ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ryssby socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 383 Naturnamn : 364 Bebyggelsenamn : 641 Naturnamn : 164
Ryssby sn Amerika terräng Ryssby socken Nummerförteckning förteckning
Ryssby sn Andelius ö ö Ryssby sn Nummerförteckning förteckning
Ryssby socken Anebodaviken vik Ryssby sn Nummerförteckning förteckning
Ryssby sn Annö ö Ryssby sn Aludden udde
?Ryssby sn Arvidslund ägomark Ryssby sn Andelinsaö ö
?Ryssby sn Bardas terräng Albo hmdl Andsjön sjö
Ryssby sn Betlehemsfållen odlad mark Andreasas f.d. t. Anne gärde åker /Se
Ryssby sn Björket odlad mark Andreasas f.d. t. Annö ö
?Ryssby by, sn Björkelund terräng Aneboda f.d. t. Aspelundsbäcken bäck
?Ryssby by o. sn Björnön halvö Annelund lht Bergsåker åker
Ryssby sn Björnön halvö Arvidsgård gård Bian åker
Ryssby sn Blomsterö näs Arvidslund hmdl Biaslian höjd
Ryssby sn Blådöpen bäck Aspelund lht Blådöpen bäck
Ryssby sn Blådöpen bäck Aspet hmdl Bockahagen hage
Ryssby sn Blädingsäng ängsmark Assareköp by Bockudden udde
Ryssby socken Blädingsäng terräng Assareköp gård Bokaudde udde
Ryssby socken Boaryd, Stora terräng Augustenborg lht Bolet äng
Ryssby sn Bockudden udde Backagården gård Borsnasjön sjö
Ryssby socken Borsna triangelpunkt Backen hmdl Broåker åker
Ryssby sn Borsnasjön f.d. sjö Backen hmdl Broåker åker
Ryssby sn Borsnasjön sjö /Se Backen f.d. bs. Brunnsäng äng
Ryssby sn Bräkentorp ägomark Baggagården gård Buxabyviken vik
Ryssby sn Brännvinstäppan odlad mark Bardas f.d. t. Bäckahagen hage
Ryssby sn Brännvinstäppan åker Bengtdanskas f.d.bs Derarör höjd
Ryssby sn Byasbacken backe Bengtsbacken f.d. t. Ebbasö ö
?Ryssby socken Bygget triangelpunkt Bengtsgård gård Ekö ö
Ryssby sn Bygget triangelpunkt Bengtsgården gård Fenen sjö
Ryssby sn »Bärsiöö Fly» sankmark /Se Berget lht Fereberget höjd
Ryssby sn Dalen terräng Bergsgård gård Ferö ö
Ryssby sn Danhall sten /Se Berntakajsans f.d. bs. Flattsjön sjö
Ryssby by, sn Danhall sten /Se Beten se Stockaryd by Fläskaveken grässluttning /Se
Ryssby sn Derarör fornlämning Bet, Lille gård Fläskäng åker /Se
Ryssby sn Deranässjön sjö /Se Bet, Store gård Fyrkanten åker
Ryssby sn Duvängen åker Betlehemsfållen hmdl Fällekröken åkrök
Ryssby sn Ebbasö ö Björkas se Björkeberg lht Gastängsviken vik
Ryssby sn Ekenäs terräng Björkeberg lht Glashavet äng /Se
Ryssby sn Ekepålarna se Hyalt stolpar träpålar /Se Björkeberg lht Grytingen åker
Ryssby socken /Se Ekö terräng Björkelund lht Grässjön sjö
Ryssby Saknas /Se Emmen Siön sjö Björkelund lht Gulevik vik
Ryssby sn /Se *Feenhall f.d. gränsmärke Björkelund f.d. t. Gärdesbäcken bäck
Ryssby sn Fenen sjö Björkelund lht Gölabackarna höjder
Ryssby sn Fenen sjö Björkelund lht Gölasjön göl
Ryssby sn Fenen sjö Björkelund lht Harö ö
Ryssby sn Fenen sjö /Se Björkelund hmdl Helgaån å
Ryssby sn Fenen sjö /Se Björkenäs lht Holmasjön sjö
Ryssby sn »Fenshall Häratsmärcke» f.d. gränsmärke /Se Björkenäs hmdl Hornsnäsamosse mosse
Ryssby sn Fereberget berg Björkerås by Hovgårdstorpagöl göl
Ryssby sn Ferms ängsmark Björkerås by Hyaltakruna höjd
Ryssby sn Flattsjön sjö Björkerås, Norra gård Hyltebo mosse mosse
Ryssby sn och by Flattsjön, Nedre sjö Björkerås, Södra gård Häradshövdingaträdan åker
Ryssby sn Flattsjön, Nedre sjö Björket se Södragård gård Häsjön sjö
Ryssby socken Flinkatorpet terräng Björkhaga lht Hässlebackagöl göl
Ryssby sn Flinkatorpet terräng Blädingsäng t. Hästagöl göl
Ryssby sn Flinkatorpet terräng Boalund lht Hästhagen hage
Ryssby sn Flåren sjö /Se Boaryd by Immen sjö
Ryssby sn Frejdas ängsmark Boaryd by Immö ö
Ryssby sn Fridhem terräng Boaryd by Jättakistan forngrav
Ryssby samh. och sn /Se Froas, Lilla ägomark Boaryd, Lilla gård Kalasjön sjö
