ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åseda socken : Uppvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 369 Naturnamn : 696 Bebyggelsenamn : 742 Naturnamn : 144
Åsheda sn Abboragölen göl Saknas Saknas Aborragölen göl
Åseda sn Abboragölen tjärn Saknas Saknas Badebodaån vattendrag
Åseda sn Abboragölen göl Saknas Saknas Baggaberget höjd
Åsseda sn Andafloen terräng Saknas Saknas Bakabäck vattendrag
Åseda sn Aspudden udde Saknas Saknas Barnaberg höjd
Åseda sn Axelsberg åkerlappar Saknas Saknas Benaå vattendrag
Åseda socken Axelsberg terräng Åseda sn Saknas Berges kärr kärr
Åseda sn Badebodaån å Åseda sn Björkegöl göl
Åseda sn Badebodaån å Åseda sn Björkesjö sjö
Åsheda socken Baggatorpa göl sjö Åseda socken Saknas Björkesjö sjö
Åseda sn Baggatorpagöl sjö Åsheda sn Björkåkra göl göl
Åsheda sn Baggatorpagöl göl Åsheda sn Boa ö ö
Åseda sn Baggatorpagöl göl Åseda sn Bredasjön ?sjö
Åseda sn /Se *Bastö gränsmärke Åsedabo inbyggarbeteckning Brinkagölen göl
Åseda sn Benå å Aplaholm t Brottet åker
Åsheda sn Benå å Aplaholm lht Bulleberget höjd
Åseda sn Björkedal terräng Aplalund lht Bönebacke höjd
Åseda sn Björkegöl sjö Aplalund bs Elsegöl sjö
Åseda sn Björkegöl göl Askelund lht Feresjön sjö
Åseda sn Björkelund terräng Aspeholm lht Fie mosse mosse
Åseda sn Björkelund terräng Aspelund lht Fläskabacke höjd
Åsheda sn Björkelund terräng Aspelund t Furusjön sjö
Åseda sn Björkelund terräng Aspelund lht Furusjön sjö
Åseda sn Björkesjö sjö Aspelund hus Furusjön sjö
Åseda sn Björkesjö sjö Aspelund t Fåglamossen mosse
Åseda sn Björkesjö sjö Aspelund bs Fällegölen göl
Åseda sn Björkesjö sjö Axelsberg t Garparör stenröse
Åsheda sn Björkesjö, Lilla sjö Badeboda by Gassjön sjö
Åsheda sn Björkesjö, Stora sjö Badeboda bebyggelse Gassjön sjö
Åseda sn Björkesjö sjö Badeboda by Gubbakärr odlat kärr
Åsheda socken /Se Björkö ö Baggatorp by Gubbastenen sten
Åseda sn Björnamossen mosse Baggatorp bebyggelse Gummastenen sten
Åseda sn Bo kvarnar kvarnar Baggatorp by Hemestaträdan åker
Åseda sn Boabäcken bäck Berg bebyggelse Holmagöl göl
Åseda sn Boabäcken bäck Berg herrgård Holmasjön sjö
Åseda sn Boamossen ägomark +Berg t Horvhulta oxlebacke höjd
Åseda sn Bosö, se Getön ö Berget bs Hultbren sjö
Åseda sn Bredemad ägomark Birgagård bebyggelse Hultsjön sjö
Åseda sn Brinkagölen göl Bistocks kulla by Hundegöl bebyggelse
Åseda sn /Se Brinkelid triangelpunkt Bistocks kulla beb. Hundekärret kärr
Åseda sn /Se Brinkelida kvarn kvarn Bistockskulla Saknas Hylpan kärr
Åseda sn Brännön terräng +Björkebro t Högegöl göl
Åseda sn /Se Buddekärret ägomark Björkedal torp Höge horve kulle
Åseda(Åsheda) sn /Se Buddekärret åker +Björkelund t Höglidsbacken backe
Åseda sn /Se Buddekärret ägomark Björkelund bs Hökagöl göl
Åseda sn /Se Burlaggafly mosse Björkelund bs Hökasjön sjö
Åseda sn /Se Burlaggafly fly Björkelund t Höljarna slåtterkärr
Åseda sn /Se Burlagga torp terräng Björkelund bs Klockhöljen utvidgning av å
Badeboda gd /Se Burlagga torp terräng Björkelund bs Knallaberget berg
Baggatorp by /Se Bålebro ö ö Björkelund t Knallagölen göl
Berg gård /Se Bålebro ö ö Björkelund bs Knektakärret kärr
Bistockskulla by /Se Bäckaskog terräng Björkelund bs Korpabacke höjd
Bistockskulla by /Se Bäckaskog skogsmark Björkelund bs Korpö råmärke
Bistockskulla by /Se Bäckhägnen ägomark Björkelund bs Kroksjön sjö
Björkåkra by *Bäckoset bäckmynning Björkelund bs Kråkekulle kulle
