ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dänningelanda socken : Kinnevalds härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 37 Naturnamn : 28 Bebyggelsenamn : 92 Naturnamn : 51
Dänningelanda sn Bergunda Siön, se Södresjö sjö Dränningelanda sn o. by Baståkern åker
Dänningelanda sn /Se Bergunasiö sjö Dänningelanda Socken Saknas Bokebacken höjd
Dänningelanda sn Bergunna-siön sjö Dängjalanda sn Bokalyckan åker
Dänningelanda socken Bergunda Siön sjö Biskopamajans f.d. bs Brännvinslien höjd
Dänningelanda by och socken Bokebacke-n ägomark Björkeberg lht Drottningadalslien höjd
Dänningelanda by Domarringen fornlämning Björkelund lht Enåker åker
Dänningelanda sn Galtamyr myrmark Björkelyckan bs Fiskarspången spånd
Dänningelanda sn Gotland ägomark Björkelyckan hmd Galtamosse mosse
Däningelanda sn Grönadal ägomark Björkhaga lht Gottland åker
Dänningelanda sn /Se Göla backen terräng Bolet lht Grönadalamossen mosse
Dänningelanda sn /Se Gölen f.d. göl Bygget f.d. bs Gölabacken höjd
Dänningelanda sn Kättils kulle fornlämning Bygget, Norra lht Gölen vattensaml.
Dänningelanda sn /Se Kättilstorpagölen göl Datatorpet f.d. t. Hagaträan åker
Dänningelanda sn /Se Nybygget ägomark Duvelund bs Haget utägor
Dänningelanda sn /Se Sevedsängagölen göl Dänningelanda by Hammeholm utägor
Dänningelanda sn /Se Silverkällan fornlämning Dänningegård bebyggelse Hjulbäckslien höjd
Dänningelanda sn /Se Sjunkebro terräng Dänningelanda Korpag. gård Hultaträdan åker
Dänningelanda sn /Se Skogsholm betesmark Dänningelanda Korsag. gård Hästskon vägskäl
Dänningelanda sn /Se Skrehallarna berg m. hällristn. /Se Dänningelanda Morreg. gård Jönsagärdshallar stenar
Dänningelanda sn /Se Skrehallarna fornlämning Dänningelanda Lilleg. gård Kilen åker
Dänningelanda sn /Se Smedalyckan ägomark Dänningelanda Skåningag. gård Kjettilstorpagölen göl
Dänninge gd /Se Södresjö sjö Dänningelanda Österg. gård Kyrkeleet åker med stätta
Dänninge gd /Se Södresjö sjö Dänningelanda Röfvag. gård Kyrkesjön kärr
Dänningelanda by Södresjö sjö Dänningelanda Jönsag. gård Kyrketrädet, Stora träd
Dänningelanda by Södresjö sjö Feremossen f.d. t. Källåker åker
Dänningelanda by Södresjö sjö Fredriksborg lht Källåker åker
Dänningelanda by Torpagöl göl Fridhem bs Käringabackarna höjder
Dänningelanda by Ulvaberg berg Grens Saknas Lunnabacken höjd
Dänningelanda poststation /Se   Grönadal f.d. bs. Mossen åker
Kättilstorp by   Gullgubbens hmd Norragårdsträdor åkrar
Kettilstorp by   Göljabro bs. Norragärde åker
Rinkaby by /Se   Hagalund f.d. bs. Punschabacken höjd
Skogstorp f.d. torp?   Hammedal lht Rimbergskallgård åker
Slätteryd by   Herrängen Saknas Sevesgöl göl
Slätteryd by   Hiet öknamn på hmd Sjunkebro vägbank över kärr
Torpa by /Se   Hjulbäcken f.d. bs. Skåningagårdsmarken utägor
Vrenabacken hmd /Se   Höjden lht Skåningagårdsängen äng
    Johanagustagård hmd Smealyckan åker
    Karlslund lht Svartegöl Saknas
    Karlsro lht Södrasjön sjö
    Kättilstorp Saknas Söråkern åker
    Kjettilstorp enst. hmm. Tegen åker
    Klockansgård hmd Tjuvapellas skogsmark
    Kåjtet hmd. Tjuvavrån åker
    Käckaträdan f.d. bs. Torpagöl sjö
    Källedal bs. Träan åker
    Lidhem Saknas Vännskärr kärr
    Lihem lht Västrahällning åker
    Lihem lht Ängaträan åker
    Lingströms f.d. bs. Ängaträan åker
    Lugnadal lht Östraträda åker
    Lugnet f.d. bs.  
    Lyckanshöjd lht  
    Lövhaga lht  
    Natthagen lht  
    Norraberg lht  
    Norratorp lht  
    Nyadal lht  
    Nyadal bs.  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Planen lht  
    Planen f.d. t.  
    Sakrissons f.d. bs.  
    Salmonsgård hmd  
    Sandbergs f.d. t.  
    Sibyllans f.d. t.  
    Sjöanäs t.  
    Sjöbolet lht  
    Sjöholmen lht  
    Sjöliden t.  
    Skogen f.d. t.  
    Skogsholm f.d. bs.  
    Skogslund lht  
    Skogslund f.d. t.  
    Skogstorp bs.  
    Slätteryd enst. hmn.  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Stockabro f.d. bs.  
    Strands Saknas  
    Torpa by  
    Torpa Hospitalsgård gård  
    Torpa Söderg. gård  
    Torpa Norreg. gård  
    Torpa Lilleg. gård  
    Torpa Lång Saknas  
    Trastas f.d. bs.  
    Trekanten Saknas  
    Viktors lht.  
    Västraryd lht  
    Älmåsen f.d. bs.  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.