ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Asa socken : Norrvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 163 Naturnamn : 805 Bebyggelsenamn : 300 Naturnamn : 512
Asa sn Ahla åhn å Asa sn Saknas Ahlstrands kärr kärr
Asa sn Ahsa, se Asasjön sjö Sagesmän förteckning Alebråten äng
?Asa hg o. sn Alebråten terräng Sagesmän förteckning Alle-Källa vattenkälla
Asa sn Allgunnen sjö Sagesmän förteckning Allgunnen sjö
Asa socken Allgunnen sjö Sagesmän förteckning Amerika kärr
Asa sn sn Allgunnen sjö Sagesmän förteckning Annabacken bergknalle
Asa sn /Se Allgunnen sjö Sagesmän förteckning Arvarydsfällan hagmark
Asa socken Allgunnen sjö Sagesmän förteckning Aspfällorna hagmark
Asa sn Allgunnen sjö Sagesmän förteckning Back- kullsaberget bergknalle
Asa socken Allgunnen sjö Sagesmän förteckning Barkö ö
Åsa sn Allgunnen sjö Sagesmän förteckning Bastberget bergknalle
Asa socken Allgunnen sjö /Se Sagesmän förteckning Bastebergsgölen sjö
Asa sn Allgunnen sjö Sagesmän förteckning Bastebergsängen äng
Asa sn Amnabacken höjd? Sagesmän förteckning Basteliden backe
Asa sn Alebråten terräng Sagesmän förteckning Berg-källan källa
Asa sn Allgunnen sjö Sagesmän förteckning Bitakällan vattekälla
Asa sn Alstrandsmosse mosse Sagesmän förteckning Biten äng
Asa sn Alstrands mosse mosse Sagesmän förteckning Björnabäck bäck
Asa sn Amnabacken terräng Sagesmän förteckning Björnberget berg
Asa sn Andersaudde udde Sagesmän förteckning Björnknölen åker
Asa sn Andersaudde udde Asa sn Bocka-brunnen brunn
Asa socken /Se Anderstorp triangelpunkt Asa sn Bockafällekällan källa
Asa socken /Se Asasjön sjö Asa sn Bocksjön sjö
Asa sn Asasjön sjö Asa sn Bocksås äng och hage
Asa gd o. sn Asasjön sjö Asa tjuvar inbyggarbeteckning /Se Bodaberg berg
Asa sn Asa sjön sjö Allgrunneberg gård Bodaplan mosse
Asa sn Asasjön sjö Anderstorp t Botlafallet vattenfall
Asa sn Asasjön sjö Appelbergs lht Botlafallet vattenfall
Asa sn Asasjön sjö Asa by Bottenlösan sjö
Asa sn /Se Asasjön sjö /Se Asa Herrgård Saknas Bottenlösan sjö
Asa sn /Se Baggansås triangelpunkt Asaryd by Boö ö
Asa sn /Se Baggansås triangelpunkt Backen t Brantafall kvarnfall
Asa sn /Se Barcken, se Burken sjö Backen lht Broa arshål dypöl
Asa socken /Se Barken sjö /Se Baggansås gård Bromskärret kärr
?Asa gd Bastaberget berg Balla Lerke t Brotsahemsgölen sjö
(?)Asa gd, sn Bastaberget berg Bengtsbo lht Brottlandet åker
Asa gård Bastaberget berg Bengtsgård = 3 Asa 1 bebyggelse Brottlandet åker
Asa gård Bastaberget berg Berget t Brudstenarna stenar
Asa gd Bastabergsgölen göl Berget t Brudsängen del av Brudstenarna
Asa gård Bastabergsgölen göl Bergsnäs bs Brånen åker
Asa gård och socken Bergatorpet terräng Bisk-backen t Bråtarna kärr och mossar
Asa hg /Se Björkbacken terräng Birkenäs lht Bråtasjön sjö
Asa gård och socken Björkenäs terräng Birkespång t Bråtebergsgölen sjö
Asa gård och socken Björkö, se Schäsö Saknas Bjelken bebyggelse Brända-Backe Saknas
Asa gård och socken Björnadal dal Björkelund lht Brända led grind
Asa gård och socken Björnberget berg Björkenäs t Brände-skog skogsmark
Asa gård och socken Björnberget berg(?) Björnadal lht Brännmålsgölen sjö
Asa hgd Blothögen fornlämning Bokelund bs Bröståker åker
Asa gd Boaberg berg Bolet Saknas Bullersjöviken vik
Asa hg o. sn Boaberg terräng Brittelund t Burken sjö
Asa gd Boasund sund Brogård = 1 Asaryd 1 bebyggelse Byes berg bergknalle
Asa g. Boasund sund Brogårdsdal bs Bygget äng
Asa gd Bocksjön sjö Broholm lht Bålbrokällan vattenkälla
Asa by Bocksjön sjö Brotsahem t Bålbromossen mosse
Asa by Bocksås terräng Brottlandet bs Dallabäcken bäck
Asa by Bottenlösan göl Brudekall t Danket däld
Asa by Boö ö Brunnstorp t Djupegöl sjö
Asa, Västra gård /Se Boö ö Bråteberg lht Djupe-sten sten
Asa gd Boö ö Bråten lht Djuptoppen dalsänka
Asa hg Brantafall terräng Buskatorp gård Dricke-stenarna stenar
Asa hg Brantafall terräng Buskatorps utjord = 2 Buskatorps gård Saknas Drottningalid backe
Asa hg Brittelund triangelpunkt Byafällan t Drängagråten åker
Asa hg Brittelund triangelpunkt Bygget bebyggelse Ekorr-sundet mosse
Asa gd /Se Bruahall, se Törnehall Saknas Daskas bs Elgarydsjön sjö
