ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Berga socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 419 Naturnamn : 349 Bebyggelsenamn : 787 Naturnamn : 329
Bierghathorpa, se Berga sn Albins terräng Berga socken (o. by) Nummerförteckning förteckning
?Berga sn Aspeberg ängsmark Berga sn Nummerförteckning förteckning
?Berga sn Aspeberg berg Berga socken Nummerförteckning förteckning
Berga socken Aspudden udde Andersgård gård Nummerförteckning förteckning
Berga sn Assrebo terräng Anna Juliestuga f.d. bs Adlalid backe
Berga sn Backen backe Annedal lht Allmänningen gemens.mad
Berga sn Baggetäppan odlad mark Annelund lht Alvaberg höjd
Berga sn Bastekullarna kullar Anneberg lht Anderssakål utvidning av bäck
Berga sn Berga Fiskefors fors Aspas f.d. t Aspeberg höjd
Berga sn Berga kvarnfors fors Aspas f.d. bs Backafåll äng
Berga sn Berget betesmark Aspeberg f.d. t Backahage hage
Berga sn Bjurebäck eller Ängabäcken Saknas /Se Aspeberg bs Backaskog skog
Berga sn Björkeryd terräng Aspelund bs Backen höjd
Berga sn Björnamossen mosse Aspelund f.d. bs Backaåkern åker
Berga sn Björnamossen ägomark Aspelund lht Barnhallagöl göl
Berga sn Björnamossen mosse /Se Aspet lht Bastefållen åker
Berga sn Björnamossen ägomark Backagärdet f.d. bs Bastekullarna fält med forngravar
Berga sn Blickbolsten sten Backegård Saknas Bastelandet åker
Berga sn Boabacken backe Backen Saknas Bengtsagårdsängen äng
Berga sn Bockavad sankmark Backgården Saknas Berget höjd
Berga sn Bockavad terräng Badstället lht Besebacken f.d. bs
Berga sn Bolmen sjö Bengtsgård gård Bjurebäck bäck
Berga sn Bonnahögarna fornlämning Bengtsgården gård Björkholmen holme
Berga sn Bredaryd ängsmark Berga sn Björnamossen mosse
Berga sn /Se Broabacken backe Berga by Bliksbol äng
Berga sn Bromossen odlad mark Berga klockaregård, se Berga Saknas Blicksbolsten sten
Berga sn Brotorget torg /Se Berget hmdl Boastaudde udde
Berga sn Brudadalen terräng Berget hmdlr Bockastycket höjd
Berga sn Bråmsholm holme Berget t Bolet äng
Berga sn Brännslidaviken vik Berget torp Bolmen sjö
Berga sn Brännsvinsviken vik Bergåker lht Bolsåker, Norre åker
Berga sn Byabol vik Bergåkra lht Bolsåker, Södre åker
Berga sn *Dala strøm å Bertilsbo gård Bosegärdet åker
Berga sn Davids ek ek /Se Bertilsboda gård Boställsskogen skog
Berga sn Djurbäcken bäck Bialitt f.d. t Bosäng äng
Berga sn Domehall f.d. gränsmärke Björkatorpet lht Broarna väg
Berga sn »Dommaryds mosse myr Björkabacken hmdl Broskolamil höjd
Berga sn Drasnabbe udde Björkeberg hmdl Bruadalen dal
Berga sn Drasnabbe udde Björkedal lht Brummabackarna höjden
Berga sn Dråsmaholmen holme Björkelund bs Brummanabackarna höjder
Berga sn Dråsmaholmen holme Björkelund f.d. bs Brunnsåker åker
Berga sn Dungaliden terräng Björkelund bs Brännvinsstättan stätta
Berga sn Ekebacken backe Björkelund t Brännvinsviken vik
Berga socken Ekhammarbacken backe Björkelund lht Brånslida udde udde
Berga socken Ekornarp triangelpunkt Björkelund lht Byabol äng
Berga socken Ekudd udde Björkelund hmdl Byåker åker
Berga socken Erikstadvik vik Björkelund, Lilla f.d. bs Bälgen åker
Berga sn Erikstadvik vik Björkelund lht Bökesbacken höjd
Berga sn Falkabo terräng Björkenäs lht Dammsåker åker
?Berga sn Falks bok bok /Se Björket f.d. bs Djurbäcken bäck
Berga sn Fallnaveka triangelpunkt Björket bs Drasnabbe udde
Berga sn Femstenarör odlad mark? Björket lht Drängagråten äng
Berga sn Feringe flygfyr triangelpunkt Björkhem lht Dungaliden höjd
Berga sn Finnatorpaviken vik Björkholmen lht Duvingskärret vik
Berga sn *Fjärhall f.d. gränsmärke Björkkulla lht Ekehålan åker
Berga sn Flinka mosse mosse Björsagården gård Ekeråker åker
Berga sn Flåren sjö Blodmossen mosse Ekkamman höjd
Berga sn Flåren sjö Blomsholm hmdl Eksäng äng
?Berga sn Flåren sjö Blomsholmen torp Ekudd udde
Berga sn Flåren sjö Boabacken t Enebacken höjd
Berga sn Flåren sjö Bockavad f.d. t Fiabroen väg över mosse
Berga sn Flåren sjö Bockavad torp Flåren sjö
Berga sn Flåren sjö Bockabacka f.d. bs Flåren sjö
Berga sn Flåren sjö Bokas t Fogdagårds ö ö
