ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bergunda socken : Kinnevalds härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 422 Naturnamn : 200 Bebyggelsenamn : 231 Naturnamn : 179
Bergunda sn Baggamossen betesmark Bergunda sn *Amanassabiten? åker
Bergunda (by och) socken Barngiöl sjö Bergunda sn *Ara-? stätta
Bergunda sn Bergkvarasjön sjö Bergunda sn Baggamossen mosse
Bergunda sn Bergkvarasjön sjö Bergunda sn Bassongen källa
Bergunda sn /Se Bergkvarasjön sjö Bergunda sn Bastuåker åker
Bergunda sn Bergkvarasjön sjö Agnesborg hmd Bengt Bugge sten
Bergunda sn Bergkvarasjön sjö Alegatan lht Bergkvara sjön sjö
Bergunda sn Bergkvarasjön sjö /Se Ask Saknas Bergundagölen sjö
Bergundasn sn Bergkvara ålfiske ålfiske Ask by Bergunda sjön, Norra sjö
Bergunda sn Bergsnäs bro förr bro Askummetorp by Bergunda sjön, Södra sjö
Bergunda sn Bergundagölen, se Berngiöl igenvuxen sjö Aspelund lht Bjälkesjön sjö
Bergunda Saknas Bergundagölen f.d. göl Axelsberg hmd Björnmossen mosse
Bergsunda sn Bergunda kanal kanal Backen bebyggelse Bockängarna ängar
Bergunda sn Bergunasiö sjö Backen gård Bokemossen mosse
Bergunda sn Bergunda Siön sjö Bengtsgård bebyggelse Boket bokskog
Bergunda sn Bergunda Siön sjö Bengtsgård(?) smedjegård Bolamaden mosse
Bergunda sn Bergundasjön, N. o. S. sjöar Berget bs Bolsbacke bergknalle
Bergunda sn Bergundsjön, N. o. S. sjöar Bergkvara gods Bolsbacke backe
Bergunda sn Bergundasjön, N:a o. S:a sjöar /Se Bergkvara gård Brantakärr kärr
Bergunda socken /Se Bergundasjön sjö /Se Bergsholm t Broaledet grind
Bergunda sn Bergund(en), se Bärgund(en) sjö Bergshult t Bråtabacken åker
Bergunda sn Bergunna siön sjö Bergsnäs t Bråtaledet grind
Bergunda sn Bergunna-siön sjö Bergsnäs del av sn Bråten mark
Bergunda sn *Bjeckesjön sjö Bergunda by Byagärdet åker
Bergunda sn Bjuranabben gränsmärke Birkeberg t Byggningsträdan åker
Bergunda sn *Bjurenabben terräng? Bjerka t Byxen åker
Bergunda sn *Bjurenabben terräng? Bjälkudden hmd Bäckängarna ängar
Bergunda sn /Se *Bjurnabben f.d. gränsmärke Bjälkudden torp Drevlagatan fägata
Bergunda sn /Se Bjälkessjön sjö Björkeberg t Drevlalyckan åker
Bergunda sn /Se Björnamo odlad mark Björketorp gård Duvedalen åker
Bergunda sn /Se Bockemossen betesmark Björkhaga lht Ekeberget bergknalle
Bergunda sn /Se Bockängarna betesmark Björkudden lht Ekelandet åker
Bergunda sn /Se Bolamaden betesmark Björnamo t Enehagaledet grind
Bergunda sn /Se Bolsbacke terräng? Björnstorp t Enuddaledet grind
?Ask gård Brobacken backe Blixholmen t Enudden hagmark
Ask gd Brunnebyviken vik Brevik t Enudden betesmark
Ask gd Bråten odlad mark Brobacken bs Inner Enudden betesmark
Ask gd Bäckängarna sankmark Brunneby t Ytter Enudden betesmark
Ask gd Ekeberget berg Bygget t Fiskalundsbackastättan stätta
Ask gd *Flisekällare terräng Bäckafälle t Fiskalundsbacken åker
Ask gd ?Flöseberg terräng Bäcken hmd *Gajaled (?) grind
Ask gd Flöseberg berg? Dalen t Gatelyckan åker
Ask gård /Se *Fäärfällahagen Saknas Damsryd t Gjutarens- mad? äng