Asa gd Brudahall gränsmärke Djupadal gård Eskilsbäck bäck
Asa gd? Brudahall holme Duvedal t Fagerdalarna ängar
Asa gd Brudahall skär Duvekvarn t Fagerdalsängarna ängar
Asa hg Brudahall terräng Dyne bebyggelse Fastensgöl sjö
Asa, Västra hg Brudastenarna terräng Ekebacken bebyggelse Feresjögöl sjö
Asa, Västra hg *Bråtaberg gränsberg Ekåker bebyggelse Feresjön sjö
Asa gd Bråtarna terräng Elgansnäs t Fersjöberg berg
Asa hg Bråtasjön sjö Elmefall by Finnsgöl sjö
Asa sn Bråtasjön sjö Enekullen t Fiskareudden udde
Asa by Bråtasjön sjö Engaholm t Fisklösen vattenpöl
Asa gd Bråtasjön sjö Erikstorp t Fjädermossen mosse
Asa gård Bråtaberg berg /Se Fattigstugan bs Flaskbacken åker
Asa gård /Se Bråtaberg berg Fläskabruksfallet avs Flaskekärr kärr
Asa gård /Se Bråtebergsgölen göl Fraggahult gård Flaskhagen hage
Asa gård /Se Bråtebergsgölen göl Fridhem lht Flathallaberget plats där berggrunden träden i dagen
Asa by /Se *Bråtebäck bäck Fridhem t Flathallabäcken bäck
Asa by /Se Bråthemsgölen sjö Fröjdansås gård Flodsåker åker
Asa gård /Se Brännamålagölen göl Furuhill avs Fly-gölen sjö
Asa poststation /Se Brännamålagölen sjö Furusjöhage t Fågelåskullen berg
Asa, Västra gd Brännamålagölen göl Furusjöudd t Fäll-åker åker
Asa, Västra gård Brännamålagölen göl Fågelkullen t Färdebro bro
?Asa, Östra gård *Brännegiool, se Brännemålagölen göl Fällan lht Fölabrokärret kärr
Asa, Östra gd Brännerimossen åkermark Förarns bebyggelse Följefällan äng
?Asa, Östra gd Brännerimossen ägomark Gjutåsen lht Förarns mad slåttermad
Asaryd by Burken sjö Granhult gård Gabriels-kärret slåtterkärr
?Asaryd by Burken sjö Granhult Stora Saknas Gallakvarnså bäck
Asaryd by /Se Burken sjö Granhultsmaden lht Gallakvarnsängen äng
Asaryd by /Se Byes berg berg Grindstugan bs Gastgropen håla
Asaryd by /Se Byesberg berg Grissjöåsen lht Gasthålet grop
Buskatorp gdr Byfällorna öppen terräng Grönadal t Gat-berget berg
Buskatorp by Bålbromossen mosse Grönevik t Gatekärret kärr
Buskatorp gd Bålbromossen mosse Gummagård bebyggelse Geta-täppan hagmark
Buskatorpet by, förr gård /Se Bäckö ö Gyljahagen t Getatäppekärret Saknas
Buskatorp by *Bödösund gränsmärke /Se Gärdestorpet t Getberget bergknalle
Buskatorp by *Bødøøswd sund Gärdshult Saknas Getmobergen bergknallar
Fröjdansås komm.-bost. *Bödööswnd sund /Se Hacket t Getmon hage
Granhult, Stora by Dallabäcken bäck Hagen lht Glasögat åker
Granhult, Stora by Dallabäckslyckorna terräng Hagstugan t Gransjön sjö
Granhult by Danket terräng Halvgården bebyggelse Granö ö
Granhult, Stora by /Se Danket terräng Hana-Märtans t Grete ö ö
*Gylibergh Saknas Djupedal ägomark Hanekullen bebyggelse Grisakull berg
Gärdshult beb. /Se Djupegöl göl Haraldsgård = 2 Asa 1 bebyggelse Grisakulls göl sjö
Hishult by /Se Djupegöl göl Haraldsgård t Grisakullsvik vik
Hisshult by /Se Djupegöl göl Hedvigsberg t Grissjön? sjö
Hjälmaryd by Djupegöl göl Hisshult gård Groebacke numera odlad ängsbacke
Hångryd by Djupesten grund Hjelmaryd gård Groe-källa källa
Hångeryd by /Se Djupesten skär Hjelmen gård Grötfatet åker
Hångeryd by /Se Djurberget berg Hjeltatorpet t Gubbahålet äng
*Idesdell Saknas /Se Djurberget berg Holmen bs Gubbakärret kärr
Järshult by? Drottningalid terräng Holmen lht Gubbalyckan åker
Kråketorp by Drottningalid terräng Hvitabråten gård Gubbamaden mad
Kråketorp by Duvekvarn kvarn Hångryd by Gubbastenen sten
Kråketorp by Fagerdala terräng Hägnen lht Gubbkärret kärr
Kråketorp by Fastagöl göl Hästhagen t Gulladal äng
Kråketorp by /Se Fastagöl göl Högefälle lht Gullringen vass
Kråketorp by Feresjön sjö Högåsa lht Gummahagekällan källa
Kråketorp fordom sätesgård nu by /Se Feresjön sjö Johanneslund t Gummahagen hagmark
Kråketorp by /Se Feresjön sjö Johanstorp t Gårdgölen sjö
Kråketorp by /Se Feresjön sjö Jonsberg lht Gårdgölen sjö
Lanefors kvarn o. såg Feresjön sjö Järdshult, se 1 Gärdshult Saknas Gårdsgölen sjö
Lanefors bs /Se Feresjön sjö Järdshult gård Gårdsjön sjö
Lanefors bebygg. /Se Feresjön sjö Kalvhult gård Gåsalöten åker
Lanefors bs /Se Fersjöberg berg(?) Karlsgård = 3 Asaryd 1 bebyggelse Gåsbrunnen brunn