Berga sn Fläskahall fornlämning Bokelund gård Framskift åker
Berga sn Fogadagårdsö ö Bollemosse f.d. lht Furen sjö
Berga sn Furen sjö Bosatorpet hmdl Furen sjö
Berga sn Furen sjö Bostället gård Fållen äng
Berga sn Fällesjön sjö Brestorp t Fållen äng
Berga sn Galgabacken fornlämning /Se Brittestuga f.d. bs Fållen åker
Berga sn *Galtehall f.d. gränsmärke Bro gård Fållen äng
+Bärga sn Galtehall f.d. gränsmärke /Se Bro gård Fällebosjön sjö
Berga sn *Gellergruva f.d. gränsmärke Broddagård bebyggelse Galgabacken höjd
Berga sn Gastabackarna backar Brofallet fall och såg Galtaberg höjd
Berga sn Gastabackarna, se Gårdstabackarna Saknas /Se Brofållen hmdl Gastabackarna höjder
Berga sn Getabomaden sankmark Brofållen hmdl Getåker åker
Berga sn Gostabacken backe Brotorpet bs Gostabacken höjd med fornlämning
Berga sn Granhult skogsmark Brotorpet hmdl Granholmen holme
Berga sn Granhult hult Brotorpet torp Grannastenen sten
Berga sn Grävlingshyttan skogsmark Brotorpet lht Gräsholmen holme
Berga sn Grävlingshyttan skogsmark Brännslida Saknas Grävlingshyltan höjd
Berga sn Gårdstabackarna eller Gastabackarna Saknas /Se Brännslida gård Grötahålan fördjupning i marken
Berga sn Gälleryd terräng Brännslida gård Gubbamajakilla källa
Berga sn Gässhulta källa källa /Se Bunkagård gård Guddarparyd skogsmark
Berga sn Gässhulta källa källa /Se Buskarna lht Gustavaholme holme
Berga sn Gässjön sjö Buskarna hmdl Gäddudden udde
Berga sn Gässjön sjö Bygget hmdl Gärdet åker
Berga sn sn Gässjön sjö Bygget hmdl Gässhultasjön, Norra sjö
Berga sn Gässjön sjö /Se Bygget bs Gäss-sjön sjö
Berga sn Gökholmen sankmark Bygget lht Gässjön sjö
Berga sn Hagaträden sankmark Byggningen hmdl Hacket nyodling
Berga sn Hagaträdan terräng Byn hmdl Hagagårdsfåll äng
Berga sn Hagen sankmark Byn gård Hagaskiften åker
Berga sn Hallarna strandmark Bäckahult lht Hagaträdan åker
Berga sn Hammarkullen kulle Bäckalid f.d. bs Halsamossen mosse
Berga sn Hammarkullen terräng Bäckalund lht Hammarsbacken höjd
Berga sn Harakullen kulle Bäckanäs lht Hansa ö ö
Berga sn Helsikeskärr kärr Bäckanäs bs Herranäs udde
Berga sn Helsikeskärr kärr Bäckaskog lht Hjulsnäs äng
Berga sn Hissudden udde Bäckatorp lht Hopåker åker
Berga sn Hissudden udde Bäcken hmdl Horsalee bäck
Berga sn Hissuddviken vik Bökeliden gård Huleskog utmarker
Berga sn Hissuddviken vik Bökeliden gård Hulissjön sjö
Berga sn Hulje triangelpunkt Bökeliden gårdar Hulje sjön sjö
Berga sn /Se »Hulje ekskog skogsområde Bökeliden gård Huljesjön sjö
Berga sn /Se Huljekrok odlad mark Böket t Hummesbacken höjd
Berga kyrka kyrka /Se Huljesjön sjö Böket f.d. t Husäng utägor
?Berga kyrkby Huljesjön sjö Böketorp lht, f.d. G.T Hyltestenen sten
Berga by Huliesjön nu urtappad sjö /Se Dalen lht Hyttan f.d. t
Berga by Huljesjön f.d. sjö Dalen hmdl Hyttegärdet åker
Berga gd Hultet ägomark Dalhem lht Hästskogölen göl
Berga by Hummersbacken kulle med gravplats /Se Dalhem lht Högaloft höjd
?Berga by Hyltemossen mosse Damkroken f.d. t Hörda korsvägar vägkorsning
Berga by Hyttan terräng Danielas f.d. t Hördas sjö sjö
Bro gd /Se Hyttegärdet åker /Se Dommaryd by Ikekullen höjd
Brästorp förr by /Se Hållie Ekeskough skogsområde Dommaryd by Intaget betesmark
Domaryd by Häggesbäcken bäck Domaryd by Intäkten hage
Domaryd by Häggesbäcken bäck Driskan f.d. bs Isakaåker åker
Dommaryd by *Hälgesjön sjö Dungabacken t Johannesåker åker
Dommaryd by *Hässjehall berghäll(?) Dungabacken hmdl Johannesängen äng
Dommaryd by Hästkogölen göl Ekebacken hmdl Jonsagärdet åker
Dommaryd by Hättekilen odlad mark Ekelund lht Kallsjömade ängsmark
Dommaryd by Höga gärde odlad mark Ekens f.d. t Kalvudd udde
Domaryd by /Se Hördassjö f.d. sjö Ekens f.d. t Kingsbjörk björk
Domaryd by /Se Hörsudden udde Ekmans f.d. t Kittekulle höjd
Dommaryd by /Se Ingelstad kvarn och ålfiske f.d. kvarn Ekornarp Erlandsgård Saknas Kitteö ö
Ekornarp by *Ingelstads kvarnfors fors (möjl f.d.) Ekonarp by Kittö ö
Ekornarp by *Ingelstadsström ström Ekonarp by Klintabacken höjd
Ekornarp by /Se Intaket terräng Ekonarp by Klo, Norre åker
