ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Agunnaryds socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 307 Naturnamn : 442 Bebyggelsenamn : 500 Naturnamn : 365
Affgundarit, se Agunnaryd sn *Afgunde (el. *Agunde) sjö /Se Adamsberg lht Nummerförteckning förteckning
Agunnaryd sn Agnsjön sjö /Se Agunnaryd socken Nummerförteckning förteckning
Agunnaryd sn *Agunde (el. *Afgunde) sjö /Se Agunnaryd Socken Saknas Nummerförteckning förteckning
Agunnaryd sn *Agunde sjö /Se Agunnaryd sn Nummerförteckning förteckning
Agunnaryd sn Agunnaborg fornlämning Agunnaryd sn Nummerförteckning förteckning
Agunnaryd sn Agunnarydsjön sjö Agunnaryd sn Nummerförteckning förteckning
Agunnaryd sn Agunnarydssjön sjö Agunnaryd socken Aborraön å
Agunnaryd sn Agunnarydsjön sjö Sunnerbo Trädgård sn Agnasjön sjö
Agunnaryd sn Agunnarydsjön Saknas /Se Agunnaryd by Agunnarydsjön sjö
Agunnaryd sn Agunnarydssjön Saknas /Se Allsids f.d. bs Anaboda äng
Agunnaryd sn Agunnarydsjön sjö /Se Angshult by Angshuttahage hage
Agunnaryd sn Agunnarydssjön sjö /Se Angshult gårdar Ang sjön sjö
Agunnaryd sn Amerikaodlingen betesmark Angshult by Angsjön sjö
Agunnaryd sn Anaboda terräng Angshult by Askatäppet åker
Agunnaryd sn Anaboda terräng Agnshult by Aspebackarna kullar
Agunnaryd sn Anders fälle skogsparti Angshult Frälsedel Saknas Aspebacken höjd
Agunnaryd sn Angsjön sjö Angshult Kronodel Saknas Backakärret kärr
Agunnaryd sn Angsjön sjö /Se Anneberg t Backalidarna höjder
Agunnaryd sn Aplamon mo Anneberg lht Backarna höjder
Agunnayd sn Aspebackarna backar Annelund lht Backåker åker
Agunnaryd sn Aspebacken skogsområde Annelund lht Bankabodaäng jlht
Agunnaryd sn Aspelund skogsparti Aplamoen lht Bankäng äng
Agunnaryd sn Backen odlad mark Appelmon lht Bastebacken höjd
Agunnaryd sn Backen backe Aspelund lht Baståker åker
Agunnaryd sn /Se Barthelemy ö Aspet f.d. bs Baståkrarna åker
Agunnaryd sn Bastebacken backe Backen Saknas Bastö ö
Agunnaryd sn Bastö halvö Backen bs Bergåkern åker
Agunnaryd sn Berget odlad mark Backen f.d. t Bjurkärret odling
Agunnaryd sn Bergåkrarna betesmark Bankaböda gård Björkelund åker
Agunnaryd socken Bjurkärret ägomark Bankaboda Saknas Björkeskärren odling
Agunnaryd sn Björkelund terräng Bankaboda gård Björkesäng mossodling
Agunnaryd sn Björkelund skogsmark Berget å Björkö ö
Agunnaryd sn Björkudden udde Berget f.d. t Boabjärslid höjd
Agunnaryd sn Bockahagen terräng Bistert lht Bockahagar hage
Agunnaryd sn Bottenvik sankmark Björkelund f.d. t Bockahagen hage
Agunnaryd sn Bredaholm ö Björkelund f.d. t Bokebacken höjd
Agunnaryd sn Britta-Lenas åker Björkelund lht Bolet betesvall
Agunnaryd sn Bromaden ägomark Björkelund lht Bolsmeden odling
Agunnaryd sn Broslätt ägomark Björkelund lht Bredaholm ö
Agunnaryd sn Bråna backar backar Björkelund lht Broadungen skogslott
Agunnaryd sn Brånanäs halvö Björkelund lht Bromaden äng
Agunnaryd sn Brånanäset udde /Se Björkhult lht Bromaden odling
?Agunnaryd sn Brånanäset Saknas /Se Björstorp lht Broåkern åker
Agunnaryd sn Brånanäset halvö /Se Blomsters f.d. t Broäng äng
Agunnaryd socken /Se ?Brånanäset näs /Se Boastad lht Brånanäs udde
Agunnaryd sn Brånaviken vik Bockaboda gård Brånaviken vik
Agunnaryd sn Brännängen betesmark Bockaboda gård Bräkenåkern åker
Agunnaryd Saknas Båtön ö Bockaboda by Björtelandet åker
Agunaryd sn Bäckakärr kärr Borgen lht Brötäng äng