Ryssby sn /Se Fruens ängsmark Boaryd, Stora gård Kallsjön sjö
Ryssby sn /Se Fyllesjön sjö Boastad f.d. hmdl Klövarydsjön sjö
Ryssby sn /Se Fyllesjön sjö Boastad gård Klövasmosse mosse
Rösby se Ryssby sn Fyllesjön sjö Boken se Bok, Lille och Store Saknas Klövassjön sjö
Aneboda f.d. tp /Se Fällan odlad mark Bok, Lille hmdl Klövasängar ängsmark
Assareköp by /Se *Galtehall f.d. gränsmärke Bok, Store hmdl Kobofållen åker
Baggagård gd /Se Galtehall f.d. gränsmärke /Se Borsna by Koggaberget Saknas
Baggebo f.d. gård /Se Gläntekärret kärr Borsna by Kohagen hage
»Berg» by /Se Gläntekärret kärr Borsna by Kopparemålaryd skogsmark
Berg by /Se Granehall f.d. sockenmärke /Se Borsna by Kroksjön sjö
Bjersgården gd /Se Granön ö Borsna Säteri se Herragården beb Krutbrännarängen äng
Björkenäs hmsdel Gräsö ö Brokull hmdl Kvickaviken vik
Björkenäs hmd Gräsö ö Brokull lht Källarebacken höjd
Björkenäs hemmansdel /Se Grönadal triangelpunkt Brotorpet (gård) torp Källareholmen udde
Björkerås gård Guldsmedsudden udde Brotorpet hmdl Källareåkern åker
Södra Björkerås by /Se Gulevik vik Bräkentorp f.d. t. Källaråker åker
Björkerås gd:ar /Se Gulevik vik /Se Brändhult Saknas Ledsträdan åker
Björkerås by /Se Gulevik vik /Se Brömsabo t. Lejesåker åker
Boaryd by Gäddemadsviken vik Brömsaboda se Brömsabo t. Lerviken vik
Boaryd by Gölasjön sjö Buskastugan f.d. bs. Linjen landsväg
Boaryd gård Gölasjön sjö Buxabygd gård Linneberget höjd
Boaryd by /Se Gölen göl Bygget f.d. bs. Linnebergsliden backe
Boaryd by /Se Gölodlingen odlad mark Bygget f.d. t. Ljussjön sjö
Boaryd poststation /Se Gölodlingen ägomark Bygget f.d. bs. Lomöarna öar
Boastad gård Haganäs triangelpunkt Bygget hmdl Lyckebacke höjd
Boastad gd Harakärr kärr Bygget f.d. bs. Lyckemossen jordläg.
Boastad gd /Se Harö ö Bäckafors lht Lyckesjö göl
Boastad gd /Se Harö ö Bäckaryd f.d. t. Lången ö
Boastad gd /Se Haröarna öar Bäckaryd bs. Malabäcken bäck
*Bobacken Saknas Harön holme /Se Bäckalund lht Malasjön sjö
Borsna by /Se Hattmakargärdet gärde Bäckaslund hmdl Mjölnön holme
Borsna by Helgasjön sjö /Se Bäckaslöv lht Mosakök sank håla
Borsna hgd Helga å Bäckslund se Bäckaslund hmdl Muggebomyr se Möcklemyr mosse
Borsna by Helga å å Bässhult se Bästingshult gård Muggebosjön sjö
Borsna by Helga å å Bästingshult gård Målasjön sjö
Borssna by Helgaån å /Se Bästingshult gård Målaskogsberg höjd
Borsna by Holmasjön sjö Bötebo se Erikstorp t. Mårarpsveken äng
Borsna by Holmasjön sjö Dackebacken (gård) torp Möcklemyr mosse
Borsna by Horsnäsamosse mosse Dackebacken gård Mölleryd ljunghed
Borsna by Horsnäs mosse mosse /Se Dalarna f.d. t., numera lht Norragårdsbol äng
Borsna by /Se Hultatorp triangelpunkt Dalen f.d. t. Norragärde äng
Borsna by /Se Hyaltmåsa mosse Dammen hmdl Norremosse åker
*Boshult indr. bost. Hyaltpåle f.d. gränsmärke Dammen, Lilla lht Nygårdshallar höjder
Brotorp tp /Se »Hyalt Påhla» f.d. gränsmärke /Se Davidas f.d. bs. Olasänggärde åker
Buxabygd indr. militiebost. Hyalt stolpar ekpålar /Se Dånhalla Lilla beb Osasjön sjö
Buxabygd gd /Se Hyalt stolpar träpålar /Se Dånhalla Stora beb Ottersnäsamosse mosse
Buxabygd gd /Se Hyltemossen, se Store mosse Saknas Donhalla gård Persäng äng
Buxabygd gd /Se Hyltenäs terräng Donhalla by Rocknabackarna ås
[Bärsgården] Saknas Hyltenäs terräng Donhalla, Lilla gård Ronastoreveke äng
Bästingshult gd /Se Häggesbäcken bäck Donhalla, Stora gård Rynnesåker åker
Bästingshult gd /Se Häradsbäcken gränsbäck Dungen f.d. bs. Ryssbysjön sjö
Bäxeby se Buxabygd indr. militiebost. Häradsbäcken bäck Dåns f.d. t. Ryssbyån å
Donhalla gdr /Se Häsjön sjö Ekeberg t. Ryttareudden udde
Donhalla gd /Se Häsjön sjö /Se Ekedal se Svens bs. Rågö ö