Laneskärv beb. /Se Fersjögöl göl Karlslund lht Göläng äng
Loftsryd by Fersjöhage hage Klockhagen t Gölängsgölen sjö
Loftsryd fordom gård nu by /Se Fersjön sjö Knaplyckan åker Hackebacken åker
Loftsryd by Fersjön sjö Knutskog gård Hacksjöbäcken bäck
Loftsryd by Finnsgöl göl Kråketorp by Hacksjön sjö
Loftsryd by Finnsgöl göl Kullen hmd Halahult ängar
Loftsryd by Fiskalösan terräng Kungsbacken bs Hallaberget bergknalle
Loftsryd by /Se Fiskalösen terräng Kuras t Halsen sund
Loftsryd by /Se Fiskarudden udde Kvarnagård = 6 Asa bebyggelse Halvgårdshagen hage
Långsryd gård Fiskarudden halvö Källehull t Hampe-sänkan vik
Långsryd gård Fisklösevik vik Lanefors bs Hana-Märtans kulle Saknas
Långsryd indr. militieboställe Fisklösevik vik Laneskärv hmd Hangers-viken vik
Långsryd by Flaskekärr kärr Leran t Hang sjön sjö
Långsryd by /Se Flaskekärr kärr Liljekullen hmd Harsnäset åkrar
Långsryd gd:ar /Se Flathallaberget berg Liljendal t Haspen åker
Långsryd gd /Se Flathallaberget berg Lillegård = 2 Elmefall bebyggelse Hassel-äng äng
*Lässryd frälsegård *Fliseberg berg Lilleholmen t Helvetes backe förr vedbacke
Mössjöås g. Flygölen göl Lindås gård Hempelöten åker
Mösjöås gård /Se Flygölen göl Linnebjörke lht Henningskärr kärr
Mössås gård Fröjdansås triangelpunkt Lipudden lht Hisskultssjön sjö
Mössjöås gd *Fyrhörne rör gränsmärke Ljunganäs t Hjelmbergsberget bergknalle
Mösjöås gd /Se Fyrahörnerör fornlämning Ljungen lht Hjälmbergskärret kärr
Mössjöås gd /Se Fyrahörnerör fornlämning Loftsryd gård Holmabacken äng
Rösjöhorva gam. frälsehemman /Se Fågelåsakullen kulle Loholm hmd Holmanäsgölen sjö
Rösshorva by Fågelåsakullen kulle Lunkebo bebyggelse Hultagöl sjö
Rössjöhorva, se Rösjöhurva gd Fällan terräng Långanäs hmd Hultagöl sjö
Rösjöhurva gd /Se Fällan terräng Långanäs t Hultasjön sjö
Rösjöhorva beb. /Se Fällåker åker- o. betesmark Långsryd gård Hundåsmossen mosse
Silkeryd by /Se Fällåker terräng Löneberg bs Hurvan ängsbacke
Silkeryd by /Se Fälabrokärret kärr Lönneberg lht Hynde-flon sankt ställe
Silkeryd by /Se Följefällan terräng Lönneberg bs Håjabackabergen bergknalle
Sjöända by /Se Föresiön, se Feresjön sjö Lönnelid lht Håjagöl sjö
Älghultet torp Gallakvarnså å Lönsås gård Lilla Håjagöl sjö
Saknas by Gallakvarnså å Löten lht Hålevik hage
Älmefall by /Se Gastagropen terräng Lövholmen lht Hägnarna ängar
*Øfrathorp Saknas Gastagropen terräng Madbacken t Hägnadalen äng
  Gatekärret ägomark Mariedal bs Hägnakällan källa
  Gatekärret ägomark Marken t Hägnakärret slåttermad
  Getamoberget berg(?) Mellangård = 3 Hångryd bebyggelse Hägnakärret kärr
  Getatäppekärret kärr Mellangård = 3 Kråketorp 1 bebyggelse Häktan åker
  Giölen göl Musteryd hmd Hällebacke åker
  Giölen, se Gårdgjölen göl Mölnahult Saknas Hästberget bergknalle
  *Granberget berg Möllnahult gård Hästfällebackarna bergknalle
  Gransjön sjö Mörkevik t Hästingsbäcken bäck
  Granö ö Mössjöås gård Högstolen bergknalle
  Granö ö Nabben t Hökasjöbäcken bäck
  Granö ö Nabben t Hökasjön sjö
  Greten siön sjö Nain? t Hjortkällan källa
  Grete udde udde Norragärde bs Hjortåsen berg
  Grete udde udde Norratorp t Illa-gjort åker
  Grete ö ö Norratorp t Intaget äng
  Grete ö ö Norregård = 10 Asa bebyggelse Istermad äng
  *Grevaryds skvaltkvarn f.d. kvarn Norregård = 5 Asaryd bebyggelse Jordbro bro
  ?Grisakull berg Norregård = 2 Hångryd bebyggelse Juraberget bergknalle
  Grisakull berg Norregård = 2 Kråketorp bebyggelse Jutåsa-liden backe
  Grisakulls göl göl Norregård = 2 Sjöända bebyggelse Jäppastegsmossen mosse
  Grisakulls göl göl Norregärde bs Järpa broar bro
  Grisakullsvik vik Norrekvarn t Järpagöl sjö
  Grisakullsvik vik Norrelid lht Kalva-Kulle bergknalle
  Grissjön sjö Norrelycke bs Kalvansliden backe
  Grissjön sjö Norrelycke stuga Kalvakärret kärr
  Grissjön sjö Norrelycke bs Kalvramaden mad
  Grissjön sjö Norremark bs Kalvåkramad Saknas
  Grissjön sjö Norrerum lht Kamm-berget bergknalle
  Grissjöåsen betesmark Nyborg hmd Kammagöl sjö
  Grissjöåsen ägomark Nyborg lht Kammagöl sjö
  *Grow gränsmärke /Se Nybyggemark t Karl-äng äng
  *Grow Saknas Nybygget t Kassaberget berg
  *Grysakull berg Nybygget t Katte-dränket kärr
