ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Odensjö socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 499 Bebyggelsenamn : 256 Naturnamn : 236
Odhensrydh se Odensjö sn Almatorpet odlad mark Odensjö socken (by) Nummerförteckning förteckning
Odensjö sn Almatorpet terräng Odensjö socken Nummerförteckning förteckning
Odensjö socken Aludden udde Odensjö sn Nummerförteckning förteckning
Odensjö sn Aludden udde Odensjö by Nummerförteckning förteckning
Odensjö sn Amerika,Lilla holme Odensjö sn Alingsås ås
Odensjö sn Amerika,Lilla holme Odensjö socken Alåker åker
Odensjö sn Aplaviken vik Alingsberg lht Amerika ö
Odensjö sn Aplaviken vik Almatorpet f.d. t Backåker åker
Odensjö sn Aspelund terräng Anekullen hmdl Bergabackarna höjder
Odensjö sn Aspelund terräng Annastines se Backen f.d. bs Besanabb udde
Odensjö sn Aspholmen holme Annastinestuga f.d. bs Bjerkön Saknas
Odensjö sn /Se Aspholmen holme Anudden se Enudden f.d. t Bjärkö ö
Odensjö sn Bastekärret kärr Backen lht Bjärnäsaudde udde
Odensjö sn Bastekärret kärr Backen f.d. t Björkönaå å
Odensjö Saknas Bergabackarna backar Bastebrittans f.d. bs Björköns Kronopark Saknas
Odensjö sn Bergabackarna terräng Berget f.d. t Björnesand vik
Odensjö sn Berget berg Berghem lht Blåvik vik
Odensjö socken /Se Berget berg Bjerkenäs se Björkenäs beb Bockahalla berg
Odensjö sn Berget höjd Bjärkenäs by Bockö, Lille ö
Odensjö sn Berget berg Bjärkenäs Norrgård, se Björkenäs Norrgård beb Bockö, Store ö
Odensjö sn Besanabb udde Bjärkenäs södergård se Björkenäs södergård beb Boelsbacken åker
Odensjö sn /Se Bjälkaviken vik Bjärnäs se Björkenäs beb Bolmen sjö
Odensjö sn /Se Bjärkö ö Björkdala lht Bredevik vik
Odensjö sn /Se Bjärkö ö Björkelund lht Bredtegen åker
Odensjö sn /Se Bjärkö ö Björkelund lht Brinkarna fiskeplats
Odensjö by och sn /Se Bjärkö holme halvö Björkelund se Låckamås f.d. t Brännåkerslid backe
Odensjö by o. sn /Se Bjärkö holme halvö Björkenäs gård Bulleboviken vik
Odensjö sn /Se Bjärnäsa udde triangelpunkt Björkenäs Norrgård beb Byxåker åker
Odensjö sn /Se Björck ö se Bjärkö ö Björkenäs Södergård beb Bökesjö sjö
Odensjö sn Björköna å å Björkhamra lht Bökäng åker
Odensjö sn /Se Björkönaå å Björkön by Dammaån å
Odensjö sn /Se Björkönaå å Björkön by Dejahall sten
Odensjö sn /Se Björkönaå å Blekinge gårdar Djupsholmen udde
Odensjö by o. sn /Se Björnamossen mosse Blekinge gård Drakaröret stenröse
Odensjö sn /Se Björnamossen mosse Blomsholm t Drattensvik vik
Odensjö sn /Se Björnesand vik Blomsmaries f.d. t Dullansfåll f.d. t
»oodensrydh» se Odensjö sn Björnesand vik? Boalt se Bohult beb Dungadalen dalsänka
Bjärkenäs by Björnö terräng Bohult gård Ekåker åker
Björkenäs by Blekingeudden udde Bohult gård Fagerlid t.
