ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hjortsberga socken : Allbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 108 Naturnamn : 279 Bebyggelsenamn : 350 Naturnamn : 35
Hjortsberga sn Alkärrsgölen göl Hjortsberga och Kvenneberga församling Bockö ö
Hjortsberga sn Alströms berg berg Hjortsberga sn Saknas Borrasjön sjö
Hjortsberga sn Alströms berg berg Hjortsberga sn Brändeå vattendrag
Hjortsberga sn Anäng ängsmark Hjortsberga sn Djupa vittne djup del av Sjöatorpsjön
Hjortsberga socken Anäng terräng Hjortsberga by, sn Drängagråten markstycke
Hjortsberga sn Baggagöl göl Adamstorp lht (nedriven) Haramossen mosse
Hjortsberga sn Baggagöl göl Alebron t. (öde) Hultanäs myr sank mark
Hjortsberga sn Bergsdammens kvarn kvarn Alebron hmd Hökasjön sjö
Hjortsberga sn Bergsdammen kvarn Allmsro lht Hörtrå å
Hjortsberga sn *Bjursängsmaden mad? /Se Annielund lht Jonasahacket åkerbit
Hjortsberga sn Björkelund terräng Aplagården hmd Kalvudden udde
Hjortsberga socken /Se Björkelund skogsparti Aplagård bebyggelse Kroarlyckan markstycke
Hjortsberga sn Bockö ö Asmundsgård bebyggelse Kvarnudden udde
Hjortsberga sn Bockö ö Aspelund lht Kyrkelyckan markstycke
Hjortsberga sn Bockö ö Aspelund lht Lillehagen markstycke
Hjortsberga sn /Se Borrasjön sjö Baggakull bs (nedriven) Mosjön sjö
Hjortsberga sn /Se Borrasjön sjö Berghem lht Nabbudden udde
Hjortsberga by o. sn /Se Brobacken backe Bergsdammen kvarn Pigelipen markstycke
Hjortsberga sn /Se Brunnsmyren myr Bergslund boställe Rungen sjö
Hjortsberga sn Brunnsmyren myr Bergsnäs bs Sibbastusmossen mosse
Hjortsberga sn /Se Brånåsen ås Björkelund hmd Sjöatorpa maderna sank mark
Brändekvarn gård Brändekvarn kvarn Björkelund t. (öde) Sjöatorpasjön sjö
Brände kvarn lht Brändekvarn kvarn Björkelund bs Skaddeån avlopp
Brändeqvarn g Brändekvarn kvarn och by Björkelund t. Skittnevik vik
Brändekvarn gård /Se Brännåsen ås Björkemon t. (öde) Skogsträdan markstycke
Brändekvarn gd med kvarn Byaroen äng /Se Björkenäs t. (öde) Södrebäck bäck
Exhult by /Se Byaronsåker förr åker /Se Björkhaga lht Södre udden udde
Ekshult by /Se Bygget ängsmark Brobacken torp Tjurken sjö
Exhult gd /Se Djupbäcken bäck Brobacken t (öde) Transjö gärde odlad mark
Esperyd Saknas /Se Dopparkällan källa Brorsgård hmd Transjön Saknas
Forsa hg Dopparkällan källa Brorsgård bebyggelse Transjö sten runsten
Forsa by Eknabergen berg Brunshult by Värmeskogen skog
Forsa herrgd. Ekåsen ås Brunshult gård Åsabacken höjd
Forssa herrgård /Se Ekåsen ås Brunnstorp Saknas Älganässjön sjö
Forsa gård /Se Exhultsmyren myr Brunnstorp torp Älganässjön sjö
Forsa by /Se Fereltabäcken bäck Brunstorp gård  
Forsdala fordom utgård /Se Fereltabäcken bäck Brände gård  
Gamlegård gård /Se Forsa triangelpunkt Brände kvarn lht  
Garphult by /Se Freden betesmark Brände kvarn lht  
Geramon by /Se Freden betesmark, f.d. åker Brände, Lilla t  