Ekornarp by Jungfrukällan Saknas /Se Enet hmdl Klo, Södre åker
Ekornarp by Jungfrukällan källa Enåsen f.d. t Klåvahall sten
Ekornarp by Jättaröret fornlämning Eriksdal lht Klövarydsjön sjö
?Ekornarp hg Jönsatorpet terräng Erlandsbo hmdl Klövassjön sjö
?Ekornarp hg Jössas odlad mark Eskelsund herrgård Klöveråker åker
Ekornarp by Killegården ägomark Evedal hmdl Knektåker åker
Ekornarp by /Se Kittekulle kulle och fornlämning Falkabo f.d. lht Kolabacken höjd
Ekornarp by /Se Kitteö ö Falkabo f.d. t Koudden udde
Ekornarp by /Se Kitteö ö Fallnaveka by Kringlaryden kärr
Fallnaveka by Klintabacken backe Falnaveka by Kringlingen åker
Fallnaveka by Klövarydssjön sjö Fiskaregård gård Krokingen strandremsa
Fallnaveka by Klövasmosse mosse Fiskarus f.d. t Krokskede vägkrök
Fallnaveka? Saknas Kongshåla åsgrop Fogdagård Saknas Krokåker åker
Fallnaveka gd Kungshåla åsgrop /Se Fogdegården torp Kråkemad äng
Fallnaveka by Kungshåla åsgrop /Se Fotisas f.d. t Kråkerår stenröse inneh.forngrav
Fallnaveka by Kopparberget fornlämning Fredriksro lht Kråkholmen ö
Fallnaveka, (Fälvik) Saknas [Korafors] fors Fridhem lht Kubbahålan vattenhåla
Fallnaveka by Koudd udde Fridhem lht Kullbergsön ö
Falnaveka by Kringlan vik Fridhem lht Kullåker åker
?Fallnaveka by *Krisdal? Saknas Fridhem lht Kungsbacken höjd
Fallnaveka by Krokskede odlad mark Fridhem lht Kungshålan fördjupning i marken
Fallnaveka by Kronobodaviken vik Fridhem lht Kvarnfallet fall
Fallnaveka by /Se Kråkerör stensöse /Se Fridhem bs Kvänsksjön tappad sjö
Fallnaveka by /Se Kråkerör fornlämning Fridhem, Lilla lht Kyrkäng åker
Fallnaveka gd:ar /Se Kullarna plats intill gravfält /Se Fridhult lht Kyssbacke höjd
Felneveghe, se Falnaveka by Kulleslätt triangelspunkt Fridhäll lht Kållsjön göl
»felnowika» gd Kungsbacken Saknas /Se Fridsberg lht Kåtån å
»fællauighe» Saknas Kungshålan dal Fridslund lht Källbergsdal dal
Fælnadhrvika by Kungshålan trol. försvarsanl. /Se Froms bs Kärringaåkern åker
Gatan gård /Se Kvarnabäcken bäck Frälsegård gård Kärrabäck bäck
Guddarp by Kvänarp triangelspunkt Furudal lht Lagan å
Guddarp by *Kvänarpsjön del av sjö Furulund bs Lagerbergsbrunn fördjupning i marken
Guddarp by *Kvänarps skog skogsparti Furulund lht Lapparås åsar
Guddarp by Kvärnfallet vattenfall /Se Fåglasång hmdl Lassakullar höjder
?Guddarp by Kåtån å Fållen f.d. t Lassamad äng
Guddarp by /Se Kåtån å /Se Fållen hmdl Ledabackarna höjder
Gårdsta, se Gårdstabacken fordom torp /Se Källsjö östra mosse mosse Fållen f.d. bs Ledabäcken bäck
Gårdstabacken Saknas /Se Kärrabäck bäck Fållan hmdl Ledsåker åker
Gårdstabacken fordom torp /Se Kärret kärr Fällan f.d. t Lillagärde åker
Gässhult by Kärret kärr Fällebo hmdl Lillå å
Gässhult by Kärrängen sankmark Föraretorp gård Linnebacken höjd
Gässhult by Kölnhagaviken vik Föraretorp gård Lummebacke höjd med ek
Gässhult by Lagan å Föraretorpet gård Lunnabacken höjd
Gässhult by /Se Lagan å Garvarefjärdingen hmdl Lyckekärr åker
Hoos, se Os gd Lagan å Gatan hmdl Lydravrå äng
Hulan gård /Se Lapparås ås Getarydet hmdl Långaren åker
Hulan by /Se Lassakullar kullar Getarydsbackstuga f.d. bs Långefåll åker och äng
Hulje by Leabäcken bäck /Se Granelund lht Långemad åker
Hulje by Ledabäcken bäck Granelund f.d. bs Långängarna ängar
Hulje by Lillagårdsryen terräng Granet hmdl Lönebacken höjd
Hulje by Linneryd betesmark Granhult lht Mad, Norra äng
Hulje by Ljungadal ägomark med lada Granhult t Mad, Södra äng
Hulje by /Se *Ljungarydslätten slätt Gransholm lht Melamossen, se Melarna Saknas
Hwiitzgarden fordom gård /Se Luggakärret odlad mark Granåsen lht Melarna mossar
Hyttan lht /Se Luggakärrsbäcken bäck Granåsen f.d. t Mellanskift åker
?Hörda by Lugnet terräng Grekas lht Mellanstycket åker
Hörda by Lunnebacke Saknas /Se Gretebacke f.d. bs Milasund sund
Hörda by Lunne-ek ek /Se Grindstugan lht Mossen mosse
Hörda by Lundstorpet betesmark Gräbbeshute f.d. t Mostena äng
Hörda by Lunnakullen fornlämning /Se Grönaberg f.d. t Munkagärdet Saknas
Hörda by Lunnakullen fornlämning /Se Grönaberg f.d. t Månsäng äng
Hörda by /Se Löföön ö Grönadal f.d. t Myrarna mossar