Ernhyltan gd /Se Hässlebackagöl göl Ekelidarna hmdl Rännan vattensamling
Finshult gd /Se Hästagöl göl Ekeliden rälsbusshpl Rännerydsåkern åker
Finnshult gd /Se Hästagöl göl Ekelund lht Rävhyltan skogsmark
Finshult gd /Se Hästamyr myr Ekelund lht Röatorpabol äng
Furumon gd /Se Hästamyr myrmark Ekelund lht Rödjan äng
Furumon gd /Se Hästäng terräng Ekenäs, Lilla hmdl Siringen åker
*Fyllemåla torp /Se Hästäng terräng Ekenäs, Stora hmdl Skatenberg höjd
*Fyllemåla f.d. tp /Se Högön ö Ekfällan se jeans bs. Skottmossen äng
Fylleskog herrgård /Se Höjdlyckebacke backe Ekliden se Ekelidarna hmdl Skrevet äng
Fylleskog herrgd Hökasjö, Västra sjö Ekåsen gård Skäppebosjön sjö
Fylleskog hg Hökasjö, Västra sjö Ekö f.d. t. Slitöviken vik
Fylleskog gd /Se Hökasjö, Västra sjö Elses hmdl Smedafloe bottenlös håla
Fylleskog gd /Se Hökasjö, Västra sjö Enebacken f.d. bs. Smeda floe vattenhåla
Fällan f.d. tp /Se Hökasjö, Västra sjö Erikstorp t. Smedmålaryd skog
Gislagård hemmansdel /Se Hökasjö, Västra sjö Ernhyltan gård Smedjelian uppfartsväg
Glahytt lht /Se Höka udde udde Falkas se Svenstorp bs. Staffansbosjön sjö
Granhult gd /Se *Hökås bro förr bro Farmorshute f.d. bs Stavasjön sjö
Gränsö hemmansdel /Se Hökön ö Filen lht Stensjön sjö
Hagen gd /Se Immen, Lill- sjö Finnshult beb Stensjön sjö
Harakärr tp /Se Immen, Stor- sjö Finshult gård Stinnkakebacken höjd
Hermansmåla gd /Se Immen sjö /Se Finshult gård Storveken äng
Hermansmåla by /Se Immen sjö /Se Fiskaretorpet hmdl Storåker åker
Hjärtanäs f.d. tp /Se Immen sjö /Se Flinkatorp t. Storåker åker
Hollborna by /Se Immö ö Fredrikas t. Storö ö
Hollborna gd /Se Kallasjön sjö Fredriksdal se Fredrikas t. Storö ö
Holborna gd /Se Kallasjön sjö Fridhem lht Stottahagen hage
Holmborna by /Se Kalmarudden udde Fridhem bs. Stubbasjö göl
Holmborna gd /Se Kaninön ö Fridhem lht Sundet sund
Hovgård gd Kitteträde betesmark Fridhem lht Svartsjö sjö
Hovgårdstorp gd /Se Kitteträde betesmark Fridhem hmdl Svältetångavägen väg
Hyalt gd /Se Klintas terräng Fridhem f.d. bs. Säckodlingen åker
Hyalt by /Se Klövarydssjön sjö Froas, Lilla t. Södragärde åker
Hyalt gd /Se Klövasmosse mosse Fruens t. Södragärde åker
Hässlebacken gd /Se Klövasmosse mosse Furelund hmdl Sönasasjön sjö
Höga f.d. by /Se Kojmossen mosse Furetorp gård Söräng äng
Höga gd /Se Kojmossen mosse Furumon gård Söräng äng
Högeryd lht /Se Kokaberg berg Furumoen se Furetorp gård Tinkö ö
Intaget f.d. tp /Se Kokabergskittan terräng Fylleskog gård Tjiahagen hage
Jäppagård gd /Se Kopparemåla triangelpunkt Fylleskog gård Tjurken sjö
Karsatorp gd /Se Kopparemåla triangelpunkt Fållen hmdl Tjuvakärr nyodling
Kiddeboda beb. /Se Koudden udde Fållen hmdl Torparegärdet åker
Klövaryd by Kroksjön sjö Fållen lht Torsäng äng
Klövaryd by Kråkö ö Fällan Saknas Trälleborgså se Helgaån å
Klövaryd by Kvarnakärret odlad mark Fällan f.d. t., nu lht Tunängarna utskiften
Klövaryd by Kvarnakärret ägomark Fällan f.d. t. Tältbacken ängsmark
Klövaryd by Kvarnbäcken bäck Fällerne hmdl Ulvabäcken bäck
Klövaryd by Kvarnbäcken bäck Förra Grenadjärtorpet se Persatorps grenadjärtorp beb Utterbäcken bäck
Klövaryd by Kvarnbäcken bäck Gamlalagras f.d. t. Västrakärr äng
?Klövaryd by *Kvarnströmmen ström Gamlatorp se Torpstället hmdl Ålabäcken bäck
Klöfvaryd by Kvarnön ö Gamlatorp f.d. t. Ååker åker
Klövaryd by Källareholmen udde Gatan f.d. t. Äspingarna åker
Klöfveryd by Källarholmen förr holme, nu udde /Se Gatan f.d. bs. Ässjön se Häsjön sjö
Klövaryd by /Se Källarholmen förr holme, nu udde /Se Gatetorp hmdl  
Klövaryd by /Se Källarholmen holme m. ruiner /Se Gisslagård hmdl  
Klövaryd by /Se Källarholmen holme med ruiner /Se Glahytt f.d. bs.  
