ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vederslövs socken : Kinnevalds härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 142 Naturnamn : 97 Bebyggelsenamn : 285 Naturnamn : 197
Vederslöv sn Alehagen terräng Wederslöf Socken socken Nummerförteckning förteckning
Vederslöv sn /Se Barnasjön sjö Vederslöv sn Nummerförteckning förteckning
Vederslöv socken Björkudden udde Anderstorp lht Nummerförteckning förteckning
Vederslöv sn Blomdala terräng Aspelund lht Alehagen hage
Vederslöv socken +Boaryet äng /Se Aspelund lht Alekärret åker
Vederslöv by o. sn Brändasjö sjö Backarna f.d. t. Almängen äng
Vederslöv gård o. socken Böleliden terräng Backen Saknas Aplatången kärr
Vederslöv socken, gd. Dammabacken ägomark Baste f.d. t. Apostlaboken träd
Vederslöv sn Ekebacken, Norra terräng Bergsdal lht Backanäset åker
Vederslöv socken Ekebacken, Södra betesmark Björkelund lht Backåkern åker
Vederslöv sn *Fialed gränsmärke Björkelund lht Banasjö sjö
Vederslöv sn *Fialäget gränsmärke Björkelund lht Basteröet stenröse
Vederslöv sn Fällavik vik Björkelyckan lht Bekännelserummet kärr
Vederslöv sn Grips udde udde Björkhaga lht Boaryet äng
Vederslöf sn *Gråsten f.d.? gränsmärke Björkholmen hmd Bockatäpporna åkrar
Vederslöv sn *Grötahall gränsmärke Blomdala f.d. t. Bolet slåtteräng
Vederslöv sn *Grötahall gränsmärke Boda lht Brändasjö sjö
Vederslöv sn *Grötehall gränsmärke Bokelund lht Busalien höjd
Vederslöv sn *Grötshall gränsmärke Bokelund lht Bårdalyckan åker
Vederslöv sn Gumäng odlad mark Boslyckan f.d. S.T. Bärabacken höjd
Vederslöv sn /Se Hacket ägomark Brändaholm bs. Bölelien backe
Vederslöv sn Harakull ägomark Busens f.d. t. Dammåker åker
Vederslöv sn /Se Hattahall gränsmärke Byggehannens Saknas Dankabrunnen brunn
Vederslöv sn /Se Hattahall gränsmärke Bökebacken enst. hmn Djursbackarna åker och äng
Vederslöv sn /Se Hatta hall gränsmärke Dallyckan lht Drängagråten åker
Vederslöv sn /Se Hattahall gränsmärke Dammabacken f.d. t. Ebbaryet åker
Vederslöv sn /Se Hattahall terräng Dammajoanens f.d. t. Eländesåkern åker
Vederslöv sn /Se Hjortenaklint terräng Duvelund lht. Fiskarele grind och åker
Vederslöv sn /Se +Hjälmsryet åker /Se Ekamossen f.d. t. Fiskareäng äng
Vederslöv sn /Se Holmen terräng Ekebacken, Norra hmd. Fårahagen hage
Bökebacken by Hufvudhall gränsmärke Ekebacken, Södra hmd. Fällavik vik
Bökebacken by Hufvudhall gränsmärke Enebacken hmd. Gamlesvensträan åker
Dänninge Saknas /Se hufvudhall gränsmärke Enelyckan lht Gatelyckan åker
Hyttan lht /Se Hufvudhall gränsmärke Evedal lht Gatelyckan åker
*Ljungsbacka Saknas Hullaberg triangelpunkt Framnäs lht Gatemunnen vägkors
Ljungsåkra by Hultet ägomark Fridhem lht Gateskiften åker
Ljungsåkra by Hästängarna åker /Se Fridhem lht Getaboledet grind
Ljungsåkra by Hörnet terräng Fridhem lht Getabolyckan åker
Ljungsåkra by Jungfruö ö Fridhem lht. Gibbaträena åker
Ljungsåkra by Kullaröret fornminne /Se Fridhem lht Grönagång äng
Ljungsåkra by Kvarnabäcken bäck Fridhem lht Gubbalyckan åker
Ljungsåkra by Käringabäcken bäck Fågelbergs f.d. bs. Gubbalyckan åker
Ljungsåkra by *Lund, Stora gränsmärke Fållen lht Gummalyckan åker
Ljungsåkra by Mad sjö sjö Fällan f.d. t. Gåsahagen hage
Ljungsåkra f.d. sätesgård Madsjö sjö Fällan f.d. t. Gåsakällan källa
