ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lenhovda socken : Uppvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 116 Naturnamn : 572 Bebyggelsenamn : 307 Naturnamn : 338
Lenhovda sn Abborrgölen göl Lenhovda sn Abborragöl göl
Lenhovda sn ?Alnasten gränsmärke Lenhovda sn Alstern sjö
Lenhovda sn Alstern sjö Lenhovda sn Alstern sjö
Lenhovda socken Alstern sjö Lenhovda sn Alsterån sjöavlopp
Lenhovda sn /Se Alstern sjö Alster t. Andungaburen ö
Lenhofda sn Alstern sjö /Se Alstervik hus Basteträdan åker
Lenhovda sn Alsier-Siöön, se Alstern sjö Aplabäck stuga Bastlyckan åker
Lenhovda sn /Se Alstern sjö +Aspelund t Bastnabben udde
Lenhofda sn Alstern sjö Backegård bebyggelse Bergö ö
Lenhofda sn Alstern sjö Backen hus Biåker åker
Lenhovda sn Alstern sjö /Se Bensinstation, se 17 Lenhovda Saknas Björkegöl göl
Lenhovda sn Alstern sjö /Se +Björkedal bs Björkegölsbäcken bäck
Lenhovda sn Alstern sjö /Se Björkelund bs Björkholmarna holmar
Lenhovda sn Alstern sjö /Se Björkelund hus Björnakärret Lilla kärr
Lenhovda sn Alstern sjö /Se Björkelund t Björnakärret Stora kärr
Lenhovda sn Alstern sjö /Se +Björkelund bs Blommemossen mosse
Lenhovda socken /Se Alstern sjö /Se Björket bs Blåberg berg
Lenhovda sn Alsterån, se Sävsjöströms å å Björkhaga hus Blå berg berg
Lenhovda sn Alsterån å Björkholmen hus Blågöl göl
Lenhovda sn Andershult terräng Blankadal lht Bockaskärvet stengrund
Lenhovda sn Aspelund terräng +Bodarås t Bolet slåtterkärr
Lenhovda sn /Se *Berghall gränsmärke Bohult by Bollbron bro
Lenhovda sn Bergö ö Bohult Saknas Bosabäcken bäck
Lenhovda sn /Se Björkegöl, Lilla göl Bokedal bs Bostorpa bröt, se Bröten backe
Lenhovda sn /Se Björkegöl, Stora göl Bostorp by Brokaskitakällan källflöde
Lenhovda by o. sn /Se Björkkärret kärr Bostorp Saknas Bråten kärr
Lenhovda sn /Se Björkmossen mosse Bostorps kvarn kvarn Bråviken vik
Lenhovda sn /Se Björkudden udde Bostället = Södergård gård i Bostorp Brännan skogsmark
Lenhovda sn /Se Björkö ö +Bravatorpet t Bröten backe
Bohult by Björnakärret, Lilla kärr Brittedal hus Bröten backe
*Bol Saknas Björnakärret, Stora kärr Bruket = Johansgård bebyggelse Buteljen åker
Bostorp Södragård gd Björnamaden mad Bruksgården = Johansgård bebyggelse Bykebäcken bäck
Giljeskruv gd /Se Björnamossen mosse Bruksgården Saknas Bäckamaden mad
Hassle by Blåberg berg Bråten t Böket kärr
Hassle by Blåberg gränsmärke Bäckalund hus Dalabacken backe
Hjärta skog gd /Se Blåberg terräng Bäckalund hus Dammamaden mad
Hjärtaskog by /Se Blågöl sjö Bäckaskog hus Dammarna slåtter
Hökaskruv gd /Se Blågöl göl +Bäcken t Dammarna slåtterkärr
Hökaskruv by /Se Boarås ägomark Dalen hus Dammskärr kärr
Johanstorp gd Boaråsagöl sankmark +Dalen bs Djupgöl göl
Kylleskruv gd Boaråsaviken vik +Djupadal bs Djäknaskärv stenrör
Kylleskruv gd Bobbö höjd Ekeskogen bs Drottningagöl göl
Kyhleskruf by Bockaskärvet ö Ekeslätt bs Dunemader mader
Kyleskruv by /Se Bockegiöhl, se Blågöl sjö Ekholmen bs Dyalyckan åker
Kyleskruv by /Se Bockön ö Evedal t Dyarna kärr
Kylleskruv by /Se Bohult triangelpunkt Flyaberg hus Dyen slåtterkärr
Kylleskruv by /Se Bokedal odlad mark +Flyahult bs Ekeberg berg
