ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Angelstads socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 158 Naturnamn : 306 Bebyggelsenamn : 707 Naturnamn : 531
Angelstad sn Abborrskäret holme Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Angelstad sn Aludden terräng Angelstad socken (o. by) Nummerförteckning förteckning
Angelstad sn Alön holme Angelstad socken Allmänningen äng
Angelstad sn Attanötet odlad mark Angelsta gammalt namn på sn Angels Jonas» ödetomt
Angelstad sn Attanötet terräng Angelstad socken Angelstad ryar skogs- och betesmarker
Angelstad sn Baskabo odlad mark Angelstad sn Aplåker åker
Angelstad by o. sn Baskebacken betesmark Angelstad sn Askeraden åker
Angelstad by o. sn Bihultet odlad mark Angelstad sn Askäng äng
Angelstad sn Björkelund odlad mark Angelstad sn Attanötet åker
Angelstad sn Björkhaga betesmark Abrahams Saknas Backåker åker
Angelstad sn Bokehultet ägomark Adams gård Barskafållen inhägnad åker
Angelstad by, sn Bokelund odlad mark Alebo f.d. torp Barskaträdan träda
Angelstad sn Bolmen sjö Alebo torp Baskabo åker
Angelstad socken Bolmen sjö Algots Saknas Bengt Annas täppa ställe
Angelstad socken Bolmen sjö Algottas i Björket gård Bengtas täppa ställe
Angelstad socken Bolmen sjö Anders Daniels i Kärringe gård Bjerselid lid
Angelstad sn /Se Bolmen sjö Andersgård gård Bjuranäsabacken backe
?Angelstad sn Bolmen sjö Andersgård gård Bjärnaryds ry betes- och skogsmark
Angelstad socken Bolmen sjö Andreas» torp ödeställe Björkahögarna område
Angelstad sn Bolmen sjö Angelstad by Björkebackarna backar
Angelstad sn /Se Bolmen sjö /Se Angelstad st Saknas Björkhögaängen åker
Angelstad sn Bolmen sjö /Se Annedal lht Björkudden udde
Angelstad sn Bottenlösa kärret kärr Antons i Pilagård Saknas Björnspetterjohans ödetomt
Angelstad sn Brudabäck bäck Arons Saknas Bo vägskäl avtagsväg
Angelstad sn Brudadalen odlad mark Arvids Saknas Bockuddarna uddar
Angelstad sn Brudadalen ängsmark Arvidsgård gård Bockudden udde
Angelstad Saknas Brudadungen fornlämning Arvidsgård Saknas Bokehultet skogshöjd
Angelstad sn /Se Brynholmen halvö Askas backstuga Bokhultet dunge
Angelstad sn Bunkahult betesmark Asks ödeställe Bokudden Saknas
Angelstad sn Busabacken fornlämning Asps ödeställe Bokudden udde
Angelstad sn Byxahålan betesmark Augusts Saknas Bolagsgårdsryen betesmark
Angelstad sn Båtviken vik August Israelssons gård Bolmen sjö
Angelstad sn Båtviken vik August till Petters bondgård Bolmstads Mjäl del av Mjälen
Angelstad sn Bälgakroken ägomark Axels Saknas Bolms träda åker
Angelstad sn Danielaholmarna holmar Backegård gård Borgarna del av sn
Angelstad socken /Se Danielaholmarna holmar Backegården gård Borgas el. Borgen gammal ödetomt
Angelstad sn /Se Domaredalen dal Backen gård Brantaberg höjd
Angelstad sn /Se *Domehall f.d. gränsmärke Backen torp Branta Lid backe
Angelstad sn /Se Drakarör fornlämning Bengt Annas Saknas Brantåsens lid lid
Angelstad sn /Se Drakaröret fornlämning Bengtsgård gård Bredåker åker
Angelstad sn /Se Dåra skede fornlämning Bengtsgård gård Bruadalen äng
Angelstad sn /Se Ekebacken backe Bengtsgård gårdar Bruadalen dal
Angelstad sn /Se Ekebacken fornlämning Berget lht Bruadungen skogsdunge
Angelstad sn /Se Ekhammaren udde Berget Högt beläget ställe Brudadungen dunge
Angelstad socken /Se Elsebacke backe Berget Ställe Brynholmen hamn
Alebo, Lilla torpställe /Se Eneberg berg Berghem lht Bunkahult äng
Angelstad by /Se Enebo terräng Bergmans torpställe Rusabacken höjd
Angelstad by /Se Felixviken vik Bergmanstorpet f.d. t. Busabacken backe
Angelstad poststation /Se Ferö ö Bihultet f.d. t. Busenkiss» brunn brunn
Biskopsvara by Finnatorpaviken vik Bihultet Saknas Busenkiss» göl göl
Biskopsvara by Finnatorpaviken vik Birka lht Bäckåkern åker
Biskopsvara gård /Se Fiskabacken backe Biskopsvara gård (torp) Bälgakroken åker
Bjernaryd by /Se *Fjärhall f.d. gränsmärke Biskopsvara gård Bärnagöl göl
Bjernaryd by Flinka mosse mosse Biskopsvara herrgård Bästingsholmen ö
