ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Växjö stad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1072 Naturnamn : 381 Bebyggelsenamn : 985 Naturnamn : 845
Växjö stad o stift Appelö ö Saknas Saknas Adams backe kulle
Växjö stad o stift Araby triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Algatan Saknas
Växjö stad o stift Araby-diket Saknas /Se Nummerförteckning förteckning Alpgatan Saknas
Växjö stad och stift Askebrukslyckan Saknas /Se Nummrerförteckning förteckning Anteliigatan Saknas
Växjö stad och stift Askebrukslyckan område /Se Nummerförteckning förteckning Apelåker åker
Växjö stad o stift Aspslyckan Saknas /Se Nummerförteckning förteckning Apelåker Saknas
Växjö stad och stift *Baggakärr häradsmärke gränsmärke Nummerförteckning förteckning Apelåker Saknas
Vexjö st. *Bagga kärr f.d. kärr Växjö stad Apelängen äng
Växjö stad och stift »Baggakärr kärr Växjö stad Saknas Apelö(n) ö
Växjö stad o stift *Baggebro landsvägsbro Växiö stad Aplasten sten
Växjö stad och stift »Bagge kärr f.d. kärr Växjö stad Apotekslyckan Saknas
Växjö satd och stift Baggebro landsvägsbro Växjö Saknas Araby dike bäck
Växjö stad *Baggebro landsvägsbrp Växjö stad Araby-gatan Saknas
Växjö stad och stift Baggebro landsvägsbro /Se Växjö Saknas Askelövsgatan Saknas
Växjö stad o stift ?Barnsjön sjö Växjö Saknas Ask(Äsk-)lyckorne åkrar
Växjö stad och stift Barnsjön sjö Växjö stad Ask(Äsk?)ängen Saknas
Växjö stad o stift Barnsjön sjö Växjö Saknas Backäng äng
Växjö stad o stift Barnsjön sjö /Se Växjö stad Bagargatan Saknas
Växjö stad Bastuviken vik Växjö Saknas Baggahagen Saknas
Växjö stad Bergunda Siön, se Södresjö sjö Växjö stad Baggakärr häradsmärke
Växjö stad o stift Bergunda Siön, se Södresjö sjö Växjö Saknas Baggakärr Saknas
Växjö stad o stift Bergundasjön, N. o. S. sjöar Växjö Saknas Balkäng Saknas
Växjö stad o stift Bergundasjön sjöar /Se Växjö Saknas Barnsjön sjö
Växjö stad o stift Bergundasjön N:a o S:a sjöar /Se Växjö Saknas Beneberg Saknas
Växjö stad och stift Bergunna siön, se Norresjö sjö Växjö Saknas Benebergsmarken Saknas
Växjö stad Bergunna-siön, se Södresjö sjö Växjö Saknas Bengtsmaden mad
Växjö stad o stift Bergunasiö, se Södresjö o Norresjö sjö Växjö Saknas Bergakärret förr kärr nu skog
Växjö stad o stift Biskopsgatan försv. gatunamn /Se Växjö Saknas Bergalyckan åker
Växjö stad o stift Biskopsgraven eller Fiskedike dike /Se Växjö Saknas Bergaträdan åker
Växjö stad o stift Biskopsgärde område /Se Växjö stad Berghallagatan Saknas
Växjö stad o stift *Biskopsgärdet gärde Växjö stad Bergsbacken äng
Växjö stad och stift Biskopsgärdet, se S:t Olovs lycka Saknas /Se Växjö stad Bergsåker åker
Växjö stad o stift Biskopsgölen göl Växjö stad Bergunda sjön, Norra, se Norresjö Saknas
Vexiö stad Biskopskällan källa Växjö stad Bergundasjön, Norra Saknas
Vexiö stad Biskopsnäset näs o triangelpunkt Växjö f.d. lfs, Sockenramsa Saknas Bergunda sjön, Södra, se Södre sjö sjö
Växjö stad o. stift Biskopsnäset udde Sockenramsa Saknas Bergundasjön, Södra sjö
Växjö stad o stift Biskopsnäset triangelpunkt Albano lht Bergundavägen Saknas
Växjö stift Saknas Biörnö, se Stora Björnön ö Alebo lht Birkagatan Saknas
Växjö stad och stift Björkö ö Allvik lht Biskopsgölen sjö
Växjö stad o stift Björkö, Stora ö Aneborg lht Biskopsgölen Saknas
Växjö stad o stift Björnön, Lilla ö Anneborg lht Biskopsnäset skogsmark
Växjö stad o stift Björnön, Stora ö Annedal lht Biskopsnäset udde
Växjö stad o stift Björnön, Stora ö Annelund lht Björket äng
Växjö stad o stift Björnön, Stora ö Annelund lht Björnö, Lilla ö
Växiö stad och stift Björnön, Stora ö Annero lht Björnö, Stora ö
Växjö stad Björnön, Stora ö Annevik lht Björnön Saknas
Växjö stad och stift Björnön, Stora ö Arabo lht Blantingsåkern Saknas
Växjö stad o stift Björnö sund sund Araby by Blekingegatan Saknas
Växjö stad o stift Björnösund sund Arnagård bebyggelse Blåvassviken vik
Växjö stad o stift Bokekullen triangelpunkt Askeberg lht Blå ängen äng
Växsjö stad och skift Bokhultet terräng Aserbruket (Gamla) riven lht Blåängsgatan Saknas
Växjö stad o stift Bolsön ö Aspelund lht Bocksholmen ö
Växjö stad o stift Borgmästarudden udde Aspelund Saknas Bockskinnet äng
Växjö stad o stift Boviken vik Aspelyckan lht Bockskinnsbacken äng
Växjö stad och skift Brändö udde udde Asphyddan lht Bokhultet bokskog
Växjö stad *Bysjön sjö Askebruket hus Bolhultet bokdunge
Växjö stad o stift Båtsmansbacken område /Se Backagård bebyggelse Boksholme, se Lindö ö
Växjö stad o stift Båtmansgatan försv. gatunamn Backalyckan bs Bokudden Saknas
Växjö stad o stift Bäckaslövsvägen Saknas /Se Backalyckan Saknas Bokängen Saknas
Växjö stad o stift Bäckgatan gata Backen bebyggelse Bokängen äng
Växjö stad o stift Bäckgatan gata /Se Backen bs Bolmgrensträdan åker
Vexjö Saknas Börkön, se Stora Björkön ö Backstugan lht Bolmgrens äng äng
Växjö stad Davidslyckan, senare Askebrukslyckan område /Se Barkalyckan lht Bolsön Saknas
Växjö stad och stift Domfälle rör fornlämning Barkalyckan hmd Bolängen Saknas
wæxyo Saknas Domfällerör bronsåldersröse /Se Basta t Borggatan Saknas
wæxsio Saknas Domkyrkans hage, se Vällarehagen Saknas /Se Bastanäs, se Basta t Borgmästaregatan Saknas
Växjö stad Domprostgatan försv. gatunamn Bengtstorp t Borgmästareudden udde
Växjö stad Duntebacken åker /Se Bergagården, se Börjesgård bebyggelse Borgmästareudden udde
Växjö stad o stift Ekelyckan område /Se Bergalid lht Boxholmsön Saknas
Vexjö st. *Eksjövägen väg Bergdala lht Bramstorpamossen mosse
Växjö stad o stift Ekön ö Bergdala lht Braxenleken äng
Växjö stad o stift Enö ö Berget hmd Britta Dörrby kulle
Växjö stad o stift Fiskedike, se Biskopsgraven dike /Se Berget stuga Bromans hage hagmark
Växjö stad o stift Furutåviken vik Berghallen lht Bromans äng öppen plats
Vexjö st. Furuö, Lilla ö Berghem lht Brudgumsvägen väg
Växjö stad o stift Furuö, Stora ö Berghäll lht Brunnslyckan åker
Växjö stad o stift *Fylleryds källa källa Bergsdal lht Brändahagen äng
Växjö stad o stift Fåglamosen Saknas Bergsnäs lht Brändaängen Saknas
Växjö stad o stift Fånghusgatan försv. gatunamn /Se Bergvik lht Bränneriträdan åker
Växjö stad o stift Fällorne förr hälsobrunn /Se Bergås lht Brännvinshålet äng
Växjö stad Gröna gången försv. gatunamn /Se Berlin t Byabolet äng
Växjö stad o stift Gröna mad sumpmark Bidalite t Byåker åker
Väsjö stad o stift Guldsmedsbron bro /Se Bidhem lht Bålbrohagen Saknas
Växjö stad och stift Guldsmedsbron bro /Se Birkedal, se Berlin t Bålbron Saknas
Växjö stad o stift Guldsmedsbron bro /Se Bjärbo lht Bålbron Saknas
Växjö stad o stift Guldsmedsbäcken förr bäck /Se Björka lht Bäckaslövsgärdet Saknas
Vexjö st. Guldsmedsbäcken fordom bäck /Se Björkbacken lht Bäckaslövshultet Saknas
Växjö stad o stift Guldsmedsbäcken fordom bäck /Se Björkdala lht Bäckaslövsmarken Saknas
Växjö stad o stift Guldsmedsbäcken fordom bäck /Se Björkdala lht Bäckaslövs mossen mosse
Växjö stad o stift Guldsmedsbäcken fordom bäck /Se Björkebacka lht Bäckaslövsmåssen Saknas
Växjö stad o stift Guldsmedsbäcken fordom bäck /Se Björkebo lht Bäckaslövsnäset Saknas
Växjö stad o stift Guldsmedsbäcken bäck Björkebo lht Bäckaslövsvägen Saknas
Växjö stad o stift Guldsmedsbäcken fordom bäck /Se Björkebo lht Bäckgatan Saknas
Vexjö st. Guldsmedsbäcken fordom bäck /Se Björkedal lht Börjesgårdsträdan åker
Växjö stad o stift Guldsmedsbäcken fordom bäck /Se Björkedal, se Berlin t Dammvägen Saknas
Växjö stad o stift Gölabäcken fordom bäck /Se Björkehill lht Danskens mosse mosse
Växjö stad o stift Gölabäcksgatan försv. gatunamn /Se Björdehill lht Degelmad äng
Växjö stad o stift Gölasjö sjö Björkelund lht Degelund äng
