ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dädesjö socken : Uppvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 205 Naturnamn : 442 Bebyggelsenamn : 439 Naturnamn : 510
?Dädesjö socken Alebråten Nedra terräng Dädesjö sn Nummerförteckning förteckning
Dädesjö sn Alebråten Övra terräng Dädesjö sn Nummerförteckning förteckning
Dädesjö sn Allmänningsmossen mosse Däsjö sn Nummerförteckning förteckning
Dädesjö sn Alåkraudde udde Dädesjö sn Nummerförteckning förteckning
Dädesjö sn Arebro bro? Däsjö sn Nummerförteckning förteckning
Dädesjö sn /Se Are fly mosse Dädesjö sn Abrahamsåkern åker
Dädesjö sn Are fly, se Lugna fly mosse Alhambra hmd Alebråten, Nedra förr slåtter, nu betesmark
Dädesjö sn Are fly mosse Almsäng gård Alebråten, Övra förr slåtter, nu betesmark
Dädesjö sn Are fly mosse Arebro lht Alåkraudde udde
Dädesjö sn Arkekiste gränsmärke Arebro lht Allmänningaträdan åker
Dädesjö sn Aremosse odlad mark Arenäs t Allmänningen äng
Dädesjö sn Aremåsa odugeligh wall, se Lugnafly Saknas Arvidsberg lht Allmänningsmossen madslåtter
Dädesjö sn Aremåse, se Are fly mosse Asby by Are Fly mosse
Dädesjö sn Aremååsa sanckwall, se Are fly mosse Askenberg t Are sjö sjö
Dädesjö sn Arenäs odlad mark Askenäs t Aresjön sjö
Dädesjö sn Are sjö sjö Aspelund bs Aresjön sjö
Dädesjö sn Are sjö sjö Backagården bebyggelse Arsballastenen sten
Dädesjö sn Are sjö sjö Backen bs Asetvätt vik
Dädesjö sn Are sjö sjö Berget bs Askebolet bolslåtter
Dädesjö sn Are sjö sjö Berget t Askåker åker
Dädesjö sn Are sjö sjö Bergholmen t Askåker åker
Dädesjö sn /Se Aresjö sjö /Se Betagården gd Backahagen hagmark
Dädesjö sn Are sjö sjö Betagård bebyggelse Backaviken vik
Dädesjö sn /Se Aresjön sjö /Se Betingetorp gd Backåker åker
Dädesjö sn /Se Aresjön sjö /Se Bibbetorp gård Baggahultakällan vattenkälla
Dädesjö sn /Se Arkekiste gränsmärke Bidalite, se Arebro lht Baggahultamossen mosse
Dädesjö sn /Se Arkista, se Arkekiste gränsmärke Bidalite, se Arebro lht Baggahultet förr slåtter, nu betesmark
Dädesjö sn /Se Asetvätt vik Björka gård Baggamaden mosse
Dädesjö sn /Se Askenberg odlad mark Björka, Lilla t Bastehagen hagmark
Dädesjö sn /Se Baggamaden odlad mark Björkatorpet t Bastumosse förr mosse, nu hagmark
Almsäng by Baggåsemossen mosse Björkelund t Bastuträdan åker
Almsäng t Bergalyckan sankmark Björkhaga lht Bergagärdet förr åker, nu skogsmark
Almesäng by Betingetorp triangelpunkt Björkholmen lht Betinget bit av äng
Almesäng by Bjurö udde Björkholmen lht Betingetorp gård
Almsäng by Björkö ö Björklunda lht Bjurö ö
Asby by /Se Björnamossen mosse Björnhalla, se Hallarna t Björkebusken, se Tallekurran ö
Asby by /Se Bladviken vik Boaled t Björkkroken åker
Asby by /Se Blickshall gränsmärke Bohus t Björkö ö
Asby by /Se Blickshall gränsmärke Boldö gård Björnamohagen hagmark
Betagård beb. /Se Blomsterkulle kulle Boldö gd Björnamomossen mosse
Betingetorp gd Bockla skärv skogsterräng Boldö, Lilla, se Skabbe hmd Blackan åker
Betingetorp gd /Se Bokevik vik Borgalyckan t Bladvik, Lilla vik
Betingetorp gd /Se Borgholm ö Borgen lht Bladvik, Stora vik
Bibbetorp gd *Boskälla källa Borås t Blickshall sten
Bibbetorp gd Bostorpaån å Bosgården bebyggelse Blomsterkulla kulle
Bibbetorp gd Boåsen ägomark Brantås t Bläckalyckan åker
Bibbetorp gd Braxnavik vik Brantås, Lilla, se Brantås t Boaledbäcken bäck
Bibbetorp gd Braåsen rullstensås /Se Brantås Lilla Saknas Bocklaskärv hagmark
Biwrek by Bredlösemad mad Brantåsa gård Bokevik vik
Björka gd Britekälla terräng Brantås Stora gd Bolstegarna åkrar
Björka by Britekärr kärr Brinnebäck lht Bonnahagen hagmark
Björka by Britte källa Saknas /Se Broholm t Bonnakarins såg såglägenhet
?Björka by Broholm sankmark Broholm torp Bonnarumpan bit av sjö