Bo gd *Bäckoset bäckmynning Björkelund bs Kulla lid landsvägsbacke
Bo gd *Börsås kvarn f.d. kvarn +Björkelund bs Kungagraven stenröse
Bo gdr /Se Dalen åker Björkelund bs Kållen sjö
»Bolabro hwer[u]o» under medelt.»torp» Dalen ägomark +Björkelund t Kållen sjö
Brantåsa by Dalmossen mosse Björkelund torp Kärrssjön utdikad sjö
Brantåsa by Dalmossen mosse Björkholmen t Körgården odlat område
Brantåsa by Dammkärret ägomark Björkshult lht Lillegöl göl
Brantåsa by /Se Danielakärret ägomark Björkåkra by Lillesjön del av Björkesjö
Brandtåsa by Danstorp triangelpunkt Björkåkra Saknas Ljuvren sjö
Brinkslid (förr säteri)by /Se Danstorp triangelpunkt Blommagård bebyggelse Ljuvren sjö
Brinkelid by /Se Deglehie terräng Blomsberg t Luderberget höjd
Brinken backstuga /Se Dopstenen fornlämning /Se Blomskulla t Långa göl göl
Brondåss se Brantåsa by Dunbergs ände terräng Blomstermåla t Långemad mad
Brantåsa by Duvelund terräng Bo f.d. militiebost. Madsjö sjö
?Brantåsa by Ekatorpet åker Bo gårdar Mellansjön sjö
Bålebro gd Ekatorpet ägomark Bo Frälsegård bebyggelse Mjöasjöarna sjöar
Bålebro by Ekholmaån å Bo Kronogård bebyggelse Mossjö sjö
Bålebro gd Ekhorva fly fly Bo gd Målagölen göl
Bålebro by Ekhorva göl göl Bondenäs t Mögöl göl
Bålebro by /Se Elgasiö, se Älgaskruvsjön sjö Bostället bebyggelse Mörtegöl göl
Bålebro gd /Se Elgasiön, se Älgaskurvsjön sjö Brantåsa Saknas Nissabäck bäck
?Börsås by Eliaskärret kärr Brantåsa by Norrsjön sjö
Börsås by Eliaskärret röjning? Brantåsa bebyggelse Nyanäsagölen göl
Börsås by /Se Eliaskärret kärr Brantåsa beb. Näsarör stenröse
Börsås by /Se Ellsiön, se Älgsjön sjö Brasagård bebyggelse Näsaviken vik
Danstorp by Elmten siön, se Ämten sjön Bremsegård bebyggelse Pelladöden risbål
Danstorp gd:ar Elmten Siöön, se Ämten sjö Bremses bebyggelse Pukabäcken vattendrag
Danstorp by *Elsekälla grop o. gränsmärke Brinkelid by Pukö ö
Danstorp by *Elskälla källa Brinkelid by Pustestenen sten
Danstorp by /Se *Elskälla gränsmärke Brinken bs Pysalid backe
Danstorp by /Se Erikatorpet terräng Broholm avs Pysslingslid l. Pysalid backe
Dunatorp by Eva-Lenaviken vik Brokulla bs Pyslingslid landsvägsbacke
Dunatorp by Eveshägnan ägomark Bronnåsa, se Brantåsa Saknas Pytebolet slåtteräng
Dunatorps rättaredöme Saknas Fagraholmsgöl göl Brömsegård bebyggelse Påsen göl
Ekholma by Fagraskruv triangelpunkt Bålebro by Ranskruvagölen göl
Ekhorva by /Se Feresjön sjö Bålebro bebyggelse Rävhägnen slåtterkärr
Fagraskruv gd /Se Feresjön sjö Bålebro beb. Rävkistekullen kulle
*Flötzboda, felskrivn. för Flödsboda by Feresjön sjö +Bäckaskog t Rävkistekärret odlat kärr
Fröseke by /Se Feresjön sjö Bäcks t Sandabacken backe
Fröseke by /Se Feresjön sjö Bölingstorp lht Sandsjön sjö
Fröseke by /Se Feresjön sjö Börjesgård, se Birgagård bebyggelse Sandsjörydån vattendrag
Fröseke by /Se Fiavadskärret åker Börsås by Segen sjö
Fröseke by /Se Fiavadskärret ägomark Börsås bebyggelse Sjögle göl göl
Fröseke by /Se Fiskegöl göl Börsås by Sjögle lid landsvägsbacke
Frösede by /Se Fiskö udde Dalen bs Sjökullasjön sjö
Fröseke by /Se Flyakärret kärr Danstorp by Sjömilla göl göl
Fröseke Saknas /Se Flyet kärr Danstorp Saknas Skattegårdssjön sjö
Furusjömåla gård Flyet fly Djupagrav torp Skogen del av socken
Furusjömåla gd Flyet fly Djupagrav hus Skottagölen göl
Furusjömåla by Flyet fly +Djupanäs t Skruvasjön sjö
Furusjömåla gård Flymossen ägomark Dunatorp by Skällebäckakärret odlat kärr
