ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gårdsby socken : Norrvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 167 Naturnamn : 294 Bebyggelsenamn : 352 Naturnamn : 267
Gårdsby sn Are sjö sjö Gårdsby sn Anö ö
Gårdsby sn Are sjö sjö Gårdsby sn Are sjö sjö
Gårdsby sn Are sjö sjö Gårdsby sn Areström kvarnställe
Gårdsby sn Are sjö sjö Almshult gård Arnö ö
Gårdsby sn Are sjö sjö Arebro lht Arnö Kalv ö
Gårdsby sn Aresjön sjö /Se Arnö lht Asjehultagöl sjö
Gårdsby sn Arnö ö Aspebråten t Benet del av mad
Gårdsby Saknas Arnö ö Aspelund bs Bengtagärdet åker
Gårdsby socken Arnö ö Axelsberg t Bengtsalyckorna åker
Gårdsby socken Arnö ö Backagård gård o Stojby Billemad mad
Gårdsby socken Arnö ö Backen lht Birkö ö
Gårdsby socken Arnö ö Backen t Björnastenarna stenar
Gårdsby socken Arnö kalv ö Backen gård i Noteryd Bokefällan betesmark
Gårdsby socken *Baggakärr häradsmärke gränsmärke Backen gård i Tveta Bokevik vik
Gårdsby sn /Se *Bagga kärr f.d. kärr Beateberg t Bostorpagöl sjö
Gårdsby sn *Baggakärr kärr Bellvu lht Brackalyckan åker
Gårdsby sn *Baggebro landsvägsbro Bengtatorpet t Branten höjdsträckning
Gårdsby sn *Baggebro landsvägsbro Berghem lht Britte Backe åker
Gårdsby sn *Bagge kärr f.d. kärr Bergstorp t Brokärret äng
Gårdsby sn Bengtsalyckorna odlad mark Bernstorp t Brunnslyckan åker
Gårdsby sn Beten terräng Björkbohult lht Brunnsängen äng
Gårdsby sn Billemad strandmark Björkholmen lht Brusö ö
Gårdsby sn Björkbohultet odlad mark Björkhultet lht Brusö Klack ö
Gårdsby sn Björkö ö Björnamo by Bråten äng
Gårdsby sn Björkö, Lilla ö Björnamo, Lilla gård i Björnamo Bränneriliden backe
Gårdsby sn Björkö, Stora ö Björnamo, Stora gård i Björnamo Busken ö
Gårdsby sn Björkön, Stora ö Bokehill lht Byanäs udde
Gårdsby sn Björkön, Stora ö Bokelid t Byanäs hagmark
Gårdsby socken /Se Bokevik vik Bosgård gård i Stojby Bäckalyckan åker
Gårdsby socken /Se Bostaskärv skär Bostorp t Dalagärdet åker
Gårdsby sn Bostorpagöl göl Bracken t Dalåker åker
Gårdsby sn Branten odlad mark Brittagård gård i Tveta Dalåkralid backe
Gårdsby sn Brusö ö Brogård gård i Stojby Drängagråten ängsbit
Gårdsby socken /Se Brusö klack ö Brossagården gård i Kråkenäs Drängagråten äng
Gårdsby sn Bråten odlad mark Bulsen lht Drängagråten åker
Gårdsby sn *Brækinskalæ åker Byabron lht Drängstugträdan åker
Gårdsby sn /Se *Brækinskalæ åker /Se Bäckadal lht Duvudden udde
Gårdsby sn /Se Byabron ägomark Bäckagård gård i Tveta Enebacken backe
Gårdsby sn /Se Byabroviken vik Bäckalund bs Erlands Kammare hålighet i berg
Gårdsby sn /Se Byanäs näs Dalbo lht Fans Förstu ängsbit
Gårdsby socken /Se Börkön, se Stora Björkön ö Dalen bs Fattigpellagärdet åker