Agunnaryd sn Börjarudden udde Borgholm lht Byasjön sjö
Agunnaryd sn Dackevången ängsmark Borgs lht Byxåker åker
Agunnaryd sn Dalatäppet betesmark Bottenvik f.d. t Böjsåker åker
Agunnaryd sn Dals ägomark Brittalenes f.d. bs Börjarudden udde
Agunnaryd sn Dammsåker, Stora ägomark Britteberg lht Driftåkern åker
Agunnaryd sn Deranässjön sjö Brobacken lht Dåvarna vassbevuxna gyttjebankar
Agunnaryd sn Drömmarnas ö ö Brogård hmdl Ekebacken höjd
Agunnaryd sn Duvemossen mosse Broholmen lht Ekåker åker
Agunnaryd sn Eggudden udde Broslätt lht Eksåker åker
Agunnaryd sn Ekelund odlad mark Brostugan lht Ekö, Lilla ö
Agunnaryd sn Ekelund ägomark Brotorpet f.d. t Ekö, Stora ö
Agunnaryd sn Ekorramossen åker Bunsberg gårdar Elmtasjön tidvis vattenfylld äng
Agunnaryd sn Eksandsviken vik Brunnsberg Saknas Ettan åker
Agunnaryd sn Eksandsön ö Brunnsberg gård Farsjön sjö
Agunnaryd sn Ekö, Lilla ö Bråna gårdar Farsjön sjö
Agunnaryd sn Ekö, Lilla ö Bråna by Femman åker
Agunnaryd sn Ekö. Stora ö Bråna by Fersjäng äng
Agunnaryd socken /Se Ekö, Stora ö Bråtakittans f.d. bs Fettjena utskift
Agunnaryd socken /Se Eköhn ö Bygget hemmansdel Fettjene holmar
Agunnaryd socken /Se Ekön holme /Se Byvärma gård Finnaudden udde
Agunnaryd sn Ellö ö Byvärma gård Fiskarebacken hagmark
Agunnaryd sn Enebergsledet triangelpunkt Dackevången f.d. t Flyen odling
Agunnaryd sn /Se Ensön halvö Dalen f.d. bs Flyttejösse ö
Agunnaryd sn /Se Erikanäs skogsmark Damnäs f.d. t Flåen åker
Agunnaryd sn /Se Fagerhult höjd (triangelpunkt) Daranäs gård Frisskärr äng
Agunnaryd by o. sn /Se Fagers terräng Deranäs gård Furumoaträdan odling
Agunnaryd sn /Se Fagermossen mosse Ekeberg lht Fyran åker
Agunnaryd sn /Se Fagersskogen skogsmark Ekeboda lht Fyrtiträde åker
Agundaborg medeltidsborg /Se Falkabacken backe Ekeboda lht Fåglastuhagen hage
Agundaborg medeltidsborg /Se Farsjön sjö Ekeliden lht Fållabackarna åkrar
Agundaborg fornlämning /Se Farsjön sjö /Se Ekelund lht Fållåker åker
Agundaborg forlämning /Se Fettjorna ägomark /Se Ekelund lht Fårö betesmark
Agundaborg fornlämning /Se Fettjorna holmar /Se Ekelund f.d. t Gapholmen, Norre odling
Agundaborg befästningsruin /Se Finnaudde udde Ekenäs lht Gapholmen, Södre odling
Agundaborg f.d. borganläggning /Se Finnö myrholme Ekesåkern lht Gatemaden äng
Agunnaryd poststation /Se *Finnö ö Elmtaryd gård Godehåle åker
Angshult by Fittjorna ägomark Elmtåsa by Govik område med sumpig mark
Angshult by Flinteberg, Södra ägomark Elmtåsa, Norra gård Gransjön tidvis vattenfylld äng
Angshult by Flyen odlad mark Elmtåsa, Södra gård Granö ö
Angshult by /Se Flyen betesmark Enbärsledet f.d. t Gropene göl
Bockaboda gård /Se Flyet sankmark Enebacken lht Gropäng äng
Bruna by Flyttejösse ö Fagerhult gårdar Grunsbacken höjd
Bråna by /Se Fläskabacken backe Fagerhult by Grythultahage hage
Bråna by Fritslekärr odlad mark Fagerhult, Västra Saknas Gräsö ö
Bråna by Fruäng betesmark Fagers f.d. torp Grävlingahiet höjd
Bråna by Furunäset odlad mark Falkabacken t Gårdmaden äng
Bråna by Furusjön sjö Falkabacken f.d. bs Gåslyckebacken höjd
Bråna by /Se Furåsen ås Fere- Saknas Gäddebodaån å
Bråna by /Se Fållalund ängsmark Feråsen f.d. bs Gölsjön göl
Byverma herrg. Fållen odlad mark Finnhult Saknas Hagaträdan åker
Byvärma herrgård /Se Fåraodlingen betesmark Finnhult gård Hage, Framre hage
Byvärma hg Fårö ö Finnhult gård Hagodlingen åker
