ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nottebäcks socken : Uppvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 192 Naturnamn : 641 Bebyggelsenamn : 926 Naturnamn : 749
Nottebäck sn Aleviken vik Nottebäck benämning Nummerförteckning förteckning
Nottebäck sn Andrees mosse Saknas Nottebäck med Granhult sn Nummerförteckning förteckning
Nottebäck sn Anglevik vik Nottebäcks sn Nummerförteckning förteckning
Nottebäck sn Are sjö sjö Nottebäck sn Nummerförteckning förteckning
Nottebäck sn Backen ägomark Granhults socken Saknas Alebråtarna skogsmark
Nottebäck socken Barnagöl sjö Granhults sn Aleviken vik
Nottebäck socken Barnagöl göl Ahlsborg t Alvebacken åker
Nottebäck sn Barragöl sjö Alen lht Amnaberg berg
Nottebäck sn Benå å Allmänningen bs Amo´s Ljungäng äng
Nottebäck sn /Se Benå å Almslund lht Auglevik vik
Nottebäck sn Bergö ö +Anderstorp t Asblötan slåtter
Nottebäck sn Bergö holme Annero lht Aspelyckan åker
Nottebäck sn Biörnesjön, se Storsjön sjö Aplalisehägnen bs Backaliden backe
Nottebäck sn Biörnsiön, se Boskvarnasjön sjö Aspelund lht Ballåkersträdan åker
Nottebäck sn Björkholmen ägomark Aspelund bs Barnagöl sjö
Nottebäck sn Björnabäcken bäck Aspen lht Barnagöl göl
Nottebäck sn Björnabäcken bäck Backegård bebyggelse Bastefloen mosse
Nottebäck sn Björnabäcksviken vik Backegården gård i Nottebäck Bastehagen äng
Nottebäck sn Björnabäcksviken vik Backen hmd Basteträdan åker
Nottebäck sn Björnsjön, se Boskvarnasjön sjö Backen bs Basteträdan åker
Nottebäck sn Biörsiö, se Boskvarnasjön sjö Backen lht Bastlyckan åker
Nottebäck sn Bladamilsmossen mosse Balfasa namn Baståker åker
Nottebäck socken /Se Bladamilsmossen mosse Ballfasa gård Baståkern åker
Nottebäck sn Blåberg berg Bergagård bebyggelse Bastängen äng
Nottebäck by /Se Blåberg gränsmärke Bergagården lht Bastängen äng
Nottebäck socken /Se Bo ägomark Bergagården bebyggelse Beneå vattendrag
Nottebäck med Granhult sn Boatorp åkermark Bergdala lht Benå bäck
Nottebäck sn Boatorp terräng Bergslund lht Bergagårdsträdan, Sura åker
Nottebäck sn ?Boatorp åkermark Bergsätra lht Bergåker åker
Nottebäck sn Bockaberg terräng(?) Bergvik lht Bergåker åker
Nottebäck sn Bockaharget slåtter /Se Birkedal bs Bergåker åker
Nottebäck sn Bockö udde Birkholmen bs Bergö ö
Nottebäck med Granhult sn Boestadsgölen göl Björka lht Bergö ö
Nottebäck med Granhult sn Boestadsgölen göl Björkdalen lht Bibergkullen bergknalle
Nottebäck sn Bolsgölen göl Björkeberga lht Birgatorpaträdan åker
Nottebäck sn Boskvarn kvarn Björkebo lht Björnbäcken bäck
Nottebäck socken /Se Boskvarn kvarn Björkebro bs Björnabäcken bäck
Nottebäck sn Boskvarn kvarn Björkedal lht Björnängen bit av Storängen
Nottebäck sn Boskvarna sjön sjö +Björkedal t Blåberg höjd
Nottebäck sn /Se Boskvarnasjön sjö Björkelund bs Blåberg berg
Nottebäck by o. sn /Se Boskvarnasjön sjö Björkelund lht Blåberg berg
Nottebäck by o. sn /Se Boskvarnasjön sjö Björkelund lht Bockahagen hagmark
Nottebäck by o. sn /Se Boskvarnasjön sjö Björkelund lht Bockö ö
Nottebäck sn /Se Boskvarnasjön sjö Björkelund bs Bockö Lilla ö
Nottebäck sn /Se Boskvarnasjön sjö Björkelund avs Bockö Stora ö
Nottebäck med Granhult sn /Se Boskvarnasjön sjö Björken lht Bodaträdan åker
Nöthabæk, se Nottebäck med Granhult sn Boskvarnasjön sjö Björkenäs lht Bodåker åker
Balfasa, nu Lindås by /Se Boskvarnasjön sjö /Se Björkenäs t Bolabacken kulle
Boestad by Boskvarnsö, se Storön ö Björkhaga lht Bolet äng
Boestad by Bottenlösan göl Björkhamra lht Bolet äng
Boestad by Breda sund sund Björkhamra lht Bolsgölen sjö
Boestad by Bredemad mad Björkholmen lht Bolsgölen göl
Boestad by Bremsaviken vik Björkholmen t Bolsåkern åker
Boestad by /Se Brittabro terräng Björkliden lht Boskvarnasjön sjö
Boestad gd:ar /Se Broholmsgölen göl Björklunden lht Boskvarnasjön sjö
Boskvarn by /Se Brorsmåla triangelpunkt Björkudden lht Bottenlösan sjö
Brorsmåla by /Se Brännebackarna terräng Björkängen lht Bredasund sund
»claffro», se Klavreda hg Brännebackarna terräng Blomsdal lht Bredemad slåtteräng
Ekmålen gd /Se Brännvinsmossen mosse Blåsippan lht Bremsaviken vik
Galtabäck by Burlaggafly mosse Bo lht Bremsaviken vik
Galtabäck gd Burlaggafly fly Bo t Bremsaviken vik
Galtabäck by /Se Burlagga göl göl Boastad bebyggelse Brinkelidkärret kärr
Glosäng by /Se Burlagga göl göl Boatorp t Broholma göl göl
Granhult, se Nottebäck med Granhult sn /Se Bykebäcken bäck Boda lht Broholmagölen sjö
Granhult sn /Se Bykebäcken bäck Boda lht Brorsmålaåkern åker
Granhult by Bäckabro sankmark Boestad by Brunnsmossaträdan åker
Granhult by /Se Bäckfällan vik Bollfasa namn Brunnsskogen skogsmark
Granhult by Bäckfällan vik Bonnamajas bs Brunnsträdan åker
Granhult by Dalaron terräng Borgen bs Brunnsåker åker
Granhult förr egen sn, nu by Dalaron slåttermark /Se Borgen t Bråriket åker
Granhult sn /Se Dammen sankmark(?) Borgen, Lilla t Bröten åker
Granhult by /Se Dammen terräng(?) Borgen, Stora t Buntalyckan åker
Heda by Danielbäcken bäck Bokehill lht Burlaggafly flymosse
Heda by Davramon skogsterräng Boskvarn gård Busabacke åker
Heda fordom sätesgård /Se Djupvasön holme Boskvarn bebyggelse Bäckabro slåtter
Heda by /Se Dopfunten gråstensblock /Se Bredhälla Saknas Dalaron slåttermark
Heda by Dyen sankmark(?) Bredhälla gård Dalen äng
Hjälmhorva gd /Se Dykärret kärr Brittabro bro Dalsåker åker
Hjälmhorva gd /Se Ekeberg terräng Broholm gård Dalsåker åker
Horshaga gdr /Se Ekemålen terräng Broholm bebyggelse Dammalyckan åker
Hult by Ekesnabb halvö Broholmsgöl, Mellersta lht Dammarna slåtter
