ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sjösås socken : Uppvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 186 Naturnamn : 271 Bebyggelsenamn : 273 Naturnamn : 221
Sjösås sn Agnö ö Sjösås socken Agnemosse mosse
Sjösås sn Agnö ö Sjösås sn Andö ö
Sjösås sn Agnö ö Abrahams bs Aramossen mosse
Sjösås sn Are sjö sjö Adolfsfors lht Are sjö sjö
Sjösås sn Are sjö sjö Alphyddan lht Arkeliden backe
Sjösås socken Are sjö sjö Arketorpet t Arkekiste urholkning i berget
Sjösås sn Arkekiste gränsmärke Askelid avs. Backaberg bergknalle
Sjösås sn Arkekiste gränsmärke Askelid t Baggåker åker
Sjösås sn Arkekiste terräng Axelsgård bebyggelse Bastan källa
Sjösås sn Arkista, se Arkekiste gränsmärke Backagård bebyggelse Björkelid backe
Sjösås sn Askelid ägomark Backagården del av gård Blickskall gränssten
Sjösås sn Askelid ägomark Backen del av gård Blåsteraliden backe
Sjösås sn Aspö ö Backen bebyggelse Bläckmossen mosse
Sjösås sn Backaberg terräng Baggaplanen lht Bärsmosse mosse
Sjösås sn Björkudden, Lilla udde Baggansås t Bockudden udde
Sjösås socken /Se Björkudden, Lilla udde Bergafällan bebyggelse Bock-ö ö
Sjösås sn Björkudden, Stora udde Betlehem bs Bondarydskällan källa
Sjösås sn Björkudden, Stora udde Björkebo lht Bredsidan åker
Sjösås sn Blickshall gränsmärke Björkekull bs Bruabacken åker
Sjösås sn Blickshall gränsmärke Björkelund avs Brudåker åker
Sjösås sn Bockudden udde Björkelund t Brunnslyckan åker
Sjösås sn Brandstorp ägomark Björkevik lht Bråbäcken bäck
Sjösås sn Bråten terräng Björkholmen bs Bråten slåtteräng
Sjösås by o sn Bränne källa källa(?) Blavik lht Brå-åker åker
Sjösås sn Brännö ö Bokelund lht Brännerikällan källa
Sjösås sn /Se Byagärdet boplats och gravfält /Se Bol gård Brännängen äng
Sjösås sn /Se Byavik vik Brandstorp gård Bränn-ö ö
Sjösås sn /Se Byviken vik Branstorp lht Brötabacken backsluttning
Sjösås Saknas /Se Bärsmosse mosse Braås pstn Bunkesten gränssten
Sjösås sn /Se Djupevik vik Broaryd gård Byavik vik
Björkekull backstuga /Se Djäknaklämsmossen terräng Brogård bebyggelse Byxan åker
Bol gd Domareberget berg(?) Brogård bebyggelse Bäckaholmar slåttermad
Bol gård /Se Domareberget berg(?) Broholm bs Bäckäng äng
Bol gd /Se Drättingevägen väg Brostugan bs Domareberget berg
*Brandskog möjl. Brandstorp gd Dyamaden mad Buskekull lht Drängagråten slåtteräng
Brandzskog, nu möjl. Brandstorp förr ödetorp /Se Dället terräng Bygget bs Drängagråten äng
Brandstorp by Dället terräng Börjesgård bebyggelse Dyen kärräng
?Brandstorp gd Fallnamaden mad Dalen bs Dället äng
Brandstorp g Fallnamaden mad Ekedal lht Elins mad slåttermad
Brandstorp gd /Se Feremossen mosse Ekelund bs Fallnamaden kärr
»Brandzskog» gd /Se Feremossen mosse Ekholma t Fatet vik
Braås samh. /Se *Fergestad ö Ekhult lht Femuddamärket gränsmärke
