ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Aringsås socken : Allbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 149 Naturnamn : 144 Bebyggelsenamn : 454 Naturnamn : 49
Aresoos, Arissåss, Aryzaas, se Aringsås sn Alvasjö sjö Aringsås sn Alvasjö sjö
Aringsås socken [Allfvestamaden] Saknas Aringsås sn Alvasjö sjö
Aringsås socken Asakanan stenhäll /Se Alelund lht Aringsåsen ås
Aringsås socken Barnamossen mosse Almedal lht Bruarör hällkista
Aringsås sn Baronmossen mosse Almelund lht Brudahög hällkista
Aringsås socken Benestadbäcken bäck Alvesta köping Brudehög hällkista
Aringsås sn Benestadmyren myr Alvesta samhälle Büngers ö ö
Aringsås socken Björkelund odlad mark Alvesta samhälle Byggnadsholmen holme
Aringsås sn Björnstorp terräng? Andersberg lht Ekbacken gravfält
Aringsås f.d. sn Bommarna järnvägsbommar /Se Annaberg lht Furö ö
Aringsås sn Bondis (=Järnvägsgatan) gata /Se Annelund lht Hagstaön ö
Aringsås sn Bruarör fornlämning /Se Annelund lht Hallanäset område med ättehögar
Aringsås sn Brudstenarna stenar Aringsberg lht Hamrarna område
Aringsås sn Ekenäsudden udde Aringsborg lht Helige spång Saknas
Aringsås sn Eksjön sjö Aringsholm lht Häradsbäcken bäck
Aringsås sn Eksjön sjö Aringsås f.d. by Högö ö
Aringsås sn Eksjön sjö Arnatorp torp Jeppsgårds lid backe
Aringsås sn Eksjön sjö Arnsberg lht Klara källa offerkälla
Aringsås sn Ferö halvö Aspedal lht Klintö ö
Aringsås förr sn, nu del i köping Fiskares ö ö Aspelund lht Kung Alfs hög hög
Aringsås sn Flottön, Lilla ö Axhild lht Kättelskulle Saknas
Aringsås förr sn, nu del i köping Flottön, Stora ö Backagård gård Lekarydsån å
Aringsås sn Furö ö Backagård bebyggelse Lillesjön sjö
Aringsås sn gimma siön, se Spönen sjö Benestad by Lillsjön sjö
Aringsås socken /Se Granö ö Benestad by Linnebergkulle Saknas
Aringsås sn Grundet grund Bengtsborg hmd Länsmansbacken backe
Aringsås f. sn Gutan terräng Bengtsgård gård Marielundsjön sjö
*Aringsås bro bro Haganäset näs Berghem lht Mohedaån å
Aringsås sn Hadstad Norrvik vik Berghem lht Norrebacken backe
Aringsås sn Hagstad Södervik vik Berghem stuga Olsön ö
Aringsås sn /Se Hagstadön halvö Berghäll lht Romasjön sjö
Aringsås sn Hallanäset Saknas /Se Bergmansro lht Salen sjö
Aringsås sn /Se Hallanäset näs Bergshill lht Skaddeån å
Aringsås sn /Se Hamrarna odlad mark Bergslund lht Sofieö ö
Aringsås sn /Se Helgaspång landsvägsbron /Se Bergåsen lht Spången sjö
Aringsås f.d. sn /Se Helgaspång bro /Se Betesda lht Spånen sjö
Aringsås sn /Se Helgaån å Billagård gård Stenslyckebacken Saknas
Aringsås sn /Se Helgaån å Billagård hmd Stubbarör antagl. stenrör
Aringsås f.d. socken /Se Helgaån å /Se Billagård lht Stubbehög atagl. stensrör
Aringsås sn /Se Helige å å /Se Billingetorp gård Svalehagen hage
Aringsås f.d. by »Hildessiö» Saknas Billingetorp hmd Svalekullen kulle
Aringsås kyrka »Hildessiö» Saknas Birtegård gård Tingsliden gravröse
Aringsås Saknas Hillösjön, Nora sjö Björkeberg lht Tumlingerör stenrör
Aringsås förr by Hillösjön, Norra sjö Björkeberg lht Tvärån å
Aringsås by Hillsjön, Södra sjö Björkeberga annex avs. Törna klintar höjd
Aringsås by /Se Hillösjön, Södra sjö Björkelund lht Vita bro bro
Aringsberg villa /Se Hommaviken vik Björkelund lht Vitabro landsvägsbro
?Alvesta municipalsamhälle Hunnaviken vik Björkhaga lht Ängaholms djurgård ekbacke
Alvesta köping Högö ö Björkhyddan lht Änganäsa kvarn vattenkvarn