Geramon gd /Se Fällan terräng Bygget bs (nedriven)  
Gravanäs by Fällan terräng Bäck, Södra kvarn o. såg  
Gravanäs by Gammeläng odlad mark Bäck, Västra lht (nedriven)  
Gravanäs by *Gjölsjö myr mosse /Se Bäck, Västra kvarn  
Grafvanäs by *Gjölsjö myr mosse /Se Dalbogård bebyggelse  
Gravanäs gam. sätesgård /Se Gravanäsudden udde Dalbo Knektatorp torp  
Gravanäs gd /Se Gravanäsviken vik Dalbons gård  
Gravanäs by /Se Grönadal odlad mark Djuragård bebyggelse  
Gravanäs by /Se Grönadal åkrar Djuratorp t (öde)  
Gölsjö gd Gölen göl Eken t (öde)  
Gjöllsjö by Gölen göl Ekholmen lht  
Gölsjö förr ödetorp nu gård /Se *Gölsjökvarn kvarn Ekåsen t  
Hiet tp /Se *Gölsjö kvarn f.d. kvarn Exhult, Norra by  
Hult (?) by *Gölsjökvarn kvarn Exhult, Södra by  
Hultanäs by *Gölsjö kvarn kvarn Exhult by  
Kronogården gård /Se Gölsjömossen mosse Fileboda t  
Kuleryd gd Gölsjömossen mosse Flinkens torp  
Kuleryd hg Gölsjöviken vik Flinkenstorp t (öde)  
Kuleryd by /Se Gölsjöviken vik Forsa Saknas  
Kuleryd by /Se Hagalund odlad mark och betesmark Forsa by  
Linneryd gd Hisingsberg betesmark Forsa by  
Linneryd by Hisingsberg terräng Forsa Djuragård Saknas  
Linneryd by /Se Hiviken vik Forsa Gamlegård Saknas  
Linneryd by /Se Hiviken vik Forsa Kronogård Saknas  
Linneryd by /Se Hjortsdal betesmark Forsa Norregård Saknas  
Linneryd by /Se Hjälmsmaden odlad mark Forsa säteri f.d. gård  
Lyngsåsa by /Se Holmamossen mosse Forsa Södregård Saknas  
?Lyngsåsa by Holmen betesmark Forsa Toragård Saknas  
Lyngsåsa herrgård /Se Hult triangelpunkt Forsa Östregård Saknas  
Lyngsås by Hultakvarn kvarn Forsdala by  
Lyngsåsa by /Se Hultakvarn kvarn Forsdala hmd  
Mo by Hultakvarn kvarn Forsdala bebyggelse  
Mo by Håremyr myr Fredrikshall t (öde)  
Mo fordom sätesgård nu by /Se Håremyr myr Fridhem lht  
Mo förr sätesgård, nu by Hästakärret kärr Fridhem lht  
Mo gdr Högebacken backe Fridhem lht  
Mo gdr /Se Höjmosse mosse Fridhem lht  
Rönningeryd by /Se Höjmosse mosse Furukullen t (öde)  
Sjuhult by /Se Hökabro bro /Se Furumon t (öde)  
Sjuhult by /Se Hökabro bro /Se Furutorpet t (öde)  
Sjuhult by /Se Hökahall Saknas /Se Fållen lht  
Sjuhult by /Se Hökahall gränsmärke /Se Fällan t (öde)  
Sjöatorp by /Se Hökamossen odlad mark Gamlegård bebyggelse  
Sjöatorp by /Se Hökasjö, Västra sjö Garphult gård  
Sållareboda gdr /Se Hökasjö, Västra sjö Garphult gård  
Toragård gård /Se Hökasjö, Västra sjö Geramon by  
Transjö by Hökasjö, Västra sjö Geramon gård  
Transjö by Hökasjö, Västra sjö Grantorpet t (öde)  
Transjö by Hökasjö, Västra sjö Gravanäs by  
Transjö by Hökasjö, Östra sjö Gravanäs gård  
Transjö by /Se Hökasjö, Östra sjö Grindstugan lht  
Transjö by /Se Hökasjö, Östra sjö Grönadal t  
Transjö by Hökasjö, Östra sjö Grönelid bs  
Transjö by Hökasjö, Östra sjö Guldfångarör f.d. t  
Transjö by Hökasjö, Östra sjö Gårdala hmd  
Transjö by Hökasjön sjö Gästgiveriet f.d. hmd  
