ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Torsås socken : Konga härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 117 Naturnamn : 201 Bebyggelsenamn : 409 Naturnamn : 268
Torsås, Östra sn Alebrånen terräng Östra Torsås sn Aleberget bergknalle
Torsås, Östra sn Asa källa offerkälla /Se Agnabäck lht Alebrånen madslåtter och skogsmark
Torsås, Östra sn /Se Askeberga triangelpunkt Alvik lht Alekällan vattenkälla
Östra Torsås sn? Bergsdal terräng Applabäcken bs Allmänningen, Lilla slåtter
Östra Torsås sn Birsa sjön sjö Askeberga by Allmänningen, Stora slåtter
Torsås, Östra sn Björkudden udde Aspelund lht Aplabacken kulle
Torsås, Östra sn Bodö, Stora ö Backagård = 7 Ingelstad 1 bebyggelse Aspängen äng
Torsås, Östra sn Bramsmyr myr Backen bebyggelse Basteträdan åker
Torsås, Östra socken /Se Broakärr kärr Bengtsagård = 2 Torsjö bebyggelse Basteträdan åker
Torsås, Ö. sn Brunnsberg terräng Bengtsgård = 3 Ingelstad bebyggelse Basteträdan åker
Torsås sn Brånen odlad mark Bengtstorp hmd Bastön betesmark
Torsås, Östra sn Brändesmaderna ägomark Bergalyckan bs Bergaträdan åker
Torsås, Östra sn Brödmyr odlad mark Berget lht Betesmyren hagmark
Torsås, Östra sn Dalamossen mosse Berget bebyggelse Birsasjön sjö
Torsås, Ö. sn Dalen odlad mark Berghem lht Bjurbäcken bäck
Torsås, Östra sn Danglakärr kärr Bergsdal lht Björkträdan åker
Torsås, Östra sn /Se Djurle myr ängsmyr Bergsdal t Björkåker åker
Torsås, Östra sn Djurleån å Bergslund bs Bladalyckan åker
Torsås, Östra sn /Se Duvön, Lilla ö Bergslund lht Blicksnöten åker
Torsås Östra sn /Se Duvön, Stora ö Bergsnäs lht Blidaträdan åker
Östra Torsås sn /Se Dyen terräng Birgagård bebyggelse Bolsåker åker
Torsås, Östra sn /Se Ekaberg berg Bjurbäcken lht Broakärr äng
Torsås, Östra sn /Se Ekamyr odlad mark Björkeberg lht Broakärr kärr
Torsås, Östra sn /Se Ekebacken skogsbacke Björkelund hmd Brottsbacken kulle
Torsås, Östra sn /Se Ekängskärret kärr Björket bebyggelse Brånalyckan åker
Torsås, Östra by och sn /Se Entens ägomark Björkholmen lht Brånaträdan åker
Askeberga by /Se Fagraberg triangelpunkt Björkudden lht Bråndsmyr madslåtter förr, nu odlat
Askeberga by Finland sankmark Boaryd, Norra lht Bråndsmyr mosse
Askeberga by /Se Finnsjön, Lilla sjö Boaryd, Södra lht Brändeshagarna hagmark
Ekbacken gård /Se Finnsjön, Stora sjö Bokelund hmd Brändesmaderna madslåtter
Granstorp by Flyet odlad mark Bolet lht Byamyren mosse
Granstorp by /Se Furumyr myr Bolet bebyggelse Dagvardsträdan åker
Granstorp by Fäudden udde Bondegård = 2 Ingelstad bebyggelse Daläng åker
Granstorp by Galgabacken backe Bondegård = 4 Nöbbeled bebyggelse Danglakärr kärrslåtter
Hyttan lht /Se Galgbacken backe /Se Bondegård = 3 Torsås bebyggelse Dielyckan åker
Hörda by Galtamossen ägomark Bosagård = 5 Ingelstad bebyggelse Dielyckebrunnen brunn
Hörda by Gamlemad mad Bosagård = 6 Ingelstad bebyggelse Djurle Myr mosse
Hörda by Hasberget berg Bosagård bebyggelse Djurleå å
Hörda by Gossagårdsröset fornlämning Bostället bebyggelse Drängagråten åker
Hörda by Gossagårdsröset gravröse /Se Brittedal lht Duvö, Lilla ö
Hörda by Gossagårdsröset gravröse /Se Broaryd lht Duvö, Stora ö