Alfvesta by Ilabäcken bäck Björklyckan lht  
Alvesta köping Järnvägsgatan (=Bondis) gata /Se Björnstorp f.d. t  
Alvesta samh. Kanalviken vik Blomdala lht  
Alfvesta Saknas Karlstorp terräng Blommagård hmd  
Alvesta municipalsamhälle /Se Klara källa Saknas /Se Blommagård gård  
Alvesta samh. Klara källa källa Blommedal lht  
Alvesta gammal handelsplats Klintö, Lilla ö Bolet hmd  
Alvesta by Klintö, Stora ö Bredablick lht  
Alvesta by /Se Klintö, Stora o. Lilla öar /Se Bris, Villa lht  
Alvesta by Kroarudden udde Brittegård gård  
Alvesta köping? /Se Källeholmen holme Brobacken stuga  
Alvesta by Källe å å /Se Brorsgård formfabrik  
Alvesta handelsplats, gästgivaregård, nu municipalsamhälle Kärret vattensamling /Se Bråtet gård  
Alvesta järnvägsst. Kättelskulle Saknas /Se Bygget lht  
Alvesta köping /Se Lekarydsån å Charlottenborg lht  
Alvesta by, köping /Se Lillsjön sjö Charlottenborgs annex lht  
Alvesta sn /Se Lillsjön sjö /Se Dagaborg lht  
Alvesta samhälle /Se Lillå bro bro Dalhem lht  
Alvesta(d) kpg /Se Lillån å Dalhem lht  
Alvesta köp. /Se »Lindgrensbacken» ödetomt /Se Damsås odling odlat område  
Alvesta Saknas /Se Linö, Lilla ö Damsås, Stora lht  
Alvesta köping /Se Linö, Stora ö Damsåstorp lht  
Alvesta f.d. by, nu köping /Se »Litzlo å», se Lillån å Demokraten lht  
Alvesta Saknas /Se Lugnet triangelpunkt Dorisberg lht  
Alvestad gd /Se Månsagården triangelpunkt Eka lht  
Alvesta samhälle /Se Mäster Espings väg gata /Se Ekeholm lht  
Alvesta, se *Ulwærsta municipalsamh. Mäster Osbäcks väg gata /Se Ekelund lht  
Alvesta gästgivaregård Saknas Norra viken vik Ekelund bs  
»aresoos», se Alingsås Saknas Nybygget terräng Ekernäs lht  
Aringsås by /Se Nyäng odlad mark Ekenäsön lht  
Benestad by Patebro bro Ekhaga lht  
Benestad by Patebro bro Ekhagen lht  
Benestad by Patebro terräng Ekhult lht  
Benestad by /Se Patebro bro /Se Eklyckan lht  
Benestad by Prosten Renners väg gata /Se Ekåsen lht  
Benestad by Puke ström förr kvarn /Se Ekåsen annex lht  
Benestad by /Se Pålabacken backe /Se Ekåsen, Södra lht  
Benestad gård Riksdagsmansodlingen betesmark Elisero lht  
Benestad by /Se Ringaträdan ödetomt /Se Elmedal lht  
Benestad by /Se Rom betesmark Elmelund lht  
Benestad by /Se Romasjön sjö Emmedal lht  
Benestad by /Se Ronanabben höjd /Se Emmylund lht  
Benestad by /Se Röke-Svens väg gata /Se Eneborg bs  
Benestad by /Se Rönnebäcken bäck Eriksdal obebyggd tomt  
Benestad by /Se Salen sjö Eriksdal bs  
Benestad gd /Se Salen sjö Flodsboda lht  
Billagården hemman /Se Salen sjö Folkskolan, Östra lht  
Billagård beb. /Se Salen sjö Fredriksberg lht  
Billingetorp by /Se Salen sjö Fredrikslund lht  
Billingetorp gdr /Se Salen sjö Fridhem lht  
Billingatorp gd /Se Salen sjö Fridhem lht  
Hagstad torp /Se Salen sjö Fridhem hmd  
*Högsgården förr gd Salen sjö Fridhem hmd  
Kansatorpet torp /Se Salen sjö /Se Fridsberg lht  
[Pwgeström] Saknas Salen sjö Fridsborg lht  
Pukaström beb.-namn /Se Salen sjö Fridsborg lht  
Sjögården hemman /Se Salen sjö /Se Fridslund lht  
Spåningslanda by »Salund», se Salen sjö Fridslund lht  
Spåningslanda by Skamvrån ägomark Furulund lht  
Spåningslanda by /Se Skeppslotterna sankt markområde /Se Furulund lht  
Spåningslanda by /Se Skjutbanan skjutfält /Se Furö lht  
Spåningslanda by /Se Skolkatrinas väg gata /Se Fyrkanten lht  
Spåningslanda by /Se Sofieö ö Fyrkanten avs.  