Almshult by /Se Drakerör fornlämning Dalen t Flathallavad stenar
Almshult gd Duvudden udde Djupadal lht Flohagen betesmark
Almshult by Eckzåhs ...siö, se Skarnesjön sjö Djupamad bs Foten del av mad
Anö bebyggd ö Ekeberget berg Dusagården statarebostaden Fyrkanten åker
Björnamo by /Se *Ekesjö sjö Duvekullen bs Fängsjön tappad sjö
Björnamo by Ekesåshöjden triangelpunkt Ekagård gård i Gårdsby Gassjön sjö
Björnamo by *Eksjövägen väg Ekeberget t Gasslander åker
Björnamo by /Se Fiskdammen sankmark Ekebäckens lht Getahagen hagmark
Björnamo by /Se *Fylleryås källa källa Eksås gård Gjutarebacken backe
?Ekagård Saknas *Fylleryds källa källa Erlandsgård gård i Tveta Godmåttet betesmark
Ekesås hmn *Fylleryds källa källa Finnagård gård o Stojby Grimsberga göl sjö
Ekesås prästhemman ?Fängsjön sjö Fiskarehultet t Gripeberg höjdsträckning
Ekesås gd Fängsjön f.d. sjö Fiskarehultet, Lilla t Gripes Gård stenröse
Ekesås prästhemman Gaslanda siöö, se Gassjön sjö Fogdagård gård i Stojby Gräbbegråten äng
Ekesås gd Gassjön sjö Fotagård gård i Stojby Grötafatet åkrar
Ekesås prästgård Gassjön sjö Fredriksborg bs Gubbastättan stätta
Ekesås gd Gassjön sjö Fridhem lht Guldbrudängen äng
Ekesås prästhemman Gassjön sjö /Se Fridhem lht Gylfaträdan åker, lund
Ekesås by Gasslanda sjö sjö /Se Fridhem lht Gåsaflon kärrmark
Ekesås prästhemman /Se Giöhlen göl Fridsborg lht Gästgivarestenen sten
Ekesås gd /Se Godmåttet sankmark Fridslund lht Gökahagen hagmark
Fylleryd gdr Grimsberg terräng Fylleryd by Gölahultakällan källa
Fylleryd by /Se Grimsberga göl göl Fylleryd, Lilla gård oi Fylleryd Göljabergshagen hagmark
Fylleryd by /Se Gripeberg gammal bygdeborg /Se Fylleryd, Stora gård i Fylleryd Hacksjön, Lilla sjö
Gasslanda by Gripeberg berg Gasslanda by Hacksjön, Stora sjö
Gasslanda by Gräbbegråten ängsmark Granstugan lht Hakebäck bäck
Gasslanda by *Gummatorpekvarn kvarn Grimsberg t Hallarna bergknallar
Gasslanda by Gylfaträdan sankmark Grönadal bs Halte-Kalles Bäck bäck
Gasslanda by /Se Gylgabergshagen terräng Grönadal lht Hampesänket djup
Gasslanda by *Gårdsby och Vikensveds bokskog skog Grönadal lht Hanebergsbacken höjdsträckning
Gasslanda by Gårdsbymon mo Gullboda lht Hansakälla källa
Gasslanda by *Gårdsby skog skog Gusagård bebyggelse Hargalunde ängsbacke
Gasslanda by Gårdsbyviken vik Gustavsberg lht Havralyckan åker
Gasslanda by Gåsahallen klippa Gårdsby herrgård Helgasjön sjö
Gassland by /Se Gölalyckan sankmark Gårdsby herrgård Hinnasjön sjö
Gasslanda by Gölen vattensaml. /Se Gårdsby sn östra skoltomt, se 1 Kråkenäs skola Saknas Holkakällan källa
Gasslanda by /Se Gölen göl Gäddegård gård i Stojby Holmaberget bergknalle
Gårdsby by /Se Gölen göl Gärdesgård gård i Stojby Holmaberget bergknalle
