ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skatelövs socken : Allbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 233 Naturnamn : 282 Bebyggelsenamn : 675 Naturnamn : 113
Skatelöv sn *Arnehall f.d. gränsmärke Skatelöv sn Nummerförteckning förteckning
Skatelöv by o. sn Bastehög gravhög /Se Skatelöv sn Nummerförteckning förteckning
Skatelöv sn *Blockberg berg Skatelöv socken Aplabacken höjd
Skatelöv sn Boansöbacke backe Almamassens f.d. lht Boansöbacke höjd
Skatelöv sn Bokedalen terräng Arnön by Bokåker åker
Skatelöv sn *Bosbacken minnesmärke /Se Arnön, Norra Saknas Bolsåker åker
Skatelöv socken Bredemyr myr Arnön, Södra Saknas Broåker åker
Skatelöv socken Bredemyr myrmark Aspelund hus Drakarör stenröse
Skatelöv sn Bråvalla hed slätt Aspelund lht Flyktesbacke höjd
Skatelöv sn *Den helige Tors källa källa /Se Axeltorp hmdl Galgabacken höjd
Skatelöv sn Ekholmen terräng Backen hmdl. Gottåsa backar höjder
Skatelöv sn *Gissors hög »minnesmärke» /Se Backen hmdl Gottåsa ås ås
Skatelöv sn *Grimslövsmyren ängsmyr Backen hmdl. Grimslövån å
Skatelöf Saknas *Gräntslebacken minnesmärke /Se Backhultet hmdl Gumlehåla åker
Skatelöv socken *Hakebacken minnesmärke /Se Barnaholm t. Hallåker åker
Skatelöv sn *Hanebacken minnesmärke /Se Barnhult gård Humlehagåker, Lille åker
Skatelöv socken *Hassle ålfiske Saknas Berghem lht Humlehagåker, Stora åker
Skatelöv socken *Hasslö ström Saknas Bergslund lht Hålängen åker
Skatelöv sn *Hasslö ström Saknas Björkedal lht Intaget ängsmarker
Skatelöv socken Hattahall gränsmärke Björkedal lht Jansabol åker
Skatelöv sn Hattahall gränsmärke Björkelund hmdl. Jansakruna åker med höjd
Skatelöv sn Helgaån å Björkelund t Jansakvarn åker
Skatelöf sn Helgaån å /Se Björkelund lht Jansalund åkrar
Skatelöv sn Helgaån å /Se Björkelund hmdl. Jonslund åkrar
Skatelöv sn Helge Thors källa källa /Se Björkelund hmdl. Kittegårdsbolet åker
Skatelöv sn Helge Thors källa källa /Se Björkeryd lht Kitteholmen skogsremsa
Skatelöv sn Helga Tors källa källa /Se Björkesås t. Kyssåker åker
Skatelöv sn Helge Tors källa källa /Se Björkhem lht Lillefåll åker
Skatelöf sn Helge Tors källa källa /Se Björnstorp lht Långåker åker
Skatelöv sn Helige å å Björsagård bebyggelse Lövhulta fåle stor sten
Skatlöv sn Helveteskällan källa /Se Blankans f.d. bs Munkabergsbacke höjd
Skatelöv sn Hornslund ängsmark Blomsboda t Norråker åker
Skatelöv sn Hufvudhall gränsmärke Blomsboda lht Norråkersdal åker
Skatelöv sn Hufhudhall gränsmärke Bokedalen lht Nylännet åker
Skatelöv sn Huna skog skog /Se Bokedalen lht f.d. t. Rapplehejen stenigt ställe på väg
Skatelöv sn Huseby broar förr broar Bokhulten f.d. t. Ruesjön mader
Skatelöf sn Hästhagen, Lilla ägomark Bonäs lht Rävabacken höjd
Skatelöf sn Julö öar Boställsvennens f.d. bs Salen sjö
Skatelöv sn Julööna öar Bottetorpet t Schakten åker
Skatelöv sn Jutabråten backe /Se Brogården torp Sibbavattnet bäck
Skatelöv sn *Jutehallar bergskreva Dagersgård bebyggelse Sjöåker åker
Skatelöv sn Kattekällan källa /Se Dagerslund lht Skatelövsfjorden öppet vatten
