ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Öjaby socken : Kinnevalds härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 239 Bebyggelsenamn : 155 Naturnamn : 154
Öjaby sn Bastubolet odlad mark Öjaby socken Akademien skogsmark
Öjaby sn Biskopseken ek Öjaby sn Bastubolet äng
Öjaby sn Björkviken vik Öjaby sn Baståker åker
Öjaby sn Björkö ö Alsro lht Bergakällan källa
Öjaby sn Lilla Björnö holme /Se Alsborg lht Bergäng äng
Öjaby sn Björnö, Lilla holme /Se Alströmslund lht Birkåker åker
Öjaby sn St. Björnö holme /Se Amsterdam bs Bjärsåker åker
Öjaby sn Björnö, Stora holme /Se Baksmällen bs Björkö ö
Öjaby socken /Se Björnö sund sund Björken lht Björnö ö
Öjaby sn Björnösund sund Björkhaga lht Bladäng äng
Öjaby sn Björnösund sund /Se Björkkullen lht Bocksmaden mad
Öjaby sn Bocksmaden mad Björklunda lht Bokudden udde
Öjaby socken /Se Norra Bakudden udde /Se Björkvik lht Bolängsviken vik
Öjaby sn Södra bokudden udde /Se Bokefors lht Braxenlyckan åker
Öjaby sn Bokudden udde Bokelund t Brottland åker
Öjaby sn /Se Bolängsviken vik Bokelund t Brottlandet åker
Öjaby sn /Se *Borshall f.d. gränsmärke Dalen lht Bråten hage
Öjaby sn /Se Bränneriviken vik Edefors lht Bränneriskällan källa
Öjaby sn /Se Bökeskog bokskog /Se Ekebacken lht Bränneriskällan källa
Öjaby sn /Se Dammatrådan odlad mark Ekelund lht Bränneriviken vik
Öjaby sn /Se Dragåsen udde Ekna lht Dammaträdan åker
Öjaby sn /Se Dörröarna öar Eknaholm lht Dopskålen vattenhåla
Öjaby sn /Se Ekna ägomark Elisedal lht Dragsåsen ås
Öjaby sn /Se Ferudden udde /Se Ekäng lht Dörröarna öar
Öjaby sn /Se *Flisekällare terräng Elovik lht Edabro bro
Öjaby socken /Se ?Flöseberg terräng Eriksdal lht Edabrobäcken bäck
Öjaby sn /Se Gasta vile terräng Fransborg t Elins berg bergknalle
Biskopsstugan Saknas /Se Giöbels- eller Bukelundsviken vik /Se Fridhem lht Fåglamossen mosse
Bokelund gård /Se Gullhallen triangelpunkt Fridslund t Galtarna stenar
Bokelund gård /Se Göbbelsviken vik Furuklint lht Gasta vile bergknalle
*Helgaskog medeltida biskopssäte /Se Hagaträdan odlad mark Furuliden lht Gubbalyckan åker
*Helgaskog medeltida biskopssäte /Se Hagesjön sjö Fällan bs Gulläng äng
*Helgaskog medeltida biskopssäte /Se Hagesjön sjö Gloria lht Gyemad slåtteräng
Helgeskog f.d. hospital /Se Hagudden udde Grönadal lht Hagelyckan åker
Helgeskog f.d. hospital /Se Hallandsmosse odlad mark Gullkalla lht Hagsjön sjö
Helgaskog-mellagården förr gård /Se Helgasjön sjö Gullhallen t Hagudden udde
Helgevärma kvarn Helgasjön sjö /Se Gärdet lht Hallandsmosse mosse
Helgevärma kvarn Helgaån å Haga lht Hansåker åker
Helgevärma kvarn Helgaån å Hagaborg lht Helga sjön sjö
Helgevärma kvarn Helgaån å /Se Hagalund t Helgasjön sjö
Helgevärma kvarn »Helgavärmen» (Helgasjönsutlopp) Hagen t Helgasjön sjö
Helgevärma kvarn Helgavärma kvarnar f.d. kvarnar Hagsta lht Herräng äng
Helgevärma kvarn Helgevärma kvarnar Hamborg lht Herrängsmossen mosse