Spåningslanda by /Se »Spenur», se Spånen sjö Fyrkanten lht  
Spåningslanda by /Se Spånaren Siöön, se Spönen sjö Gläntan lht  
*Ulwærsta = Alvesta? municipalsamhälle Spånaren Siöön, se Spönen sjö Gränsö obebyggt område  
*Ulwærsta municipalsamh. /Se Spånen sjö Grönadal hus  
Änga se Ängaholm fideikom.eg. Spånen sjö /Se Grönsängen lht  
Änga se Ängaholm fideik.eg. /Se Spånen sjö /Se Gunneborg lht  
Änga fideikommiss Spånen sjö /Se Gustavsberg lht  
Änga sätesgård /Se Spången = *Alvesta köp. sjö /Se Gustavsberg lht  
*Änga f.d. gd /Se Spången, se Spånen sjö Gustavsberg lht  
Änga fideikommiss /Se Spåningslanda odlad mark Gustavsberg hmd  
Ängagård, se Ängaholm fideik.egendom Spåningslanda terräng Gustavsberg hmd  
Ängaholm fideikommiss Spönen sjö Gustavsborg lht  
Engaholm fid.kom. Spönen sjö Gustavsdal lht  
Ängaholm fideik.egendom Spönen sjö Gustavsdals annex lht  
Ängaholm f.d. sätesgård /Se Statens badhus badhus /Se Gustavslund lht  
Ängaholm gård /Se Stensbacken, se Stenslyckebacken Saknas Gården gård  
Ängaholm fideik.egendom /Se Stinsens badhus badhus /Se Gärdegård gård  
Ängaholm fideik.egendom /Se Svalehagen terräng? Gärdesgård hmd  
Ängaholm fideikommissegendom Taskö ö Gästgivaregården lht  
Ängaholm fideikommissegendom Tio-öres badhus /Se Göta lht  
Ängaholm fideikom.egendom /Se *Tjuvalotten äng Haga lht  
Ängaholm fideik.egendom /Se [Tjuflotten] Saknas Haga avs.  
Ängaholm fideikommiss /Se *Tjuvalotten äng /Se Hagaberg el. Hagaborg lht  
Ängaholm herrgård /Se Tranhalsen ö Hagaborg lht  
Ängaholm fideikommiss /Se Tumlingerör fornminnesplats Hagaborg lht  
Ängaholm sätesgård /Se »Tärnaklinte» Saknas Hagalund lht  
Ängaholm fideikommiss /Se Törna klinter höjd /Se Hagalund lht  
Enganäs by Vesslesö ö Hagstad t  
Änganäs by Välhället betesmark Hallanäs lht  
Enganäs by Åsbacken backe Hallen avs.  