Hörda by /Se *Löka mafors fors Grönadal lht Nabben udde
Hörda by /Se Maltebäck bäck Grönalid t Nannebacke höjd
Hörda by /Se Mans myhr mosse Guddarp by Nedragärdesåkrar åkrar
Hörda by /Se Massas odlad mark Guddarp by Neråsen ås
Hörda by /Se Matvik vik Guddarp by Nordbacken höjd
Hörda by /Se Melarna sankmark Gunnars f.d. t Norragärde åker
*Hörda Storagård gd Mentrådsröset by /Se Gunnarsfors lht Norraängar ängar
?Hörset by Milasund sund Gustavsfors hmdl Norrebroåker åker
?Hörset by /Se *Munkedammen damm Gustavsfors lht Norrängarna ängar
Hörset by /Se Myren ägomark Gustavslund lht Nyäng äng
Hörset by /Se Myren ägomark Gälleryd f.d. bs Näset äng
Hörset by /Se Märkes-ek fordom gränsmärke /Se Gälleryd lht Näsuddarna uddar
Hörset by /Se Märkesviken vik Gälleryd torp Nöttjabol mad
Hörset by /Se Märkesviken vik Gässhult by Odlingen åker
Hörset by /Se Märkesviken vik Gässhult by Ollekull utskift
Ikornathorp by Norramaden odlad mark Gässhult gård Ormadalen dal
Ingelstad by Norratorp odlad mark Gässhult (utjord) Saknas Oxagölen göl
Ingelstad by Nyedal ängsmark Gässhult by Oxahagen hage
Ingelstad by Nymans odlad mark Gässhult by Oxaryden skog
Ingelstad by Näsuddorna näs Gökaboda lht Oxhagen skogsmark
Ingelstad by Näsuddarna uddar Hackebacken bs Parbergs åker
Ingelstad by Näsängen näs Hackebacken t Pigelipen äng
Ingelstad by Näsängen terräng Hagabacken hmdl Pissekärr kärr
Ingelstad by Näsängeviken vik Hagaberg lht Planamaden äng
Ingelstad by Nätebacken backe Hagaborg lht Pojkarnas ö ö
Ingelstad by /Se Ormadalen odlad mark Hagagården by Potatislidarna åkrar
Ingelstad by /Se Orsån å Hagalund f.d. t Pringsafallet vattenfall
Ingelstad by /Se Oxholmen holme Hagalund t Prångåker åker
Ingelstadkvarn kvarn Oxkärret kärr Hagalund lht Prästholmen holme
Josefhas f.d. torptäppa /Se Oxkärret kärr Haganäs hmdl Prästorpagärde åker
Kistan fordom ryggåstuga /Se Oxuddefors fors Hagen f.d. t Påsanäsaudden udde
*Krisdal Saknas /Se Piparekärret kärr /Se Hagen hmdl Rackaregatan öppen gräsbevuxen plats
*Krisdal Saknas /Se Prinsabäcken bäck Hagen f.d. t Ringäng äng
Kronoboda gd Prinsafallet fall Hagen f.d. bs Risabackarna höjder
Kronoboda gd Prinsajakten jaktområde /Se Hajen f.d. t Rodendalen sänka i betesmark
Kronoboda gd /Se Prången odlad mark Hallamaden bs Russmaholmen holme
Kvänarp by Prästholmen halvö Hallamaden lht Rydaträdan åker
Kvänarp by Pålen odlad mark Hallarna f.d. t Rydaträdan åker
Quänarp by Qvenarp mååsa mosse Hallas Saknas Ryden äng
Kvänarp by Qvenarpnääs näs Hallas lht, f.d. S.T. Ryd, Lilla betesmark
[Quennatorp] gd Rammelåsen ås Hallen f.d. t Rydträdan åker
Qvänarp by Ramskog mossen mosse Hejdaryd lht Rydträdan åker
Kvänarp by Ringsbjörk björk /Se Helgalund lht Råknabacken höjd
Kvänarp by Risabackarna backar Hemnäs lht Råcknerne ås
Kvänarp by Ronhultabäcken bäck Henrikogård gård Råsabacken hmdl
?Kvänarp by Ropanabbe udde Henrikslund lht Råsbäck bäck
Kvänarp by Ropanabbe udde Herranäs f.d. bs Rännebäcken bäck
Kvänarp by Rotasjö f.d. sjö Hiet hmdl Rännlen bäck
Kvänarp by Rotasjö terräng Hinngården hmdl Rävakullarna höjder
Qvänarp by Rulletorp betesmark Hissudden t Rävakullsbacken höjd
Kvänarp by Ryen terräng Hjortas f.d. torp Rötevik vik
Kvänarp by Råcknabacken backe /Se Hjältas f.d. torp Salesten sten, gränsmärke
Kvänarp by Råcknerne ås /Se Hollsmad mad Sareåker åker
Kvänarp by /Se Rännebäcken bäck Holmatorpet t Schajeberg höjd
Kvänarp by *Råvakull f.d. gränsmärke Holmsborg hmdl Sedarekullen höjd
Kvänarp by Rävabacken backe /Se Hulan gård Senevik vik
Kvänarp by Råvabacken backe och odlad mark Huleholm lht Silingabäcken bäck
Kvänarp by /Se Rönneberg ägomark Huli by Simlaskogen skog
Kvänarp by /Se Rönneberg ägomark Hulikrok hmdl Sjöarydbäcken bäck
*Kætilsøia okänd gård Rötevik vik Hulisled hmdl Sjöarydviken vik
Källsjö gd *Salehall f.d gränsmärke Hulje by Sjötegarna åkrar
Källsjö gd Salesten sten Hullje by Skarlajgarna mad
Källsjö gd Salesten gränssten? Hultagårdarna hmdl Skatebäck bäck
Källsjö by /Se Sands odlad mark Hultet t Skavet äng
Källsjö by Senevik, Norra vik Hultet t Skitenben mad