?Björka by Broholm triangelpunkt Börjesgården bebyggelse Borgholm ö
Björka by /Se Brända mosse mosse Dalbo lht Bosgårdsbacke åker
Björka by /Se Båtnadsjord del av sjö Dalen t Boåsen kulle
Boldö gd /Se Böse källa minnesmärke(?) Dalen bs Braxnavik vik
Drättinge hg Böse källa gammalt gränsmärke /Se Dalen bs Brede Renen ren
Drättinge hg /Se Dalen betesmark Dalen bs Brittekälla vattenkälla
Drättinge hg De tre vise männen minnessten(?) Dalen bs Brittekälla vattenkälla
Drättinge hg Djupö ö Dalen t Brittekärr kärr
Drättinge hgd Dragmyren ägomark Dams lht Brittekärr mosse
Drättinge herrgd Drakaröret fornlämning Damshem, se Dams lht Brunnsåkern åker
Drättinge gd Drakaröret fornlämningar Degerö t Brända Mosse mosse
Drättinge hg Drakaröret, se »Gullhögarna» gravröse /Se Dejans lht Brännevägen byväg
Drättinge hg Drakaröret fornlämning Djupadal, se Djupamad hmd Brödlösemad mosse
Drättinge hg Drättingen urtappad sjö /Se Djupamad hmd Bröten väg
Drättinge gods Drättingen sjö /Se Drättinge herrgård Bröten åker
Drättinge herrgård /Se Drättingesjön sjö Duvmålen t Byamossen mosse
Drettinge egendom /Se Drättingesjön sjö /Se Dädesjö sn o. gd Bykebäcken bäck
Drättinge gd /Se Drättingesjön sjö /Se Dädesjö by Bäckamaden madslåtter
Drättinge gård /Se Drättingevägen väg Dädesjö Järnvägsstation by Bösekälle vattenkälla
Drättinge gd /Se Duvemålen ägomark Edajohans t Dalakällan vattenkälla
Drättinge gd /Se Dyarna öppen terräng Ehrensborg lht Dalalyckan åker
Drättinge gd /Se Dyen mosse /Se Eke Nilsgård Saknas Dalaroen slåtter
Drättinge hgd /Se Dyen odlad mark Eke Persgård Saknas Dalen förr äng, nu betesmark
Drättinge gd /Se Dädlingen sjö /Se Eke Sigfridsgård Saknas Dalåker Saknas
Drättinge gd /Se Dällingen sjö Eke by Dalåker åker
Dädesjö by Dällingen sjö Eke Östra Norregård Saknas Dammaträdan åker
Dädesjö hg Dällingen sjö Ekebo lht Danielslyckan åker
Dädesjö by Dällingen uttappad sjö /Se Ekeborg lht Dikåker åker
Dädesjö gård /Se Dädlingen urtappad sjö /Se Ekemåla såglägenhet Djupabäcken bäck
Dädesjö poststation /Se Dädlingen urtappad sjö /Se Ekhaga hmd Djupö ö
»Däkisiö», se Dädesjö by Dällingen urtappad sjö /Se Ekliden lht Dragmyren mosse
Eke förr egen sn, nu by Dällingen sjö /Se Eksås bs Drakabacken kulle
Eke förr sn, nu by Dädlingen sjö /Se Eksås t Drakaröret stenröse
?Eke by Döpelsekaret skogsterräng Enatorpet t Drakaröret stenröse
Eke förr sn, nu del av sn Eke triangelpunkt Enet t Drakaröret stenröse
Eke förr sn, nu del av sn Ekegöl göl Ehrengisslesgården bebyggelse Drättingesjön tappad sjö
Eke by Eke häradsväg väg Eriksmåla hmd Dyabacken kulle
Eke by Ekenäs näs Falkhem torp Dyarna slåtter
Eke by *Eksjövägen väg Falkshem t Dyen slåtter
Eke by Eksås odlad mark Feshem lht Dyen mosse
Eke by Enatorpet terräng Floen t Dyen odlad mossmark
Eke by Ers källa minnesmärke(?) Floen bs Dällingen tappad sjö
Eke förr sn, nu del av sn Faddergåvan holme Flogård bebyggelse Edahagen hagmark
?Eke by Falkshem terräng Fredriksdal t Ekebackaträdan åker
Eke förr sn, nu del av sn Feresjön sjö Fridhem t Ekebacken kulle
Eke by Feresjön sjö Fridhem bs Ekebacken kulle
Eke f.d. sn Feresjön sjö Furet t Ekegöl sjö
Eke by Fiskarhemmet terräng Furulid lht Ekekullen kulle
Eke förr egen socken, nu del av sn /Se Fjällsryet terräng Furulund lht Ekenäs madslåtter
Eka f. egen sn Floakärret kärr Fällan t Ekenäs udde
Eke förr egen sn Fornhagen terräng Gatan bs Ekesledträdan åker
Eke förr sn /Se Fredriksdal odlad mark Germunds bebyggelse Ekåkersträdan åker
Eke förr sn, nu by /Se Frumad terräng Granelund lht Erskällan vattenkälla
Ekehorva förr gd /Se Furet sankmark Granens lht Ersåker åker
Ekehwarffwa, se Korrelaholt gd? Furusjö sjö /Se Grunissagård, se Södregården bebyggelse Faddergåvan slåttermad
