ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Blädinge socken : Allbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 160 Naturnamn : 145 Bebyggelsenamn : 541 Naturnamn : 92
Blädinge sn /Se Abborrsten grund Nummerförteckning förteckning Afrika ö
Blädinge sn Afrika ö Blädinge sn Arabacken höjd
Blädinge sn Amerikaskogen skogsmark Blädinge sn Aspbacken dunge
Blädinge gård och socken Anaträden betesmark Blädinge sn Beksjön sjö /Se
Blädinge sn Barnabacken backe Blädinge sn och by Björkö ö
Blädinge socken Beksjön sjö Blädingeås by Blädinge gärde område vid by
Blädinge sn /Se Bergafållen terräng Blädingsås by Blädinge skede åker
Blädinge by och socken Bjärsings bjär berg Blädingsås by Blädinge skede åkrar
Blädinge sn Björnamaden sumpmark Blädingsås Norregård Saknas Blädingeviken vik
Blädinge sn Blädinge skede ägomark Blädingeås Södregård Saknas Bländakullen gruskulle
Blädinge sn Blädingeviken vik Blädingeås Västregård Saknas Bländastenen sten
Blädinge sn Bländakullen fornminnesmärke Blädingeås Östregård Saknas Bosåkrarna åkrar
Blädinge sn Brantebacken Saknas Adams bs Brantagårdsbackar antagl. gravfält
Blädinge sn Bråtatorpet betesmark Alfridsholm lht Byö ö, numera landfast
Blädinge sn Byö udde Alfridsholm lht Byön ö
Blädinge sn Dahlåkersbackarna Saknas Andersboda lht Dalsåkersbacken antagl. gravfält
Blädinge sn Dalakulle kulle Andersboda lht Degerö höjd höjd
Blädinge sn *Djuraberg? natn? /Se Andersboda t (rivet) Eckesängen antagl. gravfält
Blädinge sn Ekelund fornlämningar Andersboda f.d. t. Ekelund helig lund
Blädinge sn Enighetsmyren myrmark Annero lht Espemo krikor ängsmark
Blädinge sn Feret terräng Annero lht Feremossen mosse
Blädinge sn Fermossen mosse Arnas f.d. bs Gatfållen område
Blädinge socken /Se Flinkens ägomark Aspelund bs Generals- och Baronsträdan område
Blädinge sn Fåglasång betesmark Aspet f.d. bs Glasberget höjd
Blädinge sn Färanääs Myhra sjö Barnhoft f.d. t. Granö ö
Blädinge sn Gamlatorpet ägomark Beabengts f.d. bs Granöarna öar
Blädinge sn Granö ö Beckbacken gård Grosrör antagl. stenrör
Blädinge sn Grönalund terräng Bekbacken gård Gryttingbacken antagl. gravfält
Blädinge sn Gåsehall gränsmärke Bergafållen f.d. bs Gåsehall ö
Blädinge sn /Se gåsehall öar o. gränsmärke Bergafållen f.d. bs. Gäddeli höjd
Blädinge sn gåsesten öar Berjas f.d. t Gäddetråg höjd
Blädinge sn /Se gååsehall öar Betlehem f.d. bs Hampelien höjd
Blädinge sn /Se Gåsöarna öar o. f.d. gränsmärke Betlehem t (rivet) Himlabacken höjd
Blädinge sn /Se Gåsöarna öar Björkedal f.d. bs Hjälmarydstycket utägor
Blädinge by och sn /Se Gåsöarna öar o. gränsmärke Björkelund lht Hultastättan åker
Blädinge by /Se Gåsöarna öar o. gränsmärke Björkelund bs Husåkern område
Blädinge sn /Se Gåsöarna öar Björkelund lht Hästskoö ö
Blädinge sn /Se Gölaboda betesmark Björkelund t (riven) Hästskoö ö