Hörda by Granet ägomark Broddsagård, se Birgagård bebyggelse Dyen hagmark
Hörda by /Se Gryteberget berg Brunnsbacke bs Ekaberg bergknalle
Hörda by /Se Grytemossen mosse Brunnsberg t Ekamyr mosse
Hörda by /Se Gåsarna odlad mark Brånen hmd Ekebacken bergknalle
Hörda by /Se Gäddebäcken bäck Brånen bs Ekäng äng
Ingelstad by Gökastället terräng Brånen t Ekängskärret kärr
Ingelstad by Hagaberg berg Brånen hmd Enehagen hagmark
Ingelstad by Hagamossen odlad mark Brånen lht Enelyckan åker
Ingelstad by Hagsmyra odlad mark Brödmyr torp Enstenslyckan åker
Ingelstad by /Se Hallarna terräng Busket bs Finnemyr mosse
Ingelstad hg Hasslet odlad mark Bygget bebyggelse Finnland mosse
Ingelstad hg Helgö halvö Bäckalund bs Finnsjön sjö
Ingelstad hg Holkamyr myr Bäckalund lht Flathallabolet slåttermark
Ingelstad hg Hullerör fornlämning Börjesgård bebyggelse Flathallen bergknalle
Ingelstad hg Hytteliden backe /Se Charlottenberg lht Flyet mosse
Ingelstad hg Häjdängen terräng Dala lht Fläckalyckan åker
Ingelstad hg Högsmyr ägomark Dalen bs Frickalyckan åker
Ingelstad hg Hörda mosse mosse Dalen torp Furumyr mosse
Ingelstad by Ingels hög gravhög Daläng lht Fåglaskiten Hall sten
Ingelstad by Ingelstahög, se Inglingehög forngrav Danielstorp t Fäudden udde
Ingelstad by Ingeltstahögk, se Inglingehög forngrav Djupadal lht Galtagryte källa
Ingelstad by *Ingelsta kvarnar kvarnar Djupasand lht Galtamossen mossodling
Ingelstad säteri /Se *Inges hög gravkulle Djurle hmd Gamlemad madslåtter
Ingelstad by /Se Inglingehög forngrav Duvelund bs Gatelyckan åker
Ingelstad by /Se Inglingehög forngrav Ekebacken bebyggelse Granet åker
Ingelstad by /Se Inglingehög forngrav Ekebacken lht Giftebrädden äng
Ingelstad by /Se Inglinge hög gravhög Ekedal bs Gryteberget kulle
Ingelstad poststation /Se Inglinge hög gravhög /Se Ekelund bs Grytebrunnen källa
Lundholmen gård /Se Inglingehög forngrav /Se Ekna lht Grytemossen mosse
Merlanna gård /Se Inglinge hög gravhög /Se Enhänningens bs Gubbalyckan åker
?Nöbbele by Inglingehög gravhög /Se Eriksdal lht Gubbalyckan åker
Nöbbele by /Se Jutarebäcken bäck Eriksholm lht Gubbalyckan åker
Nöbbeled by /Se Jämsmosse odlad mark Evedal bs Gummahagen skogsodling
Sjöbol gd *Jättafot sten Evedal lht Gåsarna åkrar
Sjöbol gam. skattehem. /Se Jättefot terräng Fagraberg, se Berget bebyggelse Gäddebäcken bäck
Sjöbol by /Se Kajäng terräng (triangelpunkt) Fagraberg bebyggelse Gäddehålan djup i sjö
Sjöbol poststation /Se Katseviken vik Finnatorpet torp Gölen sjö
*Sjögården gd Kilamyren ägomark Fläcken bs Hagamossen mosse
Sunnansjö gd med kvarn Klinten terräng Fridhem bebyggelse Haget hagmark
Sunnansjö gård Klintet skogsmark Fridhem lht Haget slåtter
Synnerssiöö qvarn, se Sunnansjö gd med kvarn Kloven ö Fridhem bs Hallarna bergknallar
Säljeryd by Klätten ö Fridsborg lht Hanefors vattenfall
Säljeryd by Klätten ö Friheten lht Haspen åker
?Säljeryd by Knallmossen odlad mark Friheten lht Hasselängen äng
Säljeryd by Knektaslätten betesmark Furulund lht Hasslet åker
Säljeryd by /Se Kolsemyr ägomark Furumosse lht Helgö ö
Säljeryd by *Kong Inges grav gravkulle Furumyr lht Holkamyr mosse
Säljeryd by *Kongsbro stenbro Gatan bs Horsalyckan kärrslåtter
