ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bergs socken : Norrvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 118 Naturnamn : 215 Bebyggelsenamn : 286 Naturnamn : 308
Berg sn Abrahamsmossen mosse Berg sn Abrahamshagen hagmark
Berg sn *Anegärde äga Berg Saknas Backabrunnen brunn
Berg socken Anegärde ägomark Bergsbytingar inbyggarbeteckning Backaliden backe
Berg sn Annaträdan ägomark Abrahams bs Barnaviken vik
Berg sn Askedalen terräng Alelund t Basevad kärr
Berg sn Basevad ägomark Alebäck t Basteträdan åker
Berg sn Bergsjön sjö Aneberg lht Basteträdan åker
Berg(?) sn Bergsjön sjö Anegärde lht Basteträdan åker
Berg sn Bergsjö sjö Anegärde, Norra lht Bengtslyckan åker
Berg sn Bergsjön sjö Anegärde, Södra lht Bergsjön sjö
Berg sn Bergsjön sjö /Se Backagård = 3 Stödja bebyggelse Beseliden backe
Berg sn Birkimman terräng Bengtsgård=1 Berg Saknas Birka Gråko sten
Berg sn Björnbäcken bäck Bengtsgård=5 Ernatorp Saknas Birkedungen äng
Berg sn Blåsten ägomark Berg by Bir-kimman bäck
Berg sn Bockakullen kulle Berghem lht Bjälken åker
Berg sn Borgen terräng(?) Bergsgård=6 Berg Saknas Björnbäcken bäck
Berg sn Brunnakärret kärr Bergslund lht Bläckaträdan åker
Berg sn Bråtasjön sjö Bergäng bs Boanäsasjön sjö
Berg sn Bråtasjön sjö Birka by Bockakullen berg
Berg sn Bråtasjön sjö Bjursjö gård Bockatäppan äng
Berg sn Bråtasjön sjö Björka by Bockatäppan åker
Berg sn /Se Bråtasjön sjö /Se Björkdala lht Bodahultet skogsmark
Berg sn /Se Bråten sjö Björkelund lht Bogstycket åker
Berg sn /Se Bråten sjö /Se Björkelund bs Bokäng betesmark
Berg sn Bråten sjö /Se Björkäng t Bredingen åker
Berg herrgård /Se Brält siön, se Bråtasjön sjö Blåsten lht Bredö upphöjning
Berg säteri Drakaröret fornlämning Boanäs gård Broträdan åker
?Berg hg Drakaröret fornlämning Bokedal lht Brottlandet åker
?Berg by *Ekelund f.d. skogsområde Bokelund lht Brunnakärret kärr
Berg by Ernatorpa göl sankmark Bolet bs Brunnsåker åker
Berg by Fiskalösevik vik Borgen lht Brånåker åker
Berg säteri Fredkällekärren kärr Bredhult gård Bråtahagen hagmark
Berg gd Frälsegårdsviken vik Broddsagård=6 Lädja Saknas Bråtasjön sjö
Berg kyrkby /Se Fröbrohagen hage Brossafors Saknas Bråtfällan äng
Bergslund poststation /Se Fårudden udde Bråt Saknas Bråtlandet åker
Bjursjö gård Fällorna terräng Bråten t Bråtlandet åker
Bjursjö gd /Se Getefällan terräng Byagärdet hmd Bråtlandet åker
Björka gård /Se *Gebodahall f.d. gränsmärke Bäckaskog t Brännstenarna stenar
Björka by /Se *Gebohall gränsmärke Bölsmåla gård Brännvinsdjupet djup i sjö
Bråt gd:ar /Se gibohall häratzmärke, se * Gebohall gränsmärke Cederholmen t Brännvinsskogsdjupet djup i sjö
Ekenäs gd Gropamaden mad Djupadal bs Byxen åker
Ernatorp gd /Se Grönedal terräng Ekenäs hmd Bålles Backe backe
Ernatorp by /Se Gullmaden mad Ekebacken lht Bäckåker åker
Fagerås by /Se Gunnarstorpasjön sjö Eksås lht Dalen äng
Fagerås by /Se Gunnarstorpasjön sjö Eriksgård = 1 Inganstorp Saknas Dammtrasket äng
Geboda by /Se Gunnarstorpa sjön sjö Ernatorp by Dammäng äng
Hagstad gård Gårdsjön sjö Fagerås gård Dammäng äng
Hagstad gdr. /Se Gäddeberg ägomark Faxagård=7 Lädja Saknas Dammäng äng
Hagstad gd:ar /Se Hacksjön sjö Ferledet lht Deläng äng
