ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ormesberga socken : Norrvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 104 Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 62
Ormesberga socken Alehagen hagmark Ormesberga sn Alehagen hagmark
Ormesberga socken Aspö ö Ormesberga ormungar inbyggarbeteckning Apoteket äng
Ormesberga sn Bastö ö Aspelund bs Aspö ö
Ormesberga sn Björkö ö Björkhaga lht Bastö ö
Ormesberga sn Björkö ö Bokeholm lht Björkö ö
Ormesberga sn Blå berget berg Bokelund lht Björnbäcken bäck
Ormesberga socken /Se Bruksudden udde Boket t Blåberget berg
Ormesberga sn Byasjön ägomark Bäckaskog bs Broäng äng
Ormesberga sn Djupevik vik Dalen bs Bruksudden udde
Ormesberga sn Frugärdet trol. gärde /Se Djupevik lht Byasjön sjö
Ormesberga sn *Gebodahall f.d. gränsmärke Ekeberget bs Dammäng äng
Ormesberga sn Granö, Lilla ö Fiskefällan t Drängagråten ängsbit
Ormesberga sn Granö, Stora ö Fridhem lht Ekebolet äng
Ormesberga sn Gåsahallarna holmar Gatan bs Fiskäng äng
Ormesberga sn /Se Hallarna uddar Grönadal bs Getabackarna höjdsträckning
Ormesberga sn /Se Hangsjön sjö Gärdestorpet t Granö ö
Ormesberga sn /Se Hangsjön sjö Hagalund lht Hangsjön sjö
Ormesberga sn /Se Hangsjön sjö /Se Hagtorpet t Helgasjön sjö
Ormesberga sn /Se Hansiö, se Hangsjön sjö Hilleshög bs Herregård gård
Ormesberga poststation /Se Helgasjön sjö Horvet lht Hjälmabäcken bäck
Horvet lg /Se Helgasjön sjö Hult gård Hovlunds Lappar åkrar
Hult by Hultaviken vik Hultalycke t Hålåker åker
Hult, Lilla gård /Se Hultskogen triangelpunkt Hultäng t Ingärdsmaden mosse
Hult by Hästholmen terräng Hundsryd lht Ishakahacket åker
Hult, Lilla gd Ingaremaden mad Högaryd bs Jössa Hål vik
Hult by Isakahacket ägomark Högefälle t Karins- trädan åker
Hörda g Julesiön sjö Hörda by Kavlekärr kärr
Hörda by Julesiön sjö /Se Ivarstorp lht Kavlemad mosse
Hörda by Jössahål vik Jon Nilssonsgård gård i Sandsjö Kavlemad hagmark
Hörda by Kavlemad mad Jonsgård gård i Sandsjö Kavleå bäck
Hörda by Kittö holme Kakelösebacke bs Klacken ö
Hörde by Klacken ö Kalvafällan bs Klintabackarna bergknallar
Hörda by /Se Klacken udde Karlsund lht Klintarna hagmark
Hörda by Klintabackarna terräng Klockaretorpet t Kvarnasjön sjö
Hörda by Klintarna terräng Kvarntorpet t Kvarnaträdan åker
Hörda by Kullen udde Kyrkotorp gård Kyrksjön sjö
Hörda by /Se Kvarnasjön ägomark Lilla Hult gård i Hult Källäng äng
Hörda by /Se Kvarnaträdan ägomark Lillahult lht Lassakärr kärr
Hörda by /Se Kyrkesjön sjö Lilla Svanås gård i Svanås Ledsåker åker
Hörda by /Se Kyrkesjön sjö Lillegård, se Lilla Hult gård i Hult Mariannelund äng
Hörda gd Kyrkesjön sjö Lillegård, se Lilla Svanås gård i Svanås Notadalsön ö
Hörda by Kyrkesjön sjö Lundholmen lht Oladunge skogsdunge