Gårdsby gd Hacksjöhultagöl göl Gärdet Saknas Holmakärret kärr
Gårdsby gd Hacksjöhultagöl göl Gölängen lht Holmamossen mosse
Gårdsby herrgård /Se Hacksjön, Lilla sjö Hacksjöhult t Holmarana hagmarker
Haketorp by /Se Hacksjön, Lilla sjö Haga lht Holmen ö
Hestranna gd /Se Hacksjön, Lilla sjö Haga lht Horshagen hagmark
Hestranna gd /Se Hacksjön, Stora sjö Hagaborg lht Hugnasjön sjö
Hestranna gd /Se Hacksjön, Stora sjö Hagalund bs Hultaberget bergknalle
Häljaryd by /Se Hacksjön, Stora sjö Hagen lht Humlerör stenröse
Helgaryd gd Hakassiön, S:, se Lilla Hacksjön sjö Hagetorpet t Hundsdalen åker
Helgaryd g Hakebäck bäck Haketorp by Hägnängen äng
Häljaryd by /Se Norra Hakesiön sjö Hallaborg lht Häjan slåtteräng
Häljaryd by /Se Haksiön, se Lilla Hacksjön sjö Hallagård gård i Gasslanda Hästhallastenarna kluven sten
Knapagården se Kråkenäs säteri Saknas /Se Norra Haksiön, se Stora Hacksjön sjö Hallstorp bs Hästholmen ö
Kråkenäs säteri och by /Se Hargalyckan odlad mark Hamburg lht Hörtäppet åker
Kråkenäs by Helgasjön sjö Hargen Saknas Innaren sjö
Kråkenäs hgd Herrahagen terräng Hede lht Isterhall sten
Kråkenäs by /Se Hinnabäck bäck Hedstranda gård Jungfrugråten äng
»Lundegardhen» gård Hinnasjön sjö Helgaryd gård Jungfrun ö
Munkabolet kyrkohemman /Se Hissiön sjö Helgaryd, Lilla t Järnsåsaliderna backe
Norrgårda poststation /Se Holma ö Herregården gård i Kråkenäs Jösses Nabbe stubbe
Notteryd by Holmaberget berg Herregården bebyggelse Kakelid backe
Notteryd by /Se Holmaberget berg Hestranna Saknas Kallgårdsäng äng
Notteryd by /Se Holmamossen odlad mark Hinnamåla bebyggelse Kalmarehålan slåtteräng
Notteryd by /Se Holmarna terräng Hissnappen lht Kalvö ö
Notteryd by /Se Holms lycka odlad mark Hinsjöhult t Kiddatäppan betesmark
Sandbro, Lilla o. Stora torp /Se ?Hugnasjön sjö Holmarna lht Kiddatäppan del av hage
Sandsbro lhtr Hugnasjön sjö Holmen bs Klintarna hagmarker
Sandsbro beb. /Se Hultaberget berg Holmsdal lht Klockarehagen hagmark
Sporryd gård Hultaträdan odlad mark Hoppet lht Knallaboa hagmark
Sporryd gd /Se Hultet odlad mark Horsäng gård i Tofta Koö ö
Stakby by Humlerör fornlämning Hultet t Krabbeberg bergknalle
Stockby, se Stojby by Häjan sankmark Hultet bs Krassagärdet åker
Stojby by Häljarydsflyet fly Hultet t Kringelhagen hagmark
Stojby by Hästhagsträdan odlad mark Hultet lht Kringlemossen mosse
Stojby by Hästhagsträdan odlad mark Hultäng t Krokarna åkrar
Stojby by Hästhagsträdan odlad mark Hägnängen lht Kroken åker
Stojby by /Se Hästhallarna skär Häjan bebyggelse Krubbevik vik
Stougby Saknas Hästholmen holme Hästhagen t Kullakälla källa
Stojby by Hörtäppet ängsmark Höjden lht Kullaviken vik
Stojby by Idö ö Johanneslund lht Kungsoxen sten
