekevad f.d. gränsmärke Byagård gård Enebackaviken vik
Bolmaryd eller Bolmarö by /Se Ekudden udde Bygget lht Erlandsdal åker
Bolmaryd by /Se Ekö ö Byholma gård Fereholmen ö
Bolmaryd by /Se Eriksmad odlad mark Byholma gård och järnvägsstation Ferö ö
Bolmaryd by /Se Fereholmen holme Byholma järnvägst:n Fettje vik
Bolmaryd by /Se Ferö ö Byaholma gård Fettjesund sund
Bolmarö by /Se *Ferö ö Byholma by och jv-station Fettjeöarna öar
Bolmarö, se Bolmaryd by Ferö, Lilla ö Byholma jv-station Flatåker åker
Bolmsjö äldre gårdsnamn? /Se Ferö, Stora ö Byholma gård Flykullarna höjder
Bolsgård gård /Se Fettje vik /Se Byholma jvstation Furö ö
Byholma gd Fettjemosse mosse Byholma jv-station Furö ö
Byholma by /Se Fettjemosse mosse /Se Byholma by och jv-station Fågelsjö sjö
Djurarp by Fettjesund sund Byholma järnvägsstation Fåglasjö sjö
Djurarp by /Se Fettjesund sund /Se Bökhult by Fållen äng
Fettje torp /Se Fettjesund sund /Se Bökhult by Fåranabben udde
Fettjetorpet lägenhet /Se Fettjetorpet terräng Bökhult by Fårtorpasjö tappad sjö
Fårtorp by Fettjeöarna öar Bökhult by Galgö ö
Fårtorp by Fettjeöarna skär Böllabacken hmdl Gamlegård åker
Fårtorp by Fettjeöarna öar /Se Börjsensfåll f.d. bs Gamlegård åker
Fårtorp by Fiskaremossen mosse Dalabacke lht Gamlegård tomt
Fårtorp by /Se Fiskareviken vik Dalen f.d. bs Gatebacken åker
Hallarp by *Flathalla f.d. gränsmärke Dalskog lht Getterslid backe
Jordhyttan lht /Se Flybackarna skogsområde Dalstorp f.d. t Gettersö ö
Kanarp gd Flybackaskogen skog Djurarp by Grisåran äng
Kanarp gd Flybacken betesmark Djurarp gård Grönebacke höjd
Kanarp komministerboställe Flyet sankmark Ekbacken gård Grönsbjär berg
Kanarp medeltida sätesgård /Se Flykullarna kullar Ekbacken hmdl Gäddemadviken vik
Kanarp komministerbost. ?Flymossen mosse Enebacken f.d. bs Gärde, Lilla åker
Kanarp gd Furudden udde Ekelund lht Gärde, Stora åker
Kanarp kom.bost. Furulund sankmark(?) Enelid f.d. bs Gärdslebacken höjd
Kanarp komministerbost. Fåglasjö sjö Eriksmad lht Hagen f.d. t
Kanarp gd Fållabacken odlad mark Espenäs by Halstran åker
Kanarp kom.bost. Fåranabben udde Fettje torp Haltemaudde udde
Kanarp kom.bost. *Fårsjön synbarl. f.d. sjö Fettjetorpet lht Hammarudden ö
Kanarp gd Fårtorpasjön sjö Fiskaretorpet f.d. t Haraholmen holme
Kanarp gård Fårudden ö Fiskarns f.d. t Hasslebacken åker
Kanarp gd Gastabacken backe Fitjatorpet Saknas Helveteskärr äng
Kanarp gård Gatebacken odlad mark Flybacken lht Horsnäsaudden udde
Kanarp komministerbost. Gatebacken odlad mark Fridhem lht Horsnäset udde
Kanarp Saknas /Se Gettersö ö Fridhem lht Hulabacken åker
Kanarp gd /Se Gettersö ö /Se Furedal lht Hultåker åker
*Kanathorp, se Kanarp gård Gettersön ö /Se Fållabacken f.d. bs Huvudstaden äng
»Kettelstad» gård Gladabäcken bäck Fårtorp by Hällorna, Östra åkrar
Kullagård gårdar Granebacken backe Fårtorp by Hängeviken vik
*Kulsgardh, se Kullagård gårdar Grisaådran odlad mark Fårtorp by Hässjong ängsmark
Lillarp by Grottesjön sjö Färjetorpet f.d. t Hästabroen bro
Lillarp by Gröna backe backe Gastabacken f.d. t Hästa sjö sjö
