ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Herråkra socken : Uppvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 31 Naturnamn : 207 Bebyggelsenamn : 102 Naturnamn : 124
Herråkra sn *Arnehall gränsmärke Herråkra socken Bergfällan skogsmark
Herråkra sn *Arnehall gränsmärke Herråkra sn Bergdalaliden backe
Herråkra sn /Se *Arnöhall gränsmärke Herråkra sn Bihults göl göl
Herråkra sn /Se Aspebackarna backar Askemoen lht Bihults hult betesmark
Herråkra sn /Se Bercksiön, se Björksjön f.d. sjö Bergdala bs Billa göl göl
Herråkra poststation /Se Bergamobacken backe Bihult Saknas Billasjö sjö
Bihult by /Se Berksiön, se Björksjön f.d. sjö Bihult Lilla t Billesjö sjö
Bihult by /Se Berksiön, se Björksjön f.d. sjö, nu myr Bihult gård Birkemossen mosse
Bihult by /Se Bigiöl, se Billa göl sjö Lilla Bihult torp Birksjön nu urtappad sjö
Biureke, se Björneke by Bihults fly sankmark +Billa torp Björneke bröt byväg
?Björkö sn Bihults hult hult Björkelund torp Björnekabröt backe
Björneke by Bihultsmossen mosse Björneke Saknas Bäckakärret kärr
Björneke by /Se Billa göl sjö Björneke by Dalatorpabacken backe
Björneke by /Se Billa göl sjö Bäckadal bs Dalatorpabacken backe
Björneke by /Se Billa göl göl +Dalatorpet torp Dalatorpabäcken bäck
Björneke by /Se Bille sjö sjö +Dalen torp Daniela kärr kärr
Esperås torp /Se ?Bille sjö sjö Frankas t Djupabäcken vattendrag
Heda by Bille sjö sjö Fridhem lht Djupabäcken bäck
Jornsbro f.d. torp Billemosse betesmark Fällan lht Djupgöl göl
Koppramo torp /Se Bille sjö sjö Gräsmo lht Djupe göl sjö
Källehult by Björkkärret kärr Gräsmo torp Ekåkern åker
Magersryd by /Se Björksjön f.d. sjö +Gården torp Fallsmossen mosse
Magersryd by /Se Björksjön f.d. sjö Heda Saknas Fibble källa källa
Merhult by /Se Björksjön f.d. sjö, nu myr Heda gård Fibbleån vattendrag
Merhult by /Se Björksjön f.d. sjö Holma Saknas Fibblaån å
Merhult by /Se Björneke triangelpunkt Holma gård Fjällsfly mosse
Råsa by /Se Björneke kvarnar kvarnar Holmahult bebyggelse Fjällsryd åker
Skruv by /Se Blåsåsen triangelpunkt Holmahult by Flogöl göl
Skåpet torp /Se Blötkrok terräng Holmatorp bebyggelse Gassjön sjö
Vraneke by /Se Bollö, Lilla ö Holmatorp by Gisslalyckan åker
Vraneke by /Se Bollö, Stora ö Holmsjö torp Gisslesten bortsprängd sten
  Bullerbäckskärret kärr Holmsjö torp Gubbakärret kärr
  Bäckakärret kärr och odlad mark Hova bebyggelse Gungkärret slåtterkärr
  Bäckakärrsmossen mosse Hult Saknas Gunnamaden mad
  Börjamosse mosse Hult by Hagbacken backe
  Dalalyckan ängsmark Humlegården hus Haglyckan åker
  Danielakärr odlad mark +Häcken bs Haglyckan åker
  Djupabäcken bäck +Jonsbro kvarn Haraldsfällan äng
  Djupegöl göl Kapellet bebyggelse Hedasjön sjö
  *Ekerås gränsmärke Kapple gård Hedasjö sjö
  Enemossen mosse Kråkelund t Hemgölen göl
  Fallsmossen mosse Kråkklon torp Hiet mosse
  Fibble källor Saknas /Se Kopparamo torp Holma sjö sjö
  Fibble källa källa Kuppramo = Kuppramåla torp Holmasjö sjö
  Fibbleån å Kopparamåla torp Holmen slåttermark