Ljungsåkra f.d. sätesgård Mad sjö sjö Gamleviks f.d. t. Gärdeskällan källa
Ljungsåkra by Mad sjö sjö Gatan f.d. bs. Gärdet åker
Ljungsåkra by Morgongåvan fornminnesplats /Se Gatan Saknas Hackeman odlat kärr
Ljungsåkra by marn sjö Granakajans f.d. bs. Hallabolet åker
Ljungsåkra by Maren sjö Granäng f.d. bs. Harakull åker
Ljungsåkra by Nabbaviken vik Granäng f.d. t. Hattahall sten
Ljungsåkra by Nöbbele lund lund /Se Granäng f.d. bs. Hemmanäset åker
Ljungsåkra by Odenslanda terräng (triangelpunkt) Grönaberg lht Hermesäng åker och äng
Ljungsåkra by Ormabacken fornlämning /Se Grönadal hmd. Hjortenaklint berg
?Ljungsåkra by Oxö halvö Grönadal f.d. t. Hjälmsryet åker
Ljungsåkra by /Se Planen ägomark Gumängen f.d. lht Hultet utskift
Ljungsåkra by /Se Raftaholme holme Gökens f.d. t. Hollaberget åker
Lockarör by Ringstorp ägomark Hacket lht Holmåker åker
Lockarör by Rävamad ägomark Haga lht. Hultakärren kärr
Nöbbele by *Rävalund gränsmärke Hagalund f.d. t. Hundamassaträdan åker
Nöbbele by Röebäcken bäck Hagalund lht Husåker åker
Nöbbele by Sandbacken ägomark Hagatorpet t Hålken källa
Nöbbele by Seftakälla källa Hagen hmd Hänget åker och äng
Nöbbele by Siffersta källa Saknas /Se Hallen f.d. t. Hästängarna åker
Nöbbeled by Sjöbacken backe Hanebacke lht Hästängsträan åker
Nöbbele by /Se Sjöbacken terräng Hejdukas lht Högalyckan åker
[Odensholm] Saknas Sjöviken göl Herragården Saknas Intäkten åker
Odenslanda by Sjöviken sjö Herrängen Saknas Intäkten åker
Odenslanda by Slinkö ö Hildeslund lht Jylpan kärrhåla
Odenslanda by Snugge, Lilla ägomark Hjorthemmet lht Kammeråkern åker
Odenslanda by Stenhagsviken vik Hjälmalyckan lht Kilaträan åker
Odenslanda by *Stora Lund gränsmärke Holaberget hmd Kittehål kärr
Odenslanda by Tjuvaröret, Lilla fornlämning /Se Holmen f.d. t. Knektaängen äng
Odenslanda by Tjuvaröret, Stora fornlämning /Se Hultahagen f.d. t. Kohagen åker
Odenslanda by *Tofta sjö sjö Hultatorp lht Kontantalien höjd
Odenslanda by *Toftasjön sjö Hultatorpet lht Kontantalyckan åker
Odenslanda by Tåfta siön sjö Hultet f.d. bs. Kringletakärr kärr
Odenslanda [Odensholm] Saknas Tångasjön sjö Hultet lht. Kunahålorna sandhålor
Odenslanda by Tångasjön sjö /Se Hultet f.d. t. Kvarnabäcken bäck
Odenslanda by Ulvaberg berg Hultet f.d. bs. Kvicksåker åker
Odenslanda by Ulvaberg berg Hultet f.d. t. Kyrkebacken höjd
Odenslanda by Vederslövssjön sjö Hundamassens f.d. bs. Kyrkåkern åker
Odenslanda by Vederslövssjön sjö Hundapetterjohans f.d. bs. Källerängen äng
Odenslanda by Vederslövssjön sjö Hyttan f.d. bs. Käringabäcken bäck
Odenslanda by /Se Vederslövssjön sjö Hålan f.d. bs. Käringalyckan åker
Odenslanda by /Se Vederslövssjön sjö Häftigs f.d. bs. Lammabolet åker
Odenslanda by /Se Vederslövssjön sjö Högadal lht Lekarystenen sten
Odenslanda by /Se Vidarskullar fornlämningsplats /Se Högahult lht Lekarysåkern åker
Odenslanda by /Se Vidarskullar gravfäll /Se Högalund lht Lirelyckan åker
Odenslanda by /Se wille Siöö sjö Högalund lht Ljungfälleberget höjd
Odenslanda by /Se Vråahacket terräng Hörnet f.d. bs. Lunnåkern åker
Odenslanda by /Se Västragärde ägomark Jonsamians bs. Lyckan åker
Siffersta gammalt namn på gd (äv. källa) /Se *Yxnaprång gränsmärke Jonstorp f.d. S.T. Lyckorna åkrar
Snugge gd /Se *Yxnaspång f.d. gränsmärke Karlstorp hmd. Långakärr kärr