Byvärma hg Fällan terräng Finnhultatorp f.d. bs Halsåkrarna åkrar
Byvärma herrgård Fästningen betesmark Fiskarejons f.d. bs och lht Helgeån å
Byvärma hg Garpholmen ägomark Flinteberg t Heljan, Lilla å
Byvärma hg Garpholmen gammal borg /Se Fläskabacken f.d. bs Hovjunkareträdan åker
Byvärma herrgd Gatkärret odlad mark Fredriksberg f.d. t Hyltebacken höjd
Byvärma gd /Se Gatumaden ägomark Fridhem lht Hyltegärdet åker
Deranäs gd Getareveln skogsområde Fridhem lht Hyltene höjder
Deranäs gd Goatorp terräng Fridhem bs Hyltudden udde
Deranäs gd Govik vik Fridhem lht Hästhagaträdan åker
Deranäs gård /Se Granelund terräng Fridhem lht Hästhagen hage
Deranäs g. Granhultsberget berg Frälsedelen, se Frälset gård Hästhagen hage
Deranäs gd Granhultsberget berg Frälset gård Hästudden skog
Deranäs gd *Granhultsån å Furet lht Höabrojerna äng
Deranäs säteri /Se Granhultsån å Furulund lht Höga Sundsön ö
Deranäs gd Granhultsån å Furulund lht Högavarv höjd
Deranäs gd /Se Granhultsån å Furumon lht Högebacke höjd
Deranäs gd /Se Gransjön f.d. sjö Furumon f.d. bs Högebacke höjd
Digranås gd Gransjön f.d. sjö Fåglasång gård Högebacken höjd
Eknäs f.d. kyrkoherdebost. Granö ö Fåglasång gård Högsåkrarna åkrar
Emteryd, se Älmtaryd gd Granö ö Fålla dal f.d. bs Hönsöarna höjder
Fagerhult by Granö ö Fållalund lht Intagsudden udde
Fagerhult by [Grythingin] åker Fållalund lht Intäkterna åker
Fagerhult by *Grytingen åker Fållen lht Järnåker åker
Fagerhult by Gräsö halvö Fällan f.d. t Jättamyena mosse
Fagerhult by Grävlingehiet terräng Färdigs f.d. t Kaffön ö
Fagerhult by /Se Gästgivarebacken backe Gamlegård hmdl Kajehall sten
Fagerhult by /Se Gölsjön, Norra fd. sjö Gatetorpet jordlht Kalasjön sjö
Finnhult by Gölsjön, Södra f.d. sjö Getaboda gård Kallaolning åker
Finnhult by /Se Hagalund terräng Getaboda by Kallborren betesmark
Finnhult, Norra gd /Se Haganäs betesmark Godatorp f.d. t Kallhagen hage
Fåglasång beb /Se Haranäs halvö Granelund lht Kallhagen hage
Garpholmen befästningsruiner /Se *Hargen, Östra markområde Graneryd f.d. t Kalvamaden äng
Garpholmen ruiner /Se Havaträdan odlad mark Granhult gård Kalvudden udde
Garpholmen Saknas /Se Havaviken vik Granhult, Södra Saknas Kalvudden udde
Getaboda by Havodlingen odlad mark Grythult by Kattö ö
Grythult by Helga å å Grythult gård Kindahagen skog
Grythult by Helga å å Grythult, Lilla Saknas Klintakärret odlat kärr
Grythult by Helga å, Lilla å Grythult, Norra gård Klockarns udde udde
Grythult, Gamla gård Helga å, Lilla Saknas Grythult, Stora Saknas Klövasbacken åker
Grythult by Helsickekärret kärr Grythult, Södra gård Kohagen hage
Gydingstorp gd Herrakärr odlad mark Grythult gård Kohagen hage
Gydingstorp gd /Se Holmasjön sjö Grönadal lht Kohagen hage
*Hagult gård Holmasjön sjö Grönadal lht Korpstenen sten
Hyltan by Hultaviken vik Gustavslund f.d. bs Koudden udde
Kalvnäs by Hultudden skogsmark Gustavslund f.d. t Krektäng odling
?Kalvsnäs indr. militieboställe Hyggesholmen terräng Gydingstorp gårdar Kringleåker åker
Kalvsnäs indr. militiebost. Hyttebacken backe Gydingstorp gård Kullsåkrarna åkrar
Karhyttan lht /Se Hyttudden udde Gäddeboda gård Kvarnö ö
Liden gård /Se Hålleberg berg Gäddeboda gårdar Kyrkestenen sten
Lönshult gd Hålö, Storo ö Gärdsgården f.d. t Kyrkeåkern åker
Lönshult by /Se Hästabacken backe Gässeboda gård Källarebacken höjd