Helgevärma kvarn /Se Helgevärma tullkvarn, f.d. kvarn Hansagård bebyggelse Hejdabacken åkrar
Helgevärma kvarn /Se Helgevärma kvarn o. fors Helgevärma t Hiet åker
Helgevärma samh. /Se *Helgevärma kvarnar kvarnar Helgevärma Saknas Humlansåker åker
Helgevärma kvarn /Se Helgevärma kvarn o. fors Helgö by Husåker åker
Helgevärma samh. /Se Helgevärma ålfiske /Se Herrängen lht Hy-stolen åker
Helgevärma poststation /Se Helgevärma fors /Se Holmen hmd Hålsängen äng
Helgö by Helgevärma forsar /Se Hågeryd by Häggetånge udde
Helgö by Helgevärma forsar /Se Högbo lht Hönsarör stenröse
Helgö by /Se Helgavärma ström /Se Ingelsgård bebyggelse Josefs träda åker
Helgö by /Se Helgevärma forsar /Se Ingelstorp lht Jägareås ö
Herrängen trol. herresäte /Se Helgevärma forsar /Se Jönsagård bebyggelse Karlsudd udde
Hågeryd by Helgevärma bro bro /Se Katrinelund lht Kalvafällan åker
Hågeryd by /Se Helgevärma å å /Se Kishagen lht Kiahagen björkdunge
Hågeryd by Helgevärma ålfiske Saknas Klockaregården bebyggelse Klacken sten
Hågeryd by /Se Helgö ö Knalledal lht Klockarns tomt förutvarande gårdstomt
Hågeryd by /Se Helgö ö Knäppen bs Knektakärret kärr
Lagården gård /Se Helgö ö Kristineberg lht Kockö, Lilla ö
Lunnaby hg Helgö ö Kråkegård bebyggelse Kockö, Stora ö
Lunnaby herrgård /Se Helgö ö Kåragård bebyggelse Korsel äng
Lunnaby herrgård /Se Helgö ö Sandåkra lht Korsö ö
Lunnaby gd /Se Helgö ö Lejonbacken lht Krokamossen mosse
Lybeck torp /Se Helgö ö Lillebo lht Kroken äng
Lönås by Helgö ö Lillhamra lht Kråkholmen udde
Lönås by Helgö ö Lilltomta bs Kullaträdan åker
Lönås by Helgö ö /Se Lindesborg lht kungsådran å
Mellangården förr gård /Se Helgö ö /Se Ljungadal bs Kupidasviken vik
Norregård gård /Se Helgö ö /Se Lugnet stuga Kvarnabäcken bäck
?Näbbeled by Helgö ö /Se Lunnaby Saknas Kvarnabäcken bäck
Nöbbele by /Se Helgö ö /Se Lunnaby by Kvarnö ö
Prästtorp gd Helgö ö /Se Lybäck t Kvigesand udde
Prästtorp gd Helgö ö /Se Lybäck lht Kyrkeviken vik
Sankt Sigfrids Skolhorn Saknas /Se Helgö kors fornminne /Se Lönås Norra Saknas Kåramyr mosse
Södregård gård /Se Helgö kors formninne /Se Lönås Saknas Källelyckan åker
*Tingshult gd Helgö kors fornminne /Se Lönås gård Käringaön ö
Tunatorp gd /Se Helgö sund sund /Se Mariero lht Lake åker
Tunatorp by /Se +Helige sund sund /Se Mellangården bebyggelse Lillegölen utvidgning av å
Tångshult by Helige å å /Se Mosshagen lht Lillesjön sjö
Täcka udden villa Herrängen ängsmark Nerled bs Linnö ö
Växjö poststation /Se Herrängsmossen mosse Norra Helgö bebyggelse Lugnabacken höjdsträckning
Öjaby by /Se Herrängsmossen mosse Norratorp lht Lundäng äng
Öjaby by Hågeryd triangelpunkt Norrby t Lusedal sandhåla
Öjaby by Häggefånge udde Norregård bebyggelse Lyckan äng
Oiaby by Häjdabacken backe Norregård bebyggelse Långelyckemossen mosse
Öjaby by Hönsarör fornlämning Norregård bebyggelse Långåker åker
Öjaby by Hörningsten udde /Se Nyalund lht Lönnsåker åker