*Storegården förr gd *Yxnaprång gränsmärke Karlstorp hmd. Långebro vägbank
*Storegården gd Ökahagen ägomark Knallana hmd. Långlyckan åker
Ulfsryd förr gård Östratorp ägomark Knusamassens hmd. Långåkern åker
?Ulvsryd gd   Kristinelund lht Maboängar åker
Ulvsryd by /Se   Kristinelund lht Markusäng äng
Ulfsryd by /Se   Kroken f.d. bs. Masjö sjö
Valeryd by   Kronäng lht Mellenfällan åker
Valeryd by   Kronängen lht Morgongåvan åker
Valeryd by /Se   Kråkenabben enst. hmn. Mossalyckan åker
Valeryd by /Se   Kullen lht Mossängen äng
Vederslöv gd   Kullen lht Myren åker
Vederslöv by   Källeberg hmd. Märängen äng
Vederslöv gård o. socken   Källehult lht. Möckelen åker
Vederslöv by   Källelycke lht Nerelyckan åker
Vederslöf by   Källäng bs. Norrelyckebäck bäck
Vederslöv by   Kärret lht Norråker åker
Vederslöv by   Lannarike lht. Norräng åker
Vederslöv by   Lekas Saknas Nyehage hage
Vederslöv by   Lia Saknas Nylännet åker
Vederslöv by   Lidhem lht Nystuträan åker
Vederslöv by   Lillasnugge f.d. t. Nöbbeleleet grind
Vederslöv by   Lillelund lht Nöbbeleängen äng
Vederslöv by   Lisekallgård f.d. t Ormabacken höjd
Vederslöv by   Ljungshill lht Ormaröen stenröse
Vederslöv by   Ljungsåkra by Oslebolet äng
Vederslöv by   Ljungsåkra gård Oxahagen åker
Vederslöv by o. socken   Ljungsåkra gård Oxö halvö
Vederslöv by o. socken   Ljusandal bs. Pielipen äng
Vederslöv by   Lockarör Saknas Prästalandet strandremsa
Vederslöv by   Lunden hmd Raftaholme ö
Vederslöv by   Lunket Saknas Rausen åker
Vederslöv by   Lurestället eller Lurans Saknas Risängarna åker och äng
Vederslöv fordom sätesgård /Se   Lusten f.d. bs. Ryalyckan åker
Vederslöv förr sätesgård   Lyckan hmd. Rånen åker
Vederslöv by /Se   Lyckorna f.d. bs. Rävama åker
Vederslöv by o. sn /Se   Låckarör enstakahemman Röebäcken bäck
Vederslövs Gatugård Saknas /Se   Långens f.d. bs. Röerna åkrar
Villandsnäs gd   Lövingsgården Saknas Röeträe åker
Villtofta by   Lövs f.d. t. Rönnelyckan åker
Villtofta by   Markhusas f.d. t. Sandbacken åker
Villtofta by   Mellangården hmd. Saungen åker
Villtofta by   Mysajöddens f.d. bs. Schåjdafere skogsmark
Villtofta by   Målaregärdet hmd. Seftakälle källa
Villtofta by   Märatorpet hmd. Sjunkemyr kärr
Villtofta by   Möckläng f.d. bs. Sjöåker åker
Villtofta by /Se   Nabben Saknas Sjöåkern åker
Villtofta by /Se   Norraberg t. Skaladamm fall
Östanstorp by   Norratorp lht Skatekull åker
    Norratorp f.d. t. Skeften åker
    Norrelycke lht Skiftet hage
    Nyadal lht Skingan åker
    Nyatorp lht. Skogslyckan åker
    Nybygget lht Skomakarehagen hage
    Nybygget lht Skvaltabäck Saknas
    Nydala lht Slåttrana äng
    Nydala f.d. bs. Solbacken åkrar
    Nydala lht Solberget åker
    Nyehage hmd. Spjället åker
    Nyestue Saknas Stampana åkrar
    Nylännet f.d. bs. Starkakallgårn åker
    Näratorpet lht Stejlabackarna höjder
    Näset Saknas Stejlakällan källa
    Nöbbele Saknas Stinnkakeberget höjd
    Nöbbeled by Stommabolet äng
    Nöbbele Liagård Saknas Storåker åker
    Nöbbeled Liag. gård Storängarna ängsmark
    Nöbbele Lunnagård Saknas Storängsdiket dike
    Nöbbeled Lunnag. gård Strandahagen hage
    Nöbbele Getagård Saknas Stubbalyckan åker
    Nöbbeled Getag. gård Stuelyckan åker
    Nöbbele Norregård Saknas Stummagärdet åker
    Nöbbeled Nosseg. gård Stummaröen stenrösen