Skatelöv sn ?Kiaholmen ö Danielamassas f.d. bs Skatelövfjorden vik
Skatelöv sn Kiaklack ö Danielstället f.d. bs Stinukakekullen höjd
Skatelöv sn Kiddahagen äng /Se Djupadal f.d. bs Storåker åker
Skatelöv sn /Se Kiddaholmen holme /Se Djupadal hmdl. Styggaspringet sankt ställe
Skatelöv sn /Se Kiddaklack holme /Se Dolkas f.d. bs Sågträdan åker
Skatelöv sn *Kongshögen minnesmärke Drakastugan hmdl. Söderåker åker
Skatelöv sn /Se Kullsäng ängsmark Dristigheten hmdl Tagelmyr mosse
Skatelöv sn /Se *Kung Haralds egen grav grav Döens f.d. bs Tattaremärren ås
Skatelöv by och sn /Se Kungsstenen sten Dövemasses f.d. bs Tomten åker
Skatelöv sn /Se *Kye Klatt ö Ekanäspetterns t. Trädan åker
Skatelöv sn /Se Kye Klatt ö Ekapellens f.d. bs Vislemyr myr
Skatelöv sn Käringön ö Ekholmen lht Våtåker åker
Skatelöv sn /Se Käringön ö Ellatorp lht Åsnen sjö
Skatelöv sn /Se Lidhem terräng Elnalund lht Ögleåker åker
Skatelöv sn /Se Lindön ägomark Enedalen t Björkemadviken vik
Skatelöv sn /Se Lövhulta fåle ägomark Eneholmen lht Blodberget höjd
Skatelöv sn /Se Munkaberg triangelpunkt Enet lht Blodviken vik
Skatelöv sn /Se Mörrumsbro bro Eriksboda t Blotviken, se Blodviken Saknas
Skatelöv sn /Se Norrhagen terräng Esbjörnsgården bebyggelse Bockahagsviken vik
Skatelöv sn /Se Odenkyrka berg Esbjörnslund lht Bockholmen holme
Skatelöv sn /Se Offerstenen Saknas /Se Falkakatrinans f.d. bs Dalabacken åker
Skatelöv poststation /Se *Osby ålfiske Saknas Falåkra lht Dalamajkällan källa
»skatma» (runsv.) inbyggarnamn Pukakyrka berg Fereboda Saknas Ekebacken höjd
Arnön by Pukekyrka berg /Se Fiskareanderssons f.d. bs Flakarna holmar
Arnön by /Se *Putte-Kyrka håla i jorden Flintholmen f.d.t. Fläshallarna stenar i sjö
Frulund el. Sjöbylund Saknas /Se *Resers hög minnesmärke Flärrekallens t Fnärrön stenar
»Offerstenen» Saknas /Se Resers hög fornlämning /Se Framnäs lht Fröjelund åker
Gottåsa by Ruesjön f.d. sjö Fridhem lht Grytingsröen stenrösen
Gottåsa by *Runahall f.d. gränsmärke Fridhem lht Hallsnäs udde
Gottåsa by Salen sjö Fridhem hus Hattahall stenar
Gottåsa by Salen sjö Furedalen lht Helige å Saknas
Gottåsa by /Se Salen sjö Furet hmdl Heljaån å
Grimslöv by Salen sjö Furulund hmdl Hästebacken Saknas
Grimslöv, Södra by Salen sjö Fågelvik lht Hösön udde
Grimslöv Södra by Salen sjö Fårhyltan gård Ilasjön sjö
Grimslöf by Salen sjö /Se Fällan t Julö ö
Grimslöv by »Salund», se Salen sjö Färmasvennens f.d. bs Julöfjorden del av fjord
Grimslöv by Sandliden terräng Föreningen t. Julökroken udde
Grimslöv by *Skatehall gränssten Gamlestrands f.d. bs Julöport sund
Grimslöf by Skatelövsfjorden del av sjö Gildringen f.d. t. Knavelhyttorna höjder
Grimslöv by /Se Skatelövfjorden del av Åsnen Gottåsa by Kopparnabbaviken vik
Grimslöv by /Se Skatelövsfjorden vik /Se Granebo hus Kronan åker
Grimslöv by /Se Skäggenäs näs /Se Granelund t Kråkans li höjd
Grimslöv by /Se *Sköldsbackarna backar /Se Granhyltan gård Kråkeskalle udde
Grimslöv by /Se Slättö ö Gransholm lht Lilleflaken holme