Sandsjö by Kyrkesjön sjö Lundäng Saknas Piglipen ängsbiten
Sandsjö by Kyrksjön sjö Mellangård gård i Hörda Prästabäcken bäck
Sandsjö by Lassakärr odlad mark Mellangård gård i Sandsjö Pussen åker
Sandsjö by Lassö ö Norratorp t Ryssaträdan åker
Svanås gd Lerbolet odlad mark Norregård gård i Hörda Rösslen betesmark
Svanås herrgård /Se Lilleviken vik Norregård gård i Sandsjö Sakristiträdan åker
Svanås hg /Se *Lillsjön f.d. sjö Nyborg bs Sinkegatan väg
*Sånne kvarn f. kvarn Markaträdan ägomark Nydala lht Sjöhagen hagmark
Sånne kvarn beb? /Se Notadalsön udde Nyelund bs Skillshack åker
Utnäs by Notaträdan odlad mark Ormesberga gård Skjunnarna kärr och hagmark
Utnäs gård Prästabäcken bäck Petersborg bs Stenö ö
Utnäs by /Se Pussen öppen terräng Planen bs Strömbergaträdan åker
Utnäs gdar Riddardammen trol. damm /Se Prästegården Saknas Surhålan åker
Utnäs gdar Riddareåker trol. åker /Se Rostorp t Svanebro landsväg
Utnäs by Rösslen terräng Ryttaretorpet t Svanåsasjön sjö
Utnäs gård Sandsjöholm terräng Sandsjö Jonsgård Saknas Sånne åker
Utnäs by /Se *Sansjön f.d. sjö Sandsjö Jonsgård Saknas Sörskogsträdan åker
  Sanne quarn, se Sånne kvarn kvarn Sandsjöbottnen lht Yvraskogen mosse
  Sjön Sahlen vik Sandviken bs Ärtalyckan åker
  Skillshack ägomark Sinket bs Ässaliden backe
  Slättö ö Sjöadal bs  
  Slättö ö Sjöhemmet bs  
  Slättö ö Sjötorpet bs  
  Stora rös fornlämning Sjöudden bs  
  Sulan ö Sjövik bs  
  Svanbro bro Smedjetorpet lht  
  Svanebro f.d. bro Stora Hult Saknas  
  Svanebro f.d. bro Stora Svanås gård i Svanås  
  Svanebro f.d. bro Storegård gård i Svanås  
  Svanebroviken vik Svanelund bs  
  Svanebro f.d. bro Svanås by  
  Svanebro f.d. bro Sånne kvarntorp  
  Svanebro f.d. bro Södratorp lht  
  Svane siön, se Svanåsa sjön sjö Södregård gård i Hörda  
  Swan Siö, se Svanåsa sjön sjö Södregården gård i Sandsjö  
  Svanås triangelpunkt Södrelund bs  
  *Svanåskvarn kvarn Södreträde t  
  *Svanås kvarn kvarn Täppan Saknas  
  *Svanås kvarn kvarn Ultnäs gård  
  Svanåsasjön sjö Utnäs gård  
  Svanåsasjön sjö Västratorp lht  
  Svanåsasjön sjö Västregård gård i Hult  
  Svanås bro, se Svanbro bro Västregård gård i Sandsjö  
  *Svanåskvarn kvarn Östratorp lht  
  *Svanåssjön sjö Östregård gård i Hult  
  Sånne kvarn f.d. kvarn    
  Sånne kvarn f.d. kvarn    
  Sånne kvarn natn? /Se    
  Sånne ägomark    
  Sånneviken vik    
  Sånöquarn, se Sånne kvarn kvarn    
  Södragårdsmosse terräng(?)    
  Sörängsudden udde    
  Tegelgärde odlad mark    
  Tjorren vik    
  Tjorröarna öar    
  Yvraskogen skog    
  Ärtalyckan ägomark    
  Örfjorden vik    
  Örfjorden sjö    
  Örfjorden fjord    
  Örsfjorden vik    

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.