ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hornaryds socken : Uppvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 47 Naturnamn : 145 Bebyggelsenamn : 86 Naturnamn : 95
Hornaryd sn Alö ö Hornaryd sn Al-ö ö
Hornaryd sn /Se Baggastenen sten Hornaryd sn Baggastenen sten
Hornaryd sn Bergö ö Hornaryd sn Bergakällan källa
Hornaryd sn Björnäng ägomark Andersgård bebyggelse Berg-ö ö
Hornaryd sn Björnäng ägomark Backen bs. Blicksta båtläge
Hornaryd sn Bleckstad terräng Betania lht Blicksta-ö ö
Hornaryd sn Bleckstadö ö Björkelund lht Bock-ö ö
Hornaryd sn /Se Bockatäppudden udde Blankatorp lht Bogen åker
Hornaryd sn o. by /Se Bockatäppudden udde Boatorp by Bola-källa källa
Hornaryd by och sn /Se Bockö halvö Boatorp bebyggelse Broabacken åker
Hornaryd sn /Se Broabacken ägomark Boatorp utjord = 2 Boatorp Saknas Broakärret kärr
Hornaryd sn /Se Broholmen terräng Broholmen lht Brudäng äng
Hornaryd sn /Se Drevån å /Se Bringebäck gård Duv-ö ö
Hornaryd socken /Se Duvö halvö Byn bebyggelse Ekebackalyckan åker
Härkaryd, se Hornaryd sn Ekebacken terräng Eriksgård bebyggelse Falkalyckan åker
Boatorp by Ekebacken terräng Fläskatoppen lht Glosör ör
Bringbäck gd /Se Falkalyckan ägomark Föreda by Gransta båtläge
Brännegård komm.-bost. *Fergestad ö Föreda Eriksgård Saknas Gransta ö ö
Föreda gård *Glosö ö Gatan bs. Grisen båtläge
Föreda gård *Glosö ö? Hagaborg lht Grisalyckan åker
Föreda gård Glosören undervattensås /Se Hagalund t. Grötafatet åker
Föreda gd /Se Granstad vik Hagen bs. Hagefällan äng
Föreda by /Se Granstadö ö Hedakull t. Hamlasjö vik
Föreda gd /Se Grisen terräng Hedalund bs. Hankamaden slåttermad
Föreda gd /Se *Gräsön ö Hederås gård Ha-skiften slåtteräng
Föreda gd /Se Gräsön holme Holmafors lht Hedarna hagmarker
Föreda gd:ar /Se Hagalund terräng Holmatorpet lht Hjortakällorna källor
Förda gd /Se Hagalund terräng Hornaryd by Holmasjön sjö
Hedanäs, se Hederås gd Hassö holme Hornaryd Stom bebyggelse Holmåker åker
Hederås indr. militiebost. Hassö ö Hästhagen t. Hornbäcken bäck
Hederås gd /Se Hassö ö Höjden t. Hornsjön sjö
Hederås gård /Se Hassö holme Hörnegård bebyggelse Hultaviken vik
Hederås gd /Se Hedakull terräng Hörnekull, se Planarna torp Humpakull skolhusplats
Hederås gd /Se Hedakull terräng Johansberg t. Huslelyckan åker
Hornaryd by och sn Hedarna terräng Jönsagård bebyggelse Hyssingen sjö
Hornaryd by Hedarna terräng Karshult, se Karstorp gård Håmman äng
-hult eled i ortn /Se Holmasjön sjö Karstorp gård Härsvägslyckan åker
*Husinxaas Saknas Holmasjön sjö Karlshem lht Hässö ö
*Husinxaas Saknas /Se Holmasjön sjö Klackhult by Hästafälleberget Saknas
Karstorp by /Se Holmasjön sjö Kolsboda Saknas Jakobsbrunnen källa
Klackhult by Holmasjön sjö Kolsboda, se Kålsboda gård Kallsvikabäck bäck
Klackhult by /Se Holmasjön sjö Kullen t. Kammers berg bergknalle
Klackhult by /Se Holmasjön sjö Kålsboda gård Karstorpa-ö ö
Kolsboda by /Se Holmasjön sjö Kärr gård Kroken åker
Kolsboda by /Se Holmån å /Se Källekull lht Kruthålet källa
-reda, -ryd eled i ortn /Se Holmö, se Hassö ö Lannerås lht Kråkevik vik
-ryd, -reda eled i ortn /Se Holmön holme Lund bebyggelse Kärravik vik
  Hommen terräng Lundholmen lht Kärraviken vik
  *Hornaryds öar öar Lunnagård, se Lund bebyggelse Landet åker
  Hornaryds örar, se Glosören undervattensås Malmtaget, se Holmafors lht Levern åker