Grimslöv by /Se *Snugga sjö Gransö t Lobonnen stenar
Grimslöv by /Se Ströby gärde Saknas /Se Grimsboda t Mossviken vik
Grimslöv by /Se Tagelmyren myr /Se Grimsborg lht Pasholmarna holmar
Grimslöv by /Se Tagelsmyhra myr Grimslöv by Pukakälle källa
Grimslöv stn.samh. /Se Taglamyren myr Grimslöv by Salen sjö
Grimslöv by /Se Taglamyren myr Grimslöv, Norra Saknas Sillnabben udde
Grimslöv by /Se Taglamyren myr Grimslövs Station Saknas Skatelövfjorden vik
Grimslöv samhälle /Se *Tegelsmyran äga Grimslöv, Södra Saknas Storflaken holme
Grimslöv by /Se Timmerö ö Grimsnäs lht Strylyckorna ängar
*Hassle kvarn Saknas Timmerö ö Grimstorp lht Stryviken vik
?Hult by *Tolkebacken minnesmärke /Se Gripendal, Lilla lht Strängahälleberget höjd
Hungerstorp by /Se Torehall gravhög /Se Gränsen f.d. bs Sunnanvikamaden mad
Hungerstorp by /Se Torpaviken vik Grönadal lht Svartahål åker
Hunna by /Se Tors källa källa Grönadal t Svartavrå åker
Hunna Kittegård gård /Se Tors källa källa Grönadal f.d. t. Sörlycke åker
Hunna Östragård gd Tärningsö halvö Grönadal hus Sötahålsviken vik
Hölmö by /Se *Ubbebacken minnesmärke /Se Grönalund lht Tornebro bro
Ny gård gd Visingsö ägomark Grönemad t Tångasjö sjö
Odensjö by /Se Visingsö kulle /Se Gunnarsborg lht Vevikaviken vik
Olovstorp indr. militiebost. Visingsö ö i myr /Se Gustavsberg lht Världens ände åker
Prästgården gd *Yxnaspång f.d. gränsmärke Gustavsberg t Värö ö
Sjöby by *Yxnaprång gränsmärke Gustavsminne lht Västandalen åker
Sjöby hg Åsnekove Saknas Haga lht Åsnekåve vik
Sjöby by Åsnen sjö Haga hmdl Älmaberget höjd
Sjöby komministerbost. Abborrholmen holme Hagaborg lht Ökahagaberget höjd
Sjöby herrgd *Arnöhall gränsmärke Hagadal lht Ökaskärvsberget höjd
Sjöby herrgård /Se Aplakullen kulle Hagagården bebyggelse  
Sjöby by /Se Bassaberget berg Hagalund lht  
Sjöby gd /Se Amekove Saknas /Se Hagalund lht  
Sjöby herrgård /Se Billingsudden udde Hagalund hus  
Sjöby gd /Se *Billingsudden udde Hajans f.d. bs  
Sjöbylund el. Frulund Saknas Binäsudden udde Hajstäppet åker, f.d. t  
Skallekulla by /Se Blodberget höjd Hansamagnisas f.d. t  
Smörhöga by Blodviken vik Hansevans f.d.bs  
Smörhöga by /Se Blotberget berg Hasslekvistens lht  
Smörhöga by /Se Blotberget berg /Se Heljas hus  
Ströby by Blotviken vik Henriksdal lht  
Ströby by Blotviken vik /Se Henriksdal lht  
Ströby by Blotviken vik /Se Hjertnagård bebyggelse  
Ströby by Blotviken vik /Se Hjertnagården bebyggelse  
Ströby by Blotviken vik /Se Hjortatorpet f.d. t  
Ströby by Bockholmen holme Hult gård  
Ströby by /Se Bosabacken fornlämning /Se Hultet lht  
Ströby by /Se Boshögen Saknas /Se Hungerstorp gård  
Ströby by /Se Brandborg ägomark Hungerstorp, Lilla lht  
Söby gd Branta ren höjdsträckning Hunna by  
Tagelkärr gd /Se Bråvalla hed slätt Hållpellasvennens f.d.bs  
Tagelkärr gd /Se Byggningsholmen halvö Häcken lht  
Tagelkärr gd /Se Bässaberg berg Hästhagen t  
Tannatorp hemman /Se Dalabacken terräng Hästhagen, Lilla lht  
Torp by Dryckesträdan ägomark Högaberg t. o. lht.  
Torp by Ekeberg ägomark Högaberg hmdl.  
