ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vittaryds socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 125 Naturnamn : 231 Bebyggelsenamn : 294 Naturnamn : 150
Vittaryd sn *Alhultet skogsmark Vittaryd socken Nummerförteckning förteckning
Vittaryd sn Aludden ö Vittaryd sn Aleboberg höjd
Vittaryd sn Aludden udde Vittaryd s:n Aludden udde
Vittaryd sn Askenäset näs Aggarpaudden f.d. torp Askenäsaskogen skog
Vittaryd sn Askenäset näs Alarp f.d. torp Björnatorpamossen mosse
Vittaryd sn Askenäset udde Alarp torp Bol äng
Vittaryd sn Askenässkogen skog /Se Alebo torp Boåker åker
Vittaryd sn Askenässkogen skog /Se Alebo torp Bramsberg höjd
Vittaryd socken Bjurbäcken bäck /Se Algotstorp f.d. torp Brans Berg lid
Vittaryd socken Björkholmen holme Anneberg torp Broäng åker
Vittaryd sn Björkholmen holme Annelund bs Brunnsåker åker
Hvitaryd sn Björnatorpamossen mosse Askenäs torp Brännekulle skogsmark
Vittaryd sn Boggihem terräng Askenäset torp Bågasbackarna höjder
Vittaryd sn Boggihem terräng Backen torp Bäckåkrarna åkrar
Vittaryd sn Bolmen sjö Backen torp Djurbäcken bäck
Hvittaryd sn Bramsberg berg Baljen (?) lht Djurbäckskanal Saknas
Vittaryd sn Bramsberg terräng Björkebacken torp Djurö backar
Vittaryd sn Brotorpamossen odlad mark Björkelund f.d. torp Drags Nabbe udde
Vittaryd sn Brotorpamossen åker Björnatorpet f.d. torp Drängagråten äng
Hvittaryd sn Brotorpet terräng Björnatorpet ST. Farfarabäck bäck
Vittaryd sn Brotorpet terräng Björnsryd f.d. torp Flyxen sjö
Vittaryd sn Brännekulle kulle Björnseryd torp /Se Flyxen se Stegassjön sjä
Vittaryd sn Bäraslätten odlad mark Bockafall lht Flyxen sjö
Vittaryd sn Bäraslätten terräng Bockavad lht Fållåkersträdan åker
Vittaryd sn Böke höjdsträckning Bokelund torp Gatfållen äga
Hvittaryd Saknas Böke skogsmark Bokåsen f.d. t Granet skog
Vittaryd sn Bökemossen mosse Bokåsen lht Gravalten område
Vittaryd sn Bökemossen mosse Botsgård gård Grimsgärde åker
Vittaryd sn Bökemossen mosse Brossabo hmdl Gräs sjön sjö
Vittaryd sn Djurbäcken bäck Brotorpet f.d. torp Gräsjön sjö
Vittaryd sn *Dunakulle gränsmärke Brotorpet torp Grässjön sjö
Vittaryd sn Enet åker Bråtarna f.d. t Gubbåker åker
Vittaryd sn Enet terräng Busket torp Gustavs Lid backe
Vittaryd sn Erikstad terräng(triangelpunkt) Byn hmdl Gylteboliden backe
Vittaryd sn Erikstad triangelpunkt Bäckanäs f.d. t Gärdet äga
Vittaryd sn Erikstadvik vik Bäcka Näs torp Helveteskärr kärr
Vittaryd sn Erikstadvik vik Bäckåkra lht Heliga Ljung område
Vittaryd sn /Se *Farsbro f.d. bro Bäraslättan hmdl Heliga Lund se under Heliga Ljung område
Vittaryd by o. sn /Se *Farsbro f.d. bro Bärsslätten tomt Hoe, Lilla höjd
Vittaryd sn /Se Fempåleberget berg Bökö torp Hoe, Stora höjd
Vittaryd sn /Se Fempåleberget berg Bökö f.d. t Holiden backe
Vittaryd sn /Se Flyxen sjö Bökö torp Horsa Huvud sten
Vittaryd sn /Se Flyxen sjö Bösket lht Hoö backar