Bjärnaryd by /Se Flinka mosse mosse Biskopsvara by Bölsängarna ängar
Bjärnaryd by /Se Fläskabacken terräng Bjernaryd by Böllsängarna mark
Bolmen samh. /Se Flötakull terräng Bjälkabacken Saknas Campinas ry Saknas
?Bolmstad by /Se Flötakull kulle Bjärnaryd by Dalarna åker
?Bolmstad hg Fotastenen sten Bjärnaryd by Dammabäck bäck
Bolmstad hg Fågelön ö Bjärnaryd by Djärvs Led grind
Bolmstad hg Fördärv terräng Bjärnaryd by Domahall stenhäll
Bolmstad herrgård /Se Gatebacken terräng? Bjärnaryd by Dragaberg höjd
Bolmstad hg Getsberg ägomark Björkbacken lht Dragaberg del av sn
Bolmstad gd /Se Granelund odlad mark Björkeberg lht Dragabergs lid lid
Bolmstad hg Gransholmarna holmar Björkeberg lht Dragaryds lid backe
Bolmstad hg Gransholmarna holmar Björkedal lht Drakarör stenröse
Bolmstad hg Grisabäcken bäck Björkedal hmdl Drakaröret stenröse
Bolmstad hg Grisabacken bäck Björkedal lht Drängastenen sten
Bolmstad herrg. Gruvehultet triangelpkt Björkehögarna f.d. t. Drängastenen Saknas
Bolmstad hg Gråtaviken vik Björkelund lht Drängstufållen betesvall
Bolmstad herrgd Gråtaviken vik Björkelund f.d. lht Dyngåker åker
Bolmstad gd /Se Gråtudden udde Björkelund lht Dåra skede äng
Bolmstad gd m.m. /Se Gråtudden udde Björkelund lht Däjlarö(r) stenröse
Bolmstad herrgård /Se Gröne backarna backar Björket torp Ekebacken höjd
Bolmstad gd /Se Grönakärr odlad mark Björket lht Ekelidarnas backe backe
Bolmstad poststation /Se Gällsmossen mosse Björkhaga lht Ekhammarn udde
Bolmstad Sjögård gård /Se Gällsmossen mosse Björkhagen Saknas Eksäng äng
Busajohanens hmndel /Se Gärdemossen mosse Björns ödetorp Emiäj höjd
Busenkisas tp /Se Göstas odlad mark Blåsebo Ställe Eneberg höjd
Fotatorp by /Se Hagalund terräng Blåsebo ödeställe Erlandabacken åker
Fotatorp by /Se Hagatorpet terräng Bo lht Erlandategarna mader
Hedenstorp by Hallarna terräng Bo ställe Eskilsäng äng
Hedenstorp by Hallarna terräng Bockavad torp Felixa strand sjöstrand
Hedenstorp by *Hannas bokskog skogsområde Boden affär Ferö ö
Hedenstorp by Harahall terräng Bogård gård Finnatorpa bro bro
Hedenstorp by Haraholmen holme Bogård gård Finnatorpabäcken bäck
Hedenstorp by Hattabo terräng Bokelund f.d. t. Fiskabacken höjd
Hedenstorp by /Se Hattabo terräng Bokelund f.d. lht Fjärdingsvägstegen åker
Hedenstorp by /Se Hedentorps mosse plats för fornlämning /Se Bokelund torp Flybackarna åkrar
Hedenstorp gd /Se Hilde dunge dunge Bokholmen lht Flyet mosse
Hedenstorp by /Se Holmatorpet ägomark Bokholmen gård Fläskabacken höjd
*Hederstorp by Hopamossen mosse Bolet Ställe Flötakull höjd
Hesesthorp by Hopamossen mosse Bolmen jvgstation Fornhagen åker
Hölminge by Husbacken backe Bolmen stationssamhälle Fållarna ängar
Hölminge by Hylte odlad mark Bolmens Saknas Fäjtabacke backe
Hölminge by Hålsbäcken bäck Bolms f.d. hmdl Fördärv kärr
Hölminge by Hålsbäcken bäck Bolms ställe Gamlegård åker
Hölminge by Hästmad ö Bolms i Skattagård ställe Gatebacken höjd
Hölminge by Höganäs höjdsträckning Bolmstabo lht Getasten flyttblock
Hölminge by /Se Högaspjut terräng Bolmstad gårdar Grisamaden mad
Hölminge by Högerås terräng Bolmstad by Grisamadsledet led
Hölminge by /Se Hölminge triangelpunkt Bolmstad by Gråteviken äng
Hölminge by /Se Hölminge triangelpunkt Bolmstad gård el. by Grönudden udde
Hölminge by /Se Hölminge sand vik Bostället boställe Grötafatet åker
Hölminge by /Se Hölminge sand sandrevel? Brantåsen lht Gubbaträdan åker
Hölminge by /Se Järnviken vik Brantåsen gårdar Gunnelaäng äng
Hölminge by /Se Jättabron skär Broakärr torp Gustavahallasten sten
*Kull gård Jössa håla terräng Broatorpet Saknas Gåsåker åker
Kärringe by Kal holme Broddagård gård Gäddetegen åker
Kärringe by /Se Kal holme Brodds ställe Haken åker
Kärringe by /Se Kalvhagen hage Broled t. Hall Saknas
Kärringe by /Se Kalvö, Lilla ö Broled torp Harahall sten
Kärringe by /Se Kalvö, Stora ö Brotorpet t. Harahall stenblock
Malmaryd gd /Se Kaninön holme Brotorpet hmdl Haraholmen holme