Furusjömåla kv. /Se Flymossen åkermark Dunatorp bebyggelse Skärgöl göl
Furusjömåla gd /Se Flyviken vik Dunkagård bebyggelse Skärgölen göl
Gastgjölghult gård Fransakärr kärr Duvelund t Slagagölen göl
Gastgöljehult by Fransatorpet terräng +Dykakar bs Slåttrasjöarna sjöar
Gastgöljehult gård /Se Fransatorpet terräng Ekefors lht Snokavik vik
Gastgöljehult by /Se Fredrikshägnen terräng Ekefors lht Snålås utmarker
Gulleskruv gd /Se Friskastället terräng Ekehult hus Stimmetorpagölen göl
Göljhult by Fåglagölen, Stora o. Lilla sjö Ekelid bs Stora tallen träd
Gölghult by /Se Fåglagölen, Lilla del av Stora Fåglagölen +Ekelund bs Storegöl göl
Göljehult by /Se Fåglagölen, Stora göl Ekelund stuga Storsjön del av Björkesjö
*Helvetet f. ödetorp Fåglamosse mosse Ekelund lht Storåker åker
Horvet tp /Se Fåglamossen mosse Ekelund lht Svalpösjön sjö
Horvhult by /Se Fåglasång äng Ekelund bs Säckagöl göl
*Hælffwite ödetorp(namnet nu försv.) /Se Fårudden udde Ekenäs hmd Säljen sjö
[Hælffwite] ödetorp Fällan terräng Ekholma by Sörsjön sjö
Holm, se Lillaholm o. Storaholm byar Fällan terräng Ekholma bebyggelse Tannö ö
Holm se Lillaholm och Storaholm byar Fällegölen göl Ekhorva by Tassabäcken vattendrag
[Holm] gård Fällegölen göl Ekhorva bebyggelse Tassen odling
*Holmen Saknas Fälletorpet terräng Ekhorva järnvägsstation Tobaksliden backe
Hulubergshult by /Se Fälletorpet terräng Eriksberg bs Tokarna landvinning
Hyttan lht /Se Försiön, se Feresjön sjö Fagraskog t Tornbaggagölen göl
?Häljakulla by försiön, se Feresjön sjö Fagraskruv by Torpa backe lid
Helgakulla by Galtamosse ägomark Fagraskruv bebyggelse Torpagöl göl
Häljakulla gård Galtamosse åker Flyaholm bs Torpa kärr kärr
Helgakulla by Galtamosse ägomark +Flyahult torp Tranerydet kärrmarker
Hälgakulla by Garparör fornlämning +Flybacken torp Trehyrnen göl
Häljakulla by /Se Gassjön sjö Flyholmen torp Trängsla backe höjd
»Hästagi lytli» medelt.»torp» Gassjön sjö Fridborg lht Tvarvassen sjö
Hästhaga gd Gassjön sjö Fridhem bs Tystabackarna landsvägsbacke
Hästhaga gd, kvarn o. såg Gassjön sjö Frälsegård Saknas Tällagölen göl
Hästhaga, (Stora) gd Gasjön sjö /Se Frälsegård gård i Ekholma Urasjö sjö
Hästhaga gd Gatan terräng Frälsegård gård i Mörtlek Varsjön sjö
Hästhaga g Gategölen sjö Frälsegård gård i Sandsjöryd Yggersryds ö ö
Hästhaga gård /Se Gategölen göl Fröseke by Älgsjön sjö
Hästhaga gd /Se Gategölen sjö /Se Fröseke bebyggelse Älgsjön sjö
Hökaryd by Gatevad terräng Fursmåla by Örelid landsvägsbacke
Hökaryd gd Getön ö Furusjömåla gd Ösjön sjö
Hökaryd by Getön ö Furusjömåla bebyggelse Övrasjön sjö
Hökaryd by Getön ö Fågelvik t  
Hökaryd by Getön ö Fåglakulla hus  
Hökaryd by Gotland terräng Fåglasången t  
Hökaryd gd /Se Graneborg terräng +Fällan bs  
Kalmar Saknas /Se Granelund terräng Fällan bs  
Kaxeboda by Granelund terräng Fällan bs  
Kaxeboda gd Granelund terräng +Fällan bs  
Kaxeboda by /Se *Granskatebro f.d. bro Fällan t  
Kaxeboda by Granängsmossen ägomark +Fällan torp  
Kaxeboda gd /Se *Gruveboda fly mosse +Fältbäbelsgården bebyggelse  
Kerseskruv gd /Se Grytbäcken bäck Gamlakärr hmd  
Klynnan t /Se Grytviken vik Garpatorp gd  
Kronoboda by Gröndal åker Garpatorp Saknas  
Kronoboda by Grönelund terräng Garpen fabrik  
Kronoboda by Gubbakärr ägomark Gastgölghult Saknas  
Kronoboda by Guldåkersröset gravröse /Se Gastgöljehult bebyggelse  
Kronoboda by /Se Guldåkersröret fornlämning Gastgölghult beb.  
