ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Slätthögs socken : Allbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 139 Naturnamn : 319 Bebyggelsenamn : 414 Naturnamn : 85
Saknas Saknas Alefällan ägomark Slätthög sn Arkasund sund
Slätthög sn Arkasundet sund Slätthög sn Arkasundet sund
Slätthög sn Arkudden halvö Slätthög sn Askåker åker
Slätthög sn Arkudden udde Slätthög sn Avlånga källan källa
Slätthög sn Arnehall terräng Slätthög sn Bankesjön sjö
Slätthög sn Aspelund ägomark Slätthög sn Bankesjön sjö
Slätthög sn Bankeån å Slätthögs socken sn Bolet slåttermark, äng
Slätthög sn Bankeån å Slätthög sn Bolsträdan åker
Slätthög sn Bantabäck bäck norrebor inbyggarbeteckning Brygghusakällan källa
Slätthög socken Bantas terräng söderbor inbyggarbeteckning Brände kulle höjd
Slätthög socken Bantas terräng Klasentorp by Damma bro bro
Slätthög socken Berget terräng Albäck bs (nedriven) Dammabro bro
Slätthög socken Bergön holme Alebäck lht Djupadalssjön sjö
Slätthög socken Björkedal ägomark Arken gård Flaken sjö
?Slätthög by Björkelund ägomark Arnehall bs (nedriven) Flaken sjö
Slätthög sn Björnamad ägomark Arnhult by Furusjön sjö
Slätthög sn Björnarven ägomark Arnhult by Fälleön ö
Slätthög (Slätte) sn Bläckö holme Aspedal lht Försjön sjö
Slätthög sn Bockahall skär Banke gård (m. kvarn & såg) Gatan väg
Slätthög sn Saknas Bockö höjd Bankekvarn lht Grunnahemsån å
Slätthög sn Bokelid terräng Bengtsgård bebyggelse Grunnen sjö
Slätthög sn Bomanstorp ägomark /Berg/ gård Grunnen sjö
Slätthög sn Bomanstorp terräng Berg by Grönaberg höjd
Slätthög socken *Bondekälla källflöde Berg gd Gyslättasjön sjö
Slätthög sn *Broddehall gränspunkt Berget bs Gyslättasjön sjö
Slätthög sn *Broddehall gränsmärke Bergsholm t (öde) Hacksjöarna sjöar
Slätthög sn *Bråddahall gränsmärke Bergshult lht Helgasjön göl
Slätthög sn Bräkentorpasjön sjö Björkehult t (öde) Hultasjön sjö
Slätthög sn Byåhsasiön sjö Björkelund bs (öde) Hultasjön sjö
Slätthög sn Bålabocken backe(?) Björkelund hus Hässleåker åker
Slätthög sn Bålabacken terräng Björkelund lht Högaklöv höjd
?Slätthög sn Bäckamad mad Björkelund t (öde) Hökasjö sjö
Slätthög sn Dammarna terräng(?) Björkesholm hus Hössjö göl sjö
Slätthög sn Dammseryd terräng m. lada Björkeshult gård Hössjö mosse Saknas
Slätthög sn Dammö ö Björkeshult gård Hössjön sjö
Slätthög sn Dammö ö Björkhagen lht Ideberget höjd
Slätthög sn /Se Dragsiön f.d. sjö Björnaryd t Klöven höjd
Slätthög sn /Se *Dyngehall gränsmärke Björntorpet t (öde) Kohagakällan källa
Slätthög gd, by o. sn /Se Dövabäcken bäck Bläckö jlht Kålgården åker för köksväxter
Slätthög sn /Se Ekelund terräng Boarydstorp gård Lyen sjö
Slätte se Slätthög sn Ekemosse mosse Boarydstorp by Lyen sjö
Arnhult by /Se Ekemosse mosse Boden byggnad Lövsjön sjö
Arnhult by /Se *Elgmader kärrängar Boden byggnad Lövsjön sjö
Berg by *Elgmader gränsmärke Bokehult lht Madebråtaån å
Berg by /Se Fageräng ägomark Bokelid t (öde) Magnis-Daniels källa källa
Björkeshult gd /Se Fattigstugubäcken bäck Bokelid t Osbro göl sjö
Bredahorva by /Se Feresjön sjö Bokelid lägenh. Osbroöarna öar
Bredahorva by /Se Feresjön sjö Bokelund t (öde) Prästabäcken bäck
Broaskog by Ferö ö Bolet bs Rickelsbodasjön sjö
Bäckarslöv gd /Se Figga floe göl Bredahorva gård Rickelsbo(da)sjön sjö
Bästerna by Flaken sjö Bredahorva by Rymmen sjö
Bästerna by Flaken sjö Broaskog gård Rymmen sjö
Bästerna by Flyen terräng Broaskog by Rymmen sjö
Bästerna by *Flymossen gränsmosse Brostugan lht Rävabäck bäck
Bästärne by Furumoen betesmark Bryggaregård Saknas Sallys land blomsterrabatt
Bästerna by Fålläng ägomark Brygghuset byggnad Skramlebro bro
Bästerne by Fälleön ö Bråten gård Smeckelsberg höjd
Bästerna by /Se Fälleön ö Bygget t (öde) Stubbäng slåttermark, (icke sank äng men något översilad?)
