ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lekaryds socken : Allbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 118 Naturnamn : 140 Bebyggelsenamn : 239 Naturnamn : 71
Lekaryd socken Aspö ö Lekaryd sn Aspö ö
Lekeryd sn Billaträdan terräng Lekaryd sn Blåbärsbacke antagl. gravfält
Lekaryd sn Blackskårv ö Lekaryd sn Blåbärskull antagl. gravfält
Lekaryd sn Borgamossen mosse Lekaryd sn Brobackarna gravfält
Lekaryd sn *Bosbacken minnesmärke Lekaryd sn och by Bylundsröret stenrör
Lekaryd sn *Bremmensås berg Annelund lht Bylunden lund
Lekaryd sn *Bremmessås berg Arnanäs hmd Dagralund stenrör
Lekaryd sn Brådödsheden, se Bråvalla hed Saknas Axelsstuga t. (rivet) Dansjö gata väg
Lekaryd sn Bråvalla hed eller Brädödsheden Saknas Baggagården Saknas Dansjön sjö
Lekaryd sn Bylundaröret fornlämning Baggagården gård Dansjön sjö
Lekaryd sn Dagralund stenrör /Se Baggestorp t. (rivet) Dansjö-sjön sjö
Lekaryd socken Dansjön sjö Berget lht Drakaröret stenrör
Lekaryd sn Dansjön sjö Bergholmen bs. Furen sjö
Lekaryd sn Dansjö sjö /Se Bergsnäs hmd Furen sjö
Lekaryd sn Dansjön sjö Betania jordområde Gräbbebacken antagl. kullar
Lekaryd sn Dansjön sjö Björkbacka lht Grännaforsadalen dalgång
Lekaryd sn Dansjön sjö /Se Björkehill avs. Grännaforsaån å
Lekaryd sn Dansjön sjö /Se Björkelund lht Gåvetorpsvägen väg
Lekeryd sn Dansjön sjö /Se Björkholmen lht Hanaslövsberget höjd
Lekeryd sn Djupabäcken bäck Björnstorp t. Hanåsen höjder
Lekaryd sn Dunshed hed /Se Bockaboda gård Hobergsbacken backe
Lekaryd sn /Se Furen sjö Boksboda lht Humlarydsviken vik
Lekaryd sn /Se Furen sjö Borgamossen avs. Härlövsjön sjö
Lekaryd sn /Se Furen sjö Buskahult bs. Högö ö
Lekaryd by och sn /Se Furen sjö Bäcka, Västra bs. (riven) Iskällarevägen väg
Lekaryd by och sn /Se Furen sjö Börjesgård gård Jungfruviken vik
Lekaryd sn /Se Gemlaviken vik Börjestorp lht Kronobergsheden exercisplats
Lekaryd sn /Se gimma siön sjö Dalhem lht Kronobergs hed f.d. excercisplats
Lekaryd sn /Se *Gissors hög minnesmärke Dansjö by Kronobergs hed exercispl.
Lekaryd sn /Se *Gjölen f.d. sjö Dansjö by Kronobergs hed exercispl.
Lekaryd sn *Gräbbebacken backe Dansjöholm hmd Kronobergshed f.d. exercished
Lekaryd sn /Se Gräbbebacken kulle /Se Djursgård gård Kronobergshed exercisplats
Lekaryd socken /Se Grebbebacken Saknas /Se Djursgård hmd Kronobergshed exercisplats
*Backaboda Saknas *Grännaforsa kvarnar f.d. kvarnar Ekeholm hmd Kråkedammen Saknas
Dansjön sjö *Gräntslebacken minnesmärke Ekelund, Norra hmd Kråkelyckebacken antagl. kullar
Dansjö by Gröna mad sankmark Ekelund, Södra hmd Kråkenäbben Saknas
Dansjö by *Hakebacken minnesmärke Fridhem lht Kunga rör stenrör
Dansjö by Hanaslövsberget berg Fridhem lht Kungsbackarna ekbacke
Dansjö by Hanaslövsberget triangelpunkt Fridhem, Villa lht Kungsgraven stensättning
Dansjö by Hanalövsberget berg /Se Fridhäll hus Kungshögen stenrör
Dansjö by Hanaslövsberget berg /Se Furulid lht Kungsröret stenrör
Dansjö by Hanalövsberget berg /Se Futten lht Kämpen Olavs grav antagl. gravplats
Dansjö by Hanalövsberget berg /Se Förrådsförvaltarebostaden lht Lekarydsån å
Dansjö by *Hanebacken minnesmärke Gemmatorp hmd Lyckebacke antagl. gravfält
Dansjö gård Hanåsen ås Gemmatorp säteri Madbacken t.