  Grässiö, se Grissjön sjö Nyhemmet bs Kattö ö
  Grönadal terräng Nyland lht Kavlareberget bergknalle
  Grönadal terräng Nästagård = 2 Asaryd 1 bebyggelse Kia-maden mosse
  Grönevik vik Odenslund bebyggelse Kindbrokärr kärr
  Gubbakärret kärr Odenslund bebyggelse Kisseberget bergknalle
  Gubbakärret kärr Oxfällorna t Kistebäcken bäck
  Gumsalyckan åkermark Palmgrenstorp t Kleva backe
  Gumsalyckan ägomark Penningetorp gård Klevaberget bergknalle
  Gårdgölen göl Per Fiskaregård = 9 Asa 1 bebyggelse Kleva-Bock sten
  Gårdgölen göl Planen bs Klevakärret kärr
  Gårdgölen göl Planen lht Klockbrunnen brunn
  Gårdsjön sjö Plantingsboda gård Klyngan hage
  Gårdsjön sjö Påvelsgård = 5 Asa bebyggelse Klöver-fällorna hagmark
  Gårdsjön sjö Riket hmd Knapeliden backe
  Gårdsjön sjö /Se Rosendal lht Knekta-källan vattenkälla
  Gäddemad vik Rosenlund bs Knutäng äng
  Göljahagen hagmark Rosenlund lht Knypple-lyckan åker
  Göljahagen hage Rosenberg lht Koberget bergknalle
  Gölängagölen göl Rydsholm bs Kofälleberget bergknalle
  Gölängagölen göl Rönnelund t Koke-källan vattenkälla
  Hackebacken ägomark Rössjökorfva gård Koppan sjö
  Hackebacken ägomark Sandbäcken t Korpakull skogbevuxen kulle
  Hacket åkermark Sandshagen t Korpudden udde
  Hacket ägomark Sandvik lht Kors-liden backe
  Hacksjöbäcken bäck Saxabjörke gård Krampa källa källa
  Hacksjöbäcken bäck Sigges? t Krikan åker
  ?Hacksjön sjö Sigridslund t Kringelkärret kärr
  Hacksjön sjö Silkeryd gård Kringelkärret kärr
  Hacksjön sjö Silkeryds äng t Kringellyckan åker
  Hacksjön sjö Sjöfällan bs Kroken åker
  Hacksjön sjö /Se Sjölyckan bs Kroken åker
  Hagstugan terräng Sjömellan lht Krokgöl sjö
  Halahult terräng Sjötorpet t Krokgöl sjö
  Hallaberget berg(?) Sjöudden bs Kroksjön sjö
  Hamborgsviken vik Sjöviken t Kronebacken kulle
  Hamborgsån å Sjöåsa avs Kronröret stenröse
  Harnäset ägomark Sjöända by Krubbgölen sjö
  *[?]Hea lea gammalt träkors, gränsmärke Skansen bebyggelse Krukkällan källa
  Hedvigsberg terräng Skattegård = 1 Asa bebyggelse Kru/s/kätten äng
  *Helvetesbacken ättebacke /Se Skattegården lht Kråkebäck bäck
  *Hillevaraled gränsbro(?) Skogsdal lht Kråkö ö
  Hisshultasjön sjö Skogslund t Kuleliden backe
  Hisshultasjön sjö Skogsslätt t Kuleträdan åker
  Hisshultasjön sjö Skruvahagen hmd Kuleviken vik
  Hisshultasjön sjö Skärpingshemmet t Kulgölen sjö
  Hisshultasjön sjö Släpahagen lht Kullabacken backe
  Hissiöön, se Hisshultasjön sjö Sofielund lht Kullafällan skogsmark
  *Hjortakällan källa Soldattorpet bs Kullaröret stenröse
  Hjortåsen berg o. triangelpunkt Stenholmem bs Kulle källa källa
  Hjortåsen berg o. triangelpunkt Storegård = 1 Elmefall bebyggelse Kullen hage
  Hjortåsen berg o. triangelpunkt Stridsdal bs Kungsö ö
  Hjortåsen ås Strålsberg lht Kusastenen sten
  Hjortåsen berg o. triangelpunkt Strålsund hmd Kvarndammen damm
  Hjortåsen triangelpunkt Strömsborg bs Kvarnstenen sten
  Hjortåsen triangelpunkt Sveaborg lht Kvarnviken vik
  Hjortåsen, Lilla terräng Sälleskog t Kyrkäng äng
  Hjortåsen, Lilla ås Södragärde lht Kyrkäng äng
  Hjälmbergsberget berg Södralycke t Kyrkäng äng
  Hjälmbergsberget berg Södratorp t Kyrkäng äng
  Hjälmen sankmark(?) Södratorp t Källe-stycket äng
  Hoagöl göl Södregård = 4 Asaryd bebyggelse Källäng äng
  Hoagöl göl Södregård = 1 Hångryd bebyggelse Knäpp-backen backe
  Hojabackabergen berg Södregård = 5 Kråketorp bebyggelse Käringabacke backe
  Hojabackabergen terräng(?) Södregård = 1 Sjöända bebyggelse Källegölen sjö
  Hojagöl göl Södrehage lht Kätten hage
  Hojagöl göl Södrehage lht Ladö ö
  *Holman gränsmärke /Se Söratorp t Laneforsgöl sjö
  *Holman Saknas Söreholm lht Lekaregölen sjö
  Homanåsagölen göl Sörelund lht Lerhålorna äng
  Holmanäsagölen göl Thoragård = 1 Kråketorp 1 bebyggelse Liabråtarna ängar
  Holmanäsagölen göl Tjärholmen avs Liabråten äng
  *Holmen gränsmärke /Se Tolvtedelen bebyggelse Lia-stycket åker
  Holmen åkermark Torlans bs Lidåker åker
  Holmen terräng Tornsberg t Lillaråkrarna åkrar
  *Holmen holme /Se Torpäng lht Ljungängsgölen sjö
  Holmeshultasjön sjö Trekanten bs Ljungö ö