*Ekevarva Saknas Furusjön sjö /Se Gränsmåla Saknas Falkaplan hagmark
Gränsmåla torp /Se Fågla mosse mosse Gränsnäs t Fankens Förstu bit av Västre Mader
Hyttan lht /Se Glottran sankmark Grönadal t Fasens Förstu skogsmark
Högaskruv gd /Se Granlund betesmark Grönadal hmn Feresjön sjö
Högaskruv gd /Se Granö holme Grönadal t Fiskahemmet åker
Iglehult gd /Se Grevö ö Gubbahemmet lht Flathallavad vadställe
Korrelaholt gd? Gruppe göl sjö Gullhögarna lht Floakärret kärr
*Korrelahult Saknas Gruppe göl göl Gummesgård bebyggelse Floamaden bit av Västre Mader
Kurlatorp, se Korrelaholt gd? Gränsnäs odlad mark Haga hmd Floaträdan åker
*Kurlatorp (öde) gd Gräsmokärret kärr Haga lht Fläskakullen kulle
*Kurilatorp Saknas Gröneslätt slätt Haga lht Fornhagen hagmark
Källekull försvunnet torp /Se Gullhögarna ägomark Haga avs. Frumad förr madslåtter, nu skogsmark
Lindsjö, se Linnebjörke hg Gullhögarna gravröse /Se Hagaborg lht Funesjö? sjö
Linnebjörke hg Gullhögarna gravröse /Se Hagaholm t Furusjön, se Feresjön sjö
Linnebjörke gd Gummasiö, se Gunnasjö sjö Hagen, se Österhage bs Fågla Mosse mosse
Linnebjörke herrgård /Se Gunnasjö sjö Hagen bs Fällorna åkrar
Linnebjörke hg /Se Gunnasjö sjö Hagerås t Fällorna förr slåtter, nu betesvall
Linnebjörke gd /Se Gunnasjö sjö Hagetorpet t Fästampen statarebostad
Linnebjörke gods /Se Gåsemåsa, se Sjöatorpsmossen mosse Hallarna t Galten sten
Linnebjörke by /Se gåsemåsa, se Sjöatorpsmossen mosse Hallatorp gård Gamlehagen hagmark
Mellangården hemman /Se Hagaholm ägomark Hallen t Gluttero bit av Västre Mader
Målajord by Hagerås, Lilla odlad mark Hallenborg t Gluttran bit av Västre Mader
Målajord by /Se Hagtorpet terräng Hedaholm t Glosängsträdan åker
Målajord by *Hanehög gränsmärke Hemmet t Granamaden madslåtter förr, nu odlat
Målajord by Hanehög gränsmärke Herkelocke t Grenåker åker
Målajord by Hedaholm odlad mark Herregården bebyggelse Grevö ö
Målajord by Hemble flyy, se Himlafly mosse Hokadal, se Huggadal t Gruppe Göl sjö
Målajord by Hemmingsudd terräng Holmen bs Gråbussen slåtterkulle
Målajord by Himlafly mosse Holmesås, se Gubbahemmet lht Gråten äng
Mörkaskog by Himlafly mosse Horshallen, se Torslund lht Gräbbegråten slåtter
Mörkaskog by Horshagen terräng Hugadal t Gränsrör stenröse
Mörkaskog by Horshagen skogsmark /Se Hultet bs Gräsmokärret kärr
Mörkaskog by /Se Hultet skogsterräng Hultlyckan t Gubbakärret kärr
Mörkaskog by /Se Horshagen terräng Hyttan bs Gubbaled grind
Näsby by Hålkärret kärr Håkansgård bebyggelse Gubbalyckan åker
Näsby by /Se Hållsviken vik Håkansgården bebyggelse Gummahage åker
Ramnåsa by Hägnet sankmark Hålkärret hållplats Gunnasjö sjö
Ramnåsa by Hällasjö sjö Hägghult lht Gåsemosse mosse
Ramnåsa by Högaskruv triangelpunkt Högalund t Gärdestegarna åkrar
Ramnåsa by Iglagölet sjö Högalund bs Gärdet åker
Ramnåsa by Iglagölet göl Högalund t Gärdet åker
Ramnåsa by Iglehulta ö ö Höganäs lht Gölamossen mosse
Ramnåsa herrg Innaren sjö Högaskog lht Hacket åker
Ramnåsa hg Innaren sjö Högaskruv gård Hagekällan vattenkälla
Ramnåsa by Innaren sjö Iglehult gård Hagemaden förr madslåtter, nu odlat
Ramnåsa by Innaren sjö Iglehult gd Hallagärdet åker
Ramnåsa by Innaren sjö Jakobsgård, se Per Nilsgård bebyggelse Hallalyckan åker
Ramnåsa by Innaren sjö Jon Månssonsgård bebyggelse Halla sjö sjö
?Ramnåsa by Innaren sjö Jon Sigfridssonsgård, se Ödegården bebyggelse Hallsvik vik
Ramnåsa by Innaren sjö Johansdal, se Dalen bs Harkemosse mosse
Ramnåsa by Innaren sjö Johansdal t Hemmingsudd udde
Ramnåsa by Innaren sjö Johannes Plan bs Hemra Lyckan åker
Ramnåsa by Innaren sjö Kajsegärdet bs Himlafly mosse
Ramnåsa by Innaren sjö Karlsberg lht Holkakällan källa