Björkenäs by Blåvik vik Bohult, Södra f.d. hmdl Fjölaviken vik
Björkenäs by Blåvik vik Bolls se Lugnet beb Flämäng äng
Bjerkenäs by Bockahallar udde Borgen hmdl Framrafåll åker
Björknäs by /Se Bockö,Lille ö Borgholm lht Fållaviken vik
Björkön gd Bockö,Store ö Bosagården gård Fållen åker
Björkön by Bokelund terräng och odlad mark Brostorp se Västerdal hmdl Fållåker åker
Björkön f.d.militiebost. Bokelund terräng Bullebo se Fällan beb Gatåkern åker
Blekinge bebyggelse /Se Boksholmen halvö Buskarna f.d. t Getryggen jordlägenhet
Blekinge by /Se Boksholmen udde Bäcken f.d. bs Gettersö ö
Bohult f.d.militiebost Boksiö se Bökesjö sjö Dalen f.d. bs Getter(s)ö Saknas
Gårdshult by Bolls odlad mark Dammen hmdl Granekärret mosse
Hult by Bolls åker Dolkafållen f.d. bs Gravemosse mosse
Hästhult by Bolmen sjö Drejarns f.d. t Gråberg sten
Loshult by /Se Bolmen sjö Dungarna hmdl Gråhålsvägen väg
Löckna by Bolmen sjö Dyhult gård (torp) Gråtareplåten åker
Löckna by Bolmen sjö Dyhult utgårdar Gräshagen äng
Löckna by Bolmen sjö Dyhult lht Gubbenshult bokdunge
Löckna bebyggelse /Se Bolmen sjö Ekebacken f.d. t Gårdö höjd
Löckna by /Se Bolmen sjö Ekeberg lht Gäddemaden vik
Moanäs by Bolmen sjö Enebo lht Gäddeviken vik
Moanäs by Bolmen sjö Enudden f.d. t Gärdesudden udde
Moanäs by Bolmen sjö Fagerlid lht Gönamossen mosse
?Odensjö by o. sn Bolmen sjö /Se Fagerlid lht Harakullen höjd
Odensjö by Bolmen sjö /Se Fridhem lht Hassleåkern åker
Odensjö poststation /Se Borgs odlad mark Fridhem lht Hinngårdsgård åker
»offritzhylta?» Saknas Borgs betesmark Fridhem lht Hinngårdsåker åker
?Ryd by /Se Bredvik vik Furelund f.d. t Hultabjänn skog
Ryd by /Se Bredvik vik Furulund lht Hultaviken vik
Röshult by Brändemosse mosse Fågelsång se Hålan Saknas Hålabäcken bäck
Röshult by Bullerbo strandmark Fällan f.d. t Hålintaget äng
Röshult by /Se Bullerbo skogsparti Fälletorpen f.d. t Hästen klippa
Salleberg f.d.torp /Se Bullerboviken vik Fältabo f.d. t Högaholm holme
Skrinhult by Bullerboviken vik Gastamötet f.d. t Hägegata åker
Skrinhult gdr Bullerfällan skogsmark? Gransbo f.d.t Hökavik vik
?Slattekå Saknas /Se Bullerfällan skogsparti Gräshagen äng Ilaresjön göl
*Smørberksrydh Saknas Bökesjö sjö Grönadal f.d. t Ingelsö ö
*Smørberksrydh Saknas Bökesjö sjö Gårdset se Gårdshult Saknas Intaget nyodling
»Songa» förr ödetorp Bökesjö sjö Gådset gård Intagsmaden mad
Torarp by /Se Bökesjö sjö Gårdshult gård Intäktan åker
Torarp by Dejahall grund Gäkestorp gårdar Jurnaviken vik
?Torseryd by Dejahall skär Gällestorp gård Jutudden udde
Torseryd by /Se Djupsholme holme Götabo se Hyltan Saknas Jäppen åker
Torseryd by /Se Djupaholme holme Hallalund lht Jättaberget berg
Torseryd by /Se Drag, Lilla sund Hult gård Jättabron stenrevel
Torseryd by /Se Drag, Stora sund Hyltan gård Jättabron stenrevel
Vret by /Se Dragaröret fornlämning Hyltan gård Jättabron udde med stenröse
»Væwestakøp» förr ödetorp Drattensvik vik Hylte gårdar Jättasjö sjö