Hultåkra by /Se Ekestäd terräng Broholmsgöl, Västra lht Dammen äng
Hultåkra by /Se *Eksjövägen väg Broholmsgöl, Östra lht Danielsåkrarna åkrar
Hyttebro bs /Se *Eksjövägen väg Broholmsgöl, Övre lht Davramon skogsmark
Hytten lht /Se Evegöl göl Brorsmåla gård Davramon skogsmark
Kalveshult, se Kålshult by Evegölskärret kärr Brorsmåla Saknas Djupabäck kärr
[Ralffneshult] Saknas Evemossen mosse Bruksgård bebyggelse Dockängen äng
Karskruv by /Se Evemossen mosse Bruksgård bebyggelse Drakarörsåkern åker
Karskuv gd /Se Fagerhult terräng Bränntorpet lht Drittekälla vattenkälla
*Kiellebergh nybygge /Se Fagraholms fly fly Bränntorpet f.d. soldattorp Drängagråten äng
Klavreda hg med kvarn o. såg Ferlången f.d. sjö Bygget lht Drängagråten äng
Klafreda herrg m. kvarn Ferlången f.d. sjö Bygget lht Drängagråten åker
Klavreda hg med kvarn o. såg Ferlången förr sjö Bygget lht Dyen äng
Klafreda hg Ferlången sjö /Se Byggnadstomt, se 4 Klavreda Saknas Dyen slåtter
Klavreda hg Ferö ö Bymark gård i Nottebäck Dyen förr äng, nu mossodling
Klavreda herrgård /Se Fillakärret kärr Bäckaskog lht Dånket äng
Klavreda herrgård /Se Fiskevaregöl sankmark Bäckaskog t Ekebacken kulle
Klavreda gd /Se Fjäramossen mosse Bäckaskog t Ekebacken kulle
Klavreda hg /Se Flybo triangelpunkt Bäcken lht Ekeberg bergknalle
Klavreda by /Se Flyet fly Bäcken t Ekeberg höjd
Klavreström bruk Flyet mossmark Dalen lht Ekesnabb udde
Kolshult gd /Se Flymåla terräng Dalen t Ekestäd badstrand
Kolshult beb. /Se Fårhagaflyet fly Dalen hmd Eksnabb udde
*Krakatorp gd? Fällekärret ägomark Dalsborg t Ekåker åker
*Kråketorp Saknas Fällekärret kärr o. ägomark Daniels bs Ekåker åker
?Kålshult by Fävadet terräng Doritsberg lht Ekåker åker
Kålshult by Galtabäcksviken vik Ekbacken lht Ekåker åker
Kålshult by /Se Garvarebäcken dike Ekeborg lht Elmaträdan åker
Kålshult gd Geteryggarna bergig(?) terräng Ekebäck såg Elnas ö ö
Kålshult by, fordom sätesgård /Se Getaryggarna triangelpunkt Ekedal lht Enebacken åker
Kålshult by /Se Getaryggarna triangelpunkt Ekefors lht Evegöl sjö
Källeskruv by /Se Getaryggarna terräng Ekefors garveri Evegölskärret kärr
Libbhult gård /Se Getö halvö Ekelund lht Evemosse mosse
Libbhult gård /Se Getö udde Ekemålen t Evemosse mosse
Libbhult gd Giöhl, se Kiddegöl sjö Ekemålen t Fatet, Nya åker
Libbhult gd /Se *Giöliabacken terräng(?) Ekenäs lht Femstenarör stenröse
Litlaaaker,se Åker by Giölemåsa, se Höljamossen mosse Ekeryd Saknas Femstenarös råmärke
Lillåkra by Gottesmossen, se Tuppamossen mosse Ekeryd Glogård utj. Ferlången sjö
Lillåker by Granehult ägomark Ekhamra lht Fillakärret kärr
Lillåker by Grannkonebäck bäck Ekholmen lht Fiskarelyckan åker
Lillåker by Grannkonebro bro Ekholmen bs Flathallen berghåll
Lillåkra by Grannkonebro bro Eknavilla lht Floafällan sankmark
Lillåker by Grannkonebäck bäck Elmastället bs Flymosse mosse
Lillåker by /Se Grannkonebäck bäck Elmeshult by Fläskabiten slåtter
Lindsbo oljeslageri /Se Grannkonebäck å /Se Elmesås t Furlången tappad sjö
Lindshammar samh /Se Gransiön, se Hjärtsjön sjö Emilielund lht Furö ö
Lindås, se Balfasa by Gripenberg ägomarker Enavillan lht Fårahagamossen mosse
Lysingshall bergknalle /Se Grisabråten terräng Enhaga lht Fåramarken hagmark
Marhult by /Se Grisabråten terräng Erikslund lht Fårängen äng
Mysinge by Grottö ö Evedal lht Fällekärret kärr
Mysinge, nu Rosenholm beb /Se Grottö holme Fagerhult t Fälts Byxor åker
?Norrhult by Grytö ö Fagerhult lht Fördävet åker
Norrhult by /Se Gröndalskärret terräng(?) Fagraholm lht Galten sten
Norrhult samhälle /Se Gröndalskärret åkermark Fillatorpet t Garvarebäcken bäck
Nottebäck by Gröne kulle vik Fiskaretorpet t Garvarebäcken bäck
Nottebäck by Gubbakärret kärr Fiskaretorpet lht Garvarebäcken bäck
Nottebäck by Gungevik vik Flerås Saknas Gatabacken åker
Nottebäck by Gungevik vik Flinkafällan t Gateliden backe
Nottebäck by *Gåtsmossen mosse +Flinkafällan bs Gateträdan åker
Nottebäck by *Gåtsmossen mosse Flyahult lht Gatlyckan åker
Nottebäck by Gäddemad vik Flyahult bs Getadammen hagmark
Nottebäck by Gäddeviken vik Flyahult t Getapinan förr åker, nu betesmark
Nottebäck by Gäddeviken vik Flybo järnvägsstation Getaryggarna ås
Nottebäck by Gölagubben terräng Flybo järnvägsstation Saknas Getaryggarna berg
Nottebäck by Gölagubben terräng(?) Flyet bs Getö ö
Nottebäck by *Gölmosse mosse Flyholm avs Glosänga backe höjd
Nottebäck poststation /Se Hacket terräng Flyholm lht Granekällan källa
Nottebäcks Kronogård gd Hacket terräng +Flymåla bs Granelyckan åker
Nygård by Hagegöl göl Flymåla t Granhultsåkern åker
Nöbbeled by Hagegöl göl Flyrås lht Grannkonebäck bäck
Nöbbeled by Hagegöl göl Flyrås t Grannkullebro bro
Nöbbele gdr /Se Hagen ägomark Flyrås f.d. soldattorp Granåker åker
Rosenholm, se Mysinge gdr Hallatorp terräng Flyrås t Grisabråten mosse
[Sandsywridh] Saknas Hanehög gränsmärke Flyvik lht Grottö ö
Sjöatorp by Hattahall terräng Fredriksberg lht Grottö ö
Sjöatorp by *Haxadh - ?, se Boskvarnasjön sjö Frediksborg lht Grusafällan kärr
Sjöatorp by Hedasjön sjö Fridenborg lht Gryten åker
?Skeda by Hedasjön sjö Fridhem lht Grytingen åker
Skruv by Hedasjön sjö Fridhem lht Grytö ö
?Skruv by Helsikekärr kärr Fridhem lht Grytö ö
?Skruv by Herrafällekärret kärr Fridhem lht Gräsfällan ängar
Skruv by Herrafällekärret kärr Fridsberg lht Gräsö ö
Skruf by *Hidingshwörwa Saknas Fridsbo lht Grötafatet åker
Skruv by /Se *Hjortmossen mosse Fridsborg lht Grötafatet åker
?Skruv by /Se Hjälmegöl göl Fridsborg lht Grötafatet åker