  Hornbäcken bäck Mossen bs. Lillemad kärrslåtter
  Hornbäcken bäck Norregård bebyggelse Lillesjön vik
  Hornbäcken bäck Norregård bebyggelse Lunnarum äng
  Hornsjön sjö Norrelycke hmd Långäng äng
  Hornsjön sjö Norrelund bs. Löje-hall sten
  Hornsjön sjö Nyborg lht Markalyckan åker
  Hornsjön sjö /Se Nybygget bs. Modakällan källa
  Hornsjön utdikad sjö /Se Nyedal t. Mellanstycket åker
  Hornsjön sjö /Se Nyelund lht Mormorslyckan åker
  Hultaviken vik Nyelund bs. Moss-äng äng
  *Husinxaas Saknas /Se Planarna t. Myräng åker
  *Husinxaas gränsmärke /Se Planen bs. Norr-ö ö
  Hysingen sjö /Se Rosendal lht Olyckebäcken bäck
  *Hysingsås gränsmärke Rosenholm bs. Orm-ö ö
  *Hysingsås gränsmärke /Se Rosenlund bs. Pjäs-ö ö
  *hysinge ö ö Rosenlund lht Ringsgatebäck bäck
  *hysingsbro bro Råkapå, se Västerlycke bs. Ringsåker åker
  *Hysingsbäck bäck Simpan bs. Ringsängarna ängar
  *Hysingsås gränsmärke Skogen lht Rosendal slåtteräng
  Hyssingen sjö Skogshyddan lht Rothugget mosse
  Hyssingen sjö Slätt gård Sandvik vik
  Hyssingen sjö Slätt bebyggelse Simpekällan källa
  Hyssingen sjö Slätt bebyggelse Skabban kärr
  Hyssingen sjö /Se Slättshed lht Skabban äng
  Hörnekull ägomark Snibben bebyggelse Skarpeknäpp äng
  Hörnekull terräng Stenshult lht Skinkan åker
  Johansberg ägomark Stomshed lht Skit-ö ö
  Karskatorpet ägomark Sulfiten lht Skyttalyckan åker
  Karskatorpet terräng Södregård bebyggelse Spjället åker
  ?Karstorp gd /Se Södregård bebyggelse Stenhagen skogsskift
  *Kasstorp förr soldattorp /Se Vildalyckan t. Stenvik vik
  Klackhult triangelpunkt Västerlund lht Stora-mosse äng o. mosse
  Klackhult triangelpunkt Västerlycke bs. Sund-ö ö
  *Klacksta öar Saknas Västerlycke hmd Svältehagen hagmark
  Klåvehallar gränsmärke Västratorp, se Skogen lht Sännefoten åker
  Klåvehallar gränsmärke Östraled bs. Sävs-bäck bäck
  Kråkevik vik   Sörvik vik
  Källekull terräng(?)   Vantavik vik
  Lannalyckan ägomark   Vitalis sten sten
  Lillesjön vik   Västersjön vik
  Lortvik vik   Åsabacken höjdsträckning
  Lortvik vik   Åsudden udde
  Löjehall skär   Ängagärdet äng
  Måsö holme   Ödeåker åker
  Måsö holme   Örken sjö
  Norra bergen skär    
  Norrelund terräng    
  Norräng äng    
  Norräng terräng    
  Norrö ö    
  *Nåttås gränsmärke    
  *Nåtås berg?    
  Ormö halvö    
  Petter Johannesaön ö    
  Pjäsö ö    
  Planamossen mosse    
  Planamossen mosse    
  Romakärret kärr    
  Romakärret kärr    
  Rothugget ägomark    
  *Rönndall Saknas    
  *Rönndal gränsmärke /Se    
  Sanddalsbäck bäck    
  Sandviksudden udde    
  Skarpeknäpp bäck(?)    
  Skomakarlyckorna ägomark    
  Slättshed terräng    
  Spjallarör sten(?)    
  Stenshult ägomark    
  Stenshult ägomark    
  Stora mosse mosse    
  Stora mosse mosse    
  Sundö ö    
  Svensören, se Glosören undervattensås    
  Sörvik vik    
  Sörvikaön ö    
  Tärnö holme    
  Tärnö holme    
  Vantavik, Lilla vik    
  Vantavik, Stora vik    
  Västersjön vik    
  Åsudden udde    
  Ölken Lac., se Örken sjö    
  ölcken Lacus, se Örken sjö    
  ölcken Lacus, se Örken sjö    
  Ölken Lacus, se Örken sjö    
  Örcknen, se Örken sjö    
  Örken sjö    
  Örken sjö    
  Örken sjö    
  Örken sjö    
  Örken sjö    
  Örken sjö    
  Örken sjö    
  Örken sjö /Se    

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.