Blädinge sn /Se Haganäs ägomark Björkelund lht Jättekistan stenkista
Blädinge sn /Se Hängasken betesmark Björkenäs hmd Kallemyr mosse
Blädinge by o. sn /Se Hässlemon, Lilla skogsmark Björkenäs lht Kistelidsbacken höjd
Blädinge sn /Se Hässlemomyren myrmark Björnstorp lht Klockaregårdens vällinggrytor stensättningar, numera utplånade
Blädinge socken /Se Hönetorpsån å Björnstorp hmd Klunkeboli höjd
Blädinge sn /Se Intaget ägomark Blads bs Kojtasjön sjö
*Blädinge Skede plats vid kyrka Jorahälle kulle Blads lht Kojtarsjön sjö
Blädinge skede trakt vid kyrka /Se Jungfrufällan ägomark Blids f.d. soldat-t Krumsåsa hage område vid Krumsås
Blädinge by *Jättegraven Saknas Blomsberg lht Kråkeholmar öar
Blädinge by Kattbacken terräng Blomsberg lht Kvarnasjön sjö
Blädinge by Klunkebolid fornminnesplats Blomsborg lht Kyrkelidsbacke antagl. område vid Näs
Blädingenäs (Näs) by /Se Knapamoäng terräng Blädinge by Ladåkern åker
Blädingeås by Kojtasjön sjö Blädinge by Lillö ö
Blädingsås by /Se Kojtasjön sjö Blädingenäs by Lindö ö
Blädingsås by /Se Kringleryd ängsmark Blädingsnäs by Lindö ö
»Djuraberg? (Tjuraberg?) bebn? /Se Krumsåsmyren myr Blädinge Station beb. Lordapellaberget höjd
Färenäs beb. /Se Kvarnadungen terräng? Bländeborg lht Länsmansön ö
Geramon komministerbost. Kvarnasjön f.d. sjö Bländeborg lht Lästad berg höjd
Geramon gd /Se Kvarndammen göl Bonäs lht Massabacken åker
Hallåkra gd /Se Kvarnfallet terräng Bonäs lht Mellansjön sjö
Hallåkra gd /Se Käringabacka terräng Borgstorp t (rivet) Mellansjön sjö
Hjälmaryd by Lillhagen terräng Bornhöft t (rivet) Mellanängen område
Hjälmaryd by Lillö ö Bossakull avs. Mjölnåsen ås
Hjälmaryd by /Se Lindsberg terräng Brings soldattorp Moriakällorna källor
Hjälmaryd by /Se Lindö ö Bromon lht Nissakallgård åker
*Ingeskruv gd /Se Lordapellaberget berg Bromon lht Norrö ö, numera landfast
Lästad herrgård /Se Lästad triangelpunkt Brostugan hmd Näs gärde område vid Näs
Lästad by Lästad berg berg Brostugan lht Oby gärde område vid Oby
Lästad herrg. Madagaskar ö Bruket f.d. t. Oby park Saknas
Lästad hg Mellansjön sjö Brötatäppet f.d. bs Obysjön sjö
Lästad hg Mellansjön sjö Bäjratäpet f.d. bs Oby skog Saknas
Lästad hg Mellansjön sjö Charlottenborg f.d. t. Obyån å
Lästad hg Mellansjön sjö Charlottenborg t (rivet) Påalsfällan uthuggning
Lästad hg Mjölnåsen ås Dalakulle f.d. t. Resesten sten
Lästad hg /Se Mjölnåsen terräng Danielsboda lht Risarevägen väg
Lästad hg Måsön ö Danielsboda bs Salen sjö
Lästad hg Obysiön sjö Degerö, Lilla t Salen sjö
Lästad hg Obysiön sjö Degerö, Lilla t. Sigfridskällan offerkälla
Lästad hg Olas mosse odlad mark Degerö, Nya t. Skittnebacken antagl område
Lästad hg Olas mosse åker Degerö, Nya t Skåningaträdan område
Lästad hg Olas äng odlad mark Degerö, Stora t Skåningaträdan åker
Lästad hg Orramossen mosse Degerö, Stora t Skäggeberg höjd
Lästad hg Oxhagen terräng Dragontorpet t (rivet) Slättön ö
