ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örs socken : Allbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 94 Naturnamn : 99 Bebyggelsenamn : 250 Naturnamn : 30
Ör sn Aspedal terräng Ör sn Barnabrunnen offerkälla
Ör sn Barnabrunnen offerkälla /Se Örs grytingar inbyggarbeteckning Bodahöjden höjd
Ör sn Barnabrunnen brunn Amundsgård gård Bokebacken höjd
Ör sn Bokefällan odlad mark Amundsgård hmd Bonapiltasten flyttblock
Ör sn Bondapiltasten sten Aspelund bs. (riven) Bondaskogen Saknas
Ör sn ?Bondaskogen skog Backen bs. (riven) Broakulle höjd
Ör sn Brittetrådan odlad mark Backen hmd Bysjön bysjö, numera torrlagd
Ör sn Broa kulle terräng Bergabacken lht Dalaträdan område
Ör sn Bygget terräng Bergagård gård Fageråssjön sjö
Ör sn Danströmaplanen terräng Bergagård hmd Furan del av sn
Ör sn fritslund terräng Bergagård hmd Furen sjö
Ör sn Furen sjö Bergagård hmd Galtö ö
Ör sn Furen sjö Björkelund t. (rivet) Helgasjön Saknas
Ör sn Furen sjö Björkelund hmd Hyltelund höjd
Ör sn Furen sjö Björkeryd lht Härlövsjön del av sn
Ör sn *Gebodahall f.d. gränsmärke Björkeslätt bs (riven) Kyrkekärr sank mark
Ör sn *Gebohall gränsmärke Björkeslätt hmd Lillesjön Saknas
Ör sn gibohall häratzmärke gränsmärke Blixholmen gård Madviken vik
Ör sn *Gobona bokskog skog Blixholmen hmd Norrby backar ås
Öhr sn Helgasjön sjö Boda, Lilla avs. Notterydsjön sjö
Ör sn Helgasjön sjö Boda, Lilla lht Oxhagen hage
Ör sn Herlöfsiön Saknas Bokfällan t. (rivet) Skeppshultasjön sjö
Ör sn Hultängen odlad mark Bolsgård gård Solröret stenrör
Ör sn /Se *Hyltelund f.d. skogsmark Bolsgård hmd Svanebroviken del av Örviken
Ör by o. sn /Se Hällaberget berg Bolsgård hmd Svanåsasjön sjö
Ör sn /Se Karlsfälle odlad mark Bonaskog avs Södre vik vik
Ör sn /Se Karlstorp odlad mark Brogård gård Örfjorden Saknas
Fylleryd gd /Se *Klåvhalla gränsmärke Broäng lht Örs byasjö torrlagd sjö
*Haddathorp Saknas Klåvalla gränsmärke Brunnens f.d. hmd Örs sjö torrlagd sjö
»haddathorp» gd? Klåvalla gränsmärke /Se Bygget hmd Örviken Saknas
Holmen hg Knektäng betesmark Dalboholm lht  
*Hwirfuelhult Saknas Kyrkekärr kärr Dalhem lht  
Hylte by Källedal ägomark Dalstorp bs (riven)  
Hylte by Källsnäs Lilla ägomarker Dammfästet lht  
Höreshult by Liljedal ägomark Ekelund bs (riven)  
?Höreshult by Liljeholmen odlad mark Elmeberg gård  
Höreshult gd /Se Lilla Ryfällan plats /Se Elmeberg hmd  
Hörshult beb. /Se Lindåsen, Lilla ås Elmelund lht  
Knapatorp gd /Se Lindåsen, Stora ås Fridhem lht  
Lillegård gd Lugnet terräng Fridslund bs  
Makrilla gd Madviken vik Fylleryd gård  
Makrilla by Myrafällan odlad mark Fällan bs (riven)  
Makrilla komministerbost. Märkesholm ö o. gränsmärke Gloelid hmd  
Makrilla gd /Se Märkesholme, Stora ö Glokärr bs (riven)  
Makrilla gd /Se Märkesholme, Stora ö o. f.d. gränsmärke Gonaskog lht  
Notteryd by /Se Märkesholme, Stora ö o. f.d. gränsmärke Grindstugan, Norra bs (riven)  
Notteryd by /Se Märkesholme, Stora f.d. gränsmärke Grönadal bs (riven)  
Silvatorp gård Märkesholme, Stora gränsmärke Gåvetorp lht  