Lillarp by /Se Gröna backe skogsbacke Germundsgården Saknas Hästasjö göl
Lillarp by /Se Grönaberg höjd Germundsgård gård Hästen sten
?Marsjö by Gröna udde udde Granelund f.d. t Hästö höjd
Marsjö by /Se Grönö ö Gransholmen lht Högarör åsar
*Munkeholmen Saknas Gyllebjär höjd Greteled f.d. t *Höga spjut höjd
*Munkeholmen holme Gyllebjär höjd /Se Grimshult by Högeberg berg
Norrenäs kaptensboställe /Se Gäddemaden vik Grimshult by Högekalla höjd
Norret by Gärdskull terräng Grimshult by Högö ö
Norret medeltida by, nu gård /Se Hallsberg höjd Grottans f.d. t Högö ö
Norret gård /Se Haltemosseudde udde Grönaberg f.d. t Hövlediket dike
Norret by /Se Hammarudden udde Grönadal lht Ilasjö sjö
Norrnäs gård /Se Harabacken skogsbacke Grönalid bs Intakabackarna höjder
Norrnäs g. Horsnäset, Inre näs Grönebacke f.d. bs Intaket äng
Norrnäs gd Horsnäset, Yttre näs Grönsberg lht Ivars(?)kyrka sten
Norr- el. Sundranäs gdr Hulebäck odlad mark Grönsberg lht Iverskyrka sten
*Norrydh gd Hundsnabben udde Gärdskull f.d. t Ivars(?)kyrka sten
Näs, Norr- och Söder- byar Huvudstaden odlad mark Göransbo hmdl Jonskil jordlht
Näs by Hylte mosse mosse Göransbo f.d. t Jälvarestenen sten
Näs Saknas *Häfters fly myr Hallarp by Jättaberget berg
Näs gdr Häfters fly Saknas /Se Hallarp by Jättastugan sten
Piksborg sl. Hängeviken vik Hallstorp f.d. torp Jössebjär höjd
Piksborg medeltida fäste Hässjeljung skogsmark Herragården Saknas Kafion sjö
Piksborg slott Hästansjö sjö Hulebäck lht Kafiosjön vik
Piksborg slott Hästasjöbacken skogsbacke Hulegården Saknas Kalvabacken höjd
Piksborg slott *Hästers Fly mosse Hultagård Saknas Kattensåsabacke höjd
Piksborg slott Hästö terräng Humleberg lht Kavlebron bro
Piksborg slott Hästö höjd /Se Hålebäck lht Kisteberg höjd
Piksborg slott Högeberg berg (triangelpunkt) Häggstorp f.d. t Klintaudde udde
Piksborg förr slott Högö ö Höganäs, Lilla t Klåven åker
Piksborg slott Högö terräng Högö t Knöppkärr kärr
Piksborg förr slott Högö ö Höjden hmdl Kringelholmen ö
Piksborg förr slott Högeö holme /Se Höjden hmdl Kringlingen åker
Piksborg förr slott Högö ö /Se Jakopatorpet f.d. t Kroarefållen åker
Piksborg sl.? Höje kulle kulle Johansdal torp Kroketaliden höjd
Piksborg slott Hönsabacken backe Jonsberg lht Krokåker åker
*Piksborg förr slott Ilasjö sjö Jordhyttan f.d. bs Krokåker åker
[Piksborg] Saknas Intaget odlad mark o. betesmark Josefas Saknas Krokåker åker
Piksborg medeltida fäste /Se Jungfrustenen sten Julakulle f.d. bs Kråkeholmen ö
Piksborg medeltidsfäste (nu ruiner) /Se Jössebjär höjd Juleryd f.d. t Kullaträdan åker
Piksborg f. fäste »Kafiolen» vik /Se Jullatorp f.d. t Kungsåker åker
Piksborg medeltida fäste Kafion sjö Julleborg lht Kvallsjön sjö
Piksborg sl. Kafiosjön sjö /Se Jungfru gård gård Kvarnamaden utskift
Piksborg slottsruin /Se Kafiosjön sjö /Se Jungfrugården gård Kvinnö ö
Piksborg medeltida fäste Kafiosjön sjö /Se Jönsagård Saknas Kvonnfåll Saknas
Piksborg slott Kafjon sjö /Se Kanarp gård Kyrketrädan åker