Ask by /Se Gemla myr f.d. myr Ekebergshult t Glansmyr mosse
Ask by /Se Gemlasjön sjö Eknaholm t Gotland ö
Ask g. Gemlasjön sjö Enudden bs Grå so mosse
Ask gd *Gjölen f.d. sjö Fiskaretorpet t Grå So gungfly
Ask gd Gotland ö Fridhem lht Grötafatet ekbevuxen kulle
Ask gd Granhult hult Fridhem lht Gummagårdshage beteshage
Ask gd Grå so gränsmärke Frälsegård bebyggelse Gummagårds mosse mosse
Ask gd Grå so gränsmärke Furubo lht Gumma-äng äng
Ask gård /Se Grå so mosse Furuhill lht Gökalund betesvallar
Ask by /Se Grå so terräng Furuhult t Gökholmastättan stätta
Ask gd /Se *Gråsten f.d.? gränsmärke Fällorna t Gökholmen mosse
Askummetorp by Grötafatet fornlämning Gatelyckan, Norra lht Gökholmen mosse
Askummetorp by /Se *Grötahall gränsmärke Gatelyckan lht Götängen äng
Askummetorp by Gökholmen terräng Granebo lht Halvvägastenen sten
Askummetorp by *Hakaström ström Granhult t Hamburg åker
Askummetorp gdr /Se Helgaån å Grinden t Hamburgastättan stätta
Askummetorp gd:ar /Se Helgaån å Gummagård bebyggelse Hannas intag hagmark
Banekward, se Bergkvara herresäte Helgaån å Gummagård gård Holmäng äng
Bergkvara gd Helgaån å Gärdet bebyggelse Hårdalastättan stätta
Bergkvara herresäte Helgaån å /Se Götagård bebyggelse Härensåssjön sjö
Bergkvara herresäte /Se Helgaån å /Se Götatorp t Högslätt? mosse
Bergkvara hgd Helgaån å /Se Hagalund lht Högö ö
Bergkvara hgd Helgevärma å å /Se Hagen t Hökahall sten
Bergkvara gd Helige å å /Se Hammaren t Hökamyr mosse
Bergkvara hg Helige å å Hampabolet lht Igle sjön sjö
Bergkvara hg Holmen odlad mark Holmahult t Jerusalem åker
Bergkvara hg Herningesiö sjö Holmen hmd Karholmamaden slåttermad
Bergkvara hg Häringetorp triangelpunkt Hultet t Killingarna mosse
Bergkvara gd Högsby odlad mark Hårdala t Killingsberget bergknalle
Bergkvara gd Hökahall klippor Hårdala hmd Klyngekärr kärr
Bergkvara gd Hökahall terräng Hårdala Saknas Kofällebackarna backar
Bergkvara gd Hökamyr terräng Härensås Saknas Koholmaviken vik
Bergkvara herrg. Höslätt ägomark Härensås by Koholmen holme
Bergkvara hg Ilesjön sjö Härensås by Kringlemaden kärr
Bergkvara medeltidsborg Jonsboda ägomark Härensås by Kroken åker
Bergkvara herresäte Jonsbodaviken vik Häringeryd t Kroken mosse
Bergkvara hg Jonsåkramossen ägomark Häringetorp gård Kroksjön sjö
Bergkvara hg Jutarnas mad betesmark Hästhagen, Nedre hmd Kråkesjön sjö
Bergkvara herrg. *Katteron gränsmärke Hästhagen, Övre hmd Lilla Kråkris åker
Bergkvara hg *Katteron terräng? Hättorp hmd Stora Kråkris åker
Bergkvara hg Killingarna terräng Högalycke lht Lilla Kråkrisaledet grind
Bergkvara hg Killingsberget berg Högelid lht Stora Kråkrisaledet grind
Bergkvara hg Klyngekärr kärr och odlad mark Högsby t Kråkrisatäppan hage
Bergkvara hg Knektängalyckan odlad mark Höjden t Kvarnaledet grind
Bergkvara säteri Kringlemaden sumpmark Ilhemmet t Kyarna öar
Bergkvara hg Kroksjön, Lilla Saknas Intäkten t Kyletorpagölen sjö
Bergkvara hg *Kråkasjön sjö Johannelund hmd Kyrkeled grind