Lönshult gd Hästategen åker Gästgivargården f.d. hmdl Källarebacken höjd
Lönshult by Högasund sund Hagalund lht Källareholmen höjd
Lövingstorp Saknas /Se Högebacken backe Hagalund f.d. bs Källareåker åker
Maron, se Marsholm gård och ö /Se Hönsöarna terräng Haganäs f.d. t Källåker åker
Marensholm, se Marsholm gård och ö /Se Hönsöarna öar Hagastuene f.d. t Käringåkern åker
Marensholm, se Marsholm gd Hösjöbacken skogsmark Hagastugan lht Käringefållarna äng
Marsholm gd o. ö Hösjöodlingen sankmark(?) Hagatorpet lht Kärråker åker
Marsholm gård och ö /Se Höö ö Hagatorpet lht Köpenhamn ö
Marsholm eller Maren gammal sätesgård /Se Höö del av ö Hallatorp gård Lagårdsbacken höjd
Marsholm gård /Se Höö bebodd ö Hallen t Lammö ö
Marsholm gd Insjön sjö Herrarydet gård Lerviken vik
Marsholm gd Intagsön, Östra ö Holmen gård Liagårdsbol betesvall
Marsholm gd Intäkterna ägomark Holmen lht Liljansgärdet f.d. t, nu åker
Marsholm gd Jättaröret fornlämning Huleberg lht Lilla udde udde
Marsholm gd o. ö /Se Kajehall sten Hulugården gård Lilleberg höjd
Marsholm ö o. gd Kalasjön sjö Hyltan torp (gård) Lillesjön göl
Myrarås by Kalasjön sjö Hyttan gård Lilläng äng
Myrarås by Kalasjön sjö Hyltan, Lilla hmdl Lillö ö
Myrarås by /Se Kalifs terräng Hyltan, Stora hmdl Lindö ö
Myrarås by Kalvaodlingen odlad mark Hyltanäs Saknas Linnekärr odling
»Myrarås» gård Kalvastyckaodlingen ägomark Hyttan Saknas Ljungkvistabacken höjd
Målensås herrgd Kalvsnäsviken vik Häråsen f.d. t Ljungö, Lilla ö
Målensås herrgård /Se Kalvudden udde Hästabacken lht Ljungö, Stora ö
Målensås säteri /Se Kalvudden udde Hästhagen lht Logåker åker
Målensås gd /Se Kansliet terräng Hästhagen f.d. t Loppåker åker
Nockarp by Kattö näs Höganäs lht Lundabacken höjd
Nockarp by Kinnamossen mosse Högelund lht Lundabacken höjd
Nockarp by Kinnen, Södra terräng Intaget lht Långåker åker
Nockarp by /Se Klintakärret odlad mark Intaget f.d. bs Långåker åker
Nockarp by /Se Knallamosse mosse Janas f.d. bs Långåker åker
Nockarp by /Se Knalla mosse mosse Jätta kistan gårdar Långöarna öar
Prästnäs gd Koudden udde Jättakistan gård Löjesåker åker
Prästnäs komministerbost. Kristinelund terräng Kaliffs f.d. bs Lönsaviken vik
Prästnäs poststation /Se Krocksiö f.d. sjö Kallabacke f.d. t Lövö ö
Ramsås by Kroksjön f.d. sjö Kallabackarna hmdl Madåker åker
Ramsås by Kroksjön f.d. sjö Kalvsnäs gård Malmö ö
Ramsås by Krokskärret odlad mark Kalvsnäs gård Marsholm ö
Ramsås by Kråkeveka terräng Kalvsnäs gård Marsholm ö
Ramsås by Krååksjön sjö Karhyttan utjord? Massåker åker
Ramsås by /Se Kullen höjd Karlhult hmdl Massö höjd
Ranglaköp gd /Se Kvarnabacken skogsbacke Karlhult gård Mjölkudden udde
Romarehyttan by Kvarnaholmen terräng Karlsbo lht Myggesjön sjö
Rommarehyttan by /Se Kvarnö skogsparti Karlstorp f.d. t Myrebacken höjd
Rottnes, se Rönnäs gd Kvarnöarna öar Karlstorp lht Myren hage
?Ryd by Kvickstatäppet ägomark Killeberg lht Mossåker åker
Ryd by /Se *Kyllesö hjulkvarn o. ålfiske f.d. kvarn o. ålfiske Killeberg lht Målasjön sjö
Ryd by /Se Kyrkö skogsparti Kinden f.d. t Målensjön sjö
Ryd Passagård gd /Se Källareholmen ägomark Klockaregården Saknas Målensjön Saknas
Ryd Storegård gd /Se Källarholmen Saknas /Se Knappen f.d. bs Målåsen ås
Rönnäs by Källarholmen holme m. ruiner /Se Knektatorpet lht Märkesmaden äng
Rönnäs by Källarholmen holme m. ruiner /Se Kojtahagen lht Möckeln sjö