Ramnåsa herrg. /Se Innaren sjö Karlsborg t Holkamossen mosse
Ramnåsa by /Se Innaren sjö Karlsborg t Holmahagen hagmark
Ramnåsa by /Se Innaren sjö Karlsborg t Honungspåsen åker
Ramnåsa gods /Se Innaren sjö Karlsborgs Fästning, se Karlsborg t Hopahagen, se Horshagen hagmark
*Ramnåsa kvarn Saknas Innaren sjö Karlshem gård Hopamaden madslåtter
Sandvik försvunnet torp /Se Innaren sjö Karlshem t Horsakärr kärr
Sjöatorp by Innarn sjö Karlshem, se Fällan t Horshagen hagmark
Sjöatorp by Innarn sjö /Se Karlsjö, se Sjölyckan lht Hultet förr slåttermark, nu betesmark
Sjöatorp by Johansdal triangelpunkt Karlsmåla t Hultet förr slåtter, nu betesmark
Sjöatorp by Johns udde udde Kavlatorp t Hultet björkskog
Sjöatorp by Jutlingamaden mad Kimbo t Husarhagen hagmark
Sjöholmen torp /Se Jättestenen stenblock /Se Klastorp t Huvudhagen hagmark
Sjöhorven lg /Se Jättastenen sten Klockaregård bebyggelse Håkansträdan åker
Skårtaryd by /Se Karinakärr kärr Klockaregård, se Tassen bebyggelse Håleliderna backe
Skårteryd by Karlsborg betesmark Klyngan t Hållsviken vik
Skårtaryd by Karlshem skogsterräng Kopparhärden bs Hålkärret kärr
Skårtaryd by /Se Karlsmåla odlad mark Kristinelund bs Hägnet slåtter
Skårtaryd by /Se Kattafly mosse Kroken hmd Hälla Bol bolslåtter
Skårtaryd by /Se Kattahall höjdsträckning Kroken bebyggelse Hällasjö sjö
Släna gd Kearoarna betesmark Kronogård, se Ladgården bebyggelse Hästafällan hagmark
*Storegården förr gd Kearoarna utdikade mossar /Se Kronogården bebyggelse Högö ö
Suddagärde gd Kidö ö Kronovall t Iglagöl sjö
Suddagärde gd Kistö ö Kronovall, Lilla t Ingärdslet äng
Suddagärde gd Klintamossen mosse Kråkeryd t Innaren sjö
Suddagärde gd Klumpen terräng Kvarnafällan t Intäktan mosse
Suddagärde gd Kläppehage terräng Kvarnen Strömsberg Saknas Jakobslyckan åker
Suddagärde gård /Se Klöverbacken höjd /Se Kviudda t Johannes Halls Ö ö
Tranemyr försvunnet torp /Se Kolkullen kulle Kviudda, Lilla, se Dalen bs Johannes-Petersängen äng
Lilla Vret gård /Se Korset terräng Kviudda, Lilla gd Jutlingamaden madslåtter
Stora Vret gård /Se Krabbekull udde Kviudde, Stora gd Kalla Källe vattenkälla
Stora Vret fordom frälsehemman /Se Kronevall ägomark Kyens t Kallaträdan åker
Västanåkra gård /Se Kroppedam, se Gruppe göl sjö Kyrkomo t Kallgården åker
Västanåkra gd /Se Kråkekulle kulle o. fornlämning Kyrkoryd t Kalvahagen hagmark
Västregård frälsehemman /Se Kråkekärr kärr Källedal t Karljohansträdan åker
Åreda hg Kummeludd udde Källekull t Karlskällan vattenkälla
Årsda gästgivargd, by Kungastenen sten Källeskruv, se Slätt t Karlsträdan åker
Åreda by Kung Ramnes sten gravröse /Se Käringastugan bs Karlsängen, se Karlsträdan äng
Åreda, Norra by /Se Kunsafällan terräng Ladgården bebyggelse Kattebacken backe
Åshult gd Kvarnabäcken bäck Lekas, se Hagtorpet t Kattefly mosse
Åshult gdr /Se Källehult hult Lilläng lht Kattehall skogsmark
Östenhage lht Källekull kulle? Lindala lht Kedroarna mossar, nu odlade
*Østenhage torp /Se Källekull berg? Lindholmen t Kiddabacken kulle
[Östenhaga] torp Käringabäcken bäck Linneberg t Kidö ö
  Kävlaström terräng Linnebjörke gd Kilen hagmark
  Lenängen äng /Se Linnebjörke by Kistö ö
  Lerkärret kärr Linnåsen bs Klevsliden backe
  Lerkärret kärr Lillegård bebyggelse Klintamossarna mossar
  Likkistan skär Livsholm lht Klovhallarna berg
  *Lina å /Se Ljungbäcken t Klumpen bit av Horshagen
  Lindbergsbäcken bäck Lockö t Kläppehage skogsmark
  Lindbiörke Härads-Väg, se Linnebjörke häradsväg väg Ludvigsborg lht Knektaliden backe
  Lindesiö, se Linnebjörkesjön sjö Lugnet t Knektängen förr äng
  Lindsiö, se Linnebjörkesjön sjö Lunds bs Knäamossen mosse
  Linnebjörke triangelpunkt Lund gd Knäppelyckan åker