Piksborg befästning /Se Kafjon, se Kafjosjön sjöliknande vatten Kanarp gård Kyrkåker åker
*Piksborg forntida slott Kafjorden fjord Karlsdal f.d. t Kyrkåker åker
Piksborg slottsruin /Se Kafjorden vik Karlsro lht Källarebacken åker
Piksborg befästning /Se Kafjorden sjö /Se Karlsro lht Kösen sjö
Piksborg befästningsruin /Se Kafjorden sjö /Se Karlsro lht Ladåker åker
Piksborg sätesgård /Se Kafjosjön sjöliknande vatten /Se Karlsro lht Laråker åker
Piksborg förr slott /Se Kalvabacken terräng Killeberg f.d. t Lassaläje åker
Piksborg förr borg /Se Kaninön ö Klyftas Saknas Lidåker åker
Romborna by Karinsbo åker och ängsmark Knektaryden f.d. t Lillasjö sjö
Romborna by Kassnabbe terräng Kristineberg lht Lillasjö sjö
Romborna by Kattbrunnsbacken backe Kronelund lht Lillån å
Romborna by Kiöös Siön sjö Kullagård gård Lillån å
Romborna by /Se Klinta terräng Kullagården Saknas Linnebacken å
Romborna Linrothsgård gård /Se Klintaberg berg Kullen t Linnebjärsbacken höjd
*Röd Saknas Klintaudde udde Kullsbacken torp Linnerö ö
Salevara gd /Se Klippan skär Kullsbacken hmdl Lillsjö sjö
Skadhin, se Skeen by Knektudden udde Kvallesjö f.d. t Lillån l. Torpaån å
Skeen hg o. by med kvarnar m.m. Knöppekärr kärr Kyrkeled hmdl Ljungbacken åker
Skeen by Konäsön ö Kyrkelid f.d. t Ljungö ö
Skeen f. fiske, nu hg, bruk o. by Kringelholmen holme Kyrkoberg torp Ljungö ö
Skeen by Kryckeröret ö Kyrkoberg torp Lundaträdan åker
Skeen f. fiske, nu hg, bruk, by Kråkedungarna dungar Kyrkoberg f.d. t Lundaviken vik
Skeen by Kråkedungarna skogsmark Lampegården Saknas Långaträdan åker
Skeen hg o. by med kvarnar m.m. Kråkeholmen holme Landbogården Saknas Långaträdan åker
Skeen by Kullen kulle Lassabacke f.d. t Långbroäng åker
Skeen hg o. by med kvarnar m.m. Kvallsjön sjö Lassatorp f.d. t Långedunge skog
Skeen by Kvallsjön sjö /Se Liagården Saknas Långåker åker
Skeen by Kvarnamadsbäcken bäck Lillarp gårdar Långåker åker
Skeen by Kvarnamadsbäcken bäck Lillarp gård Lönekulla utjord
Skeen f. fiske, nu hg, bruk, by Kvarnholmen holme Lillgården Saknas Mara hult höjd
Skeen f. fiske, nu hg, bruk, by Kvarnögat udde Lillegården Saknas Marahult skogshöjd
Skeen by Kvinnö ö Lillstugan lht Marsjö utjord
Skeen by Kvinnö ö Linrotsgården Saknas Marsjösjö tappad och odlad sjö
Skeen by Kyrkebjär höjd Lintagård Saknas Mormors pengakista åker
Skeen by Kälkemossen mosse Ljungsbo f.d. t Mossjöbjär höjd
Skeen by Käringetorp odlad mark Lugnet lht Mossåker åker
Skeen by *Körsensjön sjö Lund hmdl Murå å
Skeen by Kösen sjö Marielund lht Musö ö
Skeen by Kösen sjö Marielund lht Måkö ö
Skeen by Kösen sjö Marsjö by Möllers hygge skog
Skeen by Kösen sjö Marsjö by *Mårplo(?)backen backar
Skeen by Kösen sjö Marsjö by Mörplo(?)backar backar
Skeen by Kösen sjö Mellangård Saknas Mörtsjö sjö
Skeen by Kösen sjö Munkagård Saknas Norrekull åker
Skeen by Kösen sjö Norragård Saknas Norrets mosse mosse
Skeen by Kösen sjö Norragård Saknas Norrnäsaudd udde
Skeen by Kösen sjö /Se Mellangården hmdl Norrnäs´ udde udde
Skeen by Kösen sjö /Se Norragården Saknas Notfållen åker