Änganäs by *Änganäs kvarn f.d. kvarn Halsalisans stuga  
Änganäs by Ängsjö sankmark Hampusas stuga  
Änganäs by   Hedvigsdal lht  
?Änganäs by   Hermansdal lht  
Änganäs by   Herrgården gård  
Änganäs by /Se   Hildegård lht  
Änganäs by /Se   Hillö, Norra t (rivet)  
    Hillö, Södra t (rivet)  
    Hult, Lilla t  
    Hult, Stora t  
    Hyddan lht  
    Håkansgård gård  
    Håkansgård hmd  
    Håkansgård gård  
    Häggedal lht  
    Hälleberg f.d. st.  
    Hägaberg lht  
    Högadal hus  
    Högalund bs  
    Högbo hus  
    Högåren hus  
    Högåsen lht  
    Höjden lht  
    Ingahill lht  
    Ingbo lht  
    Jeppesgård gård  
    Johannelund lht  
    Jonsberg lht  
    Jutagård gård  
    Jutagård hmd  
    Jönsagård gård  
    Jönsberg lht  
    Kallenborg lht  
    Karlsberg lht  
    Karlsborg lht  
    Karlsborg bs (riven)  
    Karlsdal hmd  
    Karlsro lht  
    Karlsro lht  
    Karlsro lht  
    Karlstorp t  
    Kilaberg lht  
    Klarakälla lht  
    Kockaregården bebyggelse  
    Kloster lht  
    Kristineberg lht  
    Kristineberg lht  
    Kroen hmd  
    Krokens stuga  
    Krokens kallgård stuga  
    Kronoboda lht  
    Kronslund lht  
    Kronslunds annex lht  
    Kronstad lht  
    Kråketorp lht  
    Kulladal lht  
    Kyrkplanen lht  
    Källeberg lht  
    Källedal lht  
    Källhem lht  
    Källshem lht  
    Källstorp lht  
    Källvik lht  
    Källvik, Lilla lht  
    Lennartsbo lht  
    Lidbo lht  
    Lidhem lht  
    Lidhem lht  
    Liljedal hmd  
    Liljedal hmd  
    Lillahult t  
    Lillbo lht  
    Lillegård gård  
    Lillegård gård  
    Lillsjöstugan lht  
    Lillå hmd  
    Lillå lht  
    Lindedal lht  
    Lindesborg lht  
    Lindhem lht  
    Lindsbo lht  
    Lindsborg lht  
    Linelund lht  
    Liseberg lht  
    Ljungsborg lht  
    Ljunghem lht  
    Ljunghill hmd  
    Lovisero avs.  
    Lugnet t (rivet)  
    Lunnaberg lht  
    Lunnaborg avs.  
    Lunnadal lht  
    Lunnagård, Västra gård  
    Lunnagård, Västra hmd  
    Lunnagård, Östra gård  
    Lunnagård, Östra hmd  
    Lunnatorp avs.  
    Lunnatorpet lht  
    Lyckanshöjd lht  
    Lyckeberg lht  
    Lyckedal lht  
    Lyckegård gård  
    Lyckegård hmd  
    Lyckås lht  
    Lyckås annex lht  
    Magnihill lht  
    Majbo lht  
    Malinshill lht  
    Marieberg lht  
    Marieberg lht  
    Mariedal lht  
    Mariehill lht  
    Marieholm lht  
    Marielund lht  
    Marielund lht  
    Marielund t (rivet)  
    Mellangård hmd  
    Mobacken lht  
    Myredal bs  
    Månsagård gård  
    Måns Germundsgård gård  
    Måns Sigfridsgård gård  
    Mölleberg lht  
    Naglatorp t  
    Norragård gård  
    Norragärdet stuga (riven)  
    Norregård avs.  
    Norregård lht  
    Norregård gård  
    Norregård hmd  
    Norregård hmd  
    Norregård gård  
    Norrvik lht  
    Norsholm lht  
    Nyadal lht  
    Nyborg lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nydala lht  
    Nygård, Lilla lht  
    Nyhem lht  
    Nyhem lht  
    Näret hmd  
    Odlingen t  
    Offagård gård  
    Offagård hmd  
    Olofsgård gård  
    Olsborg lht  
    Omformarestationen hmd  
    Orrhult lht  
    Oskarsborg avs.  