  Fibbleån å Kuppramåla torp Hova backe backe
  Fibbleån Saknas /Se Källehult Saknas Hultabäcken vattendrag
  Fjällsfly mosse Källehult gård Hultabäcksbron bro
  Fjällsryd odlad mark Lillamo t Högelid dalgång
  Flikamossen mosse Lilla Mo torp Höksåker åker
  flode giöl, se Flogöl sjö Magersryd Saknas Kapella källa offerkälla
  Flogöl sjö Magersryd by Kattafly mosse
  Flogöl sjö Merhult Saknas Klocknaberg berg
  Flogöl göl Merhult gård Knektalyckan åker
  Fäbrobäcken bäck Mölleborg lht Knektalyckan åker
  Fäbroflyet sumpmark Nedregård hmd Kofällan betesmark
  Gasjön f.d. sjö Norratorp lht Kringelåkern åker
  Gasjön f.d. sjö Norregård Saknas Kroggöl göl
  Gasjön f.d. sjö Norregård bebyggelse Kråkelunda göl göl
  Gasjön f.d. sjö, nu myr Norremad hmd Krösonabro bro
  Gasjön f.d. sjö Nyalund bs Krösonabro bro
  Gasjön f.d. sjö Nyalund bs Kullåkern åker
  Glåbomossen mosse Nyborg bs Kvarnbacken backe
  Goliats grav terräng Nybygget f.d. soldattorp Kvarnabron bro
  Gråssehall terräng +Ranglalycke t Kvarnamaden mad
  Gränsnäs triangelpunkt Ryd bebyggelse Kvarnbäcken bäck
  Gräsmoviken vik Ryd by Kvarnsjön sjö
  Grävlingsmossen mosse Rydholm lht Kvigebäck bäck
  Gubbakärret kärr Ryd Lilla torp Källefällan åker
  Gubblyckan odlad mark Råsa Saknas Källerummet slåtter
  Gummemaden odlad mark Råsa by Källåkern åker
  Hagträdan ägomark Sjöborgen hus Käringakärret kärr
  Heda triangelpunkt Sjöborgen lht Lammalyckan åker
  Hedasjön sjö Skepptorp gård Lenalyckan åker
  Hedasjön sjö Skogslund bs Lommagöl göl
  Hedasjön sjö Skruv Saknas Långakedsbacke backe
  Hemgölen göl /Se Skruv gård Långakärrsbacke Saknas
  Hiamossen odlad mark Skåpet torp Långakörsbacke backe
  Holmahult hult Skäppetorp Saknas Långe mosse mosse
  Holma kvarn kvarn Snickarholmen torp Långåkern åker
  Holmasjön sjö Stensö torp Lämmamossarna mossar
  Holmsjö ängsmark Stensö torp Längden åker
  Hua klöva berg /Se +Strömsmåla torp Malmkärrsbäcken vattendrag
  Hultet sankmark Södergård bebyggelse Markalyckan åker
  Hästmossen mosse Södergård bebyggelse Morfaderns mad mad
  Jänkebiten terräng Södergård bebyggelse Mosters på torpet åker
  Kappla källa Saknas Södraskruv f.d. soldattorp Moåkrarna åkrar
  Karlskärret kärr Tjursö torp Myrasjön nu tappad sjö
  Kattafly sankmark Vraneke by Myrasjö sjö
  Klinten höjd Vraneke Saknas Nedragärds bol slåtteräng
  Klockarens fly sankmark Vraneke by Norra kärr slåtterkärr
  Klockarens hult hult +Vrån torp Norre fällor äng
  Klocknaberg terräng Västergård bebyggelse Porsen slåtter
  Koppra mader sumpmark Åkamåla t Pålabäckabron bro
  Koppramad slåtteräng /Se Åkermåla torp Pålabäcken vattendrag
  Kringelmossen mosse +Åsabacken bs Pålabäcken »biflod»
  Krongölen göl Ängagärdet hmd Pölen fuktig slåtter
  Krongöl göl Ängalund hus Rackarefällan åker
  Krongölsflyet sumpmark Äsperås torp Ranglalycke åker
  Krumlemosse mosse Äsperås torp Ryda göl göl
  Krösnabro terräng Östergård bebyggelse Råsa göl göl
