ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Ljunga socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 155 Naturnamn : 150 Bebyggelsenamn : 380 Naturnamn : 73
Ljunga, Södra sn Appelhult triangelpunkt Ljunga socken (o. by) Nummerförteckning förteckning
Södra Ljunga sn Birkebacken skogsbacke Ljunga Socken Saknas Andersö ö
Södra Ljunga sn Björkedal betesmark Ljunga, Södra Saknas Bjälkemad åker
Södra Ljunga sn Björnamossen mosse Ljunga, Södra socken Blankasjö tidvis vattentäckt äng
S. Ljunga sn Björnnabben terräng Abrahamsberg torp Bläckäng åker
Ljunga, Södra sn Blankasjö sankmark(?) Alvatorpet lht Boaberg höjd
Ljunga sn *Blekskälla f.d. gränsmärke Andersdal f.d. t. Brunnen f.d. hälsobrunn
Ljunga, Södra sn Bosatorpet terräng Andersgård gård Bräkentorpasjö sjö
Ljunga, Södra sn Bräkensiö sjö /Se Anderstorp f.d. t. Dammhagen åker
Ljunga, Södra socken Bräkentorpasjön sjö Anderstorp t. Drakabacken höjd
Ljunga, Södra sn /Se Bräkentorpssjön sjö /Se Ansagård gård Drakaliden backe
Ljunga, Södra socken Brändö skogsparti Apelhult t. Eriksö ö
Ljunga, Södra sn /Se Buggäng odlad mark Aplahult hmdl Fiskarebackarna höjder
Ljunga sn Drakabacken backe Applahult t. Grytingen åker
Ljunga sn Eriksö ö Asplund hmdl Grytingen åker
Ljunga, Södra sn *Fagerhall f.d. gränsmärke Backen hmdl Gubbasjön sjö
Ljunga, Södra sn *Ferehall f.d. gränsmärke Backen hmdl Gyllbergasjön göl
+ Ljunga Saknas Flinkaryen terräng Balkagård gård Gåsaspjället åker
Ljunga, Södra sn Flyen odlad mark Bengtsboda f.d. t. Gåsö holme i delvis tappade Visjön
Ljunga sn Furusjön f.d. sjö Berget hmdl Gäddeviken vik
Ljunga Saknas Giskabacken backe Berget f.d. t. Hagtornsåkern åker
Ljunga, Södra sn Grens ägomark Birkebacken f.d. t. Hagåker åker
Ljunga sn Grytingen ägomark Björkdala hmdl Hultudden udde
Ljunga, Södra sn Grävingsbacken backe Björkelund bs. Hundakullen, Store åker
Ljunga sn Gröne mad sankmark Björkelund hmdl Håbjär höjd
Ljunga sn Gröne udde udde Björket lht Ivlaån å
Ljunga sn Gubbasjön sjö Björkhaga lht Julosten höjd
Ljunga sn Gustavslund terräng Björkholmen lht Junkagårdsliden backe
Ljunga, Södra sn Gustavslund triangelpunkt Björsagården gård Klarudden udde
Ljnga, Södra sn Gyllendal ägomark Blekingens hmdl Koasjö sjö
Junga, Södra sn Gåsö myrholme Boarp by Krunan höjd
Ljunga, Södra sn /Se Gäddeviken vik Boarp by Kvarnagärdet åker
Ljunga, Södra sn /Se Gölsjömossen mosse Boaryd torp Kvarnaliden backe
Ljunga, Södra sn /Se Gölsjön sjö Boaryd hmdl Källarebacken höjd
Ljunga, Södra sn Hagatorpet terräng Borås lht Käringefållen åker
Ljunga, S. sn *Hammarsberg f.d. gränsmärke Brogård lht Lillafure skog
Södra Ljunga sn /Se Hengia Myhr myr Brunnsholm t. Lingskulle höjd
Ljunga, S. sn Hultudden udde Brunnsnäs hmdl Linkastabjä åker