Skruv gd /Se Hjälmegöl göl Fridshäll lht Gubbagärdesträdan åker
*Stokesryd gård /Se Hjältingsö ö Fridshäll lht Gubbahacket åker
*Stocksryd gård Hjältingsö ö Fridslund lht Gubbens Skeppstad vik
[Stokaryd] Saknas Hjältingsö ö Fridslund lht Gubbåkern åker
Tvinnesheda by Hjältingsö ö Fridslund lht Gungevik vik
Tvinnesheden by Hjältingsö ö /Se Fridsro lht Göl sjö
Tvinnesheda by /Se Hjärtasjön sjö /Se Frälsegård bebyggelse Göl, se Källeskruvs göl Saknas
Tvinnesheda by /Se Hjärtsjön sjö Frälsegård gård i Åker Götabäcken bäck
Wighaskruwe by Holmadal terräng Frälsegården bebyggelse Gölagubben sjö
Vithult by Holmakärret kärr Frälsegården bebyggelse Gölamossen mosse
Vitthult by /Se Holmö, se Lillön ö Furubo lht Gölamossen mosse
Vrånghult gd Horshaga triangelpunkt Furuhill lht Gölen sjö
Vrånghult lg /Se Horshagaflyet mosse Fårbo lht Habbahagen hagmark
Vrånghult lht /Se Horshagaflyet fly Fårbo lht Habbes kulle kulle
Åker by Horshagasjön sjö Fällan lht Habbeskullen berg
Åker by Horshagasjön sjö Fällan lht Hagebacken backe
Åker by Huaberg terräng(?) Fällan t Hagegölen sjö
Åker by /Se Huggelsvar öppen terräng Fällan bs Hagegölen göl
Åker by Huggelsvar terräng Försöket lht Hagelyckan åker
Åker by Hultaberg ägomark Fösingsgård gård o Galtabäck Haggölen sjö
Åker by /Se *Hultafly myr Fösingsgård bebyggelse Hanehög kulle
Åkvarn gd *Hultafly mosse Galtabäck bebyggelse Harafällorna slåtter
Åkvarn gd Hultbren sjö Galtabäck bebyggelse Hattahall bergknalle
Åkvarn gd Hultbren sjö Galtabäck by Hedasjön sjö
Åkvarn gård och kvarn /Se Hultbren sjö Galtabäckstorp Saknas Hedasjön sjö
Änghult gård /Se Hultbren sjö /Se Galtabäckstorp gård Hjaltingsö, se Hjältingsö ö
Änghult gård /Se Hultåkra fly fly Gatan lht Hjälmegöl sjö
  Hultåkraviken vik Glittne lht Hjälmegöl göl
  *Hussasund sund Glogård utj. Hjältingeö ö
  Hybling fly, se Snålåsa fly mosse Glosäng bebyggelse, utj. Hjältingsö ö
  Hyttebo terräng Glosäng by Hjertasjön sjö
  Hyttebokärr kärr /Se Glosäng, Västra Saknas Hjärtsjön sjö
  Hyttebosten sten /Se Glosäng, Östra gård o Glosäng Holmafällan slåtterkärr
  Hytten terräng Gottskär lht Holma göl göl
  Hytten betesmark Granehult t Holmakärret kärr
  Hållevik vik Granelund bs Holtensbro vägsträcka
  Hägnagölen göl Granhult by Hopakärret kärr
  Hägnagölen göl Granhult bebyggelse Hopalyckan åker
  Hältekärr ägomark Grannkonan bs Hornamolid backe
  Hästhagaviken vik Grensborg lht Horshaga fly mosse
  Hästhagen terräng Gripenberg lht Horshagasjön sjö
  Hästhagen terräng Grustaget, se 9 Klavreda grustag Saknas Horshagasjön sjö
  Hästhagsmossarna mosse Grustaget lht Hudastrudaen djup
  Hästhagsmossarna mosse Grönalund lht Huggelsvar skogsmark
  Hästhagsmossen ägomark Grönalund bs Hultbren sjö
  Högaberg terräng Grönelund bs Hultbren sjö
  Högakulla terräng Grönelund hmd Hutlbrenabäcken bäck
  Högelund terräng m. lada Grönskog t Hultet mosse
  Högelund terräng Grönskog hmd Huvrelyckan åker
  *Höglida Sten gränsmärke Gubbagården Saknas Hyttebokärr kärr
  ?Höljamossen mosse Gubbagården Saknas Hyttebosten sten
  Höljamossen mosse Gummatorp lht Häggängen äng
  Höljamossen mosse Gustavsberg lht Hägnagölen sjö
  Intaget ägomark Gustavsborg lht Hägnen slåtter
  Isabellaön ö Gustavsfors lht Hägnen åker
  Isabellaön holme Gästgivaregård bebyggelse Hägnen äng
  Isakaviken vik Gästgivaregård bebyggelse Hällaskalle åker
  Isakaviken vik Gästgivaregård Saknas Hältekärr kärr
  Johannesberg ägomark Gästgivaregården namn Hältekärr kärr, nu odlat
  Jonaskärr kärr Hacket t Hästadalen slåtter
  Jonaskärr kärr Haga lht Hästbackaträdan åker
  Kabbakärret kärr Haga lht Hästhagaviken vik
  Kabbakärret kärr Hagaborg lht Hästhagelyckan åker
  Kallemosse mosse Hagadal lht Högaberg bergknalle
  Kallemosse mosse Hagaholm lht Högsåker åker
  Kalvö ö Hagalid lht Hökaträdan åker
  Kalvö holme Hagelund t Hökaträdan åker
  Kamra fly fly Hagelund t Höljamossen mosse
  Kamra fly mosse Hagen lht Intaget slåtterkärr
  Kamragölen göl Hallatorp bs Intaget kärrslåtter
  Karlsgöl göl Hallatorp bs Intaget slåtter
  Karlsgöl göl Hallen bebyggelse Intaget mossodling
  Karls kärr kärr Hallen bebyggelse Isakabacken åker
  Karls kärr kärr Heda Saknas Jakopagärdet åker
  Karrydbäcken bäck Heda by Jakobsträdan åker
  Karrydbäcken bäck Hertalund lht Jeppa häst = Öastenen Saknas
  Kattmaden sank vik Hjälmhorva gård Jerusalem skogsmark
  Kattmaden vik Hjälmhorva bebyggelse Johannas Ljungäng äng
  Kiddegöl sjö Holm lht Jordbron bro
  Kiddegöl göl Holm t Jungfrubrunnen brunn
  Kiddegöl göl +Holmadal f.d. soldattorp Kabbakärret förr kärrslåtter, nu mossodling
  Kittevik vik Holmadal lht Kallabrunn källa
  *Klavra (del av) å /Se Holmatorp bs Kallekärr kärrslåtter
  Klavreströms å å Holmatorpet t Kallemosse mosse
  Klavreström ägomark +Holmen bs Kaltemassas åker
  Klavreström vattendrag /Se Horshaga Saknas Kalvahagen hagmark
  Klintamossen mosse Horshaga gård Kalvatäppan äng
  Klintamossen mosse Hult gård Kalvö ö
  Klippan ägomark(?) Hult bebyggelse Kalvö ö
  Klovehallar skär Hult, Lilla Saknas Kalvövasen »vase»
  Knallagölen göl Hult, Lilla bebyggelse Kampaberg höjd
  Knektalyckan ägomark Hult, Norra lht Kamragölen sjö
  Knektalyckan ägomark Hultaberg t Kamramon mosse
  Knutstorp terräng Hultaberg t Karia kallgård grästäppa
  Knutstorp betesmark Hulterstad lht Karl-Hägersgärdet åker
  Kolsjön sjö /Se Hulterstad t Kedaliden backe
  Kolvabäcken, se Sågebäcken bäck Hultet bs Kidalider skogbackar
  Kolvesjö sjö Hultåkra bebyggelse Kinnekulle höjdsträckning
