ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ekeberga socken : Uppvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 64 Naturnamn : 433 Bebyggelsenamn : 240 Naturnamn : 243
Ekeberga sn Abborragöl göl Ekeberga socken Abborragöl göl
Ekeberga sn Abborrehall gränsmärke Ekeberga sn Andsjöhult mossmark
Ekeberga sn /Se Abborrehall skär Ekeberga sn Andsjö led grind
Ekeberga sn Abborrehall gränsmärke Ekeberga sn Andsjön sjö
Ekeberga socken /Se Abborrehall gränsmärke Alerås t Andsjön sjö
Ekeberga sn Adomaflyet terräng Alerås torp Barnabäcken bäck
Ekeberga sn Alerås ägomark Alnaskruv = 1 Arnaskruv Saknas Barnamo skogsområde
?Ekeberga sn Aleråsamon skogsmark Alnaskruv gård +Birksjön urtappad sjö
Ekeberga sn Alnaflyet sankmark Annelund bs Björkö ö
Ekeberga sn Alnakärr kärr Arnaskruv bebyggelse Björnahall sten
Ekeberga sn ?Alnasten gränsmärke Arnaskruv gård Björnalyckan åker
Ekeberga sn /Se Alnasten sten Ashålet ryggåsstuga Björnsjön sjö
Arneskruv gd /Se Amiralens kulle höjd Bengtstorp bs Björnsjön sjö
Arnaskruv gd /Se Andsjöbäcken bäck Berget hus Björnsjörump del av sjö
Arneskruv gd /Se Andsjögöl sjö Bergholmen bs Blåbärsmossen odlad mosse
Bönerås, Lilla (terräng) f.d. torp Andsjögöl göl Berghult bebyggelse Blågöl göl
Bönerås, Stora (terräng) f.d. torp Andsjön sjö Berghult by Blågöl sjö
Cammarsberg se Kulla gård Andsjön sjö Björkelund bs Blågölsbäcken avlopp
Dåvishult gd Andsjön sjö Björkholmen bs Blötan vattensaml.
Dåvedshult gd /Se Andsjön sjö /Se +Björnastället t Stora Blöte vattensaml.
?Ekeberga gd Angsiö, se Andsjön sjö +Blomkulla bs Bodaskogsjön sjö
Fällemåla gd /Se Angsiö, se Andsjön sjö Brånahult lht Bodaskogsjön sjö
Glasmåla gd /Se Barnabäcken bäck Bäckadal t Bodö ö
Grönö by Bercksiön, se Björksjön f.d. sjö Bäckadal torp Bolagsskogen skogsmarker
Hulterstad by /Se Berghult triangelpunkt Bäckaslöv hus Bolsåker åker
Hulterstad by /Se Berksiön, se Björksjön f.d. sjö Dalen bs Bragdåsen ås
Hulterstad by /Se Berksiön, se Björksjön f.d. sjö Dalen hus Braås ås
Hulterstad by /Se Birket terräng Dalhem bs Braåsen ås
Hulterstad by /Se Björke, Södra terräng Dansen lht Breda fly mosse
Ideskruv (terräng) f.d. torp Björksjön f.d. sjö Davidshult gård Breda varp fiskeställe
Ideskruv by /Se Björksjön f.d. sjö Dåvedshult Saknas Bråtarna slåttermark
Kardusaren f.d. torp? Björksjön f.d. sjö, nu myr Dåvedshult gård Dalamosse mosse
Karlsmåla gd Björksjön f.d. sjö Dåvedstorp t Dalastättan stätta
Kosta glasbruk Björnafly sankmark Ekeberg hus Djupadal dal
Kosta glasbruk Björnahall terräng Ekeberga Saknas Djupdalabackarna backar
Kosta samh /Se Björnamossen mosse Ekeberga järnvägsstation Djupgöl göl
Kosta samh /Se Björnastället ägomark Ekeberga stom Saknas Dödafällan skogsmark