Ljunga, Södra sn /Se Håbjär höjd Brånagård gård Ljunga brunn f.d. hälsobrunn
Boarp by Häjdakärret betesmark Bräkentorp gård Ljunga hälsobrunn Saknas
Boarp by Högmossen mosse Buggagärdet hmdl Ljungasjön sjö
Boarp by Ivlakulle kulle (triangelpunkt) Buggarp gård Lottäng äng
Boarp by Ivlaån, se Prästebodaån Saknas /Se Buggatorp gård Lyckåker åker
Boarp by Jonsboda terräng (triangelpunkt) Buggatorp gård Muransbäck bäck
Boarp by /Se Jägareholmen terräng Buggatorp gård Pockers öga, Lilla sjö
Boarp poststation /Se *Jättelund f.d. gränsmärke Buggäng äng Pockers öga, Stora sjö
Bräkentorp gd /Se Kajsatomt ägomark Bäckanäs hmdl Prästebodaån å
Bräkentorp gd Kittäng äng Bäckanäs t. Rundåker åker
Bräkentorp gd /Se *Klabbens råmärke f.d. gränsmärke Bäckanäs bs. Rydträdorna åkrar
*Bångagård gård /Se *Klacken skog /Se Dalen t. Rönneslätt åkrar
*Drakaberg Saknas Klacken skog /Se Drakalida hmdl Rönningelid backe
Fagersta gd /Se Klarudden udde Duhall f.d. t. Saregåsö ö
Fageryd by Klint odlad mark Ekebacken bs. Skiteko äng
Fageryd by /Se *Klovhalla f.d. gränsmärke Ekebacken hmdl Skärsjön sjö
Fageryd by /Se Koasjö sjö Enebacken f.d. bs Sockenöarna holmar
Fiskeryd by Kristinelund ägomark Eriksdal hmdl Sockertoppen holme
Fiskeryd by Kråkö skogsparti Eriksgård gård Sommarsätebäcken bäck
Fiskeryd gdr Kråkön höjd Erikstad lht Stensjön sjö
Fiskeryd by Kumlasjön sjö Eskilsgård gård Stensöteberget höjd
Fiskeryd by /Se Kungsbacken odlad mark Fageryd by Styplesjö tidvid vattentäckt äng
Fiskeryd by /Se Kungsbacken backe Fageryd gård Stålahög höjd
Fiskeryd by Kånnamossen mosse Fageryd by Svältehagen beteshage
Fiskeryd by /Se Kånnamossen mosse Fagerstad lht Sänningen åker
Fiskeryd by /Se *Kårsary f.d. gränsmärke? Favet gård Södrasjön sjö
Fiskeryd by /Se Lassa-Saras skogsmark Fiskeryd gård Tranehög höjd
Grimarp herregård /Se Lillegården triangelpunkt Fiskeryd gård Tuvesjön göl
Grimarp herrgd Lillsjön sjö Fiskeryd gård Viss-sjön sjö
Grimarp herrg. /Se Ljungasjön sjö Fiskerydlund t. Visjön sjö
Grimmarp hg /Se *Ljungaån å /Se Fjärdingstorpet t. Viss-sjön sjö
Hultet plats för stenåldersfynd /Se *Ljungbacken Saknas Fransborg lht Viss-sjön sjö
Hultsåkra gård /Se *Ljungrydslätten slätt Fredriksdal lht Vrånghalen åker
Hyttan lht /Se *Ljungö f.d. gränsmärke Fridhem hmdl Åsagapet ställe där väg går genom ås
Ivla by Lommamossen mosse Fridhem bs. Ödegårdsbacke höjd
Ivla by Lommasjön sjö Fridhem f.d. t.  
Ifla by Lusamad mad Furelund f.d. bs.  
Ivla by Lustekulle fornlämning Furelund lht  
Ivla by Långe udde udde Fållalund lht  
Ivla by /Se Lönebacken skogsbacke Fållalund hmdl  
Ivla by *Marberg Saknas Fäli f.d. t.  
Ivla by /Se Mjäryds kullar kullar Fölabäck hmdl  
Ivla by *Mossbron Saknas /Se Gamla Flinkas f.d. t.  