  Holmeshultasjön sjö Tritteboda gård Loasten sten
  Holmeshultasjön sjö Trittebodahage lht Lockemosse mosse
  Hultagöl sjö Trätekullen lht Lo-mossen mosse
  Hultagöl göl Täppan lht Lommagöl sjö
  Hultagöl göl Unnersboda lht Lommagölen sjö
  Hultagöl göl Uväng t Lugnån å
  Hultagöl sjö Welhult gård Långa kärr kärr
  Hultas åkermark Vithallarna t Långakärrsgölen sjö
  Hultas ägomark Västanå lht Långa rumpan äng
  Hultasjön sjö Västerås bs Lången sjö
  *Hundzbred gränsmärke /Se Västergård = 7 Asa 1 Saknas Långsida åker
  *Hundzbred Saknas Västregård = 4 Hångryd 1 bebyggelse Långs-ände del av sjö
  *Hurmaryd Saknas Västre Södergård = 4 Asa bebyggelse Löjeviken vik
  *Hurmaryd gränsmärke /Se Åhult bs Lön-kärret kärr
  Hurvan terräng Älghultet t Lönsås göl sjö
  Hurvan ängsbacke /Se Älmefall Lillegård Saknas Lötakällan vattenkälla
  Hålevik vik Älmefall Storegård Saknas Madbacken äng
  Hålevik vik Änga t Malm-ö ö
  Hångersudde udde Ängen bebyggelse Markalyckan åker
  Hångersudde udde Ängen t Markhagen hage
  Hångsjön sjö Ängen bebyggelse Mark-källan källa
  Hägnakärret kärr Ängen bs Matäng äng
  Hägnarna öppen terräng Österäng t Mjölkesten sten
  Hällebacken gravfält /Se Östregård = 4 Kråketorp bebyggelse Moa floe dyhåla
  *Häradsskog skog Östre Södergård = 8 Asa bebyggelse Mustrebäcken bäck
  Hästhagegölen göl Östratorp lht Mutterås-skogen hagmark
  Hästhagen terräng Övratorp t Myran mosse
  Hästingsbäcken bäck Övratorp bebyggelse Myrbacka-liden backe
  Hästingsbäcken bäck /Se   Myrorna mossar
  *Höckesjö, se Hökesjön sjö   Myr-ö ö
  Högefälle terräng   Måla-mossen mosse
  Högefälle terräng   Måla-täppan hagmark
  Högstolen terräng   Märgabäck bäck
  Högstamo terräng   Märgelsmossen? mosse
  Högstamo terräng   Märrgölen sjö
  Högstolen terräng   Mölleberg äng
  Höjdatorpet åkermark   Möllers predikstol sten
  Höjdatorpet terräng   Mössjöberg bergknalle
  Hökasjöbäcken bäck   Mössjöberg bergknalle
  Hökasjöbäcken bäck   Mössjöbäcken bäck
  ?Hökasjön sjö   Mössjögöl sjö
  Hökasjön sjö   Mössjön sjö
  Hökasjön sjö   Mössjön sjö
  Hökasjön sjö   Nissa-mossen mosse
  Hökasjön sjö   Njuraberget bergknalle
  Hökasjön sjö   Norregöl sjö
  Hökasjön sjö   Norregöl sjö
  Hökasjön sjö   Notallamossen mosse
  *Idesdall Saknas   Notallaviken vik
  *Idesdall gränsmärke /Se   Notlaberget bergknalle
  *Idesdall Saknas /Se   Not-ö ö
  *Illdorabech bäck   Näset hage
  *Illdorabech gränsmärke /Se   Nässjeudden udde
  *Illdorabäck bäck /Se   Näsudden udde
  *Illdorabech bäck /Se   Näsö ö
  Istermad sankmark   Näthänget bit av strand
  Istermad mad   Näver sjön sjö
  *Jorpa bro bro   Oa-göl sjö
  Jänstadvik vik   Odens stall inhängnad
  Jänstadvik vik   Officerskällan källa
  Järpa broar terräng   Osta-mossen mosse
  Järpa broar terräng   Pannkaksröset stenröse
  Järpabron bro   Pannkaksåkern åker
  Järpagöl göl   Penninga göl sjö
  Järpagöl göl   Pers berg bergknalle
  Järpagöl göl   Pilemad äng
  Jättastenen sten   Pira-lyckan åker
  *Kaardiäffua Saknas   Plana göl sjö
  *Kaardiäffua gränsmärke /Se   Plana-hålan kärr
  Kattö holme   Planalyckan åker
  Kavlareberget berg   Planamossen mosse
  Kavlareberget berg(?)   Planarna åkergärde
  Kindbrokärr kärr   Plunsen kärr
  Kindbrokärr kärr   Pottekällan källa
  Kisseberget berg   Pripps källa källa
  Kisseberget berg   Pripps plan äng
  Kiärdalen sjö   Prånga-hagen hagmark
  Klevaberget berg(?)   Prästhultet äng
  Klevaberget berg   Prästliden backe
  Klevabock terräng   Purrudden udde
  Klevakärret kärr   Pyrabrunnen brunn
  Klevakärret kärr   Pyralyckan åker
  Klynnan terräng   Pytte-kull kulle
  Klynnan terräng   Raden åker
  Klynnan hage /Se   Rackarekällan källa
  Knuvet terräng   Randen hage
  Knuvet terräng   Ranna-mosse mosse
  Koberget berg   Risäng äng
  Koberget berg   Roms-portar berg
  Koberget berg   Roms-skjorta berg
  Koberget udde   Rosenlund äng
  *Koevad vadställe?   Rummet äng
  Kofälleberget berg(?)   Rungbackarna hage
  Koparsiön, se Koppan sjö   Runkahall sten
  Koppan sjö   Runnstensbäcken bäck
  Koppan sjö   Rydbäcken bäck
  Koppan sjö   Ryden hagmark
  Korpakull terräng   Ryds bro bro