Rönnäs by Källarholmen befästningsruin /Se Korsbacken lht Möckeln sjö
Rönnäs gd Källemaden mad Kristinelund f.d. t Möcklemyr myr
Rönnäs by Kölsö myrholme Kristinelund lht Möcklen sjö
Rönnäs by Kölsöviken vik Kronodelen gård Möckläng nyodling
Rönnäs by Köpenhamn ö Krunegården hmdl Mörtetuen udde
Rönnäs by Lammö ö Krylleboda lht Mörtön ö
Rönnäs hg Lerviken vik Kråkeveka f.d. t Norragärdesåker åker
Rönnäs gd Liljedal ägomark Kurias Massas f.d. t Norremad nyodling
Rönnäs hg Liljenäs ägomark Kvarnastuena f.d. bs Norräng äng
Rönnäs by Lillesjön sjö Kvicks f.d. t Nyebro vägbro
Rönnäs gd Lilläng betesmark Köpet bs Nyetråde åker
Rönnäs gd Lilläng sankmark Lammakulla gårdar Nyodlingen åker
Rönnäs hg Lillö ö Lamakulla gård Nyäng odling
Rönnäs hg Lindö ö Lammakulla by Näset udde
Rönnäs by Linnekärr odlad mark Leaboda gård Näsingaberget höjd
Rönnäs hg Ljungö, Lilla ö Leaboda gård Näsäng äng
Rönnäs gd Ljungö, Stora ö Leaboda by Ormön holme
Rönnäs by Ljustorp odlad mark Liaboda gård Ojnsöna ö
Rönnäs by *Loftir sjö /Se Liatorpet f.d. bs Osmaden äng
Rönnäs by Lunden odlad mark Liden gård Oxhagen hage
Rönnäs by Lunnabacken triangelpunkt Liljedal hmdl Oxhagen hage
Rönnäs by Luntans terräng Leljeholmen lht Oxhagen hage
Rönnäs by Långåker ägomark Liljenäs lht Paradiset åker och äng
Rönnäs by /Se Långö sankmark Lillegård hmdl Peneträdorna åkrar
Rönnäs by Långöarna öar Lillestuge f.d. bs Portåker åker
Rönnäs herrgård /Se Lönebacken backe Lindelund lht Ramsabackarna höjder
Skantsåsa gård /Se Lönsaviken vik Lindelund f.d. t Ramsabacke Saknas
Solakullen gd /Se *Lönshulta Bro bro Linderås lht Remslingarna odling
Stavhult by /Se Lönshults bro bro Lindhem hmdl Rackaregatan mossodling
Stensjöholm hg /Se Lövö ö Ljungsdal lht Rackaregatan åker
Stensjöholm gd /Se Lövö ö Ljusandal lht, f.d. bs Rallate åkrar
Stockhult by Malasjön f.d. sjö Ljusandal lht Risingsäng odling
»strøm» Saknas Malmö ö Ljustorp, Gamla f.d. bs Romaresjön sjö
Strömma gd Markängsmaden odlad mark Ljustorp, Nya f.d. bs Rulleledsåker åker
?Strömma gd Marsholm ö Lorensberg lht Rumpansudden udde
Södra gården Saknas Marsholm ö Lunden bs Rumpåker åker
»thiwdhko» Saknas Marsholm ö Lunden lht Rumpene åker
Tjurkö hg Marsholm triangelpunkt Lundgrens f.d. t Råcknakärret mossodling
Tjurkö by Marsholm ö /Se Luntans f.d. t Rågeslätt slätt
[Thiwdhko] Saknas Marsholm ö /Se Lusten lht Råsasjön Saknas
Tjurkö by Mellantorp ägomark Långö f.d. t Råstutäppet åker
Tjurkö by /Se Mellantorpsodlingen sankmark Långö f.d. t Rännladrat bäck
Tjurkö by /Se Mjölkudden skogsudde Lönebacken lht Rävabacken höjd
Tomhult gd Mjölkudden udde Lönshult gård Rönnestenen sten
Trinshult by Mossöarna terräng Lönshult gårdar Rönnevagnshagen Saknas
Trinnshult by /Se Muggebosjön sjö Lönshult by Rönnevångshagen utskift
*Trinshylta, se Trinshult by Målasjön sjö Lövgrensfållen f.d. t Röpelle åker
Vedåsa by Målen sjö /Se Lövingstorp gård Rörsjön sank marker
Vedåsa by Målensås triangelpunkt Lövingatorp gård Sandåker åker
Vedåsa by Målensås triangelpunkt Lövingsboda lht Sebbekull höjd
Vedåsa by Möckeln sjö Lövingstorp gård Schejkudden udde
Vedåsa by Möckeln sjö Lövsdal lht Sjuareåkern åker
Vedåsa by Möckeln sjö Marsholm gård Sjöbacken åker
Vedåsa by /Se Möckeln sjö Marsholm gård Sjöfållabacken höjd
Vedåsa by /Se Möckeln sjö Martinslund lht Sjöfållaviken vik
*Vedåsaholm ?gård Möckeln sjö Mellangranhult hmdl Sjöfällevägen väg