Skeen by Lerberget berg Norregård Saknas Notfållen åker
Skeen by Lerberget berg Norregård Saknas Nyborännel bäck
Skeen by Lillarpsviken vik Norregård Saknas Nybro landsvägsbro
Sken by Lilleholm holme /Se Norregård Saknas Nyebro vägbro
Skeen by Lillsjön f.d. sjö Norregård Saknas Nyebro bro
Skeen by Lillsjön sjö Norregården Saknas Olningen nyodling
Skeen by Lillön skogsområde Norrestorp gård Ormakärret äng
Skeen by Linebacken backe Norret gård Osängen äng
Skeen by Linnerö ö Norret by Pettersborg korsväg
Skeen by Linnerö ö Norretstorp Saknas Pigelipen äng
Skeen by Linnhult skogsmark Norrnäs gård(ar) Pigelipen äng
Skeen by Ljungabacken backe Norrnäs gård Pigelipen äng
Skeen by Ljungalund odlad mark Nybo f.d. bs Pyringaön ö
Skeen by Ljungbacken backe Nybygget f.d. lht Pyringens hallar stenar
?Skeen by Ljungö ö Nydala lht Pölsåker åker
Skeen by Ljungö ö Nygård gård Ramsberg berg
Skeen by med ålfiske Luberydsmossen mosse Nästegården Saknas *Ringabärgsöarna(?) »öar»
Skeen by Lunneviken vik Olastorp lht Ringabergsöarna Saknas
Skeen gård, gästgiv. /Se Långe backe höjdsträckning Olofstorp lht Risingen åker
Skeen by Långe fure terräng Olofstorp gård Risingsdalen åker
Skeen by /Se Maderna odlad mark Olofstorp lht Risodlingen åker
Skeen by /Se Madkull skogsområde Olnäs t Risåker åker
Skeen by /Se Marsjöbäcken bäck Oshult t Rombergsås ås
Skeen by /Se Miltramossen mosse Piksborg »slottsruin o station» Ropareudden udde
Skeen poststation /Se Mjällen näs Piksborg jvgstation Rydsån å
*Skeens bruk i Bolmaån bruk Munkabäcken bäck Piksborg Saknas Ryngesåker åker
Skogaryd by *Munkholmen holme Piksborg j.v. stat. Rynneholmen ö
Skogaryd by *Munkholmen holme Platten f.d. t Rynnesåker åker
Skogaryd by /Se Murån å Prästagården Saknas Rynnesåker åker
Skogsryd Saknas /Se Måkö ö Pålen f.d. bs Rynnesåker åker
Skäckarp by /Se Månsaträdan odlad mark Raskas Saknas Ryttarebacken höjd
Skædhen by *Märkeshall f.d. gränsmärke Romborna by Råslyckan åker
Sundra- el. Norrnäs gdr *Märkesholm ö Romborna by Rävabacken höjd
Sundranäs hemman Möllartorp odlad mark Romborna by Röan åker
Sundranäs gd Norrekull kulle Romborna by Rödavad f.d. t
Sundranäs g. Norrlid udde Rosenlund lht Rönnesåker åker
Sundranäs gd Norrnäsudd udde Rydala lht Rönnesåker åker
Sundranäs indr. militiebost. Nybro bro Ryktarns f.d. t Sandkullen höjd
Tjuvarp by Näsbacken backe Råsabacken f.d. t Sandviken vik
Tjuvarp by Osdungabacken backe Rävanäs f.d. bs Selemsträda åker
Tjuvarp by Osen sankmark(?) Rävhall Saknas Sinai berg höjd
Tjufvarp by *Osängen äng? /Se Rävhalla hmdl, f.d. bs Sjöhagen äng
Tjufvarp by Perstorp terräng Rönnön lht Sjöträdorna åkrar
Tjuvarp by Petsamossen odlad mark Sammelatorp f.d. t Skedån Saknas
Tjuvarp by Pettersborg ängsmark Sanna lht Skeenabro bro
Tjuvarp Saknas /Se Piksborg triangelpunkt Selemstorp f.d. t Skeena os åmynning
Tjuvarp gdr /Se Pipö ö Sjöbol lht Skeenfisket ålfisket
»tywdhathorpe» beb. Prästängen ägomark Sjöbygget lht Skeens gärde åkrar
»vidha sion» Saknas Pyringaön ö Sjöbygget f.d. bs Skeens lundar hägg- och hasselhulten