    Orkarsberg lht  
    Patebro t (rivet)  
    Petersborg lht  
    Petrilund lht  
    Prästgård gård  
    Påvelsborg lht  
    Påvelsgård hmd  
    Påvelsgård gård  
    Rensberg lht  
    Renshem lht  
    Renslund lht  
    Ringsberg lht  
    Rollsborg lht  
    Rom t (rivet)  
    Rosenberg lht  
    Rosenberg lht  
    Rosenborg hmd  
    Rosenborg lht  
    Rosendal lht  
    Rosendal lht  
    Rosenhall, Villa lht  
    Rosenholm lht  
    Rosenlind hmd  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund, Södra bebyggelse  
    Roteminnet f.d. st.  
    Runeberg lht  
    Rutsbo lht  
    Rönnelund lht  
    Salsborg lht  
    Sandhem lht  
    Sandhems annex lht  
    Sandsberg vakthus  
    Sandvik t  
    Scheeleplanen avs.  
    Simonstorp stuga  
    Sjöbo lht  
    Sjöbo lht  
    Sjöborgen lht  
    Sjögård lht  
    Sjögård hmd  
    Sjögård gård  
    Sjögårdslund lht  
    Sjöhaga lht  
    Sjöholmen t  
    Sjölyckan avs.  
    Sjötorp lht  
    Sjöträdan lht  
    Sjöträdan t  
    Sjöträdan lht  
    Sjövik avs.  
    Skogsdala lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund bs  
    Skogslyckan lht  
    Skolhuset, Västra lht  
    Skomakarens bs (riven)  
    Skrivaregård gård  
    Skåningagård gård  
    Skåningagård hmd  
    Skåningens stuga  
    Smedsgård gård  
    Småskolan, Östra lht  
    Sofiedal lht  
    Sofielund lht  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solkullen lht  
    Solstrålen lht  
    Solstugan lht  
    Solvik lht  
    Solvik lht  
    Solvik lht  
    Sparrhult t  
    Sparta ålderdomshem  
    Sparvhult t  
    Spåningslanda gård  
    Spåningslanda gård  
    Spåningslanda hmd  
    Stendalen bs (nedriven)  
    Stenkullen lht  
    Stensnäs lht  
    Stom bebyggelse  
    Storahult t  
    Storegård hmd  
    Storegård hmd  
    Storegård gård  
    Storegård gård  
    Strandhem lht  
    Strandvik lht  
    Strömhult hus (rivet)  
    Strömsborg lht  
    Störjagård gård  
    Svea lht  
    Sveaborg lht  
    Sveadal lht  
    Svensgård gård  
    Svensgård gård  
    Svenslund lht  
    Svenstorp t  
    Södratorp lht  
    Södregård gård  
    Södregård hmd  
    Södrelund t (rivet)  
    Södregård hmd  
    Södregård hmd  
    Södregård gård  
    Södregård gård  
    Södregård gård  
    Sörfälle lht  
    Tillflykten lht  
    Tomtebo lht  
    Transformatorn lht  
    Trekanten lht  
    Trädan lht  
    Trädtorpet lht  
    Tuvan lht  
    Törntorpet lht  
    Vibo lht  
    Vibofors hmd  
    Vida lht  
    Vik avs.  
    Viken lht  
    Vilan lht  
    Vilans annex lht  
    Vilhelmsro lht  
    Villansdal lht  
    Villansfarm hmd  
    Välhället t  
    Vänhem lht  
    Vänhem lht  
    Värendsborg lht  
    Värendshem lht  
    Värnhem lht  
    Väster om stuga  
    Västgård hmd  
    Ykåsen torp  
    Åbo t  
    Åkesberg lht  
    Åkesgård gård  
    Åkesgård hmd  
    Åkeslund lht  
    Åkerslund lht  
    Ängaholm fideikomiss  
    Ängaholm fideikomiss  
    Änganäs by  
    Änganäs kvarn lht  
    Änganäs kvarn kvarn o. såg  
    Änganäs gård  
    Ängsberg lht  
    Ängsborg lht  
    Ängsdal lht  
    Ängshillsannexet lht  
    Ängsholm lht  
    Ängslund lht  
    Ängsjö t  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.