Säljeryd kyrkoh-bost. *Kongsbron »minnesmärke» Gertrudstorp gård Hullerör stenröse
Säljeryd by /Se *Kongsladan »minnesmärke» Gossagård bebyggelse Husåker åker
Säljeryd by /Se *Kongsmeden »minnesmärke» Gottahult gård Husåker åker
Tegnaby by /Se *Kongsängen »minnesmärke» Granatlyckan bs Husåker åker
Torsjö gdr Kopplen ängsmark Granet torp Husåker åker
Thorsjö by Kullakärr kärr Gransholm gård Hytteliden backe
Torsjö gårdar Kullen odlad mark Gransholm Saknas Hårsmyr mosse
Torsjö gdar Kungsbron bro /Se Granstorp Saknas Häjdakällan vattenkälla
?Torsjö by Kungsstigen stig Granstorp by Häjdängen äng
Torsjö by Kungsstigen väg /Se Granstorp, Norra bebyggelse Hässlemossen mosse
Torsjö gdr Kungsstigen gammal väg /Se Granstorp, Södra bebyggelse Högelid backe
Torsjö by /Se Kungsstigen väg /Se Gransås hmd Högsmyr mosse
Torsjö by /Se Kungsängen Saknas /Se Grönadal bs Högsåker åker
Torsjö by /Se Kvarnabäcken bäck Grönadal torp Hörda Mosse mosse
Torsjö by /Se Kyrkebacken backe Grönadal t Inglingehög forngrav
Torsjö gd:ar /Se Kyrksjön sjö Grönadal bs Intaget slåtterkärr
Torsjö Norregård gård /Se *Kyrkosjön sjö Grönalund lht Islyckorna åker
Torsjö Säteri Saknas /Se Kyrksjön sjö Gunnarsskog lht Jons Stampe äng
Torsjö Södregård Saknas /Se Kyrksjön sjö Gunnarstorp lht Jutarebäcken bäck
Torsås by Käringamyr ägomark Gustavsberg lht Jämsmosse madslåtter
Torsås by Lermyren myr Gustavslund lht Jänkeskogen del av skog inhägnad i större
Torsås by Limmerör fornlämning Gärdet bebyggelse Kampalyckan åker
Torsås, Östra by Lindet terräng Gästgivaregården bebyggelse Karl Gustavs Hag slåtter
Torsås, Västra by Lunkebäcken bäck Gölen bebyggelse Katseviken vik
Torsås by Lunkemoen terräng Haga lht Kilamyren mosse
Torsås by /Se Lunket skogsmark Haga lht Kilaträdan åker
Torsås by /Se Lunkeviken vik Hagaberg torp Klintesliderna backar
Torsås by /Se Lyckanshöjd höjdsträckning Hagaborg lht Klintet hagmark
  Mariedal terräng Hagalund torp Klintet skogsmark
  Marken terräng Hagalund hmd Kloåker åker
  Massebäck bäck Hagalund lht Klåenet åker
  Merlanda skogsmark Hagen lht Klåven sten
  Mossholmen sankmark(?) Halleberg lht Klätten sten
  Möresbacken fornlämning Halsbro bro Knaggahagen hagmark
  Norraträdan odlad mark Hamburg lht Knallen madslåtter
  Norrängen äng /Se Hammardal hmd Knektaslätten åker
  Notö ö Hammedal bs Kollselyckan åker
  *Näs äng Hanefors pappersbruk Kollsorna mossar
  Offerkällan vid Ekbacken Saknas /Se Hasslet bs Komyren madslåtter
  Planen terräng Hedvigsdal lht Kopplen betestäppor
  Ratröset gravröse /Se Hedvigsdal, Lilla bs Krokvik vik
  Rottnen sjö Helenetorp lht Kullaskär slåtterkärr
  Rottnen sjö Herregården = 10 Ingelstad Saknas Kvarnabäcken bäck
  Rottnen sjö Hjärtaberg t Kvarnaskärvet mosse
  Rottnen sjö Holmen lht Kyrkebacken åker
  Rottnen sjö Hoppet torp Kyrksjön tappad sjö
  Rottnen sjö Hule lht Kyrkåker åker
  Rottnen sjö Hullgården = 9 Ingelstad bebyggelse Kyrkåker åker
  Rottnen sjö Hultet småställen Källaremossen madslåtter
  Rottnen sjö Hultet hmd Källåkern åker
  Rottnen sjö Hultsfred lht Källäng äng
  Rottnen sjö Hulugård = 11 Ingelstad tullmjölkvarn Käringalyckan åker