  Kolvesjö sjö Hultåkra gård Kittebacke kulle
  Kolvesjö sjö Hultäng t Kittevik del av Varsjön
  Kolvesjö sjö Hultäng lht Klavredagärdet slåtter
  Kolvesjö sjö Humlegården lht Klockasmedsdammen fabriksdamm
  Komossen mosse Hyttebo bs Klovekallar stenar
  Komossen mosse Hytten bs Knallpåsen åker
  Korsbäckakärret kärr Hägnaholm lht Knasslehytt slåtter
  Kroken terräng Hästhagen lht Knektagärdet åker
  Krokgöl göl Hästö t Knektaliden backe
  Kronofurgölen sjö Hästö bs Knektamaden madslåtter
  Kronofurgölen göl Högaberg bs Knerramarken hagmark
  Kråkemad ägomark Högaborg lht Kolsjön sjö
  Kungsbackaledet ant. led el. grind /Se Högaholm lht Kolsjön, se Kolvesjön sjö
  Kvarnabråten terräng Högaholm bs Kolvesjö sjö
  *Kållekälla källa Högakulla t Kolvesjön sjö
  *Kållekälla källa Högakulla f.d. soldattorp Komossen mosse
  Kålshultamossen mosse Högakulle bs Konabben udde
  Kålshultamossen mosse Högalund lht Korsåker åker
  *Kålshults sågbäck vattendrag Högalund lht Koskällebacken backe
  Kålsmåla terräng Högelund t Kringlemunn åker
  Kålsmåla åker- o. betesmark +Högelund bs Krokelid åker
  Källehult terräng Högliden lht Kroken åker
  Källeskruvs göl göl Högshult bs Krokgöl, Lilla sjö
  Källeskruvs göl göl +Högshulten bs Krokgölen Lilla göl
  Källeskruvsöarna öar Hökalises bs Krokgöl, Stora sjö
  Källeskruvsöarna öar Hörnet lht Krokgölen Stora göl
  Kärr ägomark Johansberg t Kroneholmaåkern åker
  Landsbromaden mad Johannesberg t Kullaträdan åker
  Landsbromaden mossmark Johannisdal lht Kullaträdan åker
  Ledbäckskärr ägomark Johanstorp lht Kullaträdan åker
  Lenhovda landsväg väg Johanstorp lht Kullaträdan åker
  Lidholmen terräng Johanstorp avs Kullen åker
  Lilla sjö sjö Johanstorp bs Kullåkern åker
  Lillhagen terräng Jonemåla bebyggelse Kungakällan källa
  Lillhagen skogsmark Jonemåla hmd Kungsbackaledet grind
  Lillängen äng Kajsalenas bs Kvarnabråten kärr
  Lillängen äng Kamra bs Kvarnabäcken bäck
  Lillön ö Kamra lht Kvarnagärdet åker
  Lillön ö Karlsbo lht Kvarnakärret kärr
  Lillön ö Karlsbo t Kyrkäng förr äng nu åker
  Lindeberg berg Karlsborg lht Kyrkö ö
  Lindeberg gränsmärke Karlslund lht Kålshulta moar utägor
  Lindeberg terräng Karskruv Saknas Källareträdan åker
  Lindellatorpet ägomark Karlslund, Lilla lht Källareträdan, Lilla åker
  Linnedal terräng Karlslund, Stora lht Källareträdan, Stora åker
  Linnedal betesmark Karskruv gård Källareåkern åker
  Linnedalsmossen mosse Kibbegård bebyggelse Källareåkern åker
  Linnedalsmossen åkermark Kibbegård Saknas Källareåkern åker
  Loaberg terräng Kilen lht Källareåkern åker
  Lommarydsjön sjö Kjettlagården Saknas Källemossen mosse
  Lommaryd ägomark Klavrebäck lht Källeskruvsgöl sjö
  ?Lommarydsjön sjö Klavreda Saknas Källeskruvs göl göl
  Lommarydsjön sjö Klavreda Saknas Källeskruvs ö Lilla ö
  Lundås terräng Klavreda by Källeskruvsö, Lilla ö
  Lunnaholm äng Klavreda bebyggelse Källeskruvsö, Stora ö
  Lustigkulle fornlämning Klavreda grustag Saknas Källeskruvs ö Stora ö
  Lyrekällan källa Klavreda missionshus Saknas Kännsön halvö
  Lyrekällan offerkälla /Se Klavrepark lht Käringalandet åker
  Lyrekälla källa Klavraström järnbruk Kättåker åker
  Långarydskärret kärr Klavreström järnvägsstation Kättåker åker
  Långaviken vik Klavreströms järnvägsstation järnvägsstation Ladugårdsträdan åker
  Långaviken vik Klippan lht Ladugårdsträdan åker
  Långaviksmossen mosse Klippan t Ladugårdsträdan åker
  Långaviksmossen mosse Klockaregård Saknas Ladugårdsåkern åker
  Långegöl göl Klockaregården bebyggelse Ladugårdsåkern åker
  Långemosse mosse Klockelund lht Ladåker åker
  Långemosse mosse Klocksborg lht Ladåker åker
  Långråsakärret kärr Knutsdal lht Ladängen, Lilla äng
  Långråsakärret kärr Knutstorp t Ladängen, Stora äng
  Länsmansviken vik Knäppet t Landsvägsmossen mosse
  Länsmansviken vik Kolsboda lht Landsvägsträckan åker
  *Löjbäcken vattendrag Kolshult Saknas Lappen åker
  Lövås terräng Kolsmåla lht Ledbäcksbacken backe
  Madkroken sjö Kolsmåla t Ledbäckskärr kärr
  Madkroken sjö Kolstorp lht Lekarelid backe
  Madkroken sjö Kolstorp t Lekarelid backe
  Madkroken sjö Kristinelund lht Lekön ö
  Madkroken sjö Kronodal lht Lergravsträdan åker
  Madkroken sjö +Kronodal bs Lerkärret kärr
  Madkroken sjö Kronofer lht Libbestickebacken backe
  Madkroken sjö /Se Kronofur lht Libbhulta lider backar
  Madkroken sjö /Se Kronogård bebyggelse Lidåker, Nedre åker
  Madkroken sjö /Se Kronogård bebyggelse Lidåker, Övre åker
  Madkroken sjö /Se Kronogård bebyggelse Lillagärdet slåtter
  Majekulle källa källa(?) Kronogården gård i Galtabäck Lillagärdet åker
  Makrok Lacus, se Madkroken sjö Kronogården gård i Nottebäck Lillagärdet åker
  Makroken Lacus, se Madkroken Saknas Kronogården bebyggelse Lillakärr kärr
  Mare Fly, se Marhulta fly mosse Kronoholm lht Lillasjö tappad sjö
  Marhult triangelpunkt Kullen lht Lilla ö = Öastenen Saknas
  Marhulta fly mosse Kullen lht Lillegöl sjö
  Marhulta fly mosse Kullen lht Lillesjön sjö
  Marhulta fly kärr /Se Kungsbackaledet grind Lillesjön del av Änghultasjön
  Marhulta göl sjö Kvarnadal lht Lilleträde åker
  Marhulta göl göl /Se Kyrketorp gård i Granhult Lillåkern åker
  Mark, Norra ägomark Kyrkotorp bebyggelse Lilläng äng
  Matkroken sjö Kålsboda t Lillängen äng
  Mellansjön f.d. sjö Kålshult Saknas Lindamossen mosse
  Mellansjön sjö Källehult lht Lindbergsängen äng
  *Metesten gränsmärke Källehult t Lindellakärret kärr, nu odlat
  Moamyr ägomark Källedal lht Lindgärdet åker