Lästad hg Paradiset terräng Drummamassens f.d. bs Smedelidsbackar antagl. gravfält
Lästad hg Prästahålan göl Ekebacken lht Storemyr mosse
Lästad hg Prästamossen odlad mark Ekebacken lht Svältebackarna ås
Lästad hg Prästaskogen skog Ekedal t (rivet) Tumlingehög stenrör
Lästad hg *Ryggahall f.d. gränsmärke Ekedal f.d. t. Tumlingerör stenrör
Lästad hg *Ryggehall gränsmärke Ekevarven gård Tyskafloen åker
Lästad hg *Ryggehallsmyren f.d. myr Ekevarven gård Vareberget höjd
Lästad herrgård /Se Råsen betesmark Elofstorp t (rivet) Vretanäs backe backe
Lästad herrgd Rävlabacken terräng Enigheten t (rivet) Vretanäset åker
Lästad by /Se Rönneboda terräng Enigheten, Lilla lht Vretanäset backe
Lästad by /Se Salen sjö Enigheten, Lilla lht Västremyr mosse
Lästad gd /Se Salen sjö Enigheten, Stora hmdl  
Lästad hgd /Se Salen sjö Espemon gd  
Lästad hgd /Se Salen sjö Espemon gård  
Lästad gd /Se Salen sjö Espemoen gård  
Jättekast stenblock /Se Salen sjö Espemoen hmd  
Näs (Blädingenäs) by /Se Salen sjö Esperyd lht  
Näs by Salen sjö Esperyd stuga  
Näs by /Se Salen sjö Espetuna gd  
?Oby hg Salen sjö Espetuna gård  
Oby by Salen sjö Espetuna hmd  
Oby by Salen sjö Espetuna gård  
Oby by Salen sjö Feret f.d. t.  
Oby herrgård Salen sjö /Se Fiskarestugan f.d. bs  
Oby by »Salund», se Salen sjö Fiskaretorpet t. (rivet)  
Oby hg Savekullen ägomark Fiskaretorpet f.d. t.  
Oby by Saxakärret kärr Flinkens t  
Oby herrgård /Se Sibbäng terräng Flykten f.d. bs  
Oby hg Sigfridskällan offerkälla /Se Framtiden lht  
Oby by Sigfridskällan källa? Framtiden, Villa lht  
Oby by Sjukungasätet domarring /Se Fridhem lht  
Oby by Sjöredal Saknas Fridhem lht  
Oby by Skarpesten ö Fridhem lht  
Oby by Skogaplan skogsmark Friheten f.d. t.  
Oby hg Skogaplan skogsmark Friheten t (rivet)  
Oby hg Skällekullen terräng Furelund lht  
Oby herrgd Statt i fred terräng Furs lht  
Oby by /Se Stora myr myr Furulund lht  
Oby hgd /Se Stora myr myrmark Furutorp f.d. t.  
Oby by /Se Svenskas terräng Furutorp t. (rivet)  
Ramsåkra gd /Se Svenstorp terräng Fågelsång t (rivet)  
Ramsåkra gd /Se Södermyr myr Fåglasång f.d. t.  
Ramsåkra by /Se »tiura:biærh:e» (a:tiura:biærh:e) Saknas /Se Fållarna bs, f.d.  
Rönneboda lht Tjurakällemossen mosse Fällan lht  
Rönneboda lht Tranhalsen ö Fällan hmd  
Sissleboda gård /Se Trulsön terräng Färanäs by  
»skiphol- beb. Tullen ägomark Färanäs by  
*Skiphwlt Saknas Tumlingehög gravröse /Se Gamleblads lht  
[Svarta hord] Saknas Tumlingehög fornminnesplats Gatestugan f.d. S.T.  
»tiura:biærh:e» (a:tiura:biærh:e) runsv. bebn? /Se Tumlingerör stenhög /Se Geramon gård  
Ulvagraven by /Se Tumlinge rör stenhög /Se Geramoen gård  
Ulvagraven by *Tumlingerör stenröse Grammatorpet f.d. bs  
Ulvagraven by /Se Vargadungen terräng Grönadal hmdl.  
Vare (numera Norra o. Södra) byar Vasakärr ägomark Grönalund t.  