Silvatorp gd /Se Märkesholme, Stora ö. o. f.d. gränsmärke Gärde, Lilla lht  
Snuggetorp gd /Se Märkesholme, Stora ö Gärdesgård gård  
Solröret torp /Se Märkesholme, Lilla holme Gärdesgård hmd  
Sporsås gård /Se Märkesholme, Stora holme Gästgivaregård gård  
Sporsås gård /Se Nabbaviken vik Gästgivaregård hmd  
Spörsås by Nabben udde Haddagärdet lht  
Spörsås by Norrby backar terräng Haddagärdet lht  
Spörsås by Samuelsträdan odlad mark Haddagärdet lht  
Spörsås Saknas /Se Sjön Sahlen vik Haga lht  
?Stocksryd by Skeppshulta sjö sjö Hagalund lht  
Stocksryd by Sobolet terräng Hagalund lht  
Stocksryd gd Solröret fornlämning /Se Hagalund lht  
Stveksryd gård *Sonaskog skog Hagalund lht  
Stocksryd by Stockebro f.d. bro Hagalund lht  
Stocksryd by *Stockebro bro Hagen lht  
Stocksryd by *Stora stenen gränsmärke Halläng Saknas  
Stocksryd by Swan Siö, se Svanåsaskäm sjö Halläng lht  
Stocksryd by /Se Svanebro f.d. bro Hamburg lht  
Stocksryd by /Se *Svanebro f.d. bro Hammedal bs (riven)  
Sunnanåkra by /Se Svanebro f.d. bro Hirtahall t (rivet)  
Sunnanåkra gdr /Se Svanebro f.d. bro Holmen säteri  
Sunnanåkra by /Se Svanebro f.d bro Holmshult lht  
Svanebro beb. /Se Svanebro f.d. bro Horsalycke bs (riven)  
Sånnestorp gd /Se Svanebro f.d. bro Hylte by  
Tubbatorp gård Svanebro f.d. bro Hylte, Nedra gård  
Tubbatorp gd /Se Svanebroviken vik Hylte skola lht  
Åkersände gdr /Se Svanebroviken vik Hylte, Övra gård  
Älmeberg by Svanesiön Saknas Håkanstorp t (rivet)  
Ör by *Svanåskvarn kvarn Hälläng hmd  
Ör by Svanåsasiön sjö Härlingetorp lht  
Ör by Svanåsasjön sjö Högahult bs (riven)  
Ör by *Svanåssjön sjö Högelycke Saknas  
Ör by Sällshage terräng Högelycke bs (riven)  
Ör by Södralund, Stora terräng? Höreshult gård  
Ör by Södralund, Lilla terräng Höreshult hmd  
Örs gästgivaregård Saknas Södratorp terräng Jonsboda t (rivet)  
Öhr by Vitahall fornlämning /Se Jönsboda t (rivet)  
Ör by Älmeröret f.d. gränsmärke Karlsfälle lht  
Ör by Älmeröret gränsmärke Karlstorp t (rivet)  
Ör by Älmeröret gränsmärke Klockaregård gård  
Ör, se Örsholm herrgård /Se Öhr siöön f.d. sjö Knapatorp gård  
Ör by Ökahagen terräng Knapatorp hmd  
Örsholm herrgård Örfjorden vik Kvarntorpet f.d. hmd  
Örsholm herregård Örfjorden fjord Källedal bs (riven)  
Örsholm säteri Örfjorden sjö Källsnäs t (rivet)  
Örsholm herrgd Örhöjden triangelpunkt Kärragård hmd  
  Örs byasjö f.d. sjö, nu odling Kärragård gård  
  Örs gärde ängsmark Kärragård hmd  
  Örsiön del av sjö Kärragård gård  
  Örsfjorden vik /Se Lidhem lht  
  Örs sjö el. Örs byasjö el. Bysjön f.d. sjö Liljedal t (rivet)  
    Liljedal, Lilla bs (riven)  
    Lillahult bs (riven)  
    Lillegård gård  
    Lillegård hmd  
    Lillegård hmd  
    Lillegård gård  
    Lillegård hmd  
    Lillegård, Västra Örs gård  
    Lillängen lht  
    Lindedal lht  
    Lindholmen lht  
    Lindåsen t (rivet)  
    Lugnet t (rivet)  
    Lugnet lht  
    Lugnet bs (riven)  
    Lundholmen bs (riven)  
    Lundholmen bs (riven)  