?Torp by Ekholmarna öar Högadal t  
Torp by /Se Ekholmarna öar Högahall lht  
Torp by /Se Ekorrholmen holme Högalund hmdl.  
?*Torsås Saknas Ellö ö Högalund hmdl  
Torsås by /Se Ellön ö Högalycke lht  
Valsta Saknas /Se Fereholm holme Hölmö by  
Agnäs gd Fet ö Hölmö, Lilla lht  
Agnäs f.d. militiebost. Fiskartorpet terräng Hössö Saknas  
Agnäs f.d. militieboställe /Se Flakarna öar Ingeborg lht  
Bjurkärr gård /Se Flämnarängen ägomark Ingemarsgården gård  
Bondehult förr slott /Se Fläshallarna skär Ingridstines f.d. bs  
Böökehult förr slott Fruelund förr lund /Se Intaget f.d. t.  
Gamle gård fordom hemman /Se Grentseli »lägerställe» Jakobsboda t  
Hjularelycka gd /Se Gräsö ö Jakobsgård bebyggelse  
Hossaby Saknas Gröndal ägomark Jansas hmdl.  
Huseby by Gudahögen gravröse /Se Jansastorpet f.d. t  
Huseby hg Hakerör Saknas /Se Järnbergs f.d. bs  
Huseby hg Hallsnäs näs Jonsgård bebyggelse  
Huseby hg Harkullen Saknas /Se Jössaladugården gammal ladugård  
Huseby järnbruk Hassle ägomark Kalsajohanens f.d. t  
Huseby gods Hassle ägomark Karlstorp hus  
Huseby herresäte /Se Hattahall gränsmärke Karlstorp lht  
Huseby gods /Se Hatta hall gränsmärke Katrinejohans f.d. bs  
Huseby gods /Se Helgaån å Kims f.d. bs  
Huseby by /Se Helgaån å Kittegården bebyggelse  
Huseby gd /Se Helige å Saknas /Se Kolabotten t  
Huseby brukseg. /Se Herrängsviken vik Kolboda hmdl.  
Jularelycke gd /Se Holmshögen Saknas /Se Kringlehall t  
Jularelycke gd /Se hufvudhall gränsmärke Kristinedal hus  
Kungs-Osby Saknas Huvudhall gränsmärke Krokstorp Saknas  
Odensjö by Huseby bruk o. kvarn Kronhem lht  
Odensjöby by Huseby klocka »resesten» /Se Kronholmen lht  
Odensjö by /Se Huseby skog triangelpunkt Kronoborg lht  
Odensjö by /Se Håkadal terräng Kronogården bebyggelse  
Odensjö by /Se Hästbacken terräng Kullen f.d. t  
Odensjö by /Se Hästöarna öar Kullen torp  
Osby by (förr ladugård med ålfiske) Höjåkers rör fornlämning /Se Kuskakallens f.d. bs  
Osby f. kungsgård, nu by Hösön halvö /Se Kvarnbacken hus f.d.  
Osby by /Se Igelbäcken bäck Kvarnabacken f.d. bs  
Osby by /Se Igelsjön sjö Källeberg lht  
Osby by /Se Illön halvö Källängen lht  
Silkesnäs indr. militiebost. Insjön sjö Kärr gård  
Silkesnäs gd /Se Jonasbacken terräng Kärrsgård bebyggelse  
Skatelöv by o. sn Julö ö Kärrsholm lht  
Skatelöv by, sn Julö ö Kärrshult t  
Skatelöv by Julöfjorden fjord Langsborg lht  
Skatelöv by o. sn Julöport sund Lassingborgs f.d. bs  
Skatelöv by Järnboäng ägomark Levanders f.d. bs  
Skatelöv by Järnsmedsbacken backe Lidhem lht  
Skatelöv by /Se Kaninholmen holme Lidhem lht  
Skäggalösa by Kiaholmen holme Lidhem hus  
Skäggalösa by Kiaklack holme Lidhem hus  
Skäggalösa by Kråkeskalle holme Liljeholmen hmdl  
