ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Drevs socken : Uppvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 63 Naturnamn : 108 Bebyggelsenamn : 107 Naturnamn : 86
Drev sn *Almöra bäck bäck Drev sn Babels torn stenblock
Drev sn Brutabækker Saknas Drev socken Bastubacken lid
Drev socken /Se Babels torn sten(?) Drev sn Berg-ö ö
Drevs socken /Se Bastorp ägomark Almslund lht Besehult slåtteräng
Dref sn Besehult terräng Arvids gård Besemad slåtter
Drev sn /Se Bese Predikstol terräng(?) Arvidsgård bebyggelse Bese Predikstol sten
Drev sn Braåsanäs udde Backen bs Birgamad slåtter
Drev sn Braåsen triangelpunkt Basttorpatorpet torp Braås damm göl
Drev sn Brittatorpaviken vik Bengtstorp lht Braås park park
Drev sn *Brutabek bäck Bengtstorp t Braås ås ås
Drev sn /Se *Brökälla källa Bergstorp, se Bengtstorp lht Breadalen åker
Drev sn /Se *Brötte källa källa o. gränsmärke Bengtstorp t Bröten åker
Drev by o. sn /Se Bröttjakälla häradsmärke f.d. gränsmärke Besegård bebyggelse Dalbergskärr kärr
Drev sn /Se Djupemad ägomark Besegården gård Djupemad mad
Drev sn /Se Drakensbacken fornlämning Bikupan, se Eskilsö lht Drakenabacken bergknalle
Adamsberg järnbruk /Se Drevs och Stekulla häradsväg väg Birgers? bs Drevsjön sjö
Braås gd Drevsjön sjö Björkehult t Drevsjön sjö
Braås gd /Se Drevsjön sjö Björkekull, se Kullen gård Drevåsen höjdsträckning
Braås hg /Se Drevsjön sjö Björkekull t Ekäng äng
Braås gd /Se Drevsjön sjö Björkelund t Fadderbiten bol
Braås gd /Se Drevsjön sjö Brandstorp t Fläskakärr kärr
*Bro kyrkoby Drevsjön sjö Braås herrgård Fläskakärr kärr
*Brors kyrka, se Drev kyrka Drevsjön sjö Braås herrgård m.m. Fåglamosse mosse
Böksholm hg Drevsjön sjö Braås herrgård och järnvägsstation Fäll-ägert hagmark
Böksholm hg Drevån å /Se Braås gård Fäll-ägert hagmark
Böksholm herrgård /Se Drevåsen skogsmark Brostugan bs Fåläget allmänning
Böksholm gd Drevåsen ås /Se Bruksbacken lht Gran-ö ö
Böksholm herrgård /Se Drättingesjön sjö Brännagård bebyggelse Gråten äng
Böksholm hg /Se Drättingen sjö /Se Brännagården gård Grötafatet åker
Böksholm förr sätesgård, nu herrgård /Se Eke häradsväg väg Bultans bs Gubbakärret kärr
Drev by /Se Fjöllebergsbro bro Bångstorp lht Gubbstugu-åkern åker
Drev poststation /Se Fjällebergsmossen mosse Böksholm Saknas Gullhögabacken lid
Drev Brännagård gård /Se Fläskakärr kärr Böksholm gård Gäddebäcken bäck
Fjällebergsstugan förr mjölnarstuga /Se Fåglamosse odlad mosse Böxholm gård Gölamossen mosse
Grännastämma by /Se Fåglamosse ägomark Djupadal bs Hargen äng
Grännastämma by /Se Granehult terräng Drev by Helvetes-kärr slåtterkärr
Grännstämmatorp torp /Se Granö halvö Eskilsö lht Hemmersbacken lid
Hackheda by /Se Holmssjön sjö Filipsdal t Hjortakällan källa
Holmen hemman /Se Holmasjön sjö Fjelleberg lht Hornsjön sjö
Hornaryd by /Se *Holmsjön, se Holmasjön sjö Furuliden lht Hultåsen skogsås
Lunden gård /Se Holmån å /Se Granehult t Hästakällan källa
Möllekull gd /Se Hornsjön sjö Grännastämma gård Jungfrukullen grustag
Möllekull gd /Se Hornsjön sjö Grännastämma by Jungfruängen äng
Rydet torp Hornsjön sjö Grännastämmatorp t Klockarns sjö utvidgning av Drev-ån
Ryd, se Rödje gd Hornsjön sjö /Se Grännastämmatorp gård Korpnäset ängar