Kosta glasbruk /Se Björnsjön sjö Ekefors kraftstation Ekabacken backe
Kosta glasbruk /Se Björnsjön sjö Ekelund bs Ekabacken backe
Kosta industrisamh. /Se Björnsjön sjö Ekholmen lht Ekamossen mosse
Kosta poststation /Se Björnsjön sjö Eriksborg bs Ekhagen hage
Kulla gård /Se Björnsjörump del av Björnsjön Evedal bs Elgasjön sjö
Kulla gd Blackhallamon skogsmark Fagerhult Saknas Enö ö
Kulla gästgivaregård Saknas Blomkulla ägomark Fagerhult by Fagerhultasjön urtappad sjö
Källeskruv by /Se Blåbärsmossen ägomark Fagraholm bebyggelse Fagerhultsån källflöde
Källeskruv gd /Se ?Blågöl sjö Fagraholm torp Fattig backe åkervall
Linnerås (terräng) f.d. torp Blågöl göl Fagraskog hmd Fröagöl göl
Lysingsås t /Se Bodaskogsjö sjö Fagraskog torp Fåglagöl göl
Långerås (terräng) f.d. torp Bodaskogsjö sjö Fridsborg hus Fåglakärret kärr
Lövsjö by /Se Braåsaön, Norra ö +Fåglabrånen bs Fåglerås kärr
Löfsjö by Braåsen höjdsträckning +Fåglerås t Förlången sjö
Lövsjö by Breda fly sumpmark +Fällemåla t Förlången sjö
Lövsjö by /Se Braåsen terräng Georgsberg bs Gråstensmo skogsområde
Lövsjömåla by /Se Brånen terräng Glasmålen bebyggelse Grävlingakulle kulle
Marieberg (terräng) f.d. torp Bråtarna terräng Glasmålen torp Grönösgöl sjö
Muggehult by /Se Bråtarna sankmark, f.d. delvis odlad Gransholm hus Grönåsabäcken vattendrag
Muggehult by Brändemosse mosse Gräsmo lht Grönögölen sjö
Muggehult by /Se Byggaskogen skog Grönaberg bs Grönösjön sjö (göl)
Muggehult by /Se Byggaskogen skogsmark Grönahult bebyggelse Gubbamaden mosse
Ryd by /Se Bäckamaden ägomark Grönahult by Guckalyckan åker
Svinhageskruv gd /Se Bäckmossen ägomark Grönalund hus Gungehall jättesten
Tikaskruv gd /Se Dalamosse mosse Grönanäs t Gunnehall jättesten
Tikaskruv gd /Se Djupadal terräng Grönanäs torp +Gärdessjön urtappad sjö
Transjö by /Se Djupastigsmaden sankmark Grönåsen hus Gölabäcken bäck
  Djupgöl göl Grönåsen torp Helvetesgöl göl
  Djuramossen mosse Grönö bebyggelse Hemmagöl göl
  *Dunehall gränsmärke Grönö gård Hemmagöl sjö
  *Dunemadhall gränsmärke Gummarp lht Hemmamaden mad
  Dunemad sumpmark Gunnarp lht Hultet slåtterkärr
  Dyen terräng Gunnarp torp Hultåker åker
  Ekefloe terräng Gustavslund bs Hundmossarna mossar
  Ekefors terräng Gärdeslycke hus Hålebäck slåttermark
  Ekeforsån sjö Hallön lht Hägnarna mossar
  Ekströmmakärren kärr Hemhultet ägodel Hägnen inhägnad slåttermark
  Fagerhult kvarn f.d. kvarn Hjortalund t Hällamosse mosse
  Fagerhults kvarnar kvarnar Hjortanäs torp Hässlabäcken bäck
  Fagerhultsån å Hultabro bs Högasten sten
  Fagerhultsån å Hulterstad bebyggelse Högeråsmaden mosse
  Feerlången, se Förlången sjö Hulterstad by Ideskruvsjön sjö
  Ferlången, se Förlången sjö Nya Hultet ägodel Ideskruvsjön sjö