Bergkvara hg Kråkesjön sjö Johannesberg lht Kyrokoled grind
Bergqvara hg Kråkesjön sjö Jonsboda t Källarebacken åker
Bergkvara hg Kråkesjön sjö Järnvägsområdet, se 2 Räppe bandel Saknas Källareträdan åker
Bergkvara hg Kråkesjön sjö Järnvägstillägget, se 3 Räppe Saknas Källebolet äng
Bergkvara hg Kungsådran å /Se Karholmen t Källekärret mosse
Bergkvara hg Kungsör ö Karlaholmen torp Kättilstorpagöl sjö
Bergkvara hg Kvälleberg triangelpunkt Karlsfrid t *Lindboms (?) åker
Bergkvara hg Kvälleberg berg /Se Katrinedal bebyggelse Lundamossen äng
Bergkvara hg Kvällebergs backe höjd Knutstorp hmd Lyckestycken åkrar
Bergkvara hg Kyarna strandmark Kråkeriset bebyggelse Lycksalighetens ö ö
Bergkvara hg Kyletorpagölen göl Kråkriset gård Långenäbbaledet grind
Bergkvara gd Kyrkan fornlämning Kvarnhem t Långenäbben betesmark
Bergkvara gd *Kållebro förr bro Kvarntorpet t Långstorpa sjön sjö
Bergqvara hrgd. Källekärret ägomark Kvälleberg gård Madstall äng
Bergkvara hg Kättilstorpagölen göl Kyletorp gård Marklandasjö sjö
Bergkvara hg »Longebro» bro? Kyrkoled bs Missunnet åker
Bergkvara hg Lycksalighetens ö ö Lagemåla gård Mossaledet grind
Bergkvara hg Långanäbben terräng Ledet t Målariset betesmark
Bergkvara hg Långanäbben udde Liagård bebyggelse Nabbarna åkrar
Bergkvara hg Lången sjö Liljedal lht Nabbastättan stätta
Bergkvara hg Långstorpahöjden triangelpunkt Lillahult hmd Nabben hage
Bergkvara hg Långstorpasjön igenvuxen sjö Lilla Ilhemmet t Nissagårds hage hage
Bergkvara hg Långtorpssjön sjö Lillegård bebyggelse Norra-Ryds sjön sjö
Bergkvara hg Långstorpasjön f.d. sjö Lillegård bebyggelse Norremyrar mosse
Bergkvara hg Långstorpasjön sjö /Se Lodstugan bs Norre sjö sjö
Bergkvara hg Marklanda triangelpunkt Lunden t Nybyggeträdan åker
Bergkvara gd Marklandasjön sjö Lyckan lht Nydala gärde
Bergkvara gd Marklanda sjö terräng Långahall hmd Nydalastättan stätta
Bergkvara hg Mastall terräng Långstorp by Ormabacken åker
Bergkvara hg *Norra sjön sjö Lönås gård Oxhagehallarna bergknalle
Bergkvara hg Norremyrar myrar Lönås Södra Saknas Permassabäcken bäck
Bergkvara hg Norresjö sjö Lönås Södergård gård Porten åker
Bergkvara hg Norresjö sjö Marieberg t Prästaviken vik
Bergkvara hg Norresjö sjö Marklanda by Pärstorpagölen sjö
Bergkvara g. Norresjö sjö Marklanda gods Ramdalamossen mosse
Bergkvara hg Norre sjö sjö /Se Marklanda Stora herrgård Ranabacke backe
Bergkvara hg *Nydamm ålfiske Mellangård bebyggelse Ranabackestättan stätta
Bergkvara hg *Nydam ålfiske Mellangården bebyggelse Ri-gärdet åker
Bergkvara hg *Näveberg sockenmärke gränsmärke Mjölnaregård bebyggelse Rockebacken höjdsträckning
Bergkvara hg Oxhagahallarna terräng Mossebo t Rockemyra mosse
Bergkvara hg Perstorpagölen göl Mosshult hmd Ruda odling mosse
Bergkvara hg Prästaviken vik Muggebo t Rydmansträdan åker
Bergkvara hg Påtetorp, Västra fornlämning Myran t Räppegölen å
Bergkvara Saknas Rammdala, Lilla betesmark Målen gård Sevedsänga-gölen sjö
Bergkvara Saknas Ranarör fornläming Månsagård bebyggelse Sjöhulten åkrar