*Åttingen se Vittaryds sn. Saknas Flyxen sjö Ekebacken f.d. bs Hultagärde äng
Askenäs torp /Se Flyxen sjö Elmås se Älmås traktnamn Hålängsbäcken bäck
Blängsbro torp /Se Flyxen sjö /Se Eneryd f.d. bs Hästamadas mosse
Ederstade, Edherstade, se Erikstad hg Flyxen sjö /Se Ene-ryd torp Högsåkersbacken höjd
Edhrastad, se Erikstad gods *Fållehultet skogsmark Enet lht Impåker åker
Edrastad, se Erikstad gammalt gods /Se Gissmaderna betesmark Enet se Kakelösa torp, f.d. Jakobafållen (f.d. bs) nu åker
Edrastad, se Erikstad hg *Grisjön se Grässjön sjö Enetorp se Enet lht Jonsa Kulle höjd
Erikstad gård /Se Grismåsa se Bökemosse mosse Erikstad gård Jättestenen sten
Erikstad gård Grissiön se Grässjön sjö Erikstad gård Katte Kulle backe
Erikstad herrgård Grässjön sjö Erikstad Led lht Klintana åker
Erikstad gods /Se Grässjön sjö Feringe by Kohagen hage
Erikstad hg Grässjön sjö Feringe by Korsal ryd
Erikstad g Grässjön sjö Feringe by Kyrkan backe
Erikstad gd Grässjön sjö Fridhem lht Kyrketrädan åker
Erikstad gd Grönahult skogsmark Furelund t Kålgårdsåker äga
Erikstad gd Grönahult terräng Fållan f.d. bs Kåtan å
Erikstad gd *Gunnare Boss f.d. holme Fållan torp Kåtån avlopp från sjö
Erikstad hg *Gunnarsbos f.d. gränspunkt Fåringe se Feringe by Köp sjön sjö
Erikstad gd Gylteboda hage hage Gabrielabacken f.d. bs Köpsjön sjö
Erikstad hg Gölen tjärn Gatena f.d. bs Köpsjön sjö
Erikstad hg Gölen göl Gatorna torp Ledamad äng
Erikstad gd *Hallsjö f.d. sjö Genbo f.d. t Lindkullsbacken höjd
Erikstad gd Hange Måse se Store mosse mosse Granelund f.d. bs Linkolmsbacken höjd
Erikstad gd Hjortas sankmark Grane Lund torp Lits åker åker
Erikstad gd Horsa huvud sten? Granet lht Ljungön holme
Erikstad gd Horsa huvud terräng Grälebo lht Lutterbacken backe
Erikstad hg *Hovaviken vik Grönahult f.d. torp Långåker åker
Erikstad hg Hultet terräng Gröna Hult torp Lättkull klippa
Erikstad gods Hultet skogsmark Grönahult torp Löjeviken åker
Erikstad gd Huskärret kärr Gyltebo gård Lömaksbacken höjd
Erikstad gd Huskärret kärr Gylteboda gård Matbacken höjd
Erikstad gd *Häradsbro f.d. bro Gylteboda se Gyltebo gård Melaberget höjd
Erikstad hg *Häradsbäcken bäck Gyltebo(da) by Melerna mader
Erikstad gammalt gods Hässlebacken terräng Gökabo gård Menträdsbacken höjd
Eriksstad hg Hässlebacken terräng Gökaboda gård Metevedskogen skog
Erikstad gammalt gods /Se Kakelösa terräng Gökaboda se Gökabo gård Myrkullen äng
Erikstad hg /Se Kakelösa terräng Gökebo(da) Led torp Månssonsberg höjd
Erikstad gods Kakelösa terräng Hallabacken f.d. t Mössja Backen backe
Erikstad gods Klintarna odlad mark Hallabacken lht Nissadal dal /Se
Erikstad gd /Se Klintarna åkrar Halvspannen torp /Se Nordligåker åker
Erikstad gd /Se Klippan terräng Herra Näs torp Nordligäng äng /Se
Erikstad gd /Se Klippan terräng Hjortas f.d. t Norragärde äng
Erikstad gd /Se Korshall klippa? Hult by Norringsbacken höjd