Kylleskruv gd /Se Bollbron bro Flyet hus Ekeryden slåttermark
Lenhovda by Bolsmad mad Forse kvarn Ekeryd glugg ägomärke
Lenhovda by Bostorpaflyet mosse Framnäs såg Ekeskogskälla vattenkälla, råmärke
Lenhovda by, förr tingsställe /Se Bostorpalyckan odlad mark +Frediksberg bs Falkalyckan åker
Lenhovda by Bostorpa myr myr Fredriksdal lht Fiveldal dalsänka
Lenhovda by Bostorps kvarn kvarn +Fredrikslund lht Flathallabäcken bäck
Lenhovda by Bostorpsån å Fredrikslund t Flogöl göl
Lenhovda by Bredafly mosse Fridhem bs Fnysen slåtterkärr
Lenhovda by Breda kärr kärr +Fåglahall t Forse sjö sjö
Lenhovda by Broarekärret kärr och odlad mark +Fällan t Frenegöl, se Frinnegöl göl
Lenhovda by Bråtabäcken bäck Fällan bs Frinnegöl göl
Lenhovda by o. sn Bråtarna odlad mark Giljeskruv Saknas Fräslingabäcken bäck
Lenhofda by /Se Bråten terräng Giljeskruv bebyggelse Fåglahall råmärke
Lenhofda by Bråviken vik Gistebäck hus Färgarebäcken bäck
Lenhovda by Brännan Stora öppen terräng +Granskogen t Getanabben kärr
Lenhovda by Brännan terräng Gripagård bebyggelse Getlavad vadställe
Lenhovda by o. sn /Se Brännlandet terräng Gripslund t Gode göl göl
Lenhovda samh. /Se Bykebäcken bäck Grönadal hus Granabäck bäck
Lenhovda poststation /Se Bäcken odlad mark Grönalund hus Grottö ö
Lenhovda gästgivaregård Saknas Dalen terräng Gällingaskruv, se 1 Giljeskruv gård Grävlingakulle kulle
Lövsjö by Dammamaden sankmark Gästgivaregård bebyggelse Gröne fläcken tomtningsplats
Merhult by /Se Dammarna terräng(?) Göljamåla bs Gröne vägen väg
Merhult by Dammån å Hagaberg hus Gröngölingafly mosse
Muggehult by Danieltorpet terräng Hagalund hus Gubbagöl göl
Möcklehult by Djupgöl sjö Hagalund hus Gubbakärret kärr
Möcklehult by Djupgöl sjö Hallagården hus Gubbakärret slåtterkärr
Möcklashult by /Se Djupgöl göl Hammarby lht Gubbalyckan åker
Möcklehult by /Se Djäknaskärv ö Hanelund bs Gubbalyckan åker
Möcklehultsmåla by Drakarör fornlämning +Harget bs Gunnars mad mad
Nöbbele by /Se Drottningagöl göl Hassla Saknas Gunnegöl göl
»sepsio» se Sävsjö gd Drottningholm odlad mark Hassla bebyggelse Gängelsflyet mosse
Singelstorp beb. /Se *Dunehall gränsmärke Hederås t Gängelskärret kärr
Singelstorp beb. /Se *Dunemadhall gränsmärke Hemmet bebyggelse Gölabäcken=Kvarnabäcken bäck
Skäraskog by /Se Dyarna sankmark Hermanstorp Saknas Göljamåla göl göl
Skäraskog gdr /Se Dyen betesmark Herrafällan t Göljemad mad
Säfsjö by Ekedal ängsmark Hjärtaskog bebyggelse Haget skogsslåtter
Sävsjö gd Ekedal terräng, f.d. odlad mark Hjärtsjö glasbruk Hagflyet mosse
Sävsjö gd *Ekerås gränsmärke +Hjärtsjölund t Hejahö=Hejarna skogsmark
Säfsjö(ström) by Fiveldal öppen terräng Hoaberg t Hejamon skogsmark
Sävsjö by och kvarn /Se Flathallabäcken bäck Holmen hus Hejarna skogsmark
Sävsjö kvarn Saknas Flisemossen mosse Hultäng hus Hemmad Lilla slåttermad
?Sävsjö hg och kvarn flode giöl, se Flogöl sjö Högalid bs Hemmad Stora slåttermad
Sävsjö gd Flogöl sjö Höganäs lht Hjärtsjön sjö
Sävsjö by /Se Flogöl sjö Höganäs hus Holmen slåttermark
Sävsjö gd /Se Flogöl göl Hökaskruv by Huaklövar bergparti
Sävsjö säteri /Se Flyahult hult Hökaskruv Saknas Hulebäck bäck