  Korpakull terräng   Ryttare-bastun grotta
  Korpudden udde   Råfällehagen hagmark
  Korpudden udde   Rågbråten åker
  Korsaliden, Röret vid terräng   Råkapassberget berg
  Korsaliden, Röret vid terräng(?)   Råsäng äng
  *Korsshall Saknas   Rävabäcken bäck
  *Korshall gränsmärke /Se   Rävastenen udde
  Kringelkärret kärr   Rävberget bergknalle
  Krokegöl göl   Rävudden udde
  *Kroken sjö   Rösäng äng
  Krokgöl göl   Salsberget bergknalle
  Kroksjön igenvuxen sjö   Sandviken vik
  Kroksjön uttorkad sjö   Sanke-mad kärr
  *Kroksjön sjö   Schäs-ö ö
  Kroksjön uttorkad sjö   Silverskålabäck bäck
  Krok sjön f.d. sjö   Sippabäck bäck
  Kroksjön f.d. sjö   Sippavägen gård
  Kroneröret röse   Sisse-rand mosse
  Kroneröret fornlämning   Sjöända-mossen mosse
  Krubbegölen göl   Sjöändavad vadställe
  Kråkebäck bäck   Skallen åker
  Kråkebäck bäck   Skarpe-udd udde
  Kråkebäck bäck   Skillingabroar broar
  Kråke källa källa   Skinnstycket åker
  Kråke källa källa(?)   Skogsberg bergknalle
  Kråke källa Saknas /Se   Skogö ö
  Kråkesiön, se Kroksjön uttorkad sjö   Skornäng äng
  Kråkesiön, se Kroksjön f.d. sjö   Skrik-ö ö
  Kråketorpskogen triangelpunkt   Skruva-hagen hagmark
  *Kråketorpskogen skog   Skvaller-bäcken bäck
  Kråketorpsskogen triangelpunkt   Skären sjö
  Kråksiö, s Kroksjön uttorkad sjö   Skärgöl sjö
  Kråkö holme   Skärlingsbråten äng
  Kulegölen göl   Skärpingsgölen sjö
  Kulegölen göl   Skärv-löten byväg
  Kuleviken vik   Slinkhålet grop
  Kulludden udde   Slipelid backe
  Kulludden udde   Släphagsvägen gård
  Kungsö holme   Slättaberget plats där berggrunden går i dagen
  Kungsö holme   Smedsmossen mosse
  Kvarnakärret kärr   Smed-täppan hagmark
  Kvarnaviken vik   Smälla-lyckan åker
  Kvarnaviken vik   Smörmossen mosse
  Kvicksåsamossen ägomark   Smör-mossen mosse
  Kvickåsen ås(?)   Snappsäcka-mossen mosse
  Kåmmagöl göl   Snokö ö
  Kåmmagöl göl   Snokabrohagen hagmark
  Källedal åkermark   Sogatan byväg
  Källedal ägomark   Stallåker åker
  Källekull äng   Stentå landsvägsbro
  Käringaröret röse   Stenäng äng
  Käringaröret fornlämning   Stialian backe
  Käringaviken vik   Stialids-bäcken lopp
  Käringaviken vik   Stolpaliden backe
  Kättegölen göl   Stora lid backe
  Kättegölen göl   Stora öar öar
  Laneforsa göl göl   Store-vike kärr
  Laneskärv terräng   Strålsundsgölen sjö
  Lekaregölen göl   Stubbakärr kärr
  Lekaregölen göl   Sturskasjön sjö
  Lerket triangelpunkt   Sund-kärr kärr
  Lerket betesmark   Svallgatan hage
  Lerket terräng   Svallhalla berg bergknalle
  Lerket triangelpunkt   Svarta-berget berg
  Liabråtarna öppen terräng   Svarta havet skogsfälla
  Liljendal terräng   Svarta-hål vik
  Lindås ägomark   Sväneberget bergknalle
  Lindö ö   Svärt-kärret kärr
  Lindö ö   Svärt-randen mosse
  Lindö ö   Sällebergskällan källa
  Linnerör ägomark   Söregöl sjö
  Linnerör ägomark(?)   Sörlingslyckan åker
  Ljungängagöl göl   Sörlingsmossen mosse
  Ljungängagöl göl   Tegelängen åker
  Ljungö ö   Teresjön sjö
  Loamosse mosse   Tersjöände vik
  Loamosse mosse   Tillfället åker
  Loasten terräng   Timmer-kärret äng
  Loasten terräng(?)   Tristafällan åker
  Lockemosse mosse   Tjurberget bergknalle
  Lockemosse mosse   Tjuvfällevrån utkant av hage
  Loftahall gränsmärke   Tjuvkistan äng
  Loftahall gränsmärke   Tjärdalsgölen sjö
  Loftahall terräng   Tobakspungen skog
  Loftahall gränsmärke   Tomtakällan vattenkälla
  Loftahall betesmark   Tomtaringen ängsslåtter
  Loftahall terräng   Toppa-kull höjdsträckning
  *Loftsryds göl f.d. göl   Toppa-kull åker
  Loholmaviken vik   Torpängsberget berg
  Loholmaviken vik   Tors stuga grotta
  Lommagölen göl   Trane floe »pöl»
  Lugnån å   Tranhalsen åker
  Lugnån å   Transla-kärr kärr och hagmark
  *Luptahall Saknas   Trappeberget bergknalle
  *Luptahall gränsmärke /Se   Tresnibben åker
  Låfzaregiöl, se Loftsryds göl göl   Trippe göl sjö
  Långa kärr kärr   Trittebodasjön sjö
  Långanäs terräng   Trollberget berg
  Långanäs udde udde o. gränsmärke   Trollegöl sjö
  Långe mosse mosse   Trollhätte-kanal bäck
  Långe mosse mosse   Trälleborg åker