Klövaryd by /Se ?Källarholmen befästningsruin /Se Godabrittes f.d. bs.  
Klövaryd by /Se Källarholmen holme med ruiner /Se Godas f.d. t.  
Kopparmåla gd /Se Käringöarna öar Granelund hmdl  
Kopparemåla gd /Se Kärleksbacken backe Granelund se Grans f.d. t.  
Kristianstorp gd /Se Lerviken vik Granhult gård  
Kvarnagården gd /Se Liljedalsvik vik Grans f.d. t.  
*Landbogården torp /Se Lill-Immen sjö Grindstugan lht  
Ledet backstuga /Se Linneberget berg Grindstugan hmdl  
Ledet hemmansdel /Se Linneberget berg? Gränsö hmdl  
Lillebok hemmansdel /Se Ljungabäcken å Grönadal se Fällan lht  
Lillemanstorp hemmansdel /Se Ljungabäcken bäck Grönadal hmdl  
Ljunga by Ljussjön sjö Grönadal t.  
Ljunga by Ljussjön sjö Grönadal hmdl  
?Ljunga by *Loftir sjö /Se Grönalund hmdl  
Ljunga by /Se *Loftir sjö /Se Gummestorp t.  
Ljunga by /Se Lunnagård triangelpunkt Gärdet lht  
Ljustorp by /Se Lyckan terräng Gölen f.d. bs.  
Loftesnäs gård Lyckesjö f.d. sjö Haga lht  
Loftesnäs gd /Se Lyktan terräng Hagagård hmdl  
Loftesnäs gd /Se Långaskog skogsmark Hagalund f.d. lht  
Lugnet tp o. hemmansdelar /Se Lången ö Hagalund hmdl  
Lunden gård Lången holme /Se Hagalund bs.  
Lunnagården gd /Se Långhult triangelpunkt Hagalund bs.  
Lunnagården gd /Se *Långhult ålfiske f.d. ålfiske Haganäs hmdl  
Lyckan f.d. tp /Se Långö ö Hagatorpet t.  
Långhult by Långö ö Hagen gård  
Långhult by Långön ö Hagen se Mossen gård  
Långhult by Långöns revel rev Hallborna se Hollborna gård  
Långhult by Lövträdan ägomark Hansagård gård  
Långhult by Malabäcken bäck Harakärr t.  
Långhult by /Se Malasjön sjö Haraldas lht  
Madratorp, se Mårarp by Malasjön sjö Hastigheten f.d. t.  
Mattistorp f.d.torp Malasjön sjö Hermansmåla beb  
Metaretorpet hmd Malmen ängsmark Hermansmåla gård  
Metaretorpet hemmansdel /Se Mans myhr, se Klövamosse mosse Herragården gård  
moratorp se Mårarp Saknas Muggebosjön sjö Hinnstu f.d. bs.  
Moratorp, se Mårarp by Målaskogsberg triangelpunkt Hjälmens f.d. bs.  
Mordorp, se Mårarp by Mälemossen mosse Hjättafållen f.d. bs.  
Målaskog gd /Se Mälemossen mosse Hjärtanäs hmdl  
Målaskog gd /Se Möcklemyr myr Hjärteras f.d. t.  
Mårarp by Möcklemyr mosse /Se Hollborna gård  
?Mårarp by Nyatorp ägomark Holborna gård  
Mårarp by Nybo triangelpunkt Holmat hmdl  
Mårarp by Nydala terräng Hovagård se Hovgård gård  
Mårarp by Näset terräng Hovgård gård  
Mårarp by Näset ängsmark Hofgårdstorp gård  
Mårarp by Näset skogsnäs Hovgårdstorp gård  
Mårarp by Näset terräng Hultatorp f.d. t.  
Mårarp by /Se Näsudde udde Hultatorp lht  
Mårarp by Näsudde skogsudde Hultet f.d. t.  
Mårarp by Offerkällan i Myreboda skog källa /Se Hultäng f.d. t.  
Mårarp by Offerkällan vid Ryssby kyrka Saknas /Se Hultäng lht  
Mårarp by Offerstenen sten och fornlämning Hurtigas se Ekeberg t.  