Äspenäs by /Se Rackarmossen mosse Sjölunden hus Skeens vägskäl Saknas
Öjarp by Rackarön skogsparti Sjön f.d. t Skeens åbro Saknas
Öjarp by Ramsberg gränsmärke o. triangelpunkt Skrattagården Saknas Skeens ålfiske ålfiske
Öjarp by /Se Ramsviken vik Skrattegården Saknas Skeenvägen väg
Öjarp by /Se Remsan skogsmark Skeen gästgivargård o. gårdar Skenebjäret åker
Öjarp by /Se Rikehall sten Skeen by Skiftebro landsvägsbro
Öjarp by /Se Ringabergsöarna terrängparti Skeen by Skiftebrobäck bäck
  Riset terräng Skeen by Skrattebacke höjd
  Risö ö Skeen by Skäckarpaån Saknas
  Romborna triangelpunkt Skeen by Slättaträdan åker
  Romborsås höjd Skeen by Slättefållar åker
  Ropareudden udde Skeens gästgivaregård Saknas Slättingen åker
  Rosenlund terräng Skeens herrgård Saknas Smenskulle höjd
  Ryavad terräng Skeens kvarn Saknas Smällarebacken höjd
  Ryfållen ängsmark Skeens såg Saknas Snipen åker
  Ryträdan odlad mark Skeenstorp Saknas Solkullen höjd
  Råsamossen mosse Skogaryd by Sorkö ö
  Räckesjön sjö Skogaryd by Spjäll, Lilla åker
  Rävabacken höjd Skogaryd by Spjäll, Stora åker
  Rävabacken backe Skogen f.d. t Stallfållen åker
  Rävabjär höjd Skogen hmdl Stallfållen åker
  Rävabjär höjd Skogslyckan t Stallö ö
  Rävanäs näs Skogstorpet f.d. t Stanbackarna åkrar
  Rävanäsviken vik Skogsände f.d. bs Stavaberg höjd
  Rödaled försvunnen grind /Se Skrålahie f.d. bs Stickebodalen åker
  Römad mad Skäckarp by Stinnkakeplätten äng
  Rönneholmen holme Skäckarp by Storaslätt åker
  Sandviken vik Slättagärdet lht Storeskulle höjd
  Savdammen damm Smedbacken bs Storåker åker
  Segermosse mosse Spelarns f.d. t Stubbaträdan åker
  Sjöbygget skogsmark Spelepyttene f.d. bs Stugebacken åker
  Sjöbyggeviken vik Spångabacke f.d. bs Stugebjäret höjd
  Sjömaden mad Stensberg Saknas Stättemosse åker
  Sjöträdan odlad mark Stensberg lht Sunnanlidåkrarna åkrar
  Sjövallen odlad mark Stensdal lht Sunnerlidåkrarna åkrar
  Skatebäck skogsmark Stockholmstorpet f.d. t Surkö ö
  *Skeenskog skogsområde Stensberg f.d. t Sutan åker
  *Skeens Os eller Skvalefors fors Stolpastugan f.d. t Svartebro bro
  Skeens å utflöde Storegård Saknas Svartetu äng
  Skeens å utflöde Strömsdal lht Svättesnabben ö
  Skeens å utflöde Strömså lht Svärjarevällen äng
  Skeens ålfiske Saknas Sundet torp Sågdalen bäck
  Skeens ålfiske Saknas /Se Sundet lht Tjiasåkrarna åkrar
  Skeens ålfiske f.d. ålfiske Sundranäs gård Torparegärdet åker
  Skeenån = Bohusån Saknas Sundranäs gård Torparnas vägaskäl vägskäl
  Skenebjäret höjd Sundranäs gård Torpaån Saknas
  Skogaryd triangelpunkt Sveaborg torp Torshammar klippa
  Skogsvik terräng Sveaborg lht Toskättebacken höjd
  Skogsände terräng Svensks knektställe Trinnaland åker
  *Skvalefors fors Svenstorp lht Trollasjö göl
  Skäret ö Svenstorp f.d. t Trädgårdsåkern åker
  Slottsholmen ö Södragården Saknas Tuen äng
  Slottsholmen holme /Se Södratorp f.d. bs Tunnlandsåker åker
  Småbackarna backar Södrefåll bs Tuväng äng
  Småholmarna holmar Södregård Saknas Tärnö ö
  Snuvelidmossen mosse Södregård Saknas Vadstugan fiskeplats