Ånäs by /Se Dungarna terräng Hytte gård Kallevik vik
  Dyalta mosse mosse Hyltebacken lht Kallgårdsåkern åker
  Dyalta mosse mosse Hålan f.d. t Kalvahagen mader
  Ekelyckeviken vik Häjnen skog och åker Killetegen åker
  Ekelyckeviken vik Hästhult by Kistuddarna uddar i mosse
  *Ekevad f.d.gränsmärke Hästhult gård Kittebacke åker
  Eksholmen halvö Höganäs lht Kittebacke åker
  Eksholmen udde Höttjatorp f.d. t Klavavägen genstig /Se
  Ekö halvö Ingrids f.d. bs Klaven skogsskift
  Ekö halvö Jorspannefåll f.d. t Kloviken vik
  Enuddaviken vik Karlshult lht Kloåker åker
  Enuddaviken vik Karlslund lht Kohagen skog
  Enudden udde Karlsro lht Kohagön ö
  Fagerlid triangelpkt Karsagården gård Komaden vik
  Fagerlid triangelpunkt Killebjär f.d. t Kringlan ö
  Fiskeviken vik Killekull f.d. t Kråkevik vik
  Fiskgjuseholmen holme Klöverne f.d. hmdl Krösenakullen höjd
  Fiskgjuseholmen holme Knektatorpet f.d. t Kvarnåker åker
  Fjölaviken vik Knösabo f.d. t Kvarnängen mad
  Fjölaviken vik Kryckebo se Sågstugan Saknas Kvinnesbråten åker
  *Flynabben f.d.gränsmärke Kvarnen lht Kyrkebacken stenröse
  Flyrocknen terräng Kullen se Ljugarekullen f.d. t Kyrkeliden backe
  Furudden udde Kyrkeberget lht Kyrkeviken vik
  Furuholmarna udde Kåtabo f.d. t Kärret betesmark
  Furuudden udde Lillahult lht Ladefållen åker
  Furöholmarna terräng Lindeslund lht Landsvägsfållen åker
  Fågelsång ägomark Lindsberg lht Langenabb udde
  Fållavik vik Lingsborg lht Lidsåker åker
  Fållaviken vik Ljungarekullen f.d. t Lillemånsavägen väg
  Fållen ägomark Loftsgård gårdar Lillö ö
  Fåranabben udde Loftsgård gård Lindeshultabackarna åker
  Fåranabben udde Loshult gård Lindsåker åker
  Fåranabbsviken vik Loshult gård Lindåker åker
  Fåranabbsviken vik Loshult by Ljungö ö
  Fållan terräng Loshult by Lommaviken vik
  Fållan terräng Lugnet lht Lomörarna stenrevlar
  Gastamötet terräng Lusaskog se Rödör Saknas Loshulta killa hälsokälla
  Gettersö ö Lustigs f.d. t Lundanabb udde
  Gettersö ö Lyckna se Löckna Saknas Lyckelid backe
  Gettersö ö /Se Lyckna by Lyssbacken höjd
  Godaholm holme Lynnet f.d.t Långtegarna åkrar
  Godaholm ö Låckamås f.d. t Lökängslandet f.d. åker
  Grafmåsa se Gravegöl göl Långhult f.d. t Lönedalen äng
  Granekärret kärr Löckna beb Lönnsåker åker
  Gransbo odlad mark Löckna gård Lövö ö
  Gransbo åker Löckna, Norra hmdl Mackabacken åker
  Gravegöl göl Löckna, Södra hmdl Meckedal betesmark
  Gravegöl göl Löjudden lht Mittör ö
  Gravemosse myr Lönelund lht Mjölsaholm holme
  Gravemosse mosse Lövdala lht Moanäsbäck bäck
  Gropängarna terräng Lövhultet f.d. t Moanäsaviken vik
  Grönadal odlad mark Lövnäs lht Morfars nylänne f.d. åker
  Grönadal åkrar Marielund lht Mossen åker
  Grönefloe terräng Mellangård gård Mossen åker
  Gullö ö Millsfåll f.d. t Mossåker åker
  Gullö holme Mittör beb Munkeken ek
  Gårdö terräng Moanäs gård Nedrafåll åker