Viggsjö by Möckeln sjö Mellangård gård Sjöåkern åker
Viggsjö fordom sätesgård, nu by /Se Möckeln sjö Mellangård Saknas Sjöäng äng
Viggsjö by Möckeln sjö Mellangården hmdl Skallö ö
Viggsjö by /Se Möckeln sjö Mellangården hmdl Skavåker åker
Viggsjö by Möckeln sjö Mellantorpet lht Skeppshultasjön sjö
Viggsjö by /Se Möcklen sjö Missionstorpet lht Skoftersäng äng
Århult by Möckeln sjö /Se Muftis f.d. bs Skitenlajga jaktpass
Århult by Möcklemyr myr Myggeboda gård Skräddareträdan åker
Århult by Möcklemyr myr Muggeboda by Skyttens öar öar
Århult by Mördarbacken skogsbacke Myrarås by Skälsö ö
Århult by Mörtetuven ö Myrarås gårdar Skärvelid åker
Århult by Mörtetuven udde Myrboda lht, f.d. t Slättåker åker
Århult by Nilles terräng Myrboda lht, f.d. t Smalanäs del av näs
Århult by Norkarp triangelpunkt Målen gård Smedafållen åker
Århult by Nordkap ö Målen gård Smedamossen åker
Århult by Norratorp ägomark Målensås Saknas Smedjemaden äng
Århult by Norremad ägomark Målensås gård Smedjestycket åker
Århult by Norremad betesmark Möckleborg f.d. t Smörhålan svacka
Århult by Norräng ägomark Möllaregården gård Snarvik »vik»
Århult by Nyalund odlad mark Möllaretorpet lht Snopena mosse
Århult gd Nyatorp ägomark Nockarp by Spjället åker
Århult by /Se Nyatorp terräng Nockarp by Stavhultaåkrarna åkrar
Åshuvud gd Nydala ägomark Norragård Saknas Steningen åker
Åshuvud g Nyodlingen ägomark Norragård gård Steningen åker
Åshuvud gd Nyodlingen ägomark Norragård gård Steningsbacken åker
Åståkra by Nyäng odlad mark Norragård gård Steningsbacken åker
Åståkra by /Se Näset näs Norragården gård Stensjöholmsviken vik
Älmtaryd gd Osmaden odlad mark Norragärde f.d. bs Stensjön sjö
?Älmtaryd hg Oxhagsmossen mosse Norrahult lht Stinestock kärr
Älmtaryd hg Paradiset betesmark Norratorp f.d. t Stinnkakebacken höjd
Älmtaryd hg Penan odlad mark Norregård Saknas Stinåker åker
Älmtaryd hg Penan odlad mark Norrelycke lht Stjärnebergsjön sjö
Älmtaryd hg Pettersatäppet betesmark Norrom hmdl Stolpäng äng
Älmtaryd hg Pilabacken skogsbacke Nyalund hmdl Stora kärr odling
Älmtaryd hg Planamossen mosse Nyatorp f.d. torp Storakärr odling
Älmtaryd hg Planen ägomark Nybo lht Storeudde udde
Älmtaryd herrg. Plangatan ängsmark Nybo lht, f.d. bs Storåker åker
Älmtaryd gd /Se Planängen ängsmark Nybygget f.d. bs Storåker åker
Elmtaryd herrgd Porskärret kärr Nybygget lht Storåker åker
Älmtaryd gård /Se Predikstolen sten? Nydala f.d. t Storåker åker
Älmtaryd gård /Se Pråmstadviken vik Nygård hmdl Storåker åker
Älmtaryd hg /Se Prästnäs terräng (triangelpunkt) Ola Alts f.d. bs Storåker åker
Älmtaryd gd /Se Rackaregatan odlad mark Otars f.d. t Storåkersbacken åker
Älmtaryd gd /Se Rallatill ägomark Passagården gård Storäng äng
Älmtaryd gd /Se Ramsabackarna backar Penan t Storäng äng
Älmtåsa by Ramsabackarna triangelpunkt Persdal f.d. t Storö ö
Älmtåsa by Ramsön ö Perstorp lht Storö ö
Älmtåsa by /Se Ranglaköp terräng (triangelpunkt) Perstorp lht Strömängarna äng
  Remslingarna odling /Se Petersberg t Suamaden äng
  Rocknakärret kärr Petersborg Saknas Sundet vatten
  Råsabäcken gränsbäck Petersburg Saknas Sundsåker, Västre åker
  Råsabäcken bäck Pilabacken f.d. bs Sundsåker, Östra åker
  Rästugan skogsmark Pinkastugan f.d. t, nu lht Sundsön ö
  Rävabacken backe Pinkatorp gård Surpölen åker
  Rödjorna ägomark Pipelöse f.d. bs Svalö, Lilla ö