Fällorne by Fänrikamaden terräng Bäckarslöv hmd Svartsjön sjö
Föreberg by Gamlatorp ägomark Bästerna by Svartsjön sjö
Föreberg by Giölarna gölar Bästerna by Södersjön sjö
Föreberg by Granitbergmossen terräng Bästerna Norregård Saknas Söderåker åker
Böreberg by Grottahålet göl Bästerna Södregård Saknas Söderåker åker
Gamleboda by Grottahålet göl Bästerna Uppbördsgård Saknas Södra Ängärdsträdan åker
Grunnahem gd:ar /Se Grunden sjö Dalen lht Tinaholmen ö
Gölsjöskruv gd /Se Grunnen sjö Damma kvarn lht Tolestorpasjön tappad sjö
Gölsjöskruv gd /Se Grunnan sjö Dammarna hmd Trehörningen sjö
Horvabäcka ödetorp /Se Grunnen sjö Dammarna lägenh. Trehörningen, Nedre sjö
Härletorp gd Grunnen sjö Damma såg lht Trehörningen, Övre sjö
Härletorp by /Se Grunnen sjö Damseryd t Trollaholmen ö
Hössjö by Grunnen sjö /Se Djupadal t (öde) Yasjön sjö
Hössjö by *Grunö ooss åmynningar Djupadal torp (gård?) Yasjön sjö
Hössjö by *Grwnö ooss gränsmärke Dragontorpet t (öde) Åbodasjön sjö
Hössjö by Gräsfällan terräng Dragontorpet t (öde) Åkasten ö
Hössjö by *Grävlingekällan gränskälla Dragontorpet t (öde) Åsasjön sjö
Hösjö by Gubbatorpet terräng Ekeberg hus Åsasjön sjö
Hösjö Saknas Gubbatorpet terräng Ekedal hus Åttings-källran råmärke (proprium?)