  Fetsjön f.d. sjö Hultäng bs Iglagöl göl
  Fetsjön f.d. sjö Hästön t Intaget mosse och slåttermark
  Fiskdammarna sankmark Hästön torp Intaget slåttermosse
  Fiskdammarna sankmark Högaström t Jättatorg kulle
  Fiskdammarna sankmark Högelycke hus Kalmaregöl göl
  Flykroken terräng Hökarås torp Kalmaregöl sjö
  Flyön terräng Ideholm järnvägsstation Kalvaskärvet skogsmark
  Fransamon skogsmark Ideholm jvgsst. Kalven sjö
  Frejdagölen göl Ideskruv bebyggelse Kalven göl
  Frejdatorpet f.d. torp Ideskruv by Kalvgångarna sanka kärr och ställen mellan sjöar
  Fröagöl göl Johansberg bs Kalvstekanabbe udde
  Fåglahall gränsmärke Johannesdal bs +Karina björk försvunnen björk
  Fåglahall gränsmärke Johansdal lht Kidron slåttermark med bäck
  Fåglahall terräng Jättingsbro bs Killerås mosse
  Fåglamossen mosse +Kalkatorp t Klerbäcken bäck
  Fåglerås terräng Kalkhult bebyggelse Kråkö ö
  Fåröarna öar Kalkhult gård Kullaborg kulle
  Förlången sjö +Karlsborg bs Kvarnafloen vattensamling
  Förlången sjö Karlsdal bs Kvarnakärret kärr
  Förlången sjö Karlslund bs Kyrkemad Lilla mad
  Förlången sjö /Se Karlsmåla bebyggelse Kyrkemad Stora mad
  Förlången sjö /Se Karlsmåla by Kyrkevägen väg
  Getamossen mosse +Klippan bs Källerohultet hage
  Getviken vik Klippan torp Käringaberg berg
  Getviksudden udde Kosta glasbruk Saknas Kättlagöl göl
  Giöhl, se Andsjögöl sjö Kosta glasbruk Larjen åker
  Grisabäcken bäck Kosta egna hem Saknas Lemmaren kärr
  Grisakällan Saknas /Se Kosta skola Saknas Lergravshultet skogskärr
  Grisakärret kärr Kostala glasbruk Lergravshultet kärr med lergrav
  Gråstensmo skog Kronogård bebyggelse Leråker åker
  Gråstensmon skog Kronsborg bs Liggefly mosse
  Gråstensmon skog Krossen lht Liggemossen, se Liggefly mosse
  Gråstensmon skog /Se Kulla Saknas Lill-Andersamon skogsområde
  *Gränö ö Kulla gård Lillesjön sjö
  Grävlingakulle terräng Kullaholm bs Lillsjön del av Transjönsjö
  Grävlingen terräng Kullaholm bs Lillö ö
  Grönanäs terräng? Kyrkoborg hus Ljungsagärdet åker
  *Grönekälla källa Kyrkomo hus Loklövehall råmärke
  Grönåsabäcken bäck Kyrkemo torp Loklöverhall sten
  *Grönekälla källa +Källebäck t Lommegöl göl
  *Grönkälla källa Källebäck torp Lorjen åker
  Grönömad sumpmark Källedal bs Lyckebyån vattendrag
  Grönösjön sjö Källeholm hus Lyckebyån å
  Grönösjön sjö Källeholm torp Lyckåker åker
  Gubbamon skogsmark Källekulla bs Långemosse mosse
  Gumarp triangelpunkt +Källekulla bs Långvik vik
  Gåsarna terräng Källekulla torp Långviksudde udde
  *Gåsefly mosse Källemåla torp Långviksudde udde
  *Gåsmossen mosse Källeskruv gd Långåker åker
  Gåsnabb, Lilla udde Källeskruv Saknas Lä Lilla del av sjö
  Gåsnabb, Stora udde Källeskruv by Lilla Lä del av sjö