Braås samh. /Se Flintudden udde Ekås lht Feremossen mosse
Braås samh. /Se Flintudden udde Flygerås t Feshålet äng
Braås poststation /Se Frukärret kärr Fredsborg lht Flack-åker åker
Broaryd gd Frukärret kärr Fridborg lht Flintudden udde
Broaryd gård /Se Fällan ägomark Fridhem lht Friareträdan åker
Eskås by /Se Galgön holme Fridslund lht Frukärret slåtterkärr
Eskås by Galgön holme /Se Fällan t Fyragårdshultet äng
Galgholmen befästningsruiner /Se Gatekärret kärr Granelund t Fällekälleshagen hagmark
Hagreda by Gatekärret kärr Grankullen bs Galg-ön ö
Hagreda by Glosören undervattensås /Se Grimsholm lht Galten sten
Hagreda by Granö holme Grustaget, se S Sandreda Saknas Gatefällekällan källa
Hagreda by /Se Grisakällan terräng Gärdet bebyggelse Gatekärret kärr
Hagreda by Grytan vik Haga avs Grankällan källa
Hagreda by /Se Grytudden udde Hagaholm t Grisakärret kärr
Hagreda by /Se Grässjan skär Hagalund bs Grytan vik
Hagreda by /Se Grönekulle udde Hagen, se Fällan t Grytelapparna åkerlappar
Hagreda by Gubbakärret kärr Hagen, se Nybygget bs Grytudden udde
Hagreda by Gungevik vik Hagreda Saknas Gräsbytet äng
Harshult by Gåsahall skär Hagreda Saknas Grässjan ö
Harshult by /Se gåsemåsa, Sjöatorpsmossen mosse Hagreda by Grötafatet åker
Harshult by Gåsemåsa, se Sjöatorpsmossen mosse Hamburg bs Grötafatet åker
Harshult by *Gåtsmossen mosse Hammarsnäs avs Gubbakällan källa
Harshult by *Gåtsmossen mosse Harshult by Gubbakärret kärr
Harshult by Gäddeviken vik Hasselbacken lht Gubbakärret kärr
Harshult byar /Se Gäddeviken vik Heda by Gungevik vik
Harshult by Gölen göl Heda, Lilla, se Lillegård bebyggelse Gåsahall sten
Harshult by /Se Hagmansö halvö Heda, Stora, se Storegård bebyggelse Hagmansön ö
Harshult by /Se Hagreda gärde gärde Hedaholm t Harehall gränssten
Harshult by /Se Hagreda triangelpunkt Hedalund t Harshultavrån hagmark
Harshult by /Se Hamborg terräng Hemmingshem t Herrafällorna hagmark
Heda by /Se Harehall terräng Herregård bebyggelse Hjältingsbacken lid
-hult eled i ortn /Se Hedaholm terräng Holmen bs Hornaryds trädgård slåtteräng
Husholmen befästningsruiner /Se Hedamad, Stora mad Hästhagen, se Norrholmen bs Hoteslätt åkrar
Karryd by Hedamad, Stora mad Högalund lht Hulken källa
Karryd by /Se Herrafällorna terräng Höganäs lht Hultet slåtteräng
Karryd by /Se Herrafällorna terräng Högelund bs Hultet äng
Karryd by /Se Hjältingsö ö Johanneslund bs Husholmen ö
Karstorp backstuga /Se Hjältingsö ö Karlsfällan bs Huvut åker
Klackaholm Saknas /Se Hjältingsö ö /Se Karryd by Hyket el. Hykekärr kärr
Knabbarödje gd /Se Hjältingsö ö /Se Karstorp bs Hykekärr slåtterkärr
Leaskog by /Se Holken offerkälla /Se Kassabo t Hägnakullen åker
Leaskog by /Se Holken terräng Kattetrumman, se Lönegård bebyggelse Hägnen äng