Stojby by Innaren sjö Kampen bs Kvarnabäcken bäck
Stojby by Innaren sjö Karlsdal lht Kvigemaden mossodling
?Stojby by Innaren sjö Klint t Källareåkern åker
Stojby by Innaren sjö Klövadal t Källäng äng
Stojby by Innaren sjö Kristinedal t Käringaängen äng
Stojby by Innaren sjö Krogaregård gård i Åreda Kökekälla vattenkälla
Stojby by /Se Innaren sjö Krogen t Ladviken vik
Stojby by /Se Innaren sjö Krogen gård i Åreda Lanna sjö sjö
Stojby by Innaren sjö Kråkenäs Saknas Lasses Lid backe
Stojby by /Se Innaren sjö Kråkenäs by Ledsåker åker
Stojby by /Se Innaren sjö Kråkenäs gård i Kråkenäs Lillagärde åker
Stojby by /Se Innaren sjö Kråkenäs skola Saknas Lillebesen åker
Stojby by /Se Innaren sjö Kråkenäs Säteri, se Herrgården gård i Kråkenäs Lillö ö
Stojby by /Se Innaren sjö Kullen t Lillö ö
Stojby by /Se Innaren sjö Kullen lht Lindbergs Gruva grotta
Stojby by /Se Innaren sjö Kyrkeryd gård Lindtorpet åker
Tofta by Innaren insjö /Se Källehult t Lyckansgärde åker
Tofta by Innaren sjö /Se Laggahemmet utjord Långagärde äng
Tofta by /Se Innarn sjö /Se Lidhem gård o Bosgård Låret del av mad
Tofta by /Se Instänget odlad mark Lidnäs lht Lämmahagen hage
Tofta by /Se *Järnås lid sluttning Lilla Hult t Lämmakällorna källor
Tofta by /Se Jönsalyckan odlad mark Lilla Källehult t Lövsjön sjö
Tofta by /Se Kalvö ö Lillegård gård i Björnamo Lövsjöäng äng
Tofta by /Se Klint höjd Lillegård gård i Fylleryd Markalyckan åker
Tofta poststation /Se Klintarna triangelpunkt Lillegård gård i Gasslanda Mosebacke icke odlat område
Tveta by Koö ö Lillegården gård i Kråkenäs Mosseryd hagmark
Tveta by Krabbeberg berg? Lille Såg t Muskottalyckan åker
Tveta by Kringlemossen mosse Lingetorpet t Munka-Massa-Djupet brådjup
Tveta by Krubbevik vik Lund bebyggelse Myrarna mosse
Tveta by Kråkenäsviken vik Lund lht Måsaklippan sten
Tveta by o. hrgd. Kullaviken vik Lund gård i Tveta Märtas Hål källa
Tveta by Kullen sankmark? Lunden bs Mörtevik vik
Tveta by Kungsoxen klippa Lunden lht Nabbahagen hage
?Tveta hg Kvarnabäcken bäck Lundäng lht Nabbaträdan åker
Tveta by Kvarnamaden odlad mark Lundäng lht Nerängarna ängar
Tveta by /Se Kvigemaden betesmark Lugnet t Notö ö
Tveta Bäckagård Saknas /Se Ladviken vik Lunnagård gård i Tveta Nyagärdet åker
Tveta Lunnagård Saknas /Se Lannasjö f.d. sjö Lyckanshöjd lht Nybyggasjön sjö
Vickensvid gård /Se Lanna sjö uttorkad sjö Lyckanshöjd bs Näset udde
Vikingsved, se Vickensvid gård /Se Lannasjö f.d. sjö Lyckansro lht Näsudden skogsmark
Vikensved by Lanna sjö f.d. sjö Långarör t Olycksbergen bergknallar
Vikensved by /Se Lannasjömaden betesmark Långagård gård i Stojby Ormhagen hagmark
Vikensved by /Se Lillö ö Lövhult t Oxastampen hagmark