Sävsjö förr by /Se Flyebro bro Hökhult by Hulten slåtterängar
Sävsjö nu Sävsjöström bruksegendom /Se Forsasjön sjö Hökhult Saknas Hultet slåttermark
Sävsjö kvarn kvarn Forsavägen väg Jakobsgården gd Hultkärret slåtterkärr
Sävsjöström bruk Forsaån å Jeppemåla lht Humleåker åker
Sävsjöström samh. /Se Forsaån å +Johansberg t Husaslåttern slåtterkärr
Sävsjöström postkontor /Se Fredriksborg ägomark Johansberg hus Hägnen inhägnad slåtter
*Tinatorp Saknas Frennegiöl, se Frinnegöl sjö Johansgård bebyggelse Härjareliden backe
Varsryd gd /Se Frennegiöhl, se Frinnegöl sjö Johanstorp Saknas Hästabroflyet mosse
Våraskruv gd /Se Fribergaviken vik Johanstorps glasbruk Saknas Hästanabben kärr
Vägershult by /Se Frinnegöl sjö Karlsborg hus Hästhagen skogsmark
Väraskruv gd /Se Frinnegöl sjö Karlsborg bs Hästudden udde
Västraby by /Se Frinnegöl göl +Karlsborg bs Högbackarna höjder och backar
Ålatorp by Fruakärret kärr Karlsborg hus Höge lid landsvägsbacke
Ålatorp by Fåglahall gränsmärke Karlslund hus Hökabäcken bäck
Ålatorp gd Fågelmossen mosse Karlstorp t Hökamaden mad
Ålatorp by /Se Fåglahall gränsmärke Katrineberg hus Hökaskruv bröt backe
?Åmatorp gd Fåglamossen mosse +Kattudd t Iglagöl göl
Åmatorp gd /Se Fällegöl sankmark +Kläpremoa t Iglegöl göl
Åmatorp gd /Se Fällegöl sankmark Krogen gädstgivaregård Ilagöl, se Iglegöl göl
Åmatorp gd /Se Fällan terräng +Kroksjö t Ingelillagöl göl
Änghult gdr Fällekärr kärr Kronogård gård i Hökhult Jordbron slåtterkärr
Änghult by Getakärr kärr Kronogård gård i Möcklehult Jättagravar Saknas
Östraby by /Se Getanabben sankmark Kråkerås bs Kaskaviken vik
  Giljeskruv terräng Kungbäcksdal bebyggelse Kidåker åker
  Gjutsandsudden udde +Kvarnaström t med kvarn Klintabergen=Klinten bergkomplex
  Gode göl f.d. sjö, nu slåttermark Kvarnställe med utmål, se 8 Merhults Kvarn Saknas Klintaberget berg
  Gode göl torrlagd göl, slåttermark +Kyllemåla t Klintaviken vik
  Granabäck bäck Kylleskruv Saknas Klinten bergkomplex
  Granskogen terräng Kylleskruv gd Klintön ö
  Griftaplan del av Hjärtsjön Kylleskruv Saknas Klucknaberg berg
  Gripagårdsflyet mosse Kylleskruvs glasbruk nerlagt glasbruk Kläpran göl
  Grottö ö Kylletorp lht Kläpregöl göl
  Gubbagöl göl Kyrkemo t Kläpremo skogsmark
  Gubbakärret odlad mark Källeberg hus Knektakärret kärr
  Gubbakärret kärr Källedal lht Knipegöl göl
  Gunnarsmad sankmark Källehult Saknas Koakärret slåtterkärr
  Gunnegöl sjö +Källehult t Kohagen skogsmark
  Gåsmossen mosse Källekulla lht Kolid backe
  Gäddfloen sankmark Labbet bs Kopprasåliden landsvägsbacke
  Gängelsflyet sankmark Lenhovda Saknas Kornmon skogsmark
  Gängelskärret kärr Lenhovda Saknas Korpö ö
  Gölen göl Lenhovda Saknas Krogaremaden mad
  ?Göljamåla göl sjö Lenhovda sn Krokabacken landsvägsbacke
  Göljamåla göl sjö Lenhovda Saknas Krokegöl göl
  Göljemad mad Lenhovda järnvägsstation Krokegöl göl
  Hagalund betesmark +Lierås t Krokemaden mad
  Hagerås sankmark Lillegård gård i Ålatorp Kroksjön sjö
  Haget terräng Linneberg bs Kronoparken kronoskogar
  Hagflyet mosse +Lisalyckan bs Krubbfloarna vattenpölar
  Hagudden udde Ljungsjö t Krösonö ö
  Hammarby fly sankmark Ljungsjötorp t Kumlagöl göl