Källsjö by /Se Senevik, Norra vik Huset Saknas Skogen skogsmark
Lagan poststation /Se Senevik, Norra vik Huset Saknas Skålsbro bro
Os gd Senevik, Södra vik Hyltebacken hmdl Skålån å
Os gd Simlarna terräng Häggs hmdl Spångäng äng
Os, (*Hos qværn) gd, (okänd kvarn) Simlaskogen skog /Se Hälsingstorp gård Stampen åker
Os gd Simlaskogen skog Hälsingstorp Saknas Skinnkakedalen dalsänka
Oos kvarn och ålfiske /Se Simlaskogen sankmark Hälsingstorp Saknas Stinnkakeåkern åker
Os g. med kvarn Sions källa källa Hästabacken hmdl Stolpaskogen skogsallmänning
Presterüd, se Prästtorp by Sions källa källa Högafållen lht Storagårdsbäcken bäck
Prästtorp by Sjöarydviken vik Högen hmdl Storgårdsö ö
Prästtorp by Skogatorp sankmark Hörda by Storå Saknas
Prästtorp säteri /Se Skogatorpet terräng Hörda by Storåker åker
Prästtorp gd /Se Skogatorpet terräng Hörda (utjord) Saknas Storängarna ängar
Prästtorp poststation /Se Skräddarebo betesmark Hörset by Strömmakärrsbäcken bäck
Ronhultet tp /Se Skålsbro bro Hörset by Stugåker åker
Ronhultet beb /Se Skålsbro mader odlad mark Ingaresta by Stångaberg höjd
Rörkullen fordom backstuga /Se Skålån å Ingelstad by Sumpakulle höjd
Smitin Saknas /Se Skålån å /Se Ingelstad by Surbrunn brunn
Stäckinge by /Se Skålån å /Se Jansagården Saknas Surpölarna åker
Sträckinge by Slätta Liungrydh slätt Johannelund f.d. t Svartholma sandfall sluttning
Stäckinge by Smedjekärret betesmark som varit åker Johannelund torp Svartholmen holme
Stäckinge by Smedjekärret ägomark Johannesberg lht Svälteshagen hage
Stäckinge gd:ar /Se Svedudden udde Johannesfrid lht Söderäng äng
Stäckinge gdr /Se Stampen höjdsträckning Johansborg lht Södrabroåker åker
Säteriet gd /Se Stampudden udde Johansdal lht Södrafåll åker
Thörssö förr egen sn Steningen odlad mark Johanshöjd lht Södrebacke höjd
Thörssö förr egen sn *Stenkälla f.d. gränsmärke Johanslund lht Södrekulle höjd
Tiaboda, se Upkullsund hg Stinntsakeåker Saknas /Se Jonsbo f.d. t Söllsbäckavik vik
Tiaboda, se Yxkullsund herregård /Se Stolpaskogen skog Josepas f.d. bs Taleberget höjd
Tiaboda, se Yxkullsund hg Stora bolet rös /Se Jöns Bengtsgård Saknas Tattareviken vik
Tiaboda gd Store mosse mosse Kantas f.d. t Tegarana åkrar
Tiaboda Saknas Store mosse mosse Kardemakarns f.d. bs Tittebacken höjd
Tiaboda Saknas Storängarna sankmark Karls hmdl Tjärbrännaröset stenröse
Tiaboda gd /Se *Strettelid f.d. gränsmärke Karlaberg lht Tomterna ängsmark
*Tiabode herrgd Strömmakärret kärr Karlsberg f.d. t Torgadåre fall
Tideboda, se Yxkullsund hg Strömmakärrsbäcken bäck Karlsdal lht Torpaskogen skog
Torg g Stångaberg fornlämning /Se Karlslund lht Torpåker åker
Torg by /Se Stångaberg stenröse /Se Karlstorp lht Tosefåll äng
Torg by /Se *Sundsholl f.d. gränsmärke Karlstorp lht Tranemad åker
Torget by /Se *Svarteholmsfors fors Karsagård Saknas Trekanten åker
Torget Saknas /Se Svedudden udde Karsagård gård Trotteskulle höjd
Torkelshult Saknas /Se Svenstorp terräng Karsalund lht Trädan åker
Torlarp by Svenstorp betesmark Kasebo f.d. t Tröskelen gatt
Torlarp by Svätteshagen ängsmark Kasteberg hmdl Tärnsjön sjö
Torlarp by Södragårdsviken vik Kattabo hmdl Ugglekull betesmark
Torlarp by Södrebacke backe Killegården hmdl Vadet åker
Torlarp by Södrekulle kulle och fornlämning /Se Kladdagärdet Saknas Vasbobacke höjd
Torlarp by Sölsudde udde Kladdanäs f.d. t Veka skog skog
Torlarp by Söräng äng Kladden Saknas Vidöstern sjö
Torlarp by Söräng terräng Klippan hmdl Vårtsjön sjö
Torlarp by Taleberget berg /Se Klockaregården gård Vårtsjön sjö
Torlarp gdr Tegnérstenen minnessten(?) Knektabacken lht Välabackarna höjder
Torlarp by /Se Tegnérstenen minnessten Krisckeras f.d. t Yabacken höjd i mosse
Torlarp by /Se *Ternhall f.d. gränsmärke Kronoboda gård Yxkullesunds ö ö
Torlarp by *Tjuvahög f.d. gränsmärke Kronogården gård Åbyberg höjd
Torlarp by /Se *Tjuvhall f.d. gränsmärke Kronoberg lht Åkerlundsåkern åker
Torlarp Saknas /Se Tjärbrännareröset Saknas /Se Kronoboda gård Ångersholme holme
jättesten (ett flyttblock) /Se Tolarp triangelpunkt Kronoboda gård Åsabacken höjd