Åreda by Lillö ö Lövsjödal bs Oxastampen udde
Åreda, Norra by /Se Lugnet terräng Lövskog t Passet hagmark
Åreda by Långarör fornlämning Mamre lht Persagärdet åker
Åreda, (Norra) by /Se Lövsjön sjö Marieborg t Pers Backe åker
Åreda, Norra by /Se Lövsjön sjö Marielund t Piglipen äng
  Lövsjön sjö Mattsagård gård i Gasslanda Pilamad mad
  Lövsjön sjö Mecka t Pinan åker
  Marken terräng Mellangården hmd Pinkarehålan slåtteräng
  Moavad sankmark Mellangården gård i Stojby Pukängarna ängar
  Moavads mad sankmark Mellangården gård i Åreda Pungen vik
  Måsaklippan klippa Moavad t Pyrten äng
  Mörtevik, Lilla vik Munkagård gård o Tofta Pyttahagen hagmark
  Mörtevik, Stora vik Nabben lht Raden äng
  Notö ö Norralycke bs Randstycket äng
  Nyhult hult Norratorp t Riket hagmark
  Näset näs Norratorp bs Rofälleviken vik
  Näset näs Norratorp bs Ropekull kulle
  Offerkällan vid Gasslanda Saknas /Se Norregård gård i Gasslanda Rumpekull kulle
  Olycksbergen berg Norregård gård i Gärdesgård Rydalyckan åker
  Oxastampen udde Norregård gård i Stojby Rävnabben hagmark
  Oxhagen terräng Norregård gård i Tofta Röde Bäck bäck
  Pinamad odlad mark Norregård gård i Åreda Rössåker åker
  Pukängarna odlad mark Norrelund lht Sjöbolet åker
  Pungen vik Norrgårda järnvägsstation Sjöfällehallarna berghällar
  Pyrten sankmark Notteryd gård Sjöhagen hagmark
  *Resesten f.d. gränssten Nyadal bs Sjöåker åker
  *Resten gränsmärke Nyadal lht Sjöängarna ängar
  Rom odlad mark Nybo lht Skabban hagmark
  Ropekull kulle Nybo lht Skabben åker
  Sandsbro, Stora bro Nyborg lht Skabbhagen hagmark
  Sandsbro, Stora bro? Nyborg lht Skanesjön sjö
  Sandsbro, Stora bro? Nybygget t Skarnasjön sjö
  Sandsbro, Stora bro? Nybygget lht Skirsjön sjö
  Sandsbro, Stora bro Nybygget lht Skjutsrättaren sten
  Sandsbro, Stora bro? Nyelund t Skrevet del av mad
  Sandsbro, Stora bro? Nyesåg t Skrivareberget bergknalle
  Sandsbro, Stora bro Nygård Saknas Skruabackarna höjdsträckning
  Sandsbro, Stora bro Nyhemmet t Skrummagänget hagmark
  Sandsbro, Stora bro Nyhult t Skråhallabergen berg
  *Sandsbrofjärden del av Helgasjön Nyäng t Skräddarelyckan åker
  *Sandsbroviken vik Nyängen bs Skummbolet betesmark
  Sansbro, se Sandsbro, Stora bro Odlingen lht Skyffelhallarna berghällar
  Sansbro, se Sandsbro, Stora bro Olyckan lht Skäggaberg bergknalle
  Sansbro, se Stora Sandsbro bro Ovestorp t Skärskälle vik
  Sansbro, se Sandsbro, Stora bro Petersborg t Skärskällekällan källa
  Sansbro, se Stora Sandsbro bro Piparegården gård i Gasslanda Skönaflyet mosse
  Sansbro bro Planen t Slätten åker
  Sansbro, se Sandsbro, Stora bro Planen t Smedsatäppeudden udde
  Sicilien ö Planen bs Småängarna ängar