  Rödpelle odlad mark Planen bs Svalö, Stora ö
  *Röhall gränsmärke Plangatan f.d. t och bs Sällekärr odling
  Rönnevångshagen hage Plangatan torp Södrahage hage
  Rönnäs triangelpunkt Plangatan f.d. t Söråker åker
  Rörsjön f.d. sjö Posskärret f.d. t Söråkrarna åkrar
  Sandliden betesmark Postkontoret f.d. bs Taglet odling
  Sannaviken vik Prästagården gård Tirlet betesmark
  Scheibudden udde Prästnäs gård Tistelåker åker
  Siön Myckeln sjö Prästnäs gård Tomterna grunder
  Sjöbacken terräng Ramsås by Tomtåker åker
  Sjöbacken odlad mark Ramsås by Tornaodlingen odling
  Sjöfållebacken odlad mark Ranglaköp gårdar Tornasjön sjö
  Sjöfållaviken vik Ranglaköp gård Tornasjön sjö
  Sjöfällan terräng Raskatorp f.d. t Tornasjön sjö
  Sjöfälleviken vik Romanäs lht Tornasjön sjö
  Sjötorpa göl göl Romarhyltan gård Tornaåkern åker
  Sjötorpa göl göl Romarehyltan gårdar Torpahagen hage
  Sjöträdan odlad mark Rommarehyttan Saknas Tranebroäng åker
  Skabbåsen ås Romnahylte Saknas Tranhultsläjeåkern åker
  Skallö ö Rosendal lht Trean åker
  Skansåsa mosse mosse Rosenlund hmdl Trinnsjön göl
  Skansåsa mosse mosse Rosenlund hmdl Trinte odling
  Skansåsasjön sjö Rosenlund lht Trädan åker
  Skansåsasjön sjö Ryd by Trylsamaden odling
  Skeppshultasjön sjö Ryd by Tvåan åker
  Skeppshultasjön sjö Rydaledet hmdl Tvålsjön tidvis vattenfylld äng
  Skogsdal terräng Råsarna gård Udden åker
  Skogsäng odlad mark Råstuena f.d. bs Valahagen hage
  Skogäng betesmark Rävabacken lht Valuddarna uddar
  Skräddareträdan ägomark Rödemassas f.d. bs Valö ö
  Skyttaboda terräng Röene f.d. t Varbacken höjd
  Skytensöar halvöar Röestue f.d. bs Vinteråker åker
  Skälsö ö Römassas Saknas Viss sjön sjö
  Smalanäs skogsmark Rönneberg lht Vissjön sjö
  Snoporna terräng Rönnevången f.d. bs Visåker åker
  Sockenöarna öar Rönnäs gård Vänsäng åker
  Spelarebacken odlad mark Rönnäs gård Vänsängskogen skog
  Spellnisse terräng Sandliden f.d. t Västragårdsviken vik
  Stavsjön f.d. sjö Sissestue lht Västreskog skog
  Stavsjön sjö Sjuareladan f.d. bs Västreträde åker
  Stenbergs terräng Sjöbacka lht Västreträdebacken höjd
  Stensjöholmsudden udde Sjöbacken lht Ängavången äng
  Stensjön sjö /Se Sjöbacken lht Änkanslångåker åker
  Stensjön sjö /Se Sjöbo lht Ärtåker åker
  Stensjön sjö Sjöboholm lht Örlebacken höjd
  Stensnässjön sjö /Se Sjöfällan f.d. t Östanåker åker
  Stenö ö Sjöliden lht Östragärdesåkern åker
  Stinnkakebacken skogsbacke Sjötorpet lht Östra Intagsö ö
  Stora myren myr Sjötorpet f.d. t Öståkrarna åkrar
  Stora myren myr Skabbåsen f.d. bs Övrehage hage
  Storemosse mosse Skansåsa Saknas Övräng äng
  Store udde udde Skansåsa gård  
  Storsjögapet sund Skansåsa gård  
  Storö ö Skogatorp f.d. t  
  Strömäng betesmark Skogen f.d. t  
  Stugö myrholme Skogen lht  
  Ståss terräng Skogen lht  
  Stämmet vik Skoghem lht  
  Sundsön ö Skolgärdet lht  
  Svalebäck bäck Skrabbans f.d. bs  
  Svalö, Lilla ö Skräddareboda lht  
  Svalö, Stora ö Skyttaboda f.d. t  
  Svartepelle skär Sköldsboda hmdl  
  Sällekärr odlad mark Sköldsby torp  
  Sällekärr odling /Se Sköldsby Saknas  
  Sävjeodlingen odlad mark Smedens lht  
  Södra mossen mosse Smedstugan lht  
  Södremad betesmark Snittaboda lht  
  Taglet betesmarker Snopena f.d. t  
  Tegelbruksviken vik Snueboda å  
  Timmersknapp gränsmärke Spelarebacken f.d. t  