Växjö stad o stift *Gölen sjö Björkelund lht Den Blå Ängen äng
Växjö stad o stift Gölen göl Björkelund lht Djupavik vik
Växjö stad o stift »Halmstadvägen väg Björkenäs lht Doktorsgatan Saknas
Växjö stad o stift Harsön halvö Björkero lht Doktorsgärdet Saknas
Växjö stad o stift Helgasjön sjö Björket lht Domfällerör stenröse
Vexjö st. Helgasjön sjö Björkhaga lht Domprostgärdet hage
Växjö stad och stift Helgasjön sjö Björkhaga lht Domprosthagen, se Domprostgärdet Saknas
Växjö stad o stift Helgasjön sjö Björkhaga lht Drängagråten Saknas
Växö stad o stift Helgasjön sjö Björkhaga lht Drömmarnas stig gångstig
Växjö stad o stift Helgasjön sjö Björkhamra t Dunderdalen Saknas
Växjö stad o stift Helgasjön sjö Björkhamra lht Dundran äng
Växjö stad o stift Helgasjön sjö Björkhem lht Dunkaberget bergknalle
Växsjö stad Helgasjön sjö Björkholmen lht Duntebacken åker
Växjö stad och stift Helgasjön sjö Björklyckan lht Dunängen äng
Växjö stad o stift Helgasjön sjö Björkstugan lht Dusakärret kärr
Växjö stad o stift Helgasjön sjö Björksätra lht Dörröarna öar
Växjö stad o stift Helgasjön sjö Björkvik lht Ekebackarna skogsmark
Växjö stad o stift Helgasjön sjö Björkåker Saknas Ekebacken skogsbacke
Växjö stad o stift Hissö ö Björkås lht Ekelundsgatan Saknas
Växjö stad o stift Hissö ö Björkäng lht Ekenäset hagmark
Växjö stad o stift Hissö ö Björneke(t) Saknas Ekran, Lilla äng
Växjö stad Hissö ö Björkängen äng Ekran, Stora äng
Växjö stad o stift Hissö ö Björkö ö Ekåker åker
Växjö stad o stift Hissö ö Björnfyllen Saknas Ekängsträdan åker
Växjö stad o stift Hissö ö Blankenäs lht Ekö ö
Växjö stad o stift Hissö ö Boda lht Eköskärvet stenar
Växjö stad Hissö ö /Se Bohus lht Enö ö
Växjö stad o stift Hovs kulle kulle Bokelund lht Erengislaåker Saknas
Växjö stad och stift Hisöön, Lilla, se Musön ö Boklyckan lht Eriks pöl vattensamling
Växjö stad o stift lilla Hisön, se Musön ö Bondegård bebyggelse Eriks stek vase
Växjö stad store Hisön, se Hissö ö Bondegård bebyggelse Eriksudde Saknas
Växjö stad o stift *Hovslund skog Bondegård, Lilla del av Bondegård Esplanaden, Norra Saknas
Växjö stad och stift Hultalyckan ägomark Bondegård, Stora del av Bondegård Esplanaden, Södra Saknas
Växjö stad och stift Humlegårdsgärdet område /Se Bondkasernen bondgård Esplanaden, Västra Saknas
Växjö stad o stift *Hälsingborgsvägen väg Bondkasernen försvunnet hus Fabriksgatan Saknas
Växjö stad och stift Hästhagslyckorna Saknas /Se Borgen lht Fagrabäcksmossen Saknas
Växjö stad och stift Hästhallarna skär Brantebo lht Falkgatan Saknas
Växjö stad och stift Hästholmen holme Bredablick lht Fattiglyckan förr åker
Växjö stad o stift Högalidsbacken Saknas /Se Brevik lht Fleringen äng
Växjö stad o stift Hökagöl göl Broddagård bebyggelse Fläskavägen väg
Växjö stad och skift Johanneshus terräng Bråtlandet Saknas Flätten åker
Växjö stad och skift *Jönköpingsvägen väg Brändeudde förr torp nu annex Flättsängen Saknas
Vexjö st. Kala höjden höjdsträckning Buskakull förr t, nu friköpt Fogdelyckan Saknas
Växjö stad o stift *Kalmarvägen väg Båtsmansbacken stadsdel Folkungagatan Saknas
Växjö stift Saknas Kalvsundet sund Bäckaslöv gård Fornsrydet skogsmark
Växjö stad o stift Kalvsundet sund Bältängen Saknas Fredsgatan Saknas
Växjö stad o stift Kalvudden udde Börjesgård bebyggelse Frejagatan Saknas
Växjö stad o stift Kampagraven gravvalv Börjhem lht Friggagatan Saknas
Växjö stad o stift Kampen gd Charleshill lht Furuholmarna öar
Växjö stad o stift Kampen, se Djäknakampen Saknas /Se Charlottenberg lht Furuholmarna Saknas
Växjö stad o stift Kampen medelt. lekplats /Se Charlottenberg lht Furukorsudden udde
Växjö stad o stift Kampen medeltida lekplats /Se Charlottenlund (lht) nu gård Fågelmossen mosse
Växjö stad o stift Kanalgatan gata /Se Dala lht Fållen åker eller äng
Växjö stad Karinön ö Dalbogård bebyggelse Fållåker åker
Växjö stad *Karlshamnsvägen väg Dalen lht Fårön ö
Växjö stad *Karlshamnsvägen väg Dalen t Fällehagen Saknas
Växjö stad *Karlshamnsvägen väg Dalen lht Fällemossen Saknas
Växjö stad *Karlskronavägen väg Dalen lht Fällängen Saknas
Växjö stad *Karlskronavägen väg Dalhem lht Fölsjöviken, se Nissaviken vik
Växjö stad o stift Kaserngatan försv. gatunamn /Se Dalhem lht Galgabacken höjdsträckning
Växjö stad o stift Kassaviken vik Dalhem lht Galgbacken f.d. avrättningsplats
Vexjö st. Kilen terräng Dalvik lht Galglyckorna Saknas
Växjö stad och skift Klockarebron se Kyrkobron bro /Se Dammeskulla lht Galtabocksfällorna Saknas
Växjö stad och stift Klockgjutarebacken eller Klockgjutarekulle fordom grus- o. mullkulle /Se Dammeskulla lht Galtabäck nästan uttorkad bäck
Växjö stad och stift Klockgjutarebacken eller Klockgjutarekullen fordom grus- o. mullkulle /Se Dammvik lht Galtabäckaliderna backar
Växjö stad och stift Klostergatan gata /Se Danskens bebyggelse Galtabäckslyckan åker
Växjö stad och stift Klostergärdet, senare Postmästaregärdet område /Se Dansvik, se Danzig t Gamla vägen gata
Växjö stad och stift Klostertomten tomt /Se Danzig t Gamlehage Saknas
Växjö stad och stift Korsdiket dike /Se Danzig t Gatebrunn källa
Växjö stad och stift Kringelgatan gata /Se Djupadal lht Gatubolet äng
Växjö stad o stift Kringelgatan (nu Kungsgatan) gata /Se Djupadal lht Gatubolet Saknas
Växjö stad och stift *Kristianstadsvägen väg Djupadal lht Gatubrunnen källa
Växjö stad och stift Kronobergsgatan gata /Se Dockan kvartersnamn Gatåker åker
Växjö stad Kronobergsmossen mosse Dockan t Gelboberget Saknas
Växjö stad Kungsgatan (förr Kringelgatan) gata /Se Dommebolet Saknas Gelbogatan Saknas
Växjö stad o stift Kungsmaden sank äng /Se Dresden t Gjuteriträdan förr åker, nu bebyggt område
Växjö stad o stift Kungsmaden sank äng /Se Dungalyckan bs Granbergsgatan Saknas
Växjö stad och stift Kungsmaden sank äng /Se Duntebacken hmd Granliden backe
Växjö stad o stift Kupö, Lilla ö Duvadal bs Grytfoten källa
Växjö stad och stift Kupö, Stora ö Duvelund lht Grytingen Saknas
Växjö stad och stift Kvarnhagen terräng Skalyckan lht Grytingen åker
Växjö stad Kyrkobron eller Klockarebron bro /Se Ekebacken lht Grytingeängen äng
Växjö stad o stift Kyrkobron, se äv. Måns Linds bro Saknas Eke lht Grytängen Saknas
Växjö stad Kyrkogatan gata Ekebacken lht Grytängen Saknas
Växjö stad Kyrkogatan, Lilla o Stora gator /Se Ekeberg lht Gräsmossen Saknas
Växjö stad och stift Kyrkoherdehagen område /Se Ekebo lht Gräamossen mosse
Växjö stad och stift Källebolet, se Seffre dopkälla Saknas /Se Ekebo lht Gräsholmen ö
Växjö stad Lekamensgärdet Saknas /Se Ekeborg lht Grönadalsgatan Saknas
Växjö stad och stift Lekamensgärdet Saknas /Se Ekedal lht Gröna vägen, nu Nyhemsgatan Saknas
Växjö stad o stift Lindö, Lilla ö Ekehov lht Grönemad äng
Växjö stad Lindö, Stora ö Ekehov lht Grötahall Saknas
Växjö stad och stift Lindö, Stora ö Ekeliden lht Grötasten Saknas
Växjö stad o stift Linnebergzgiärdett gärde /Se Ekeliden lht Grötstensfällorna Saknas
Växjö stad o stift Linnegatan (förr Kanalgatan) gata /Se Ekelund lht Gubbalyckan åker
Växjö stad o stift linöö, se Lindö Stora ö Ekelund lht Gubbalyckan åker
Växjö stad Ljungadal terräng Ekelyckan f.d. hemmansdel Gubbalyckan åker
Växjö stad o stift Ljungö ö Ekenäs lht Guldsmedsbäcken bäck
Växjö stad o stift Lortebroar landsväg Ekenäs lht Guldsmedsbäcken, se Piladiket bäck
Växjö stad o stift Lången sjö Ekhalla lht Gummabol äng
Växjö stad o stift Lången sjö Ekelunden lht Gummalycke åker
Växjö stad o stift Lången sjö Ekonomi Templigärde Saknas Gummebro Saknas
Växjö stad o stift Lången sjö Ekåsa lht Gunnars äng Saknas
Växjö stad Lången sjö Eleonora lht Gusafällan Saknas