  Linnebjörke häradsväg väg Lund bebyggelse Korsedalsåkern åker
  Linnebjörke kvarnar kvarnar Lyckan t Korset kärr
  Linnebjörke kvarnar kvarnar Lyckan t Krabbekull kulle
  Linnebjörkesjön sjö Lyckan t Krokåkern åker
  Linnebjörkesjön sjö Lyckanshöjd, se Skvale bs Kronan åker
  Linnebjörkesjön Saknas /Se Lyckeberg t Kråkekulle kulle
  Linnebjörkesjön sjö Lyckedal lht Kråkekärr kärr
  Linnebjörkesjön sjö Lättagården bebyggelse Kulltanen åker
  Linnebjörkesjön sjö /Se Lövhult lht Kullåker åker
  Linnebjörkeån å Lövhultet t Kummeludd udde
  Ljungs mosse mosse Lövås t Kungastenen minnessten
  Lockebäcken bäck Malsborg t Kunsafällan bit av hagmark
  Lockö betesmark Marbäcken t Kvarnabäcken bäck
  Lomma göl tjärn Marieborg t Kvarnabäcken bäck
  Lomma göl tjärn Mellangård bebyggelse Kvarnamarken hagmark
  Lommagöl sjö Mellangården bebyggelse Kyrketrädan åker
  ?Lomma göl tjärn Mellan och Norregård, se Herregården bebyggelse Kyrkåkern åker
  Lomma göl sjö Missund bs Kålkullarna kullar
  Lomma göl sjö Moaberg lht Kårestadån å
  Lugna fly mosse Moen hmd Källareåkern åker
  Lugnafly mosse Måla Östra Saknas Källehålet åker
  Lugnafly mosse Målahall lht Källelid backe
  Lundabacke triangelpunkt Målajord säteri Käringabäcken bäck
  Lyckebacken terräng Målajord by Käringagölen, se Tubbagöl sjö
  Lyrekällan källa Målen, se Målen, Stora t Käringalyckan, se Jakobslyckan åker
  Långanäs näs Målen t Kärrmossen mosse, förr kärrslåtter
  Långestenen sten o. forlämning Målen, Lilla t Kävlaström vattenfall
  Långö ö Målen, Stora t Ladugårdsträdan åker
  Långö ö Möcklehult utjord Ladugårdsåkern åker
  Majängen lekplats /Se Mörkaskog gård Leakärr kärr
  Marbäckshult hult Nicketorp t Ledsemad förr madslåtter, nu mossodling
  Marken terräng Nils Gummessonsgård, se Gummesgård bebyggelse Lemnabro bro
  Medelaröret fornlämning Nils Simonsgård, se Klockaregård bebyggelse Lemnabrobacken backe
  Mellanoset »os» Norragärde, se Karlshem gård Lemnabrobäcken bäck
  Missund odlad mark Norramåla lht Lerkärret kärr
  Moaviken vik Norratorp t Lerkärret kärr
  Måsö ö Norräng lht Lillegärdet åker
  Nabbabäcken dike o. bäck Norrefälle t Lillesjön område vid Linnebjörkesjön
  Nabbudden udde Norregård gård i Eke Lillevik vik
  Nissaön ö Norregård gård i Näsby Lillåker åker
  Norramåla ägomark Norregård gård i Skårtaryd Lindbergsbäcken bäck
  Norrefälle sankmark Norregård gård i Åshult Lindebacken kulle
  Notastenen sten Norregården gård i Linnebjörke Lindekulle åker
  Nydala odlad mark Norregården gård i Ramnåsa Lindåkern åker
  Nyhemmet odlad mark Norrelycke bs Linnebjörkesjön sjö
  Nykärr kärr Nyahult t Linnebjörkesjön sjö
  Nykärret kärr Nyalund lht Linningen kulle
  Myrö ö Nyborg, se Feshem lht Ljungsmosse mosse
  Nytorp ägomark Nydala t Lockebäcken bäck
  Näsaviken vik Nyhemmet bs Logträdan åker
  Näset näs Nyhemmet lht Lomma Göl sjö
  Nätö udde Nyholm bs Lottabolet äng
  Offerkälla vid »Källshult Saknas /Se Nyelund t Lugnafly mosse
  Offerkällan vid N.Åreda by Saknas /Se Nytorp t Lundabacke kulle
  Offerkällan i berget Saknas /Se Nytorpet t Lundabacken kulle
  Offerkällan i Kråkekärr Saknas /Se Näsby by Lundagärdet åker
  Offerkällan källa Näsbykulla lht Lyckan åker
  Ola källa el. S:t Olovs källa Saknas /Se Näsbykulla Järnvägsstation by Lyckan åker
  Ole källa offerkälla /Se Näset t Lyckebacken skogsmark
  Ormudden skogsterräng Olofsgård, se Betagård bebyggelse Långamad madslåtter
  Osmaden sankmark Per Nilsgård bebyggelse Långamaden förr madslåtter
  Oxholmen halvö Per Nilssonsgård, se Skräddaregården bebyggelse Långanäs näs
  Planen ägomark Petersborg bs Långholmen kulle
  Planen allmänning /Se Planen lht Långåker åker
  Porskärret kärr Planen bs Långäng åker