Näglinge by /Se Kass holme halvö Brotorpet Ställe Haraholmen ö
Näglinge by /Se Kass holme näs Bunkahult hmdl Hedenstorpa ry ry
Näglinge by /Se Kidamossen mosse Busajohanens Saknas Hellnamässetuvorna mark
Olsingagården gd /Se Kidamossen mosse Busenkisas f.d. t. Hildedunge björkdunge
Radereth, se Rataryd by Killebacken backe Busenkiss» tomt, stenar Hualtsbacken höjd
Rataryd byar Kitteklämma terräng Buss» ödetomt Hultaledet grind
Rataryd byar Kitteklämma terräng Bygget lht Hultet dunge
Rataryd, Norra o. Södra byar Klens udde udde Bygget lht Hultåkern åker
Rataryd, Södra by Kiöös Siön sjö Bäckanäs f.d. bs. Hundalund åker
Rataryd by Klens udde udde Börjesgård Saknas Husbacken udde
Rataryd, N. o. S. byar Klockebackarna terräng Dalen lht Hålemad åker
Rataryd by Klockesjö sjö Dammen ställe Håläng äng
Rataryd, Norra o. Södra byar /Se Klockesjö sjö Djärvs ställe Häggesåker åker
Rataryd by /Se Kovrevrå mossmark /Se Dragaberg hmdl Häggsåker åker
Rataryd, Norra och Södra byar /Se Kringels udde höjdsträckning Dragaberg lhtr Hällarehultet skog
Rataryd, Norra o. Södra byar /Se Kroken ägomark Dragaryd lht Hässlansåker åker
Rataryd Saknas /Se Kronåker åker Dragaryd by Hästmad ö
Ronatorpet tp /Se Kråkebäck bäck Dragaryds Saknas Hästamossen mosse
Rya by /Se Kullbergsön halvö Drängagården gård Hästhagen hage
Salevara gd Kullbergsön halvö Drängagård gårdar Högabjä höjd
Salevara gård /Se Kullbergsön halvö Dövens ställe Högarör backe
Salleberg torp /Se Kullen terräng Dövens i Kvänslöv gård Högaspjut höjd
*Skrifthuset Saknas /Se Kurrevrå terräng Ekebacken lht Högaspjut backe
Stavsjö by Kvarnamaden mad Ekeberg lht Högaspjut höjd
Stafsjö by Kvarnhagen hage Ekelidarna gård Högerås backe
Stavsjö by Kvarnholmen holme Ekelidarna gård Högsåker åker
Stavsjö by /Se Kvarnholmen holme Ekelund lht Högåker åker
Torpet torp /Se *Kvänslöv mossen f.d. mosse Ekenäs bs. Högerås höjd
Ularp by Kåtån å Ekenäs hmdl Hökamaderna mossodling
Ularp by Kåtån å Ekenäs gård Ilasjö sjö
Ularp by Källs kyrka terräng Eket lht Janabacke höjd
Ularp by /Se Kärret odlad mark Ekudden hmdl Jirrebroarna mader
Ularp by /Se Kösen sjö Elds torp Jordsåker åker
Wersidhe by Kösen sjö Enebo f.d. bs. Jordsäckran jordlapp
Värset by Kösen sjö Enebo(da) torp Jälmingarna åker
Värset by Kösen sjö Eneborg torp Jännviken vik
Värset by Kösen sjö /Se Eneboda Saknas Kal holme
Värset by Kösen sjö /Se Enet hmdl Kalaudde udde
Värset by Kösen sjö /Se Enet gård Kallandsåkern åker
Värsedt by Kösen sjö /Se Enet gård Kalmetarehall sten
Värset by Köttebullastenen sten Erikas f.d. t. Kalvö, Lilla ö
Värset by /Se Laggaretorp triangelpunkt Finnatorpa kvarn kvarn Kalvö, Store ö
Verset by /Se Lajla rör fornlämning Finnatorpet gård Kaninön ö
?Östenstorp gd Lastageplatsen, Södra Saknas Flinkas ställe Kaptensstenen sten
  Leabo terräng Fotatorp gårdar Karlmånsåker åker
  Leaträdgård betesmark Fotatorpet gård Kastekull backe
  Lillagårdsdungen terräng Fotatorp by Kiamossen mosse
  Lillasjö sjö Fridhem lht Killebacken höjd
  Lillasjön sjö Fridhem bs. Killemaarna mader
  Lillasjö sjö Furelund lht Kistebacken backe
  Lillsjön sjö /Se Furulund torp Kitteklämma höjd
  Lillö ö Furuliden Saknas Klensudde udde
  Lindesberg odlad mark Fållen hmdl Klockebackarna höjder
  Linnerö ö Fållen gård Klocke sjö sjö
  Ljugareeken odlad mark Galtagatan lht Klockesjö sjö
  Ljungö ö Galtagatan ställe Klockesjö sjö
  Ljungö ö Garnhult Saknas Klubbabäcken del av Kullabäck el. Särkabäck
  Lomsjö f.d. sjö Garnhult Saknas Klämman kvarnfall
  Lomö öar *Getsbärg gård Klämmingen åker
  Lunnabacken backe Getsberg gård Knektatorpet åker
  Lutterbacken fornlämning Gisslagård gård Korpahultet bokdunge
  Lutterbacken terräng Granelund backstuga Korpahultet hult
  Lönsviken vik Granet hmdl Korrevrå mossmark
  Lönsviken vik Granet torp Korsbacka-tomten tomt
  Mimmibjär terräng Granet Stora Saknas Korsbackens tomt
  Mjälen strandkant Grannhälle by Korsbackens vägskäl vägskäl