Rödje gd Hultåsen triangelpunkt Grönadal t Korpäng äng
Rödje by /Se Ingelsborg ägomark Hackheda gård Krubbedammen äng
Sevedstorp by Innaren sjö /Se Hackheda gård Kullåker äng o åker
Skälletorp gd Jättadansen terräng Holmen lht Kull-äng äng
Skälletorp gd Knallaröret fornlämning Ingelsborg t Kull-ö ö
Skälletorp gård /Se Krubbedammen terräng(?) Hed-hagen t Källeslätten åker
Skällstorp Saknas Kullamossen mosse Kolåsen t Köpmansholm slåtter
Skälletorp gd Kullö ö Kullen gård Len-åker åker
Skälletorp gård /Se Kullö halvö Kungshäll t Lundäng äng
Skälletorp, se Skältorp beb. Kungshäll ägomark Lilledal bs Lunta-håla grop
Skältorp beb. /Se Köpmansholm terräng Lund gård Lång-ö ö
Tagel gård /Se Lillevik vik Lunden, se Lund gård Längstrakärr mosse
Tagel gård /Se Luntahåla terräng Lundatorpet t Moss-äng äng
Tagel gd /Se Långö ö Lundsborg lht Munkagöl djupt ställe i Drev-ån
Tagel tp /Se merkeskiähl, se Mörkaskäl gränsmärke Lyckanshöjd lht Mörkaskäl djupt ställe i Drevsjön
Tofta gd /Se Märckeskiähl, se Mörkaskäl gränsmärke Marielund lht Norragårds hage hage
Toft (Toftaholm) gård /Se Mörkaskäl gränsmärke Mirkalyckan bs Ormakärret mosse
-ås eled i ortn. /Se Mörkaskäl gränsmärke Månsagård bebyggelse Osaskogen gammal slåtter
  Mörkaskäl gränsmärke Möllekull gård Panta-håla dalsänka
  Mörkaskäl gränsmärke Möllenborg t Piläng äng
  Märke skiähl, se Mörkaskäl gränsmärke Möllkull del av sn Pjäsmaden slåttermad
  Märkeskiäl, se Mörkaskäl gränsmärke Norregård bebyggelse Planen åker
  Nyängsmossen mosse Olofsgård bebyggelse Pyrtet äng
  Osaskogen terräng Persgård bebyggelse Pyrtet hed
  Oset åmynning Rehnsborg t Rens-kärr kärr
  *Piesesteen sten? Renens t Rothugget mosse
  Planamossen mosse Renplanen torp Rumperyd hagmark
  Pyrtet terräng Rensborg torp Rävmon hagmark
  Renskärr kärr Ringsberg lht Rödje göl Saknas
  *Resesten milstolpe Rosenborg lht Smurje skogsmark
  Rothugget ägomark Ryadal bs Spetelid lid
  Ryet ägomark Rydet t Stenvallsmaden äng
  *Rygöl sjö Rydet t Stockamaden äng
  Rävmon terräng Rävakullen bs Storsjön sjö
  Sandvik vik Rödje gård Stålhösens stutar stenar
  Stoltagöl göl Rödje by Tomt-åker åker
  Storamosse mosse Sevedstorp gård Trippefall ås
  Stora mååsa, se Planamossen o. Storamosse mosse Sevedstorp by Trollberget berg
  Storsjön sjö Sjödalen lht Varviksviken vik
  Svenshult terräng Skogatorpet t Örken, se Storsjön sjö
  ?Stoltagöl sjö Skogslund lht Övre gärdet gärde
  *Ulvgårdsvik vik? Skälletorp Saknas  
  Underås terräng Skälletorp gård  
  Vareviken vik Skälltorp gårdar  
  Vareviken vik Solbacken hus  
  Åkilaön holme Svensgård bebyggelse  
  Ölken Lacus, se Örken sjö Svens gård  
  ölcken Lacus, se Örken sjö Sågaretorpet t  
  ölcken Lacus, se Örken sjö Söratorp bs  
  Örken sjö Söratorp t  
  Örken sjö Tagel gård  
  Örcknen, se Örken sjö Tagel gård  
  *Örcknen Lacus, se Örken sjö Tofta bebyggelse  
  Örken sjö Tomtebo lht  
  Örken sjö Tälleryd lht  
  Örken sjö Underås t  
  Örken sjö Varevik lht  
  Örken sjö Vårblomman lht  
  Örken, se Storsjön sjö Västerås t  
  Örken sjö Västratorp t  
  Örken sjö /Se Östraled bs  
  Örken sjö /Se Östraled bs  
  Örken sjö /Se    

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.