Vare by Wislanda siön sjö Guldkroken lht  
Vare by Vretanäset näs Guldkroken hmd  
Vare, (numera Norra o. Södra) byar Värnslanda hed del av sn Guldsmedstorp torp  
Vare by Västermyren myr Gåvetorp bs  
Vare, Norra o. Södra byar Västratorp terräng Gåvetorp f.d. bs  
Vare by Ängadal ägomark Gåvetorp t  
Vare by Äspemon triangelpunkt Gåvetorp t.  
Norra Vare by Äsperyd ägomark Gåvetorp, Nya t.  
Norra Vare by Äsperyd triangelpunkt Gårdsnäs f.d. bs  
Södra Vare by Östra skogen skogsmark Gärsnäs lht (riven)  
Södra Vare by   Gölaboda f.d. t.  
Vare by   Göteslida gård  
Vare byar   Göteslida gård  
Vare, Södra by   Göteslida hmd  
Vare by   Haga lht  
Vare by /Se   Haga lht  
Vare, N:a o. S:a by /Se   Hagalund lht  
Åkagården el. Oby Åkagård hg /Se   Hagalund lht  
Åss by /Se   Hagalund lht  
Äspemon gård /Se   Hagalund bs  
Äspetuna by   Hallingsboda t (rivet)  
Äspetuna by   Hallåkra gård  
Äspetuna by /Se   Hallåkra gård  
Äspetuna gd /Se   Hallåkra hmd  
Äspetuna by /Se   Herragården Saknas  
    Hjälmaryd gård  
    Hjälmaryd gård  
    Hjälmaryd hmd  
    Hjälmängen lht  
    Hjälmängen lht  
    Hult gård  
    Hult gård  
    Hult hmd  
    Hässlemoen gård  
    Hässlemoen hmd  
    Hässlemon gård  
    Hässlemon, Lilla f.d. t.  
    Högaborg lht  
    Högaborg lht  
    Högelycke gård  
    Högelycke gård  
    Hökatorp gård  
    Hökatorp gård  
    Hökatorp hmd  
    Johannelund t  
    Johannelund t.  
    Johannesborg lht  
    Johannesborg bs  
    Johansberg lht  
    Johanstorp t.  
    Johanstorp t  
    Jonsbo lht  
    Jonsbo lht  
    Jonsboda lht  
    Jutagård bebyggelse  
    Jutagård gård  
    Jutagård hmd  
    Jutas f.d. torp  
    Kallingertes f.d. bs  
    Kalvafällorna flera f.d. t.  
    Kalvafällorna t (rivet)  
    Karlsboda t  
    Karlsboda t.  
    Kastellans f.d. bs  
    Kategård bebyggelse  
    Katåsen gård  
    Katåsen gård  
    Kexlegård bebyggelse  
    Kexlagård gård  
    Kexlagård, Södra gård  
    Kexlagård hmd  
    Klockaregård gård  
    Klunkeboda f.d. bs  
    Knappamo lht  
    Knapamo t  
    Knapamo t  
    Kolboda t.  
    Kojtet t  
    Kojtet lht  
    Kristineberg lht (riven)  
    Kristinelund bs  
    Kristinelund lht  
    Krokana gård  
    Kroksbygd lht  
    Kroksbygd lht  
    Krokön gård  
    Krokön gård  
    Krokön hmd  
    Krumsås gård  
    Krumsås gård  
    Kvarnarna = Västerkvarna torp  
    Kvarnatorpet t.  
    Kvarnhagen lht  
    Kvarnhagen lht  
    Kvarntorp t (rivet)  
    Kvarntorpet t  
    Kvinnosten vaktstuga  
    Kvinnosten lht  
    Kyrkängen Saknas  
    Kyrkängen lht  
    Kyrkängen lht  
    Kålleboda f.d. soldat-t  
    Källeboda f.d. bs  
    Källedal bs  
    Lasabacken f.d. bs  
    Liana gård  
    Lidsberg lht  
    Lidsberg lht  
    Liljedal lht  
    Liljedal lht  
    Lillagård t.  
    Lillagård gård  
    Lillegård gård  
    Lillegårdstorp hmd  
    Lindajohanssons f.d. bs  
    Lindamästans f.d. bs  
    Lindbomstorp t (rivet)  
    Lindeberg f.d. t.  