  Hammarby göl göl Lugnet hus, förr fattighus Kumlamad Saknas
  *Hanehög gränsmärke +Lustigkulla bs Kumlasjö sjö
  Hanehög gränsmärke +Lyckanshöjd bs Kungbäcksdalabäcken bäck
  Helvetes trappor stig(?) +Låsen bs Kvarnaberg berg
  Hemkärret mosse +Lämmamo t Kvarnabäcken bäck
  Hemmad, Stora sankmark +Lönneberg bs Kvarnadammen mosse
  Hennes nåds udde udde +Lönnerås t Kvarnalyckan åker
  Hestermad mad /Se Löverås bs Kvarnamaden mad
  Hinnegöl göl Lövholmen hus Kvarnamaden mad
  Hjärtsjölund ägomark Markahult = Mörkahult lht Kvarnamossen mosse
  Hjärtsjön sjö Mellangården gd Kyrkan sten
  Hjärtsjön sjö Mellangård gård i Bostorp Kyrkelyckan åker
  Hjärtasjön sjö /Se Mellangård gård i Hökhult Kyrkelyckan åker
  Hjärtasjön sjö /Se Mellangård gård i Nöbbele Kyrkevik vik
  Hoabergsrås terräng Mellangård gård i Ålatorp Kyrkstenen sten
  Holma mader sankmark Merhult Saknas Kålbäcken bäck
  Holmasjön sjö Merhults kvarn Saknas Källedala göl göl
  Hoppehall höjd Moaberg hus, förr soldattorp Källelid backe
  Hulten hult Målen = 1 Möcklehultsmåla Saknas Källemaden mad
  Hultet sankmark Möckelt by Källero dyig äng
  Hyxnagöl göl Möcklehult Saknas Källåker åker
  Hytteledet terräng Möcklehultsmåla Saknas Kärleksgatan bygata
  Hålkärret kärr Möcklehultsmåla bebyggelse Kärnegöl göl
  Häjarna terräng Möllarns kvarn Kättlagöl göl
  Hästabroflyet mosse Mörkahult lht Ladåkern åker
  Hästhagen terräng Norragården gd Lenhovdasjön sjö
  Hästhagsviken vik Norratorp t Lerö ö
  Hökabäcken bäck Norratorp bs Lerö ö
  Hökaskruvs kvarn kvarn Norregård gård i Bostorp Lilla göl göl
  Hökaskruvs kvarnar kvarnar Norregård gård i Hökhult Lillasjö sjö
  Höljabäcken bäck Norregård gård i Lenhovda Lillasjön sjö
  Iglagöl göl Norregård gård i Lenhovda Lille mad slåtter
  Ilagöl göl Norregård gård i Nöbbele Lille sand fiskeställe
  Ilagöl göl Norregård gård i Vägershult Lillö=Korpö ö
  Ilagölsmaden sankmark Norregård gård i Östraby Lindbergsbäcken bäck
  Ingalillagöl göl Nyaborg lht Lisbetlyckan åker
  *Isten gränsmärke Nyadal lht Lommegöl göl
  Johanstorpa mader sankmarker Nyadal t Lomö ö
  Jordkälleflyet mosse Nyatorp hus Lottelyckan åker
  Jordkällehultet hult Nybro bs Långe mad slåtter
  Jäppemåla fly sankmark Nybygget hus Lången sjö
  Kajesten sten Nybygget t Långenäs udde
  Kallbäcken bäck Nybygget t Långenäsudde udde
  Kalvakärrsviken vik +Nybygget t Långnäsudde udde
  Kalvamaden mad Nyelund t Långsfly mosse
  Kanada terräng Nyelund hus Lönnsåker åker
  Kaninö ö Nyhagen stuga Majorens ö ö
  Kasktorpet ägomark Nyholmen t Majåker åker
  *Kattmossan mosse Nyholmen t Malmbäcken bäck
  Kistehall höjd Näset bs Malmbäcken bäck
  Klintaviken vik Nästagård gård i Bostorp Malmbäcksön ö
  Klinten udde Nästagården gd Malmliden backe
  Klintön holme Nästagården gd Mannabjörke slåtter
  Kläppeberg terräng Nästagård gård i Hökhult Mannabjörke fly mosse
  Kläpran göl Nöbbele Saknas Middagsbacken backsluttning
  Kläpremo mo Nöbbele Mellangård Saknas Mossatokarna mossflikar
  Knektakärret kärr Nöbbele Norregård Saknas Myrahultet slåtterkärr
  Knipegöl göl Nöbbele Södregård Saknas Myren slåtterkärr