Lidboholm gd Holken terräng(?) Katrineholm t Ingeborgs-hål mosse
Lidboholm eller Ön herrgård /Se Hornaryds örar, se Glosören undervattensås Katrinelund t Intaget slåtteräng
Lidboholm hg Hultakälla källa(?) Klarvik lht Jäknaklämsmossen mosse
Lidboholm gd Hultet terräng Knabbarödje gård Järpakull åker
Lidboholm gd Husholmen holme Kullen bebyggelse Järpesten gränssten
Lidboholm traktnamn /Se Husholmen ö /Se Kvarnagården lht Jättestenen sten
Lidboholm säteri /Se Husholmen holme /Se Kyrkegårdsfällan, se Svenslund lht Jöbesfällebacken höjd
Lidhult hg /Se Husholmen ö /Se Kyrketorp lht Kane-sten sten
?Lidhult (numera Lidboholm) gd Hyket ägomark Källelid t Kanossa ö
Lidhult by Hyket ägomark Leaskog gård Katsestenen sten
Lidhult by Hägnakullen kulle Lidboholm traktnamn Kattevad förutvarande vadställe
Lidhult by Hägnen ägomark Lidboholm, se Lidhult gård Katterumpen ängar
Lidhult by Järpakull terräng Lidhult, se Lidboholm traktnamn Klockarns kulle åker
Lidhult Saknas Jättekasten stenar /Se Lidhult gård Klumpen slåtteräng
Lidhult by Karryd triangelpunkt Lillafors lht Klåve-hallar stenar
Lidhult by Karryd triangelpunkt Lilla Rör bs Knallalapparna bergknallar
Lidhult by Karrydbäcken bäck Liljendal lht Knektängen förr slåtteräng
Lidhult kvarn och ålfiske /Se Klackaholm Saknas Lillegård gård Heda Konabben ö
Lidhult by Klavreström vattendrag /Se Lillegård, se Månsagård gård i Pilås Kovadet mosse
Lidhult Saknas Klovhallaudd udde Lillegård, se Lill-Äskås gård i Äskås Kringeläng åker
Lidhult by Klåvehallar gränsmärke Lill-Äskås bebyggelse Kringlemossen mosse
Lidhult by Klåvehallar gränsmärke Lindstorp t Kroken åker
Lidhult, nu Lidboholm traktnamn /Se Knallalapparna småskär(?) Linnedal bs Krokakärren ängar
Lidhult förr by /Se Knektängen äng Ljungkullen bs Krydd-ö ö
Lidhult by Knektängsviken vik Lugnet lht Kullabolet äng
*Majekulle förr ödetorp Konabben holme Lundagård bebyggelse Kullefälle bergknalle
*Mayekwlle förr ödetorp /Se Kryddö holme Lundås t Kullen ö
[Mayekwlle] Saknas Kullavik vik Lustigholm bs Kullåker åker
*Myråker jord Kullen ö Lyckan t Kull-ö ö
Måstreda by Kullö ö Lyckorna bs Kulängshagen hagmark
Mästreda by Kvarnakärret kärr Lönegård bebyggelse Kvarnakärren kärr
Mästreda by Laxvik vik Lönelund bs Kvarnkärren kärr
Mästreda by /Se Lervik vik Lönsborg t Källingsbäck bäck
Mästreda by /Se Lervik vik Lönåsen bs Käringalyckan åker
Mästreda by /Se Lidboholms kvarnar kvarnar Lövhagen t Ladäng äng
Mästreda by Likkistan klippa /Se Lövhult bs Lagmans brunn källa
Mörkaskog gd Likkistesten udde Lövås bebyggelse Lappen hagmark
Mörkaskog gd Lillesjön sjö Marielund lht Laxvik vik
Mörkaskog by Lillesjön sjö Marielund lht Lidbohultsbäcken bäck
Mörkaskog by Lillö holme Mellangård, se Rustmästaregård bebyggelse Lilla Björkudden udde
Mörkaskog by /Se Lillö holme Mellangård del av gård Lillebro åker