Öjaby by Hörningsten udde /Se Nöbbele Kåragård Saknas Major-hagen hagmark
Öjaby by Jordbroarna broar /Se Nöbbele Mellangård Saknas Mamsellens hål vattenfyld håla
Öjaby by Jägargap sund /Se Nöbbele Svartagård Saknas Markaledet grind
Öjaby by /Se Jägaregap sund Nöbbele Södergård Saknas Mellanmaden vik
Öjaby by /Se Jägaregap sund Nöbbeled by Morfarsträdan åker
Öjaby by /Se Jägareås udde Nöbbeled by Mummelyckan åker
Öjaby by och sn /Se Jägareås udde Nöbbeled by Nabbudden udde
Öjaby by Jägarudden udde Persgård bebyggelse Nineve grusås
Öjaby by Jägarudden udde /Se Planen t Norrsjön vik
Öjaby by Stora Jägarudden udde /Se Postgård bebyggelse Notö ö
Öjaby by Jägareås udde Prästtorp Saknas Nylännet åker
Öjaby by Jättestenen sten Prästorp gård Panjeholmen udde
Öjaby by Kalvahålet vik Ringängen kvarnlägenhet Pellaviken vik
Öjaby gd Kalvaön ö Ringängsstugan lht Petersborg åker
Öjaby by Kalvholmen Saknas /Se Rockebäck bs Planaviken vik
Öjaby by Kalvsundet sund Rosendal lht Planen åker
Öjaby by /Se Kalvsundet sund Rosenhill lht Pungaberget bergknalle
Öjaby samh. o. by /Se Karinev holme /Se Rosenholm lht Pungamossen mosse
  Karlsudd udde Runhem lht Rockebäck åker
  Kiärringeholmen holme /Se Sigfridsdal Saknas Runddelen åker
  Klacken, Norra holme Silverstad lht Ryssagropen sänka
  Klacken, Södra holme Sjöborgen lht Rävabacken ås
  Klåvhalla gränsmärke Sjöhomlen lht Röråker åker
  *Klåvhalla gränsmärke Sjövik lht Sandmad mad
  Klåvhalla gränsmärke /Se Sjöäng lht Sersängen äng
  Knäppen terräng Skogsborgen lht Sikö ö
  Korset el. Korsängen äng /Se Skogshyddan lht Silversta källa källa
  Korset terräng Skogsnäs lht Sjölyckan åker
  Korsladan förr lada /Se Solbacken bs Sjölyckan åker
  Korsudden udde /Se Solhaga lht Skomakareplanen åker
  Korsudden udde /Se Solhaga lht Skrabben ö
  Korsängen äng /Se Solhem lht Skärvö ö
  Korsängen, se Korset eller Korsängen äng Solhöjd lht Slättemyr mosse
  Korsängen terräng Solliden lht Slättö ö
  Korsö ö Solvalla lht Smedlyckan åker
  Krokamossen odlad mark Sommarbo lht Smed-ören sandbank
  Kråkholmen halvö Stompängen kvarnlägenhet Spjället åker
  Krösnaholmen holme /Se Stensnäs lht Staggång äng
  Kungsådran å Stensnäs lht Stubbalyckan åker
  Kungsådran å /Se Stjärnplan lht Sunnagärdet åker
  Kupö holme /Se Strandvik lht Suparebacken höjdsträckning i skog
  Kvarnagärdet odlad mark Strömsberg lht Svartnabben udde
  Kvarnö ö Surbrunnen t Svenshall bergknalle
  Kvarnö ö Svärte lht Så-källan källa
  Kvies.and bukt /Se Södergård bebyggelse Sörsjön vik
  Kviesandshagen ö /Se Södra Helgö bebyggelse Tegelgärdet åker
  Kvigesand strandmark Södregård bebyggelse Tillingalyckan åker
  Käringaön ö Södregård bebyggelse Timotejen åker
  Kärrahagen terräng Södralund lht Tomtåker åker
  Levekällan el. Silverstadskälla el. Silverkällan Saknas /Se Tallen lht Torget åker
  Lillesjön sjö Tixatorp gård Torget åker
  Lillesjön sjö Tomtebo lht Torre Knäpp åker