  Koakärret odlad mark Nöbbele Västregård Saknas Målabackarna backar
  Kolarmossen ägomark +Olsamåla t Möcklarör stensättning
  Kolningen gammal kolmila(?) Pappers kvarn Möcklehulta fly torvmosse
  Korpudden udde Persbo hus Möcklen sjö
  Korpö ö Petersborg bs Möllarebacken backe
  Korpö ö +Planen bs Möllesjöa backe backe
  Krabbfloarna sankmark Prinsnäs bs Mörkahulta göl göl
  Krogsmaden sankmark Prästegård bebyggelse Nallebergs backe backe
  Krokegöl göl Renshult gd Narrabacke landsvägsbacke
  Krokegöl göl Renshult bebyggelse Neppalyckan åker
  Krokegölsbackarna backar Rockeryd t Norrelycke åker
  Krokegöls fly mosse +Rom bs Norre mo skogsmark
  Krokmaden mad Rosendal hus Norre slåtter slåttermark
  Kroksjön sjö Rosenholm lht Norrgårdsgölen göl
  Kråkemosse mosse Ryddal hus och butik Norråker åker
  Kullingmad sankmark Råstock Lilla t Norrö ö
  Kumlagöl göl Råstock Stora lht Notö ö
  Kumlasjö sjö Sandskog bs Nybrohall råmärke
  Kungaröset fornlämning Signhildstorp Saknas Nykärret kärr
  Kungbäcken bäck Sjöborgen hus Nyland åker
  Kungseken minne(?) +Sjöholmen t Nylyckan åker
  Kvarnaberg terräng Sjölund bs Nässjön sjö
  Kvarnamad mad Sjönäs hus Nässjöån avlopp
  Kvarnbäcken bäck Sjötorpet t Näsudden udde
  Kvarnskogen skog Sjövik t Olyckan åker
  Kvillemad ägomark Skahus trämassefabrik Oxhagen hage
  Kvilleån å Skansen bs Oxhagsudden udde
  Kyllemåla odlad mark Skattegård bebyggelse Pellaleken fiskeställe
  Kylleskruvs fly sankmark +Skiö t Persalyckan åker
  Kylleskruvs kvarn kvarn Skogastället lht Piggehall sten
  Kylleskruvs kvarn kvarn Skogen t Pinudden udde
  *Kållekälla källa Skogslund t Plana kärr kärr
  *Kållekälla källa +Skogsnäs t Prästabäcken bäck
  Källedalagöl göl Skogstorp bebyggelse Puttaberget bergås
  Källekulla terräng Skruv Hökaskruv by Ragnhildakulla backe
  Källekulla mad sumpmark +Skruvarna t Romaliden backe
  Källemovadet sankmark +Skruvsberg t Rummet åker
  Källeviken vik Skäraskog bebyggelse Råsabäcksliden backe
  Källmansviken vik Snickaretorpet t Rävastenen stenröse med rävhien
  Käringagöl sjö Spanien t Salebäckskärret kärr
  Käringagöl göl Spångaberg lht Sandmon skogsmark
  Käringviken vik Stenkullen hus Sandsjö backar backar
  Kärnegöl göl Stjärneborg bs Sandsjön sjö
  Kärngöl göl Strömsmåla bs Sandsjöån avlopp
  Kättlagöl, Stora göl Stubbahed t Sandsjö åsar åsar
  Kättlagöl sjö /Se Stålås t Sankafly Lilla mosse
  Lammamaden mad Sunnagård bebyggelse Sankafly Stora mosse
  Lenhovda gärde gärde Sågen bs med såg Signhildstorpagölen göl
  Lenhovda kvarnar kvarnar Sågetorpet bs med såg Sjunkekärr slåtterkärr
  Lenhovda kvarnar kvarnar Säteriet gård i Sävsjö Sjuttagärdet gärde
  Lenhovda landsväg väg Sävsjö Saknas Sjuttagärdsviken vik
  Lenhovdasjön sjö Sävsjö bebyggelse Sjöakärr kärr
  Lenhovdasjön sjö /Se Sävsjö handel, se 10 Sävsjö Saknas Sjöakärret kärr
  Lenhovdasjön sjö Sävsjöhall stationsområde Sjöakärrsviken vik
  Lenhovdasjön sjö /Se Sävsjö kvarn Saknas Sjöasjö del av sjö
  Lenhovdasjön sjö /Se Sävsjöström järnvägsstation Sjökulleudden udde med kulle
  Lerö ö Sävsjöström manufakturverkstad Sjöåker åker