Faringe, se Färinge by Korshall terräng Hult by Norråker åker
Feringe by Kråkemad mad Hult by Nygård skog skogsmark
Feringe by Kråkemad mad Västra Hult lht Näbba Sten sten
Färinge by Kråkerör röse Hult, Västra f.d. torp Olsmässekrok äng
Feringe gd Kråkerör fornminne Hultet f.d. t Pankabiten åker /Se
Färinge by Kåtan å Hultet lht Pellamad äng
Feringe gd /Se Kåtan å Hässlebacken hmdl Pigelipen äng
Gylteboda gd /Se Kåtan å Hässlebacken torp Predikstolen sten
*Helge-Lund forntida kloster Kåtan å /Se Högagärde hmdl Ramsåker åker
Hult by Köpsjön sjö Johanneshus bebyggelse Risön, Lilla holme
Hult by Köpsjön sjö Johanneshus gård Risön, Stora holme
Johanneshus f.d. Vittaryds skatte-och bolsgårdar /Se Köpsjön sjö Johannesberg f.d. torp Rocknabackarna höjder
Kärragården (g) Ledamad sankmark Johans Berg torp Ronasjön f.d. sjö /Se
Kärragården gd Ledamad mad Jonsas hmdl Ronesjön mossodlingar
Köp by Ledet grind? Jonsbo by Runstens bro bro
Simmarp by Lindkullekärret kärr Jonsboda se Jonsbo by Ryssebosjön sjö
Simmarp by /Se Lindkullekärret kärr Jonsboda by Ryssego(da)sjön sjö
Simarp by Lindkullsbacken berg Jonsboda by Sala Hall sten
Simmarp by Lindkullsbacken terräng Jonsas gård Salsträdan åker
Simmarp by /Se *Ljungåshall f.d. gränsmärke Jättebron lht Sediga Lid backe /Se
Simmarp by *Ljungås Kiällran gränsmärke Kakelöse f.d. t Sjöakullar höjder
Simarp by /Se Ljungön ö Kakelösa ställe Sjömadarna ängar
Simmarp by Lund terräng? Kakelösa knekttorp Skogsfållan åker
Simmarp Saknas /Se Lund skogsmark Kalvhagen lht Sköllsnäsaviken vik
Snarryd torp /Se Lunneröret fornlämning Klejses lht Slåttagärdet åker
Stegaryd by Lättkull terräng Klippan f.d. bs Smedaträdan åker
Stegaryd by /Se Lättkull terräng Klockaregården gård Somossen äng
Svenskatorpet Saknas /Se Mattesas odlad mark Knalleberg f.d. t Stegaryd sjö sjö
Trelleborg labyrint /Se Mattesas terräng Krickan f.d. bs Stegasjön sjö
Varö by /Se Melaberget terräng Kriken lht Stekarestampen plats vid strand
Vittaryd by Melaberget berg Kullen hmdl Stora träda åker
Vittaryd by Mentrådsbacken backe Kullen gård Store Mosse mosse
Vittaryds Sätesgård se Johanneshus Saknas /Se Metavägen, se Meteveden Saknas Kåraberg lht Storåker åker
Vret gd Metavägen, se Meteveden skog Kårabo hmdl Storåker äga
Vret gd /Se Meteveden terräng Kåraboda hmdl Stugåker åker
Åbjörnaboda by /Se Meteveden terräng Kårafåll lht Stugåker åker
[Åby] Saknas /Se Meteveden bokskog Kårafåll lht Stättåker åker
*Åby beb. /Se Meteveden bokskog Källeryd torp Sundet plats
Älmås gd Myrkullen åker Källtorpet torp Svalemosse mosse
  Myrkullen kulle Källtorp torp Svedan äga
  Målareledet led ? Kärragården gård Svenskatorpabokehult ås
  Mååsa, se Store mosse mosse Köp bebyggelse Svinhusåkern åker
  *Märkesbäcken bäck Köp gård Södragärde äng
  Norratorp terräng Köp gård Södreträda åker
  Norrskog ägomark Köpet gård Tappen mosse