Ivla by /Se *Murekull Saknas Gatan hmdl  
Ivla by /Se *Märkeskull f.d. gränsmärke Gatan f.d. t.  
Ivla Junkaregård sätesgård /Se Nybo skogsterräng Gatetorpet lht  
Liagården gd /Se Nydala odlad mark Gnälleröv f.d. t.  
?*Ljunga Saknas Okabacken odlad mark Granholmen f.d. bs.  
Ljunga, Södra poststation /Se Oxhagen ängsmark Grimarp gård  
Läsaryd by Planen ängsmark Grimmarp gård  
Läsaryd by Pockers öga, Stora sjö Grimmarp herrgård  
Läsaryd by Pockers öga, Lilla sjö Grävingsbacken f.d. hmdl  
Läsaryd by Prästebodaån å Grönelid hmdl  
Läsaryd by /Se Prästebodaån å Grönelida Saknas  
Läsaryd förr sätesgård, nu by /Se Prästebodaån å Gunghult hmdl  
Läsaryd by Prästebodaån å Gustavslund lht  
Läsaryd by Prästebodaån å Gustavslund t.  
?Läsaryd frälsegård Prästeboda- eller Ivlaån Saknas /Se Gustavslund f.d. t.  
Läsaryd by /Se Pyttö ö Gustavslund hmdl  
Läsaryd by /Se Rosenlund terräng Gyllberga f.d. t.  
Mjäryd by Rydals odlad mark Gyllendal hmdl  
?Mjäryd by Sjöboholm terräng Gåsagård hmdl  
?Mjäryd by Skogen odlad mark Gåsagården gård  
Mjäryd by Skärsjön sjö Gåsagården gård  
?Mjäryd by Slänten terräng Gåvetorpet lht  
Mjäryd by Slätta Liungrydh slätt Haagård gård  
Mjäryd by Sommarsäte terräng Haga lht  
Mjäryd by Spjutabacken odlad mark Hagaberg lht  
Mjäryd by *Stenawalla skogsområde Hagagård gård  
?Mjäryd by Stensjön f.d. sjö Hagalund lht  
?Mjäryd by Stensryd ängsmark Haganäs torp  
Mjäryd by /Se Stensöteberget berg Haganäs lht  
Mjäryd by Store mosse mosse Haganäs hmdl  
Mjäryd by Storsjögapet sund Haganäs hmdl  
Mjäryd by /Se Storö ö Hagatorpet t.  
Mjäryd by /Se Stutö ö Hagatorpet f.d. t.  
Mjäryd by /Se Styplesjö kärr Hagen hmdl  
Näs g. Svarte backe backe Hasselbacken lht  
Näs gård /Se Svedjan betesmark Hoagård gård  
Runkarp by Svedjan odlad mark Hofslund f.d. t.  
Runkarp by Svenstorp betesmarker Holmetorp hmdl  
Runkarp by /Se Södrasjön sjö Holmdala lht  
Rönninge gd:ar /Se Södrasjön Saknas Hovagård gård  
Rönninge gdr /Se Tittikullen kulle Hovagården gård  
Skälsnäs by /Se *Tranehall f.d. gränsmärke Hovagård gård  
Sommarsäte by Tranehall f.d. gränsmärke /Se Hovagårdstorp hmdl  
Sommarsäte by Tranehög odlad mark Hultatorpet f.d. t.  
Sommarsäte by Tranhultsmossen mosse Hultet f.d. t.  
Sommarsäte by Trollaviken vik Hultsåkra gårdar  
Sommarsäte by Trollens sank mark Hultsåkra gård  
Sommarsäte by Trons mosse mosse Hultsåkra gård  
Sommarsäte by /Se Tuvesjön sjö Hundakullen, Lille hmdl  
Sommarsäte by /Se Tyskodlingen betesmark Hyllesborg lht  
Sommarsäte by /Se Tärningen ägomark Hyttan f.d. t.  