  Mogöl, Lilla göl Källekull t Lindsboträdan åker
  Mogöl, Lilla göl Källekull t Linneberg bergknalle
  Mogöl, Stora göl Källeskruv bebyggelse Linnebergskärret kärr
  Mogöl, Stora göl Källeskruv gård Ljungängen äng
  Möllerudden udde Kärr t Ljuvasjön del av sjö
  Möllerudden udde Kärr bs Lommarydsjön sjö
  Mörrumsån å Kärret lht Lommarydsjön sjö
  Mörrumsån å +Kätten soldattorp Loransåkrarna åkrar
  Mörrumsån å Kättlagård bebyggelse Luckhagen hagmark
  Mösjön sjö Ladugårdsgärde lht Luen äng
  Mösjön sjö Landsbro kvarnlägenhet Luen äng
  Nabben udde Landsbro kvarn Lunden åker
  Norraskog ägomark Lappen bs Lunden äng
  Norraskog ägomark Ledet bs Lundsåkern åker
  Norrhult triangelpunkt Libbhult bebyggelse Lustigkulle kulle
  Norrsjön sjö Lidbohult bebyggelse Lyckan åker
  Norrsjön sjö Lidbohult säteri Lyckan, Nedra åker
  Norrsjön sjö Lidforsen lht Lyckan, Övra åker
  Norrsjön sjö Lidhem lht Lyckanshöjd åker
  Norrsjön sjö /Se Lidholmen t Lyckanshöjd kulle
  Norrön ö Lidholmen t Lyckebacken åker
  Nyaberg terräng Lidnäs lht Lysingshall bergknalle
  Nyboda åker- o. betesmark Lillaholm lht Långalyckan åker
  Nyboda terräng Lillegård gård i Hult Långe göl göl
  Nybygget terräng Lillegård bebyggelse Långegöl sjö
  Nyelund ägomark Lill-stugan lht Långeträde åker
  Nyelund ägomark Lillåker gård Långeviksmossen mosse
  Nyelund terräng m. lada Lillåker Saknas Långråsakärret kärr
  Nyelund terräng Limhamn lht Långåker åker
  Nyholmen, Lilla terräng Lindeholm lht Långåker åker
  Nyhult triangelpunkt Lindeholm t Långåker åker
  Nykärret ägomark Lindekull lht Långåker åker
  Nymossen terräng(?) Lindesborg lht Långåker åker
  Nymossen åkermark Lindsberg lht Långåker åker
  Nymossen ägomark Lindsbo lht Långåkern åker
  Nymossen ägomark Lindsbo lht Lägan åker
  *Nåtsjön sjö Lindsboholm lht Läget åker
  Nåtsiö sjö Lindsborg lht Lönnekärret kärr
  Näset terräng Lindshammar glasbruk Lönneslätten åker
  Nästabäcken dike Lindshammar glasbruk Madakälla vattenkälla
  Nästabäckskärret ägomark Lindås bebyggelse Madbacken äng
  Nöbbeleholm ägomarker(?) Lindås gård Madkroken sjö
  Nöbbeleviken vik Linneberg gård Madkroken sjö
  Ormagölen göl Linneberg bebyggelse Madsjön sjö
  Ormagölen göl Linnedal lht Malmbrobäcken bäck
  Oset sund Linnedal t Malmbron bro
  Oset sund Linnehall bs Marhulta backe backe
  Oxberget berg Linnehall bs Marhulta fly mosse
  Oxhagen terräng Linnehult lht Marhulta göl göl
  Oxhagen terräng Linnehult lht Markaledet grind
  Oxhagsflyet fly Ljungbron bs Markaträdan åker
  Palmlunds vik vik +Ljungrydet bs Markaträdan åker
  Planamossen mosse Ljungrydet t Marken hagmark
  Planamossen mosse Loaberg t Mellangårdsträdan åker
  Prinsaviken vik Loaberg t Mellangärdet åker
  Prästaskrovet terräng Locketorp soldattorp Mellangärdet åker
  Pukabäck bäck Lommaryd lht Mellankärret kärrslåtter
  Putan terräng Lommarydet t Mellanmarken hagmark
  Raftabäcken bäck London bs Mellanträdan åker
  Raftabäcken bäck Lottatorpet t Mellanträdan åker
  Ramlakärret ägomark Lucketorp lht Mellanträdan åker
  Rammen vik Lugnet lht Mellanåkern åker
  Rockebokärr ägomark(?) Lugnet lht Mellanängen äng
  Rosenbäck ägomark Lundaholm t Mjölkafatet åker
  Rudgöl göl Lunden lht Mjölnarelyckan åker
  Rudgöl göl Lundås t Mjölnaremaden mosse
  Ryssvik vik Lundås bs Moamyr mosse
  Räfsö ö Lundås t Mogöl, Lilla sjö
  Rödkärret kärr Lundåsen bs Mogölen Lilla göl
  Rödmossen mosse Lundängen lht Mogöl, Stora sjö
  Rödmossen mosse Lunnadal bs Mogölen Stora göl
  Sadlaviken vik Lunnagård bebyggelse Morfars åker åker
  Sanden terräng Lunnagården gård i Norrhult Mormorsängen äng
  Sandvik vik Lunnaholm lht Mossåker åker
  Sankebrunn sankmark Lunnaholm bs Mossåker åker
  Sanke brunn sankmark +Lunnaholm t Mullgärdesträdan åker
  Sankefälle terräng Lyckan lht Myrekullen ljungkulle
  Sankefälle sankmark(?) Lyckan lht Myrkärret kärr
  Sankudden udde +Lyckan bs Mysingabäcken bäck
  Signals terräng Lyckanshöjd bs Mysingabäcken = Smedabäcken bäck
  Sjöatorpasjön sjö Lyckanshöjd lht Mysingaviken vik
  Sjödala terräng Lyckebo lht Målagärdesträdan åker
  Sjödala terräng Lyckeby bebyggelse Målagärdet äng
  Sjöfällaviken vik Lyckedal avs. Märrbolet åker och slåtter
  Sjöfällan ägomark Lycketorp lht Mösjön sjö
  Sjöhagen terräng Lyckåsen lht Möåkern åker
  Skepperås ägomark Lyreholm lht Nabben åker
  Skjuteränger ägomark Lyreholm avs. Nabben udde
  Skogön ö Lyretorp bebyggelse Nissabäck bäck
  Skogön holme Lyretorp gård Nordströmslyckan åker
  Skruv triangelpunkt Löjebäck Saknas Norratorpaträdan åker
  Skruv triangelpunkt Löjebäck såg Norremark udde/hagmark/
  Skruvaberg terräng Löjebäck t Norreträde åker
  Skruvaberg berg Löneborg lht Norrhultasjön sjö
  Skruvasand terräng Lönedal lht Norrhulta ö ö
  Skruvasand terräng Lönegård bebyggelse Norrsjön sjö
  Skruvsmåla terräng Lönegård bebyggelse Norrsjön sjö
  Skruvsmåla terräng Lönehall bs Norrön ö
  Skräddarekärret ägomark Lönekull lht Nottebäcksviken vik
  Skräddarekärret ägomark Lönelund lht Nottebäcksviken vik
  Skummevik vik Lönnedal lht Nyagärde åker
  Skvalebäcken bäck Lövsjö lht Nybrottet åker
  Skvalebäcken bäck Lövtorp hmd Nyelundsåkern åker
  Skyttelängan äng Lövtorp lht Nyhacket åker
  Skälle göl göl Lövåsen bs Nyhacket åker
  Skärgöl, Stora göl Lövåsen lht Nyhagekärret kärr
  Skärgöl, Stora göl Madebo bs Nyhagen hagmark
  Slantaskärv terräng Madebro lht Nykärret kärr, nu odlat
  Slåttarafällan terräng Maden bs Nymossen mosse
  Smala sund sund Maden bs Nymossen mosse