Kuttaboda by Gunnebo hägnad terräng Gatan t  
Kutteboda by Gäddebäcken bäck Gatan bs  
Kuttaboda by Gästamad ägomark Gatelund t  
Kuttaboda by /Se Gölaberga åker *Germunds f.d. torp  
*Kuttomala Saknas Gölaberga terräng Germundsdal t  
Kållehylte gd /Se Gölabergagölen sjö Granelid t  
Kållehylte gd /Se Gölabergagölen tjärn Granelund t  
Källeflaga by Gölabergsgölen göl Granelund bs  
Källefeaja ?förr hemman /Se Gölbäcken bäck Granelund t  
Källeflaga by Gölbäcken bäck +Granelund bs  
Källeflaga by Gölmossen mosse +Granelund bs  
Källeflaga by Hackhylte damm damm(?) Granelund torp  
Källeflaga by Hackhylte håla sänka i terrängen Granelund t  
Källeflaga by *Hagegöl f.d. sjö Granö lht  
Kjelleslaga by Hagen hage Grindskulle t  
Källeflaga by /Se Hagen betesmark Grönadal lht  
Källeflaga by /Se Halvvägsliden terräng Grönadal bs  
Källeflaga by /Se Helveteskärr kärr Grönadal t  
Kärseskruv by /Se Helvetes trappor natn? /Se Grönadal lht  
Labbemåla by /Se Hemmamossen ägomark Grönaholm bs  
*Laxborg Saknas Hemmamossen ägomark Grönalund bs  
Lillaholm by Hemsjökanalen kanal Grönelid t  
Lillaholm by /Se Hemsjön förr sjö Gölaberga f.d. soldattorp  
Lillaholm by *Hesten gränsmärke Gölberget bs  
Lillaholm by Hjortronflyet fly Gölghult by  
[Lindekärr] gård Hjälmaviken vik Göljhult bebyggelse  
Lindåkra by Hjälmaviken vik Hackhylte gd  
Lindåkra by /Se Hjälmaviken vik Hackhyltan by  
Lindåcker se Lindåkra by Holmagöl sjö Hackhylte bebyggelse  
Lindåkra by Holmasjön sjö Haga bs  
Lindåkra by Horsagärdet gärde Hagaholm t  
Lindåkra by /Se Horshagaflyet mosse Hagalund bs  
Massamåla by Horshagaflyet fly Hagalund bs  
Massamåla by Holtbren sjö Hagalund lht  
Massamåla by Hultbren sjö Hagalund bs  
?Massamåla by Hultbren sjö Hagalund lht  
Massamåla gdr /Se Hultbren sjö Hagbacken lht  
Massemåla by /Se Hultbren sjö /Se +Hagen t  
Måcketorp by Hultsjöbäcken bäck Hallen Saknas  
Måcketorp gd:ar Hultsjön sjö Hallen t  
Mörtelek by Hultsjön sjö Hallen bs  
Mörtlek by Hultsjön sjö Hampagård bebyggelse  
Mörtelek by Hundekärret åkrar Hassleholm lht  
?Mörtelek by /Se Hundekärret ägomark Helgakulla bebyggelse  
Mörtelek by Hunnegöl sjö Hjorten bs  
Mörtelek by Hunnegöl göl +Hjälmstorp t  
Mörtelek gård /Se Hunnegöl göl Holm byar  
Mörtelek by /Se Hybling fly, se Snålåsa fly mosse Horsagärde f.d. soldattorp  
Mörtlek by *Hyblings fly myr +Horvet torp  
Mörtelek by /Se Hyllingsmossen mosse? Horvhult by  
Mörtelek by /Se Hyllingsmossen mosse Horvhult bebyggelse  
Mörtelek by /Se Hyltekvarn kvarn Hult Saknas  
Mörtelek by /Se Hyvlafallet terräng Hult Saknas  
Mörtelek gd /Se Hyvlafallet terräng Hult by  
Mössjöhult by Hålkärret kärr Hultet bebyggelse  
Mössjöhult by Hålkärret kärr Hultäng torp  
Mössjöhult Saknas Hällakärret ägomark o. kärr Hultäng hus  
Mössjöhult by /Se Hästhaga ö ö Hulubergshult by  
?Mössjöhult by Hästhaga ö ö Hulubergshult bebyggelse  
Mösjöhult by /Se Hästudden udde Hulubergshult by  
Mössjöhult by /Se Hästudden udde Hulubäckshult, se Hulubergshult by  
Norratorp gd Höge horve kulle /Se Hyllingsås t  
Norratorp g Högemogöl göl Hyltekvarn gd  
Norratorp gård Högemogöl göl Hyltekvarn gård med kvarn  
*Norratorp, Lilla f. ödetorp *Höglida sten gränsmärke Hyrnebo lht  
*Norratorp, Lilla ödetorp Hökagöl sjö +Hyttan bs  
*Lilla Norretorp ödetorp /Se Hökagöl sjö Hägnadsgärde t  
*Lilla Norretorp torp /Se Hökagölaflyet fly Hägnadshult t  
Nyanäs by Hökasjön sjö Håljakulla Saknas  
Nyanäs by Hökasjön sjö Hållängen torp  
?Nyanäs by Iglagöl sjö Hästhaga Saknas  
?Nyanäs by Iglagöl göl Hästhaga Saknas  
Nyanäs gd Isakahagen terräng Högalund t  
Nyanäs by /Se Jonsahägnen terräng Högalund lht  
Nyanäs by Jonsahägnen betesmark Högalund t  
»nyianæs» Saknas Jugasiö, se Juven sjö Högemo bs  
?Olsmåla gd Jugen, se Juven sjö +Högemo t  
Olsmåla gård /Se Juven sjö +Höglyckan t  
Olsmåla gd Juven sjö Hökaryd by  
Olsmåla gd /Se Juven sjö Hökaryd Saknas  
Ossebol by Kanta-Johans terräng Johannesberg hus  
Raneskruv gd:ar /Se Kapabacke ägomark Johansdal bs  
Raneskruv gd /Se Karlsborg terräng Jonstorp t  
Rismåla by /Se Karlsborgs mosse mosse Kalmar t  
Ryttaregården skattehemman /Se Karlsdal terräng m. lada Kantabo t  
Räveberg by Kattebro ställe på landsväg(?) +Kanten bs  
Räveberg by /Se Kattryggen skogsmark Karlsborg bs  
Räveberg gd Kaxebo triangelpunkt Karlsborg hus  
Räfveberg by Kenabben terräng Karlslund bs  
Räveberg by /Se Kiärrsiö, se Kärsesjön sjö Karlslund avs.  