Dansjö by /Se Herlöfsiön sjö Gotthem, Villa lht Madbroträdan t.
Dansjö gd /Se Hjärtenholm triangelpunkt Grännaforsa brunn hmd Mohedaån å
Dansjö gd /Se Hoparoen sank äng /Se Grännaforsa Södra Saknas Mohedaån å
Dansjö by /Se Humlarydsviken vik Grännaforsa, Södra kvarn o. lht Norrasjön sjö, stundom sank mark
Dansjö by /Se Hästnäset näs Grönadal t. (rivet) Olavsbacke antagl. gravfält
Dansjö by /Se Högö ö Gummesgård f.d. av Hjärtenholm Olofsbacken antagl. kulle
Ebbarp by /Se Hökaryd terräng Gummestorp t. (rivet) Olofshögen stenrör
Gemmatorp by (fordom sätesg.) Inglinge hög /Se Gåvetorp säteri Olsaviken vik
Gemmatorp gdar Jungfruudden udde Gåvetorps bandel Saknas Pockers kittel håla
Gemmatorp by Jungfruviken vik Hagalund stuga Röviken vik
Gemmatorp ?by Jättestenen sten Haganäs stuga Skarnsjön torrlagd sjö
?Gemmatorp by Knektaäng odlad mark Hedslund hmd Solakullarna kullar
Gemmatorp by *Kongsbacken område /Se Hildingsborg hmd Spånen sjö
Gemmatorp by *Kongshögen minnesmärke Hjälmsgärde lht Spången sjö
Gemmatorp gd /Se *Kongsröret stenröse Hjärtanäs by Storåkersbacke antagl. gravfält
Gevotorp, se Gåvetorp hg Kronan fornlämning Hjärtanäs by Storö, Lekaryds ö
Gimmetorp, se Gämmatorp by Kronobergs hed hed Hjärtenholm gård Svinamossen mosse
Gåvestadstorp herrgård /Se Kråkebacken Saknas /Se Hjärtenholm bebyggelse Södresjön sjö
Gåvetorp hg Kråkebacken Saknas /Se Hjärtenlund f.d. st. Tora sjö sjö
Gåvetorp herrgd *Kråkelyckebacken backe Hobergsbacken lht Torasjön Saknas
Gåvetorp herrg. *Kung Haralds egen grav grav Hultmanstorp t. Tumlingerör stenrör
Gåvetorp gd /Se Kungsbackarna Saknas Humlaryd gård Tvärån å
Gåvetorp gods /Se Kungsgärdet Saknas /Se Humlaryd hmd Åsabackarna höjd
Gämmatorp hg Kungsrören rör Humlaryd, Lilla avs. Åängsån å
Gämmatorp by Kärleksbacken backe Håkansgård gård Ättestupan brant
?Gämmatorp hg Lekarydsån å Håkansgård hmd Örbros backe antagl. stenrör
*Hanalöv f.d. beb.? /Se Lekas terräng Högahult gård  
Hanalöv äldre sockennamn? /Se Lillön ö Högalund lht  
Hanalöv gd /Se Linnérs sankmark Högalunds annex lht  
Hanalöv gd /Se »Longebro» bro? Höganäs lht  
Hjärtanäs by Lusamossen mosse Hökaryd gård  
Hjärtanäs by Mohedaån å Hökarydslund lht  
Hjärtanäs by /Se Månsaplanen terräng Inte, Lilla bs. (riven)  
Hjärtanäs Junkaregård gammal sätesgård Olofsbacken Saknas /Se Iskällarbacken lht  
Hjärtanäs by Olofsbacken stenhög /Se Jonsboda bs.  