  Rottnen sjö Hyttan bs Käringalyckan åker
  Rydet ägomark Håkan Jakobssonsgård = 2 Säljeryd 1 bebyggelse Käringamyr mosse
  Sikabacken backe Håkansgård = 5 Säljeryd bebyggelse Käringaviken vik
  Sjönabben terräng Hårestorp gård Kärnslyckan åker
  Skogslund skogsmark Häjden bebyggelse Ladbacken åker
  Skrabborna ägomark Hälsingelyckan lht Landsvägsträdan åker
  Skräppelandsröret fornlämning Höganäs lht Lasarettet åker
  Skyeån å Högentorp lht Lermyren kärr
  »Skällenäs äng Hökatorpet torp Lindska Odlingen åker
  Slipö ö Hörda Saknas Lunkehagen hagmark
  *Smedholme gränspunkt Hörda Saknas Lunkemon, Lilla skogsmark
  *Smedholme gränspunkt Hörda Svensgård Saknas Lunkemon, Stora skogsmark
  Stavelid ängsmark Hörda Karlsgård Saknas Lunket hagmark
  Stenöarna öar Hörda Saknas Långåker åker
  Stockholmsbacken se Stockholms kulla eklund /Se Hörda by Långemyr torvmosse
  Stockholmskulla el. Stockholmsbacken eklund Ingelhem torp Längdan åker
  Stommabacken odlad mark Ingelstad Saknas Lövsalsträdan åker
  Svarte mosse mosse Ingelstads kvarn Saknas Madbacken byväg
  Sällemyr betesmark Ingelstads Station Saknas Markalyckan åker
  Södra läge ängsmark Ingelstad by Marken hagmark
  Södra läge skogsmark Inglingehög Saknas Mellanhagen hagmark
  Södratorp terräng Johanneslund lht Mjöläng åker
  Thorsjön sjö /Se Johannisdal lht Mossalyckan slåtter
  Torn sjö /Se Jutabroen bro Mossöen slåtter
  Torn, se Torsjön Saknas Järtonsgård = 5 Nöbbeled bebyggelse Myrabolet åkerjord o slåtter
  Thorsa källa källa /Se Kajäng hmd Möresbacken bergknalle
  Thorsa källa källa /Se Karl Jonssonsgård = 1 Hörda bebyggelse Moen hagmark
  Tjuvaträdan betesmark Karlsberg lht Norregårdsslåttern slåttermark
  Torsa kulle höjd /Se Karlsgård bebyggelse Norrelycke åker
  Torsjö mader mad Karlshem bs Norräng åker
  Torsjön sjö Karlshill hmd Notö ö
  Torsjön sjö Karlsnäs torp Nylandslyckan åker
  Torsjön sjö Karlsro lht Nylännet åker
  Torsjön sjö Kilen t Ole Källa vattenkälla
  Torsjön sjö Klintalyckan bs Ormakullen kulle
  Torsjö terräng (triangelpunkt) Klintet bs Osmad förr madslåtter, nu odlat
  Torsjön sjö Knalleborg bs Palmaträdan åker
  Torsjön Saknas /Se Knylan lht Plassarna madslåtter
  Torsjön sjö /Se Kojan bs Pängahålan grop
  Torsjön sjö /Se Kollsebacken lht Ratröret stenröse, nu borttaget
  Torsjön sjö /Se Kringlehultet hmd Rinkabysjön tappad sjö
  Torsjön, se Thorsjön sjö Kristinelund torp Rottnen sjö
  Torsjön sjö /Se Kroken bebyggelse Ryden betesmark
  Thorsås Siö sjö Krokvik banvaktsstuga Ryden hagmark
  Torsån å Kronoberg lht Ryttarehagen hagmark
  Torsån å /Se Kronogård bebyggelse Råbergskällan vattenkälla
  Torsån å /Se Kulladal bs Rävamossen mosse
  Torsån å /Se Kullen hmd /Räva/rumpan udde
  Torsån å /Se Kung Ingels hög, se 1 Inglingehög Saknas Rävåsaliden backe
  Toråsa sjö sjö Kvarnholmen t Rävåsen höjdsträckning
  Toratorpet terräng Kvarnplanen, se 2 Ingelstads kvarn Saknas Rävängen äng
  Tranmyran odlad mark Kvarnplanen lht Sikabacken udde
  Triamossen mosse Kyrkobol lht Sikastenarna stenar
  Tömstycket skogsmark Kyrkolund lht Silverkällan vattenkälla