Hjulatorp by Hacksjön sjö Fiskaregården=3 Berg Saknas Dolkalyckan åker och äng
Hjulatorp by Hacksjön sjö Fiskaretorpet hmd Drängagråten äng
[Julatorp] Saknas Hacksjön sjö /Se Fridenborg lht Drängagråten äng
Hjulatorp by Haksiö, se Hacksjön sjö Fridhem t Dyviken vik
Hjulatorp by *Hagsjön sjö Fridhem lht Ekehagen hagmark
Hjulatorp by Hjälmabäcken bäck Frälsegård=4 Sandvik Saknas Ekenäs utjord
Hjulatorp fordom sätesgård nu by /Se Holma göl göl Fröbro bs Ekorraträdan åker
Julatorp by Holmen terräng Furuledet lht Ernatorpagöl sjö
Hjulatorp by /Se Holmsjön sjö Fyrsas bs Fiolen stenröse
Hjulatorp by /Se Horsberget terräng Fyrsas t Fiskakällan källa
Hjulatorp by /Se Hultaklint terräng Fällorna t Fiskalösevik vik
Holma by Håknakälla källa(?) Förnär bs Fothagen hagmark
Holma by Hållsgatan terräng(?) Gatan t Fredfällekärren slåtterkärr
Holma by Hälleberg bergknalle Geboda Saknas Fröbohagen hagmark
Holma by Hälleberg terräng(?) Godabacken t Fröbroträdan åker
Hult(?) Saknas Hälleberg, W:, se Hällberg bergknalle Granelund bs Fyrbiten åker
Håknahult by Hälleberg, Ö:, se Uvekull berg Grindstugan bs Fähusträdan åker
Håknahult by /Se Jonsberg ägomark Grytebötarns bs Fällorna hagmark
Ingelstorp gård Jukasiö sjö Grönadal bs Gatefällan äng
Ingelstorp gd Juletorps å å /Se Grönadal bs Gatehagen hagmark
Karlsgård = 1 Hjulatorp 1 bebyggelse /Se Juletorpså å Grönelid t Gatehagen hagmark
Knapagården = 4 Lädja bebyggelse /Se Julatorps å å Gäddeberg lht Gatelyckan åker
»Kabenols» gård Juletorps å å /Se Haga lht Gatelyckan åker
*Kæbenolt Saknas Julsiön sjö Hagalund bs Geboda Stut sten
?Källehult by Kalvfälleskogen skog Hagstad gård Graneträdan åker
?Källehult gård Kalvfälleskogen skog Hagtorpet hmd Gräshålet åker
Kjellehult g Kalvudden udde Hagtorpet t Grönadal åker
Källhult(?) g. Kattekull triangelpunkt Halvgården=3 Sandvik Saknas Gröningen åker
Källehult by Kattö skär Hjulatorp by Gubbaliden backe
Lodhga by Klintsjön sjö Hjultorpskvarn Saknas Gubbalyckan åker
Lunden fordom säteri nu by /Se Korsholmen triangelpunkt Holma by Gubbalyckan åker
Lunden by /Se Kringelkärr kärr Holma Nedra=1 Holma Saknas Guldmaden mosse
Lådga, se Lädja by Kringelmaden ägomark Holma, Övra=2 Holma Saknas Gullkällan källa
Lädja by *Kroken sjö Holmagård=1 Ernatorp Saknas Gunnarstorpasjön sjö
Lädja by Kråkegullsberget berg(?) Holmalycke lht Gårdsjön sjö
Lädja by /Se Kuleviken vik Holmdala lht Gäddemosse mosse
Lädja by Kung Olas rör fornminne Holmen t Haboträdan åker
Lädja by Kung Olas rör gravröse /Se Holmängen t Hacket hackslåtter
Lädja by Kvarndammen damm Hult gård Hacksjön sjö
Lädja by /Se Kyrkehålan terräng Håknahult gård Hagaträdan åker
Matkull by Kyrkesjön sjö Hålan bs Hallansgran gran
Matkull by Kyrkesjön sjö Hållsgatan lht Havraträdan åker
Matkull by Kyrkesjön sjö Hästhagen bs Helgasjön åker
Matkull by Kyrkesjön sjö Högadal bs Heralandet åker
Matkull gästgivaregård /Se Kyrksjön sjö Högsåker Saknas Herräng äng
Matkull by /Se Källehult triangelpunkt Hörnet lht Hjulatorpaån bäck
Matkull by /Se Lerudden udde Hösaskog lht Hjälmakärret kärr
Matkull by /Se Lillö holme Hösatorpet hmd Hjälmsmaden mad
Matkull by /Se Ljungskärr kärr Inganstorp by Hjärtlekär åker