  ?Timmersknapp gränsmärke Spelarebacken f.d. bs  
  Timmersknapp gränsmärke Spelnissabacken f.d. bs  
  Timmersknapp skogsdunge Spåret utskift  
  Tjugaboda göl göl Stavhult by  
  Tornasjön sjö Stavhult by  
  Tornasjön sjö Stavhult by  
  Torpahagen triangelpunkt Stavhult by  
  Torpatäppet odlad mark Stensberg lht  
  Tjugaboda göl göl Stensboda lht  
  Tjurkö mosse Stensjöholm Saknas  
  Tomterna plats med grunder /Se Stenslund lht  
  Tornaodlingen ägomark Stjärneberg, Lilla f.d. t  
  Tranehall f.d. gränsmärke /Se Stjärneberg lht  
  *Tranehall f.d. gränsmärke Stjärneberg, Stora f.d. t  
  Tranhultsmossen mosse Stockhult by  
  Trinnsjön f.d. sjö Stockhult by  
  Trylsamaden sankmark Stolpaboda lht  
  Trylsamaden mad Storegård gård  
  Tuväng odlad mark Storegård gård  
  Tvålsjön sjö Strömma lht  
  Tvålsjön sjö Strömmakvarn lht  
  Tvålsjön sjö Stugan lht  
  *Tämeshall gränsmärke Stugan lht  
  Tämesknap heratz och sochnemärke gränsmärke Sundatorp å  
  Tämiesknapp gränsmärke Svanslund lht  
  Tämiesmyhra myr Sälleberg lht  
  Tärnö ö Söderhem lht  
  Udden ägomark Södragård gård  
  *Uglosio(r) sjö /Se Södragård Saknas  
  Valuddarna uddar Södragård gård  
  Valö ö Södragård gård  
  Vedåsa Liden Saknas /Se Södragården gård  
  Veken odlad mark Södratorp f.d. t  
  Vikasjön sjö Söndratorp lht  
  Viken sankmark Taglet lht  
  Vissjön sjö Tegelstugan f.d. bs  
  Viss sjön sjö Tjuaboda lht  
  ?Vissjön sjö Tjurkö by  
  Vissjön insjö /Se Tjurkö by  
  Vissjön sjö Tjurkö gd  
  Vissjön sjö Tjurkö utjord  
  Vissjön sjö /Se Tjuvaboda Saknas  
  Vissjön sjö /Se Tjölsö f.d. torp  
  Vändesäng odlat mark Tomhult gård  
  Västanå odlad mark Tomhult gård  
  Västerboda terräng Tommesboda gård  
  Västersjön del av Målasjön Torpet f.d. bs  
  Västerträda ägomark Trekanten lht  
  Yxnasiön sjö Trekanten lht  
  Älmtasjön f.d. sjö Trekanten lht  
  Älmtasjön f.d. sjö Trinshult gård  
  Ängen ängsmark Trinshult gårdar  
  Öjhultsvik vik Trinshult by  
  Östersjön del av Målasjön Tumhult gårdar  
  Österås höjd Tumhult gård  
  Östra gärde ägomark Tumhult by  
  Östratorp terräng Tämmesboda gård  
    Udden f.d. torp  
    Valsnäs t  
    Vedåsa by  
    Vedåsa gårdar  
    Vedåsa gård  
    Vedåsa by  
    Vickbergs f.d. bs  
    Viggsjö by  
    Viggsjö gårdar  
    Viken f.d. t  
    Viken f.d. t  
    Vilan lht  
    Vråen f.d. bs  
    Vråen lht  
    Vråen f.d. t  
    Västenstorp gård  
    Västenstorp gård  
    Västerboda f.d. t  
    Västragård gård  
    Västragård gård  
    Våstragård gård  
    Västragården gård  
    Västragården gård  
    Västragården gård  
    Åbergs f.d. bs  
    Åbo f.d. bs  
    Åkaled hmdl  
    Ånhult by  
    Århult by  
    Årshult by  
    Århultatorp lht  
    Åskavad gård  
    Å(r)shuvud gård  
    Åsastugan f.d. bs  
    Åsen lht  
    Åsen f.d. bs  
    Åshuvud Saknas  
    Åshuvudet gård  
    Åståkra gård  
    Åstakra gård  
    Älmtaryd gård  
    Älmt åsa by  
    Älmtåsa by  
    Älvanäs lht  
    Ängaholm f.d. bs  
    Ängaholm lht  
    Änganäs Saknas  
    Änganäs f.d. t  
    Änganäs lht  
    Ödegården gård  
    Österås lht  
    Östragård gård  
    Östragård gård  
    Östragård gård  
    Östragården gård  
    Östragården gård  
    Östragården gård  
    Östratorp f.d. t  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.