Mörkaskog by /Se Lillön holme Modala t Lillesjön sjö
Pilås by Linjeö holme Motorp avs Lill-ö ö
Pilås by Linnamossen mosse Månsagård bebyggelse Lindmossen mosse
Pelås by Linnamossen mosse Mårtensskog Saknas Lindsbrunn källa
Pilås by Liramossen mosse Mårtensskog lht Lindåker åker
Pilås by, fordom sätesgård /Se Lortvik vik Mästereda Per Nilsgård Saknas Liramossen mosse
Pelås by Lortvik vik Mästereda Sigfridsgård Saknas Ljungäng äng
Pilås by /Se Långesten gravsten /Se Mästreda by Lortvik udde
Pelås by Långö ö Mörkaskog gård Långavallkärret kärr
Pilås by Lönsborg terräng Mörtevik avs Långe-sten sten
Pilås by /Se Lönsborg terräng Nabben, se Östratorp t Lång-ö udde
-reda. -ryd eled i ortn. /Se Madkroken sjö Nabben lht Madkroken sjö
Rincke möjl. Ringstorp gd Madkroken sjö Noholmen bs Majekull stenröse
?Ringstorp gd Madkroken sjö Norra gärde t Markaledet grind
Ringstorp gd /Se Madkroken sjö Norratorp t Markaträden åker
Ringstorp g Madkroken sjö Norregård gård i Harshult Matberget bergknalle
Ringstorp gd Madkroken sjö Norregård gård i Karryd Matbergshagen hagmark
*Rinke ödetorp Madkroken sjö /Se Norregård gård i Mästreda Mosterängen äng
-ryd,-reda eled Madkroken sjö /Se Norregård gård i Pilås Mo-taget åker
rödja ortnamnselement /Se Madkroken sjö /Se Norregård gård i Sandreda Movasen fiskvase
Rödje gd /Se Madkroken sjö /Se Norregård gård i Viås Myggehult skogsmark
Sandreda by Madviken vik Norrholmen bs Mystan gungfly
Sandreda by Majekull stenröse Norrelund bs Mörtevik vik
Sandreda hg Majekull terräng Norrelycke bs Norrsjön sjö
Sandreda by Majekull terräng Norrelycke bs Notavarpen vik
Sandreda by /Se Majekulle källa källa(?) Norrevik t Olsåker åker
Sandreda by /Se Makrok Lacus, se Madkroken sjö Nyanäs lht Oxängen äng
Sandreda by Makroken Lacus, se Madkroken sjö Nyborg lht Pigelipen äng
Sandreda by Matkroken, se Madkorken sjö Nybygget bs Pigelipen slåtteräng
Sandreda by *Metesten gränsmärke Nybygget t Pilekällan källa
Sandreda by /Se Midsommarsbacken gravfält /Se Nydala lht Piskapung »slåtter och åkerträda»
Sandreda by /Se Modala ägomarker Nyelund bs Prinsmålabrunn källa
Sandreda by /Se Muggehult terräng Nyelund bs Repans-udde udde
Sjöborgen torp /Se Mystan terräng Nygård gårdar Roarna ängsmark
Sjösås poststation /Se Mörtevik vik Nymåla t Rolfalyckan åker
-skog eled i ortn /Se Nidingsbrunn källa /Se Nästagård bebyggelse Ronnåker åker
Skärsjömåla gd Nidingsbrunn terräng(?) Oxhagen avs Rotabäckshultet mosse
Skärsjömåla gd /Se Norrsjön sjö Palmslund Saknas Rotabäckshultsbäcken bäck
Storegården gd Norrsjön sjö Palmslund t Rumpekärret slåttermad
*Tjuvamåla ödetorp Norrsjön sjö Per Nilssonsgård bebyggelse Rävakilarna åkrar
[Tywemaali] ödetorp Norrsjön sjö Persigfridsgård bebyggelse Rävbackamossen kärr