Matkull by /Se Ljusamosse mosse Jonsgård=2 Ernatorp Saknas Hojarna hagmark
Mat(h)kulla gd /Se Loberget terräng Karlsgård=6 Ernatorp Saknas Holkakällan källa
Norregård = 2 Hjulatorp bebyggelse /Se Lommagölen göl Karlsgård=1 Hjulatorp Saknas Holma Göl sjö
Nygrannagård = 3 Hjulatorp 1 bebyggelse /Se Lugnet ägomarker Karsholm hmd Holmsryd sjö Saknas
Ramsås by /Se Lunda sjö sjö Kattekull bs Holmåker åker
Rösås gd Lunda sjö sjö Klereboda bs Holmängen äng
Rössås by Lundsiön, se Lunda sjö sjö Klämmet bs Holmängarna ängar
Rösås by Lådia siön, se Lädjasjön sjö Klövaliden t Horsberget bergknalle
Rösås beb. /Se Långamadsviken vik Knapagård=4 Lädja Saknas Hulta Klint berg
Rössås Storegård gård /Se Lången sjö Knaparns=8 Lädja Saknas Hultsjön sjö
Slätthult gård /Se Lången sjö Knaparns=4 Lädja Saknas Hummleåker åker
Stockagården, se Berg gd ?Lången sjö Knutsudde t Hurjarna hagmark
*Stocka kvarn Saknas Lången sjö Korsholmen hmd Håknakälle källa
Torset, se även Torshult by /Se Lången sjö Kullalyckan bs Hålsjön sjö
Torshult by /Se Lången sjö Kyrkhemmet t Hälleberg bergknalle
Torshult by /Se Lången sjö Källehult by Häradshövdingeängen äng
Vinninge by /Se Lädja triangelpunkt Källehults Gärde hmd Hörabacken åker
Vinninge gd:ar /Se Lädjasjön sjö Källsnäs bs Innerhagen äng
Vinninge gd /Se Lädjasjön sjö Lassagård=2 Inganstorp Saknas Intaget äng
Vrå(e)n gd. /Se Lädjasjön sjö Liden bs Intagsmossen mosse
  Lädja sjön sjö Lidhem t Intäpporna äng
  Lädjaviken vik Lilla Björka lht Janskärr äng
  Löge siön, se Löjesjön sjö Lillamålen gård Jordbäcken bäck
  Löjesjön sjö Lillanäs lht Jättastenen sten
  Lögsiön, se Löjesjön sjö Lilla Ryden bs Kalle Källe vattenkälla
  Löjesjön sjö Lilla Rösås=1/3 Knaparns Saknas Kallfällorna hagmark
  Löjesjön sjö Lillegård = 2 Ramsås bebyggelse Kalvabacken backe
  Lövhultagöl sjö Lillegård=3 Sandvik Saknas Kalvamassens Hals slåtteräng
  Madbacken ägomark Ljunghaga bs Kalvudden udde
  Myrkärret kärr Ljungsberg t Kattehuvudet åker
  Nasabäck bäck Ljungsberg bs Kattö ö
  Nybygget ägomark Ljungsslätt t Kitselyckan åker
  Nytorp ägomark Lugnet t Klintastugan grotta
  Näsen skogsmark Lumpaplanen bs Klintasjön sjö
  Näset terräng Lund gård Klockarekulleudden udde
  Ryden ägomarker Lundäng t Klockareträdan åker
  Rysgiölsiär, se Ryssegäl göl Lyckan t Knallabrunnen gård
  Ryssegöl göl Lädja by Knektahagen hagmark
  Ryssegöl sjö Lövhult by Knektakärret mosse
  Ryssegöl göl Lövåsen lht Knöppleskullen kulle
  Ryssemosse mosse Matkull gård Kringelmossen mosse
  Ryssemosse mosse Mattsagård=2 Ernatorp Saknas Kringelåker åker
  Rödamossen mosse Mattsas t Kringlemaden mad
  Rödamossen mosse Mellangården=4 Ernatorp Saknas Kroken åker
  Rödamossen mosse Mellankällehult Saknas Krokåker åker
  Rödamossen mosse Mittelen bs Kronan åker
  Sanda hjälm berg Mittlaledet grind Kråkeguldsberget bergknalle
  Sjuntaudde udde Mossen t Kulleviken vik
  Sjömellan ägomark Nedragård Saknas Kullsåker åker
  Sjöudden udde Nedratorp t Kullåker åker
  Skogslund ägomark Norra Birka=2 Birka Saknas Kung Olas rör stenrörse
  Skruvagöl göl Norratorp lht Kvarnakärret kärr
  Skruvarna udde Norratorp t Kvarnaträdan åker