Skäggalösa by Kråkeskalle skär Lilladal hus  
Skäggalösa by Kung Skägges sten sten Lillabo lht  
Skäggalösa by Kurran terräng Lillegård bebyggelse  
Skäggalösa by Kvarndammen kvarndamm Lillegården bebyggelse  
Skäggalösa by /Se Kvarnön halvö Lindgrensboda lht  
Skäggalösa by /Se Käringön ö Lindhem lht  
Skäggalösa by /Se Leamosse, Stora mosse Lindön lht  
Skäggalösa by /Se Lillehagaholm halvö Lindön, Norra lht  
Skäggalösa by /Se Lillsjön sjö Linneberg lht  
Skäggalösa gd /Se Lindholmen sankmark Livets f.d. bs  
Skäggalösa by /Se Lingarör fornlämning /Se Ljungholmen f.d. t  
Skäggalösa by /Se Ljungholmen holme Ljungvillan lht  
Skäggalösa Saknas /Se *Lund, Stora gränsmärke Ljusadal f.d. t  
Skäggalösa by /Se Lyckanshöjd terräng Lundajonens f.d. bs  
Skäggalösa by /Se Maden mad Lugnet f.d. bs  
Skäggalösa by /Se Mareskog Saknas Lugnet f.d. bs  
Strå gd /Se Mertsviken vik Lunda lht  
Sunnanvik herrgård /Se Meteholm holme Lundamassens lht  
Sunnanvik hgd Moderkullen kulle Lund, Södra avs. lht  
Sunnanvik hg Modershögen hög Lunnagården Saknas  
Sunnanvik herrgård Måsholmen holme Lyckhem lht  
Sunnanvik gd Notholmarna holmar Långajohans f.d. t  
Sunnanvik hrgd Näset terräng? Lönedal lht  
Sunnanvik gd Odensjö byaland Saknas Lövhem lht  
Sunnanvik by /Se Porsholmarna holmar Lövhult by  
Svanaholm fordom borg /Se Ramborsholm holme Lövhult Saknas  
Svanaholm medeltida befästning /Se Repholmen holme Lövhult, Lilla Saknas  
Vrankunge by Reseberget kulle Lövhult, Norra bebyggelse  
Vrankunge by Rosenlund lund Lövhult, Södra gård  
Vrankunge by ?Ruesjön f.d. sjö Madeholm lht  
Vrankunge by Ruesjön sjö Madhem lht, f.d. t.  
Vrankunge by *Runnahall gränsmärke Mariedal lht  
Vrangkunge Saknas Ryden terräng Mariedal lht  
Vrankunge by *Rävalund gränsmärke Mariekallgård f.d. bs  
Vrankunge förr gård, nu by Rönneholmarna holmar Marken t  
Vrankunge by /Se Rönneholmarna holmar Massamassens t  
Vrankunge by /Se Rötudden udde Mellangård gård  
Vrankunge by /Se Salen sjö Moadal t  
Vrankunge by Salen sjö Murarenissens lht  
Vrankunge by /Se Salen sjö Myreborg lht  
Vrankunge by /Se Salen sjö Månsagård bebyggelse  
  Salen sjö Månsagård bebyggelse  
  Salen sjö Möcklamo hus  
  Sigridholmen holme /Se Möcklanäs lht  
  Silverdalen terräng Möcklehult lht  
  Sjötorpet terräng Naglagård bebyggelse  
  Skabban betesmark Nilsboda f.d. t  
  Skallen halvö Nissamajaannes f.d. bs  
  Skallen halvö Norragård bebyggelse  
  Skallö halvö Norragård gård  
  Skarneviken vik Norragården bebyggelse  
  Skatelövfjorden Saknas Norragården bebyggelse  
  Skatelövsfjorden vik /Se Norregård gård  
  Skatelövsfjärden Saknas /Se Norregård gård  
  Skällringsbacken backe (triangelpunkt) Nyadal lht  
  Själberget kulle Nyadal hmdl.  