  Gåsnabbeflyet sankmark Källetorp torp Lilla Lä del av sjö
  Gärdessjön f.d. sjö Källstorp bs Stora Lä del av sjö
  Gärdessjön f.d. sjö Kättlerås t Lä Stora del av sjö
  *Göl sjö +Liljedal bs Läen sjö
  Gölaflyet sankmark Liljedal torp Läen sjö
  Gölhagen terräng Lindsbo lht Lämmaledet grind (nu borttagen)
  Hagsjön ägomark Lindsbo torp +Lövsjön utdikad sjö
  Hallö fly sumpmark Ljungaryd lht Lövsjösjön sjö
  Hampamossen mosse Lyckanshöjd bs Madvägen utkörsväg
  Harekullen terräng Lyckedal hus Maggekärr kärr
  Helvetesgöl göl Lysingsås t Malmkärret kärr
  Hinnhylta terräng +Lövedal t Mosjön sjö
  Holmsjö terräng +Löverås t Mosjön sjö
  Hopakärret kärr Löverås bs Mossalyckan åker
  Hornamossen mosse Lövsjö Saknas Muggehall råmärke
  Hospitalet ägomark Lövsjö by Muggehultagölen göl
  Hundmossen mosse Lövsjömåla bebyggelse Muggehulta ägor ägor
  Hunnerna terräng Lövsjömåla by Muntrahultet kärr
  Huskerör gränsmärke Mellangård bebyggelse Målagöl göl
  Hålebäck terräng +Mordbrännan torp Mörkahult skogsmark (förr slåtter)
  Hägnen terräng, f.d. delvis odlad Muggehult Saknas Norremad mosse med slåtter
  Hägnaslåttern terräng Muggehult by Norrsjömossen mosse
  Hägnen terräng Målen Saknas Norrsjön sjö
  Hässlebäcken bäck Målen bebyggelse Näset udde
  Hästanäs ö Målen gård Orranabben udde
  Höga sten terräng Målen hus Petsamaden slåtterkärr
  Hökerås ägomark Norregård bebyggelse Pinan skogsmark
  Idesiön, se Ideskruvssjön sjö Norregård bebyggelse Pinön ö
  Idesjön sjö /Se Norregård bebyggelse Prästamosse mosse
  Ideskruvssjön sjö Norrelund bs Renavägen väg
  Ideskruvssjön sjö Nyadal t Rumlemohultet skogsmark
  Ideskruvssjön sjö Nyadal t Rumpekärr kärr
  Iglagöl göl +Nyadal bs Rundhall ägomärke
  ijdesiöön, se Ideskruvssjön sjö Nyadal torp Rydalyckan åker
  Intaget terräng Nyatorp hus +Rydasjön urtappad sjö
  *Isten gränsmärke Nyborg hus Rynka-Nissastenen sten
  Joeltorpet ägomark Nybygget bs Råsahulten kärr
  Joseppen ägomark Nybygget bs Råttahålet vattenkälla
  Joseppen terräng, f.d. odlad mark Näsan stuga Rödgöl sjö
  Kalkhultabränna terräng Olsborg bs Rönnbäcken bäck
  Kalmaregöl sjö Persberg bs Sankasmaden mnd
  Kalmaregöl sjö Ringsborg hus Silasund vattenrik slåttermosse
  Kalmaregöl göl Rislycke bebyggelse Sjankamon skogsområde
  Kalven sjö Rislycke gård Sjanken kärr
  Karlsfloe sumpmark Rosendal bs Sjöakärr kärr
  Kidron terräng Rosenlund hus Sjöakärret slåtterkärr
  *Kistehall gränsmärke Ryd Saknas Skarpens hage hage
  *Kistehall gränsmärke Ryd by Skogablöte kärrig skogsmark
  Kittekärr kärr Rydaholm t Skorvhättan skogig och bergig terräng
  Klerebäcksnabben terräng Rysslycke = 1 Rislycke Saknas Smalningen sund
  Klereskruv, Lilla terräng, f.d. delvis odlad +Råsen t Smedjebacke backe