  Sjöfällehallarna klippor Postgård gård i Tofta Smörpundaliden backe
  Sjöudden terräng Prästgård gård o Gasslanda Sniglahålet kärr
  Skabban odlad mark Pyttet bs Snittingalyckan åker
  Skabben odlad mark Pyttet lht Stadsliden backe
  Skabbeträdan odlad mark Rendala lht Stenkätten slåttermark
  Skarnesjön sjö Ringstorp t Stensjön sjö
  Skarnesjön sjö Ringstorp lht Stenskiftet slåtteräng
  Skirsjön sjö Rom t Stocksjön vik
  Skjutsrättaren klippa Rosenberg lht Stojbyfjorden del av Helgasjön
  Skogsnäs odlad mark Rosenlund bs Storebesen åker
  Skrummagänget terräng Rosenlund bs Storö ö
  Skruvabacken triangelpunkt Runeborg lht Stretelid backe
  Skråhallabergen berg Rydala lht Stryklodet åker
  Skönaflyet sankmark Rydholm lht Strålahagarna hagmarker
  Slagrydet odlad mark Rydet lht Strömman äng
  Slätt odlad mark Rydet t Stugåker åker
  Sniglahålet sankmark Ryttaretorpet t Surbrunnsängen äng
  Stensjön sjö /Se Råbärshagen t Svarte Port grind
  Stensjön sjö Rävakullen t Svinabolet äng
  Stockeviken vik Sandsbro järnvägshållplats Svinabäcken bäck
  Stogbywiken, se Stojbyviken vik Sandsbro, Lilla t Svinavallen hagmark
  *Stojbyviken vik Sandsbro, Stora t Sågoset vik
  Storö ö Sandsholm lht Takmad mad
  Storö ö Sandvik stuga Toftasjön sjö
  Strömman sankmark Sandvik lht Trollebacke höjdsträckning
  Svartöviken vik Siltorpet t Trädgårdsåkern åker
  Såg, Lilla sankmark Sjöalund lht Tröttaled grind
  Sågviken vik Sjöatorpet t Tussebackarna backe
  Sånsbro, se Stora Sandsbro bro Sjöbol t Tuvet äng
  Sånsbro, se Stora Sandsbro bro Sjöborgen lht Tuvet äng
  Takmad sankmark Sjöfällan bs Tvetamoar hagmark
  *Teröhall gränsmärke Sjögård gård o Tofta Tvetängen äng
  Tofta lidar Saknas Sjöstugan lht Tvillingsstenen kluven sten
  Toftasjön sjö Sjöudden t Tvärskogsudden udde
  Toftasjön sjö Sjövik lht Tvärstenarna kluven sten
  Toftasjön sjö Sjövik lht Tåöarna öar
  Toftasjön sjö Skirshult t Täpporna ängsbit
  Toftasjön sjö Skirsvad t Törstängarna åkrar
  Toftasjön sjö Skjutsrättaregård Saknas Videt mosse
  Tofta sjön sjö Skogslund lht Vikasjön sjö
  Toftasjön sjö Skogslyckan bs Vikaskog åker
  Toftasjön sjö /Se Skogslyckan lht Vikells-Viken vik
  Toftasjön sjö /Se Skogslyckan lht Vinningamosse mosse
  Tofte Lier backar /Se Skogsnäs t Vändels Kanal kanal
  Trollebacke backe Skrivaregård Saknas Växjöliden backe
  Träleborg odlad mark Skönadal bs Yadalen åker
  Tungan udde Slagrydet lht Yamader mad
  Tuvet sankmark Slagrydet, Lilla bs Yasjön sjö
  *Tveta Bokhult bokdunge? Slottet, Lilla t Åmad mad
  Tveta moar moar Slottet, Stora t Åsabacken höjdsträckning
  Tveta siön f.d. sjö Slätt t Åvik vik
  Tveta Siön f.d. sjö Smedbacken, Norra lht Ängagärdet äng