Hjärtanäs by Olsaviken vik Jonstorp bs. (riven)  
Hjertanäs by Olsborg terräng Junkaregård bebyggelse  
Hjärtanäs by Paradiset terräng Jönsagård gård  
Hjärtanäs by Pettersborg sankmark Jönsagård hmd  
Hjärtanäs by /Se Pigobacken kulle Karlberg avs.  
Hjärtnäs by /Se Pockers Kätel (kittel), rund håla /Se Karlsberg lht  
Humlaryd gd *Resers hög minnesmärke Karlslund lht  
Humlaryd Saknas Röviken vik Karlsro lht  
?Humlaryd gdar Sandviken vik Karlstorp hmd  
Humlaryd by Seges ängsmark Karlstorp t. (rivet)  
Humlaryd by /Se Sillviken vik Klockaregård gård  
Humlaryd by /Se Sjöborgen terräng Klockaregård hmd  
Humlaryd by /Se Sjövik strandmark Kristineberg bs.  
?Högahult by *Sköldsbackarna backar Kristinelund hmd  
Hökaryd gd Smörhagen terräng Kronoberg hmd  
Hökaryd g. Solakullarna kullar Kronobergshed avs.  
Hökaryd gård ?Sotarekullen gravhög Kronobergshed lägerplats  
Hökaryd hemman »Spenur», se Spånen sjö Kronoborg lht  
Hökaryd gd /Se Spånaren Siöön sjö Kråkelycke t. (rivet)  
Hökaryd gd /Se Spånaren Siöön, se Spönen sjö Kullen hmd  
Lekaryd by Spånen sjö Lekaryd by  
Lekeryd by Spånen sjö /Se Lekarydsborg lht  
Lekaryd by Spånen sjö /Se Lekaryds skola Saknas  
Lekaryd by Spånen sjö /Se Lillaryd lht  
Lekaryd by Spången sjö /Se Lillegård lht  
Lekaryd by Spången sjö Lillekullen hmd  
Lekaryd by och sn Spönen sjö Lillekullen avs.  
Lekakryd by o. socken Spönen sjö Lugnet t. (rivet)  
Lekaryd by Spönen sjö Lunket avs.  
Lekaryd by Spönen sjö Lyckängen t. (rivet)  
Lekaryd by /Se Starkotters backar Saknas /Se Madkälle avs.  
Tumlinge Saknas /Se Starkotters backar Saknas /Se Malm, Södra lht  
Åäng gd Stensholm betesmark Marketenteriet, Södra hus  
Åäng gd Stora rör fornlämning Minnet lht  
Åäng gård Storåkers backar Saknas Nederåsen t.  
Åäng gd Storön ö Nilstorp t. (rivet)  
Äång hemman Svinamossen mosse Norratorp t. (rivet)  
Åäng gd /Se Tempelkullen kulle Norralund t. (rivet)  
  *Tixakälla källa? Norregård gård  
  *Tixakälla källa o. gränsmärke Norregård hmd  
  *Tixakälla källa Norregård gård  
  *Tixakälla källa Norregård hmd  
  *Tolkebacken minnesmärke Norregård gård  
  Tora sjö f.d. sjö Norregård hmd  
  *Tumlingerör stenröse /Se Norrås t.  
  Tumlingerör stenrör /Se Nyatorp t. (rivet)  
  Tumlinge rör fornlämning Nyborg lht  
  Tuppahagen terräng Nybygget t.  