Rävgården Saknas /Se Klintatorp terräng Karlslund lht  
Rödeberge, se Räveberg gd Klintatorp åkermark Kattagård bebyggelse  
Sandsjöryd gd Klinten terräng Katts, se Kattagård Saknas  
Sandsjöryd gård /Se Klinten åker- o. betesmark Kaxeboda by  
Sandsjöryd by /Se Klumpakärr kärr Kaxebo bebyggelse  
Sandsjöryd by /Se Knallabacken höjd Kaxebo gd  
*Sankt Olovs kyrka kyrka Knallabacken terräng Klinten hus  
Schriffuarp se Skrivaretorp by Knektamad ägomark Klockaregård bebyggelse  
Sissehult by Knektamaden ägomark Klynnan t  
Sissehult by Kojkärret ägomark Kllverfors liefabrik  
Sissehult gd:ar Kokärret kärr Knektagård bebyggelse  
Sissehult by *Kolma häradsmärke gränsmärke +Korset, Lilla t  
?Sissehult säteri *Kolma märke gränsmärke Korsledet t  
Sissehult by Korpö ö i fly Korsledet torp  
Sissehult by /Se Korsledet vägkors Kronoberg t  
Sissehult by /Se Kristina-Nilsson tallen tall(?) Kronoboda by  
Sissehult by /Se Krogiöl, se Lindalagölen sjö Kronobo bebyggelse  
Sissehult by /Se *Krogöl sjö Kronogård, se 1 Bo gd  
Sissehult by /Se Kroksjön sjö Kronogård Saknas  
Sjögle by Kroksjön sjö Kronogård, se Bostället bebyggelse  
Sjögle by Kroksjön sjö +Kronogården bebyggelse  
?Sjögle by Kronoboda triangelpunkt Kråkemad bs  
Sjögle by Kronoboda triangelpunkt Kråketorp torp  
Sjögle by /Se Kråknabben udde Kröningsmåla t  
Sjögle by Kråknabben udde Krösonabacken torp  
Sjögle (?)by Krösnabacken terräng Kulla by  
Skögle by /Se Kulla triangelpunkt Kulla bebyggelse  
Skögle gdr /Se Kulla triangelpunkt +Kullen t  
Sjömillan by /Se Kuttebodagölen tjärn Kuttaboda by  
Sjömillan gdr /Se Kuttebodagölen göl Kuttaboda Saknas  
Sjömillan gd:ar /Se Kvarnamad ägomark Kuttaboda Saknas  
Skattegården skattehemman Kvarkbo tomtplats Kuttaboda by  
Skrivaretorp by Kvartebo ägomarker Kuttabo bebyggelse  
Skrivaretorp by /Se Kyrkekullen höjd Kuttagård bebyggelse  
Skrivaretorp by Kyrkekullen terräng Kutteboda Saknas  
Skrifvaretorp by Kållen sjö Kvarntorpet t  
Skrivaretorp by Kållen sjö +Kvarntorpet torp  
Slåttra by Kållen sjö Kvartebo t  
Slåttra gd Kållesiön, se Kållen sjö Kållehylte gd  
Slåttra by Kållesjön sjö /Se Kållehylte by  
Slåttra by /Se Källekärr kärr Kållehylte bebyggelse  
Smörtonnemåla by /Se Kärret kärr Källeberg bs  
Smörtunnemåla gdr /Se Kärret kärr Källebäcken t  
Smörtunnemåla gd:ar /Se Kärrsdal terräng Källeflaga by  
Stenstorp indr.militiebost Kärrsiöga, se Kärsesjön o. Slåttrasjön sjöar Källeflaga bebyggelse  
Stimmetorp gd Kärsesjön sjö Källehult f.d. soldattorp  
Stimmatorp by /Se Kärsesjön sjö +Källehult t  
Stimmetorp by Kärrviken vik +Källelund bs  
Stimmatorp by Kärsesjön sjö Källeskog bs  
Stockaremåla by /Se Kärseskruvs mosse mosse Källmanstorp t  
Stockaremåla by /Se *Lagmanssten gränssten +Kärret t  
Storaholm by Lammagöl göl Kärrsdal bs  
Storaholm by /Se Landsborg åkerlappar Kärrsgärde hmd  
Stubbetorp by Landsborg terräng Kärseskruv Saknas  
Stubbetorp by Lavregöl göl Kärrskruv bebyggelse  
Stubbetorp by Lavregöl göl Käxas bebyggelse  
Stubbetorp by Leken, Lilla holme Käxegård bebyggelse  
Stödsboda by *Lerbäcks tuva ö i sankmark Labbemåla by  
Stödsboda by Lergravsängen sankmark Labbemåla bebyggelse  
Stödsboda by Lergravsängen terräng Landsborg t  
Stödsboda by Lilla förtret vik Liden bs  
Stödsboda by Lillegöl tjärn Liden bs  
Stödsboda by /Se Lillegöl tjärn Liljeholmen bs  
*Swartatorp förr by Lillegöl göl Lillaholm Saknas  