  Gåsamaden mad Moanäs by Nilledal äng
  Gäddemaden vik Moanäs by Norregöl göl
  Gäddemaden vik Munters f.d. t Norrgärdet åker
  Gäddviken vik Möllnakvarn se Kvarnen Saknas Norråker åker
  Haraholm,Lilla holme Norregård gård Näset udde
  Haraholm,Lilla holme Norrom f.d. t Näsudden udde
  Haraholm,Stora holme Nunnebo f.d. t Näsudden udde
  Haraholm,Stora holme Nybo lht Näsören ö
  Harstenen sten Nybygget lht Ödensjövik vik
  Harstenen sten Nydala lht Ongsjövik vik
  Hattabacken terräng Nygård lht Oppgärdet åker
  Hjortabjär terräng Nygård hmdl Opplaviken vik
  Hjortaflo terräng Nyhem lht Ossbacken åker
  Hjortingsö terräng Nyhem lht Planen åker
  Hulevik vik Näset f.d. t Plåtarna åkrar
  Hulevik vik Odensborg lht Plåten åker
  Hultabjär fornlämningar Odensjö by Rackaretaskan äng
  Hultamosse mosse Odensjövik se Sjövik Saknas Roefållen åker
  Hultamosse mosse Ongsjö se Odensjö beb Ropareudden udde
  Hultaviken vik Pennlefåll f.d. bs Rosendalen äng
  Hunnaholmen holme Pilsbo lht Ruegärdsudden udde
  Hylte mosse mosse Planen f.d. t Ruö udde
  *Hylte mosse myr Prästagården gård Rydsfållabacken åker
  Hylte mosse mosse Ringagården hmdl Rydsvik vik
  Håkullspungen vik Ropareudden f.d. bs Ryggudd udde
  Håkullsudden udde Ryd gård Råcknen ås
  Hålabäcken vik Rydala lht Rågångsfållen åker
  Hålabäcken vik Ryden f.d. bs Råsudden udde
  Hålabäcken bäck Rydslund lht Rävamossen mosse
  Hästhulta gärde Saknas /Se Rödör f.d. t Rävelsfållen åker
  Höfållen terräng Röshult by Rödjan åker
  Högaholm halvö Röshult by Rödjelidarna nu utjämnade backar
  Högaholm halvö Röshult by Samleån Saknas
  Högavik vik Röshult, Södra se Röshult, Yttra beb Sandliden åker
  Högekull terräng Röshult, Yttra beb Sjögärdet åker
  Högmossen mosse Röshult, Yttra gård Sjöhallgården åker
  Högmossen mosse Röshult, Övra beb Sjökallgården åker
  Ikhammarön ö Salleberg f.d. t Sjölidarna höjder
  Ilaresjön sjö Sandåsen f.d. t Sjömaden mad
  Ingelsö ö Sarefåll f.d. bs Sjöslätten åker
  Ingelsö ö Sissemajes f.d. bs Sjöäng båtplats
  Jutamost strandmark Sjögård hmdl Skamfloen kärr
  Jutamast terräng Sjövik lht Skatudden udde
  Jutudden udde Skatekärr f.d. hmdl Skogsåker åker
  Jättaberget berg Skogen lht Slättagärdet åker
  Jättaberget berg Skogsholm se Skogen lht Slättana åkrar
  Jättabron grund Skogshyddan lht Smaltegen åker
  Jättabron udde Skogslund lht Smedåker åker
  Jättabron grund Skogslund lht Smååkrarna åkrar
  Jättabron ö Skogslyckan lht Sommarhuset sommarladugård
  Jättabron,Inre ö Strinhult gård Soåker åker
  Jättabron,Yttre ö Skrinhult by Spättalidsmaden mad
  Jättasjö sjö Skrinhult by Stanhamrarna åker
  Jättasjön sjö Slätthem lht Stensmyren höjd
  Jättebron skär Smeagården hmdl Stensåker åker
  Jättebron skär Smeagården hmdl Stensängen se Mossen åker
  Kallevik vik Smedens se Smedstorp lht Stocken åker
  Kallevik vik Smedstorp lht Storåker åker
  Killekull ängsmark Snurrefållen f.d. bs Storö ö