    Lindhult lht  
    Lindhult lht  
    Lindsberg lht (riven)  
    Lissebo hmd  
    Lissbro lht  
    Lissebro kvarn o. såg Saknas  
    Ljusandal f.d. bs  
    Lordapellens f.d. bs  
    Lunden f.d. soldat-t  
    Långaryd gård  
    Långaryd gård  
    Lästad Saknas  
    Lästad by  
    Lästad gård (by)  
    Lästad gård (by)  
    Lövhult hmdl  
    Malingeträdan (åker) f.d. bs  
    Marieberg lht  
    Marielund lht  
    Marielund lht  
    Marielund lht  
    Massannas f.d. bs  
    Mellangård bebyggelse  
    Mellangård gård  
    Mellangård gård  
    Mellangård, Norra gård  
    Mellangård bebyggelse  
    Mellins f.d. t.  
    Mossbo lht  
    Mossbo lht  
    Mossen lht  
    Mossen lht  
    Murarns f.d. t.  
    Myratorpet t (rivet)  
    Myren f.d. t.  
    Nordanissens f.d. bs  
    Norragård bebyggelse  
    Norragård bebyggelse  
    Norragården bebyggelse  
    Norregård bebyggelse  
    Norregård gård  
    Norregård hmd  
    Norregård gård  
    Norregård hmd  
    Norregård gård  
    Norregård gård  
    Norregård hmd  
    Norregård gård  
    Norregård gård  
    Norregård, Norra gård  
    Norregård, Södra gård  
    Norregård, Södra hmd  
    Norregård bebyggelse  
    Norragård bebyggelse  
    Nyagård lht  
    Nyagård hmd  
    Nyatorp t  
    Nyatorp lht  
    Nyatorp t. (rivet)  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nydala f.d. t.  
    Nyebol f.d. bs  
    Nyelund lht  
    Nyelund lht  
    Nyhem lht  
    Nyhem lht  
    Nymossen lht  
    Nålatorp gård  
    Nålatorp gård  
    Näs by  
    Oby by  
    Oby by  
    Obylund lht  
    Näs by  
    Oby Saknas  
    Obylund lht  
    Oby ångsåg lht  
    Oby ångsåg Saknas  
    Odenslund lht  
    Odenslund lht  
    Olovsdal lht  
    Olofsdal lht  
    Olsborg f.d. soldat-t.  
    Orrabacken lht  
    Orraslätt f.d. t.  
    Perstorp lht  
    Perstorp avs.  
    Perstorp t.  
    Perstorp t.  
    Persträda f.d. bs  
    Pettersborg f.d. t.  
    Petersborg hmd  
    Pettersborg f.d. bs  
    Pronsdorf t.  
    Pronsdorf hmd  
    Prästgården avs.  
    Prästagården gård  
    Prästgård gård  
    Påalskallgård f.d. bs  
    Ramsåkra gård  
    Ramsåkra gård  
    Riddarhem hmd  
    Rosendal t (rivet)  
    Rosendal f.d. t.  
    Ryden f.d. t.  
    Råsen f.d. t.  
    Ränneboda lht  
    Rönneboda lht  
    Rönneboda lht  
    Röråsen f.d. bs  
    Samuelsboda t.  
    Samuelsboda t  
    Sebbetorp t. (rivet)  
    Sisslatorp gård  
    Sisslatorp gård  
    Sissleboda gård  
    Sissleboda hmd  
    Sissleboda gård  
    Sjöbylund lht  
    Sjöbylund lht  
    Sjövik lht  
    Sjöviken lht  
    Skarpatäppet f.d. t.  
    Skogen f.d. t.  
    Skogshyddan lht  
    Skogshyddan lht  
    Skrivarebacken f.d. bs  
    Skräddarekallens f.d. bs  
    Skräddarns f.d. bs  
    Skåningens f.d. bs  
    Smeagård gård  
    Smedsgård gård  
    Smedsgård hmd  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhäll lht  
    Sparraberg t. (rivet)  
    Sparraberg f.d. torp  
    Sparrhult lht  
    Sparrhult hmd  
    Sparrhult t  
    Spelarnsannes f.d. bs  
    Spånghult lht  
    Spånghult lht  
    Spängerne lht  
    Staffansboda gård  
    Staffansgård Saknas  
    Staffansgård hmd  
    Staffansgård gård  
    Staffansgårdstorp t. (rivet)  
    Stationen område i by  
    Stattifred f.d. bs  
    Stenbacken f.d. t.  