Svenstorp indr.militiebost Lillgärdet terräng Lillaholm bebyggelse  
Tokatorp gd /Se Lindalagölen sjö Lillaholm by  
Tokatorp gård /Se Lindalagölen göl Lillahult by  
Toketorp gd Linnehult terräng Lillahult bebyggelse  
Toratorp by Ljungön ö Lillamåla bs  
Toratorp by Ljungön ö Lillegård gård i Lindåkra  
Toratorp gård /Se Ljuvren sjö /Se Lillegård gård i Gastgöljehult  
Toratorp by Lortviken vik Lillegård gård i Göljhult  
Toratorp gdr /Se Lortviken vik Lindehult lht  
?Torp by /Se Lustigort tomtplats Lindholmen t  
?Tånga by Lustigort terräng m. lador Lindsbo bs  
?Tånga by Långegöl göl Lindåkra Saknas  
Tånga by /Se Långegöl göl Lindåkra bebyggelse  
Tångemåla by /Se Långemad ägomark Lindåkra by  
Tälleryd by /Se Långe mosse mosse Linnbjörke lht  
Tälleryd by /Se Långemosse mosse Linnefors fabrik  
?Ugglebo by Långhalsen terräng +Linnehult torp  
Ugglebo by Långhalsen betesmark Ljunga kvarn  
Ugglebo by Långlyckan terräng Ljunga bs  
Ugglebo by Mada triangelpunkt Ljungan hus  
Uggleboda by Madamossen åkrar Ljungkullen bs  
Ugglebo by Madamossen ägomark Lugnet lht  
Ulvsgård kyrkoh-bost. Madsjö sjö Lunden bs  
*Ulfsmåla försv. gd Madsjö sjö Lunden bs  
[Ulfsmåla] gård Madsjögölen göl Lundås torp  
Varshult by Madsjögölen göl Lustigort t  
Varshult by /Se Markamon mo Lybäck t  
Varshult by /Se *Marsjön sjö +Lyckan t  
Yggersryd gdr Mellansjön sjö Lyckanshöjd bs  
Yggersryd gdr Mellansjön sjö Lyckeby t  
Yggesryd gdr Mellansjön sjö Långagård bebyggelse  
Yggersryd by miösiö, se Nersjön sjö Långaryd bs  
Yggersryd gd *Moaled väg Lättagård bebyggelse  
Yggersryd by *Myskefällan terräng(?) Lätts, se Lättagård Saknas  
Yggersryd by /Se Målagölen göl Löneberg lht  
Yggersryd by /Se Målakärr ägomark Lönelund bs  
Yggersryd gdr /Se Målamaden sankmark Lönelund hus  
Yggersryd gd:ar /Se Målamaden mad Lönelund bs  
»ysiobool», se Ösjöbol Saknas Målamossen mosse Lönneberg lht  
Åseda köp. /Se Målen ägomark Lövhagen t  
Åseda poststation /Se Möasiö, se Övrasjön, Mellansjön o. Nersjön sjö Lövholmen bs  
Ösjöbol by Mögöl sjö Lövholmen bebyggelse  
Ösjöbol by Mögöl sjö Lövskog bs  
Össebol by Mögöl göl Mada by  
?Össebol by Mörkegöl tjärn Mada bebyggelse  
?Össebol by Mörkegöl göl Marieberg bs  
Ösjöbol by Mörtegöl göl Massamåla by  
Össjöbol by Mörtegöl göl Massamåla bebyggelse  
Össjöbol by /Se Nabben åker? Mellangård gård i Gartföljehult  
Össjebohl Saknas Nabben terräng Mellangård gård i Kuttabo  
Össjebohl by Nabbudden udde Mellangård gård i Toratorp  
Ösjöbol by Nabbudden udde Mellangård gård i Tånga  
Ösjöbol by /Se Nabbudden udde Mellangård gård i Ösjöbol  
?Övratorp by Nersjön sjö Modala lht  
  Nersjön sjö +Mossen bs  
  Nersjön sjö Mossen bs  
  Nersjön sjö Mulatorp by  
  Nissatorpet terräng Mulatorp bebyggelse  
  Nissatorpet terräng Måketorp Saknas  
  Norrsjön sjö Måketorp bebyggelse  
  Norrsjön sjö Målarns bs  
  Norrsjön sjö Målen lht  
  Nyanäsagölen göl Målen t  
  Nyanäsaudden udde Målen hus  
  Nyanäsaviken vik Målen lht  
  Nybo terräng Målen gård i Smörtunnamåla  
  Nybo terräng Målen gård i Stockaremåla  
  Nybygget terräng +Måttagård gård i Svenshult  
  Nydala terräng Mörtelek by  
  Nydala betesmark Mörtlek hemman  
  Nyemad ägomark Mössjöhult by  
  Nyemadsmossen terräng Mösjöhult bebyggelse  
  Nygård terräng Mösjöhult by  
  Nyholmen terräng Mösjöhult Västregård gd  
  Nymåla terräng Mösjöhult Östregård gd  
  Näsarör fornlämning Nabben avs.  