  Nyagärde åker Köpet gård Tjurahuvan åker
  Nyahem åker Köpet gård Tornbacken höjd
  Nyedal skogsmark Köp = Köpet gård Torpagärdet åker
  Norratorp terräng Ledatorpet f.d. torp Trillingsåker åker
  Norrskog betesmark, förr åker Ledet f.d. torp Trollkorgen backe
  Nyagärde odlad mark Ledet hmdl Uddenäs udde
  Nyahem odlad mark Ledet torp Ulvaremossen mosse
  Nyedal terräng Lidan bs Vasa Hall backe
  Olsmässekrok äng /Se Liden torp Velarbacken backe
  Olsmässkroken äng /Se Liden torp Vidöstern sjö
  Pellamad mad Lillaryd torp Vinningsmaden äng
  Pellamad mosse Lillegård se Åbjörnabo bebyggelse Vretagärde äng
  *Ranebo Kiällra gränssten Linderåsen torp Vreta Lid backe
  *Ringe Ek gränsmärke Lindhult gård Värpelidan backe /Se
  Rocknabackarna backar Lindhult by Värpaliden backe /Se
  *Ronadam skvaltkvarn Lindhult gård Västraäng äng
  Ronasjön f.d. sjö Lindhult by Åsabacke höjd
  Ronasjön terräng Linnebacken torp Älmåsasjön f.d. sjö
  Runstensbron bro Linneryd torp Österdalen åker
  Ryamossen ägomark Linneråsen f.d. torp  
  Ryamossen ägomark Ljunget f.d. t  
  Ryd, Lilla terräng Ljunget lht  
  Ryd Lilla skogs- o. ängsmark Lugnet f.d. bs  
  *Ryshall f.d. gränsmärke Lund f.d. bs  
  Ryssebo ängsmark Luttefållan f.d. bs  
  Ryssebo terräng Låtthult torp  
  Ryssebosjön sjö Lönåsen f.d. torp  
  Sjöakullar kullar Markhyltan f.d. torp  
  Sjöakullar terräng Mattesas f.d. torp  
  Sjöbo terräng Meteveden f.d. bs, nu lht  
  Sjöbo terräng Mittveden lhter  
  *Skotthättan gränsmärke Myrekullen torp  
  Skällandsö mosse delvis uppodlad mosse Märket f.d. t  
  Somossen ägomark Märket lht  
  Somossen åker Mörkhyltan lht  
  *Spångmossen f.d. mosse Nineve se under Ljunget lht  
  Stegaryd triangelpunkt Nordas f.d. torp  
  Stegaryd triangelpunkt Norragård gård  
  Stekarestampen terräng Norratorp f.d. torp  
  Stekarestampen skogsmark Norregård gård  
  Store mosse mosse Norrskog torp  
  Store mosse mosse Norrstu hmdl  
  Storemosse mosse Nya Dal Saknas  
  Store mosse mosse Nyagårde torp  
  Svalemossen mosse Nyagärde f.d. torp  
  Systereke skogsmark Nybo f.d. t  
  Systereke skogsmark Nyedal f.d. torp  
  Systereke gränsmärke Nygården gård  
  Systereke skogsmark Osafållan f.d. bs  
  Systereke skogsmark Perstorp lht  
  Systereke terräng Perstorp torp  
  Sågbäcken bäck Perstorp se under Baljen lht  
  Sågbäcken bäck Prästagården gård  
  Sölvshall holme Prästagården gård  
  Sölvshall holme Rantaroten lhter  
  Sörskog skogsmark Ryabacken hmdl  
  Sörskog terräng Ryd torp  
  Tappen betesmark Ryd, Lilla f.d. torp  
  Tornbacken triangelpunkt Ryddala torp  
  Tornbacken triangelpunkt Ryden se uinder Ryddala torp  
  Toftanäs terräng (triangelpunkt) Rydet f.d. torp  
  Toftanäs triangelpunkt Ryssebo torp  
  Trehörningen betesmark Ryssebo(da) torp  
  Trehörningen terräng Röven se under Vrån torp  
  Trelleborg stenlabyrint /Se Simmarp by  