  Skrällsmosse mosse Norratorp lht Kvarteret åker
  Skärsjön sjö Norratorp t Kyrkehålan grop
  Slättö ö Norregård bebyggelse Kyrksjön sjö
  Slättö holme Norregård=5 Ernatorp Saknas Källemaden mad
  Slättö ö /Se Norregård=2 Hjulatorp Saknas Källeträdan åker
  Slättö ö Norregård=9 Lädja Saknas Källåker åker
  Storö ö Norrelund lht Källäng äng
  Stråken sjö Norreträde lht Källäng äng
  Stråken sjö Norreträde t Källäng äng
  Stråken sjö Nyborg lht Källäng äng
  Stråken sjö Nybygget t Käringalandet åker
  Stråken sjö Nybygget bs Kölnekällan källa
  Stråken sjö Nybygget bs Ladträdan åker
  Stråken sjö Nyeträde=1/4 Holma Saknas Landsåkra åker
  Stråken sjö Nygrannagård=3 Hjulatorp Saknas Ledsåker åker
  Stråken sjö Nytorp t Liaträdan åker
  Stråken sjö Näset t Lille sjön sjö
  Stråken sjö Näset t Lindåker åker
  Stråken sjö Nöjet bs Lindåker åker
  Stråken sjö Oxhagen bs Lindängen äng
  Stråken sjö /Se Planemad lht Ljusamosse mosse
  Stråken sjö /Se Planen bs Loberget bergknalle
  Stråken sjö /Se Planen hmd Lommagölen sjö
  Stråken sjö /Se Prästegården=4 Berg Saknas Lommaregölen sjö
  Stråken sjö Ramsås by Lumpeträdan åker
  Sundet sund Renen bs Lunda sjö sjö
  Svartabergsön ö Rosenlund t Lunden äng
  Svartegöl göl Rostorpet t Lundäng äng
  *Södra sjön sjö Ryden Saknas Lunnaträdan åker
  Södreträde ägomark Ryden t Långamad mad
  *Sörskogssjön förr sjö Ryden t Lången sjö
  Templet ägomark Rydäng t Långåker åker
  *Ternöhall f.d. gränsmärke Ryltingen bs Lödja sjön sjö
  Tollshållabacken se Tolvsolabacken bergsbacke Rävahiet bs Löjsjön sjö
  Tolvshollabacken se Tolvsolabacken bergsbacke /Se Rösshult t Lönemad mad
  Tolvsolabacken bergsbacke /Se Rösås Saknas Lövhultagöl sjö
  Torsakulle triangelpunkt Rösås gård Malinskärr mosse
  Torse siön sjö Stora Rösås gård Mantelen åker
  Torset Siöön sjö Sandvik by Markahagen hagmark
  Torsiön del av Bergsjön Schermamad lht Markahagen hagmark
  Tranemad mad Sillehåle bs Markahagen hagmark
  *Tärnhall f.d. gränsmärke Sjöanäs t Markaträdan åker
  *Tärnehall gränsmärke Sjögård=1 Lädja Saknas Markhagen hagmark
  *Tärnöhall gränsmärke Sjömellan bs Massabäck bäck
  Uddaviken vik Sjötorpet t Mikels Grop kanal
  Ugglehult triangelpunkt Sjöudden hus Mittelåkern åker
  Ulvastigen terräng(?) Sjöudden lht Musasund hagmark
  Undantagsängen ägomark Sjövik t Myrabacken åker
  Uvekull berg Skogen bs Myrkärret kärr
  Uvekull terräng Skogsbacken lht Myräng äng
  Uvekullsmossen mosse Skogsdal bs Märrarumpan hagmark
  Vrångholmen terräng Skogsholm t Mörkadal hagmark
  Västratorp terräng Skogslund t Nedragärde äng
  Yulastrøm, se Juletorpså å Skogslund bs Nyäng hagmark
  Älgaviken vik Skogslund bs Nyängsbacken backe
  Älgudden udde Skogsnäs hmd Näckån bäck
  Älmeröret fornlämning Skogsnäs bs Näsen skogsmark
  Älvkvarnar hällristningar /Se Skogsnäs lht Olsadalen åker
  Ändalösen ägomark Skogsslätt bs Osebro vik
  Äspenäs göl göl Skrevet bs Oxafällorna hagmark
  Österäng terräng Skrivaregård=2 Sandvik Saknas Packahagen hagmark
  *Östra sjön sjö Skruvarna bs Pellåker åker
  Östratorp ägomark Skruvudden bs Piglipen äng
  Öudden udde Skyberg t Piglipen äng
    Skyttagård= 6 Ernatorp Saknas Prostinnans arshål vik
