ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tutaryds socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 65 Bebyggelsenamn : 169 Naturnamn : 68
Tutaryd socken Bengstboda terräng Tutaryd socken o. by Nummerförteckning förteckning
Tutaryd socken Bergsö ö Tutaryd Socken socken Bergsö ö
Tutaryd sn Björkeberg ägomark Tutaryd sn Björkö ö
Tutaryd socken Björkö ö Tutaryd socken Bokholmabacken höjd
Tutaryd sn Bokholmabacken terräng Rövasläkten inbyggarbeteckning Bolet äng
Tutaryd sn Bokliden terräng Abrahamsberg lht Bräkentorpasjön sjö
Tutaryd sn Bräkensiö sjö /Se Anderstorp Torp torp Dalaberget höjd
Tutaryd Saknas Bräkentorpasjön sjö Anneberg lht Dalagärdet åker
Tutaryd sn Bräkentorpssjön sjö /Se Anneberg f.d. t Dammbroen vägbro
Tutaryd sn Dalagölen göl Annegärde hmdl Ekåker åker
Tutaryd sn Dalaviken vik Bengtsboda f.d. t Ferarpasjön se Förarpasjön sjö
Tutaryd sn Delaryd triangelpunkt Bengtsgård se Prästagården bebyggelse Förarpasjön sjö
Tutaryd sn Fridhemsviken vik Björkeberg lht Haven hage
Tutaryd sn Förarpamossen mosse Björkeberg lht, f.d. t Horsnäsamaar mossar
Tutaryd socken /Se Förarpamossen mosse Björkelund f.d. t Horsnäsamosse mosse
Tutaryd sn Förarpasjön sjö Björkelund lht Ivlakull höjd
Tutaryd sn /Se Förarpasjön sjö Björket lht Ivlakull höjd
Tutaryd by och sn /Se Groposet vik Bredaslätt gård Ivlakull höjd
Tutaryd sn /Se Grönemad sumpmark Bredaslätt gård Jennadalen äng
Tutaryd sn /Se *Gellergruva f.d. gränsmärke Bräkentorp gård Jättaloen höjder
Tutaryd sn /Se Hackebacken terräng? Bräkentorp by Karlslundaskogen skog
Bredaslätt by /Se Horsnäsa mosse mosse Bygget hmdl Kattebacken höjd
Bräkentorp gd Horsnäsamosse mosse Bäckadal hmdl Klockevassen holme
Bräkentorp säteri, nu gård /Se Horsnäsamosse mosse Bössan hmdl /Se Korsåkersträdan åker
Bräkentorp gd /Se Horsnäsamosse mosse Dalen bs Kroneskogen skog
Förarp gd Hyttemosse mosse Davetas hmdl Kyrkefällen åker
Förarp kronoegendom /Se Jakobstorp terräng Ekö f.d. t Kåningsängen äng
Förarp kronoegendom Jättalogen ägomark Eriksboda lht Lagårdsträdan åker
Förarp kronoegendom *Jättelund f.d. gränsmärke Eriksro f.d. t Ledsåker åker
Förarp kronojägarboställe /Se Kungsbacken backe Falkas hmdl Lillesjö sjö
Gnustorp by Kärlekshålan göl Feretorpet se Furutorpet hmdl Lillö ö
Gnustorp by Lillesjö sjö Fridhem lht Linjen landsväg
Gnustorp by Lustkullen kulle Fridhem lht Lustkullen höjd /Se
Gnustorp by Malmbäck bäck Froas torp (gård) Lyckan åker
Gnustorp by Nyatorp triangelpunkt Froas lht Läjesåker åker
Gnustorp by Pellaläpe terräng Furutorpet hmdl Malmbäck bäck
Gnustorp by Prästebodån å Fållen lht Norraträdan åker
Gnustorp by Prästebodaån å Förarp bebyggelse Ottersnäs eller Horsnäsmosse se Horsnäsamosse mosse
Gnustorp by /Se Prästebodaån å Förarp bebyggelse Passlebolet åker
Gnustorp by /Se Ramskog mossen mosse Förarp bebyggelse Pellaläpe äng
Horsnäs by /Se Ryen skogsmark Förarp gård Prästagårdsängar utängar
Horsnäs by /Se Ryen terräng Förarp by Prästbodaån bäck
Horsnäs by Rånabben terräng Gamla Raskas f.d. t Resesten sten
Ingemarsnäs gård /Se Smörhålan terräng Gamle Fräjdas f.d. t Råcknabackarna höjder
*Ingemarsnæs förr by Sofielund terräng Gnustorp bebyggelse Rävabacken höjd /Se
*Ingemarsnæs förr by /Se Stavasjön sjö Gnustorp bebyggelse Röderne betesmark
Luddö gd /Se Stavasjön f.d. sjö Gnustorp by Rödman äng
Luddö kv. *Stenawalla skogsområde Gnustorp by Sjökroken vägslinga /Se
Prästeboda gård /Se Stenavallen terräng Granelund f.d. t Sjömaarna ängar