*Tywemaale ödetorp /Se Norrsjön sjö /Se Petersborg bs Rävrakullen bergknalle
Tjuvamåla ödetorp /Se Norrviken vik Pilås by Sandbäcksliden? backe
»Tywemaale», se Tjuvamåla ödetorp Norrviken vik Pilås Saknas Sandreda moar Saknas
Viås by Notavarpen vik Pilås Månsagård Saknas Sandvik vik
Viås by Näset udde Pilås Södregård gd Sankakärr kärr
Viås by /Se Nästagårdsviken vik Pilås Herrgård Saknas Skabban äng
Viås by /Se Oxhagabacken ägomark Pilås Herr- eller Storegård gd Skyttelåker åker
Viås by Pepparö skär Pilås Norregård gd Skärsjömad äng
Viås by /Se Repans udde udde Pilås Store- eller Axelsgård gd Skärsjön sjö
Yxnanäs by /Se *Ringsbäck antagl. bäck Pilås Axelsgård Saknas Skärvet ö
Yxnanäs gd /Se Ringsbäck antagl. bäck /Se Ringsberg lht Smörhålan vattenplurr
-ås eled i ortn /Se *Riinxbäk råmärke /Se Ringstorp gård Snäck-ö ö
?Äskås by Rosenlund terräng Rosenholm bs Solåker åker
?Äskås by Rosmaryd triangelpunkt Rosenholm lht Son sten
Äskås by Rotabäckshultet terräng Rosenlund bs Sorgavråen slåtteräng
Äskås by Rotabäcksvik vik Rustmästaregård bebyggelse Spångakärr ängsmosse
Ön gd /Se Rumpekärret kärr Rödje, se Lidboholm traktnamn Stapelträdan åker
Ön, se Lidboholm herrgård Rynkavik vik Rödje gård Stenbokärret kärr
Östanhaga torp eller gård(?) /Se Rävbackamossen mosse Rödjeborg t Stensalyckan åker
Östenhaga beb. /Se Rävbackamossen mosse Rödjelund t Stenö ö
  Rävrakullen kulle(?) Sandala, se 9 Sandreda Saknas Sticksåker åker
  Rödjeborg ägomark Sandala lht Stora Björkudden udde
  Sandreda triangelpunkt Sandebo t Storsjön sjö
  Sandåsen ägomark Sanden bs Storäng äng
  Sanners moar skogsområde /Se Sandreda Saknas Stutaliden backe
  Själastalpet terräng (udde) Sandreda Saknas Sumpen slåtteräng
  Själastalpet stup /Se Sandreda Saknas Svarvestolen mosse
  Sjöatorpsmossen mosse Sandreda Saknas Svinö ö
  Sjöatorpsmossen mosse Sandreda by Svältakullen ängsbit
  Sjösåsa näs halvö Sandreda station Saknas Sänd-åker åker
  Skabban terräng Sandseryd t Sänd-äng äng
  *Skvalbäcken vattendrag Sandskog gård Särkahål kärr
  Skärsjön, Lilla och Stora sjöar Sjöabro lht Tegelvik vik
  Skärsjön, Lilla sjö Sjöanäs bs Tjuvahallar bergknalle
  Skärsjön, Stora sjö Sjöborgen t Tomtåker åker
  Skärsjön, Lilla o. Stora sjö /Se Sjöholmen bs Torslycka åker
  Skärvet skär Sjöholmen t Torstensholm ö
  Spångakärr ägomark Sjösås prästegård bebyggelse Trutahålet bäck
  Stenbrokärret kärr Sjöudden lht Trånget äng
  Stenbrokärret kärr Skattegård bebyggelse Tuppmossen? mosse
  Stenö ö Skattegård bebyggelse Tuvahynde källa
  Stora rör fornlämning Skogslund lht Lilla Tärnö ö
  Skärsjön, Lilla och Stora sjöar Skogshyddan lht Stora Tärnö ö
  Stora Skärsjön Saknas /Se Skogshyddan lht Ugglebro bro
  Storsjön sjö Skärsjömåla utjord Ulvagårdsskogen förr skogsmark
  Sundet sund Smedsbro bs Vargakullen kulle