  Mjälen terräng Södra Grannhälle byar Korsbackens äng utmark
  Mjäludd, Lilla udde Grubbisas f.d. t. Korsbackens äng utmark
  Mjäludd, Stora udde Gruehultet hmdl Kringelåker åker
  Mjäludd, Stora udde Gruvhultet gård Kringlers udde udde
  Mossaviken vik Gruvhultet torp Krokängsmaden madodlingar
  Måsö ö Grytåsa gård Krösenahyttan träskjul
  *Märkesholm ö Grönadal lht Kullabäck bäck
  Märkesholmen holme Grönekärr f.d. t. Kullarna gravkullar
  Möllers ö ö Grönakärr torp Kullarna gravfält
  Niglahall höjd Gummesgård gård Kullarna gravfält
  Niglahall terräng Gummesgård gård Kullaträan inhägnad
  Norrelund ägomark Gummesgården Saknas Kullen höjd
  Nylands äng ägomark Gummesgården gård Kungshögen hög i gravfält
  Närabobacken backe Gummesgård gård Kungsön gammal ö i tappade Rotasjö
  Odringsmosse mosse Gunnagård hmdl Kvarnahagen betesmark
  Pengabacken backe Gunnagård gård Kvarnamaden åker
  Pengabacken skogsbacke Gökabo gård Kvarnholmen holme
  Pilakull kulle? Göstas f.d. t. Kvarnholmen ö
  Pilakull kulle Hagalund lht, f.d. t. Kvarnholmsbäcken bäck
  Prästgårdsgärdet gärde Hagalund lht Kvarnholmstegarna madodlingar
  Prästnabben triangelpunkt Hagalund torp Kvinnö ö
  Pyttamossen odlad mark Haganäs lht Kyrkåker åker
  Ramsberg triangelpunkt Haganäs ställe Kåtån å
  Ramsberg gränsmärke o. triangelpunkt Hagarna backstuga Kåtån å
  Rata mååsa mosse Hagen backstuga Kåtån å
  Rataryd triangelpunkt Hallarna Saknas Kåtån å
  Rommelbacken backe Hampebacken f.d. t. Källarebacken backe
  Ronabackar odlad mark och betesmark Hampebacken ställe Källarebackens lid lid
  Ronabackar höjder /Se Harahult Saknas Källaråkern åker
  Ronamossen mosse Hattabo hmdl Källmaderna madodlingar
  Ronamossen mosse Hattabo gård Källs kyrka höjd
  Ronamossen mosse /Se Hedenstorp by Källs kyrka stensättning med jordfasta stenar i trekant
  Ronatorpet odlad mark Hedenstorp by Kärragårdsskiften skogsskift
  Ropeudden udde Hedenstorp by Kärringe gärde åkrar och lövhult
  Ropeudden udde Hedstorp by Kärringe madar slåttermarker
  Rotamosse mosse Heldts ställe Kärringe os åmynning
  Rotasjö f.d. sjö Herragården gård Kärringe ry ry
  *Rotasjö f.d. sjö Holmatorp f.d. t. Kärringe ry ry
  Rotasjö sjö Holmatorpet soldattorp Kärringe ryar ryar
  Rotasjö terräng Holmen f.d. t. Kösen sjö
  Rya kullar ägomark? Hualt lht Kösen sjö
  Rya mosse mosse Hualt gård Kösen sjö
  Rydalsbäcken bäck Hultahall lht Lammarumpan åker
  Rådala udde udde Hultahall ställe Landsledet grind
  Rådjursviken vik Hultet f.d. bs. Leas trädgård ödeträdgård
  Rået ö Hylls f.d. t. Lejlarör stenrös
  Rået terräng Hyltan gård Lillalid höjd
  Rået skogsmark Hylte Saknas Lilla sjön sjö
  Rået terräng Hylte gård Lillasjö sjö
  Rået skogsparti Hylte gård Lillasjö sjö
  Råön ö Hylte gård Lillejönsamadarna madodlingar
  Råön ö /Se Håkentorp lht Lille Karl Johan ö
  Råön ö /Se Håkenatorp ställe Lillerås höjd
  Rävabackarna terräng Håkenatorp torp Lillerås backe
  Rävabacken backe Hästhagen lht Lillö ö
  Rävabacken backe Hästhagen f.d. t. Lindeberg äng
  Rävabacken skogsbacke Hästhagen ställe Linnerö ö
  Rävasten, Lilla terräng Högalund lht Linnerö ö
  Rävasten, Stora terräng Höganäs f.d. t. Linnerö ö
  Rödaled försvunnen grind /Se Höganäs lht Linnerö ö
  Sandberget berg Höganäs torp Litesträdan åker
  Sandviken, Stora vik Höjden lht Ljugareeken vägskäl
  Sjöatorp betesmark Höjden högt beläget ställe Ljugareken ek
  Sjöboholm ägomark Hölminge bebyggelse Ljungnäsaviken vik
  Sjödungarna dungar Hölminge by Ljungåker åker
  Sjöhagen strandmark Hölminge by Ljungö ö
  Sjökullen ägomark Ingertas hmdl Ljungö holme
  Skinne sjö sjö Jakobsgård gård Ljungö ö
  Skipasjö f.d. sjö Jesberg f.d. t. Lods träda träda
  Skipasjömossen mosse Johansdal lht Losaträan träda
  Skogbacken ägomark Johansgård gård Lomsjö sjö
  Skogsberg berg Jonas Stursks ställe Lomsjön tappad sjö
  Skomakarehallen holme Jössas f.d. t. Lomsjöbäcken bäck
  Skomakarehallen holme Kalvhagen lht Lottastycket åker