Hössjö by Gyslättasjön sjö Fridhem lht Älten, Nedre sjö
Hössjö by *Göl tjärn Fridhem lht Älten, Övre sjö
Hössjö by m. gästgivaregård Gölakroken ägomark Fridhem hmd Älmhultasjön sjö
Hössjö by /Se Gölakroken ägomark Furulund t (öde) Äng-gärdet område, bestående av äng och åker
Hössjö by /Se Gölen göl Fyllensskog hus Äng-gärds-trädorna åker (åkrar)
Ideberg by *Gölen sjö Fållen torp (öde) Äng-gärds-trädorna åker (åkrar)
Klasentorp by *Hacksjöarna sjöar Fållen torp (öde) Östre Lycke åker
Klasentorp by Hagatorpet ägomark Fägatan jlht Östre Lycke åker
Klasentorp by Hagen terräng Fällan bs (nedriven)  
Klasentorp by Hagsjösjön göl Elmhult by  
Klasentorp by Hagsjösjön göl Enebacken t (öde)  
Klasentorp by Hagsjösjön, Norra sjö Eneberg bs (nedriven)  
Klasentorp by Hagsjösjön, Södra sjö Eneberg lht  
Klasentorp by Hakängarna terräng Erikslund lht  
Klasentorp by Hallarna terräng Fereboda t (öde)  
Klasentorp by Hallen terräng Fereboda t (öde)  
Klasentorp by Hallen terräng Feremon t (öde)  
?Kullas by Hultaliden triangelpunkt Flishult gård  
Kängshult by /Se Hultasjön sjö Flishult by  
?Lindhult by Källaryd ägomark Flyglen t (öde)  
?Lindshult by *Häradssten gränsmärke Fläsehult t (öde)  
Lindhult by Härlatorp triangelpunkt Fällorna Saknas  
Lindhult by Härlatorpssjön sjö Fällorna gård  
Lyåsa by Hässleberg triangelpunkt Fällorna by  
Lyåsa by Hästskon holme Föreberg automatisk telefonstation  
Lyåsa by Hästskon holme Föreberg by  
Lyåsa by Hästudden udde /Föreberg/ gård  
Lyåsa by Högadal odlad mark Förebergs manufaktur lht (numera riven)  
Lyåsa by /Se Höjden terräng(?) Förhult hmd  
Lyåsa by /Se Höjden terräng Förhult gård  
Lyåsa by /Se Hökasjö sjö Förnär t (öde)  
Medelhult gd /Se Hökasjö sjö Gamleboda gård  
Misterhult by Hössjön sjö Gamleboda by  
Misterhult by Hössjön sjö Gamleboda kvarn lht  
Moheboda g Hössjön sjö Garphyltan bs (nedriven)  
Moheboda by Hössjön sjö Garvarehult torp (öde)  
+Moheboda by /Se *Ideberger skogsallmänning Garvarehultet bs (nedriven)  
Rickelsboda gd Jantas terräng Granhult lägenh.  
Rickelsboda gård /Se Jantas terräng Granshult lht  
Rickelsboda torp /Se Jantaudden udde Granstorp t (öde)  
Ringshult gd /Se Jantaudden udde Grindstugan bs  
Rothässle gd *Jortzren ö Gropen bs (nedriven)  
Rothässle gd *Jortzren ö Grunnahemmet gård  
Rotnässle gård Jämfällorna terräng Grunnahemmet by  
Rothässle g Järphyltan ägomark Grusgården del av gårdsanläggning  
Skruva by /Se Jätsberg terräng Gräsfälla t (öde)  
Skruva by /Se Jönsalyckan terräng Gräsfällan torp  
Skövelåkra by /Se Jönsalyckan terräng Grönaberg by  
Skövelåkra by /Se Kallamaden mad Grönaberg gård  
Skövelåkra by /Se Kallamaden mad Grönaberg gd  
?Slätthög nu by /Se Kalvnabben holme Grönaberg gd  
Slätthög by Kalvö ö Grönaberg bebyggelse  
Slätthög by Kalvö holme Grönadal t (öde)  
Slätthög by /Se Kalvö sten skär Grönahult t (öde)  
Slätthög poststation /Se Kalvö sten skär Grönahult jlht  
Strömhult by Klinten terräng Grönalund t  
Strömhult by Klämman terräng m. lada Gröndal gård  
Strömhult by *Klöfwen skogsallmänning Gröndal, Lilla lht  
Strömhult by /Se Klövabacken triangelpunkt Gyslätt gård  