Torrigh, se Torset by Torpåkern odlad mark Krunebo gård Åsalid höjd
Torset by Tranemad sankmark Krämaregård Saknas Åsarna udde
Torset by & herrg. Trängtamaden odlad mark Kullagård gård Åsen backe
Torset by *Tverråkna f.d gränsmärke Kullarna hmdl Åsängen äng
?Torset by Tärnsjön sjö Kullarna bs Åvekarna ängsmark
Torset by Tärnsjön f.d. sjö Kullarna f.d. t Äckreåkern åker
Torset by Töttjamossen mosse Kullbergstorg lht Älgdjuruddarna uddar
Torset by Ugglekull kulle? Kullen gård Ödemarken betesvall
Torset by Uggleryd terräng Kulleslätt, Lilla t och bs Össlöv sjö sjö
Torset by /Se Ulvaremossen mosse Kulleslätt, Stora t Östantillan åker
Torsedt by *Varneskog skogsparti Kulleslätt gård Östligäng äng
Torset by Vartaviken vik Kupdos f.d. t Östraskift åker
Torset by /Se *Vermehall f.d. gränsmärke Kvarnagården Saknas Östraäng äng
Torset by /Se Westermyhr mosse Kvarnaryden lht Östrebacke åker
Dörarp poststation /Se Vidöstern sjö Kvarnen f.d. lht Östremosse mosse
Torset by /Se Vidöstern sjö Kvänarp Saknas  
Torset by /Se Villekull odlad mark Kvänarp by  
Torset by /Se ?Visevägen Saknas /Se Kvänarp utjord  
Torset by /Se Wårsiön sjö Kvänarp by  
Torsryd, se Torset by *Vårtmossen f.d. mosse Kvänarp by  
Torssridh, se Torset by Vännaryd triangelpunkt Kvänarp by  
Trotteslöv by Värmsjömossen mosse Källberg hmdl  
Trotteslöv by Västra mossen mosse Källbergs, Lilla hmdl  
Trotteslöv by /Se Västra mossen mosse Källeberg lht  
Trotteslöv by Västraryd odlad mark Källeryd hmdl  
Trotteslöv by med ättehög /Se Västäng äng Källsdal f.d. t  
Trotteslöv by /Se Västäng terräng Källsjö gård  
Trotteslöv by Yabacken backe /Se Källsjö by  
Trotteslöv by /Se Åsakärret Saknas /Se Kärragården gård  
Trotteslöv by /Se Åsen ås Kärret f.d. t  
Trotteslöv by /Se Älvkvarnsten jordfast sten /Se Kärret hmdl  
Tudie, se Töttja by Ängabäcken se Bjurebäck by /Se Kärrsholm hmdl  
Tykatorp gd /Se *Ängahall f.d. gränsmärke Lagan järnvägsstat.  
Töttja förr sätesgård, nu by /Se Äpplanäs triangelpunkt Lajebacke f.d. t  
Töttja by Östratorp terräng Lampegården gård  
Töttaja by   Landbogården Saknas  
Töttja by   Landsadamas lht  
Töttja by   Lassabrahamas hmdl  
Töttja by /Se   Lassagård hmdl  
Udden fordom torp /Se   Lassas f.d. t  
Vashult by   Leabäcken hmdl  
?Vashult by   Liden f.d. bs  
?Vashult by   Liensbacken hmdl  
?Veka gård /Se   Liljedal lht  
Veka gd /Se   Liljeviken lht  
Veka lht /Se   Lillagård gård  
Veka gd /Se   Lillagård gård  
Värmaryd by   Lillagård Saknas  
Vännaryd by   Lillestu undantagsställe  
Vännaryd by /Se   Lillhem lht  
Vännaryd by /Se   Lindesberg lht  
Vännaryd by /Se   Lindesberg lht  
Värmsjö by /Se   Lisbetas f.d. bs  
Värmsjö by /Se   Ljungadal t  
Yxkullsund, f.d. Tiaboda hg /Se   Ljungadal, Lilla f.d. bs  
Yxkullesund hg   Ljunganäs t  
Yxkullesund hg /Se   Ljunget bs  
Yxkullsund herrgård /Se   Ljunghem lht  
Yxkullsund hg   Ljungsäter lht  
Yxskullsund herrgd /Se   Ljungvilla lht  
Yxskullsund herregård /Se   Lortebo f.d. bs  
Yxskullsund hg /Se   Lottas f.d. bs  
Yxskullsund gd   Lugnet lht  
Åby by /Se   Lugnet lht  
Åby by med kvarn   Lugnet f.d. t  
?Åby by   Lugnhem lht  
Åby by   Lunden hmdl  
Åby by   Lundsberg lht  
Åby by   Lundsborg lht  
Åby by   Lundsborg lht  
Åby by   Lundsvilla lht  
Åby by   Lyckan hmdl  
Åby by   Lyckhem lht  
?Åby by   Lyckhem lht  
Åby by   Lyckhem, Västra lht  
Åby by   Lydis hmdl  
Åby by   Lydises hmdl  
Åby säteri /Se   Läjet f.d. bs  
Åby by   Lönekulla gård  
Åby by /Se   Lönekulla gård  
Älgdjurastock gårdar /Se   Lönekulla gårdar  
Älgdjurastock by /Se   Lönns f.d. t  
Älgdjurastock gd /Se   Lönsberg lht  
Älgdjurastock gård /Se   Lövenhus lht  
Älgdjursstock by /Se   Majes f.d. bs  
Älgdjurastock gd /Se   Mansnäs gård  
Älgdjurastock by /Se   Mansnäs gård  
Älgdjurastock gd /Se   Mariedal lht  
Älgdjurastock gd   Marielund lht  
Äldjurastock gd /Se   Marielund f.d. t  
Äldjurastock gd /Se   Mellangård gård  
Äpplanäs by   Mellangård hmdl  
»ødisleeff» beb.   Mellangård hmdl  