  Tyskens beting åker samt betesmark som varit åker Limmarp gård  
  Tyskens beting ägomark Simmarp by  
  Tärnö ö Sjöbo f.d. torp  
  Uddenäs udde Sjöbo(da) torp  
  Uddenäs udde Sjöbygget lht  
  Ulvagraven sänka? Sjöbygget torp  
  *Ulvagraven gränsmärke Skattagården gård  
  *Ulvamossen mosse Skattegård gård  
  Ulvaremossen mosse /Se Skiftan f.d. torp  
  Vargamossen mosse Skiften torp  
  Vargamossen mosse Skogshem lht  
  *Vallmars stamp anläggning i vattendrag Skräppåsen se Skiften torp  
  *Vasahall gränsmärke Smedens lht  
  *Vasahultet skogsmark Smedstorp lht  
  Vidöstern sjö Snare soldattorp  
  Vinningsmaden sankmark Snare soldattorp  
  Vitahall f.d. gränsmärke Snaryd hemmansdel  
  *Vitahall gränsmärke Snaryd hmdl  
  Vitahall gränssten Spängerna hmdl  
  Vitahall gränsmärke /Se Spängerna gd  
  Vita hall råmärke Stegaryd bebyggelse  
  Vita hall råmärke /Se Stegaryd by  
  Vret terräng Stegaryd gård  
  Vret skogsmark Stegaryd by  
  Vrån ägomark Stensgård hmdl  
  Vrån betesmark som varit åker Stensgård se under Jättebron lht  
  *Västra grinden grind Stenshult f.d. torp  
  Åsen ås Stensnäs f.d. torp  
  Åsen skogs- och sankmark Stensnäs S.T.  
  Älmelund terräng Stoltas f.d. bs  
  Ålmenäs ängsmark Storaryd torp  
  Ålmåsasjön odlad mark Storegård se Svenskatorpet bebyggelse  
  Älmårasjön f.d. sjö Stugan f.d. bs  
  Östrahult hult Stäjat gård  
  Östrahult terräng Svenskatorpet Saknas  
    Svenskatorpet torp  
    Svenskatorpet by  
    Systerrike såg  
    Sävsholm lht  
    Södragård gård  
    Södratorp hmdl  
    Södregård gård  
    Sörskog f.d. torp  
    Sörskog torp  
    Sörskog torp  
    Sörstu hmdl  
    Tonnö Lund torp  
    Torpet hmdl  
    Trehörningen f.d. torp  
    Trehörningen torp  
    Tunnelund f.d. torp  
    Ubbeboda gård(ar)  
    Ubbeboda gård  
    Ubbebo gård  
    Ubb(e)bo(da) gårdar  
    Ubbeboda by  
    Ubbeboda by  
    Uddas f.d. torp  
    Udden hmdl  
    Udden torp  
    Varö by  
    Varö by  
    Varö gårdar  
    Varö, Lilla gård  
    Varö, Stora gård  
    Vidöstern lht  
    Vittaryd socken (o. by)  
    Vittaryd by  
    Vittaryd Bolsgård hemman  
    Vret gård  
    Vråen t  
    Vrån torp  
    Västergården hmdl  
    Västragården gård  
    Västrahult f.d. torp  
    Åbjörnabo by  
    Åbjörnabo Saknas  
    Åbjörnabo by  
    Åbjörnaboda by  
    Åbjörnaboda by  
    Åbjörnatorp seÅbjörnabo by  
    Åbjörnatorp Lilla se Åbjörnabo gård  
    Åbjörnatorp, Stora se Svensktorpet gård  
    Åsen f.d. torp  
    Åsen f.d. t  
    Åshultet torp  
    Älmelund f.d. t  
    Älme Lund torp  
    Älmenäs f.d. t  
    Älme Näs torp  
    Älmås traktnamn  
    Älmås gård  
    Älmås gård  
    Änggärdshult lht  
    Örnabo(da) lht /Se  
    Östragård gård  
    Östrahult f.d. t  
    Östrebacke hmdl  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.