  Ormakärr kärr +Nabben bs  
  Ormakärr kärr Nerbyn Saknas  
  Ormö ö Nettraby f.d. soldattorp  
  Osviken vik Norramåla lht  
  Oxafällan terräng Norratorp gd  
  Oxafällan terräng Norratorp bebyggelse  
  Oxhagssundet sund +Norratorp t  
  Oxhagssundet sund Norratorp beb.  
  Oxhagssundet sund Norrbo bs  
  Oxhagssundet sund Norrbyn bebyggelse  
  Pikaböla ägomark Norregård gård i Gartgöljehult  
  Pikaböla äga /Se Norregård gård i Göljhult  
  Pilelund ägomark Norregård gård i Lillaholm  
  Pinnemåla ägomark Norregård gård i Stubbatorp  
  Planabäcken bäck Norregård gård i Svenshult  
  Planabäcken bäck Norregård gård i Tånga  
  Planen terräng Norregård gård i Ösjöbol  
  Planen betesmark Nyanäs by  
  Plumsahålkärret ägomark Nyanäs bebyggelse  
  Pukaskärv skär(?) Nyatorp bs  
  Pukaskärv grund Nybo hus  
  Påsagöl göl Nybo bs  
  Ribban terräng Nybo bs  
  Råsen terräng Nyboda bs  
  Röa göl göl Nybygget t  
  Röa göl göl Nybygget t  
  Rödhälla terräng Nybygget bebyggelse  
  *Röhall gränsmärke +Nybygget bs  
  *Röhall gränsmärke Nybygget lht  
  *Röhall gränssten Nybygget lht  
  Römossö fly mosse Nybygget gård i Svenshult  
  Römossö fly mosse Nybygget t  
  Römossö fly fly Nydala t  
  Römååse, se Römossö fly mosse Nydala bs  
  *Salasten gränssten +Nydala t  
  Salgen Siön, se Säljen sjö Nydala bs  
  Salgen, se Säljen sjö +Nyelund lht  
  Sandebogölen sjö +Nyelund t  
  Sandebogölen göl Nyelund torp  
  Sandgiöl, se Sandebogölen sjö Nyelund t  
  Sandlyckan åkerlapp Nyelund bs  
  Sandlyckemossen mosse o. åker Nyelund bs  
  Sandlyckemossen ägomark Nyelund t  
  Sandsjön f.d. sjö Nyelund t  
  Sandsjön f.d. sjö Nyelund bs  
  Sandsjön sjö /Se Nyelund t  
  Sandsjön f.d. sjö Nyelund lht  
  Sandsjön utdikad sjö /Se +Nyelund bs  
  Sansiö, se Sandsjö f.d. sjö Nyelund bs  
  Segen sjö Nyelund t  
  Segen sjö Nyelund bs  
  Segen sjö Nyelund t  
  Segen sjö /Se Nygård t  
  Segen sjö /Se Nyholm torp  
  Sissebäck tomtplats Nyholm lht  
  Sissebäck öppen terräng Nyholmen bs  
  Sissehult triangelpunkt Nyhägnen torp  
  Sissehult triangelpunkt Nykomstorp by  
  Sjöakullasjön sjö Nykomstorp bebyggelse  
  Sjöakullasjön sjö Nykulla lht  
  Sjöakullasjön sjö Nykulla bs  
  Sjöakullasjön sjö Nykulla torp  
  Sjöamarken terräng Nyköping bs  
  Sjöbergagölen tjärn Nymåla bs  
  Sjöbergagölen göl Nymåla t  
  Sjöberget åkerlappar Nymåla hus  
  Sjöberget berg(?) Nymåla hus  
  Sjöborgen terräng(?) Nynäs bebyggelse  
  Sjöholmen ägomark Nytorp t  
  Sjöholmen terräng +Nytorp torp  
  *Sjökulla kvarn f.d. kvarn Nytorpet (torp)  
  Sjökullen höjd Nytorpet t  
  Sjökullen terräng Nytorpet torp  
  Sjökullen kulle Nyäng bs  
  Sjökullen terräng Nyäng t  
  Sjökullen terräng Näset t  
  Sjökärret, Lilla ägomark Näset torp  
  Sjökärret, Lilla åker Näset (torp)  
  Sjökärret, Lilla kärr Nöden t  
  Sjökärret, Stora ägomark Olsmåla Saknas  
  Sjökärret, Stora åker Olsmåla bebyggelse  
  Sjökärret, Stora ägomark Oppebyn bebyggelse  
  Sjövik terräng(?) Oppmarken t  
  Sjövik betesmark Orrahäll bs  