Sommarsäte Sunagård gård /Se Vargagropen grop (?) Hårenberg Saknas  
?Tranhult by Vissjön sjö Hårnberg gård  
Tranhult by ?Vissjön sjö Högelid hmdl  
Tranhult by /Se Vissjön sjö Högelid t.  
Tranhult by /Se Vissjön sjö /Se Höslänga Saknas  
Uppsala gd /Se Vissle myr myr Ivla Nilsgård Saknas  
Ösjö by Vissle myr myr Ivla by  
Össjö by Vissle myr myr Ivla by  
Össjö by Vissle myr myr /Se Jakobsgård gård  
Össjö by *Vitehall f.d. gränsmärke Johansberg bs.  
Össjö by Västre hage ängsmark Johansdal f.d. t.  
Össjö by Åsabacken backe Johansgård gård  
Össjö by *Öjehall f.d. gränsmärke Johansgård gård  
Össjö by Öje mosse odlad mosse Jonsboda lht  
Össjö by Öje mosse odlad mark Jonsboda t.  
Össjö by Öie = mååsa, se Kånnamossen o. Öje mosse mosse Jonsboda lht  
Össjö by Öjhultsvik vik Jonsboda t.  
Össjö by Össjö triangelpunkt Jonsdal lht  
Össjö by   Jonsköp torp  
?Össjö by   Jonsköp hmdl  
Össjö by   Junkagård gård  
Össjö by /Se   Junkaregård gård  
Össjö by /Se   Jutagården hmdl  
    Kakelöse ställen  
    Kalvat f.d. t.  
    Karlshem lht  
    Karlslund f.d. t.  
    Karlslund t.  
    Karlsro lht  
    Kastenberg hmdl  
    Killeboda lht  
    Knektaskogen lhtr  
    Knutstorp bs.  
    Knölen hmdl  
    Koaljung bs.  
    Knutsgård gård  
    Konungsbacken f.d. t.  
    Kronegård hmdl  
    Kronhem lht  
    Kråkö Saknas  
    Kuggeboda gårdar  
    Kuggaboda gård  
    Kuggaboda by  
    Kuggagård gård  
    Kuggeboda Saknas  
    Kungsbacken f.d. t.  
    Kvarnholmen lht  
    Kåräng lht  
    Lertaget lht  
    Liagård gård  
    Liagården gård  
    Liagården gård  
    Liatorp t.  
    Lidhem lht  
    Lidnäs lht  
    Liljenäs lht  
    Lillegård gård  
    Lillegård gård  
    Lillehjältes f.d. t.  
    Lillhem lht  
    Lindhem lht  
    Linrotsgård gård  
    Ljunga prästgård Saknas  
    Ljunget hmdl  
    Ljungsdal lht  
    Ljungön hmdl  
    Lugnet lht  
    Lund hmdl  
    Lunnarp hmdl  
    Lunnarp hmdl  
    Läsaryd by  
    Läsaryd by  
    Läsat by  
    Hönebacken hmdl  
    Hönebacken hmdl  
    Lönebacken gård  
    Lönnbacken Saknas  
    Lönnbacken gård  
    Lövsdal hmdl  
    Lövö hmdl  
    Malma Saknas  
    Malmat hmdl  
    Mariedal lht  
    Marsholm t.  
    Mellangård hmdl  
    Mellantorpet hmdl  
    Mjäryd by  
    Mjäryd by  
    Mjäryd by  
    Mjäryd by  
    Moen f.d. t.  
    Mossatorpet hmdl  
    Månsagård gård  
    Märtstines f.d. bs  
    Möckleboda hmdl  
    Möllaregård gård  
    Möllaregård gård  
    Nedregård gård  
    Nils Helgesonsgård gård  
    Nissagård gård  
    Norragård gård  
    Norragård gård  
    Norragård gård  
    Norragård gård  
    Norragård hmdl  
    Norregård gård  
    Norregård gård  
    Norrom hmdl  
    Nybo hmdl  
    Nybo hmdl  
    Nyboholm hus  
    Nyboholm lht  
    Nybygget hmdl  
    Nybygget f.d. t.  