  Lerö ö Sävsjöström järnvägsstation Skarpåsen skogsparti
  Liden triangelpunkt Södergård gård i Bohult Skattegårds dye äng
  Lierås odlad mark Södergård gård i Bostorp Skeppemad fly
  Lilla fly mosse Södergård gård i Hökhult Skitnevik vik
  Lilla göl sankmark Södergård gård i Nöbbele Skjutsrättaremossen mosse
  Lilla kärret kärr Södergård gård i Vägershult Skvalehällar stenparti
  Lillasjö sjö Södergård gård i Östraby Skärsjön sjö
  Lillasjö sjö Söderlund t Skärsjön sjö
  Lill(a)sjöbäcken bäck Södragården gd Skärvfällebäcken bäck
  Lillasjöbäcken bäck Södratorp t Slottet sten
  Lillasjön sjö Södratorp t Släta fly mosse
  Lillasjön sjö Tonaberg Saknas Slättemad slåttermark
  Lillasjön sjö +Tonaberg hus Smalningen del av sjö
  Lille mad mad +Tosänkan t Smörasken ö
  Lillhultafly sankmark Tunnaberg hus Snokafloen vattenpöl
  Lina å /Se Tvärskog lht Snokamossen slåtter
  Lindbergsbäcken bäck Tällelund lht Snuggebäcken bäck
  Lindbergsbäcken bäck +Tällelund t Soemo skogsmark
  Lindeberg berg Varsryd bebyggelse Spångakärr slåtterkärr
  Lindeberg gränsmärke Villa-Bo, se 19 Lenhovda Saknas Stackaslåttern slåtterkärr
  Lindkulla gränsmärke Vret bebyggelse Stampalyckan åker
  Lindkulla råmärke gränsmärke Våraskruv bebyggelse Stampen vattenfall
  Ljungbyån å /Se Vårtorp hus Stenväggarna stup
  Lommegöl göl Vägershult Saknas Stimåker åker
  Lommegölsfly mosse Västergård gård i Hökaskruv Stockastället vik
  Lomnabben udde Västergård gård i Johanstorp Stora göl göl
  Lortabäck bäck Västergård gård i Nöbbele Stora ro sank slåttermark
  Lottetorpet odlad mark Västergård gård i Signhildstorp Storasjö sjö
  Lyckanshöjd terräng Västergård gård i Ålatorp Stora skärv stengrund
  Lydiatorpet ägomark Västerlund t Storhultafly mosse
  Långe fly mosse Västraby bebyggelse Storsjön del av sjö
  Lången sjö Åhult Saknas Storö ö
  Lången sjö Ålatorp Saknas Svartegöl göl
  Lången sjö Åmatorp bebyggelse Sågebäcken bäck
  Lången sjö /Se Ängaholm bs Säckudden udde
  Långnäsudde udde Ängalund lht Säfsjöström = Alsterån Saknas
  Långenäsudde udde Änghult bebyggelse Säterisjön sjö
  Långeås ås Östergård gård i Hökaskruv Sävsjön = Säterisjön sjö
  Långnäs udde Östergård gård i Johanstorp Södra fly mosse
  Långsmaden sankmark Östergård gård i Signhildstorp Södra gärde åker
  Långsmadhultet hult +Österlund t Tallmossen tallbevuxen mosse
  Lämmamo odlad mark Österlund hus Tallö Lilla ö
  Lämmamo kärr kärr Österlund t Tallö Stora ö
  Löfråshal, se Löverås gränsmärke +Österslätt bs Timmermossen mosse
  Löjnabben udde Östervik glasbruk Tingsvägen stig
  Lönnerås terräng Östraby Saknas Tjuvakällaren gammal »tjuvkista»
  Löverås gränsmärke Östraby kvarn med såg Tjuvkistan, se Tjuvkällaren gammalt häkte
  Löverås triangelpunkt Östratorp hus Tjärdalen dalsänka
  Löveråshall gränsmärke   Tommesgravsliden backe
  Lövön udde   Tranö ö
  Malmbäcken bäck   Trehörnehall råmärke
  Malmbäcksön halvö   Trollamoar skogsområde
  Malmekärr odlad mark   Trossbodträdan åker
  Mannabjörke fly mosse   Tummafer skogsområde
  Marshultviken vik   Tällekärr odling
  Moaberg triangelpunkt   Tärnö ö
  Modala terräng   Varsjön sjö
  Myrahultet hult   Varsrydsjön sjö