Bergkvara hg Rockebacken terräng Nilsagård bebyggelse Sjökärren kärr
Bergkvara hg Rockemyra ägomark Norregård bebyggelse Skatekull bergknalle
Bergkvara gd Rockemyra betesmark Norregård bebyggelse Skinnäng äng
Bergkvara hg Ryd, Västra terräng Norregård bebyggelse Skinnäng myr
Bergkvara hg Räppe bro bro Norregården bebygggelse Skinnängsbacken kulle
Bergkvara hg Räppe bro bro Norregården bebyggelse Skripviken vik
Bergkvara hg Räppegölen göl Nothemmet t Skrubbaviken vik
Bergkvara gård Räppe kanal Saknas /Se Nyatorp t Skrubbeledet grind
Bergkvara hg Sanden terräng Nybygget, Stora t Skrubben beteshage
Bergkvara hg Sandvik del av f.d. sjö Nybygget, Lilla t Skärvudden udde
Bergkvara hg Sevedsängagölen göl Nydala bs Slåttraledet grind
Bergkvara hg Sevedsängsklinten triangelpunkt Näset t Slåttrana mosse
Bergkvara gd Sjöhultet odlad mark Olofsgård bebyggelse Snapperis-fällan äng
Bergkvara hg Sjökärren sankmark Olofstorp t Snappsäcken hagmark
Bergkvara gd Skarngöl göl Otterström t Spelepellaskogen hagmark
Bergkvara hg Skatekull terräng Perstorp t Stentorget åker
Bergkvara hg Skinnäng ägomark Prästegården bebyggelse Store Backe höjdsträckning
Bergkvara gd Skrubbaviken vik Puttetorp by Svanebacken höjdsträckning
Bergkvara hg Skrubben terräng Puttetorp, Västra bebyggelse Svanemossen mosse
Bergkvara hg Skärvudden strandmark Puttetorp, Östra bebyggelse Svanesjön sjö
Bergkvara hgd Slättemyr myr Påtetorp by Svarte göl sjö
Bergkvara hg Slättemyr myr Ramdala gård Svinaträdan åker
Bergkvara hg Snapperisfällan betesmark Ramdala, Lilla t Svinhusträdan åker
Bergkvara hgd Snapperisskogen skog Rockatorp by Sämjeröret stenröse
Bergkvara hgd Snappsäcken terräng Rockatorp, Lilla bebyggelse Sänkarna åkrar
Bergkvara hgd Stenbron ?bro Rockatorp, Stora bebyggelse Sänningen åker
Bergkvara hgd Stentorget odlad mark Ruda lht Södre gärde del av jord
Bergkvara hg Stora röret fornlämning Ryafällan t Södremyr mosse
Bergkvara hgd Stora röret fornlämning Rydsborg lht Södre sjö sjö
Bergkvara hg Store backe terräng? Ryd, Norra t Tittebergsskogen hagmark
Bergkvara hg Stubbrutan terräng Ryd, Södra t Torpaledet grind
Bergkvara hg Sunnanvik betesmark Ryd, Västra t Tranhalsen mad
Bergkvara hg Sundet sund Råketorp by Tresnibben åker
Bergkvara hg Suparekullen kulle Räppe Saknas Trolleholme ö
Bergkvara hg Svanebacken backe Räppe by Tröskverksgärdet åker
Bergkvara herregård /Se Svanemossen odlad mark Räppe bandel Saknas Vilemaden mosse
Bergkvara herregård /Se Svansjön sjö Räppe Järnvägsstation Saknas Vinterkällan källa
Bergkvara herregård /Se Svanesjön f.d. sjö Räppe stärkelsefabrik Saknas Yabacken åker
Bergkvara g. Svarta göl göl Räppe t Ågrenslyckan åker
Bergqvara herrg. Svarta göl göl Röda Krog t Åkebacken backe
Bergqvara herrg. Södremyr betesmark Sanden t Åkebacken backe
Bergkvara hg Södresjö sjö Sandvik t Åkermyr mosse
Bergkvara herrg. Södresjö sjö Sevedstorp t Äckran åker och äng
Bergqvara hrgd. Södresjö sjö Sevedsäng gård Örnakullen ö