Mårarp by Offerstenen sten Hyalt by  
Mårarp by /Se Osasjön sjö /Se Hyalt gård  
*Måres bost. Osasjön sjö Hylteboda gård  
Norratorp torp Oxhagen terräng Hyltebo gård  
Norratorp hemmansdel /Se Oxhagen skogsparti Hylteboda se Hyltebo gård  
Nybo lht /Se Pamparna öar Hyltenäs hmdl  
Nybygget gd /Se Pepperhyltan källa /Se Hyltetorp hmdl  
?Nygård by Pepparhyltan källa /Se Håkadal hmdl  
Nygård egendom Pettratorp terräng Häggbergs t.  
Nygård gd Planamossen mosse Hässlebacken gård  
Nygård järnvägsst. Planamossen mosse Hässlerås f.d. t.  
Nygård gd /Se Porsön ö Hästäng bs.  
Olshammar gd /Se Prästön ö Höbblet f.d. t.  
Osabo gd /Se Repängen äng Höga gård  
Osaboda gård Rungen Lacus sjö Höga f.d. bs., nu lht  
Ottarp gd /Se Rungen sjö Högaberg se Berget lht  
Ottarp gd Rungen siöö sjö Högalund f.d. t.  
Ottersnäs by Rungen sjö Högeryd lht  
Otternäs gd Rungen Lacus sjö Illavuret f.d. t.  
Otternäs gd Rungen Lacus sjö Immö f.d. bs.  
Ottersnäs by Rungen sjö Ingemarssons f.d. bs.  
Ottersnäs by *Rungen sjö Intagatorpet t.  
Ottersnäs by /Se Rungen sjö /Se Intaget f.d. t.  
Ottersnäs by /Se Ryssbymossen mosse Jeans bs.  
Persatorp gd /Se Ryssbymossen mosse Jonsagård se Possgården gård  
Polstorp hemmansdel /Se Ryssbysjön sjö Jäppagården gård  
»Ramnåhs» beb. /Se Ryssby sjön sjö /Se Jösseborras se Racklene f.d. bs.  
Raneboda gd /Se Ryssbysjön sjö Kajses f.d. bs.  
[Ranehult] Saknas Ryssbysjön sjö Kallasäng f.d. bs.  
Repartorp gd Ryssby sjön sjö Kallsjö se Karlamo lht  
Repatorp gd /Se Ryssbysjön sjö /Se Kannäng f.d. t.  
Ron gd Ryssbysjön sjö /Se Karlamo lht och torp  
Ron gd Ryssbysjön sjö Karlapelas f.d. t.  
Roen gd Ryssbysjön sjö Karl Molls se Lövingslund t.  
Roen gd Ryssbysjön sjö Karlos hmdl  
Roen gd Ryttareudden udde Karlslunds f.d. t.  
Ron Saknas Rävhyltan terräng Karlsro se Ryssbyholm f.d. bs.  
Roen gård /Se *Salehall f.d. gränsmärke Karlstorp f.d. t.  
Ron gd /Se Sikö ö Karlstorp se Karlos hmdl  
Ron gd /Se Sikö, Lilla näs Kittestuga f.d. bs.  
Ron gd /Se Sjöbergs odlad mark Klobbet f.d. lht  
Rungebacken gd /Se Sjöbergs betesmark, f.d. åker Klockaregården gård  
Ryssby by /Se Sjöbo terräng Klubbingens lht  
Ryssby by Skieppesiön sjö /Se Klämmetas f.d. t.  
Ryssby by o. sn Skogsålle ängsmark Klövaryd by  
Ryssby by Skogsö ö Klövaryd by  
Ryssby by Skottmossen odlad mark Klövaryd by  
Ryssby by /Se Skottmossen betesmark, f.d. åker Klövat se Klövaryd by  
Ryssby poststation /Se *Skäppebodasjön sjö /Se Klöveras f.d. t.  
*Ryssby, Östra ?by Skäppebosjön sjö Knibergs f.d. bs.  
*Ryssby, Östra ?by Solakullen kulle och fornlämning Knuts hmdl  
Ränneryd lht /Se Solakullen kulle Knutsgården gård  
Sannaberg lht /Se Solakullen terräng Knylesalmonas f.d. bs.  
Simenahyttan lht /Se Solakullen kulle Knäppens f.d. bs.  
?Skeda herrg. Sonas betesmark Kohagen f.d. t.  
Skeda herrgård Sonasasjön sjö Koppar(e)måla gård  
Skeda herrgård /Se Staffansbosjön sjö Kopparemåla gård  
Skeda by /Se Staffansbosjön Saknas Kristianstorp gård  
Skeda by /Se Stampudden udde Kroans f.d. bs.  
Skiften f.d. tp /Se Stavasjön sjö Kronehagen f.d. bs.  
Skäppebo hemmansdel /Se Stavasjön f.d. sjö Krånglarns f.d. bs.  
Smedjemåla gd /Se Stavasjön sjö /Se Kullebo lht  
Smedjemåla by /Se Stensjön sjö /Se Kullen f.d. t.  