  Slättö ö Nyalund torp  
  Sotarekullen Saknas /Se Nyatorp t  
  Stenebacken terräng Nybo lht  
  Stålön ö Nyborg lht  
  Stärudden udde Nyborg lht  
  Tagelz myr myr Nybygget hus  
  Tagla myren myr Nybygget hmdl  
  Timmerö ö Nyestorp, se Nystorp Saknas  
  Tjäderösa mosse mosse Nygård gård  
  Tole hög terräng Nygård, Lilla hmdl  
  Tolehög Saknas /Se Nygård, Stora hmdl  
  Tolkeshög Saknas /Se Nyhem hus  
  Torne å å Nyhem lht  
  Torshögen Saknas /Se Nyhem hus  
  *Torsåsasjön f.d. sjö Nyhem lht  
  Tyskahemmet terräng Nyhem f.d. t  
  Tyskholmarna holmar Nyholm lht  
  Tångabäcken bäck Nystorp lht:er  
  Tångasjön sjö Odensjö Saknas  
  Tångasjön sjö /Se Odensjö Eskilsgård Saknas  
  Ubbesgrav hög /Se Odensjö Karlsgård Saknas  
  Vitlyckan terräng Odensjö by  
  Vrankungeskogen triangelpunkt Odlingshem lht  
  Värö ö Ola Konstigs f.d. bs  
  Värösund sund Olasälinges f.d.bs  
  Yxnamaden mad Ollas hmdl  
  Åkerholmarna holmar Olofsboda f.d. bs  
  Åsne kåve vik Olofsboda lht, f.d. t  
  Åsnekove el. Asnekove åmynning Olofstorp gård  
  *Yxnaprång gränsmärke Olsaboda f.d. t  
  *Yxnaprång gränsmärke Pepplekallens hus, f.d. bs  
  *Vernslanda hed hed Persasvennens f.d. t  
  *Värnelands hed slätt? Persborg hmdl  
  Åsnen sjö Persgården bebyggelse  
    Perslund lht  
    Perstorp lht  
    Petersborg hmdl  
    Pigeälingens f.d. bs  
    Planen lht  
    Plantorpet lht  
    Possgården Saknas  
    Prästagården bebyggelse  
    Pålstorp t  
    Ramsdal lht  
    Remmansstue t  
    Ringatorpet f.d. t  
    Rosenborg lht  
    Rosenlund hus  
    Rosendal lht  
    Rosenlund hus  
    Ryden lht  
    Rävaliden f.d. t  
    Rödjan gård  
    Rödjegården bebyggelse  
    Samlas lht  
    Sandhem lht  
    Sandliden t  
    Sibbagård bebyggelse  
    Sibbas gård  
    Signildsborg lht  
    Sikapetterns f.d. bs  
    Sjunnas f.d. bs  
    Sjöborg lht  
    Sjöby Saknas  
    Sjöby by  
    Sjöby Ingemarsgård Saknas  
    Sjöby Norregård Saknas  
    Sjöby Sjögård Saknas  
    Sjöby Sunagård Saknas  
    Sjöby Västregård Saknas  
    Sjöbyholm lht  
    Sjöbyholm t  
    Sjöbylund lht  
    Sjögård gård  
    Sjögård lht  
    Sjöhultet hmdl  
    Sjötorpet t  
    Sjövik lht  
    Skallakulla by  
    Skallakulla, Lilla Saknas  
    Skallakulla, Stora bebyggelse  
    Skatelövs prästgård Saknas  
    Skiften hmdl  
    Skogen lht  
    Skogslund hmdl  
    Skogslund lht  
    Skogsnäs hmdl  
    Skäggalösa Persgård Saknas  
    Skönens f.d. bs  
    Skördatorp lht  
    Slättbacken gård  
    Slätten hus  
    Smeanans f.d. bs  
    Smedsdal lht  
    Smöehöga by  
    Snickarns lht  
    Socknanissens f.d. bs  
    Solbacken lht  
    Solhem lht  
    Spångsliner f.d. bs  
    Staves f.d. bs  
    Stenskulle hus  
    Stenstorp lht  
    Stinelund lht  
    Storegård bebyggelse  
    Storegård bebyggelse  
    Ströby by  
    Strömsholm f.d. t  
    Strötorp lht  
    Sunagård gård  
    Sunagården bebyggelse  
    Suneborg lht  
    Sunnerön Saknas  
    Svensgården bebyggelse  
    Svens i Stugan f.d. bs  
    Svenslund lht  
    Svenstorp lht  
    Sånas gård  
    Sälleberg lht  
    Sällhem hmdl  
    Sävans f.d. bs  
    Söby, se Sjöby Saknas  
    Södragård bebyggelse  
    Södragården bebyggelse  
    Södragården bebyggelse  
    Södragården bebyggelse  
    Södragården bebyggelse  
    Södregård gård  
    Sönnerön gård  