  Skronkebobäcken bäck Kalvhagen torp Lundabacken berg
  Skronkebobäcken bäck Kampinas hmdl Lusstamossen mosse
  Skären skär Karlsdal lht Lustaledet grind
  Skäret ö Karlsdal lht Luttebackaledet grind
  Smedanäs höjd Karlsfält lht Luttebackaliden, se Luttebacken Saknas
  Smedhagen hage Karlslund lht Luttebacken backe
  Snurrekull terräng Karlslund lht Lyckebacken åker
  ?Stavsjö mosse mosse Karlsro lht Långåker åker
  Stavsjö mosse mosse Kastekull lht Långåker åker
  Stensberg odlad mark Kastekull torpställe Länsmanstenen sten
  Stenshult hult Kistehultet ödeställe Länsmansstenen sten
  Stenshult skogsmark Klens hmdl Lönnebacken åker
  Stjärnerydsvrå ägomark *Klubbet torp Madarna = Kärringe madar Saknas
  Stubbehygget terräng Klubbet ställe Majas backe backe
  Stugö ö Klyftas ställe Majas backe öde tomt
  Svarta kärret kärr Knallens gammal affär Majas kulle backe
  Söderalaviken vik Knektafållen f.d. t. Majas tomt tomt
  Södermad ängsmark Knektatorpet soldattorp Majeträda åker
  Södratorp terräng Knektatorpet ställe Malmö ry(d) ry, betes- och skogsmark
  Södremosse ägomark Knutsgården Saknas Marahult skogstrakt
  Sörhällen odlad mark Korsbacken f.d. t. Marahult höjd
  *Tjuvhall f.d. gränsmärke Korsbacken gård Marahult backe
  Torshammar skogsmark Kringlefes Saknas Marahultalid höjd
  Torshammar gränsmärke Kroken f.d. t. Marahultsbacke backe
  Trinde kulle terrräng Kroken torpställe Marahultsbacken backe
  Trollahall sten Kroneberg f.d. t. Marahults led grind
  Tvättestussen strandmark Kronoberg torp Marahults lid backe
  Tvättestussen terräng Kronogården Saknas Maranäsaudd udde
  Töllsås ås Krunegården gård Marsjö gärde Saknas
  Töllsås ås Kronogården gård Memmebjär backe
  Uddaviken, Norra vik Kvintas gammalt knektatorp Mickelsmässetuvan ängar
  Uddaviken, Norra vik Kvänslöv by Mimmibjä höjd
  Uddaviken, Södra vik Kvänslöv by Mjälen strandområde
  Uddaviken, Södra vik Kvänslöv by plats vid sjönMjälen Saknas
  Udden udde Kvänslöv by Mjälen plats vid sjön
  Ugglebacken backe Källstorp lht Mjäludd, Lille udde
  Ulvtorp terräng Kärragården gård Mjäludd, Store udde
  Varebacken terräng Kärragård gårdar Mossen torvmosse
  Varpahultet triangelpunkt Kärringe by Mossladan lada
  Veamaden betesmark Kärringe by Mossvägen väg
  Vrempas ägomark Kärringe by Mossåkraträdorna åkrar
  Vännet odlad mark Kärringe kvarnar kvarnar Månsaplan plats vid väg
  Värserör fornlämning Laggaretorp gård Märkesholmen holme
  Värse vik vik Laggaretorpet gård Märkesholmen ö
  Västras terräng Laggaretorpet gård Märtas täppa inhägnad björkdunge
  Åsabacken odlad mark Laggaretorps kokhus Saknas Möllers ö holme
  Ängamossen mosse Laggatorp Saknas Mörkekullsbacken backe
  Änggärdstegen odlad mark Landbogården gårdar Nedregårds ry ljung-, skogs- och betesmarker
  Änggärdstegen åker Landsledet torp Nedregårds trädor åkrar
  *Änghall f.d. gränsmärke Larsbo hmdl Nedregårds vägskäl vägskäl
  Äspet ägomark Larsbo torp Neglinge gärde åkrar och hult
  Östrahult betesmark Leabo f.d. t. Neglinge land strand
    Leabo ställe Neglinge ry ry
    Leabo, Lilla ställe Neglinge trädor inhägnade åkrar
    Liden ställe Neglinge äng slåtteräng
    Lidhem lht Niglahall sten
    Liljedal lht Norra gärde åkrar
    Lillagård Saknas Norregårdsskiften Saknas
    Lillagård gård Norrets vägskäl vägskäl
    Lillagård gård Norreudde udde
    Linderhult Saknas Nylandsäng madodlingar
    Linderhult torp Nylandsängsryen ljungry
    Linds ödeställe Nylandsängs vägen väg
    Lindenäs lht Näset äng
    Lin(d)snäs ställe Näset åkrar
    Lings ödetorp Nässjön torrlagd sjö
    Litet f.d. bs. Nätö ö
    Litet ställe Nötholmen ö
    Lodsborg ställe Nötö holme
    Loggakärr ställe Ormakärret mosse
    Lunda ställe Oxhagen beteshage
    Lundeborg lht Paradiset sänka
    Lurebo ställe Pengabacken höjd
    Lurings ödetorp Pesserör stenröse
    Lusholmen ställe Pestkyrkogården begravningsplats
    Lustas f.d. t. Piglipen Saknas