  Lillesjön sjö Toresgård bebyggelse Trånget åker och äng
  Lillesjön sjö Torstorp t Utskiften grusås
  Lillesjön sjö Tunatorp gård Videbranden åker
  Lillesjön sjö Tångshult gård Vyssalyckan åker
  Lillsjön sjö /Se Täcka Udde lht Vyssbacken kulle
  Linnö ö Täppet bs Vyssträdan åker
  *Lunnaby sund sund Vilhelmsdal lht Världens ände åker
  Lydemad strandmark Vänhem lht Västrahult åker
  Mellanklacken holme Västraberg lht Yxastabbe kulle
  Mellanmaden vik Västregård bebyggelse Ålabäcken äng
  Mummellyckan odlad mark Åkersnäs bs Ålabäcken bäck
  Musön ö Åsen bs Åsaskogen udde
  Myrarna odlad mark Öjaby Saknas Ängagärdesbacken åker
  Märraskrovet grund? Öjaby by Ödegärdet åker
  Nabbudden udde Öjadal lht  
  Nora fällan terräng    
  Norremad strandmark    
  Notö ö    
  Nylännet odlad mark    
  Panjeholmen udde /Se    
  Panjeholmen halvö    
  Pellaviken vik    
  Planaviken vik    
  *Prästängen äng /Se    
  Rockebäck odlad mark    
  Ryssagropen terräng    
  Ryssagropsmaden sank äng /Se    
  Ryssagropsviken vik /Se    
  Ryssagropsviken vik    
  Rådjursfällan terräng    
  Räppe kanal kanal    
  Rävabacken backe    
  Sandmad strandmark    
  Sandön ö    
  Scholschers källa Saknas /Se    
  Sikö ö    
  *Silvaster källa källa    
  *Silverstad-källa offerkälla    
  Silverkällan se Levekällan Saknas /Se    
  Silverstadskälla, se Levekällan Saknas /Se    
  Siö ö    
  Sjöholmen triangelpunkt    
  Skrabben ö    
  Skärvö ö    
  Slättemyr myr    
  *Slättö gamla skans f.d. befästning    
  Slättö ö    
  Slättö ö    
  Slättö ö    
  Snarkö halvö    
  Sotters källa källa /Se    
  Spånaskäppan odlad mark    
  *Stamp anläggning    
  *Stampen f.d. anläggning    
  *Stampen anläggning    
  *Stampen ö?    
  Stockebro f.d. bro    
  *Stockebro bro    
  *Stora stenen gränsmärke    
  Stormossen mosse /Se    
  Stor Måsan mosse    
  Sundholmen Saknas /Se    
  Surbrunnsmossen odlad mark och betesmark    
  Svartnabben udde /Se    
  Svartnabben udde    
  Svenshall höjd    
  Sörudden udde    
  Tegelviken vik    
  *Tixakälla källa ?    
  *Tixakälla källa o gränsmärke    
  *Tixakälla källa o. f.d. gränsmärke    
  *Tixakälla källa    
  *Tixakälla källa    
  Tjäderdungen dunge    
  Torre knäpp odlad mark    
  Trånget odlad mark    
  Tumlinge rör fornlämning    
  Tuna-torp Siöön sjö    
  Tunatorp siön sjö    
  Tunatorpa siön sjö    
  Tunomasiö sjö    
  Tunoma Siön sjö    
  *Tunomasiö sjö /Se    
  *Tångehall gränsmärke    
  Täcka udden udde    
  Täppet odlad mark    
  Vilesten sten    
  Vyssalyckan odlad mark    
  Vyssbacken backen    
  Yxastabbe kulle?    
  Ålabäcken bäck    
  Åsaskogen skog    
  Åsaskogen skog    
  Åängsfällan terräng    
  Älvasten sten /Se    
  Ässjeholmen holme /Se    
  *Öjabyfjärden del av Helgasjön    
  *Öjabyviken vik    
  Örmadsbäcken bäck    

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.