Växjö stad Lången sjö Elias´ bostadshus Gutabolet äng
Växjö stad Lövsjön sjö Ellendal lht Guvemossen Saknas
Växjö stad Musön ö Elleholm lht Gärdesåker åker
Växjö stad Musön ö Elleholm lht Gärdet åker
Växjö stad Musön ö Elvan lht Gärdet åker
Växjö stad Musön ö Emilshill lht Gökadalen äng
Växjö stad o stift Musön ö Emmero lht Gölamossen, se Spetsamossen Saknas
Växjö stad Musön ö Emmysborg lht Gölebro mosse
Växjö stad *Musösundet sund Enebacka lht Gölen sjö
Växjö stad och stift *Musösund sund Enebacken bs Gölesjö sjö
Vexjö st. Måns Linds bro bro /Se Epastaden nybyggt småstugeområde Göljamossen mosse
Växjö stad Norra bron bro /Se Eriksberg lht Göljefällor Saknas
Växjö stad Norra gärdet, se Sakristiebolet Saknas /Se Eriksberg lht Hagagatan Saknas
Växjö stad Norra gärdet område /Se Eriksberg lht Haget f.d. beteshage
Växjö stad Norra gärdet område /Se Eriksborg lht Hagliden backe
Växjö stad o stift Norregatan gata Eriksdal lht Hagstaden åker
Växjö stad Norre Mark skogsmark /Se Erikshill lht Hagträdan åker
Växjö stad Norresjö sjö Erikslund lht Hakhage Saknas
Växjö stad Norresjö sjö Espskär lht Hallakällan Saknas
Växjö stad Norresjö sjö Evedal förr torp, nu sommarpensionat och restaurang Hallandsgatan Saknas
Växjö stad Norresjö sjö Evedal bs Hallarna bergknallar
Växjö stad Norrgatan gata /Se Evelund lht Hanehög Saknas
Växjö stad Notö ö Fagerhult t Hanemossen Saknas
Växjö stad Notö ö Fagrabäck lht Hantverksgatan Saknas
Växjö stad Nyadal terräng Fagraholm Saknas Harakullahagen Saknas
Växjö stad Nygatan gata /Se Fagraholm lht Harbolet äng
Växjö stad Näsudden udde Fagraholm lht Harehallar Saknas
Växjö stad o stift Oeconomi templi gärde Saknas /Se Farmen lht Harmundsäng äng
Växjö satd ?Oeconomie Templi giärde Saknas /Se Fattiggården ålderdomshem Harsön Saknas
Växjö stad o stift Offerkällan källa /Se Fiskaretorpet t Hassle Saknas
Växjö stad o stift Olovstorpaön ö Fjället, se Fjällen, Stora o. Lilla t Hasslelyckan Saknas
Växjö stad Pilabron, se Guldsmedsbron Saknas /Se Fjällen, Lilla lht Hattmakarehagen Saknas
Växjö stad o stift Pilabäcken, se Guldsmedsbäcken fordom bäck /Se Fjällen, Norra t Havet åker
Växjö stad Piladiket el. Pilabäcken vattendrag /Se Fjällen, Stora lht Havrelyckan Saknas
Växjö stad o stift Piladiket el. Pilabäcken vattendrag /Se Fjällmaden t Helgasjön sjö
Växjö stad o stift Pilens bro, se Guldsmedsbron Saknas /Se Fredensborg lht Hemmaträdan åker
Växjö stad o stift Postmästaregärdet, se Klostergärdet område /Se Fredriksdal lht Hems mosse mosse
Växjö stad o stift Prästmarken skogsmark /Se Fredrikskulle lht Hemvägen Saknas
Växjö stad Pukamyr ägomark Fredshem lht Herrgårdsbrunnen källa
Växjö stad Pungaviken vik Fridhem lht Hissö ö
Växjö stad Rackarebasken område /Se Fridhem lht Hittängen Saknas
Växjö stad o stift ?Rubohlet Saknas /Se Fridhem lht Hjortronmossen mosse
Växjö stad ?Rufwubohlet Saknas /Se Fridhem lht Hjortö ö
Växjö stad Runbolet, se S:t Anne bol Saknas /Se Fridhäll lht Hjälmakärret Saknas
Växjö stad Ryabacken backe Fridsberg lht Hjälmsängen Saknas
Växjö stad Ryttaretorpsträdan odlad mark Fridsholm lht Hjälmsängen Saknas
Växjö stad och stift Rör, Östra triangelpunkt Fridslund lht Hoigstabacken äng
Växjö stad Röverisvägen väg /Se Fridslund lht Holmagatan Saknas
Växjö stad Röverisvägen väg /Se Furubacken lht Hopalyckan åker och äng
Växjö stad Röverisvägen väg /Se Furuborg lht Hopåker åker
Växjö satd Sakristiebolet ängstreck /Se Furuhem lht Hornsrydsfällorna Saknas
Växjö stad Sakristiebolet tomt /Se Frurhill lht Horsakällafällan skogsmark
Växjö stad Sallhagaudden udde Furuhill lht Hovsgatan Saknas
Växjö stad o stift Sallö ö Furukullen lht Hovsgöl Saknas
Växjö stad o stift Sandgärdet område /Se Furulund lht Hultabäcksfällorna Saknas
Växjö stad och stift Sandgärdet bebyggt område /Se Furulund lht Hultahallarna stenar
Växjö stad och stift Sandgärdet bebyggt område /Se Furutå Saknas Humlegårdsåker Saknas
Växjö stad *Sandgärdet, södra gärde Furuudden lht Humletaen Saknas
Växjö stad o stift Södra Sandgärdet område /Se Fyllehål kvarter Humletaen åker?
Växjö satd och stift Sandgärdsgatan, Lilla o Stora försv. gatunamn /Se Fyllehål stadsdel Husängen Saknas
Växjö stad och stift *Sandsbrofjärden del av Helgasjön Fyrväpplingen lht Husängen äng
Växjö stad *Sandsbroviken vik Fällan lht, för bs Hålbroäng Saknas
Växjö stad Sankt Anne gärde, se Sankt Anne bol Saknas /Se Fälletorpet t Håldjupet sank mark
Växjö stad o stift Sankt Annæ gärde Saknas /Se Fällorna t Håläng äng
Växjö stad Sankt Olovsgärdet, se *Biskopsgärdet gärde Fällorna, se Charlottenlund Saknas Hålängen Saknas
Växjö stad o stift Sankt Olovs lycka el. Biskopsgärdet gärde /Se Galtabäck bs Häggbergs lycka udde
Växjö stad Sankt Olovs lycka el. Biskopsgärdet gärde /Se Gamlebo lht Hägnan Saknas
Växjö stad o stift Sankt Olofs lycka Saknas /Se Gatan t Hägnen äng
Växjö stad Sankt Sigfrids källa källa Gelbokloster Saknas Häringen åker
Växjö stad o stift Sankt Sigfrids källa källa Gläntan lht Hässlehall Saknas
Växjö stad o stift Sigfridskällan källa /Se Gläntan lht Hästhagen åker
Växjö stad o stift Sankt Sigfrids källa källa /Se Gottebo lht Hästhagsudden Saknas
Växjö stad o stift Sankt Sigfrids källa källa /Se Granebo lht Hästholmen ö
Växjö stad o stift Seffre dopkälla fordom källa /Se Granebo lht Hästringen öppen plats
Växjö stad Seffre dopkälla fordom källa /Se Grangärde lht Hästringen öppen plats
Växiö stad o stift Sigfridamässamarknad marknad /Se Granhult lht Hästängen äng
Växjö stad o stift Sigfridsstenarna Saknas /Se Granliden lht Högalid backe
Växjö stad o stift Själakorsgärdet Saknas /Se Granlyckan lht Högalidsgatan Saknas
Växjö stad o stift Själakorsgärdet Saknas /Se Granvalla lht Högefur förutvarande skogsmark
Växjö stad Sjöviken, nuv. Södra mossen Saknas /Se Gravaregården stadsdel Högstorpaliden backe
Växjö stad o stift skirsiön, se Trummen sjö Grevalyckan lht Hökagöl sjö
Växjö stad o stift Skirsjön f.d. sjö Grevalyckan hmd Hökagölsmossen Saknas
Växjö stad Skirsjön f.d. sjö Grönadal t Hökakärr äng
Växjö stad *Skirsjön f.d. sjö Grönadal lht Hörbergs näsa sten
Växjö stad Skogslyckan Saknas /Se Grönadalslyckan lht Idungatan Saknas
Växjö stad Skogslyckan område /Se Grönalund lht Ingelstadsvägen Saknas
Växjö stad Skolgatan (förr Biskopsgatan) gata /Se Grönkulla lht Ingelsverk Saknas
Växjö stift o stad Skolkålgården tomt /Se Gummesgård bebyggelse Ingelsåker Saknas
Växjö stad o stift Skärmaden vik /Se Gunnarsberg lht Ingelviksäng Saknas
Växjö stad o stift Slutgatan (= Västergatan) gata /Se Gunnebo lht Instänget åker
Växjö stift o stad Smedholmen, Lilla holme Gunbo lht Intaget skogsmark
Växjö stad Smedholmen, Stora holme Gunnarbo, Lilla lht Jordbron, Lilla Saknas
Växjö stad Smäcken, St. o L tp /Se Gunnarsberg lht Jordåker åker
Växjö stad Snickarebäcken förr bäck /Se Gunnarsborg lht Jordängen Saknas
Växjö stad Snickarebäcken, tid, Smicker- eller Smickrebäcken fordom bäck /Se Gunnarsdal lht Jägareås Saknas
Växjö stad Smicker- eller Smickrebäcken, se Snickarebäcken fordom bäck /Se Gunnebo lht Järnbäckslyckan åker
Växjö stad Solberget Saknas /Se Gustavsberg lht Järnvägsgatan, Norra Saknas
Växjö stad Solberget berg Gustavsberg Saknas Järnvägsgatan, Södra Saknas
Växjö stad o stift Solberget berg /Se Gustavsberg lh Kalvabrånen hage
Växjö stad Solberget berg /Se Gustavsberg lht Kalvabrånsträdan åker
Växjö stad Solberget berg /Se Gustavsbo lht Kalvahagen förr hagmark
Växjö stad Solberget berg /Se Gustafsborg lht Kalvsundet sund
Växjö stad /Se Solberget berg Gustavsborg lht Kalvudden udde
Växjö stad o stift Solberget berg Gustavsdal lht Kalvön Saknas