  Spångabacke backe Södregård Saknas Vaktabackarna höjder
  Stallholmen holme /Se Södregård Saknas Vedkastafållen åker
  Stallholmen ö /Se Södregården Saknas Vinerholmen ö
  Stallö ö Tilleberg f.d. t Vitabacke åker
  Stenstubacke skogsbacke Tingshög t Vriö ö
  Stickebacken backe Tingsbärg torp Vrångö ö
  Stjärtemosse mosse Tjuvarp gårdar Välö ö
  Stockholm betesmark Tjuvarp by Västerbacke åker
  Stockön ö Tjuvarp by Västerdal åker
  Stolpasjön sjö Trekanten lht Västragårdsträdan åker
  Stora mosse mosse Tryggsberg t Västraslätt åker
  Stora rör fornlämning Träboken f.d. bs Ysnaås höjd
  *Storbäcken bäck Trädan f.d. bs Yssnaås höjd
  *Storbäcksmossen mosse Trädgårdsåkern åker Yssnasjö sjö
  *Stora mosse mosse Tuvan lht Yxnasjö göl
  Svartetuv äng Vallen f.d. t Yxnaås ås
  Storekulle kulle Viggåsa by Ålbackarna höjder
  *Stormossen myr Viggåsa by Åkaladebacke höjd
  Storö ö Viggåsa by Åkarpängen bro
  Storön skogsområde Viggåsa by Åkarbobäcken bäck
  Stugebjäret höjd Vilan lht Åkroken åker
  »Sturubeksmose» mosse Vilan lht Åre, Östra äng
  »Sturubækker» bäck Vriene f.d. t Åsaberget berg
  »sturubækker» bäck? /Se Västergård Saknas Åsabergen berg
  Stuta hallar skär Västerlund torp Åsabygget åker
  Sundet näs Västerlund t Åträdan åker
  Sundranäsön ö Västerlund f.d. t Ängabacken höjd
  Sunnaudden udde Västraberg f.d. t Ängelhav gölar
  Surkö ö Västraberg lht Äspekullen åker
  Surkö, Lilla näs Västraby Saknas Ölidarna höjder
  Svallamaden sankmark Västragård Saknas Ösnakull udde
  Svarte bro bro Västragården Saknas Österdal åker
  Svinemossen mosse Ådalen lht Östrång äng
  Svältesnabben ö Ådalen lht  
  Svärjarevällen ängsmark o. odlad mark Ådalen lht  
  Södratorp odlad mark Åfors lht  
  Takö terräng Åkas f.d. t  
  Tingskullen kulle Åldersro lht  
  Torpaviken odlad mark Aminne hmdl  
  Torpaån å Ånäs torp  
  Torshammar gränsmärke Ånäs hmdl  
  Treboken odlad mark Åsen gård (torp)  
  Trollesjö sjö Åsen bs  
  Tryggsberg terräng Åtorp lht  
  Tryggsbergsviken vik Ängadal lht  
  Trädan terräng Ängtorpet Saknas  
  Trädebacken skogsbacke Äspenäs by  
  Tuvadamm bäck Äspenäs by  
  Tuvamossen mosse Äspenäs gård  
  Tuvens mosse Ödegården Saknas  
  Tånnebo terräng Öjarp by  
  Tånnebomossen mosse Öjarp by  
  Tärnö ö Öjarp by  
  Ularpträdan odlad mark Öjarp by  
  Vallaudden udde Öjeholm lht  
  Vekadal dal Örnahall f.d. t  
  Vinterholmen holme Östergård Saknas  
  Vitåkern odlad mark Österlund lht  
  Vrångö ö Östraby Saknas  
  Välvareviken vik    
  Välö näs    
  Yttervallsholmen (förborg), ö /Se    
  Yttervallsholmen holme /Se    
  Yxnasjö sjö    
  Yxnaås ås    
  Åbackarna backar    
  Åkroken odlad mark    
  Åsabergen höjder    
  Åsabergsmossen mosse    
  Åsabygget odlad mark    
  Älvaklint terräng    
  Älvastenen sten    
  Äspekullen betesmark    
  Öjarp triangelpunkt    
  Örnahall gränsmärke    
  Örnahall gränssten    
  Örnakull kulle    
  Österbacke skogsmark    

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.