  Pukaberg berg Planen t Långö ö
  Pukakälla källa Postgården bebyggelse Långö ö
  Rafvela källa ( = Ragvalds källa) Saknas /Se Postgården gd Läget hagmark
  Ragnarök sankmark Prästegården bebyggelse Läget, Lilla hagmark
  Rammsjön f.d. sjö Pukatorp gd Läget, Stora hagmark
  Ramnåsa kvarnar kvarnar Pukatorp gård Lämmamossen, Lilla mosse
  Ramnåsa vägen väg Pålsgård, se Lund bebyggelse Lämmamossen, Stora mosse
  Ramsjön fordom sjö /Se Ragnars t Längdan äng
  Rammsjön f.d. sjö Ragnarök t? Längdan åker
  Rammsjö f.d. sjö Ragnarök, se Ragnars t Lövboäng förr äng, nu betesmark
  Ramnåsa kvarnar kvarnar Rammens, se Björkholmen lht Malmö ö
  Roen odlad mark Ramnadala lht Markalyckan åker
  Roen madslåtter /Se Ramnåsa by Markalyckan åker
  Rydet terräng Ramnåsa by Marken hagmark
  Rågön ö Ramnåsa by Marken hagmark
  Rågön ö Ramnåsa Saknas Marken hagmark
  Råsarna höjder Ramnåsa Glasbruk Saknas Marken hagmark
  Råskärr kärr Ramnåsa Gummesgård Saknas Massåker åker
  Råskärrsö ö Ramnåsa Månsgård Saknas Mastespireberget berg
  Rödsjön f.d. sjö Ramnåsa Västanåkra Saknas Medelröret stenröse
  Rödsjön f.d. sjö Ramnåsa Västanåkra Saknas Mellanlyckan åker
  *Rösjön sjö /Se Ramnäs lht Mellanrydet fiskställe
  Sandskog terräng Ramsmåla hmd Mellanträdan åker
  Sandvik vik Redvigsborg t Mellanträdan åker
  Sankt Olofs källa källa Rosenberg lht Mellanträdan åker
  Saxaberg berg Rosenholm t Mellanäng åker
  Segskinnet sankmark Rosmaryd gård Moträdan åker
  Sjumannarör fornlämning Rydet, se Kyrkoryd t Mycklemaden madslåtter
  Självverket sankmark Rydholm t Myreladan lada
  Sjöryd äng m. lador Salsbo lht Målamossen mosse
  Sjötorpsmossen mosse Sandskog t Målaträdan åker
  Sjöatorpsmossen mosse Sandvik t Möljemaderna madslåtter
  Sjöatorpsmossen mosse Simonsgården gd Möllebacke, Lilla kulle
  Sjöholmen betesmark Simonsgård, se Torpa bebyggelse Möllebacke, Stora kulle
  Sjöhult terräng Sjumannaled grind Nabbabäcken bäck
  Sjölyckan ägomark Sjöaryd gård Nabbudden udde
  Skabbehall gränsmärke Sjöatorp gård Norragärde åker
  Skabbehall gränsmärke Sjöborgen t Notastenen sten
  Skabbehall terräng Sjödalen t. Nyhagen hagmark
  Skabbekärret kärr Sjöharven t. Nykärr hagmark
  Skabohall, se Skabbehall gränsmärke Sjöhorfven lht Nykärret kärr
  Skavudden udde Sjöhult t Nylännet åker
  Skeden terräng Sjökullen bs Nymad mad
  Skogslund terräng Sjölyckan, se Sjöborgen t Nyträdan åker
  Skogsnäs odlad mark Sjölyckan lht Nyäng äng
  Skomakarekärret kärr Sjömåla t Nåsbysjön sjö
  Skärbäck terräng Skabbe hmd Nämdemaden förr madslåtter, nu odlat
  Skärsjömon mo Skallagård bebyggelse Nämdemanshagen hagmark
  Skärsjön sjö Skattagården bebyggelse Näsaviken vik
  Skärsjön sjö Skeden t Nöt-hagen hagmark
  Skärsjön sjö Skinnredarens t Offerkällan vattenkälla
  Skärvet holme Skrikebo, se Eksås t Olahagelyckan åker
  Slättekärr kärr Skräddaregården bebyggelse Ormudden udde
  Smedalyckan ägomark Skräddaretorpet t Oset utlopp av bäck
  Smedlid skogsterräng Skogen t Osmaden madslåtter
  Smedmarken terräng Skogsborg lht Oxhageträdan åker
  Smedtorpet ägomark Skogsholm, se Enatorpet t Oxudden madslåtter
  Smörklimpen terräng Skogsholm lht Pannkakahålan plats nära sjö
  Snickaremaden betesmark Skogshyddan lht Paradiset bit av Västre Mader
  Snickareön ö Skogslund lht Passet gränspunkt
  Stavrakärr kärr Skogslyckan t Pellas och Mitt bit av hage
  Stenholmen betesmark Skvale bs Piglipen äng
  Stenholmen terräng Skyttagård bebyggelse Porskärret kärr
  Stensnäs odlad mark Skårtaryd by Postvägen byväg
  Storemaderna sankmark Skårtaryd by Pukaberg berg
  Store mosse mosse Skälleverket lht Pukastugu grotta
  Storö ö Skärbäck t Pustebacken backe