Vexjö st. Spetsamossegölen utfylld göl /Se Gustavsdal lht Kampagraven murat gravvalv
Växjö stad Spetsamossen område /Se Gustavslund t Kampapelare träpelare
Växjö stad Stadens grop dike ? /Se Gyllebo lht Kamplandet Saknas
Växjö stad Staglabacken höjd /Se Gärdet hmd Kamrerns brygga brygga
Växjö stad ?Staglabacken höjd Haga lht Kanalgatan Saknas
Växjö stad Staglabacken backe Haga lht Kantåker åker
Växjö stad Stallholmen holme Haga lht Kaptensgatan Saknas
Växjö stad Stockholm tp /Se Haga, Östra lht Karinsö ö
Växjö stad Stora betet beteshage /Se Hagaberg lht Karinsöskärvet stenar
Växjö stad Stora lyckan ägomark Hagaborg lht Karlsgårdsgärdet åker
Växjö stad Storamyr ägomark Hagadal lht Karlslund udde
Växjö stad Storgatan gata Hagalid lht Karlsssonsträdan åker
Växjö stad Storgatan gata /Se Hagalund lht Kassaviken vik
Växjö stad Storgatan gata /Se Hagalund t Kidängen äng
Växjö stad Stor mossen f.d. mosse Hagalund t Kidängsåker åker
Växjö stad Storö ö Hagavik lht Kikendalshålan äng
Växjö stad Strandbjäret område /Se Hagen bs Kilen äng
Växjö stad Strandbjörket park Hagatorpet Saknas Klacken ö
Växjö stad o stift Sundet sund Hallarna lht Klacken, Lilla ö
Växjö stad Södra gärdet område /Se Hallen t Klacken, Stora ö
Växjö stad Södra mossen bebyggt område /Se Hallen lht Klammerhasen äng
Växjö stad Södra mossen, fordom Sjöviken Saknas /Se Hallsta lht Klapperbro Saknas
Växjö stad Södresjö sjö Hamburg Saknas Klapperbäck Saknas
Växjö stad Södresjö sjö Hamburg förr torp, nu hmd Klockarelyckan åker
Växjö stad Södresjö sjö Hamburg t Klockarelyckan Saknas
Växjö stad Södresjö sjö Hamburg t Klon barrlös gran
Växjö stad Södresjö sjö Hammarlyckan bs Klostergatan Saknas
Växjö stad Telestad triangelpunkt Hammarsdal t Klovhall Saknas
Växjö stad Tempelön ö Hampedal hmd Klynkåker Saknas
Vexjö st. *Templabacken kulle Hampedal hus Klynnåker Saknas
Växjö stad Tomasgärdet område /Se Hamplyckan lht Knattran äng
Växjö stad Trebrödersundet sund Haneholm Saknas Knutsäng Saknas
Växjö stad Trommon, se Trummen sjö Harakullen lht Knäboten åker
Växjö stad Trummen sjö Harakullen lht Knölahagen hagmark
Växjö stad Trummen sjö Hassela lht Knölamossen åker
Växjö stad Trummen sjö Hedvigsdal lht Kolamosse Saknas
Växjö stad o stift Turmmen sjö Helenelund lht Kolsnabben skogsskift
Växjö stad och stift Trummen sjö /Se Hellingsborg Saknas Korgmakaren åker
Växjö stad Trummen sjö /Se Hembo lht Korgmakare äng Saknas
Växjö stad Tvärgatan försv. gatunamn /Se Hemmet lht Korpahall berg
Växjö stad Vallaviken vik Hemmet lht Korsen åker
Växjö stad o stift Varggroparna fordon grustag /Se Hermansdal hmd Korsen åker
Växjö stad Vattengatan försv. gatunamn /Se Hermansdal lht Korsen åker
Växjö stad Vrangelsudden udde Herrgårdsstugan riven bondgård Korsen Saknas
Växjö stad Vällarehagen, äv. Domkyrkans hage el. Djäknakampen kyrkojord /Se Hjalmarsdal lht Korsnäsön ö
Växjö stad Vällebro bro Hjärtenholm lht Korsåker Saknas
Växjö satd Välle broar f.d. bro Hjärtenholm lht Korsö ö
Växjö stad Välle broar bro Hollstorp by Korumpan ö
Växjö stad Välle broar broar Holmsberg lht Kotahall jordfast sten med lösa stenar ovanpå
Växjö stad Västergatan (förr även Slutgatan) gata /Se Holmslund lht Kovadet Saknas
Växjö stad *Västerlyckan f. åker Hornsborg lht Koåker åker
Växjö stad Västerport förr stadsport /Se Hospitalsgården gård Koö ö
Växjö stad Västra tullporten Saknas /Se Hov by Kransalyckan förr åker, nu exercisplats
Växjö stad Vägsjön Saknas /Se Hovsberg, se Ödegård bebyggelse Kringelgatan Saknas
Växjö stad Vägsjön Saknas /Se Hovsdal lht Kringelängen äng
Växjö stad Väcksjön sjö /Se Hovskulle lht Kroken åker
Växjö stad Växjösjön sjö Hovslid lht Kroken Saknas
Växjö stad Växjösjön sjö Hovslund lht Kroken åker?
Växjö stad *Växjö och Fylleryds bokskog skog Hovsro lht Kroken åker
Växjö satd och stift Växjösjön sjö Hovsör lht Krokåker, Lilla Saknas
Växjö stad o stift Växjösjön sjö Hult, Lilla lht Krokängen äng
Växjö stad Växjösjön sjö Hult, Stora lht Kronobergsgatan Saknas
Växjö stad o stift Växjösjön sjö Hultsdal lht Kronobergs ruin Saknas
Växjö stad Växjösjön sjö Hyddan lht Kronängen äng
Vexjö st. Växsjön Saknas /Se Hyddan bs Kråkholmen ö
Växjö stad o stift Växsjön sjö /Se Håkansborg lht Kulladalsgatan Saknas
Vexjö st. Växjösjön sjö /Se Hästafällan t Kullehög Saknas
Växjö stad Växjösjön sjö /Se Högadal lht Kummelberget Saknas
Växjö stad Växjösjön sjö Högadal lht Kummelberget, Stora Saknas
Växjö stad Yxtorphii tomt Saknas /Se Högaholm lht Kummelbergsbacken Saknas
Växjö stad Ässjarör fornminne Högaholm lht Kummelbergsängen Saknas
Växjö stad *Öjabyfjärden del av Hagasjön Högahult t Kummerbergsängen, Lilla äng
Växjö stad *Öjabyviken vik Högalid lht Kummerberget, Lilla berg
Växjö stad Östra luckan del av Växjö stad /Se Högalund lht Kungsgatan Saknas
Växjö stad Östra luckan del av Växjö stad /Se Höganäs lht Kungsmaden mad
Växjö stad Östra tullporten Saknas /Se Högbo lht Kungsmaden Saknas
Växjö stad   Högbo, Östra lht Kungsmadälven bäck
Växio Saknas   Högloftet lht Kungsträdan, Lilla åker
Växjö stad och stift   Högslund lht Kungsträdan, Mellersta åker
Växjö stad   Högstorp t Kungsträdan, Nedra åker
Växjö stad   Högstorp, Gamla lht Kungsträdan, Stora åker
Växjö stad   Högstorp, Norra lht Kungsträdan, Övra åker
Växjö stad   Högstorp, Södra lht Kungsör Saknas
Växjö stad   Höjden lht Kupön, Lilla ö
Växjö stad   Idelund lht Kupön, Stora ö
Växjö stad   Idunslund lht Kvarnhagen hagmark, en tid nöjespark
Växjö stad   Irmgardsborg lht Kvarnhagsgatan Saknas
Växjö stad   Jakobsberg lht Kvarnhagsparken park
Växjö stad   Jakobsdal hus Kvarnvägen Saknas
Växjö stad   Jakobsdal t Kvarnö ö
Växjö stad   Jakobsdal lht Kvaststången äng
Växjö stad   Jakobsro lht Kvaststången äng
Växjö stad   Johannesberg förr jordbruk, nu lht Kvinnobro Saknas
Växjö stad   Johanneshus Saknas Kvinnolid backe
Växjö stad   Johannesberg t Kvinnolidskärret kärr
Växjö stad o stift   Johanneshus t Kvinnolidslyckorna åkrar
Vexjö st.   Johanneslund lht Kyrkogatan Saknas
Växio st.   Johannisdal lht Kyrkåker Saknas
Växjö stad   Johansdal hmd Kyrkåker åker
Växjö stad   Johansdal hus Kyrkängen äng
Växjö stad   Jonsbo lht Källehult äng
Växjö stad   Jonsdal lht Källekullsträdorna åker
Växjö stad o stift   Jonslund lht Källekärret kärr
Växjö stad o stift   Julalyckan lht Källetäppet kärr
Växjö stad o stift   Junilund lht Källäng(en) äng
Växjö stad o stift   Kajeryd Saknas Källäng äng
Växjö stad o stift   Kampadal lht Käringaklämman passage mellan stenar i Helgasjön
Växjö stad   Kampagrind lht Kärringastolen Saknas
Växjö stad och stift   Kampalund lht Kärringastolen Saknas
Växjö stad, stift   Kampen gård Köksgärdet Saknas
Växjö stad, stift   Karlsberg lht Köksjöängen Saknas
Växjö stad, stift   Karlsberg lht Kölnedalen äng
Växjö stad   Karlsborg bondgård Kölnerska mossen Saknas
Växjö stad, stift   Karlsdal lht Ladufyllet Saknas
Växjö stad, stift   Karlsfrid lht Ladåker åker
Växjö stad, stift   Karlsgård eller Åslagård Saknas Ladängen äng
Växjö stad, stift   Karlshaga lht Landsvägen, Norra gata
Växjö stad o stift   Karlshaga lht Lasses gruva åker
Växjö stad, stift   Karlshem lht Lasses hag skogsmark
Växjö stad   Karlshov lht Lasses skog lövskogsdunge
Växjö stad, stift   Karlshäll lht Ledsåker åker
Växjö stad o stift   Karlshöjd lht Ledsåker Saknas
Växjö stad, stift   Karlslund lht Ledsängen Saknas
Växjö stad, stift   Karlslund lht Lejonkulan åker
Växjö stad, stift   Karlslund lht Lergravskärret kärr med lertag
Växjö stad, stift   Karlslund, se Hästafällan lht Lidhemsgatan Saknas
Växjö stad, stift   Karlslund bebyggelse Lillbacksgatan Saknas