    Tagel gård  
    Tagel gård  
    Tagelkärr gård  
    Tannatorp gård  
    Timmerö Saknas  
    Torbjörnsgård bebyggelse  
    Torp Saknas  
    Torp by  
    Torpaskog gård  
    Trillaner, Lilla hus  
    Trollens Saknas  
    Trollhättan lht  
    Trädan f.d. t  
    Tärnströms f.d. bs  
    Töleryden t  
    Udden hmdl  
    Utskogen, Östra t  
    Vaxholm lht  
    Vibergsängen lht  
    Vibo lht  
    Viborg lht  
    Vilan lht  
    Villan bebyggelse  
    Visingsö Saknas  
    Vislandabacken f.d. bs:or  
    Vitsippan lht  
    Västragården bebyggelse  
    Västralycke t  
    Västralycke lht  
    Västredal t  
    Västregård gård  
    Åhem lht  
    Älingevrån f.d. bs  
    Ängadal lht  
    Ängadal f.d. hus  
    Ängaskog lht  
    Ängavången hmdl  
    Ön torp  
    Öna lht  
    Össagården gård  
    Össbo hmdl  
    Östragården gård  
    Östragården Saknas  
    Skatelöv sn  
    Skatelöv sn  
    Agnäs, se Angnäs gård  
    Alfredas f.d. torp  
    Angnäs gård  
    Aplakullen torp  
    Aplaryd gård  
    Arves hmdl:ar  
    Backagården Saknas  
    Backen torp  
    Baljaryd bebyggelse  
    Bengsans gård  
    Bengtapelles f.d. torp  
    Bengtas f.d. bs  
    Bengtsgården bebyggelse  
    Berget torp  
    Bergslyckan lht  
    Bjurkärr gård  
    Björkelund lht  
    Björkelund f.d. t  
    Björkholmen hmdl  
    Björkliden lht  
    Boaberg bebyggelse  
    Bokelund hmdl  
    Bolhen torp  
    Bondatorp torp  
    Bonäs gård  
    Bonäs, Lilla f.d. torp  
    Bonäs, Stora gård  
    Brevik torp  
    Brittelund hmdl  
    Brändahult f.d. torp  
    Byggningen hmdl  
    Bäckalund lht  
    Bärstedts f.d. bs  
    Dalabacken f.d. torp  
    Dalaholm lht  
    Dalatorpet f.d. torp  
    Dryckos torp  
    Ekeberg torp  
    Ekmans hmdl  
    Enebacken f.d. torp  
    Eriksberg hus  
    Erlandsgård hmdl  
    Eskilsgård bebyggelse  
    Fermahannens lht  
    Fiskaretorpet f.d. torp  
    Fiskartorp, se Fiskaretorpet Saknas  
    Fjärdingen hmdl:ar  
    Flinkasvennens f.d. torp  
    Fredrikshamn hus  
    Fridhem hus  
    Fridhem lht  
    Fridhem lht  
    Fridhem lht  
    Friheten torp  
    Fureborg lht  
    Fällan f.d. torp  
    Fällan hmdl  
    Gamleaspens f.d. torp  
    Gamlegård bebyggelse  
    Germundsgård bebyggelse  
    Germundssonsgård bebyggelse  
    Gransholm lht  
    Grepasvennens f.d. bs  
    Gropholmen torp  
    Gränsen lht  
    Grönaberg f.d. lht  
    Grönadal torp  
    Grönalund hus  
    Gulls f.d. torp  
    Gummas hmdl  
    Gunnaregården bebyggelse  
    Gunnars f.d. bs  
    Gunnars torp  
    Gunnarstorp torp  
    Hagaborg lht  
    Hagalund lht  
    Hagalund lht  
    Hagalyckan lht  
    Hakafällan t  
    Hallagården lht  
    Hallalyckan f.d. bs  
    Hallen torp  
    Halltunnan lht  
    Harehall torp  
    Hassle gård  
    Hejdukas f.d. bs  
    Herrängen hmdl  
    Hiet f.d. torp  
    Hilden f.d. hus  
    Hjuläng f.d. lht  
    Hjärtings hmdl  
    Hult, se Väghult, Lilla Saknas  
    Hultamarken lht  
    Hultet torp  
    Humlabacken hus, f.d. torp  
    Husaby by  
    Huseby bruksegendom  
    Huseby Saknas  
    Huseby Saknas  
    Håkadal f.d. t  
    Högalund lht  
    Högelid torp  
    Hösön by  
    Jakobsgård bebyggelse  
    Jannas lht  
    Jansboda f.d. bs  
    Jansebacken hmdl  
    Jeppatorp gård  
    Johan knäppares f.d. torp  