    Skärmaholm hmd Prästens arshål vik
    Skärmamad Saknas Prästäng äng
    Skärsboda lht Pungadalen åker
    Sköndal lht Pyrtet åker
    Skönsboda lht Rakåker åker
    Slätthult gård Repåsafällan skogsmark
    Smedsgård=5 Lädja Saknas Rimsbäck bäck
    Solhaga lht Ringsbäck bäck
    Solhälla lht Ripehagen hagmark
    Staden backstugor Ripeträdan åker
    Stampemad lht Ripäng äng
    Stampetorpet t Ryssegöl sjö
    Stockagård=5 Berg Saknas Rävahagen hagmark
    Storge bs Rävakullen åker
    Storegård= 1 Ramsås Saknas Röda mossen mosse
    Storegård=1 Sandvik Saknas Rödeträdan åker
    Strömsberg bs Rödkärret mosse
    Stugan bs Röebäcken bäck
    Svanahannes t Rönnåker åker
    Svältstigen bs Röorna ängar
    Södrahult lht Röorna äng
    Södralund bs Rösslan äng
    Södralund lht Röängen äng
    Södratorp t. Sandåker åker
    Södratorp bs Skakeln åker
    Södratorp t Skallarna åker
    Södraträde t Skallarna åker
    Södregård=1 Björka Saknas Skrinelycke åker
    Södregård=3 Ernatorp Saknas Skruvagöl sjö
    Södreryd lht Skunkarna åker
    Sörskog gård Skär sjön sjö
    Tillfället bs Skönaträdan åker
    Timmerhultet bs Skönaträdan åker
    Toragård Saknas Slåttarefällorna ängar
    Toragård=2 Berg Saknas Slätterna åkrar
    Tors gård Slättö ö
    Torset gård Smedkullen gruskulle
    Torshult gård Smedäng äng
    Torshäll t Sobolet äng
    Tors, Nedra=1/2 Tors Saknas Spjället åker
    Tors Övra=1/2 Tors Saknas Stenfällan hagmark
    Trulsagård = 2 Lädja bebyggelse Stjärneträdan åker
    Trädan hmd Stora bol äng
    Tugga Lite t Store Källe vattenkälla
    Udden hus Storåker åker
    Utgärdet t Stråken sjö
    Vinninge gård Stråken sjö
    Vinningslund t Stuguträdan åker
    Vrån Saknas Sturskasjön sjö
    Västerlund lht Stångträdan åker
    Västerlund lht Svallebackaliden backe
    Västerskog lht Svartahål vik
    Västeräng lht Svartegöl sjö
    Västra Alemad lht Svarteryd hagmark
    Västragård=1 Ernatorp Saknas Svinamossabro väg
    Västratorp bs Särkakilen åkerbit
    Västratorp t Södragärde äng
    Västregård=2 Holma Saknas Sörbyn namn
    Västregård=1 Källehult Saknas Taskan åker
    Västregård = 2 Lövhult 1 bebyggelse Templet åker
    Åholmen bs Templet åker
    Åsabacken t Tjutäng åker och äng
    Äspenäs Saknas Tollshållabacken bergknalle
    Östenhaga bs Tornåker åker
    Östralund lht Torsakulle höjd
    Östratorp t Tranemad kärr och odlad mosse
    Östratorp t Trasket hagmark
    Östregård=1 Holma Saknas Trollberget bergknalle
    Östregård=2 Källehult Saknas Tuvamaden mad
    Östregård=1 Lövhult Saknas Tråkelid åker
      Trälleborg åker
      Uddamossen mosse
      Ulvastigen dalgång
      Undantagsängen äng
      Uvekull berg
      Vikagärdet betesmark
      Vrieledet grind
      Vrievägen vägsträcka
      Vrångholmen kärr
      Väktarelyckan skogsmark
      Åsabacken backe
      Älgarydssjön sjö
      Älgudden udde
      Älmeröret stenröse
      Älmåker åker
      Älvakällan källa
      Ändalösen åker
      Äspelyckan åker
      Äspenåsa sjö sjö
      Östre Sjö del av Bergsjön
      Öudden udde
      Övragärde äng

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.