Växjö stad   Karlsnäs lht Lillestadsvägen Saknas
Växiö stad   Karlsro lht Lillåker åker
Växjö stad o stift   Karusellen lht Lillö(n) ö
Växjö stad, stift   Kasern Saknas Lindåker åker
Växjö stad, stift   Katrineberg lht Lindö ö
Växjö stad, stift   Katrinedal lht Lindö ö
Växjö stad   Katrinedal lht Lindögatan Saknas
Växjö stad, stift   Kilen bebyggelse Lindö, Lilla ö
Växjö stad   Kjellsberg lht Lindö, Lilla ö
Växjö stad   Klasentorp lht Lindö, Stora ö
Växjö stad och stift   Klemenstorp t Lindö, Stora ö
Växjö stad, stift   Klinten lht Linnégatan Saknas
Växjö stad, stift   Klinthaga lht Ljungö ö
Växjö stad, stift   Klippan lht Ljungö ö
Växjö stad, stift   Klockarelyckan lht Lofthushall Saknas
Växjö stad o stift   Knutsagården bebyggelse Lokahall Saknas
Växjö stad o stift   Knötten bs Lomma Saknas
Växjö stad   Konradsberg lht Lortbroarna del av landsväg
Växjö stad o stift   Kristineberg lht Lortebro bro
Växjö stad   Kristinedal lht Lortebro Saknas
Växjö stad   Kristinelund lht Lortebrokärr kärr
Växjö stad o stift   Kronoberg gård Lortebrokärret kärr
Växjö stad, stift   Kronobergs regemente Saknas Lortbromossen Saknas
Växjö stad, stift   Kulan bs Lugnängen(?) förr slåtteräng, nu betesmark
Växjö stad, stift   Kullaberg lht Lundakällan Saknas
Växjö stad, stift   Kulladal hmd Lundåker Saknas
Växjö stad, stift   Kulladal hus Lusthusträdan åker
Växjö stad   Kulladal lht Lyckan åker
Växjö stad, stift   Kullagård Saknas Lyckäng äng
Växjö stad   Kullebo lht Långelid backe
Växjö stad, stift   Kullen lht Lången sjö
Växjö stad o stift   Kullen t Långåker åker
Växjö stad   Kullen lht Långängen Saknas
Växjö stad, stift   Kulltorp Saknas Lärkgatan Saknas
Växjö stad, stift   Kvarnalund lht Löten äng
Växjö stad, stift   Kvarnhagen lht Lötåkrarna Saknas
Växjö stad, stift   Kvarnholmen lht Madnäset Saknas
Växjö stad, stift   Kvarnliden lht Majas hage hagmark
Växjö stad, stift   Kvarnlyckan lht Malen åker
Växjö stad, stift   Kvinnelid lht Malsåker Saknas
Växjö stad   Kvinnobro t Malsängen Saknas
Växjö stad   Kvinnobrobäck Saknas Mansryden Saknas
Växjö stad   Kvinnobrohagen Saknas Markalyckan åker
Växjö stad   Kvinnolid bs Marken skogsmark
Växjö stad   Kyrkluckan stugor Marken hagmark
Växjö stad   Kyrklyckan bs Matviken Saknas
Växjö stad   Källbacka lht Mellangatan Saknas
Växjö stad   Källbo lht Mellanhagen Saknas
Växiö stad   Källdungen lht Mellanlyckan Saknas
Växjö stad   Källeberg lht Mellanmarken skogsmark
Växjö stad   Källeberg lht Mellanmarken område mellan järnväg och väg
Växjö stad   Källedal lht Mjöåker Saknas
Växjö stad   Källehult t Mosebacke backsluttning
Växjö stad   Källekull bs Mossen kvarter
Växjö stad   Källslund lht Mossträdan åker
Växjö stad   Källsro lht Mossudd Saknas
Växjö stad   Kärnan bebyggelse Mossön ö
Växjö stad   Larshäll lht Mullängen äng
Växjö stad   Lekamensgärdet Saknas Musalund stenröse
Växjö stad   Liboholm lht Musön, Lilla ö
Växjö stad   Lidhem försvunnen bondgård Musön, Stora ö
Växjö stad och stift   Lidhem t Myckelåker åker
Växjö stad   Lidhem lht Myckelåker Saknas
Växjö stad   Lidhem lht Myckeläng äng
Växiö stad och stift   Liljedal lht Myrakraken Saknas
Växjö stad   Liljeholm t Myr, Store mosse
Växjö stad   Liljeholmen, se Liljeholm lht, f.d. t. Myrängen Saknas
Växjö stad   Liljelund lht Månshage Saknas
Växjö stift Saknas   Lillegård Saknas Månsvik vik
Växjö stad   Lillegård bebyggelse Mörkaskog skogsmark
Växjö Saknas   Lille Staden kvarter Mössö ö
Växjö stad   Lillhamra lht Nissaviken vik
Växjö Saknas   Lillstugan lht Nissaviken vik
Växjö stad   Lilltuna lht Nolö ö
Växjö stad   Lindeberg hus Norragärde åker
Växjö stad o stift   Lindeberg lht Norragärde åker
Växjö stad o stift   Lindenäs lht Norragärde åker
Växjö stad och stift   Lindesberg lht Norragärde åkrar
Växjö stad   Lindsberg hus Norratorp åker
Växjö stad   Lindsbo lht Norrekälla Saknas
Växjö stad   Lindsro t Norre Mark skogsmark
Växjö stad   Lineborg lht Norremark skogsmark
Växjö stad   Linneberg lht Norremark skogsmark
Växjö stad   Ljungdal, se Kullen t Norresjö sjö
Växjö stad   Ljungbacken lht Norrgatan Saknas
Växjö stad   Ljungfällan lht Notö ö
Växjö stad o stift   Ljunghaga lht Notö ö
Växjö stad   Ljungholmen, se Sallhagen lht Notön, Lilla ö
Växjö stad o stift   London t Notön, Stora ö
Växjö stad   London lht Nybyggalyckan åker
Växjö stad   Lortebrokärr hus Nydal åker
Växjö stad   Lovisero lht Nygatan Saknas
Växjö stad o stift   Lundedal lht Nyhemsgatan Saknas
Vexjö st.   Lugnet järnvägsstation, förr torp Nyland, Stora åker?
Växjö stad och stift   Lugnet sanatorium Nyländet åker
Växjö stad   Lybeck t Nyländslyckan Saknas
Växjö stad   Lybeck t Nyängen äng
Växjö stad   Lybeck t Nyängsträdan åker
Växjö stad o stift   Lybeck lht Nämndaträdan åker
Växjö stad och stift   Lyckan lht Näsudden udde
Växiö stad   Lyckan bebyggelse Nötamossehall Saknas
Växiö stad   Lyckan lht Odinsgatan Saknas
Växjö stad och stift   Lyckansberg lht Olofstorpsön ö
Växjö stad och stift   Lyckansberg lht Olsåsen kärr med ås, nu betesmark
Växjö stad o stift   Lyckansdal gård Ormskogen skogsmark
Växjö stad   Lyckansdal lht Orrabacken äng
Växjö stad   Lyckanshöjd hmd Oskarsgatan Saknas
Växjö stad   Lyckanshöjd lht Oskarsgärdet område öster om gamla idrottsplatsen
Växjö stad o stift   Lyckanshöjd lht Oxfoten åker
Växjö satd   Lyckansro lht Oxfoten, Västra Saknas
Växjö stift   Lyckebo lht Oxfotäng äng
Växjö stad   Lyckeborg lht Parkgatan Saknas
Växjö stad   Lyckedal lht Parkvägen Saknas
Växjö stad   Lyckenäs lht Pettershall Saknas
Växjö stad   Långstorp t Pigviken vik
Växjö stad   Lönneberg lht Pilabäcken bäck
Växjö stad o stift   Lötatorpet Saknas Piladiket uttorkad bäck
Växjö stad   Lövhyddan lht Piladiket bäck
Växjö stad   Lövkullen lht Pilamossen mosse
Växjö stad o stift   Lövsjökärret Saknas Pilgatan Saknas
Vexjö st.   Lövsta lht Postgårdsskiftet åker
Växjö satd   Magnusdal lht Pottes hage Saknas
Växjö stad   Malinslund t Prästhagarna Saknas
Växjö stad   Mamsell Erikssons hus Pukakärr kärrmark
Växjö stad och stift   Marieberg lht Pukamyr mosse
Växjö stad och stift   Marieberg lht Pungen förr äng, nu betesmark
Växjö stad   Marielund lht Pungen åker
Växjö stad   Marielund lht Pungviken vik
Växjö stad   Marielund lht Puttes håla kärrmark
Växjö stad   Mariero lht Pålaträdan åker
Växjö stad   Marken bs Rackarebacken backe
Växjö stad o stift   Markie lht Rackarebacken backe
Växjö stad o stift   Marsken lht Rastringen öppen plats
Växiö st.   Mjärden, se Ryttaretorpet hmd Rateberg åker
Vexiö st.   Mor i arshålet förr krog Regementsgatan Saknas
Vexiö, se Östrabo st.   Myrhult lht Riddaregatan Saknas
Vexio st.   Månsagård bebyggelse Ringvägen, Norra Saknas
Växiö Saknas   Måns Pers Backagård, se Månsagård bebyggelse Ringvägen, Södra Saknas
Växjö stad   Negerbyn småstugeområde Ringvägen, Östra Saknas
Växjö stad   Norborg lht Rismansviken vik
Växjö stad   Nordslund lht Risängen Saknas
Växjö stift Saknas   Norrabol lht Risängen Saknas
Växjö stad   Norrabol lht Rothugget Saknas
Växjö stad   Norralycke lht Ruda lht
Växjö stad   Norramark Saknas Rullaremossen mosse
Växjö stad   Norrby lht Rumpen äng
Växjö stad   Norrdala lht Ryssmyr Saknas
Växjö stad   Norregård bebyggelse Rådalsäng Saknas
Växjö stad   Norregård Saknas Rådmansgatan Saknas
Vexiö stad   Nyadal lht Råshagen Saknas
Växjö stad   Nyadal lht Råsåker Saknas
Växjö stad   Nyadal lht Råsängen äng
Växjö stad   Nyadal lht Räntäng äng
Växjö stad   Nyadal lht Räntängen Saknas
Växjö stad   Nyadal lht Rävidet skogsskift
Växjö stad   Nyalund lht Rävmossen Saknas
Växjö stad   Nyanäs lht Rävön Saknas
Växiö stad   Nybo t Rödhåran äng.