  Törnvallshagen terräng Kåragård = 5 Torsås bebyggelse Sjättilsängarna förr madslåtter, nu odlat
  Uggle källa offerkälla /Se Kåralycke t Sjögårdshagen hagmark
  Vattlamossen mosse Kåralycke lht Sjöhagen hagmark
  Vändemossen mosse Kåranäs lht Sjökällan vattenkälla
  Västra äng ängsmark Källäng bs Sjöträdan åker
  Yaberg terräng Kärleken bs Sjöängen äng
    Landvinning efter urtappade..., se 13 Ingelstad Saknas Skrabborna slåtter förr, nu odlat
    Lanteryd lht Skräddareträdan åker
    Ledbacken bs Skummahål hagmark
    Liadal lht Skäppelandsröret stenröse
    Lieberg bs Slåtterabrånen slåtter
    Lilla Dal lht Smedlyckan åker
    Lilladal bs Smedmossen slåttermad
    Lillagärde lht Smedängen äng
    Lilla Skåne bs Stallträdan åker
    Lillegård = 1 Granstorp bebyggelse Stallträdan åker
    Lilläng bs Stavelid backe
    Lindeberg bs Stenalyckan åker
    Lindet t Stenbäcken bäck
    Lindkullen lht Stenslyckan åker
    Lingsslätt lht Stenängarna ängar
    Linneberg lht Stenöarna öar
    Lund = 5 Nöbbeled bebyggelse Stigåker åker
    Lundbyholm lht Stigäng äng
    Lundholmen hmd Stockholmsbacken kulle
    Lunkemoen torp Storskogen hagmark
    Lunnagård = 2 Nöbbeled bebyggelse Svarta Kärr kärr
    Lyckanshöjd hmd Svarte Mosse sjö
    Lättagård bebyggelse Svinavallen hagmark
    Lövholmen t Svinåker åker
    Madaholm bs Sällemyr mosse
    Mariedamm lht Söderlycke hagmark
    Marielund bs Södra Läge åker
    Merlanda hmd Södra Läge hagmark
    Moen hmd Södrelycke åker
    Mossbacken lht Talavid äng
    Mossen lht Templet hagmark
    Mossholmen lht Tingkullahagen hagmark
    Movallen torp Tingkullalyckan åker
    Månsagård = 4 Torsjö bebyggelse Tjuvaträdan åker
    Måns Håkanssonsgård bebyggelse Tjuvavråen hagmark
    Möckleryd hmd Tjärdalsängarna ängar
    Mölleslätt bs Tornaliderna backe
    Möre = 3 Torsås bebyggelse Torsjön sjö
    Möre, Norra bebyggelse Tors Källa källa
    Möre, Södra bebyggelse Torsmassa Sänkebir vattenkälla
    Nabben hmd Torsån å
    Nedragården bebyggelse Torsåsmarken hagmark
    Nejsdal bs Tranmyren madslåtter
    Norrahult lht Triamossen mosse
    Norrahult hmd Tröskverksträdan åker
    Norratorp torp Tångakällan vattenkälla
    Norratorp torp Tångalyckan slåtterkärr
    Norratorp lht Tömmstycket källa
    Norregård = 4 Hörda bebyggelse Törnehagakällan vattenkälla
    Norregård bebyggelse Törnvallshagen hagmark
    Norregård = 5 Torsjö bebyggelse Uddamossen mosse
    Norregård bebyggelse Ugglan mosshage
    Norregård, Lilla lhd Vattlakällan vattenkälla
    Norrekvarn lht Vattlamossen mosse
    Norrelund bs Vändemossen mosse
    Norrelund lht Värorna mossar
    Norrlund bebyggelse Västerängarna mossodling
    Nyadal t Västerängen nu hagmark, förr äng
    Nyadal hmd Yaberg berg
    Nybygget bs Yasjön sjö
    Nybygget hmd Ån å
    Nybygget lht Älmåker åker
    Nybygget lht Ängagärdet åker
    Nybygget lht Ängalyckekärret äng
    Nybygget, Lilla lht Österäng åker, förr äng
    Nybygget, Stora lht Österöver hagmark
    Nydala torp Östrahage hagmark
    Nyhem lht  
    Nytorp lht  
    Nöbbele Saknas  
    Nöbbele Saknas  
    Nöbbele Saknas  
    Nöbbele Saknas  
    Nöbbele Saknas  