    Lustas torp Pilakull höjd
    Lustatorpen torp Pilakull kulle
    Lyckebo lht Pila källa källa
    Lyckebo torp Pissebäck bäck
    Lägenheten bs. Pissebäck bäck
    Lägenheten ställe Pisserör stenrör
    Löparens Saknas Planteringen skogsdunge
    Majas halvspann stuga Plits led grind
    Majas Kalles ställe Prästgårdsgärdet åkrar och hult
    Majas Kalles stuga stuga Prästgårdsryen rymarker
    Majas på Ekenäs ödeställe Prästnabben udde
    Malmeryd ställe Prästnabben udde
    Malmaryd Saknas Prästnabben udde
    Malmaryd gård Pysslingen backe
    Malmeryd gård Pytingen åker
    Malmaryd gård Pyttamossen åker
    Malmö hmdl Pyttenessana del av gärde
    Malmö gård Ramsberg höjd
    Malmölund lht Ramsberg backe
    Malmölund ställe Ramsberg backe
    Mannes ställe Ramsberg berg
    Matsens f.d. t. Rataryds basta Saknas
    Mattssons ödetorp Rataryds ry ry
    Melanders ölkrog ölschopp Rataryds vägskäl Saknas
    Melanders ölkrog ställe Riddarebacken del av gärde
    Melanders ölkrog ställe Risebrobäck bäck
    Mellangård gård Risäng ödeställe
    Mellangård gård Ronabackar höjder
    Mellangård gård Roparebacken backe
    Mellangården gård Ropareudden udde
    Mellangården gård Ropareudden udde
    *Mjälen torp Ropeudden udde
    Mjölnaberget t. Rotasjö sjö
    Mjölnaberget ställe Rotsjön sjö
    Mokvists ställe Rumpen åker
    Mossamaden f.d. t. Rundö ö
    Mossebo lht Rya basta Saknas
    Mossebo ställe Rya gunga gunga
    Mossebo ställe Rya kullar gravkullar
    Mostabacke Saknas Rya kullar gravfält
    Mosstabacke ställe Ryaskogen skog
    Mosstene = Mostabacken Saknas Rybackarna backar
    Mårtensgården Saknas Rydamosse mosse
    Nedergård gård Ryen område
    Nedregård Saknas Ryen Saknas
    Nedregård gårdar Ryledet gård
    Nedregårds drängstuga drängstuga Ryodlingen åker
    Nedre kvarn kvarn Ryträdan åker
    Neglinge by Ryträdorna trädor
    Neragård gård Rådala udde udde
    Neragården hmdl Rådalarna ängar
    Neros knekttorp Rådalaudde udde
    Nerostorp f.d. t. Rået ö
    Noaks stuga stuga Råön ö
    Norra grannhälle Saknas Råön ö
    Norragård Saknas Råön ö
    Norragård gård Råön ö
    Norragård gård Rävabackarna höjder
    Norragården gård Rävabacken höjd
    Norragården gård Rävahallar ställe
    Norragården gård Röven udde
    Norragården gård Sandberget höjd
    Norratorp f.d. t. Sandberget backe
    Norratorp torpställe Sandhålan fördjupning
    Norregård gård Sandö ö
    Norregård gård Sjöbackarna höjder
    Norregård gårdar Sjöbackarna rybackar
    Norregård i Hölminge gård Sjöbol äng
    Nosselund lht Sjöbolet äng
    Norrelund torpställe Sjöfållarna ängar
    Norret gård Sjöhagen hage
    Norrnäs gammal kronogård Sjökullen åker
    Nybygget f.d. bs. Sjöledet grind
    Nybygget lht Sjöäckret åker
    Nybygget lht Sjöäng slåtteräng
    Nydala lht Skeadåre sten
    Nydala f.d. t. Skeadåre Saknas
    Nydala lht Skinnesjö sjö
    Nydala torp Skinnesjö sjö
    Nydala ställe Skipasjö torrlagd sjö
    Nyrgård hmdl Skipasjö igenvuxen sjö
    Nygård gård Skogbacken ödeställe
    Nyhem lht Skogen ödeställe
    Nyhem lht Skogsberg höjd
    Hyhem lht Skogsgärdet gärde
    Nyhem lht Skomakarehallen sten
    Nylandsängsskiften Saknas Skomakarehalvön ö (tudelad)
    Nägglinge by Skongehällarna stenhällar
    Näglinge by Skongestenarna Saknas
    Näglings f.d. t. Skrabbåker åker
    Nästagården gård Skrabbängen äng
    Nästagård gård Skrikebo ödeställe
    Odens ödeställe Skronte-Jössens tomt tomt
    Olofsgården gård Skräddarestenen minnessten
    Olofstorp lht Skräddarnas odling odlat stycke
    Olsingagården hmdl Skäran ö
    Olsingagård gård Skäringen ö
    Ormakärret ödeställe Skyllebrädan åker
    Oskarsro lht Skäggebäck bäck
    Oskarstorp lht Slättagärdet gård
    Palms f.d. t. Slätten åker
    Penals hmdl Slättingen åker
    Panalls» ställe, släkt, familj Smedagårdstomten tomt
    Pehns Stavas ödeställe Smedåker åker