Södregård gård Klövadal terräng Gyslätt by  
Väseboda by /Se Klöven terräng Gästgivaregård Saknas  
Älmhult gd /Se Knappsholmen holme Gölseboda jlht  
  Knappsholmen holme Gölsjöskruv gård  
  Knaslevrå terräng Gölsjöskruv gård  
  Knaslevrå terräng Hackesjö t (öde)  
  Kullagöl göl Hagalund lht  
  Kullaspång ägomark Hakatorp gård  
  Kulleråsarna ägomark Hakatorp by  
  Kvarnabäcken bäck Hakängarna avs  
  Kvarnakärret ägomark Hansaboda by (nedriven)  
  Kyrkängen odlad mark Havel hmd  
  Liden ägomark Hjortadal bs (nedriven)  
  Lillaryd ägomark Hjälmaryd t (öde)  
  Lillemad ägomark Hjärtsberg t (öde)  
  Lilleås terräng Horvabäcka t (öde)  
  *Lindhulta bro bro Hultet bs (nedriven)  
  Lindhultsgöl göl Hultet t  
  Lindhultsgöl göl Hultet, Norra t (öde)  
  *Linös kärr kärr Hult, Lilla lht  
  ?Lommagöl tjärn Hårlatorp Saknas  
  Lommagöl göl Hällagård bebyggelse  
  *Lyden Lacus, se Lyen sjö Hällaryd t (öde)  
  Lyen sjö Hälleberg lht  
  Lyen sjö Häradskogen (?) by  
  Lyen sjö Härlatorp by  
  Lyen sjö Härlatorp by  
  Lyen sjö Hässleberg gård  
  Lyen sjö Hässlelund t (öde)  
  Lyen sjö Hästudden lht  
  Lyen sjö Högadal lht  
  Lyen sjö /Se Högadal hus  
  Lyen sjö /Se Högahult lht  
  Lyen sjö /Se Höganäs lht  
  Lyåsa triangelpunkt Höjden lht  
  Lyåsa triangelpunkt Höjden hus  
  Lyåsagöl göl Hökaboda gård  
  Lyåsagöl göl Hökaboda by  
  Lögsiö sjö Hökaslätt torp (öde)  
  Lögsiön, se Lövsjön sjö Hökaslätt gård  
  Lögsiön sjö Hökaslätt, Lilla t (öde)  
  Löning terräng Hösjö by  
  Lönns hult skog Hössjö by  
  Lövsjön sjö Hössjö by  
  Lövsjön sjö Ideberg gård  
  Lövsjön sjö Ideberg, Lilla lht  
  Lövsjön sjö Illavänt t (öde)  
  Mellansjön f.d. sjö Johannesberg lht  
  Mellansjön sjö Jonsboda bs (nedriven)  
  Moebodagöl göl Kattagård bebyggelse  
  Mosshult terräng Klasentorp by  
  Märjas terräng Klasentorp by  
  Märjas terräng Klinten lht  
  Nabbens terräng Klinten t (öde)  
  Norratorp terräng Klinten jlht  
  Norratorp terräng Klämman t  
  Norregårdsmosse mosse Klövadal t (öde)  
  Norregårdsmosse mosse Klövarör t (öde)  
  Norregöl göl Kopparås gård  
  Norresjö ägomark Kopparås by, gård?  
  Norrabäcken bäck Kristineberg stuga  
  Nyatorp odlad mark Kristinelund lht  
  Nyäng äng Kristinelund bs (nedriven)  
  Nyäng äng Kulla gård  
  Nättaträdan odlad mark Kulla by  
  Offerkällan Saknas /Se Kulla, Lilla lht  
  Osbrogöl göl Kullerås bs (nedriven)  
  Osbrogöl göl Kvarnen lht  
  Os damma å Källevik hmd  
  Os damma å /Se Källevik, Norra lht  
  Osmaden mad Källevik, Södra lht  
  Oxhagen hage /Kängshult/ gård  
  Oxnabben holme Kängshult by  
  Planagöl sjö Kängshultstorp t (öde)  
  Planen terräng Liatorpet bs (nedriven)  
  Påsadans äng(?) Liden gård  
  *Resesten f.d. gränsmärke Lillahult t (öde)  
  Rickelsboda bäcken bäck Lillegård bebyggelse  
  Rickelsbodabäcken bäck Lillemad jlht  
  Rickelsbodasjön sjö Lilleås hus  
  Rickelsbodasjön sjö Lindhem lht  
  Ronabacken terräng Lindhult gård  
  Ryen terräng Lindhult by, gård?  
  Ryen ägomarker Linnekullen bs (nedriven)  
  Ryen terräng Littelhult gård  
  Rymmen sjö Littelhult by, gård?  