Växjö stad   Nyborg lht Sala sten sten
Vexjö st.   Nyborg lht, förr torp Sallhagaöarna öar
Växjö stad och stift   Nyborg lht Salpetrarna mosse
Växjö stad   Nybygget lht Sandgärdet området från Båtsmansbacken ned till Oxtorget
Växjö stad och stift   Nybygget t Sandgärdsgatan Saknas
Växjö stad   Nybygget lht Sandlyckan Saknas
Växjö stad och stift   Nybygget Saknas Schanders mossar annat namn på Spetsamossen
Växjö stad   Nybygget Saknas Sibbehall sten
Växjö stad   Nybygget t Sibbestorp utägor
Växjö stad   Nybygget, Lilla t Sigfridskällan källa
Växjö stad   Nybygget, Lillla t Sigurdsgatan Saknas
Växjö stad   Nybygget, Stora lht Sirsakärret förr slåtteräng, nu betesmark
Växjö stad o stift   Nybygget, Stora t Sirsalyckan åker
Växjö stad o stift   Nydala lht Sjögatan Saknas
Växjö stad   Nydala t Sjölyckan åker
Växjö stad och stift   Nydala lht, förr torp Sjöträdan åker
Växjö stad   Nydala lht Sjöåker Saknas
Växjö stad   Nyehage t Sjöängen äng
Växjö stad och stift   Nyelund lht, f.d. torp Skabban äng
Växjö stad o stift   Nyhem lht Skabbekärret äng
Växjö stad   Nyhem lht Skabbåker Saknas
?Växiö stad och stift   Nyhem lht Skarthall ö
Växjö stad   Nyhem lht Skinnan äng
Växjö stad   Nyholmen lht Skirsjön sjö
Växjö stad   Näset t Skitnaledsbol äng
Växjö stad   Olofstorpet t Skogsgatan Saknas
Växjö stad   Olsberg lht Skogsträdan åker
Växjö stad   Olslund lht Skogsvägen Saknas
Växjö stad   Olsro lht Skolgatan Saknas
Växjö stad och stift   Oskarsdal lht Skolvägen Saknas
Växjö stad   Oskarshill lht Skrabban åker
Växjö stad   Oskarsro lht Skrabben ö
Växjö stad   Palmelund lht Skruvebro Saknas
Växjö stift   Paris t Skruvebäck Saknas
Växjö stad och stift   Pene, Lilla lht Skruvevik Saknas
Växjö stad   Pene, Stora t Skråvskogen Saknas
Växjö stad   Persberg lht Skvalphagen Saknas
Växjö stad o stift   Persgård bebyggelse Skvalpmossen mosse
Växjö stad   Petersberg lht Skyttegatan Saknas
Växjö stad   Petersberg lht Skånegatan Saknas
Växjö stad   Petersburg t Skårtan äng
Växjö stad   Petersdal lht Skäggekälla Saknas
Växjö stad o stift   Peterslund lht Skäggakälla källa, som utgör gränsmärke
Växjö stad o stift   Petterslund Saknas Skärmaden mad
Växjö stad o stift   Postgård bebyggelse Skärvavägen Saknas
Växjö stad   Pricken lht Slottsängen äng
Växjö stad   Prästgård bebyggelse Slätten åker?
Växiö stad   Prästmarken lht Slättö ö
Växjö stad och stift   Pukamyr lht Smalåker åker
Växjö stad   Ragnarsborg lht Smedholmarna öar
Växjö stad   Ragnarsdal lht Smedlyckan åker
Växjö stad   Rateberg Saknas Smedträdan åker
Växiö stad   Reimersholm lht Smedåker, Lilla Saknas
Växjö stad och stift   Ringsberg förr bondgård Smorholmen ö
Växjö stad   Ringstorp lht Småbrobackarna Saknas
Växjö stad   Ro lht Smålandsgatan Saknas
Växiö stad   Roholmen lht Snickarebäcken annat namn på Guldsmedsbäcken
Växjö stad   Rom bebyggelse Snigelängen Saknas
Växjö stad och stift   Romalyckan t Snittinsliden backe
Växjö stift   Rosenberg lht Snålan Saknas
Växiö stad   Rosenberg lht Snålfältet åker
Växjö stad och stift   Rosenlund lht Solberget bergknalle
?Växiö stad o stift   Rosenhill lht Solberget berg
Växjö stad   Rosenholm lht Soldatmossarna mossar
Växjö stad o stift   Rosenhov lht Soldatåker Saknas
Växjö stad   Rosenhov lht Spetsamossen mosse
Växjö stad   Rosenlund lht Spitsa mossen mosse
Växjö stad o ?stift   Rosenlund lht Spjället åker
Växjö stad   Rosenlund lht Spjället åker
Växjö stad   Rosenlycka lht Spjället åker
Växjö stad   Rudbolet Saknas Spjället åker
Växjö stad   Runeborg lht Spjället åker
Växjö stad   Runesbo lht Spjällhålan äng
Växjö stad   Rydet lht Spjällhålan Saknas
Växjö stad   Rydet lht Spångabiten, Lilla åker eller äng
Växiö stad   Rydhem lht Spången åker?
Växjö stad   Ryd, Västra hmd Spångängen äng
Växjö stad   Ryholm lht Spångängen äng
Växjö stad   Ryttaretorpet t Spångöarna Saknas
Växjö stad   Ryttaretorpet hmd Stackängen Saknas
Växjö stad   Ryttaretorpet t Staglabacken höjd
Växjö stad och stift   Ryttaretorpet t Staglabergsgatan Saknas
Växjö stad och stift   Rävakull t Stallholmen holme
Växjö stift   Rödaled, se Nyborg t Starremyr äng
Växjö stad   Sallhagen lht Stenhammaren Saknas
Växjö stad   Sanddalen hmd Stenholmen Saknas
Växjö stad   Sandeberg lht Stenslunda åker
Växjö stad   Sandebo lht Stenslanda åker
Växjö stad   Sandhem lht Stensmosse äng
Växjö stad   Sandhem lht Stensmyr mosse
Växjö stad   Sandkulla lht Stenör Saknas
Växjö stad   Sandvallen t Stjärnvägen Saknas
Växjö stad   Sandvik Saknas Stockholm åker
Växjö Domkyrka domkyrka   Sandvik lht Stolmakarelyckan förr åker
Växjö stad   Sandvik lht Stora eken förr dansplats
Växjö stift Saknas   Sankt Annae Gärde hemman Storamyr Saknas
Växjö stad   Saron lht Storemosse Saknas
Växjö Saknas   Segerdal lht Store vik vik
Växjö stad o stift   Segerstad lht Storgatan Saknas
Växjö stad och ?stift   Sibirien kvarter Stortorget Saknas
Växjö stad   Sibirien gård Storåker åker
Växjö stift   Sigfridshäll lht Storåker Saknas
Växjö stad   Simonsdal lht Storängen äng
Växjö stift Saknas   Sjudarelyckan t Storängsgatan Saknas
Växjö stad   Själakorsgärdet bebyggelse Storö ö
Växjö stad   Sjöbacka lht Strandbjörket del av f.d. Domprostgärdet
Växjö stad   Sjöbo lht Strandvägen Saknas
Växjö stift Saknas   Sjöfällan t Stretahagen Saknas
Växjö stad   Sjögård Saknas Stubbafällan åker
Växjö stad   Sjögård lht Stubbamosse åker och äng
Växjö stad o stift   Sjöstugan lht Stubbalyckan Saknas
Växjö stad   Sjötorpet lht Stubbalyckeängen Saknas
Växiö Saknas   Sjötorpet lht Stubbåker Saknas
Växjö stad   Sjötorpet t Stubbängen Saknas
Växjö Saknas   Sjöudden t Stångluckeäng äng
Växjö stad   Sjöudden t Stårkebro Saknas
Växjö stad   Sjövik lht Sundet sund
Växjö stift   Sjövik lht Sundsudde udde
Växjö stad o stift   Skansen t Sutarehagen Saknas
Växjö stad   Skansen, se Kärnan bebyggelse Sutarekärret kärr
Växiö stad   Skansen lht Svartabäckskanalen förr bäck, nu kanal
Växjö stad   Skir by Svinglamossarna Saknas
Växjö stad o stift   Skirshaga, se Sjöfällan lht Sännan åker
Växjö stad   Skirslund lht Sännan Saknas
Växjö stad och stift   Skirsnäs, se Norregård Saknas Sännebolet äng
Växjö stad   Skjutshagen kvarter Sännorna åker
Växjö stad   Skjutshagen stadsdel Sännängen äng
Växjö satd   Skjutshagen, Ringska Saknas Sännängen äng
Växjö stad   Skoga lht Södergatan Saknas
Växjö stad   Skogen t Södersjön sjö
Växjö stad   Skogsberg lht Söderåker åker
Växjö stad och stift   Skogsbo lht Söderäng äng
Växjö stad   Skogsbo lht Södragärde åker
Växjö stad och stift   Skogsborg lht Södragärde åker
Växjö stad o stift   Skogsdal lht Södre mark skogsmark
Växjö stad   Skogsdal lht Södre sjö sjö
Växjö stad   Skogshem lht Södresjön del av Helgasjön
Växjö stad   Skogshill lht Tallemossen åker och äng
Växjö stad   Skogsholm lht Tappelyckan Saknas
Växjö stad   Skogshyddan lht Tegelbolet åker
Växjö stad /Se   Skogshyddan, Norra lht Tegeludden udde
Växjö stad /Se   Skogslund lht Tegnérgatan Saknas
Växjö stad /Se   Skogslund lht Telestadsvägen Saknas