  Killekull terräng Solhem lht Storö ö
  Killingudden udde Solklinten lht Syrbusken åker
  Killingudden udde Solliden lht Sågmölleån å
  Kiudden udde Solvalla lht Sällåker åker
  Klaven terräng Sonhult beb Södregöl göl
  Kloviken vik Sonhult gård Tjärbacken höjd
  Kloviken vik Sonhult by Tomten åker
  Kloviken vik Stengårdsnäs gård Toresund sund
  Klöverbäcken bäck Stengårdsnäs gård Torserydssjön sjö
  Klöverbäcken bäck Stensdal lht Torö ö
  Klöverna terräng Stenshult f.d. bs Trollabacken höjd /Se
  Klöverna terräng Stenslund lht Trådan förr åkerområde
  Klöverviken vik Strandhem lht Tuen ö
  Klöverviken vik Subbebo f.d. bs Uddakärret kärr
  Knuta altare fornlämning Svedjan f.d. t Uddaviken vik
  Knuta altare ?bergsformation? Svenshult f.d. bs Undantagsängen äng
  Kohagön ö Sågstugan f.d. bs Unnen sjö
  Komaden vik Sånhult se Sonhult beb Unnen sjö
  Komaden vik Södregård beb Vasagrynnet fiskeplats
  Kostampudden udde Södregård hmdl Videmad mad
  Kostampudden udde Topparna f.d. t Videbänkarna förr viloplats med bänkar
  Koudden udde Torarp by Vitmossaängen äng
  Koudden udde Torarp by Vrångö ö
  Kråkevik vik Torp se Torarp beb Värås höjd
  Kråkevik vik Torsborg lht Yttrafåll skog
  Kvarnamossen mosse Torseryd gårdar Yttre udd udde
  Kvarnamossen mosse Torseryd gård Yttreör ö
  Kvarnsjön sjö Torseryd by Ändalösedansen mader /Se
  Kvarnsjön vik Torset se Torseryd Saknas Änglahagen äng
  Kvarnsjön sjö Udden se Ropareudden Saknas Ön utägor
  Kvarnsjön del av sjön Unnen Ulvagården hmdl Önnefallet betesäng
  Kvarnön holme Vekadal lht Östräng äng
  Kvarnön ö Vret by Övrafåll åker
  Kyrkebjär ägomark? Vret by Övrafåll åker
  Kyrkeviken vik Vret, Västra se Västergård beb  
  Kyrkeviken vik Vret, Östra se Östergård beb  
  Kyrkudden udde Väktarns se Killekull beb  
  Kyrkudden udde Västerdal hmdl  
  Källsudden udde Västergård gård  
  Lejonhuvudet,Lilla udde Västergård gård  
  Lejonhuvudet,Stora udde Ynne se Önne lht  
  Lenebacke backe Ådala lht  
  Lenebacke skogsparti Ånäs gårdar  
  Lidhultsån å Ånäs gård  
  Lilla drag sund Åsen gård  
  Lillahult triangelpunkt Åsen gård o. jvstation  
  Lillahult triangekpunkt Åsen jv-station  
  Lillanäs näs Åsen jvstation  
  Lillanäs udde Ängarna f.d. bs  
  Lillaskog skogsmark Ängarna se Skatekära Saknas  
  Lillaskog skogsparti Ängarna f.d. bs  
  Lillenabb udde Önne lht  
  Lillevik vik Östergård gård  
  Lillevik vik Östergård gård  
  Lillö ö    
  Lillö ö    
  Ljungbacken terräng och triangelpunkt    
  Ljungbacken triangelpunkt    
  Ljung ö    
  Ljungö,Lilla skogsområde    
  Ljungö,Stora skogsområde    
  Locka mås terräng    
  Locka mås terräng    
  Lommaviken vik    
  Lomudden udde    
  Lomören,Lilla ö    
  Lomören,Stora udde    
  Lugnet odlad mark    
  Lugnet betesmarker fd. åkrar    
  Lundanabb udde    
  Lundanabb udde    
  Lustan ägomark    
  Lyckelid ägomark    
  Långebro ängsmark?    