Öllsjö by /Se   Mellangård gård  
Öllsjö by /Se   Mellangården gård  
?Össlöv by   Mellangården gård  
Össlöv by   Mellenstu hmdl  
Össlöv by   Mossabacken lht  
Öslöf Saknas   Mossen hmdl  
Össlöf by   Mosshult lht  
Össlöv by   Månhem lht  
Össlöv by   Månsabacke bs  
Össlöv by /Se   Månsagård gård  
Össlöv by /Se   Månsagård gård  
Össlöv by /Se   Månstorp lht  
    Nannagård gård  
    Nerstu Saknas  
    Neråsen hmdl  
    Nordhagen f.d. t  
    Norlid hmdl  
    Norragård gård  
    Norragård gård  
    Norragård gård  
    Norragård gård  
    Norragård gård  
    Norragård gård  
    Norragård gård  
    Norragård hmdl  
    Norragård gård  
    Norragård gård  
    Norragård gård  
    Norragården gård  
    Norratorp lht  
    Norratorp lht  
    Norraängar t  
    Norrefåll f.d. bs  
    Norrefåll hmdl  
    Norregård gård  
    Norregård gård  
    Norrhult lht  
    Norrom f.d. bs  
    Norråsen hmdl  
    Norränga t  
    Nybo bs  
    Nybo lht  
    Nybo, Lilla lht  
    Nybo lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget lht  
    Nydala lht  
    Nydala hmdl  
    Nydala f.d. bs  
    Nydala hmdl  
    Nyedal lht  
    Nygård hmdl  
    Nygård lht  
    Nyhem lht  
    Nyhem lht  
    Nyhem lht  
    Näsabacken hmdl  
    Näset hmdl  
    Nästagård gård  
    Nästagård gård  
    Nätebacken t  
    Olofsgård gård  
    Orrkullen Saknas  
    Orrkullen torp  
    Os gård  
    Os gård  
    Osabro f.d. bs  
    Oskarslund lht  
    Oxhagen f.d. t  
    Oxhagen f.d. t  
    Pellas f.d. bs  
    Per Bengtsgård gård  
    Per Erlandsgård gård  
    Per Mårtenssongård Saknas  
    Per Nilsgården gård  
    Per Nilssonsgård Saknas  
    Perstorp f.d. t  
    Pettersdal lht  
    Pigetorpet lht  
    Pigtorp gård  
    Pilagård hmdl  
    Pipelöse f.d. bs  
    Planen f.d. t  
    Planen hmdl  
    Prången hmdl  
    Prången Saknas  
    Prästagården gård  
    Prästagården gård  
    Prästtorp Saknas  
    Prästorp gård  
    Prästorp by  
    Prästorp by  
    Ronhultet hmdl  
    Rosenberg lht  
    Rosenborg lht  
    Rosenlund f.d. bs  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund f.d. bs  
    Rosenlund lht  
    Rulletopp f.d. torp  
    Rumstabro f.d. t  
    Rydala lht  
    Rydaledet f.d. t  
    Västra Ryd torp  
    Rydet lht  
    Rydet torp  
    Rydet f.d. t  
    Rydfållen hmdl  
    Rydfållen bs  
    Rydhemmet bs  
    Rynnen f.d. t  
    Ryttaretorpet f.d. G.T.  
    Råsabacken hmdl  
    Råsled hmdl  
    Råslund lht  
    Rävabacken f.d. bs  
    Röhögen hmdl  
    Rörkullen f.d. bs  
    Salomonstorp lht  
    Sandvik hmdl  
    Sandvik gård  
    Saragretes f.d. t  
    Sardatrådan åker  
    Scheldas hmdl  
    Simlarna lht  
    Sjöaryd t  
    Sjöatorp gård  
    Sjöbo t  
    Sjöbo torp  
    Sjöbo, Lilla f.d. t  
    Sjöbo, Stora t  
    Sjöbygget f.d. t  
    Sjössliden hmdl  
    Sjötorp Saknas  
    Sjötorp gård  
    Sjöudden lht  
    Sjöviken lht  
    Skattagården gård  
    Skattagården gård  
    Skattagården gård  
    Skattagården gård  
    Skogatorp hmdl  
    Skogavaktarns f.d. t  
    Skogen torp  
    Skogens f.d. t  
    Skoghem lht  
    Skogsfors lht  
    Skogshult t  
    Skogshyddan hmdl  
    Skogslund lht  
    Slätten bs  
    Smeadommat hmdl  
    Smeanäs hmdl  
    Smedens hmdl  
    Smetting(s) hmdl  
    Snällstines f.d. bs  
    Solaberg hmdl  
    Solaberg Saknas  
    Solgärde lht  
    Solhäll lht  
    Solvik lht  
    Spetsas f.d. t  
    Stampebacken hmdl  
    Stampen lht  
    Stenadal f.d. bs  
    Stnesabo f.d. bs  
    Stensberg f.d. bs  
    Stensholm bs  
    Stjärneryd lht  
    Stolpaholm utskift  
    Storagård gård  
    Storagård Saknas  
    Storagård gård  
    Strömmaryden torp  
    Strömsdal lht  
    Strömsvik lht  
    Stålsborg hmdl  
    Stäckinge gård  
    Stäckinge gård  
    Sumpen f.d. t  
    Sumpen hmdl  
    Sunagård gård  
    Sunnanlid lht  
    Svedjan t  
    Svensgård gård  
    Svensgård gård  
    Svenslund lht  
    Svenslund f.d. t  