Växjö stad /Se   Skogslund lht Telhammaren äng
Vexjö st.   Skogslund t Telhammarsände åker
Växjö stift Saknas   Skogslyckan lht Tempelberget bergknalle
Växiö Saknas   Skogslyckan, se Johanneshus lht Tempelön ö
Växjö Saknas   Skogslyckan hmd Tillöket skogsmark
Växjö stad o stift   Skogslyckans församling Saknas Tindan, el. Tiudan?, Östra Saknas
Växjö stad och stift   Skogsnäs lht Tjugofemöresliden backe
Växjö stad   Skogsnäs lht Tjukabacken åker
Växjö stad   Skogsro lht Tjukabäcken Saknas
Växiö stad och stift   Skogstuna lht Tjuken åker
Växjö stad och stift   Skogstuna lht Tjuken, Västra åker
Växjö stad   Skomakarestaden kvarter Tjuken, Östra åker
Växjö stift   Skomakarestaden stadsdel Tjukhålan äng
Växiö Saknas   Skräddaregård bebyggelse Tjurastian öppen plats
Växjö stad o stift   Skräddarens bs Tjurpannan äng
Vexjö st.   Skräddaretorpet lht Tjurstian öppen plats i en skogsmark
Växjö stad   Skärvet bondgård Tjuvan äng
Växjö stad   Skärvet kvarter Tjuvudden vik
Växio Saknas   Skönborgs lht Tomas beteshage Saknas
Växiö Saknas   Sköneborg lht Tomasgärde Saknas
Växjö stad och stift   Skönsborg hus Torget, Nya Saknas
Växjö stad   Slätten lht Torggatan Saknas
Växjö stad o stift   Smedbo lht Tornsåker Saknas
Växjö stad   Smedtorpet t Torparehagen hagmark
Växjö stift Saknas   Smedtorpet t Torpängen Saknas
Växjö stad o stift   Smedtorpet t Tors(?) gruva »flat hall»
Växiö stad   Smäck(en), Lilla lht Torsåker Saknas
Växjö stad o stift   Smäck(en), Stora lht Tovanäs backe äng
Växjö stad o stift   Sofieberg lht Tranehall Saknas
Växjö stad o stift   Sofiedal lht Tranemyrar mossar
Växjö stad och stift   Sofielund lht Tranhalsen Saknas
Växjö stad och stift   Solbacken lht Tranhalsängen äng
Växjö stad och stift   Solbacken lht Tranmossen mosse
Växjö stad   Solbacken lht Trappgatan Saknas
Växjö stad och stift   Solberget lht Trollberget bergknalle
Växjö stad o stift   Solborg lht Trummen sjö
Växjö stad   Solbrinken lht Trädgårdsgatan Saknas
Växjö stad och stift   Soldälden lht Trätebalken sten
Växjö stad och stift   Solebo lht Tuvenäs udde
Växiö Saknas   Solgläntan lht Tuvet äng
Växjö stad   Solhaga lht Tuvängen Saknas
Vexjö st.   Solhagen lht Tvillingsbacken äng
Växjö stad   Solhamra lht Tvillingsåker åker
Växjö stad   Solhem lht Tvillingsängen äng
Växjö stad och stift   Solhem lht Tvätterhals äng Saknas
Växjö stad och stift   Solhill lht Tyskahagen hage
Växjö stad och stift   Solhäll lht Tångabergsåkern Saknas
Växjö stad   Solklinten lht Tångabergshagen Saknas
Växjö stift   Solklinten lht Tångabergsliden backe
Växjö stad   Solkulla lht Tången annat namn på Mellanmarken el. Mellanhagen
Växjö stad och stift   Solkullen lht Tånget annat namn på Tången
Växjö stad o stift   Solliden lht Törnängen äng
Växjö stad o stift   Solliden lht Uddabolet äng
Växjö stad o stift   Solliden lht Ulriksbergspromenaden Saknas
Växjö stad och stift   Soltomten lht Ulriksdalsgatan Saknas
Växjö stad och stift   Solvalla lht Ulvåsen kärr med ås, nu betesmark
Växjö stad   Soläng lht Ulvåsakärret kärr (äng?)
Växjö stad o stift   Stampen Saknas Undantaget åker
Växjö stad och stift   Stenbacka lht Undersåker Saknas
Växjö stad o stift   Stenhaga lht Uppsalahagen Saknas
Växjö stad o stift   Stenhamra lht Vallafällan öppen plats
Växjö stad o stift   Stenkulla lht Vallgatan Saknas
Växjö stad o stift   Stenkullen lht Vallhallagatan Saknas
Växjö stad o stift   Stensberg lht Vattentornet Saknas
Växjö stad   Stensbo lht Vedermödan åker
Växjö stad o stift   Stendsdal lht Vennerbergsgatan Saknas
Växjö stad o stift   Stensdal lht Vevlingen äng
Växjö stad   Stenslund lht Vevlingen Saknas
Växjö stad o stift   Stensnäs Saknas Vibergska lyckan förr åker
Växjö stad o stift   Stensätra bebyggelse Viblingsåker Saknas
Växjö stad och stift   Stensätra bebyggelse Videmyr Saknas
Växjö stad och stift   Stjärneborg lht Videmyr mosse
Växjö stad   Stockholm t Vidåker Saknas
Växjö stad   Stockholm t Vidåkern Saknas
Växjö stad och stift   Stolmakarhagen lht Wieselgrensgatan Saknas
Växjö stad och stift   Strykjärnet hus Vikingagatan Saknas
Växjö stad   Strömsborg lht Viktor-Rydbergs-gatan Saknas
Växjö stad o stift   Strömtorp Saknas Vildbrånakärret Saknas
Växjö stad o stift   Stugan lht Vildbrånen åker och äng
Växjö stad och stift   Ståta lagom rivet fattighus Vildbrånshagen Saknas
Växiö stad o stift   Sumpen, Lilla lht Vildparksgatan Saknas
Växjö stad o stift   Surbrunnen hmd Villagatan Saknas
Växjö stad o stift   Svalan lht Vinterhallen »jordfast sten på fälla»
Växjö stad och stift   Svanaholm t Vreta myr Saknas
Växjö stad   Sveaborg lht Vrätten åker
Växjö stad   Svensberg lht Våtåker åker
Växjö stad o stift   Svensberg lht Värendsgatan Saknas
Vexjö st.   Svensberg lht Västanåker Saknas
Växjö stad o stift   Svensdal lht Västergatan Saknas
Växjö stad o stift   Svensgård Saknas Västlingen äng
Växjö stad o stift   Svensholm lht Västramark skogsmark
Växjö stad o stift   Svenslund lht Västregårdsträdan åker
Växjö stad o stift   Systrabo lht Västre Mark skogsmark
Växjö stad o stift   Sällhem lht Västremark skogsparti
Växjö stad o stift   Sämjan lht Växjö sjön sjö
Växjö stad o stift   Sämjan, Lilla hus Växjösjön sjö
Växjö stad   Sämjan, Stora hus Åkebacken äng och bergsbacke
Växjö stift Saknas   Sännaholm t Ängåker, Lilla åker
Växjö stad o stift   Sännorna bs Ängåker, Stora åker
Växjö stad o stift   Södraborg lht Äpelåker åker
Växjö stad o stift   Södragärde lht Ässjalyckorna åkrar
Växjö stad   Södralycke lht Ässjeröret stenröse
Växjö stad   Södralycke hmd Ässjet åker
Växjö stad   Södraryd lht Ättestupan bergavsats
Växjö stad   Södraryd lht Örnabacken äng (eg. hassel- och ekbevuxen kulle i äng)
Växjö stad o stift   Södratorp t Örnabäcken Saknas
Växjö stad o stift   Södratorp t Örnarör Saknas
Växjö stad o stift   Södratorp t Örnåker Saknas
Växjö stad o stift   Södragård bebyggelse Östergatan Saknas
Växjö stad o stift   Södragård bebyggelse Österäng äng
Växjö stad o stift   Södragård bebyggelse Östrabogatan Saknas
Växjö stad   Södregård bondgårdar + ålderdomshem Östregårdsgatan Saknas
Växjö stad o stift   Södrelund lht  
Växjö stad o stift   Tallbacken lht  
Växjö stad   Tallet lht  
Växjö stad   Tallhagen lht  
Växjö stad   Tallkullen lht  
Växjö stad   Tallsätra lht  
Växjö stad   Tallåsen lht  
Vexjö st.   Tegelbruket, se Tegeludden lht  
Växjö stad   Tegeludden lht  
Växjö stad och stift   Teleborg gård  
Växjö stad och stift   Telestad by  
Växjö stad och stift   Telestad gård, se Vidingagården bebyggelse  
Växiö stad   Tereseborg lht  
Växjö stad   Tillfället lht  
Växjö stad och stift   Tomtakällan källa  
Växjö stad   Tomteberg lht  
Växjö stad   Tomtebo lht  
Växjö stad   Tomten Saknas  
Växjö stad och stift   Torslund lht  
Växjö stad   Torslund lht  
Växjö stad   Torvesbo lht  
Växjö stad   Trekanten lht  
Växjö stad   Trillaner boningshus  
Växjö stad o stift   Trädgård, Lilla bs  
Växjö stad och stift   Trädgårdstorpet t  
Växjö stad o stift   Tummakrogen riven krog  
Växjö stad och stift   Tuvan lht  