  Långebro mosse    
  Långenabb udde    
  Långhult terräng    
  Löckna triangelpunkt    
  Löckna triangelpunkt    
  Löckna udd udde    
  Löckna udd udde    
  Löjudden udde    
  Löjudden udde    
  Lönne nabb vik /Se    
  Lövö ö    
  Madsjön sjö    
  Malmhögarna ägomark    
  Maren vik    
  Maren del av sjö    
  Marielund terräng    
  Mills torp terräng    
  Mills torp terräng    
  Mittör ö    
  Mjölsaholm ö    
  Moanäsaviken vik    
  Moanäsviken vik    
  *Mobacken f.d. gränsmärke    
  Myllaretorpet terräng    
  Myllaretorpet terräng    
  Myrön terräng    
  Nabben udde    
  Nabben udde    
  Nabbudden udde    
  Nabbudden udde    
  Norefälla odlad mark    
  Norefälla åker    
  Norregöl göl    
  Norregöl göl    
  Norre udde udde    
  Norre udde udde    
  Norrum ägomark    
  Näset näs    
  Näset skogsområde    
  Näset näs    
  Näsmossen mosse    
  Näsmossen mosse    
  Näsmossen mosse    
  Näsudden udde    
  Näsudden udde    
  Näsudden udde    
  Näsören ö    
  Oddas terräng    
  *Odens grav gravkulle    
  Odens grav Saknas    
  Odens grav Saknas    
  *Odensjöskog skog    
  Odens källa källa    
  Odens källa källa    
  Offerkällan i Odensjö prästgårds skog offerkälla /Se    
  Offerkällan vid Loshult offerkälla /Se    
  Ormudden udde    
  Orratorpet terräng    
  Osen åmynning    
  Osen åmynning    
  Oxhagen terräng    
  Petra fåll terräng    
  Petra fåll skogsparti    
  Planabacken backe    
  Planabacken skogsbacke    
  Planen terräng    
  Planen skogsparti    
  Prinsen holme    
  Prinsen holme    
  Prästastenen ägomark    
  Prästbacken skogsområde    
  Prästgårdsängarna ängar    
  Prästgårdsängarna ängsmark    
  Prästholmen holme    
  Prästholmen holme    
  Rantebacken backe    
  Rantebacken skogsparti    
  Rocknen höjdsträckning    
  Rocknen terräng    
  Ropareudden udde    
  Ropareudden udde    
  Ruegärdsudden udde    
  Ruegärdsudden udde    
  Rydsmosse mosse    
  Rydsmosse mosse    
  Ryggudd udde    
  Ryggudd udde    
  Råsabackarna backar    
  Råsabackarna skogsbackar    
  Rävabacken backe    
  Rävabacken skogsparti    
  Rävamossen ägomark    
  Rävary terräng    
  Röe terräng    
  Röeviken vik    
  Sandvik vik    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Siltuven holme    
  Siltuven holme    
  Sjölidaviken vik    
  Sjölidaviken vik    
  Sjöslätten ägomark    
  Skamfloen sankmark    
  Skamfloen myr    
  Skatudden udde    
  Skeppstockaviken vik    
  Skeppstockaviken vik    
  Skogsholm ägomark    
  Skogslund odlad mark    
  Skogslund betesmark, f.d. åker    
  Skrivaretorpet ägomark    