  Klereskruv, Stora terräng, f.d. delvis odlad Råsen t Smedlyckan åker
  Klippan ägomark Råsen torp Snittabacken backe
  Klippan terräng, f.d. odlad mark Råttfällan t Snokabäcken bäck
  *Klyneken gränsmärke +Sjöalund t Snuggbackarna backar
  *Klyneek gränsmärke +Sjöalund bs Spinkaläggen mosse
  Kläppragöl göl Sjöalund t Stampakärret kärr
  Knektmossen mosse Sjövik hus Stampasjön sjö
  Kohagen terräng Sjöviken bs Stampasjön sjö
  Kopinan terräng Skogablöte hus Stenfatet åker
  Korpamossen mosse Skogslund bs Stocksmyr mosse
  Krabbegöl göl Skogslund bs Stolt-Annika slätt äng
  Krafsegöl göl +Skrubben t Stora fly mosse
  Krickerna ö Skärgöl Saknas Stora kärret kärr
  Kringlan göl Skärgöl by Stora lyckan åker
  Krokegölsflyet sankmark +Skärshult bs Storsjön del av sjö
  Kroppgöl, Lilla göl Skärvet hus Storsjön del av Transjönsjö
  Kroppgöl, Stora göl Slätt Saknas Storö ö
  Krossen terräng Smedjerås t Storö ö
  Kullaborg terräng Smedjerås torp Strönjen slåtterkärr
  Kullabrånarna terräng Sockerhagen nedl. torp Stugåker åker
  Kulla Kvarn kvarn Stampen t med kvarn och såg Svalget sund
  Kulla Mååsa, se Visjöflyet mosse Stampen torp Svartaråsaflyet mosse
  Kvarnafloen ägomark Stensborg hus Svångegöl göl
  Kvarnamaden, Lilla sumpmark Stenstampen Ekeberga sn Södra kärr slåtterkärr
  Kvarnamaden, Södra sumpmark Stommen Saknas Södra mader mossar
  Kyrkemomossen mosse Storegård bebyggelse Tiagöl göl
  Källebäck terräng +Svartarås bs Tillekärr slåtter
  Källeron terräng Svenstorp lht Tiståker åker
  Källeron terräng /Se Svinhagaskruv bebyggelse Tokarna slåttermark
  Källeskruvs kvarn kvarn Svinhagesskruv, Målen eller 1 Målen Saknas Torpåker Lille åker
  Källeskruvs kvarn f.d. kvarn Svinhageskruv gård Torsåker Store åker
  Käringaberg berg Södergård = 1 Dåvedshult bebyggelse Torrgöl göl
  Käringlaggen terräng Södergård bebyggelse Torrgöl göl
  Kärrdalskärret kärr Södergård bebyggelse Torrgöl sjö
  Kättlagöl, Lilla göl Södradal t Tranemosse mosse
  Kättlagöl, Stora göl Tallebo bs Transjösjön sjö
  Kättlerås ängsmark Tallebo hus Transjö-sjön sjö
  Kättlerås terräng, f.d. odlad mark Tallbo torp Transjö tjärdal dal
  Laijen, se Läen sjö Tiaskruv gård Tunnlavägen vinterväg
  Laijen, se Läen sjö Tikaskruv bebyggelse Tuttegöl göl
  Laijen Lacus, se Läen sjö Transjö Saknas Tuvegöl göl
  Laijen Siön, se Läen sjö Transjö glasbruk Tällkärret kärr
  Laijn, se Läen sjö Transjö by Valpabäcken Saknas
  Laijn, se Läen sjö Tranås bs Vattningabron bro
  Lain, se Läen sjö +Trollamoa t Visjön sjö
  Lammamad betesmark Träffastället t Visjön sjö
  Lammamad terräng, f.d. odlad mark Ulvaskog bebyggelse Visjöån Visjöns avlopp
  Lekakärret kärr Ulvaskog by Vitgöl göl
  Lekatorpet ägomark +Vinningen t Vitgöl göl