Transjö by Hökasjön sjö Gölaboda t (öde)  
Transjö by Hökås triangelpunkt Göljaryd t (öde)  
Transjö by Hökås triangelpunkt Gölsjö by  
Transjö by Hökås triangelpunkt Gölsjö gård  
Transjö by /Se *Hökås bro förr bro Hagalund torp  
Transjö by /Se Ingeborgskvarn kvarn Hagalund lht  
Åreda gd /Se *Ingeborgs kvarn f.d. kvarn Hagalund lht  
Åreda gd /Se Ingeborgskvarn kvarn Hagatorp t (öde)  
Älganäs by /Se Ingeborgskvarn kvarn Hagen gårdsnamn  
Älganäs by /Se Jonsboda odlad mark Hagetorp t. (öde)  
Älganäs by /Se Jonsboda åkrar Hakafors lht  
Älganäs by /Se Järnbogöl göl Hakagård gård  
  Kalvudden udde Hakagård bebyggelse  
  Kampans källa källa Hakatorp t (öde)  
  Karins sten sten Hallatorp t (öde)  
  Karsans betesmark Heddeberg t (öde)  
  Katteroen äng /Se Hiet t (öde)  
  Klintas ängsmark Hiet, Lilla t (öde)  
  Knektatorpet ängsmark Hisingsberg f.d. hmd  
  Knektatorpet åkrar o. betesmarker Hjortsberga by  
  Knäppopp betesmark Hjortsdal lht  
  Kuleryd triangelpunkt Holmen t (öde)  
  Kuleryd triangelpunkt Hult by  
  Kullarna kullar Hult, Norra by  
  Kvarnaoset vik Hult, Södra by  
  Kyrkemyr myr Hult by  
  Kyrkemyr myr Hultakvarn kvarn  
  Kyrkemyr myr Hultakvarn kvarn  
  Kyrkemyr terräng Hultanäs by  
  Kyrkgölen göl Hultanäs gård  
  Källaretorp terräng Hultanäs, Lilla by  
  Kämpanisses håla håla? Hultasåg såg  
  Kämpanisses håla grotta? Hyltan t  
  Lat-Johannes terräng Hyltan t (öde)  
  Lat-Johannes terräng Hårestorp by  
  Lidhult hult Hårestorp gård  
  Lilla hökasiön sjö Hälsingdal t (öde)  
  Lillemannens terräng Hästhagen t (öde)  
  Lindarens quarn kvarn Högaborg lht  
  Linderedquarn kvarn Hökås gård  
  *Linneryds kvarn f.d. kvarn Hökås by  
  Linneryds kvarn kvarn Ingeborgs kvarn Saknas  
  *Linneryds kvarn kvarn Ingeborgs kvarn kvarn  
  Ljungaboda odlad mark Intaket by  
  Ljungaboda terräng Jonsboda t (öde)  
  Losviken vik Jotsdal lht  
  Långa mossen odlad mark Karlsbo bs (nedriven)  
  Långö ö Karlsboda t (öde)  
  Långö ö Karlsborg lht  
  Lökakärret odlad mark Karlstorp torp  
  Lönas ängsmark Karlstorp t  
  Lönas åkrar Karsans t (öde)  
  Maden odlad mark Karsanstorp t (öde)  
  Madhagen terräng Klockaretorpet t (öde)  
  Masse odlad mark Knutsborg t (öde)  
  Moasjön sjö Knölen torp  
  Mossen mosse Kronogård bebyggelse  
  Mossen mosse Krusafällan torp  
  Myrarås sankmark Krusatorp bs (nedriven)  
  Myrarås terräng Kulerud by  
  Myren myr Kuleryd gård  
  Mölleberg berg Kvintabo bs (nedriven)  
  Nabbaskogen skog Kvintås, Lilla by  
  Norreskog skog Kvintås, Stora by  
  Norrhult odlad mark Kvintås by  
  *Norrhults kvarn f.d. kvarn Källaretorpet t  
  Nyalund terräng Källstugan t (öde)  
  Nyalund terräng Ladbacken torp  
  Nygårdsviken vik Ledebro t (öde)  
  Odlemyr myr Lidhult lht  
  Odlemyr myr Liljedal t (öde)  
  Olas mosse mosse Lillebo lht  