  Snurrefållen odlad mark    
  Snurrefållen åker    
  Snurrefållen åker    
  Stackaflyet terräng    
  Stensdal terräng    
  Stenshult skogsparti    
  Stora drag sund    
  Stora rör fornlämning    
  Storö ö    
  Storö ö    
  Storö ö    
  Stussargärdet ängsmark och odlad mark    
  Stussargärdet gärde    
  Sundsudden udde    
  Sundsudden udde    
  Svedjan terräng    
  Svenshult hult    
  Svenshult skogsparti    
  Systers backe terräng    
  Sångåsen terräng    
  Sälleberg berg    
  Sällåker åker /Se    
  Södregöl vik    
  Södregöl göl    
  Tegafållen odlad mark    
  Tegafållen åker    
  Tegarna odlad mark    
  Tegarna åkrar    
  Tjärbacken terräng    
  Tjärbacken backe    
  Tohr Siön se Torserydssjön sjö    
  Topparna terräng    
  Topparna skogsparti    
  *Torarp kvarnar f.d. kvarnar    
  Torarpsviken vik    
  *Tordhsio(r) sjö /Se    
  *Torrsjön se Torserydssjön sjö    
  Torserydssjön sjö    
  Torserydssjön sjö /Se    
  Torserydssjön sjö /Se    
  Torserydssjön sjö    
  Torserydssjön sjö    
  Torserydssjön sjö /Se    
  Torserydssjön sjö /Se    
  *Torsjön sjö    
  Torö ö    
  Torösund sund    
  Treingsö terräng    
  Trollabergsliden terräng    
  Trollabergsliden skogsparti    
  Trädan vik    
  Trädan vik    
  Tröstnabben udde    
  Tröstnabben udde /Se    
  Tummen udde    
  Tuven udde    
  Tuven udde    
  Täppudden udde    
  Tärneholmen holme    
  Tärneholmen ö    
  Uddakärret kärr    
  Uddemossen mosse    
  Uddamossen mosse    
  Uddaviken vik    
  Uddaviken vik    
  *Unne kvarnfors fors /Se    
  Unnen sjö /Se    
  Unnen sjö    
  Unnen sjö    
  Unnen sjö /Se    
  Unnen sjö    
  Unnen sjö    
  Unnen sjö    
  Unnen sjö    
  Unnen sjö /Se    
  Wnnen Lacus, se Unnen sjö    
  Vargahagen terräng    
  Vassagrynnet grund    
  Vassagrynnet grund?    
  Videmad odlad mark    
  Videmad åker    
  Vrångö ö    
  Vrångö ö    
  Vrångösund sund    
  Vrångösund sund    
  Vrångösund, Lilla sund    
  Vrångösund, Lilla sund    
  Värås höjdsträckning    
  Värås ås    
  Yttre ör ö    
  Åhrsmååsa se Århultsmosse mosse    
  Ångbåtsudden udde    
  Ångbåtsudden udde    
  Århultsmosse mosse    
  Åsen triangelpunkt    
  Åskärret kärr    
  Åskärret kärr    
  Älgakullen terräng    
  Ändalösedansen terräng    
  Ändalösedansen terräng    
  Ängarna odlad mark    
  Öamossen mosse    
  Öamossen mosse    
  Ön terräng    
  Ön höjdsträckning    
  Ön mossö    
  *Önneqwarns Os råmärke? /Se    
  Örnahall gränsmärke    
  Örnehall gränssten    
  Östra udde udde    
  Östra udde udde    

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.