  Tweta Siön sjö Smedbacken, Södra lht Änggärdslyckan åker
  Tvärskogsudden udde Smedtorpet, Stora t Ävjeviken vik
  Tåskärven skär Smedtorpet, Lilla t Östersjön del av Vikasjön
  Tåöarna öar Snickaretorpet t Östre Vik vik
  *Tärnhall häll Solbacken lht  
  Wijken sjö Solhaga lht  
  Vijkensiön, se Vikasjön sjö Solhem lht  
  Wijkenswij Siön, se Vikasjön sjö Solhäll lht  
  Vikaholm ängsmark Sommarbo lht  
  Vikahultebäcken bäck Sporryd gård  
  Vikasjön sjö Stensbro lht  
  Vikasjön sjö Stensbro lht  
  Vikasjön sjö Stensbro, Lilla lht  
  Vikasjön sjö Stensbro, Östra lht  
  Vikasjön, se Viksjön sjö Stockagård gård i Stojby  
  Vikaskog odlad mark Stojby Saknas  
  Vikanäsudden udde Stojby Saknas  
  Vikenslund ängsmark Stojby by  
  Viksjön sjö /Se Stojby by  
  Vinning sankmark Stommen gård i Gårdsby  
  *Växjö och Fylleryds bokskog skog Storegård, se Bjrönamo, Stora gård i Björnamo  
  Yasjön sjö Storegård gård i Fylleryd  
  *Åredabro trehäradsmärke f.d. gränsmärke Store Såg t  
  *Åreda bro bro Stubbavik lht  
  *Åreda bro f.d. bro o. gränsmärke Svanaholm lht  
  *Åreda bro f.d. bro Svartö, Stora t  
  åreda siö, se Are sjö sjö Svenstorp bs  
  åreda Siön, se Are sjö sjö Södralund bs  
  Åsabacken backe Södra Ryd t  
  Åviken vik Södratorp t  
  Östra siön, se Are sjö sjö Södregård gård i Sojby  
    Södregård gård i Tveta  
    Södregården gård i Gasslanda  
    Södregården gård i Kråkenäs  
    Södregården gård i Åreda  
    Tofta Saknas  
    Tofta by  
    Torpagård gård i Tofta  
    Torpet t  
    Torshäll bs  
    Trekanten lht  
    Trälshult, Södra t  
    Tussudden t  
    Tveta by  
    Tvisteplanen lht  
    Tyskhagen t  
    Tångshult t  
    Tå, Västra t  
    Tå, Östra t  
    Udden lht  
    Ugnahult hmd  
    Ulvafall Stora t  
    Ulvafall, Lilla t  
    Ungahult hmd  
    Vallen gård i Mattsagård  
    Vickensvid gård  
    Videborg bs  
    Vik bebyggelse  
    Vikadal t  
    Vikaholm t  
    Vikahult t  
    Vikanäs hmd  
    Vikenslund lht  
    Viksdal lht  
    Vikslund lht  
    Vinning bs  
    Vrån t  
    Västerbyn del av by  
    Västradal lht  
    Västregård gård i Haketorp  
    Västregård gård i Stojby  
    Västregård gård i Tveta  
    Västregården gård i Gasslanda  
    Västtorp lht  
    Åreda by  
    Åreda by  
    Norra Åreda Saknas  
    Ängagärdet lht  
    Ängaholm bs  
    Ängamon bs  
    Ängstugan lht  
    Ängsstugan t  
    Äskebäck t  
    Österbyn del av by  
    Östrabo lht  
    Östregård bebyggelse  
    Östregård gård i Haketorp  
    Östregård gård o Kråkenäs  
    Östregården bebyggelse  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.