  Lången sjö   Trätbiten åker
  ?Lången sjö   Tvistplanen åker
  Lången sjö   Tvätthallarna bergsknalle
  Lången sjö   Täppbackaliden backe
  Lången sjö   Täppet äng
  Lången sjö   Ugglekullsberget bergknalle
  Lången sjö   Ulvagrav hagmark
  Lången sjö   Ulvakullen bergknalle
  Lången sjö /Se   Ulvakärr mosse
  Lärviken vik   Utterkallsberget berg
  Lärviken vik   Villgossaberg bergknalle
  Lärviken vik   Valluens-källa källa
  Lättagöl göl   Vespe kull kulle
  Lättagöl göl   Vickelberget gruskulle
  Löjeudden udde   Viggen åker
  Löjeviken vik   Vikarne ängsslåtter
  Löjudden ö   Vila-sten sten
  Lönsåsa göl göl   Vildbrånen hage
  Lövås åkermark   Viläng åker
  Lövås ägomark   Vinkällan källa
  Madbacken ägomark   Vintermosse mosse
  Madbacken terräng o. ägomark   Vintermossen mosse
  Matäng terräng   Vrian äng
  *Mjörsund sund?   Vägghallaberget berg
  Moafloe terräng   Vägghallatrapporna berg
  Moafloe terräng   Vägnabergsberget bergknalle
  *Mosseberg gränsberg   Vägnabergsgölen sjö
  Murarnsvik vik   Vällingagropen grop
  Murarns vik vik   Åsåker åker
  Mutteråsaskogen skogsmark   Älvkällan källa
  Mutteråsaskogen skog   Ängagärdet åker
  Myrö ö   Änga göl sjö
  Myrö ö   Äppelkullen bergknalle
  Målamossen mose   Äspeträdan åker
  Målasjön sjö   Ävjegölen sjö
  Målasjön sjö   Öa-göl sjö
  Målensjön sjö   Lilla öagöl sjö
  Märgelsmossen mosse   Ö-mossen mosse
  Märgelsmossen mosse   Ör-åker åker
  Mölleberg berg   Östermark hage
  Mölleberg berg(?)   Övingen sjö
  Mölnahult triangelpunkt    
  Mölnahult triangelpunkt    
  Mörrumsbäcken bäck    
  Mörrumsbäcken bäck    
  Mösiöås siön sjö    
  Mösjöberg terräng    
  Mösjöberg berg    
  Mössjöberg terräng    
  Mössjöbäcken bäck    
  Mösjögöl göl    
  Mösjögöl göl    
  Mösjön sjö    
  Mösjön sjö    
  Mössjön sjö    
  Nabben ägomark    
  Nafwersiön sjö    
  Naversjön sjö /Se    
  *Norkvarn f.d. kvarn    
  Norrakvarnsmossen ägomark    
  Norratorp terräng    
  Norratorp terräng    
  Norrbymossen mosse    
  Norregöl sjö    
  Norregöl göl    
  Norregöl göl    
  Norregöl sjö    
  Norregöl sjö    
  Norregöl göl    
  Norrelycke öppen terräng    
  Norreträde ägomark    
  Notlaberget berg    
  Notlaberget berg    
  Notudden udde    
  Notudden udde    
  Notö ö    
  Notö ö    
  Notö ö    
  Nyborgs udde udde    
  Nybyggemark terräng    
  Nybygget öppen terräng    
  Nyland terräng    
  Nyland terräng    
  Nylandsmossen mosse    
  Nålö ö    
  Nässjeudden udde    
  Nässjeudden udde    
  Näsudden udde    
  Näsudden udde    
  Näsudden halvö    
  Näsudden udde    
  Näsö holme    
  Näsö holme    
  Näversjön sjö    
  Näversjön sjö    
  Näversjön sjö    
  Näversjön sjö    
  Näversjön sjö    
  Odens grav ättebacke    
  Odens grav gravröse /Se    
  Odens grav fornminnesmärke /Se    
  Odenskrubban stenmur /Se    
  Odenskrubban fornminnesmärke /Se    
  Odens stall ägomark    
  Odens stall fornminnesmärke /Se    
  Oxhagemossen moss- o. betesmark    
  Oxhagemossen mosse    
  *Penningabäcken vattendrag    
  Penningagöl sjö    
  Penningagöl göl    
  Penningagöl göl    
  Pers berg berg    
  Pers berg berg    
  Petersborg terräng    
  Pilemad mad    
  Planagöl sjö    
  Planagöl göl    
  Planagöl göl    
  Planamossen mosse    
  Planamossen mosse    
  Planen öppen terräng    
  Planen terräng    
  *Portarydsbron gränsbro    
  Ranna mosse mosse    
  Ranna mosse mosse    
  Resesten gränsmärke    
  Rosendal öppen terräng    
  Rosenlund terräng    
  Rydbäcken bäck    
  Rydbäcken bäck    
  Ryden terräng    
  Ryden terräng    
  Rävaberget berg    
  Rävaberget berg    
  Rävabäcken bäck    
  Rävabäcken bäck    
  Rävabäcken bäck    
  Rävastenen grund?    
  Rävastenen udde    
  Rävudden udde    
  Rönnelund terräng    
  Rösäng betesmark    
  Rösäng äng    
  Salsberget berg(?)    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sankemark ägomark    
  Schäsö ö    
  Schäsö ö    
  Schäsö ö    
  Sigurdsplan ägomark    
  Sippebäck bäck    
  Sippebäck bäck    
  Sjöborgen terräng    
  Sjöborgen terräng(?)    