    Pelles Ingegärds stuga Smälls Andreas» tomt, nu öde
    Perstorp lht Smörhålan sank håla
    Petter hage lht Smörkullen kulle
    Petterlips f.d. t. Snorrekull kulle
    Petters ställe Snurrekull höjd
    Petters på Kalvhagen ställe Snälla-Katrina ältmaskin
    Pilagården hmdl Solkullen backe
    Pilagård gård Spångasjö grässjö (utdikad och odlad)
    Planen hmdl Staggen slåtterstycke
    Planen lht Stavsjö ryd ljung- och skogsmark
    Planen stuga Stavsjö ry ry
    Plits f.d. t. Stavsjösjön tappad sjö
    Prinsens Saknas Stättåker åker
    Prinsens bebyggelse Steme backe åker
    Prästagården gård Stenbolet område
    Prästgården bostad för präst Steningen åker
    Prästgården arrendatorsboställe, prästgård Stenåkern åker
    Pyttetorpet lht Stjärnemad mad
    Pyttetorpet torp Stjärneryds led grind
    Pyttetorpet torp Stjärntorpet eller Svinatorpet? ställe
    Pållamagnis f.d. t. Stjärtäng åker
    Rackarens ställe Storalid höjd
    Rapps gård Storsjön del av sjö
    Raskens stuga Storåker åker
    Rataryd by Storäng äng
    Rataryd by Storäng äng
    Rataryd by Stubbahygget äng
    Rataryds by by Stugåker åker
    Rataryd Mellangård Saknas Stugö holme
    Rataryd, Norra gårdar Stugö ö
    Rataryd Nästagård Saknas Svartängsmaderna mader
    Rataryd, Södra gårdar Sven Barsks ödetomt
    Rataryd Södergård Saknas Svenlarsåkern åker
    Ratat by Svinuvasabäcken bäck
    Ratat, Norra Saknas Svinavasarna sankmark
    Ratat, Södra Saknas Svälthagen område
    Riddarebacken lht Svärtäng slåtteräng
    Riddarebacken torp Särkabäck = Kullabäcken bäck
    Riddarebacken ställe Särkabäck bäck
    Rike Daniels gård Sävjtegarna igenvuxna tegar
    Rike-Daniels ställe Södraled led
    Rittnersro lht Södra mosse odlad mosse
    Rittnesro ställe Södratorp f.d. t.
    Ronatorp torp Södregårdsskiften skift, slåtter och betesmark
    Ronatorpet f.d. t. Södrehage hage
    Ronatorpet f.d. t. Södreudde udde
    Ronatorpet torp Södre äng slåtterängar
    Ronatorpet torpställe (nu öde) Tegarna madodling
    Ronhultet gård Tegarna Saknas
    Ros»=Ros» ställe gård Tittebacken ställe
    Rotasjö torpställe Tokahöj höjd
    Rulletopp ställe Tomtträdan åker
    Rya by Torshammar stenhäll
    Rya gård Torvingen åker
    Rya by Trinas seke åker
    Ryanäs lht Trollahall stenparti
    Rybackarna torp Trädan åker
    Rybergs ställe Trädan ödetorp
    Rydala t. Trädan ställe
    Rydala torp Trädorna åkrar
    Ryen torp Tvärgårdseken ek
    Ryfållen hmdlr Tvättestussen strandremsa
    Ryfållen gård Töllsås ås
    Ryfällan lht Ugnen brännugn
    Rävasten f.d. bs. Vadet stenvad
    Rävasten torp (nu öde) Varbackaåkern åker
    Rävasten, Stora torpställe Varpahultaträdan åker
    Rönneslund bs. Veaviken vik
    Salevara gård Veken utäga
    Salevara gård Veken jordområde
    Salleberg lht Versets gata landsväg
    Salleberg gammalt torp Versets rör stenröse
    Salomon Lurings ödetomt Versets strand utägor
    Salvara gård Versevik vik
    Salvara gård Vidells gärde gärde
    Salvara kvarn rester av gammal kvarn Vidells ry betesmark
    Sandvik del av by Vidells äng mossar och mader
    Savet s. Viken Saknas
    Sjöadal lht Vrångö ö
    Sjöadal gammalt ödetorp Vrångöviken, se Versevik Saknas
    Sjöadal ställe Vännet åker
    Sjöatorp f.d. t. Värse rör stenröse
    Sjöatorp ödetorp Värse vik vik
    Sjöbackarna f.d. t. Västeråker åker
    Sjöbackarna torp Åkrabäck bäck, numera kanaliserad
    Sjöbo lht Ållan rännil
    Sjöbo grannställe till Sjöbygget Åsalamossen mosse
    Sjöboholm bs. Åsabackarna höjder
    Sjöboholm soldattorp Åsabacken höjd
    Sjöbygget t. Ängen utskift
    Sjöbygget torpställe Ängen äng
    Sjödungarna lht Äsket askdunge
    Sjödungarna ställe Äspet ängsmark
    Sjögård gård Ödet hult
    Sjögård gård Ödeåkrarna åkrar
    Sjögård hmdl Österlundsallén gammal björkallé
    Sjögård gårdar Österlundsledet grind
    Sjögården gård  
    Sjögård gård  
    Sjöhaga lht  
    Sjöhagen t.  