  Smalningen del av Varsjön Maden bs Nyodlingen åker
  Smörpundingen triangelpunkt Majorsheda Saknas Nyträdan åker
  Snålåsa fly mosse Malmbergs Plan bs Nyträdan åker
  Soldatmossen mosse Marhult by Nyträdan åker
  Speltorpabäcken bäck Marhult bebyggelse Näsahagen hagmark
  Speltorpabäcken bäck Mariedal lht Näsakullen udde
  Spinktorp terräng Marielund lht Näsamossen mosse
  Spinktorp betesmark Marken t Nästabäcken bäck
  Stadmålabäcken bäck Marken lht Nästabäcken bäck
  Stadmålabäcken bäck +Marshägnen t Nöbbeledviken vik
  *Stenaberg berg Mashägnen t Ormagölen sjö
  *Stenaberget berg Melkersholm t Orrakullen åker
  *Stenaberget gränsmärke Mellangård gård i Boastad Ostakullarna åkrar
  *Stenberget höjd Mellangård gård i Hult Oxagärdet åker
  Steningefly fly Mellangård gård i Nöbbeled Oxberget berg
  Stigabackarna terräng +Mellangård hmd Oxhagemossen mosse
  Stockegöl göl Mellangård gård i Rosenholm Oxhagen hagmark
  Storafly fly Mellangård gård i Hult Oxhagen hagmark
  Storemark terräng Mellangård gård i Vitthult Oxhagen hagmark
  Storsjön sjö Mellangården gård i Boestad Oxleträdan åker
  ?Storsjön sjö Mellangården gård i Rosenholm Pardons mosse mosse
  Storängen terräng Mellangården gård i Skeda Per-Larsa-viken vik
  Storängen äng Mellangården gård i Hult Piglipen äng
  Storö ägomark Mellangården gård i Vitthult Piglipen äng
  Storön ö Midgård lht Piglipen åker
  Storön ö Missionshustomten se 1 Klavreda missionshus Saknas Planalyckan åker
  Storön ö Mo gård Planamossen mosse
  Stubbaviken vik Mo bebyggelse Porsmaden mad
  Stubbaviken vik Modala såg Posthagen hagmark
  Svalehallar udde Modala bs Postlyckan åker
  Svartegöl göl Modala lht Postträdan åker
  Svartegöl göl Modala såg Prången äng
  Svensboviken vik Moen lht Prånglabacken kulle
  Svensboviken vik Moen avs Prånglahagen hagmark
  Svensholmen ägomark Moskva bs Prånglalyckan åker
  Sågebäcken bäck Mossjödal t Prästaskrovet skogsmark
  Sågebäcken bäck Mossjödal hmd Pukabäck bäck
  Sågebäcken bäck Mysinge namn Pukakälla vattenkälla
  Sågebäcken bäck Mysingen by Pukelycke åker
  Sågviken sank vik Mådbo lht Putan äng
  Sågviken vik Målakälla t Pärlåkern åker
  *Södra oset bäckmynning +Målekälle bs Raftalid backe
  S:a Siön, se Norrsjön sjö Målen bebyggelse Ramlakärret kärrslåtter
  Tallö ö Målen lht Ramlakärret kärr
  Tassafloarna terräng Mösjödal hmd Rammen vassbank
  Tegnen, se Tängsjön sjö Mössjödal t Raskagölen sjö
  Ternehall se Tärnehäll ö el. gränssten? Navaresvens lht Raslebygd, se Kinnekulle höjdsträckning
  *Ternehall gränsmärke Nerbyn bebyggelse Rieträdan åker
  *Ternehal gränsmärke Nordanskog lht Rihagen hagmark
  *Ternehall gränsmärke Nordhem lht Roarna mossar
  Tingsstenen fornlämning Norradal lht Roppekärret kärr
  Titingen skär Norrahult lht Rosenbäckaån å
  *Tjurshall gränsmärke Norrahult lht Rydåkrarna åkrar
  *Tjurshall gränsmärke Norradal bs Rydängen äng
  Tjärdalsviken vik Norramåla lht Rypsvik vik
  Tjärdalsviken vik Norramåla lht Räfsö ö
  Togölen göl Norramåla t Rällaryd skogsmark
  Tomterna åkrar /Se Norraskog bs Rämhagen hagmark
  Tornbaggagöl göl Norraskog t Rävafloen mosse
  Tornbaggagölen göl Norraskog t Rävastenen sten
  Torngölen göl Norratorp lht Rävsalen åker
  Torngölen göl Norratorp lht Röde mosse mosse
  Torpakärret kärr Norratorp t Rödkärret kärr
  Torregöl sjö Norratorp t Rörakullen undervattensgrund
  Torregöl göl +Norratorp t Rörsåker åker
  Torregöl sjö Norrbo t Sadlaviken vik
  Torregölsbäcken bäck Norrbo lht Sandgropemossen mosse
  Torregölsbäcken bäck Norregård gård i Boastad Sandlyckan åker
  Tranhultaberget berg(?) Norregård gård i Boestad Sandstolpaliden backe
  Tranhultaberget berg Norregård gård i Elmehult Sandvik vik
  Traskaviken vik Norregård gård i Galtabäck Sandåker åker
  Traskaviken vik Norregård gård i Granhult Sankebrunn mosse
  Trehörnagöl göl Norregård gård i Norrhult Sankefälle mosse
  Trehörnagöl göl Norregård gård i Skeda Sankefälle kärrslåtter
  Träfällekärret kärr Norregård gård i Skruv Saraskärr mosse
  Träfällekärret kärr Norregård gård i Älmeshult Schackahacket åker
  Trägöl göl Norregården gård i Galtabäck Sjunkekärr kärr
  Träholma fly mosse Norregården gård i Granhult Sjunkekärr kärr
  Träholmen f.d. sjö Norregården gård i Norrhult Sjöarydet skogs- o. bergstrakt
  Träholmen f.d. sjö Norregården gård i Skeda Sjöatorpasjön sjö
  Träholmen sankmark(?) Norregården gård i Skruv Sjöatorpasjön sjö
  Tuppamossen mosse Norremark t Sjöbolet äng
  Tuppamossen mosse +Norremark t Sjögärdet åker
  Tuppamossen mosse Norremåla t Sjöhagen hagmark
  Tvinnesheda triangelpunkt Norrhult by Sjöhagen hagmark
  Tängnaholm terräng Norrhult bebyggelse Sjöhagen hagmark
  Tängsjöfly mosse Norrhult järnvägsstation Sjökärret mosse
  Tängsjön sjö Norrhults järnvägsstation Saknas Sjömossen mosse
  Tängsjön sjö Nottebäck by Sjöträdan åker
  Tängsjön sjö(?) Nottebäck bebyggelse Sjöåker åker
  Täpperyds bäck bäck Nottebäck bebyggelse Sjöåker åker
  Täpperyds bäck bäck Nottsberg lht Sjöåkern åker
  *Tärnehall gränspunkt Nyaberg lht Sjöängen äng
  *Tärnehäll ö el. gränssten? Nyaberg t Sjöängen äng
  *Tärnhall gränsmärke Nyadal lht Sjöängen äng
  Tärnö gränsmärke Nyanäs lht Skepperås åker
  Tärnö f.d. ö o. gränsmärke +Nyanäs t Skiften åker
  Tärnö terräng Nyatorp bs Skitnakärr kärrslåtter
  Tärnö holme Nyboda t Skogön ö
  Uvaberget berg Nyboda bs Skrikekälle vattenkälla
  Uvaberget berg Nybygget lht Skruvaberg berg
  Vargavrån terräng Nybygget t Skruvasand strandremsa