  Olas mosse odlad mark Lillegård bebyggelse  
  Ormakällan källa Lindeshult lht  
  Orrakullen kulle Lindsberg bs  
  Oset vik Linneryd by  
  Pellaberget berg Linneryd gård  
  Planen terräng Linnerydfall torp  
  Planen terräng Ljungaboda t  
  Prästmaden odlad mark Lofthall t (öde)  
  Pungen terräng Lugnet lht  
  Resesten sten och fornlämning Lugnet t (öde)  
  Risåkra betesmark Lugnet lht  
  Romskärret odlad mark Lunden t (öde)  
  Rungen äldre namn på sjö /Se Lunnatorpet t (öde)  
  Rungen Lacus sjö Lyngsåsa by  
  Rungen sjö Lyngsåsa gård  
  Rungen sjö Lyngsåsa by  
  Rungen sjö Lyngsåsa skola Saknas  
  Rungen Lacus sjö Löjemaden bs  
  Rungen Lacus sjö Mariefred t (öde)  
  Rungen siöö, se Tjurken sjö Mellanbäcks kvarn kvarn  
  Ryen terräng Mo Saknas  
  Ryen skogsmark Mo Saknas  
  *Ryggehall gränsmärke Mo by  
  Rångemyr odlad mark Mo by  
  Rönnebäcken bäck Mo Madodling, se Mo Saknas  
  Rösslen odlad mark Mostorp lht  
  Rösslen åker Motorp, se Mo Saknas  
  Rösslet odlad mark Myrarås t (öde)  
  Sandvikaviken vik Målarebo t (öde)  
  Sandviksudde udde Målarebo, Lilla bs (nedriven)  
  Sibbastuga terräng Nabben bs (nedriven)  
  Sibbastumossen mosse Norberg = 2 Transjö gård  
  Sjuhultasjön sjö Norberg bebyggelse  
  Sjuhultasjön sjö Norratorp t (öde)  
  Sjultas ängsmark Norratorp lht  
  Sjöatorpasjön sjö Norrefåll t  
  Sjötorpasjön sjö Norregård bebyggelse  
  Sjöblomshagen terräng Norregård bebyggelse  
  Sjöfällaudden udde Norregård bebyggelse  
  Sjöfällaudden udde Nyalund lht  
  Sjötorpet terräng Nyatorp t (öde)  
  Sjöättebacken backe Nyatorp t (öde)  
  *Skadde=Maden äng Nyatorp t (öde)  
  Skaddemaden odlad mark Nybygget t (öde)  
  Skaddeån å Nybygget t (öde)  
  Skedamakarudden udde Nybygget t  
  Sketlabacken backe Nybygget lht  
  Skitnevik vik Nybygget t (öde)  
  Skäppetorpet terräng Nybygget lht  
  Skäppetorpet terräng Nybygget lht  
  Slottet odlad mark Nydala bs  
  Slättatorp odlad mark Nydala t (öde)  
  Slättmon betesmark Nydala lht  
  Stavragöl göl Nyäng t  
  Stavrakärret odlad mark Olofsborg lht  
  Stenkullen betesmark Olsatorp t (öde)  
  Stenmon odlad mark Perstorp t (öde)  
  Stenmon åker Petersborg lht  
  Stockholm betesmark Planen torp  
  Stora hokasiön sjö Planen torp  
  Sventakärr odlad mark Planen t  
  Sävesmad odlad mark Postgården gård  
  Södratorp terräng Postgård bebyggelse  
  Södratorp terräng Prästgården bebyggelse  
  Sörfällemossen odlad mark Remmatorp t  
  *Sörhults kvarn f.d. kvarn Risåkra torp  
  *Sörhultkvarn kvarn Risåkra t (öde)  
  *Sörhults kvarn kvarn Rosenholm lht  
  Tjurakärrsbacken backe Ryamon by  
  Tjurakärrsbacken terräng Ryamon gård  
  Tjurken sjö Råsen t  
  Tjurken sjö Råsen, Norra lht  
  Tjurken sjö Rönningeryd by  
  Tjurken sjö Rönningeryd gård  
  Tjurken sjö Sandbäcken lht  
  Tjurken sjö Sandbäcken t (öde)  
  Tjurken sjö Sandliden bs (nedriven)  