    Stendalen t.  
    Stendalen t  
    Stensnäs f.d. t.  
    Stolparås Saknas  
    Stolparås gård  
    Stolparås gård  
    Stolparås hmd  
    Stom gård  
    Stommen gård  
    Storagården f.d. t.  
    Storegård gård  
    Storegård gård  
    Storegård hmd  
    Storegårdstorp t (rivet)  
    Sunnanån hmd  
    Suramärtes f.d. bs  
    Svenskas f.d. bs  
    Svenstorp f.d. t.  
    Svenstorp t. (rivet)  
    Svenstorp lht  
    Svenstorp bs  
    Svärdas hmdl.  
    Sållareboda f.d. t.  
    Säteri gård  
    Södermad lht  
    Söderstue hmdl.  
    Södragård gård  
    Södragård bebyggelse  
    Södregård gård  
    Södregård hmd  
    Södragård gård  
    Södragård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård gård  
    Södregård gård  
    Södregård gård  
    Södregård gård  
    Södregård, Norra gård  
    Södregård, Norra hmd  
    Södregård, Södra gård  
    Södregård, Södra hmd  
    Sörhult bs  
    Sörhult lht  
    Sörhult hmdl.  
    Tegeludden t (rivet)  
    Tappers f.d. bs  
    Tillflykten f.d. bs  
    Tillflykten t. (rivet)  
    Tillfället t. (rivet)  
    Toaboda hmd  
    Toaboda lht  
    Torbjörns f.d. t.  
    Torpet f.d. t.  
    Trädgårdskilen lht  
    Tullen f.d. t.  
    Tångadal lht  
    Tångadal lht  
    Tånguddarna lht  
    Ulvagraven gård  
    Ulvagraven gård  
    Ulvagraven hmd  
    Vare by  
    Vare, Norra by  
    Vare, Norre bebyggelse  
    Vare Norra Saknas  
    Vare, Södre bebyggelse  
    Vare, Södra by  
    Södra Vare by  
    Vare Södra Saknas  
    Vare Södra Saknas  
    Varven gård  
    Varven, Lilla torp  
    Vilan lht  
    Vilan lht  
    Värdshuset lht  
    Västerstue hmdl.  
    Västragård bebyggelse  
    Västragård Saknas  
    Västragård bebyggelse  
    Västragård bebyggelse  
    Västragården bebyggelse  
    Västratorp f.d. t.  
    Västratorp t. (rivet)  
    Västrefåll f.d. t.  
    Västregård bebyggelse  
    Västregård hmd  
    Västregård gård  
    Västregård hmd  
    Västregård gård  
    Västregård hmd  
    Västregård gård  
    Västregård hmd  
    Västregård gård  
    Västregård hmd  
    Västregård gård  
    Västregård gård  
    Västregård, Södra gård  
    Västregård, Södra hmd  
    Västrekvarna t.  
    Västrekvarn t  
    Åkesgård gård  
    Åkesgård gård  
    Åkesgård hmd  
    Ås by  
    Ås el. Blädingeås by  
    Åslund lht  
    Åslund bs  
    Ängadal lht  
    Ängadal lht  
    Ängstorpet f.d. t.  
    Äskagård gård  
    Äskagård gård  
    Äskagård hmd  
    Äskagård f.d. t.  
    Äskagårdstorp t  
    Äspemon gd  
    Äspetuna gd  
    Österstue hmdl.  
    Östragård gård  
    Östregård gård  
    Östragård bebyggelse  
    Östragård bebyggelse  
    Östregård hmd  
    Östregård gård  
    Östregård hmd  
    Östregård gård  
    Östregård hmd  
    Östregård gård  
    Östregård hmd  
    Östregård gård  
    Östragården bebyggelse  
    Östregård gård  
    Östregård, Norra gård  
    Östregård, Norra hmd  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.