  Svalö holme Skörbäck t Påskakulle ö
  Svalöarna öar Släna gård Pölen madslåtter
  Svarta hål terräng Slätt t Rackarnsmosse mosse
  *Svartegöl vattensaml. /Se Slättebol gård Ragnamarken hagmark
  Svenstorp ägomark Smedens bebyggelse Ramsjön tappad sjö
  Svärtebackarna backar Smedhällen t Riddaremaden madslåtter
  Svärtefly mosse Smedtorpet bs Roen förr madslåtter, nu betesmark
  Svärtegölen f.d. sjö Smedtorpet t Rom åker
  Svärtegölen sankmark Solbacken lht Ropekull kulle
  Södra sjö f.d. sjö Solhaga lht Rosahagen hagmark
  Södra sjö f.d. sjö Solhaga lht Rumpan bit av Nymad
  Södra sjö sankmark Solhaga lht Rydkärret kärr
  Södratorp odlad mark Solhem lht Ryssland slåtter
  Sörrorar odlad mark Solhem lht Rågön ö
  Sörsiön, se Södra sjö sjö Solklinten lht Råhagaåkern åker
  Sörskog odlad mark Spångaberg bebyggelse Råhagen löväng
  Tallekurran ö Spångaberg gd Råhagen, Yttre hagmark
  Tieberg strandmark Stenholmen t Råsarna hagmark
  Tomasgiöhl, se Tummegöl tjärn Stenholmen bs Råskärr kärr
  Tomasgiöl, se Tummegöl sjö Stensbo lht Rävahiet stenskärv
  Tomasgiöhl, se Tummegöl sjö Stensnäs t Rödsjön sjö
  *Tomasgölen tjärn Storegård bebyggelse Sannamaden madslåtter
  Tomagiöhl, se Tummegöl sjö Strömsfors t Saxaberg brant
  Tommegiöhl, se Tummegöl tjärn Strömsfors t Segskinnet bit av Västre Mader
  Tmsjön, Stora sjö Suddagärde gård Sjöbergs Fälla förhöjning i sjöbotten
  Tomsjön, Stora o. Lilla sjöar Svenstorp lht Sjökärret kärr
  Tomsjön, Stora o. Lilla delvis igenvuxna sjöar Svenstorp, se Sänken t Skabban åker
  Tomsjön, Stora o. Lilla sjöar Sågaretorpet t Skabban åker
  Tomsjön, Stora o. Lilla sjöar Sänken t Skabbehall berg
  Tomsjön, Liila o. Stora sjöar Söderstuge lht Skabbehall berg
  Tokamaden sankmark Södraholm t Skabbeliden backe
  Tomsjön, Lilla f.d. sjö Södralycke t Skabbekärret kärr
  Tomsjön, Stora sjö Södratorp hmd Skavudden udde
  Toramosse mosse Södra torp Saknas Skeden allmänning
  Torpet terräng Södratorp t Skedlyckan åker
  Torsås odlad mark Södragården gd Skedskogen hagmark
  Tranemad mad Södregård bebyggelse Skogslyckan åker
  Trollaberg terräng Södregård bebyggelse Skomakarekärret kärr
  Trollamoar moar Södregård bebyggelse Skvalebäcken bäck
  Tubbagöl sjö Södregård bebyggelse Skåne åker
  Tubbagöl göl Södregården bebyggelse Skärsjömon skogsmark
  Tummefly mosse Södregården bebyggelse Skärsjön sjö
  Tummegöl tjärn Söreskog t Skärsjön sjö
  Tummegöl sjö Sörstugu bs Slänasjön sjö
  Tummegöl tjärn Tassagårdarna = Tassen Saknas Slättekärr kärr
  Tummegöl sjö Tassen del av by Slättåkersträdan förr åker, nu betesvall
  Tummegöl sjö Tassen gård Slättäng förr äng, nu betesmark
  Tummegöl göl Toragården gård Slättängsåkern åker
  Tvillingsöarna öar Torpa gård Smedkällan vattenkälla
  Tvärmaderna sankmark Torslund lht Smedlid backe
  Tånnesiögar, se Lilla o. Stora Tomsjön sjöar Tranemyr t Smedlidhagen hagmark
  Tånnesiö, se Stora Tomsjön sjö Trekanten lht Smedlyckan åker
  Tånnesiögar, se Tomsjön, Stora o. Lilla delvis igenvuxna sjöar Tykagården bebyggelse Smedmarken hagmark
  Tånnesiögarna, se Stora o. Lilla Tomsjön sjöar Udden lht Smedträdan åker
  Tånne Siögarna, se Stora o. Lilla Tomsjön sjöar Vannsjötorpet t Smedträdan åker
  Tånnessiögarna, se Tomsjön, Stora o. Lilla sjöar Venbäcken bs Snickaremaden madslåtter
  Udden udde Villa Ro lht Snickareön ö
  Ulvagårdsskogen skogsområde /Se Vinningen t Snutbolet slåtter
  Ulvagårdsviken vik /Se Vret Lilla gd Sogatan allmänning
  Ulvön ö Vret, Lilla gård Solen i Nyäng dikning i form av sol
  Vannsjön f.d. sjö Vret, Stora gd Spökesten sten
  Vansjön sjö Vret, Stora gård Stapelåker åker
  Vannsjön f.d. sjö Vårgårda t Stapeläng äng
  Venamossen ägomark Värendsborg lht Stavrakärr kärr