    Nöbbele Saknas  
    Nöbbeled by  
    Olandshem hmd  
    Oskarslund lht  
    Per Håkanssonsgård bebyggelse  
    Per Jonssonsgård = 7 Torsjö bebyggelse  
    Per Nilssonsgård = 3 Torsjö bebyggelse  
    Per Svenssonsgård = 7 Hörda bebyggelse  
    Petersdal lht  
    Peterslund hmd  
    Planen bs  
    Postgård = 4 Ingelstad bebyggelse  
    Prästgård bebyggelse  
    Pyttet t  
    Rislyckan Saknas  
    Rosalyckan bs  
    Rosalyckan lht  
    Rosenberg lht  
    Rosenholm lht  
    Rutsberg lht  
    Ryadal lht  
    Rydelycke bs  
    Rydet torp  
    Rydet bs  
    Rydet torp  
    Rydholm lht  
    Rydholmen bs  
    Ryssagården Saknas  
    Ryssagård, Norra hmd  
    Ryssagård, Södra hmd  
    Rävåsen lht  
    Sakristorp lht  
    Sandkullen bs  
    Sandsjö torp  
    Sandstaden bs  
    Simonsgård = 1 Torsjö bebyggelse  
    Sjöbacken bs  
    Sjöboholm bs  
    Sjöboholm lht  
    Sjöbol = 7 Torsås bebyggelse  
    Sjöbolund lht  
    Sjöborgen lht  
    Sjögård Saknas  
    Sjöholmen lht  
    Sjölyckan hmd  
    Sjölyckorna hmd  
    Sjöudden bs  
    Sjövik lht  
    Sjöäng lht  
    Skogshill lht  
    Skogshill hmd  
    Skogslund lht  
    Skogslund t  
    Skogsnäs lht  
    Skogsryd lht  
    Skomakaregården bebyggelse  
    Slottet bs  
    Slåttern bs  
    Slåttern lht  
    Smedgård = 6 Säljeryd 1 Saknas  
    Solbacken lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhäll hmd  
    Solvik lht  
    Somra lht  
    Stensholm lht  
    Stensholm lht  
    Stensnäs hmd  
    Stommen = 6 Torsås bebyggelse  
    Stångsmåla lht  
    Sundsholm lht  
    Sunnansjö gård  
    Sunnanskog lht  
    Sunnanvik t  
    Svensagård Saknas  
    Svenstorp lhlt  
    Svenstorp torp  
    Svängen bebyggelse  
    Sållagård = 3 Hörda bebyggelse  
    Sållaregård = 3 Hörda bebyggelse  
    Säljeryd Saknas  
    Säljeryd by  
    Säljeryd Gertonsgård Saknas  
    Säteriet = 8 Torsjö Saknas  
    Söderkvarn lht  
    Södralund Saknas  
    Södratorp hmd  
    Södratorp torp  
    Södratorp torp  
    Södrebol lht  
    Södregård = 5 Hörda bebyggelse  
    Södregård = 8 Ingelstad bebyggelse  
    Södregård = 6 Torsjö bebyggelse  
    Sörlund bebyggelse  
    Tomtebo lht  
    Tornslund lht  
    Torsbäck t  
    Torsjö Jonsgård Saknas  
    Torsjö Nilsgård Saknas  
    Torsjö by  
    Torsjö Saknas  
    Torsjöhult lht  
    Torslund lht  
    Torslund lht  
    Torsnäs lht  
    Torsås Saknas  
    Torsås by  
    Trekanten lht  
    Trillander lht  
    Trottagård = 5 Hörda ½ Saknas  
    Trottagård = 3 Nöbbeled bebyggelse  
    Tällebacken bs  
    Vidingatorpet gård  
    Viggen bs  
    Viken bs  
    Vilhelmsberg lht  
    Västraberg lht  
    Västregård = 1 Askeberga 1 Saknas  
    Yaberg lht  
    Åbol lht  
    Ängaholm lht  
    Ängalund bs  
    Änganäs lht  
    Äspegård bebyggelse  
    Ödegärde = 1 Torsås 1 bebyggelse  
    Örnsholm torp  
    Östralund lht  
    Östra läget lht  
    Östramo hmd  
    Östratorp lht  
    Östratorp hmd  
    Östregård = 2 Askeberga bebyggelse  
    Övragården bebyggelse  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.