    Lyckebäck bs (riven)  
    Lyckebäck bs (riven)  
    Lövåsen lht  
    Maabacken hmd  
    Makrilla gård  
    Makrilla hmd  
    Mossen bs (riven)  
    Mossen bs (riven)  
    Myrfällan bs (riven)  
    Myrfällan bs (riven)  
    Myrfällan bs (riven)  
    Naglagård gård  
    Naglagård hmb  
    Naglagård, Västra Örs gård  
    Nedregård hmd  
    Nedregård gård  
    Norratorp lht  
    Norratorp hmd  
    Norregård gård  
    Norregård hmd  
    Norregård hmd  
    Notteryd by  
    Nybo lht  
    Nybygget t (rivet)  
    Nybygget avs  
    Nydala lht  
    Nydalen t (rivet)  
    Nyholm lht  
    Nytorpet t (rivet)  
    Nöjet bs (riven)  
    Postgård gård  
    Postgård hmd  
    Postgård hmd  
    Rosenlund bs (riven)  
    Rosenlund t (rivet)  
    Roteminnet lht (obebodd)  
    Russland t (rivet)  
    Rusthåll gård  
    Rusthåll hmd  
    Rusthålls stom utjord  
    Rydfällan lht  
    Ryd, Norra Saknas  
    Ryen bs (riven)  
    Ryen bs (riven)  
    Ryen bs (riven)  
    Ryen bs (riven)  
    Ryfällan Saknas  
    Ryfällan, Lilla avs  
    Ryggåsen t (rivet)  
    Ryggåsäng bs (riven)  
    Ryggåsängen t (rivet)  
    Ryggåsängen lht  
    Silvatorp gård  
    Sjöfällan bs (riven)  
    Sjögård hmd  
    Skogsdal lht  
    Skrabban bs (riven)  
    Skåragård hmd  
    Skåragård gård  
    Skåragård, Västra Örs gård  
    Skärshult gård  
    Skärshult hmd  
    Slottet t (rivet)  
    Smedstugan bs (riven)  
    Smulen hmd  
    Snuggebo gård  
    Snuggetorp hmd  
    Snuggetorp Saknas  
    Snuggetorp gård  
    Solhalla lht  
    Soröret torp  
    Sparsås säteri  
    Spjutatorpet avs  
    Spörsås säteri  
    Spörsås hmd  
    Stensnäs Saknas  
    Stockshult gård  
    Stockshult by  
    Stocksryd gård  
    Stocksryd hmd  
    Stom hmd  
    Stom gård  
    Stormaholm bs (riven)  
    Sunnanåkra gård  
    Sunnanåkra hmd  
    Svanebro hmd  
    Svanelund hmd  
    Svartagård gård  
    Svartagård hmd  
    Svartagård hmd  
    Svartagård gård  
    Svartensgård hmd  
    Svartensgård hmd  
    Svartensgård gård  
    Sånnestorp by  
    Södralund lht  
    Södralund hmd  
    Södraryd t (rivet)  
    Södratorp t (rivet)  
    Södratorp lht  
    Södratorp t (rivet)  
    Södrelund t (rivet)  
    Södrelund, Nya hmd  
    Tiljeryd t (rivet)  
    Tillingatorpet hmd  
    Torpet hmd  
    Torslund lht  
    Tubbatorp by  
    Täppet t (rivet)  
    Törnelycke bs (riven)  
    Utholmen lht  
    Utnäs utjord  
    Västerås t (rivet)  
    Västrahage bs (riven)  
    Västregård gård  
    Västregård hmd  
    Zaartorp lht  
    Åkershem gård  
    Åkersände gård  
    Åkersände hmd  
    Älmeberg Saknas  
    Ängalund hmd  
    Ör by  
    Örgärde gärdesgård  
    Örsholm säteri  
    Örskvarn lht (riven)  
    Örslund t (rivet)  
    Örslund lht  
    Ör, Västra fordom by  
    Övregård hmd  
    Övregård gård  
    Östanåkra t (rivet)  
    Östregård gård  
    Östregård hmd  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.