  Svarttorp ägomark Smedstorp bs Vasslehultet slåttermad
  Svarvestolen terräng(?) Smedtorpet t Vassudden åker
  Synnaplatten Saknas /Se Solbacken lht Vildgåsafloen sumpmark
  Särkahål terräng Solhem lht Vrårna hagmark
  Södratorp ägomark Stenholmen lht Ängabråten slåtterkärr
  Sörakällan källa(?) Stenhuset bebyggelse Ökahagen äng
  Sörängskällan källa(?) Stenstorp t Örken sjö
  Sörängskällan offerkälla /Se Stockagården del av gård Nummerförteckning förteckning
  Tegelvik vik Storegård gård i Heda Nummerförteckning förteckning
  Tegelvik vik Storegård, se Axelsgård gård i Pilås  
  Tjuvhalla grottbildning /Se Storegård, se Herregård gård i Pilås  
  Tjuvahallar berg Storegård, se Stor-Ärkås bebyggelse  
  Tjuvahallar bergknalle Stor-Äskås bebyggelse  
  Tjuvahallar terräng Svartarp bs  
  Torstensholm holme Svensborg lht  
  Tosänkeviken vik Svenslund lht  
  Tottahall terräng Svenstorp lht  
  Toppamossen mosse Sågbacken lht  
  Trånget terräng Sällsborg bs  
  Täppudden udde Södraled bs  
  Tärnebokärr kärr Södrastuga bs  
  Tärnö, Lilla skär Södratorp t  
  Tärnö, Stora holme Södratorp lht  
  Ulvagårdsskogen skog /Se Södregård, se Västregård bebyggelse  
  Ulvagårdsskogen förr skogsområde, nu bebyggt Södregård gård i Karryd  
  Ulvagårdsskogen skogsområde /Se Södregård gård i Mästreda  
  Ulvaskogen, se Ulvagårdsskogen förr skogsområde, nu bebyggt Södregård gård i Pilås  
  *Ulvgårdsvik vik? Södregård gård i Sandreda  
  Vasslehultet terräng Södregård gård i Viås  
  Vildgåsafloen terräng Sörskog bs  
  Åkåsskärvet småskär Ternebo t  
  Ålebro kvarn f.d. kvarn Toragård del av gård  
  Ängalyckan ägomark Torpastätta bs  
  Äskås triangelpunkt Vaktstuguplanen, se 10 Sandreda Saknas  
  Äskås triangelpunkt Valmansvik lht  
  Ökahagen äng /Se Viedal bs  
  Ökahagen äng /Se Vielund t  
  Ökahajen, se Ökahagen äng /Se Viås by  
  Ölken Lacus, se Örken sjö Västerlund bs  
  Ölken Lac., se Örken sjö Wästeränga gård  
  ölcken Lacus, se Örken sjö Västregård gård i Hagreda  
  ölcken Lacus, se Örken sjö Yxnanäs gård  
  »Örcknen Lacus, se Örken sjö Åkesgård, se Herregård bebyggelse  
  Örcknen, se Örken sjö Ållebro t  
  Örken sjö Ängagärdslyckan lht  
  Örken sjö Ängaholm bs  
  Örken sjö Ängalund lht  
  Örken sjö Ängalyckan t  
  Örken sjö Ängen bs  
  Örken sjö Äskås by  
  Örken sjö Äskås Lillegård Saknas  
  Örken, se Storsjön sjö Äskås Storegård Saknas  
  Örken sjö Östenhaga gård  
  Örken sjö Österlund bs  
  Örken sjö /Se Österlund lht  
  Örken sjö /Se Östrabo bs  
  Örken sjö /Se Östragatstuga bs  
  Östrakärr kärr(?) Östrakärr bs  
  Östra mader ägomark Östratorp t  
    Östratorps annex, se 11 Sandreda Saknas  
    Östregård gård i Hagreda  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.