  Rymmen sjö Ljungaboda lht  
  Rymmen sjö Ljungsholm lht  
  Rymmen sjö Lunden lht  
  Rymmen sjö Lunden lht  
  Rymmen sjö Lunden bs (nedriven)  
  Rymmen sjö Lund,Lilla torp (öde)  
  Rymmen sjö Lusseboda gård  
  Rymmen sjö Lussebo(da) by  
  Rymmen sjö Lyåsa by  
  Rymmen sjö Lyåsa by  
  Rymmen sjö /Se Långstorp t  
  Rymmen sjö /Se Lätthult gård  
  Ryttartorpet ägomark Lätthult by  
  Råsagöl göl Lövfällan lht  
  *Siwnkafly gränsmärke Lövhult hmd  
  *Siwnkafly Saknas Lövhult gård  
  Sjöbråten terräng Lövsjöudden t (öde)  
  Sjöudden ägomarker Madebråten gård  
  Skallermaden terräng Madebråten by, gård?  
  Skallermaden mad Medelhult gård  
  *Skalleros mynning Merhult gård  
  Skogen odlad mark Misterhult gård  
  Skogen ägomark Misterhult by, gård?  
  Skogen terräng Moboda by, gård?  
  Skogen skog Moeboda Norregård Saknas  
  Skriketorp ägomark Moeboda Södregård Saknas  
  Skräddarebo ägomark Moheboda by  
  Skräddarebo terräng o. ägomark Mon t (öde)  
  Snyven terräng Mon lht  
  Stenbäck terräng Mosshult by  
  *Stenhammar äng Mosshult torp  
  Stenshult siön, se Stenshultasjön o. Mellansjön sjö Mosshult gård  
  Stenshultasjön f.d. sjö Myrhamsdal lht  
  Stenshultasjön sjö Målen by, gård?  
  Stensnäs höjdsträckning Målen gård  
  Stjärnelund terräng Nabben t (öde)  
  Storemad ägomark Nilsagård bebyggelse  
  Storö ö Norratorp lht  
  *Strömhult såg och mjölkvarn såg o. kvarn Norratorp torp (öde)  
  *Sunnersta kulung gränsmärke Norratorp t (öde)  
  *Sunnersta kulung gränsmärke Norregård bebyggelse  
  *Sunnersta kulung Saknas /Se Norregård Saknas  
  Svartsjön sjö Norregård bebyggelse  
  Svartsjön sjö Norregård bebyggelse  
  Svenstorp ägomark Norregård bebyggelse  
  Svenstorp terräng o. ägomark Norregård f.d. hmd  
  Svenstorp terräng Norregård bebyggelse  
  Sågängen ägomark Norregård bebyggelse  
  Sågängen ägomark o. äng Norregård hemmansdelar, jordbruksfastigheter  
  Södregöl göl Norrelund lht  
  Sörsjön sjö Norresjödal jlht  
  *Ternehall gränsmärke Norreskog jlht  
  Tinaholm gränssten Norrhult t (öde)  
  Tinaholm ö Nybygget bs (nedriven)  
  Tinaholm holme Nybygget torp (öde)  
  Tinaholm holme Nybygget bs (nedriven)  
  Toleshult ägomark Nybygget t (öde)  
  Torpagärdet ägomark Nygård lht  
  Tortegöl sankmark Nygård lägenhet  
  Torteryd ägomark Nyholm lht  
  *Traaholm holme Olofstorp torp (öde)  
  *Traaholm gränsmärke Osbro hmd  
  Trehörningen, Nedre sjö Osbro lägenhet  
  Tre hörningen, Nedre sjö Osbro, Lilla hmd  
  Trehörningen, Nedre sjö Osmaden lht  
  Trehörningsgöl göl Osmaden lht  
  Trollröret fornlämning /Se Palmehult lht  
  Trollröret fornlämning /Se Persgård bebyggelse  
  *Trälskällan källa Persgård bebyggelse  
  *Trälssbäk gränsmärke Perstorp torp (öde)  
  Tunkabogöl göl Petersborg t (öde)  
  Tunkabogöl göl Prästgård bebyggelse  
  Tvärån å Rickelsboda gård  
  *Vangsmyr myr Rickelsbo(da) gård  
  Varpet terräng(?) Ringshult gård  
  Veckö ö Ringshult gård  
  Veckö skär Rosenlund lht  
  Västanbäcken bäck Rosenlund lht  
  Yasjön sjö Rotens bs (nedriven)  
  Åbodasjön sjö Rothässle gård  
  Åbodasjön sjö Rustmästaregård bebyggelse  
  Åkasten skär Ryd, Lilla t (öde)  
  ?Åsasjön f.d. sjö Ryd, Lilla t (öde)  
  Åsasjön f.d. sjö Ryd, Lilla t (öde)  
  Åsasjön förr sjö Råsen by, gård?  