  Tjurken sjö Sandvik gård  
  Tjurken sjö Simonstorp t (öde)  
  Tjurken sjö Sjuhult by  
  Tjurken sjö /Se Sjuhult gård  
  Tomtekällan källa Sjöalund lht  
  Torpaskogen skog Sjöanäs lht  
  Torpaskogen skogsmark Sjöatorp by  
  Tranan odlad mark Sjöatorp by  
  Transjön sjö Sjöbacken t (öde)  
  Transjön sjö Sjöbacken t (öde)  
  Tråkebo odlad mark Sjöbo t  
  Tråkebo terräng Sjöholmen bs (nedriven)  
  Trälander terräng Sjötorpet t  
  Trälander terräng Sjövik lht  
  Träskomakarens ängsmark Skogslund lht  
  Träskomakarens terräng Skäppetorpet t  
  Videbäcken odlad mark Skäppetorpet, Lilla t  
  Videbäcken bäck Skärvsmon lht  
  Vret triangelpunkt Sköttlabacken torp  
  Vrån odlad mark Slottet torp  
  Västersjön del av Sjöatorpasjön Slottet t (öde)  
  Ånnamossen mosse Slättatorp t (öde)  
  Åsabacken triangelpunkt Slättemon lht  
  Åsabacken triangelpunkt Slättemon, Norra t (öde)  
  Älganäsaviken vik Slättemon, Södra t  
  Älganäsaviken vik Solbacken lht  
  Älganässjön sjö Stavens t (öde)  
  Älganässjön sjö Stenakvarn bs (nedriven)  
  Älganässjön sjö Stenakvarn t (öde)  
  älgasiön sjö Stenberget bs (nedriven)  
  Älvådrakällan källa Stendalen lht  
  Älvådrakällan källa Stenkullen torp  
  Ängagärdet odlad mark Stenkullen t (öde)  
  Ängagärdet gärde Stenmon bs  
    Stenslund lht  
    Stom bebyggelse  
    Stommagård gård  
    Stora kvarn lht  
    Storegård bebyggelse  
    Strömsberg lht  
    Stutaboda t (öde)  
    Svensgård gård  
    Svensgård bebyggelse  
    Svenstorp bs  
    Svenstorp t (öde)  
    Sållareboda by  
    Sållareboda gård  
    Södergård gård  
    Södratorp lht  
    Södratorp t (öde)  
    Södregård gård  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregården gård  
    Söratorp t (öde)  
    Tomtebo lht  
    Toragård gård  
    Toragård bebyggelse  
    Toragård bebyggelse  
    Torp, Norra t (öde)  
    Torp, Östra t (öde)  
    Tranan t (öde)  
    Transjö by  
    Transjö Svensgård gård  
    Transjö Södergård gård  
    Transjö Toragård gård  
    Trappamo t (öde)  
    Trelleborg bs (nedriven)  
    Tråkeboda t (öde)  
    Udden bs (nedriven)  
    Uratorp t (öde)  
    Uradal t (öde)  
    Valgrenstorp t (öde)  
    Videbäcken t (öde)  
    Viktoria lht  
    Vilan lht  
    Vret by  
    Vret by  
    Vretstorp lht  
    Vrån torp  
    Vrån bs  
    Väktaretorpet torp  
    Väktaretorpet t  
    Vänneboda t (öde)  
    Västregård gård  
    Västregård bebyggelse  
    Västregård bebyggelse  
    Västregården f.d. hmd  
    Åbo t (öde)  
    Åmans torp  
    Åreda gård  
    Åreda gård  
    Älganäs by  
    Änganäs kvarn kvarn  
    Änganästorp såg  
    Älganäs gård  
    Älvgården lht  
    Östratorp t (öde)  
    Östregård bebyggelse  
    Östregård bebyggelse  
    Östregården f.d. hmd  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.