  Sjöborgsmossen mosse    
  Sjöborgsmossen mosse    
  Sjötorpet åkermark    
  Sjötorpet terräng    
  Sjöändamossen moss- o. åkermark    
  Sjöändamossen mosse o. ägomark    
  Sjöändavad vadställe    
  *Skallerödiar öar    
  Skarpeudd udde    
  Skarpeudd udde    
  Skarpeudd udde    
  Skeppstaden, Västra vik    
  Skeppstaden, Västra vik    
  Skiär(l)ön, se Skären sjö    
  Skogsberg berg    
  Skogsberg terräng    
  Skogslund åkermark    
  Skogslund terräng    
  Skogsö ö    
  Skrikö ö    
  Skrikö holme    
  Skruvahagen hage    
  Skruvudden udde    
  Skvallerbäcken dike    
  Skvallerbäcken dike    
  Skären sjö    
  Skären sjö    
  Skären sjö    
  Skären sjö /Se    
  Skärgöl göl    
  Skärgöl göl    
  Skärlen sjö    
  Skärlen se Skären sjö    
  Skärlen sjö    
  Skärlen sjö    
  *Skärlim Lacus, se Skären sjö    
  *Skärlogxöö trol. ö /Se    
  *Skärlagxöö gränsmärke /Se    
  *Skärlagxöö Saknas /Se    
  *Skärlogxöö trol. ö /Se    
  Skärpingsgölen göl    
  Skärpingsgölen göl    
  Släpehagen hage    
  Smalsjön vik    
  Smalsjön vik    
  Smedmossen mosse    
  Smedmossen mosse    
  Smörmossen ägomark    
  Snappsäckmossen mosse    
  Snokö holme    
  *Starrviken vik    
  Stentå terräng    
  *Sterrviken vik    
  Store mossen ägomark    
  Storö ö    
  Storö holme    
  Strålaberget berg    
  Strålaberget berg    
  Strålsundsgölen göl    
  Strålsundsgölen göl    
  Sundakärr kärr    
  Sundakärr kärr    
  Svartaberget berg(?)    
  Svarta hål vik    
  Svarta hål vik    
  Svartkärret ägomark    
  Sveaborg terräng    
  Sväneberget berg    
  Sväneberget berg    
  Svärterannen åkermark    
  Svärterannen ägomark o. terräng    
  Sälleskog åker- o. betesmark    
  Sälleskog terräng(?)    
  Södratorp terräng    
  Södrehage terräng    
  Södrehage terräng    
  Södreträdorna ägomark    
  Söregöl göl    
  Söregöl göl Saknas    
  Söregöl göl    
  Sörlelund betesmark    
  Sörlelund terräng    
  Sörlingamossen terräng    
  Talls ägomark    
  *Teresjöhall gränspunkt    
  Teresjön sjö    
  Teresjön sjö    
  *Ternehall ö    
  *Ternehall gränsmärke    
  *Ternehall gränsmärke    
  Ternöhall, se Tärnehall gränsmärke    
  Ternöö gränsmärke    
  Tjuraberget berg    
  Tjuraberget berg    
  Tjuvakistan terräng    
  Tjuvakistan terräng    
  Toppakull åkermark    
  Toppakull kulle(?)    
  Toppakull ägomark    
  Torpamossen åkermark    
  Torpamossen ägomark    
  Tranefloe terräng    
  Trappeberget berg(?)    
  Trappeberget berg    
  *Trehörne rör gränsmärke    
  Tutebosjön seTrittebosasjön Saknas    
  Trippegöl göl    
  Trippegöl göl    
  Trittebodasjön sjö    
  Trittebodasjön sjö    
  Trittebodasjön sjö    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollegöl göl    
  Trollhättan terräng    
  Tvättehallarna terräng    
  Tvättehallarna skär(?)    
  Täppan ägomark    
  Täppesund sund    
  Tärnehall gränsmärke    
  Tärnehall ö o. f.d. gränsmärke    
  Tärnehall gränsmärke    
  Tärnehall gränsmärke    
  Tärnehall gränsmärke    
  Tärnehall holme    
  Tärnöhall, se Tärnehall gränsmärke    
  Töresjö, se Skären sjö    
  Ugglekullsberget berg    
  Ugglekullsberget berg(?)    
  Ulvagrav terräng    
  Ulvagrav terräng    
  Ulvakullen kulle    
  Ulvakärr kärr    
  Ulvakärr kärr    
  Ulvamossen mosse    
  Utterhalsberget berg    
  Utterhallsberget berg    
  Uväng äng    
  Vasakärr kärr    
  Vasakärr kärr    
  Venö holme    
  Vespe kull terräng    
  Vespe kull terräng    
  Vickelberget berg(?)    
  Villbrånen terräng    
  Villbrånen terräng    
  Vintermosse mosse    
  Vintermosse mosse    
  Vägghallaberget berg    
  Vägghallaberget berg    
  Vägnabergsgölen göl    
  Vägnabergsgölen göl    
  Vägnabergsgölen göl    
  Västermark terräng    
  Västermark terräng    
  Västring åker- o. betesmark    
  Västring terräng    
  *Åkesjön sjö    
  Älgansnäs terräng    
  Älghultet terräng    
  Älmefall triangelpunkt    
  Älmefall triangelpunkt    
  Änga betesmark    
  Änga äng    
  Änga göl    
  Änga göl göl    
  Öagöl göl    
  Öagöl göl    
  Öamossen mosse    
  Österäng åkermark    
  Österäng ägomark    
  Övingen sjö    
  Övingen sjö    
  Övingen sjö    
  Övingen sjö    
  Övingen sjö    
  Övingen sjö    
  *Ööhuga Saknas    
  Ööhuga gränsmärke /Se    

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.