Staffansboda by /Se Stensjön sjö Kullen t.  
Stensnäs hg Stensjön sjö Kullen hmdl  
Stensnäs säteri /Se Stensjön sjö Kullen lht  
Stensnäs herrgård /Se Stensjön, se även *Uglosio(r) sjö /Se Kulläng lht  
Stensnäs herrgd Stensjön sjö /Se Kvarnagård gård  
Stensnäs herrgård /Se Stensnässjön sjö /Se Kvarnagården gård  
Stensnäs herrgård /Se Stockaryd triangelpunkt Kvarnagårdstorp lht  
Stensnäs gd /Se Stomäng terräng Kvarnaholm lht  
Stensnäs gd /Se Stora hokasiön se Hökasjö Västra sjö Kvarnholmen se Kvarnaholm lht  
Stensnäs gd /Se Store mosse mosse Kvarntorpsängen lht  
Stensnäs gd /Se Storemosse mosse Lassagården gård  
Stockaryd by /Se Store mosse mosse Ledatorpet hmdl  
Stockaryd, Lilla gd Stor-Immen sjö Ledet bs.  
Stockaryd, Lilla gd /Se Storängen betesmark Ledet hmdl  
Stockaryd, Stora gd Storö ö Ledsberg bs.  
Stockaryd, Stora gd /Se Storö ö Liljedal lht  
Stomäng f.d. tp /Se Storö ö Lillagården gård  
Storebok hemmansdel /Se Storö ö Lillagården gård  
Strättö by Strannakärr(et) odlad mark Lillamanstorp hmdl  
Strättö gård /Se Strättöån å Liljans hmdl  
?Strättö indr. militiebost. Stubbalyckan terräng Liljans f.d. bs.  
Strättö by /Se Stubbalyckan terräng Lillaryd lht  
Sunnerå hg Stubbasjö f.d. sjö Lillefåll f.d. t.  
Sunnerå herrg. Stålboda ägomark Lillestu f.d. bs.  
Sunnerå hg /Se Sunds odlad mark Lilläng hmdl  
Sunnerå herrgård /Se Sunds åker Lindströms f.d. t.  
Sunnerå by /Se Svarte mad sumpmark Lindås se Linneåsen hmdl  
Sälleberg herrg. Svinholmen holme Lindö t.  
Sälleberg herrgård /Se Synshall råmärke /Se Linneberget lht  
Sälleberg gd /Se Sälleberg triangelpunkt Linneåsen hmdl  
Sälleberg gd /Se Sälleberg triangelpunkt Lirkelid f.d. bs.  
Tesås by /Se *Sällebergs kvarn f.d. kvarn Lises f.d. bs.  
Tesås by /Se Sällegrens odlad mark Ljunga by  
Tesås by /Se Tesås triangelpunkt Ljunga by  
Tjuvhult gd /Se Tjurken sjö Ljusnedal lht  
Tranhult herrgård /Se Tjurken sjö Ljustorp by  
Tranhult gd:ar /Se Tjurken sjö Ljustorp gård  
Tranhult by /Se Tjurken sjö Loftesnäs gård  
Tuna by Tjurken sjö Lugnet hmdl  
Tuna by Tjurken sjö Lugnet hmdl  
Tuna by Tjurken sjö Lugnet t.  
Tuna by Tjurken sjö /Se Lund bs.  
Tuna by Tjurken sjö Lund gård  
Tuna by Tjurken sjö Lunden lht  
Tuna by Tjurken sjö Lunnagården gård  
Tuna by Tjurken sjö /Se Lunteboda lht  
Tuna by Tjurken sjö /Se Lyckan f.d. t.  
Tuna by Tjurken sjö /Se Lyckåsen hmdl  
Tuna by /Se Tjurken sjö /Se Lyktan f.d. t.  
Tuna by Tokullsängarna ängsmark Långhult by  
Tuna by /Se Tokullsängarna terräng Långhult by  
?Tuna by Tomtåsabacken triangelpunkt Långhult by  
Tuna by /Se Torpställemossen mosse Långingeborgs f.d. bs.  
Tuna by /Se Tranebrokanalen kanal Lövhult lht  
Tuna by /Se Tranebrokanalen kanal Lövingslund t.  
Tuna Lundegård gd *Tranehall f.d. gränsmärke Maglehem lht  
Ugglansryd hg Tranehall f.d. gränsmärke /Se Magniagärdet f.d. bs.  
Ugglansryd hg Tranhultsmossen mosse Malmen f.d. t.  
Ugglansryd herrg. /Se Trelleborg odlad mark Massagården gård  
Ugglansryd herrgd Trångakärr kärr Massarnas se Södratorp lht  
Ugglansryd herrgård /Se Tunabo udde Mattistorp t.  
Ugglansryd by /Se Tuna gärde gärde /Se Mattsagård se Massagård gård  
Ugglansryd gd /Se Tunastenen runsten /Se Melarna t.  