    Svenstorp f.d. hmdl  
    Svenstorp f.d. t  
    Svenstorp, Lilla t  
    Svenstorp, Stora t  
    Sväntas f.d. torp  
    Svärdas f.d. t  
    Sågbacken lht  
    Säteriet gård  
    Södergård Saknas  
    Södergård gård  
    Söderskift hmdl  
    Södertorp lht  
    Södragård gård  
    Södragård gård  
    Södragård gård  
    Södragård gård  
    Södragård gård  
    Södragård gård  
    Södragård gård  
    Södragård gård  
    Södragård gård  
    Södragården gård  
    Södragården gård  
    Södragården gård  
    Södragården gård  
    Södragärde bs  
    Södraled hmdl  
    Södratorp lht  
    Södratorp hmdl  
    Södratorp hmdl  
    Södratorp lht  
    Södratorp hmdl  
    Södratorp f.d. t  
    Södratorp f.d. bs  
    Södratorp hmdl  
    Södrelund f.d. t  
    Södrelund f.d. t  
    Södrelund lht  
    Södrenäs lht  
    Sörby hmdl  
    Sörstu hmdl  
    Sörstu f.d. hmdl  
    Tallbacken lht  
    Tallåsen hmdl  
    Tiaboda gård  
    Tomtebo lht  
    Tomteboda lht  
    Torg Saknas  
    Torg by  
    Torg, Norra gård  
    Torg Norregård Saknas  
    Torg Södergård Saknas  
    Torg, Södra gård  
    Torg gård  
    Torg el. Toget by  
    Torgalund, Södra lht  
    Torgslund, Västra lht  
    Torgalund, Östra lht  
    Torget Saknas  
    Torkelshult gård  
    Torkelshult by  
    Torlarp by  
    Torlarp gårdar  
    Torlarp by  
    Torpet hmdl  
    Torpet hmdl  
    Torsborg lht  
    Torset Nilssonsgård Saknas  
    Torset gårdar  
    Torset by  
    Torset by  
    Torsetgård gård  
    Torset Torp gård  
    Torsholm lht  
    Torsholm lht  
    Torslund lht  
    Tranebro hmdl  
    Tratteslöv by  
    Triangeln lht  
    Trotteslöv traktnamn  
    Trotteslöv gårdar  
    Trotteslöv by  
    Trotteslöv gård  
    Trotteslöv by  
    Tryggarp hmdl  
    Trädan f.d. bs  
    Trädan lht  
    Tuvan lht  
    Tykatorp gård  
    Tykatorp gårdar  
    Tykatorp gårdar  
    Tångabacken hmdl  
    Töttja Saknas  
    Töttja gård  
    Töttja gårdar  
    Udden f.d. t  
    Udden f.d. hmdl  
    Uggelryd hmdl  
    Ulriksdal lht  
    Ulriksdal, Västra lht  
    Varuhem f.d. bs  
    Vashult gård  
    Vashult gård  
    Vashult by  
    Vassas f.d. t  
    Veka gård  
    Veka gård  
    Vieberg hmdl  
    Vieberg torp  
    Vilhelmshem lht  
    Vilhehuslund lht  
    Vittaryd järnvägstation  
    Vägaholm lht  
    Vägaholm lht  
    Vägaholm lht  
    Vännaryd by  
    Vännaryd gårdar  
    Vännaryd by  
    Vännhem lht  
    Värmsjö by  
    Värmsjö gårdar  
    Värmsjö by  
    Värneras f.d. t  
    Västradal f.d. t  
    Västragård gård  
    Västragård hmdl  
    Västragård gård  
    Västragården Saknas  
    Västraskog lht  
    Västratorp lht  
    Västratorp t  
    Yxskullssund Saknas  
    Yxkullsund gård  
    Yxkullssund gård  
    Yxkullsund gård  
    Yxkullsund gård  
    Åbrotorpet lht  
    Åby by  
    Åby gård  
    Åby gårdar  
    Åby Bengtsgård Saknas  
    Åbybenkvarn benmjölsfabrik  
    Åbyfors hmdl  
    Åbyfors, Nedre lht  
    Åbyfors, Stora lht  
    Åbylund lht  
    Åbyström lht  
    Åbysåg f.d. sågverk  
    Ågården gård  
    Åhult hmdl  
    Åkerlund f.d. bs  
    Åkerslund lht  
    Åkroken hmdl  
    Åldersro lht  
    Åsatorpet t  
    Åsen hmdl  
    Åttingen hmdl  
    Åvik lht  
    Älgdjurastocka gård  
    Elgdjurastock gård  
    Älgebacken hmdl  
    Älghammar hmdl  
    Elghammar gård  
    Elghammar gård  
    Älmeliden lht  
    Älvastocka gård  
    Ändan f.d. bs  
    Ängabacken lht  
    Ängahult f.d. t  
    Ängalund lht  
    Änganäs lht  
    Äpplanäs by  
    Äpplanäs gårdar  
    Äpplanästorp hmdl  
    Ödegården gård  
    Öllsjö gård  
    Ölsjö gårdar  
    Öslöv gårdar  
    Össlöv by  
    Östragård hmdl  
    Östragård gård  
    Östragärde hmdl  
    Östraryd lht  
    Östratorp lht  
    Östratorp lht  
    Östratorp f.d. t  
    Östratorp lht  
    Östratorp hmdl  
    Östraängar hmdl  
    Östrebacke lht  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.