  Myrsjön sjö   Vespholmen holme
  Myskeråsen ås   Vretaskogen skog
  *Märkeshuk gränsmärke   Väktarens lycka åker
  Märrfloen sankmark   Västermark utägor
  Möckeln sjö   Västermo skogsmark
  Möckeln sjö   Västra gärdet åker
  Möckeln sjö   Västra kärr kärr
  Möckeln sjö   Västre mader mader
  Möckeln sjö /Se   Yxehall råmärke
  Möckeln sjö /Se   Åmen sjö
  Möckeln sjö /Se   Älmaberget berg
  Möcklarör fornlämning   Älmerås slåtterkärr
  Möcklehulta fly mosse   Änghulta fly mosse
  Möcklehulta fly mosse   Öltunnan kärrhåla
  Möcklehulta fly mosse   Österbrännor skogsparti
  Mörkegöl sankmark   Österlycke åker
  Nabbakärret kärr   Östermad slåttermad
  Nabben terräng   Östermo skogsmark
  Nabben skog   Österåker åker
  Norratorp ägomark   Östrabysjön sjö
  Norre mo mo   Östra kärr kärr
  Norrlycke odlad mark    
  Norrö höjdsträckning    
  Nyamåla terräng    
  Nya roen sankmark /Se    
  Nybrostock terräng    
  Nyholmen ägomark    
  Nykärret kärr    
  Näset näs    
  Nässjön sjö    
  Nässjön sjö    
  Nässjön sjö    
  Nässjöån å    
  Nässjöån å    
  Näsudden udde    
  Näsudden udde    
  Nävrakärret kärr    
  Odlingsmossen mosse    
  *Orms rör gränsmärke    
  *Ormsrör gränsmärke    
  Orrafly mosse    
  Orramaden sankmark    
  Oset åmynning    
  Ottoahägnen sankmark    
  Oxhagen terräng    
  Oxhagen terräng    
  Oxhagen terräng    
  Oxhagen terräng    
  Oxhagen terräng    
  Oxhagsflyet mosse    
  Persalyckan odlad mark    
  Piggehall gränsmärke    
  Piggehall gränsmärke    
  Pinudden udde    
  Predikstolen sten(?)    
  Ramsemad mad    
  Rangla kulle kulle(?)    
  Ravinen ravin    
  Roen, Nya sankmark    
  Ryssagrenarna sankmark?    
  Ryssjaviken vik    
  Råbocken terräng    
  Rågfälleviken vik    
  Råsen terräng    
  Rävamon terräng    
  Röstensboskärr sankmark    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjöån å    
  Sanke fly sankmark    
  Sankemosse mosse    
  Sankeroar sankmark    
  Sankeroar sank mark /Se    
  Siggamålen terräng    
  Siggevarpe gränsmärke    
  Siggevarpe gränsmärke    
  Siggevarpe terräng    
  Singelstorp triangelpunkt    
  Singelstorps fly mosse    
  Sjunkekärr kärr    
  Sjunkekärrsbäcken bäck    
  Sjöabro bro    
  Sjöakärret odlad mark    
  Sjöamaden sankmark    
  Sjöasjö sjö    
  Sjöasjö sjö    
  Sjöasjö sjö    
  Sjöborgen terräng    
  Sjöholm ägomark    
  Sjöholmen sankmark    
  Sjökulleudden udde    
  Sjölyckan odlad mark    
  Sjönäsviken vik    
  Sjöparken strandmark    
  Sjöviken vik    
  Skahusvägen väg    
  Skarafly mosse    
  Skarpåsen ås    
  Skeppemad sankmark    
  Skiärgiöl vattensamling /Se    
  Skogastället odlad mark    
  Skogatorp betesmark    
  Skruvagöl göl    
  Skruvarna kärr    
  Skumekeliden terräng    
  Skvalviken vik    
  Skväknekärr kärr    
  Skyttagårdsviken vik    
  Skäraskog triangelpunkt    
  *Skärgöl sjö    
  *Skärgöl f.d. sjö    
  Skärsjögöl göl    
  Skärsjömad sankmark    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö /Se    
  Skärvfällebäcken bäck    
  Slaggudden udde    
  Slottet minnesmärke(?)    