Ugglansryd gd /Se Tunängarna ängar Mellengård gård  
Ugglansryd gd /Se *Tverråkna f.d. gränsmärke Mellengården gård  
Ugglansrydskvarn Saknas /Se *Uglosio(r) sjö /Se Mellestu hmdl  
Ugglansrydtorp gård /Se Valgrensöarna öar Metaretorpet hmdl  
Ugglebo förr gd /Se Vargabacken skogsområde Metat se Metaretorpet hmdl  
Ugglebo f. sätesgård Vedkastarön ö Moen f.d. bs.  
Ugglebo förr gd /Se Vären sjö /Se Mossen gård  
Ugglebo f. sätesgård Vären sjö /Se Myrebo hmdl  
Ugglebo f. sätesgård *Vären sjödel /Se Målaskog gård  
Ugglebo fordom sätesgård /Se Ålabäcken bäck Målaskogsberg lht  
Ugglebo fordom sätesgård /Se Ålabäcken bäck Målaskog station järnvägsstation  
Ugglebo gd /Se Ålabäcken bäck Mårarp Bengtsgård beb  
Ugglebo f.d. gd /Se Ålabäcken bäck Mårarp Karlsgård beb  
Uggleboda förr gd /Se Ängagärdet gärde Mårarp by  
*Uggletorp torp /Se Ängalund ägomark Mårarp by  
*Vårarp se Mårarp by Äspingarna ängsmark Mårarp by  
Väraboda gård /Se Ässjön sjö /Se Mårarpslund gård (torp)  
Väraboda gård /Se Ön terräng Mårarpslund se Lund gård  
Väraboda gd /Se   Mårtens f.d. t.  
Väreboda gd /Se   Mårtensgård beb  
Väreboda gd /Se   Måtensholm hmdl  
Väraboda gd /Se   Mälarne se Melarna t.  
Västraby by /Se   Nerstu hmdl  
Västraby gd /Se   Nilskarlsgård gård  
Västraby by /Se   Norragård gård  
Österljung by   Norragård f.d. hmdl  
Österljung by   Norragård gård  
Österljung by   Norragård gård  
Österljung by   Norragård gård  
Österljung gd /Se   Norrragården gård  
Östraby by /Se   Norratorp lht  
Östraby by /Se   Norratorp hmdl  
Östraby by /Se   Norrbacka lht  
Östraby hovgård gård /Se   Norrstu hmdl  
Östraby Hovgård gd /Se   Nyalund t.  
?Överåkra gd   Nyatorp hmdl  
Överåkra gd /Se   Nyatorp f.d. t.  
    Nyatorp hmdl  
    Nybo f.d. t.  
    Nybo lht  
    Nybo lht  
    Nybo f.d. t.  
    Nybo bs  
    Nybo hmdl  
    Nyboda se Nybo hmdl  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget gård  
    Nybygget hmdl  
    Nybygget hmdl  
    Nydala lht  
    Nyelund t.  
    Nygård gård  
    Nygård gård  
    Nygård gd  
    Nystu f.d. bs.  
    Nöpet f.d. bs.  
    Olasgård gård  
    Olovsgård se Olasgård gård  
    Olshammar gård  
    Olshammar gård  
    Osabo gård  
    Osaboda se Osabo gård  
    Osarna se Osabo gård  
    Osäng f.d. bs.  
    Ottarp gård  
    Ottarp gård  
    Ottersnäs by  
    Ottersnäs gård  
    Pellas f.d. bs.  
    Persatorp gård  
    Persatorp gård  
    Persatorps grenadjärtorp beb  
    Petersro f.d. lht  
    Petteringemanssons f.d. bs.  
    Petteringemanssons f.d. bs  
    Pilens lht  
    Pjemsabo f.d. bs.  
    Planen f.d. t.  
    Planen f.d. t.  
    Planen lht  
    Planen t.  
    Polhem lht  
    Polstorp se Pålstorp hmdl  
    Possgården gård  
    Prinsens f.d. bs.  
    Prästagården gård  
    Puttens f.d. t.  
    Pålstorp hmdl  
    Racklene f.d. bs.  
    Ranaboda gård  
    Ranabo gård  
    Ranaboda se Ranabo gård  
    Ransas f.d. t.  
    Rens f.d. bs.  
    Repatorp gård  
    Ribbingsberg hmdl  
    Roen gård  
    Roen se Ron gård  
    Ron beb  
    Ron gård  
    Ronsfåll f.d. bs.  
    Ronstorp hmdl  
    Rosenlund se Ängabacken hmdl  
    Rungebacken gård  
    Runsala hmdl  
    Ryssby by  
    Ryssbyholm f.d. bs.  
    Ryssbylund lht  
    Ryssby station järnvägstation  
    Råsabro hmdl  
    Råsabro lht  
    Ränneryd lht  
    Röatorp se Hermansmåla gård  
    Sandvik t.  
    Sannaberg lht  
    Sannaberg lht  
    Sanneberg se Sannaberg lht  
    Simenahyttan f.d. bs.  
    Sjöarna f.d. bs.  
    Sjöbo f.d. t.  
    Sjöbo lht  
    Sjöbo lht  
    Sjöbo bs.  
    Sjöboholm t.  
    Sjöboholm f.d. t.  
    Sjöholmen f.d. t.  