  *Åsaskår höjd Rödaled torp  
  *Älgasjön f.d. sjö Sjöanäs t (öde)  
  Älmhult triangelpunkt Sjöanäs lht  
  Älmhult triangelpunkt Sjöbråten jlht  
  Älmhultabäcken bäck Sjöfällan lht  
  Älmhultabäcken bäck Sjöudden t (öde)  
  Ältabäcken bäck Skaddemaden, se 3 Slätthög Saknas  
  Ältamon skogsmark Skadde mader jlht  
  Älten, Norra sjö Skiften jlht  
  Älten, Södra sjö Skogen t (öde)  
  Ängarna terräng Skogen hus  
  Östratorp terräng Skogshult jlht  
    Skogslund hus  
    Skramlan bs (nedriven)  
    Skruva gård  
    Skruva by  
    Skrythult hmd  
    Skrythult gård  
    Skräddareboda t (öde)  
    Skåningagård bebyggelse  
    Sköndal bs  
    Sköndal lht  
    Skövelåkra gård  
    Skövelåkra by  
    Slätthög Saknas  
    Slätthög by  
    Smörhögen t (öde)  
    Smörhögen jlht  
    Solhem lht  
    Spekelid gård  
    Stammagård bebyggelse  
    Stenbäck t (öde)  
    Stenhyltan t (öde)  
    Stensnäs bs (nedriven)  
    Stjärnan lht  
    Stjärnelund t (öde)  
    Storemad jlht  
    Storö jlht  
    Strömberg t (öde)  
    Strömhult by  
    /Strömhult/ gård  
    Strömsberg hmd  
    Stugan byggnad (propr.?)  
    Stupin bs (nedriven)  
    Svarvehult lht  
    Svensholm lht  
    Svenstorp t (öde)  
    Svenstorp t (öde)  
    Sågkvarnen lht  
    Sågtorpet hmd  
    Sälshult lht  
    Södrahult lht  
    Södratorp t (öde)  
    Södratorp t (öde)  
    Södratorp lht  
    Södratorp jlht  
    Södratorp torp  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård bebyggelse  
    Södregård hemmansdel (jordbruksfastighet)  
    Södregård hemmansdel  
    Södrelycke lht  
    Södreskog, Lilla lht  
    Södreskog, Stora lht  
    Sörhult bs (nedriven)  
    Sörhult jlht  
    Tingsbacka bs (nedriven)  
    Tingsbacken torp (öde)  
    Tolesdal jlht  
    Toleshult jlht  
    Toleslund jlht  
    Tolestorp gård  
    Tol(e)storp by  
    Torpargård bebyggelse  
    Torp, Östra t (öde)  
    Torteryd t (öde)  
    Tunkaboda gård  
    Ulvsnäs bs (nedriven)  
    Uppbördsgård bebyggelse  
    Uragård bebyggelse  
    Utnäs t (öde)  
    Väseboda gård  
    Väseboda gård  
    Västenhaga lht  
    Västerås lht  
    Västerås t (öde)  
    Västragård gård  
    Västregård bebyggelse  
    Åboda gård  
    Åboda by  
    Älmhult by  
    Älmhult by  
    Älmhult by  
    Älmhult Saknas  
    Älmhult by  
    Älmhult köping  
    Östansjö lht  
    Österhult Saknas  
    Österhult lht  
    Österhult torp, gård?  
    Östragård gård  
    Östregård bebyggelse  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.