  Varsjön sjö Nybygget t Skruva sand strandparti
  Varsjön sjö Nybygget t Skruvs göl göl
  Varsjön sjö +Nybygget t Skräddaregärdet åker
  Varsjön sjö /Se Nydala t Skräddarekällan källa
  Vickeberg terräng Nydala t Skräddarekärret kärr
  Vickeberg berg(?) Nyebro lht Skräddarens Plan fälla i hage
  Viken terräng Nyebro bs Skummahål sankmark
  Vitegöl sjö Nyelund bs Skvalebäcken bäck
  Vitegöl sjö +Nyelund bs Skyltakärret kärr
  Vitegöl göl Nyelund bs Skyttabacken åker
  Vithults kvarnar kvarnar Nyelund t Skyttelängen äng
  *Vithult kvarnar kvarnar Nyelund t Skälle Göl sjö
  Vrången sjö Nyelund lht Skäppelandet åker
  Vrången sjö Nyelund lht Skärgöl, Stora sjö
  Vrången sjö Nyemåla t Skärmannalyckan åker
  Vrången sjö Nygård bebyggelse Slåssarebacken höjd
  Vrången sjö Nygård gård Slåttarefällan äng
  Vrången sjö Nyhagen bs Smalasund sund
  Vrången sjö /Se Nyhagen lht Smedabäcken bäck
  Vrången sjö /Se Nyhem lht Smedkällan vattenkälla
  Vrånghulta fly fly Nyhem lht Smedlyckan åker
  Vrånghulta fly mosse Nyhem lht Smedlyckan åker
  *Vrånginna Bäck bäck Nyholm t Smedträdan åker
  Vårgöl sjö Nyholmen t Smedängen äng
  Vårgöl sjö Nyholmen t Småmossarna mossar
  Vårgöl sjö Nyholmen lht Smörpundingen backe
  Vårgöl sjö Nyholmen lht Smörpundingen sten
  Vårgöl göl Nyholmen, Lilla lht Snappsäcken åker
  Vårgöl göl Nyhult lht Snokängen äng
  Vårgöl göl Nyhult lht Sockenstuguträdan åker
  Vårgölskärret kärr Nymåla t Spislyckan åker
  Värgöl sjö Nymåla hmd Stakmossahålan skogsmark
  Värgöl sjö Nymåla lht Stamålabäcken bäck
  Yxehall terräng Nyäng t Stamålaviken vik
  *Yxenåskulla berg? Nyäng lht Stapelträdan åker
  *Yxenåskulle gränsmärke Nådbo lht Stenlyckan åker
  Åhagen hage Näset t Stenmuralyckan åker
  Åkerslund ägomarker Näset t Stenträdan åker
  Åkvarn kvarn Näset t Stigsåker åker
  Ålebro kvarn f.d. kvarn Nöbbele Gästgivaregråd Saknas Stockegöl sjö
  *Åmötet gränsterräng(?) Nöbbele Skallagård Saknas Stockrydgöl göl
  Åshults landsväg väg Nöbbeled bebyggelse Stolpahagen hagmark
  Älgamossen mosse Nöbbeled by Stolpaträdan åker
  Älingabäcken bäck Nöbbeledsholm lht Stolpängen äng
  Älingabäcken bäck Oset bs Storagärdet åker
  Älmeshult ägomark Palmelund lht Stora-Hedabäcken bäck
  Älmesås terräng Palmelund t Storemark skogsmark
  Ängaholm terräng Persmåla lht Storsjön sjö
  Ängaholm betesmark Persmåla hmd Storsjön sjö
  Änghultasjön sjö Petersborg bs Storåker åker
  Ängamåla terräng(?) Petersborg bs Storåker åker
  Ängarna ängar Petersborg lht Storåker åker
  Ängelholmsviken vik Petersborg bs Storåker åker
  Ängelholmsviken vik Peterstorp t Storåker åker
  Änghultasjön sjö Peterstorp t Storåker åker
  Änghultasjön sjö Pilen lht Storåker åker
  Änghultasjön sjö Planen lht Storåker åker
  Änghults sjön sjö Planen lht Storåker åker
  Änghultssjön sjö /Se Planen t Storåkern åker
  *Äspesump bäck och jordbro Planen t Storåkern åker
  Öastenen skär Planen f.d. soldattorp Storängen betesvall
  Saknas berg Polen bs Storängen äng
  Ögårdsmyren myr Prästagård bebyggelse Storängen äng
  Ösjöbol triangelpunkt Prästegården bebygelse Storängen äng
  Ösjöbol triangelpunkt +Pussen t Storängsträdan åker
  Östrabol terräng Puttebo bs Stripalyckan åker
    Raftalid lht Strängalyckan åker
    Raftalid bs Stubbakärret kärr
    Rappens t Stugåker åker
    Rimsberg lht Stugåkern åker
    Rosberg lht Stupehall stup
    Rosdala glasbruk Svale hallar berghällar
    Rosdala glasbruk Svalehallar bergknalle
    Rosenberg lht Svartegöl sjö
    Rosenberg lht Svenshultabäcken bäck
    Rosenbäck lht Svenshultaliden landsvägsbacke
    Rosenbäck kvarn Svinavallen betesvall
    Rosenbäck lht Svärtekärret kärr
    Rosendal lht Sågebäcken bäck
    Rosenhill lht Sågebäcken bäck
    Rosenholm bebyggelse Sällelid vägbacke
    Rosenholm by Sällåker åker
    Rosenholm Övregård Saknas Sänkåker åker
    Rosenlund lht Södragärdet åker
    Roshäll lht Södrehage hagmark
    Rotetorpet lht Tagöl göl
    +Rydet bs Tallö ö
    Rydet t Tassabergsråsen mosse
    Rydsholm lht Tassafloarna skogsmark
    Röret hmd Tengsjön sjö
    Sanden lht Tingsbotten kolbotten
    Sandhem lht Tingstenen sten
    Sandvik lht Tingsvägen byväg
    Sankt Pauli lht Titingen sten
    Sigfridslund lht Tjurapannan åker
    Signals bs Togölen sjö
    Signals bs Tomterna åkrar
    Sissebäck lht Tornbaggagölen sjö
    Sissebäck t Torngölen sjö
    Sjöaborg lht Tornråsagölen sjö
    +Sjöanäs bs Torpabrunn brunn
    Sjöatorp bebyggelse Torpafly mosse
    Sjöatorp gård Torpagärdeslyckan åker
    Sjödala t Torpagärdet åker
    Sjödala t Torpagärdet åker
    Sjöfällan t Torpahagen hagmark
    Sjöfällan bs Torpamossen mosse
    Sjöhagen bebyggelse Torregöl sjö
    Sjöhagen lht Tranefloarna skogsmark
    Sjöholmen t Traneflohagarna hagmark
    Sjöholmen lht Tranemad mad
    Sjöliden lht Traskaviken vik
    Sjölund lht Trehörnagöl sjö
    Sjölund t Trekanten åker
    Sjötorpet t Tresnibben slåtter
    Sjötorpet lht Trädabacken kulle
    Sjöudden t Träfällekärret kärr
    Sjöudden bs Träholmen sjö
    Sjövik lht Tränktalyckan åker
    +Sjövik t Tågkärrsmossen mossodling
    Skallagård gård i Nöbbeled Tängsjön sjö
    Skallagården gård i Nöbbeled Täppan åker
    Skattegård gård i Boestad Tärnö ö
    Skattegård gård i Boastad Tärnö ö
    Skeda bebyggelse Tömmahorn mosse
    Skeda by Uvabeget berg
    Skedaholm lht Varsjön sjö
    Skedaholm avs Varsjön sjö
    Skjuteränga bs Vassahubben vassbevuxet grund
    Skjuteränga lht Vikamossen mosse