  Kubba mossen mosse Östergård bebyggelse Råsagöl göl
  Kvarnamaden odlad mark och sankmark   Rävadalen dalgång
  Kvarnamaden sankmark   Sjudarelyckan åker
  Kvarnbäcken bäck   Sjöbron bro
  Kvarnkärret kärr   Skifterna slåttermark
  Kvarnsjön sjö   Skogsåker åker
  Kvarnsjön sjö   Skäppetorpa bäck bäck
  Kvarnsjön sjö   Smedlyckan åker
  Kviebäck bäck   Stalliden backe
  Kviekärr odlad mark och betesmark   Stallsliden backe
  Käringakärret kärr   Stensö göl göl
  Lermossen mosse   Stora bergsrör stenröse
  Lillmaden sumpmark   Storåker åker
  Lottkärret kärr   Stubbalöte kärrmark
  Lomma fly mosse   Svänamaden mad
  Lomma göl tjärn   Södra kärr slåtterkärr
  Lomma göl tjärn   Södralycke åker
  Lommagöl sjö   Södrasjö sjö
  ?Lomma göl tjärn   Södra sjö sjö
  Lomma göl sjö   Tjursberg berg
  Lomma göl sjö   Tobaksrullen råmärke
  Lomma göl göl   Västers göl göl
  Långakällslyckan ägomark   Ängagärdet åker
  Långemosse mosse    
  Lämmamossen mosse    
  Lössamossen mosse    
  Lövåsabäcken bäck    
  *Madhgyl göl /Se    
  *Madgyl göl /Se    
  Malmkärren kärr    
  Malmkärrsbäcken bäck    
  Morfaralyckan ägomark    
  Myrasjö sjö    
  Myrasjö sjö    
  Myrasjö sjö    
  Norra fly mosse    
  Norratorp terräng    
  Norremad sankmark?    
  Nyeskärret kärr    
  Offerkällan vid Källehult by /Se    
  Piggehall gränsmärke    
  Piggehall gränsmärke    
  Pålabäcken bäck    
  Pölen betesmark    
  Rumpelid terräng    
  Ryda göl göl    
  Ryda göl göl /Se    
  Rångla betesmark    
  Rågiöl, se Råsa göl sjö    
  Råsa göl sjö    
  Råsa göl sjö    
  Råsa göl göl    
  Råsagöl sjö /Se    
  Råsakärr kärr    
  Rödmossen mosse    
  Siggevarpe gränsmärke    
  Siggevarpe gränsmärke    
  Silverkärret kärr    
  Sjökullen strandmark    
  Sjökärret betesmark    
  Skiftesmossen mosse    
  *Skogsjön sjö    
  Skolmossen odlad mark    
  Skåpakärr kärr    
  Skåphult f.d. tomt    
  Slättamossen mosse    
  Smedbäckslyckan ägomark    
  Smedlyckan odlad mark    
  Springekällebacke terräng    
  Sprängemossen mosse    
  Stenlyckan odlad mark    
  Stensgöl göl    
  Stora bergsrör gränsmärke    
  Stora bergsrör gränsmärke    
  Stubbalöte sankmark    
  Stubbamaden odlad mark    
  Sventalyckan terräng    
  Sväkregöl göl    
  Sväkremosse mosse    
  Sväkrevik vik    
  Svänamaden betesmark    
  Södra sjö sjö    
  Södra sjö sjö    
  Södra sjö sjö    
  Södrasjöklint ö    
  Södrasjöklint ö    
  Sörasiön, se Södra Sjö sjö    
  Söta hål sankmark    
  Tjursberg berg    
  *Tomasgölen tjärn    
  Vargamossen mosse    
  Vasholm terräng    
  Vasholmsflyet mosse    
  Vraneke kvarnar kvarnar    
  Vraneke kvarn kvarn    
  Västers göl sjö    
  Västers göl göl    
  W:a Giöhl, se Västers göl sjö    
  *Västorps kvarnar kvarnar    
  Västra fly sankmark    
  Åkamåla göl göl    
  Åsabacken backe    
  Äspesjön sjö    
  Äspesjön sjö    
  Äspesjön sjö    
  Äspesjön sjö /Se    

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.