Växjö stad och stift   Tuvan, se Teleborg Saknas  
Växjö stad och stift   Tuvan, Lilla lht  
Växjö stad odch stift   Tånga lht  
Växjö stad och stift   Tångaberg gård  
Växjö stad   Täppan lht, förr torp  
Växjö stad och stift   Ulriksberg förr bondgård, nu villa  
Växjö stift Saknas   Ulriksberg förr herrgård, nu boningshus  
Växjö stad och stift   Ulriksdal lht  
Växjö stad och stift   Ulriksdal förr bondgård  
Växjö stad och stift   Ulriksholm lht  
Växjö stad och stift   Ulrikshov lht  
Växjö stad   Ulrikslund lht  
Växjö stad och stift   Uppsala t  
Växjö stad och stift   Vaktstugan, Andra Saknas  
Växjö stad   Vaktstugan, Första Saknas  
Växjö stad   Vaktstugan, Inra Saknas  
Växjö stad /Se   Vaktstugan Saknas  
Växjö stad   Vaktstugan, Norra Saknas  
Växjö stad   Vaktstugan, Yttra Saknas  
Växjö stad och stift   Vallen lht  
Växjö stad   Vallen gård  
Växjö stad   Vallen, Lilla t  
Växjö stad /Se   Vastebo lht  
Växjö stad och stift   Viborg lht  
Växjö stad och stift   Videt t  
Växjö stad   Vidingagården bebyggelse  
Växjö stad   Vien t  
Växjö stad   Vikaholm t  
Växjö stad   Vikingaborg lht  
Växjö stad   Vilhelmsberg lht  
Växjö stad   Vilhelmsberg lht  
Växjö stad   Vilhelmsborg lht  
Växjö stad   Vilhelmsdal lht  
Växjö stad   Vilhelmsro lht  
Växjö stad   Vilhelmsro lht  
Växjö stad o stift   Vilhem lht  
Växjö stad   Villa Berghälla lht  
Växjö stad   Villa Central, se Strykjärnet Saknas  
Växjö stad och stift   Villa Funken lht  
Växjö stad o stift   Villa Grunden lht  
Växjö stad o stift   Villa Haga lht  
Växjö stad /Se   Villa Haga lht  
Växjö stad o stift   Villa Hamra lht  
Växjö stad och stift   Villa Hassela lht  
Vexjö st.   Villa Högalund lht  
Växjö stad   Villa Iris lht  
Växjö stad   Villa Kroneborg lht  
Växjö stad   Villa Lyckebo lht  
Växjö stad   Villa Lyckhem lht  
Växjö förr sn   Villansdal lht  
Växjö stad   Villanshöjd lht  
Växjö stad /Se   Villans park bostadshus  
Växjö stad   Villa Ringgård lht  
Växjö stad /Se   Villa Runhälla lht  
Växjö stad /Se   Villa Sjövik lht  
Växjö stad /Se   Villa Solhem lht  
Växjö stad /Se   Villa Solhem lht  
Växjö stad /Se   Villa Tuna lht  
Växjö stad   Villa Viola lht  
Växjö stad   Villbo lht  
Växjö stad /Se   Vret, Lilla Saknas  
Växjö stad /Se   Vret, Stora t  
Växjö stad   Vrån lht  
Växjö stad /Se   Vällebroar lht  
Växjö stad /Se   Välludden Saknas  
Växjö stad /Se   Vänhem lht  
Växjö stad /Se   Västervik lht  
Växjö stad /Se   Västraberg lht  
Växjö stad /Se   Västrabo hmd  
Växjö stad /Se   Västrabo lht  
Växjö stad /Se   Västratorp Saknas  
Växjö stad /Se   Västratorp lht  
Växjö stad   Västratorp t  
Växjö stad /Se   Västratorp t  
Växjö stad /Se   Västregård förr bondgård  
Växjö stad /Se   Västregård bebyggelse  
Växjö stad /Se   Västregård bebyggelse  
Växjö stad /Se   Växjö Biskossäte Saknas  
Växjö stad /Se   Växjö domkyrkoförsamling Saknas  
Växjö stad /Se   Växjö Domprostgård bebyggelse  
Växjö stad /Se   Växjö församling, se Växjö domkyrkoförsamling Saknas  
Växjö stad /Se   Växjö Hospitalsgård Saknas  
Växjö, se Växjö stad stift   Växjö Östregård bebyggelse  
Växjö stad /Se   Åbo, Lilla t  
Växjö postkontor /Se   Åbo, Lilla lht  
Araby gd /Se   Åbo, Stora t  
Bäckaslöv gd /Se   Åkelund lht  
Bäckaslöv gd /Se   Åkershöjd lht  
Djäknakampen, se Vällarehagen Saknas /Se   Åkersnäs lht  
Domkyrkan Saknas   Åkersnäs lht  
Domkyrkan Saknas   Ångermanland småstugeområde  
Domkyrkan Saknas   Åslagård bebyggelse  
Domkyrkan Saknas   Älmedal bondgård  
Växjö domkyrka Saknas   Älvsborg lht  
Växjö domkyrka Saknas   Ängalund t  
Växjö domkyrka Saknas   Ängalund bs  
Växjö domkyrka Saknas   Ängalund lht  
Växiö domkyrka   Ängalund lht  
Växjö domkyrka Saknas   Ängarna bebyggelse  
Växjö domkyrka Saknas   Ängsbacka lht  
Växjö domkyrka Saknas   Ässjet bebyggelse  
Växjö domkyrka Saknas   Ödesgård bebyggelse  
Växjö domkyrka Saknas   Östanäng lht  
Växjö domkyrka Saknas   Östbo lht  
Växjö domkyrka Saknas   Öster, se Växjö Östregård stadsdel  
Växjö domkyrka Saknas   Östergärde lht  
Växjö domkyrka Saknas   Österhill lht  
Växjö domkyrka Saknas   Östersdal lht  
Domkyrkan Saknas   Östrabo, se Växjö Biskopssäte biskopsgård  
Domkyrkan Saknas   Östratorp hmd  
Domkyrkan Saknas   Östratorp t  
Domkyrkan Saknas   Östregård bebyggelse  
Domkyrkan Saknas   Östregård bebyggelse  
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Evedal förr torp, nu restaurang      
Evedal brunnsort o. badort /Se      
*Franciskanerklostret Saknas /Se      
Furutå beb. /Se      
Fyllehål Saknas /Se      
Växjö (Gildestuen) Saknas      
Gravarehusen kojor /Se      
Gravarehusen kojor /Se      
Heliga lekamens gård gård /Se      
*Helgeandshuset Saknas /Se      
Helgevärma Saknas      
*Hoff Saknas      
Holstorp by /Se      
Hospitalet sjukhus      
Hospitalet förr sjuk- och fattighus      
Hospitalet f. sjuk- och fattighus      
Hospitalet Saknas /Se      
Hov stadsdel /Se      
Hov samh. /Se      
Hov f.d. by /Se      
Johannis Baptistæ prebendegård, se Norrebo förr gård      
Jungfru Marie Bedrövelses altare Saknas      
Jungfru Marie Bedrövelses kor Saknas      
Jungfru Marie bedrövelses altare Saknas /Se      
Jungfru Marie bedrövelses altare Saknas /Se      
*Kampen gd      
Växjö kloster förr kloster      
Klosterbolet Saknas      
*Klostergården gd      
Kringelrote förr rote /Se      
Kronoberg förr slott      
Kronoberg slottsruin      
Kronoberg f. slott, nu ruin      
Kronoberg gård      
Kronoberg kungsgård /Se      
Kronoberg gd /Se      
Kronoberg borgruin /Se      
Krukomakaren kvarter /Se      
Lenhovdagården Saknas /Se      
Lärdomskvarteret stadsdel /Se      
Läsemästaregårdarna ämbetsgårdar /Se      
Växiö Saknas      
*Norrebo gd      
Pene, St. och L. tp /Se      
Pihlens gård Saknas      
Prebenda animarum stad      
Proban arrestrum /Se      
Sakristie gård förr gård /Se      
Sankt Andreas kapell domkyrkan      
Sankt Andreas kapell Saknas      
Sankt Andreas kapell Saknas      
Sankt Anne bol Saknas /Se      
Sankt Anne bol Saknas /Se      
Sankt Annas gård Saknas /Se      
Sankt Annegård förr gård /Se      
*Sankt Annæ gård gd      
Sankta Anna prebende Saknas      
(Sankt?) Eskils gård Saknas /Se      
Sankt Johannis Baptistæ prebende      
Sanctæ Katherine prebende Saknas      
Sancta Katarina Prebende Saknas      
Sankta Katarina prebendegård Saknas      
Växjö stad o stift      
Sankt Olaui prebende Saknas      
*Sankt Sigfrids kyrka domkyrka      
Sankt Sigfrids kka kyrka      
*Sankt Sigfrids prebende f. prebende      
Skolmästarebolet tomt /Se      
Skärvet gd /Se      
Teleborg beb /Se      
Telestad by /Se      
Thyudhby gd /Se      
Tjurby gd /Se      
Tjuvkistan fängelse /Se      
Trillaner hus /Se      
Ulriksberg stadsdel /Se      
Vällebroar lht      
Vällebroar beb /Se      
Östrabo f. by      
Östrabo biskopsgd /Se      
Östregård förr gd /Se      

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.