  Lergravshultet terräng Visjö hus Västermark skogsmark
  Lergravshultet terräng Västerlund bs Åbackarna lider
  Liggefly, se Liggefly och Liggemosse mosse Västerlund bs Åtokarna slåttermark
  Liggefly mosse Zaarsholm t Älgasjön sjö
  Liggefly sumpmark +Åbyholm bs Älgasjönabben udde
  Liggemosse mosse Ängadal bs Ängagärdet slåttermark
  Liggemosse mosse Ängalund hus Ängalundabäcken bäck
  Lilla kärr kärr +Äskerås t Äskeberg berg
  Lilla kärr kärr Örbäcken hus Äskeråsakärret kärr
  Lille Siön, se Läen, Lilla sjö   Äskeråsen slåttermark
  Lilljössemon skogsmark   Öktehall råmärke
  Lillön terräng   Österkullarna stenmarker
  Lindkulla gränsmärke    
  Lindkulla råmärke gränsmärke    
  Loklövehall terräng    
  Lommegöl göl    
  Lyckebyån å    
  Lysingsås ägomark    
  Lysingsås terräng, f.d. odlad mark    
  Långegöl göl    
  Långegöl göl    
  Långegölsfly sankmark    
  Långemosse mosse    
  Långemosse mosse    
  Långviksudde udde    
  Läen sjö    
  Läen sjö    
  Läen sjö    
  Läen sjö    
  Läen sjö    
  Läen sjö    
  Läen sjö    
  Läen sjö    
  Läen, Lilla sjö    
  Läen sjö    
  Läen, Lilla sjö    
  Läen sjö /Se    
  Läggarna terräng    
  Läggarna terräng    
  Löfråshal, se Löverås gränsmärke    
  Lönnahagen terräng    
  Löverås gränsmärke    
  Lövsjö kvarnar kvarnar    
  Löveråshall gränsmärke    
  Lövsjö triangelpunkt    
  Lövsjön f.d. sjö    
  Lövsjön sjö    
  Lövsjön sjö    
  Lövsjön terräng    
  Lövsjön terräng    
  Maderna sankmark, f.d. delvis odlad    
  Maderna sumpmark    
  Maggekärr ägomark    
  Maggekärr kärr, f.d. delvis odlat    
  Malmen ägomark    
  Malmkärret kärr    
  Markamossen ägomark    
  Markamossen mosse, f.d. odlad mark    
  Matsalyckan ägomark    
  Mattekafly sankmark    
  Mellanlyckan terräng    
  Mordbrännarmossen ägomark    
  Mordbrännarmossen mosse, f.d. odlad mark    
  Mosjön sjö    
  Mosjön sjö    
  Muggehall gränsmärke    
  Muggehall gränsmärke    
  Muggehall gränsmärke    
  Muggehall betesmark    
  Muggehall gränsmärke /Se    
  Muggehultsmossen mosse    
  Målafly sumpmark    
  Målafly, Lilla sumpmark    
  Målagöl göl    
  *Märkeshuk gränsmärke    
  Mörkahult terräng    
  *Mörkekälla källa    
  Naarsiö, se Norr-sjön sjö    
  Naarsiö, se Norr-sjön sjö    
  ?Norremad sankmark    
  Norremad sumpmark    
  Norremad mad, f.d. delvis odlad    
  Norr-sjön sjö    
  Norr-sjön sjö    
  Norr-sjön sjö    
  Norrsjömossen mosse    
  Nyadal terräng    
  Näset ö    
  Ormön ö    
  Orranabben udde    
  Penningsten sten    
  Petsakärret kärr    
  ?Petsamaden sankmark    
  Petsamaden sumpmark    
  Petsamaden mad, f.d. delvis odlad    
  Prästamossefly sumpmark    