  Tvärån å Nybygget t. (rivet)  
  Tvärån å /Se Nybygget t. (rivet)  
  *Ubbebacken minnesmärke Nybygget t. (rivet)  
  Vattenviken vik Nybygget t.  
  Vikaholm ängsmark Nybygget lht  
  Västermaden odlad mark Nybygget t. (rivet)  
  Västrakärr kärr Nybygget lht  
  Åkenäsviken vik Nydala t.  
  Åsabackarna backar Nygård, Lilla t. (rivet)  
  Älgaträdan ägomark Nyhem lht  
  Ättestupan höjd Nytorp hmd  
  Överåsen triangelpunkt Något t. (rivet)  
    Officersborgen lht  
    Olsborg t. (rivet)  
    Perstorp hmd  
    Perstorp avs.  
    Petersborg lht  
    Petersborg lht  
    Planen t. (rivet)  
    Planen lht  
    Prästgård gård  
    Rosenborg t. (rivet)  
    Rosenborg, Lilla t. (rivet)  
    Rundelen lht  
    Ryd, Lilla lht  
    Ryd, Östra bs.  
    Ryd, Östra bs.  
    Sandastugan t. (rivet)  
    Sandbacken lht  
    Sandbergs hmd  
    Sandträdan t. (rivet)  
    Silvik t.  
    Simonstorp hmd  
    Sjöborgen t.  
    Sjöfällan t. (rivet)  
    Sjöholmen t.  
    Sjölid lht  
    Sjötorp t. (rivet)  
    Sjövik t. (rivet)  
    Skarnaberg hmd  
    Skarnaborg hmd  
    Skarnalund hmd  
    Skarnastugan bs. (riven)  
    Skarnatorp t. (rivet)  
    Skarnen t. (rivet)  
    Skarnen hmd  
    Skarnen, Lilla bs.  
    Skarnlund t. (rivet)  
    Skogen bs. (riven)  
    Skoltomten Saknas  
    Smedjan lht  
    Smedsgård gård  
    Smedstugan lht (riven)  
    Smedstugan t. (rivet)  
    Smörhagen avs.  
    Solebo lht  
    Solhem lht  
    Solhäll, Villa hus  
    Spjutsberg lht  
    Stenkullen lht  
    Stenkullen t. (rivet)  
    Stensholm t.  
    Stensnäs t. (rivet)  
    Storagård bebyggelse  
    Storekullen hmd  
    Strömsholm lht  
    Stugan avs.  
    Stövagård gård  
    Svartagård gård  
    Svartagård hmd  
    Svensboda bs. (riven)  
    Svensboda t. (rivet)  
    Svensboda t. (rivet)  
    Svensborg lht  
    Svensgård gård  
    Svenstorp t.  
    Södralund bs.  
    Södramalm lht  
    Södratorp t. (rivet)  
    Södregård gård  
    Södregård hmd  
    Södregård gård  
    Södregård gård  
    Södregård gård  
    Södrelund avs.  
    Söräng t. (rivet)  
    Tegelbruket fabr.  
    Tifteholm t. (rivet)  
    Tivittegård gård  
    Torsagård gård  
    Trädan hus  
    Trädan t. (rivet)  
    Trälleborg byggnad  
    Tumlingetorp t. (rivet)  
    Tångagård f.d. del av Hjärtenholm  
    Underofficersborgen lht  
    Uppåkra lht  
    Varboträdan t.  
    Varbrotorp t. (rivet)  
    Vikaholm t. (rivet)  
    Vilan jordområde  
    Vilansro hmd  
    Åkersnäs lht  
    Åsen t. (rivet)  
    Åäng gård  
    Älgatorp t. (rivet)  
    Ängsbacka lht  
    Ängsstugan lht  
    Östregård gård  
    Östraryd bs.  
    Överåsen t.  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.