Bergkvara säteri Södresjö sjö Sigridslund t  
Bergkvara hg Södresjö sjö Sjöholmen t  
Bergkvara hg Södre sjö sjö /Se Skattegård bebyggelse  
Bergkvara hg Tiljeryd betesmark Skinnarbo t  
Bergkvara säteri *Tixakälla källa? Skogshyddan lht  
Bergkvara hg *Tixakälla källa o. f.d. gränsmärke Skogstorp t  
Bergkvara f.d. slott *Tixakälla källa o. gränsmärke Skönabo torp  
Bergkvara Saknas *Tixakälla källa Skönarbo t  
Bergkvara hg *Tixakälla källa Smedjegård bebyggelse  
Bergkvara hg Tranhalsen strandmark Smegård bebyggelse  
Bergkvara hg Trolleholmen holme Snärjet bs  
Bergkvara hg Trolleholme holme Sofieberg hmd  
Bergkvara hg Vaktarträdan odlad mark Solhem lht  
Bergkvara hg Vilemaden odlad mark Solhäll lht  
Bergkvara hg *Wælebeck ström och ålfiske Storegård bebyggelse  
Bergkvara hg Yabacken ägomark Storegården bebyggelse  
Bergkvara säteri Åkebacken betesmark Storkaboda torp  
Bergkvara hg Åkebacken backe Storkeboda t  
Bergkvara hg Åsviken vik Strömmen t  
Bergkvara hg Äckan terräng Stärkelsefabriken Saknas  
Bergkvara hg Örnakullen odlad mark Sundet t  
Bergkvara hg   Sunnanvik t  
Bergkvara hg   Svanemossen bebyggelse  
Bergkvara hg   Svantorpet t  
Bergkvara hg   Svensgård bebyggelse  
Bergkvara hg   Svingården lht  
Bergkvara hg   Södralund bs  
Bergkvara hg   Södratorp t  
Bergkvara hg   Södre byn by  
Bergkvara hg   Södregård gård  
Bergkvara hg   Södregård bebyggelse  
Bergkvara hg /Se   Södregård bebyggelse  
Bergkvara hg   Södregård bebyggelse  
Bergkvara hg   Södregården bebyggelse  
Bergkvara hg   Södregården bebyggelse  
Bergkvara hg   Sörby t  
Bergkvara herresäte   Tiljebro t  
Bergkvara hg   Tiljeryd, Norra t  
Bergkvara hg   Tiljeryd, Södra t  
Bergkvara herresäte /Se   Torpet kronoboställe  
Bergkvara hg   Torsogård bebyggelse  
Bergkvara hg   Vallstugan, Lillla t  
Bergkvara hg /Se   Vallstugan, Stora t  
Bergkvara hg   Vilan t  
Bergkvara hg   Västenhaga gård  
Bergkvara hg   Västergård bebyggelse  
Bergkvara hg   Åbo lht  
Bergkvara hg   Åbro bs  
Bergkvara hg   Örbäck t  
Bergkvara hg   Örsled Kvarn t  
Bergkvara hg   Östregård bebyggelse  
Bergkvara hg   Östergård bebyggelse  
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara gods /Se      
Bergkvara herregård /Se      
Bergkvara medeltida slott /Se      
Bergkvara hus medeltida slott /Se      
Bergkvara län trol.= Bergkvara säteri Saknas      
Bergkvara f. friherreskap, nu hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara hg      
Bergkvara gd      
Bergkvara hg /Se      
Bergkvara gods /Se      
Bergkvara gd /Se      
Bergkvara gd /Se      
Bergsnäs lht      
Bergunda by      
Bergunda by      
Bergunda by      
Bergunda by      
Bergunda by      
Bergunda by      
Bergunda by /Se      
Bergunda by      
Bergunda sätesgård Saknas /Se      
Bergunda by      
Bergunda by      
Bergunda by      
Bergunda by      
Bergunda by      
Bergunda by      
Bergunda by      
Bergunda by      
Bergunda by /Se      
Bergunda gd /Se      