  Slätafly sankmark    
  Slätakärr kärr    
  Slättemad sankmark    
  Smalningen vik    
  Smedkärret kärr    
  Småöarna öar    
  Smörasken sten?    
  Snokafloen göl    
  Soamon mo    
  Spelberget berg    
  Spiksmedsmon mo    
  Spjutakärr kärr    
  Spångaberg odlad mark    
  Spångakärr kärr    
  Stakagrinden terräng    
  Stampabäcken bäck    
  Stockafloen terräng    
  Stomma tok ö    
  Stora bergsrör gränsmärke    
  Stora bergsrör gränsmärke    
  Stora fly sankmark    
  Stora göl göl    
  Storasjö sjö    
  Storasjö sjö    
  Stora skärv ö    
  Store fälle terräng    
  Storemad mad    
  Storemark terräng    
  Storfällesås ås    
  Storhultafly sankmark    
  Storsjöhatten triangelpunkt    
  Storö halvö    
  Stålås terräng    
  Stålåsmossen mosse    
  Susahål vik    
  Svarta hål vik    
  Svartegöl göl    
  Svartegöl göl    
  Svartkärret kärr    
  Svartkärrsbäcken bäck    
  Svensgölen göl    
  Svenstorp sankmark    
  Sväkarmossen mosse    
  Sågdammen göl    
  Sågebäcken bäck    
  Såglyckan ägomark    
  Sågtorpet sankmark    
  Sågviken vik    
  Säckudden udde    
  Säckudden udde /Se    
  Säckviken vik    
  Säckviken vik /Se    
  Sävsjö kvarn kvarn    
  Sävsjö kvarnar kvarnar    
  Sävsjö kvarnar Saknas /Se    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjön sjö /Se    
  Sävsjöströms å å    
  Sävsjö sågkvarn sågkvarn    
  Söhrsiön, se Sjöasjö sjö    
  Tagelmossen mosse    
  Tallö, Lilla ö    
  Tallö, Stora ö    
  Tannö ö    
  Timmermossen mosse    
  Tingskällan källa(?)    
  Token holme    
  Tonaberg berg    
  Torvflyet fly    
  Torvflyet mosse    
  Torvhem terräng    
  Tosänkan terräng    
  Tranö ö    
  Tranören udde(?)    
  Trasket mosse    
  Trasket mosse /Se    
  Trehörnehall höjd    
  Trollamoar moar    
  Trynet höjdsträckning    
  Tutta mo mo    
  Tvärskogsmaden sankmark    
  Tällekärr kärr    
  Utterhultsbäcken bäck    
  Vargfällan terräng    
  Vargåsen terräng    
  Varsjökanalen kanal    
  Varsjön sjö    
  Varsjön sjö    
  Varsjön sjö    
  Varsjön sjö    
  Varsjön sjö /Se    
  Vespholmen holme    
  Villatorp ägomark    
  Villmansryd ägoamark    
  Villmansryds kärr del av Alstern    
  Vrets kvarn kvarn    
  Våraskruvsjön sjö    
  Vägershultakvarnar kvarnar    
  Vägershults kvarnar kvarnar    
  Västerlund odlad mark    
  Västerlundviken vik    
  Västermo mo    
  Västerås terräng    
  Västrabyån å    
  Västra mark terräng    
  Västra mark terräng    
  Växtelite bäck    
  Åhults kvarn kvarn    
  Åhult triangelpunkt    
  Åhultsvägen väg    
  Ålatorp triangelpunkt    
  Åmen sjö    
  Åmen sjö /Se    
  Åmen sjö /Se    
  Åmen sjö /Se    
  Åmmen sjö /Se    
  Åmmen, se Åmen sjö    
  Åreda landsväg väg    
  Älgamossen mosse    
  Älgmossen mosse    
  Älmerås ås    
  Ängakärret kärr    
  Ängamo ägomark    
  Änghulta fly mosse    
  Änghulta fly mosse    
  Äspelund ägomark    
  Äspemon terräng    
  Öltunnan göl    
  Östermad odlad mark    
  Östraby kvarn kvarn    
  Östraby kvarn kvarn    
  Östraby tullkvarn kvarn    

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.