  Rislycke triangelpunkt    
  Rislycke tokar terräng    
  Robrånarna terräng    
  Rumlemohultet terräng    
  Rumpekärr kärr    
  Rundhall terräng    
  Ryd triangelpunkt    
  Rydängen terräng    
  Ryds kvarnar kvarnar    
  Rydskvarnar f.d. kvarnar    
  Råbockahall gränsmärke    
  Råbockehall gränsmärke    
  Råsabrännan terräng    
  Råsen ägomark    
  Rävkullamossen mosse    
  Rävmossen ägomark    
  Sandsjön sjö    
  Sankakärr kärr    
  Sankakärrskogen skogsmark    
  Sankasmaden sumpmark    
  Siljan terräng    
  Sjöakärr kärr    
  Sjökärret kärr    
  Sjömossen mosse    
  Skritstenmo skog /Se    
  Skärshult ägomark    
  Skärvön terräng    
  Smedkärret kärr    
  Smedkärret kärr    
  Sommarmon skogsmark    
  Spångakärr kärr    
  Stampakärret kärr    
  Stenbäckakällan terräng    
  Stocksmyr myrmark    
  Stora kärr kärr    
  Stora kärr kärr    
  Storemad sumpmark    
  Storön terräng    
  Strönjen terräng    
  Stubbabobacken backe    
  Svartarås ägomark    
  Svartarås terräng, f.d. delvis odlad    
  ?Svartaråsaflyet mosse    
  Svartaråsaflyet terräng    
  Svartbäckshultet hult    
  Svångegöl göl    
  Södra kärr kärr    
  Södra maden sumpmark    
  Södra torp ägomark    
  Tallebo terräng, f.d. delvis odlad    
  Tiafly terräng    
  Tiagöl göl    
  Tokarna terräng    
  Torregöl göl    
  Torregöl f.d. göl    
  Tranemosse mosse    
  Transjön sjö    
  Transjön sjö    
  Trollbackarna terräng    
  Trollefly terräng    
  Trollemo skogsmark    
  Trångamålen terräng    
  Trädamosse mosse    
  Träffastället terräng    
  Tuttahallar terräng    
  Tuttegöl göl    
  Tuvegöl göl    
  Tvärskogsflyet sumpmark    
  Tångafly sumpmark    
  Tångafly terräng    
  Ulvatångaroen sankmark    
  Ulvatångaroen sankmark /Se    
  Ulvtånga terräng    
  Valpabäcken bäck    
  Vedkärret kärr    
  Vickakärr kärr    
  Vidkurran terräng    
  *Wijn Feer gränsmärke    
  Wijsiögarne, se Visjön, Stora, Lilla och Södra sjö    
  *Vinfer gränsmärke    
  Vinningen terräng    
  Vinningen terräng /Se    
  Visjöflyet sumpmark    
  Visjöflyet sumpmark    
  Visjön, Lilla, Stora o. Södra sjöar    
  Visjön, Stora, Lilla o. Södra Saknas    
  Visjön sjö    
  Visjön, Lilla del av sjö    
  Visjön, Stora del av sjö    
  Visjön, Södra del av sjö    
  Visjön, Södra sjö    
  Vitgöl göl    
  Vitgöl göl    
  Våtasten gränsmärke    
  Våta sten gränsmärke    
  Våtasten gränsmärke /Se    
  Älgasjön Saknas    
  Älgasjön sjö    
  Älgasjön sjö    
  Älgasjönabben udde    
  Äskeberg berg    
  Äskeråsen terräng    
  Öktehall terräng    
  Ökärret kärr    
  Östermo skogsmark    
  Östrakulle terräng    

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.