    Sjöhagen lht  
    Sjöhagen torpställe  
    Sjövik hmdl  
    Sjöviken hmdl  
    Skansen lht  
    Skansen avs.  
    Skansen ställe  
    Skansen torpställe  
    Skattagård gård  
    Skattegård gård  
    Skattegård gårdar  
    Skedagård gård  
    Skedagård gård  
    Skogen ödetorp  
    Skogsdal Saknas  
    Skogbacken f.d. t.  
    Skogslund lht  
    Skrikebo gård  
    Skrikebo gård  
    Skronte-jössens ställe  
    Skronte Jösses stuga stuga  
    Skruvs torp  
    Skrålahörne f.d. t.  
    Skrålehie ställe  
    Skräddarens gård  
    Skåningens kvänslövsgård  
    Skällingslida torp  
    Skärvans f.d. t.  
    Slaktarens ställe  
    Slättagärdet hmdl  
    Slättahult f.d. t.  
    Slättahult f.d. t.  
    Slättahult torp  
    Smeanäs f.d. t.  
    Smedagården gammal gård  
    Smedanäs ställe  
    Smälls Andreas» stuga stuga  
    Snus-Saras stuga  
    Solbacken lht  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Sonagård gårdar  
    Stavas i Kullarna ställe  
    Stavas i Skogen ödeställe  
    Stavsjö by  
    Stavsjö by  
    Stavsjö by  
    Stensberg ödetorp  
    Stenshult f.d. t.  
    Stenshult ödetorp  
    Stjärnelund ställe  
    Stjärneryd lht  
    Stjärneryd gård  
    Stolpastugan f.d. t.  
    Stolpastugan hus  
    Storagård Saknas  
    Storagård gård  
    Storegården gård  
    Storegård gårdar  
    Stugan stuga  
    Sturskas lht  
    Sturskatorpet lht  
    Stursles bebyggelse (nu öde)  
    Sundhem lht  
    Svarvarens ödeställe  
    Svenneslia t.  
    Svensgård gård  
    Svensgård gård  
    Svensks bebyggelse  
    Svens på Hagalund torpställe, öde  
    Svenstorp f.d. t.  
    Svinagärdet f.d. t.  
    Svinatorpet Saknas  
    Svängatorpet torp  
    Såget sågverk  
    Sånagård gård  
    Söderala lht  
    Södergård gårdsnamn  
    Söderhage hmdl  
    Södragård gård  
    Södragård gård  
    Södragården gård  
    Södragården gård  
    Södra lastageplatsen Saknas  
    Södratorp lht  
    Södratorp lht  
    Södratorp ödetorp  
    Södregård gård  
    Södrehage f.d. bs.  
    Södrehaga hmdl  
    Södre Såg sågverk  
    Tegelbruket tegelbruk  
    Tillfället bebyggelse  
    Tittebacken lht  
    Trulselund torp  
    Trulselund ställe  
    Trädan f.d. bs.  
    Trädan f.d. t.  
    Trädan f.d. t.  
    Trädestorp f.d. t.  
    Träskomakarens stuga  
    Träskomakarens ödeställe  
    Täppan ödeställe  
    Tärns f.d. t.  
    Ularp by  
    Ularp by  
    Ularpstorp lht  
    Ulvs f.d. t.  
    Ulfs ställe  
    Ulriks Saknas  
    Vaktarens ställe  
    Vaktens banvaktsstuga  
    Varbacken torp  
    Varebacken hmdl  
    Varbacken torp  
    Varbacken torp  
    Varpahultet gård  
    Varpahultet lht  
    Varpahultet hmdl  
    Varpahult(et) ställe  
    Verset by  
    Versetsgårdarna gårdar  
    Viken station  
    Villan lht  
    Vägaholm hmdl  
    Vägaholm ställe  
    Vägaholm ställe  
    Vägen bondgård  
    Värset by  
    Värset by  
    Västergård gård  
    Västerlund hmdl  
    Västerlund lht  
    Västerlund öde torpställe  
    Västerås lht  
    Västerås ställe  
    Västragård gård  
    Åkersberg t.  
    Åkraberget t.  
    Åkraberget ställe  
    Åminne lht  
    Älannas ödeställe  
    Änden ställe  
    Ängahult lht  
    Ängahult torp  
    Ängahult stäle  
    Änganäs lht  
    Änganäs lht  
    Änganäs f.d. t.  
    Änganäs ställe  
    Ängarna öde torpställe  
    Äspet hmdl  
    Äspet torp  
    Äspet torp  
    Äspet slåttermark  
    Ödegården gård  
    Öet f.d. bs.  
    Östenstorp gård  
    Östenstorp stomhemman  
    Östergård Saknas  
    Östergård gård  
    Österljung t.  
    Österljung torp  
    Österlund lht  
    Österlund torp  
    Östragård gård  
    Östrahult lht  
    Östrahult f.d. t.  
    Östrahult gård  
    Östratorp lht  
    Övre kvarn kvarn  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.