    Nydala hmdl  
    Nydala lht  
    Nyfors Saknas  
    Nyegård hmdl  
    Nygård hmdl  
    Nyäng f.d. t.  
    Näs gård  
    Okabacken f.d. bs.  
    Orraberg hmdl  
    Orrakärr lht  
    Osholmen lht  
    Osäng lht  
    Oxhagen f.d. t.  
    Pettersborg hmdl  
    Pettersdal hmdl  
    Prästagården gård  
    Rasmagården gård  
    Rokullen hmdl  
    Rorkullen Saknas  
    Rosdal hmdl  
    Rosenlund hmdl  
    Rosenlund hmdl  
    Roteminnet f.d. t.  
    Rulletopp t.  
    Runkarp by  
    Runkarp by  
    Rydals f.d. torp  
    Ryden f.d. t.  
    Rönneboda f.d. t.  
    Rönnebäck hmdl  
    Rönninge gårdar  
    Rönninge gård  
    Sares hmdl  
    Schajan hmdl  
    Sigtuna hmdl  
    Sjöanäs t.  
    Sjöboholm f.d. bs.  
    Sjöviken f.d. t.  
    Sjöäng jordlht  
    Skiften f.d. bs.  
    Skogsdal f.d. t.  
    Skogsdal t.  
    Skogslund t.  
    Skyttaholm hmdl  
    Skyttajohannans f.d. bs.  
    Skytteboda hmdl  
    Skåningstorpet hmdl  
    Skälsnäs by  
    Skälsnäs gård  
    Skärbäcken lht  
    Skärsjöholm hmdl  
    Slåttermaden jordlht  
    Slättahult hmdl  
    Smedstorp lht  
    Snickaretorpet hmdl  
    Snuggeboda f.d. bs., nu lht  
    Sommarsäte by  
    Sommarsäte by  
    Sommarsäte by  
    Sommarsäte by  
    Sommarsäte Andersgård Saknas  
    Somarsätelund hmdl  
    Stakagården gård  
    Stakagård gård  
    Stenbrohult t.  
    Stensjöholm bs.  
    Stenstugan f.d. t.  
    Stockholm hmdl  
    Storö t.  
    Stålbergstorpet hmdl  
    Stålborgen lht  
    Sunagård gård  
    Sunnerå Saknas  
    Surkaboda t.  
    Svartebacke hmdl  
    Svedjan hmdl  
    Svensbo t.  
    Svenstorp hmdl  
    Svenstorp t.  
    Svenstorp lht  
    Svenstorp Saknas  
    Svältehagen hage  
    Södermalm Saknas  
    Södragård gård  
    Södragård gård  
    Södragård gård  
    Södragård hmdl  
    Södratorp f.d. t.  
    Södremalm hmdl  
    Sörbo lht  
    Tajbes f.d. t.  
    Tittut hmdl  
    Torkelsgård gård  
    Tranhult by  
    Tranhult by  
    Tranhult, Södra gård  
    Tranhult, Södra Saknas  
    Trillaner f.d. bs.  
    Trollens hmdl  
    Trädan lht  
    Turas hmdl  
    Tuvan lht  
    Tyskodlingen lht  
    Uddarna f.d. t.  
    Uddarna t.  
    Ulriksdal hmdl  
    Uppsala hmdl  
    Vedabacken hmdl  
    Vådagård gård  
    Västerhage lht  
    Västergård gård  
    Västerlund lht  
    Västerlund lht  
    Västerlund bs.  
    Västerås bs.  
    Västragård hmdl  
    Västragården gård  
    Yttragård gård  
    Yttregården Saknas  
    Yttregård gård  
    Yxnäs t.  
    Ågård hmdl  
    Åttingsskiften hmdl  
    Änganäs hmdl  
    Änganäs hmdl  
    Ängatorpet bs.  
    Ängelholm hmdl  
    Ödegård gård  
    Össjö by  
    Össjö by  
    Össjömaden jordlht  
    Östergård gård  
    Östragård hmdl  
    Östratorp lht  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.