Bergunda by /Se      
»biærghwmme» sn      
*Flesebergæ ödetorp /Se      
*Fliseberga förr ödetorp      
*Grangesmyra Saknas      
*Grangesmyra äng och ålfiske /Se      
Granges myrae beb? /Se      
Götatorp torp      
?Götatorp torp      
*Hagaström Saknas      
Heringetorp gd      
Holmen gd      
Härensås by      
Härensås by      
Härensås by      
?Härensås by      
Härensås by      
Härensås by      
Härensås by /Se      
Härensås by      
Härensås by      
Härensås by      
Härensås by      
Härensås by /Se      
Härensås by /Se      
?Häringetorp gd      
?Häringetorp gd      
Häringetorp gd /Se      
Häringetorp gd /Se      
Häringetorp gd /Se      
*Hästhälla Saknas      
*Iernisaosä, se Härnesås by      
Kvälleberg gd      
Kvälleberg gd      
Kvälleberg gd /Se      
Kvelleberg gd /Se      
Kvelleberg gd /Se      
Kyletorp gd      
Kyletorp gård /Se      
Kyletorp gd      
?Lagemåla gd      
Lagemåla gård /Se      
Lagemåla gd /Se      
Langemåla, se Lagemåla gd      
Loerbwarum, se Bergkvara hgd      
Långtorp by      
Långstorp gd      
Långstorp gd      
Långstorp gård /Se      
Långstorp g.      
Långstorp gd      
Långstorp gd      
Långstorp by      
Långstorp by      
Långstorp by      
Långstorp by      
Långstorp gd /Se      
Lönås by      
Lönås by      
Lönås by      
Marklanda by      
Marklanda by /Se      
Marklanda by      
Marklanda by      
Marklanda by      
Marklanda by      
Marklanda by      
Marklanda by      
Marklanda by /Se      
Marklanda by /Se      
Marklanda by      
Marklanda by      
Marklanda by      
Marklanda by      
Marklanda by /Se      
Marklanda by /Se      
Marklanda gd /Se      
?Norregård gd      
Norregård gd      
Påtetorp gd      
Påtetorp by      
?Ramdala gd      
*Runnedal Saknas      
Råckatorp by      
Råckatorp by /Se      
Råckatorp g.      
Rockatorp gd      
Rockatorp gd      
Räppe by      
Räppe kvarn Saknas /Se      
Räppe g.      
Räppe gd och bruk      
Räppe samh. /Se      
Räppe järnvägspoststation /Se      
Sevedsäng gd      
Sevedsäng g.      
Sevedsäng gd      
Sevedsäng gd      
Sevedstorp t.      
*Skråmegården ?gd      
Sevedsäng gd      
Sevedsäng gd      
Stenbron Saknas /Se      
*Storegård gd      
*Storegården gd      
*Storgården gd      
Storgården gård /Se      
Storgården förr gård /Se      
Storegården gård /Se      
Storkebo t. /Se      
Storkebo torp /Se      
*Svanås förr ödetorp      
*Swanaas ödetorp /Se      
*Södergård hmn      
?Södrebyn del av by      
Södregård bebyggelse      
*Tiørges(?) ænge gård /Se      
*Wælebeck bäck      
Västenhaga gd      
Västenhaga gd      
Västerhaga by /Se      
Västenhaga gd /Se      
Zwigisänge, se Sevedsäng gd      
?Örsled kvarn      
Örsle kvarn      
Örsled kvarn      
Örsled kvarn      
Örsled by      
Örsled kvarn      
Örsled kvarn /Se      
Örsled ?kvarn      
Örsled kvarn      
Örsled kvarn /Se      
Öthslo qvarnar kvarn      

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.