Skogsgård by *Stenevalds skog skogsparti Gärdet hmdl Smeabacken höjd /Se
Skogsgård by Storesjö sjö Göstas f.d. t Stallträdan åker /Se
Tutaryd Bengtsgård komm.-bost. Svartsjö sjö Hackebacken se Nybygget t Stavasjön sjö
  Svartsjö sjö Hagalund lht Stenavallen utskift
  Syltelid terräng Haganäs f.d. t Stensberg äng
  Söderlund ägomark Havatorpet f.d. t Stinnkakebacken höjd
  Tranebrokanalen kanal Haven hmdl Store mosse mosse
  Trollefällan skogsmark Horsnäs bebyggelse Storesjö sjö
  Trollaviken vik Horsnäs by Storåker åker
  Tutaryd triangelpunkt Horsnäs gård Stubbasjön göl
  *Tverråkna f.d. gränsmärke Hålan bs Svartsjö sjö
  Vekaudden udde Ingenting f.d. t Syltelid backe
  Åsabäcken betesmark Karlsdal lht Sänkan åker
  Åsabäcken bäck Karlslund hmdl Söragårdsodlingen åker
  Åsabäcken bäck Karlsro lht Sörskog skog
  Åsaskogen skogsområde Karlstorp lht Trollaskogen skog
    Kateschas f.d. t Vasen sumphåla
    Kissans se Lillefåll lht Åsabäcken bäck
    Klockarebolet bebyggelse Åsaskogen skog
    Klockaregården lht  
    Klockaregården se Klockarebolet bebyggelse  
    Knajgens f.d. t  
    Kristinelund hmdl  
    Kungsbacken f.d. t  
    Kvartslund hmdl  
    Kvartslund, Lilla lht  
    Källan f.d. bs  
    Liden lht  
    Lillagården bebyggelse  
    Lillefåll lht  
    Luddekvarn lht  
    Luddö gård  
    Luddö gård  
    Lönneberg hmd  
    Majestines fd. bs  
    Marielund f.d. t  
    Mellangård gård  
    Muraregården gård  
    Möllaretorpet, Lilla f.d. t  
    Möllaretorpet, Stora f.d. t  
    Norratorp f.d. t  
    Norretorp bebyggelse  
    Norregård gård  
    Norreskog f.d. t  
    Nyatorp lht  
    Nybo f.d. t  
    Nybygget t  
    Nybygget lht  
    Nydala lht  
    Nyfors lht  
    Näset lht  
    Olofstorp se Tutarydstorp gård  
    Olovstorp gård(ar)  
    Planen f.d. bs  
    Prångaregården gård  
    Prästaboda gård  
    Prästagården bebyggelse  
    Ramsjöholm lht  
    Ramskog gård(ar)  
    Ramskog gård  
    Rike Osbäcks f.d. bs  
    Rånabben f.d. t  
    Röven ställe  
    Röven ställe  
    Röven ställe  
    Savbacken hmdl  
    Sevedsgård gård  
    Sjöatorp gård  
    Sjöatorp gård  
    Sjöatorp, Lilla f.d. t  
    Sjöbygget bs  
    Sjöbygget lht  
    Skattagård hmdl  
    Skogen lht  
    Skogsdal f.d. t  
    Skogsgård by  
    Skogsgård gård  
    Skogslund Saknas  
    Skyltas hmdl  
    Slätten se Bredaslätt gård  
    Sofiero lht  
    Staffansboda f.d. t  
    Stenavad hmdl  
    Stenbrohult hmdl  
    Stenbrohult, Lilla lht  
    Stensberg lht  
    Svarvaretorp bebyggelse  
    Svenslund se Bengtsboda f.d. t  
    Svenstorp f.d t  
    Sågtorpet t  
    Sågtorpet se Savbacken hmdl  
    Södergård bebyggelse  
    Södragård bebyggelse  
    Södragård gård  
    Södratorp lht  
    Södratorp hmdl  
    Södredal lht  
    Trollens f.d. t  
    Tutaryd bebyggelse  
    Tutaryd by  
    Tutaryd Station järnvägsstation och stationssamhälle  
    Tutarydstorp bebyggelse  
    Tutarydstorp gård  
    Tutashave f.d. t  
    Tuteröv se Göstas f.d. t  
    Västerlund f.d. t  
    Västerlund f.d. t  
    Västerlund lht  
    Västratorp f.d. t  
    Åsabäcken hmdl  
    Åsen hmdl  
    Åsen hmdl  
    Ängabacken lht  
    Ängarna se Östrabo lht  
    Öppyn hmdl  
    Österlund hmdl  
    Östrabo lht  
    Östragården bebyggelse  
    Östragården gård  
    Östratorp f.d. t  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.