ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kvenneberga socken : Allbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 33 Bebyggelsenamn : 135 Naturnamn : 10
Sagesmän förteckning Bräkentorpasjön sjö Kvenneberga sn Bräkentorpasjön sjö
Kvenneberga sn Djupabäcken bäck Kvenneberga sn Hörtrå å
Kvenneberga sn *Dragshultakvarn f.d. kvarn Kvenneberga sn Mellansjön sjö, stundom uttorkad
Kvenneberga sn Dragsiön f.d. sjö Andersgård bebyggelse Skölstad mader sank mark
Kvennaberga sn sn Grönadal terräng Backen lht Stenshultasjön sjö (delvis tappad)
Kvenneberga sn Holmamossen mosse Backhemmet avs. Storån å
Kvenneberga sn Karlstorp sankmark Benesonsgård = 1 Uråsa bebyggelse Tora sjö sjö
Qvenneberga sn Klintstorpet betesmark Bengtsgård bebyggelse Torasjön sjö
Qvenneberga sn Krusafällan odlad mark Bergåkra, Lilla t. Åeke mader sank mark
Kvenneberga sn Kvenneberga bro bro Bergåkra, Stora torp Östersjön sjö
Kvenneberga sn *Lillesjön f.d. sjö Björkelund bs. (nedriven)  
Kvenneberga sn Möllekullen kulle Björkelund lht  
Kvenneberga sn Norramad odlad mark Bragdas torp  
Kvenneberga sn Skaddeån å Bräkentorp by  
Kvenneberga socken *Stenshultakvarn f.d. kvarn Bräkentorp gård  
Kvenneberga sn Stenshultakvarn kvarn Dalen lht  
Kvenneberga sn Stenshultakvarn kvarn Dammseryd Saknas  
Kvenneberga sn Stenshultakvarn odlad mark Damseryd gård  
Kvenneberga sn Stenshultasjön f.d. sjö Damseryd gård  
Kvenneberga sn /Se Stenshultasjön sjö Dragshult gård  
Kvenneberga sn /Se *Stenshultsjön sjö Dragshult gård  
Kvenneberga sn /Se Stenshult siön sjö Eksfors lht  
Kvenneberga gd och sn /Se Storängen odlad mark Elofsberg bs. (nedriven)  
Kvenneberga sn /Se Södra hagen odlad mark Elofsbäck bs. (nedriven)  
Kvenneberga sn /Se Tvärån å Elofslund avs. (indragen)  
Kvenneberga sn /Se Täppet odlad mark Elofstorp by  
Kvenneberga sn /Se Tvärån å /Se Elofstorp by  
Kvenneberga sn /Se Uråsa triangelpunkt Erlandsgård bebyggelse  
*Bosgården förr gård Västerås sankmark Esperyd gd  
Bosgården förr gård Västra fällan odlad mark Exhult by  
Bräkentorp gdr /Se Öarna terräng Fridhem hmd  
Ekshult by /Se Örsberg berg Fällan, Västra bs.  
Elofstorp by Österås sankmark Fällan, Västra t. (öde)  
Elofstorp by   Germundagård gård  
Elofstorp by /Se   Germundsgård bebyggelse  
Elofstorp by /Se   Grönadal t. (öde)  
Exhult Saknas   Hälleberg t. (öde)  
Exhult by   Hönetorp by  
Exhult by   Hönetorp gård  
Exhult gd   Ingelstad fordom avs.  
Exhult gd   Jonsberg t. (öde)  
Exhult by   Jonsgård gård  
Exhult by /Se   Jonsgård bebyggelse  
Exhult gd /Se   Jonslund bs. (öde)  
*Julagården komministerbost.   Jularegård bebyggelse  
Kvenneberga beb.   Jularegård gård  
Kvenneberga gård   Jönsagård bebyggelse  
Skölstad by   Karlslund lht  
Skölstad(?) Saknas   Karlstorp t.  
Skjölstad by   Klasarna torp  
Skölstad by   Klasarna t. (öde)  
Skölstad by   Klinten gård  
Sköldstad by   Krusafällan t. (öde)  
Skölstad by   Krusafällan hmd  
Sköldstad by   Kvarntorpet t. (öde)  
Sköldstad by   Kvenneberga Saknas  
Skölstad by   Kvenneberga gård  
Sköldstad by   Källeboda t.  
Skölstad by   Laggeboda t. (öde)  
Skölstad by   Lillagård lht  
Skölstad by /Se   Lindsberg lht  
Sköldstad by /Se   Lugnet bs.  
Sköldstad by /Se   Lundatorpet t. (öde)  
Sköldstad by /Se   Lundkvistas torp  
Skölstad by /Se   Lövfällan t. (öde)  
Stenshult gd /Se   Mellangård bebyggelse  
*Storegården förr gård   Muskov t. (öde)  
*Traningehwltt ödejord   Myrekullen f.d. hmd  
*Traningehult förr gård   Möllekullen torp  
Traningehult försv. bebyggelse /Se   Norramad lht  
Uråsa by   Norregård = 2 Elofstorp bebyggelse  
Uråsa by   Norregård bebyggelse  
Uråsa by   Norregård bebyggelse  
Uråsa by   Norregård bebyggelse  
Uråsa by   Norregård gård  
Uråsa by   Nybygget lht  
Uråsa by   Nybygget bs. (nedriven)  
Uråsa by   Nyhem lht  
Uråsa by   Näset torp  
Uråsa by   Nästagård bebyggelse  
Uråsa by   Odlingen hmd  
Uråsa by   Olofstorp t. (öde)  
Uråsa by   Peter Snyggs torp  
Uråsa by /Se   Planen torp  
Uråsa by   Ryttaretorpet t. (öde)  
Äsperyd gdr   Rättaregård bebyggelse  
Äsperyd by /Se   Sjöanäs hmd  
    Skattegård bebyggelse  
    Skölsborg lht  
    Skölstad by  
    Skölstad by  
    Skölstad Jons gård gård  
    Skölstad Jularegården gård  
    Skölstad Norregård gård  
    Skölstad Södregård gård  
    Skölstadtorp lht  
    Sofiedal t.  
    Stenberget bs. (nedriven)  
    Stenshult by  
    Stenshult gård  
    Stenshulta kvarn lägenhet  
    Stenshulta kvarn lht  
    Stenshulta såg lht  
    Södratorp lht  
    Södrefåll bs. (öde)  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård gård  
    Torp bebyggelse  
    Torp, Norra lht  
    Torp, Norra t. (öde)  
    Tångagård gård  
    Tångagård bebyggelse  
    Uråsa by  
    Uråsa by  
    Vilan bs  
    Västerås torp  
    Västerås t. (öde)  
    Yahagen bebyggelse  
    Åboda bs.  
    Åboda t. (öde)  
    Åeke gård  
    Åkesgård gård  
    Åkergård bebyggelse  
    Äsperyd gd  
    Äsperyd gård  
    Öarna torp  
    Öarna lht  
    Öjahagen gård  
    Öjahagen gård  
    Ön, Lilla t. (öde)  
    Ön, Lilla torp  
    Österås torp  
    Österås t. (öde)  
    Östregård = 5 Elofstorp bebyggelse  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.