    Johanneshus hus  
    Julalycke gård  
    Jularelycke gård  
    Julås hmdl  
    Jönsagård bebyggelse  
    Kalvtäppet f.d. bs  
    Karlsgård bebyggelse  
    Karlslund lht  
    Karlstorp t  
    Kilen f.d. bs  
    Kimmamästans f.d. bs  
    Kims f.d. bs  
    Klerkabrittans f.d. bs  
    Kolaretorpet f.d. t  
    Kolboda hmdl  
    Kopparnabben hmdl  
    Kristinelund lht  
    Kroxtorp gård  
    Kroxtorp, Lilla f.d. bs  
    Krypin f.d. bs  
    Kullen t  
    Kurran hus  
    Kvällarna hmdl  
    Lalyckan f.d. torp  
    Lassetorpet f.d. torp  
    Lilla Väghults annex f.d. lht  
    Lillegården bebyggelse  
    Lindabacken f.d. bs  
    Ljungbacken hus  
    Ljusadal lht  
    Ljusadal hus  
    Lockagård bebyggelse  
    Lockagården bebyggelse  
    Lunden bebyggelse  
    Lyckorna f.d. torp  
    Lövings hmdl  
    Mattisgård bebyggelse  
    Mattsas f.d. torp  
    Mattsas gård  
    Mellangård bebyggelse  
    Mellangården bebyggelse  
    Mellangården bebyggelse  
    Mobergs f.d. torp  
    Mossholmen hmdl  
    Myrkullen hmdl  
    Norgård bebyggelse  
    Norragården bebyggelse  
    Norragården bebyggelse  
    Norratorp torp  
    Norregård bebyggelse  
    Norrgården f.d. hmdl  
    Nyalund lht  
    Nyatorp torp  
    Nyatorp torp  
    Nyatorp f.d. torp  
    Nybygget f.d. torp  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nydala lht  
    Nyelund f.d.lht  
    Nyhem lht  
    Näset gård  
    Odensjö bebyggelse  
    Odenslund lht  
    Olamärtaälinges f.d. bs  
    Osby Saknas  
    Osby by  
    Persgård bebyggelse  
    Persgården bebyggelse  
    Petersbord f.d. torp  
    Pålabacken f.d. bs  
    Renemmans f.d. bs  
    Ringalyckan hmdl  
    Rosenlund f.d. torp  
    Rosenlund hmdl  
    Rosenlund lht  
    Rundgrens f.d. bs  
    Rydahov hus  
    Ryden torp  
    Rönneholm lht  
    Rörströms f.d. torp  
    Salstorp hus  
    Sandvik f.d. torp  
    Sertes hmdl  
    Silkesnäs gård  
    Sillnabben f.d. torp  
    Silverdalen f.d. torp  
    Sjöanäs lht  
    Sjövik torp  
    Skansen, Lilla f.d. torp  
    Skansen, Stora torp  
    Skatelöv by  
    Skogsnäs lht  
    Skogsnäs lht  
    Skäggalösa by  
    Skönakallens lht  
    Snickaretorpet lht  
    Snickaretorpet hus  
    Snippen f.d. t  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    Solhem lht  
    Staffanslund torp  
    Stenvik torp  
    Stensberg lht  
    Stockholm t  
    Storagården bebyggelse  
    Storagården bebyggelse  
    Storängen hmdl  
    Störjagården bebyggelse  
    Sundet f.d. t  
    Sunnanvik gård  
    Svenslyckan f.d. t  
    Södergård bebyggelse  
    Södragården bebyggelse  
    Södragården bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Söragården bebyggelse  
    Sörbo lht  
    Tegeldalen torp  
    Timmerö gård  
    Torpet f.d. torp  
    Torpet f.d. torp  
    Tyskahemmet torp  
    Tångabacken lht  
    Vackratorp torp  
    Vellbergsbacke f.d. torp  
    Vevik gård  
    Vildbrånen hus  
    Villa Franca hus  
    Villan hus  
    Vraukunge hus  
    Väghult, Lilla lht  
    Västergård bebyggelse  
    Västragården bebyggelse  
    Västregård bebyggelse  
    Åbacken f.d. torp  
    Åbacken f.d. torp  
    Åströmstorp torp  
    Ängaholm lht  
    Ängalund lht  
    Östergård bebyggelse  
    Östragården Bebyggelse  
    Östralycke lht  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.