    Skoga lht Vikaträdan åker
    Skogen bs Vildökärret kärr
    Skogshäll lht Vinterstig vinterväg
    Skogshyddan lht Visudden åker
    Skogshyddan lht Vitasten sten
    Skogslund lht Vite göl göl
    Skogslyckan lht Vitegöl sjö
    Skogslyckan lht Vrången sjö
    Skogslyckan lht Vrången sjö
    Skruv bebyggelse Våningen, Andra åker
    Skruv by Våningen, Första åker
    Skruvgården bebyggelse Våningen, Tredje åker
    Skruvsmåla t Vårgöl sjö
    Skruvsmåla t Vårgöl göl
    Skärslund bs Vårgöl, Lilla sjö
    Slätten lht Vårgölen Lilla göl
    +Slätten bs Vårgöl, Stora sjö
    Smedby lht Vårgölen, Stora göl
    Smedby avs Vädergöl sjö
    Smedgård gård i Galtabäck Värgöl göl
    Smedgård gård i Åker Åhagen äng
    Smedgården gård i Galtabäck Ålabäcken bäck
    Smedsgården gård i Åker Ålebrobäcken bäck
    Smedstorpet t Ålebäckskärret kärr
    Smedstugan bs Åsafall hagmark
    Smedtorpet hmd Åsafall källa
    Sofiedal lht Älgamossen mosse
    Sofiedal lht Älingagölen göl
    Solbacke avs. Ängagärdeslyckan åker
    Solbacken lht Ängagärdesträdan åker
    Solbäck lht Ängagärdet äng
    Solhaga lht Ängagärdet äng
    Solhem lht Ängagärdet äng
    Solhyddan lht Änghultasjön sjö
    Solhyddan lht Änghultaviken vik
    Solhäll lht Änghultasjön sjö
    Solklinten lht Ängaträdan åker
    Solliden lht Ärlingabäcken bäck
    Soläng lht Ärlingabäcken, se Kvarnabäcken bäck
    Speltorpet t Ärlingagölen, se Hägnagölen sjö
    Speltorpet t Äspeliden backe
    Spisen bs Äspelyckan åker
    Spångaberg t Öastenen sten
    +Spångaberg bs Öxnakälla vattenkälla
    Staden namn  
    Stamåla lht  
    Stamåla t  
    Stenkullen bs  
    Stensberg lht  
    Stensborg lht  
    Stjärnan lht  
    Stjärneborg avs  
    Stjärnehill lht  
    Stom gård i Granhult  
    Stom gård i Granhult  
    Storö lht  
    Storö t  
    Strandbjörket lht  
    Strandgarten lht  
    Strängnäs lht  
    Strömfall kvarn  
    Svensholm lht  
    Svensholm t  
    Svensholmen t  
    Svensholmen t  
    Svensholmen bs  
    +Svenshulten bs  
    Svältningsborg namn  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södraskog bebyggelse  
    Södraskog lht  
    Södratorp bs  
    Södratorp bs  
    Södratorp t  
    Södratorp lht  
    Södratorp bs  
    Södregården bebyggelse  
    Södregården bebyggelse  
    Södregården bebyggelse  
    Södregården bebyggelse  
    Södregården bebyggelse  
    Tallåsen lht  
    Tegnaholm lht  
    Tegnaholm t  
    Tidäng t  
    Tidäng t  
    Toppen bs  
    Torpet bebyggelse  
    Trehörningen lht  
    Trekanten lht  
    Träffenborg lht  
    Träffenborg lht  
    Tvinnesheda by  
    Tvinnesheda bebyggelse  
    Törnvalla lht  
    Ulriksberg lht  
    Uppebyn bebyggelse  
    Vendlastines bs  
    Viborg t  
    Vibäck garveri  
    Vibäck lht  
    Viken t  
    Viken t  
    Vildanden lht  
    Vildön t  
    Vildön t  
    Villan lht  
    Villa Rosdala lht  
    Villa Solbacka lht  
    Villa Tuvan lht  
    Vinnona lht  
    Viredaberg lht  
    Vitthult bebyggelse  
    Vitthult by  
    Vitthult bebyggelse  
    Vrånghult bebyggelse  
    Vrånghult gård  
    Vägområdet, se 5 Klavreda Saknas  
    Vänhem lht  
    Vänhem lht  
    Vänhem lht  
    Västergård bebyggelse  
    Västergård bebyggelse  
    Västergård bebyggelse  
    Västergård bebyggelse  
    +Västergård hmd  
    Västergård bebyggelse  
    Västergård bebyggelse  
    +Västergård hmd  
    Västerlund bs  
    Västerlund lht  
    Västraborg lht  
    Västrahult bs  
    Västrahult lht  
    Västregård bebyggelse  
    Västregård bebyggelse  
    Västregård bebyggelse  
    Västregården bebyggelse  
    Västregården bebyggelse  
    Västregård bebyggelse  
    Västregården bebyggelse  
    Västregården bebyggelse  
    Västtorp lht  
    Västtorp lht  
    Åker bebyggelse  
    Åker by  
    Åkersborg lht  
    Åkerslund lht  
    Åkerström lht  
    Åkvarn gård  
    Åkvarn bebyggelse  
    Ålebro sågverk  
    Älmeshult bebyggelse  
    Älmeshult Norregård Saknas  
    Älmeshult Södergård Saknas  
    +Älmesås t  
    Ängagärdet t  
    Ängagärdet bs  
    Ängagärdet lht  
    Ängaholm lht  
    Ängaholm t  
    Ängalund bebyggelse  
    Ängalund lht  
    Ängalund avs.  
    Ängamåla lht  
    Ängamåla bs  
    Änganäs hmd  
    Änganäs lht  
    +Ängarna t  
    Ängarna t  
    Ängelholm t  
    Ängelholm lht  
    Ängen lht  
    Ängen hmd  
    Ängen lht  
    Ängen bs  
    Änghult gård  
    Änghult by  
    Änghult hmd  
    Änghults skola Saknas  
    Äspelund lht  
    Äsperås lht  
    Ödegård bebyggelse  
    Ödegård bebyggelse  
    +Ödegård hmd  
    Ödegård bebyggelse  
    Ödegård bebyggelse  
    Ödegården bebyggelse  
    Ödegården bebyggelse  
    Ödegården bebyggelse  
    Östanå lht  
    Östanå lht  
    Östergård bebyggelse  
    Östergård bebyggelse  
    Östergård Saknas  
    Östergård bebyggelse  
    Östergård bebyggelse  
    +Östergård bebyggelse  
    +Östergård hmd  
    Österlund bs  
    +Österlund bs  
    Östrabol bs  
    Östrabol bs  
    Östraholm t  
    Östraholm lht  
    Östrahult lht  
    Östrahult t  
    Östramåla lht  
    Östregård bebyggelse  
    Östregård bebyggelse  
    Östregård bebyggelse  
    Östregård bebyggelse  
    Östregården bebyggelse  
    Östregården bebyggelse  
    Östregården bebyggelse  
    Övregård Saknas  
    Övregården bebyggelse  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.