    Nöbbele Tångagård Saknas Stummaträena åker
    Nöbbeled Tångag. gård Stångåker åker
    Nöbbele Frälsegård Saknas Södragärde åker
    Nöbbeled Frälseg. gård Söråkra åker
    Nöbbele Ödegård Saknas Söråkralyckan åker
    Nöbbeled Ödeg. gård Sötosten åker
    Nöbbeled lht Tingsträdorna åkrar
    Nöbbeled lht Tjurvallastenen sten
    Nöbbeleryd hmd. Tjuvabiten åker
    Odenslanda by Tjuvaröet stenröse
    Odenslanda by Tjyllelyckorna åker
    Odenslanda Norreg. gård Tjyllenäbben åker
    Odenslanda Hansag. gård Tomtalyckan åker
    Odenslanda Söderg. gård Tomtalyckan åker
    Odenslanda Thorag. gård Träleborg åker
    Odenslanda Höga gård Tueängen äng
    Odenslanda Lunag. gård Tuvängamossen åker
    Odenslanda Månsag. gård Tuängen äng
    Pekenerens f.d. bs. Tångasjö sjö
    Peret hmd Ulvalyckan åker
    Planen f.d. t. Varingshall sten
    Planen f.d. bs. Vederslöfssjön sjö
    Pläggeboa lht Villtoftasjön sjö
    Prästagården Saknas Vinterlyckan åker
    Prästatorpet f.d. t. Vråshacket åker
    Prästerikens f.d. t. Vråbacken höjd
    Ringstorp f.d. t. Våffleberget höjd
    Rosendal lht Västragärde åker
    Rosenlund lht Ängabacken höjd
    Rydet lht Ödegårdsträdan åker
    Rydet f.d. bs. Örtan åker
    Röerna hmd.  
    Sandbacken hmd.  
    Sandvik f.d. t.  
    Sarens t.  
    Simenas Saknas  
    Sjöabohl enstakahmn.  
    Sjöalyckan hmd.  
    Sjöanäs hmd.  
    Sjöatången enst. hmn.  
    Sjöbacken f.d. bs.  
    Sjöbacken f.d. t.  
    Sjöbacken f.d. t.  
    Sjömossen lht  
    Sjöåker f.d. torp  
    Skarpens lht  
    Skiften lht  
    Skogen f.d. t.  
    Skogslund lht  
    Skogslund avs. lht  
    Skogslund skiften, lht  
    Skogslyckan lht  
    Skogträan f.d. t.  
    Skräddaregården hmd.  
    Skutlyckan lht.  
    Skärvaholm lht  
    Smealien f.d. bs.  
    Smeanas Saknas  
    Snugge Saknas  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Spelekallens Saknas  
    Spelemassens lht  
    Storäng hmd.  
    Strandtorpet lht  
    Svensajohansens hmd.  
    Svensamelas f.d. bs.  
    Svenstorp lht  
    Sälls f.d. S.T.  
    Södragärde hmd.  
    Södraryd f.d. S.T.  
    Södraryd f.d. bs.  
    Södratorp lht  
    Södratorp lht  
    Tant bs  
    Torpet hmd.  
    Trädan Saknas  
    Tången Saknas  
    Ulvsryd Saknas  
    Ulfsryd enst. hmn  
    Ulvsryd by  
    Wahleryd by  
    Wahleryd Norreg. gård  
    Wahleryd Söderg. gård  
    Wahleryd Saknas  
    Valens f.d. bs.  
    Vasparebacken hmd.  
    Wederslöf by  
    Waderslöf Gatug. gård  
    Wederslöf Stom gård  
    Wederslöf Bossg. gård  
    Wederslöf Ringag. gård  
    Wederslöf Bergag. gård  
    Wederslöf Backeg. gård  
    Wederslöf gård  
    Willansnäs enst. hmn.  
    Willtofta by  
    Villtofta by  
    Willtolfta Gummag. gård  
    Willtofta gård  
    Willtofta Söderg. gård  
    Willtofta Långaryd gård  
    Willtolfa Norreg. gård  
    Vråen hmd.  
    Väghult lht  
    Västragärde hmd.  
    Västrakärr Saknas  
    Västraryd Saknas  
    Västratorp lht  
    Åkebacken hmd.  
    Älmannesens f.d. bs.  
    Änganäs f.d. bs.  
    Ökahagen f.d. t.  
    Östanstorp by  
    Östantorp Norreg. gård  
    Östanstorp Söderg. gård  
    Östraberg hmd.  
    Östratorp t.  
    Östratorp hmd.  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.