    Sjötorpet, Lilla f.d. t.  
    Sjötorpet, Stora f.d. t.  
    Sjövik f.d. t.  
    Sjöängen lht  
    Skansen lht  
    Skarpenamo f.d. bs.  
    Skattagård hmdl  
    Skattagård gård  
    Skattagård gård  
    Skattagården gård  
    Skattegård se Västraby gård  
    Skattegård gård  
    Skeda gård  
    Skeda gård  
    Skeda by  
    Skeppshult lht  
    Skiften f.d. t.  
    Skiften hmdl  
    Skogatorpet lht  
    Skogen t.  
    Skogen f.d. bs.  
    Skogshöjd f.d. t.  
    Skogsnäs f.d. t.  
    Skogsnäs hmdl  
    Skogsålle f.d. t.  
    Skäppsbo hmdl  
    Slitö f.d. t.  
    Smedens f.d. bs.  
    Smedjemåla gård  
    Smedjemåla se Smedsmåla gård  
    Smedjemåla by  
    Smedmåla gård  
    Smedäng lht  
    Smedtorpet f.d. t.  
    Sofiero lht  
    Solbacken f.d. t.  
    Soläng lht  
    Staffansbo gård  
    Staffansboda gård(ar)  
    Staffansboda se Staffansbo gård  
    Stensberg, Norra lht, f.d. bs.  
    Stensberg, Södra lht  
    Stensberg hmdl  
    Stensnäs gård  
    Stensnäs gård  
    Stinakajses f.d. bs.  
    Stjärneberg hmdl  
    Stockaryd by  
    Stockaryd, Lilla se Bet, Lille gård  
    Stockaryd, Stora se Bet, Store gård  
    Stoltas f.d. bs.  
    Stommen gård  
    Stomäng f.d. t.  
    Storagård beb  
    Stora Mosse lht  
    Storäng lht  
    Storön gård (torp)  
    Storö hmdl  
    Strannarna f.d. t.  
    Strättö by  
    Strättö gård  
    Stubbalyckan se Gummestorp f.d. t.  
    Stugan f.d. bs.  
    Stålbo f.d. t.  
    Sunds f.d. t.  
    Sunnerfors hmdl  
    Sunnerå gård(ar)  
    Sunnerå by  
    Sven Kuskas f.d. bs.  
    Svens bs.  
    Svensberg lht  
    Svenstorp bs.  
    Svenstorp f.d. t.  
    Svenstorp f.d. t.  
    Sågbacken lht  
    Såget lht  
    Sälleberg gård  
    Sälleberg gård  
    Sällegrens se Gummestorp t.  
    Södragård gård  
    Södragård gård  
    Södragård hmdl  
    Södragård gård  
    Södragården gård  
    Södragården gård  
    Södratorp lht  
    Södratorp lht  
    Södratorp lht  
    Södratorp hmdl  
    Södratorp hmdl  
    Södratorp se Gamlalagras f.d. t.  
    Södrefåll hmdl  
    Sönas se Ugglandsnäs hmdl  
    Sörskog hmdl  
    Sörstu hmdl  
    Tesås by  
    Tesås by  
    Tillfället se Nybygget lht  
    Tittut f.d. bs.  
    Tjiabo f.d. t.  
    Tjuvhult gård  
    Tjuvhult gård  
    Tjuvhult by  
    Torpet lht  
    Torpet f.d. t.  
    Torpstället hmdl  
    Tors f.d. bs.  
    Torsagård gård  
    Tranebro hmdl  
    Tranhult gård  
    Tranhult by  
    Tranhult beb  
    Trehörna lht  
    Trillaner bs.  
    Trångakärr f.d. t.  
    Trälleborg lht  
    Tuna by  
    Tuna by  
    Tunabo lht  
    Tunalida hmdl  
    Tunalund hmdl  
    Täppet f.d. t.  
    Uddebo lht  
    Ugglandsnäs hmdl  
    Ugglansryd gård  
    Ugglandsryd gård  
    Valls lht  
    Velemas f.d. t.  
    Villa Borg lht  
    Villan lht  
    Väktaretorp hmdl  
    Vännesmä f.d. t.  
    Värabo gård  
    Väraboda gård  
    Väraboda se Värabo gård  
    Västerlund hmdl  
    Västhaga lht  
    Västraby gård  
    Västragården gård  
    Västragården gård  
    Västratorp se Torpet lht  
    Västrefåll lht  
    Västrefåll t.  
    Åbo lht  
    Åbo f.d. t.  
    Ålamärtans f.d. bs.  
    Årnhyltan gård  
    Åsen hmdl  
    Ältan se Ernhyttan gård  
    Ängabacken hmdl  
    Ängalund lht  
    Ängalund bs.  
    Ängagärdet lht  
    Änggärdet hmdl  
    Ön hmdl  
    Österljung by  
    Österljung gård  
    Österrike f.d. t.  
    Östraby by  
    Östraby beb  
    Östragård gård  
    Östragården gård  
    Östratorp t.  
    Östrefåll bs.  
    Östrefåll hmdl  
    Östreskift lht  
    Överåkra gård  
    Överåkra gård  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.