  Venebäckshult hult Värendseke lht Stigbäcken, se Stigkärret bäck
  Videfloen ägomark Värends-Eke station by Stigkärret mosse
  Vita gry odlad mark Västanåkra Norregård gård i Ramnåsabebyggelse Stigsäng äng
  Vretakärret kärr Västanåkra Södregård bebyggelse Stinnkakebacken kulle
  Vårgårda ägomark Västerhaga lht Storemaderna madslåtter
  Västanåkra fly mosse Västerås t Store Mosse mosse
  Västanåkra fly mosse Västerås t Storkafällan åker
  Västtorp ägomark Västregård bebyggelse Storåker åker
  Ytterbergsudden udde Västregård, se Norregård bebyggelse Storåker åker
  Åmaderna odlad mark Västregården bebyggelse Storåker åker
  Åmaderna sankmark Västre-Norregård, se Smedens bebyggelse Storö ö
  Ångsågsviken vik Åhus t Stuglyckan åker
  åreda siö, se Are sjö sjö Åshult by Sundhagen hagmark
  Åsamossarna mossar Åshult by Svalö ö
  Åsamossarna mossar Åslahult t Svalöarna öar
  *Åseskås gränsmärke /Se Åslahult t Svartahål vik
  Åslahult Västra terräng m. ägomark Åslahult, Södra, se Åslahult t Svinö ö
  Åslahult, Östra ägomark m. lador Åslahult, Norra, se Åslahult t Svärtebackarna skogsmarker
  Ändaron strandmark Ängaholm lht Svärtegölen sjö
  Äskebäck bäck Ängaholm lht Svärtero mosse
  Äspekullen kulle m. fornlämning Ödegården bebyggelse Sänkängen äng
  Åkramåsa, se Västanåkra fly mosse Östenhaga lht Södra Gärde åker
  Åreda landsväg väg Österhage bs Södrasjön tappad sjö
  åreda Siön, se Are sjö sjö Österlund t Södrehage hagmark
  Åshults landsväg väg Östermåla bs Söljan åker
  Ändaroen sankt område /Se Östraborg lht Sörroar förr kärr, nu odlat
  Örbäckshagen terräng Östregården bebyggelse Tallekurran ö
  Örbäckskärret kärr   Tieberg berghällar
  Örnakullen kulle o. fornlämning   Tingsbro »domarring»
  Östra siön, se Are sjö sjö   Tjurahagen förr hagmark, nu betesmark
      Tjärdalsbäcken bäck
      Tokamaden madslåtter
      Toramosse madslåtter
      Torpamarken, Norra hagmark
      Torpamarken, Södra hagmark
      Torparemarken hagmark
      Torpet förr slåtter, nu betesmark
      Tranemossen mosse
      Tranhalsen åker
      Trollaberg berg
      Trollamoar hagmarker
      Tubbagöl sjö
      Tumma Mosse mosse
      Tummegöl sjö
      Tummsjön tappad sjö
      Tuven område av sjö
      Tvillingsöarna öar
      Tvingarna åkrar
      Tvivelsmaden förr madslåtter, nu betesmark
      Tvärmaderna madslåttrar
      Tåssebäcken bäck
      Ulvön ö
      Ungdjurshagen hagmark
      Vadet kärr
      Vannsjön sjö
      Vannsjön sjö
      Vasen kärr
      Vassmaden förr slåtter
      Venamossen mosse
      Venaskogen skogsmark
      Vermlandsmad madslåtter
      Vidbäckskärret kärr
      Videfloen tappad sjö
      Vita gry förr madslåtter
      Vretakärret kärr
      Vretamosse mosse
      Vrian äng
      Vrian åker
      Västragärde förr åker, nu betesvall
      Västragärde åker
      Västramark hagmark
      Västre Mader madslåtter
      Vörnet område vid strand
      Åbromaden madslåtter
      Åhagen hagmark
      Åmaderna mader
      Åsalyckan åker
      Åsamossarna mossar
      Älvakällan vattenkälla
      Ändaron sankt område vid Linnebjörkesjön
      Ängagärdeskällan vattenkälla
      Ängagärdesträdan åker
      Ängagärdet förr slåtteräng, nu hagmark
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet förr slåtter, nu betesmark
      Ängamon skogsmark
      Ängen åker
      Äskebäck bäck
      Äspekullen kulle
      Ödegärdet åker
      Ödegärdesledet grind
      Ödegärdesliden backe
      Örbäckshagen hagmark
      Örbäckskärret kärr
      Örnakullen kulle
      Österlycke åker
      Österäng äng
      Österäng förr äng, nu betesmark

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.