  Sjöviken vik +Oset t  
  Sjöviken vik Oxhagen t  
  Skaremad ägomark Palmelund bs  
  *Skenbäck bäck Petersberg t  
  Skiften skifte av sankmark Petersborg bs  
  Skogen ägomark Petersborg lht  
  Skogen ägomark Peterslund lht  
  Skogsmad mad Pilelund t  
  Skogstorp åkerlappar Pinan (torp)  
  Skogstorp terräng Pinan torp  
  Skruvasjön sjö /Se Pinan torp  
  Skärgöl göl Pinemåla torp  
  Skärgöl, Lilla göl Pinnemåla, se Pinemåla torp  
  Skärgöl, Lilla göl +Planen t  
  Skärgöl, Stora göl Planen torp  
  Skärgöl, Stora göl Prästegård bebyggelse  
  Skärgölen sjö +Pysebo t  
  Skärgölen göl Raneskruv by  
  Skärgölen göl Ranskruv Saknas  
  Sköglegöl göl Risbygget t  
  Sköglegöl göl Risbygget (torp)  
  Sköldsgöl göl Risbygget bs  
  Slåttasjön (igenväxt) sjö /Se Rismåla by  
  *Slåtterkärret kärr Rismåla bebyggelse  
  Slåttersjön förr sjö Rosenberg hus  
  Slåttrasjön sjö Rosendal gd  
  Slåttrasjön f.d. sjö Rosendal bebyggelse  
  Smalningen sund Rosendal t  
  Smebäcken bäck Rosenfors kvarn  
  Smöra mosse mosse Rosenholm bs  
  Smöra mosse mosse Rosenholm bs  
  Smörtunnemåla triangelpunkt Rosenlund t  
  Smörtunnemåla triangelpunkt Rosenlund lht  
  Snippen terräng Ryttaregård bebyggelse  
  Snippen terräng Råmasö bebyggelse  
  Snippen betesmark Råsagård bebyggelse  
  Snokavik tjärn Råsen (torp)  
  Snokavik göl Råsen t  
  Snokudden udde Räveberg Saknas  
  Snålåsa fly mosse Räveberg bebyggelse  
  Snålåsa fly fly Rävgården bebyggelse  
  Sokärret ägomark Röberg bebyggelse  
  *Spannelekigöl sjö +Rödhälla t  
  *Spanneleksgöl sjö Römossö gd  
  Spannelångsled terräng Rödmossö bebyggelse  
  Spannelångsled terräng Römåsaö gd  
  Spångtorpet terräng Sandebo lht  
  Spångudden udde Sandkullen lht  
  Squalpsiön, se Svalpösjön sjö Sandsjöryd gd  
  Stackaryd ägomark Sandsjöryd bebyggelse  
  Stekekärret ägomark Sandskog lht  
  *Stenbäck bäck? +Sare vånge bs  
  Stenkullen tomtplats Simonsgård bebyggelse  
  Stenkullen ägomark(?) Sissebäck lht  
  Stensmad ägomark Sissehult eller Hult Östregård, se 3 Hult Saknas  
  Stimmetorpagölen göl Sissehult by  
  Stimmetorpagölen göl Sissehult bebyggelse  
  Stjälebäcken bäck Sissehult järnvägsstation  
  Stjälebäcken bäck Sissehults säteri bebyggelse  
  Stjärnvik vik Sjöaryd lht  
  Stjärnvik vik Sjöaryd hus  
  Stockaremåla ö ö Sjöberg hus  
  Stockaremåla ö ö Sjöbergen t  
  Stockhultamosse mosse Sjöholm torp  
  *Storaholms källa källa Sjöholmen t  
  Storegöl tjärn Sjöholmen torp  
  Storegöl tjärn Sjöakulla by  
  Storegöl göl Sjöakulla by  
  Store mad sankmark Sjökulla bebyggelse  
  Store mad ägomark Sjökulla lht  
  Storholmen ö Sjökullen bs  
  Storholmen holme Sjökullen bs  
  Storholmen ö +Sjökullen t  
  Storån sankmark Sjölund bs  
  Storö, se Yggersrydsön ö Sjömikan by  
  Storö, se Storholmen ö Sjömillan bebyggelse  
  Storön f.d. ö +Sjöslätt t  
  Stänkeviskan åstrand Sjötorpet t  
  Stänkeviskan terräng Sjöudden t  
  Stödsboda triangelpunkt Sjövik lht  
  Stödsboda kvarn kvarn +Sjövik t  
  Susa kvarn terräng(?) Sjövik t  
  Svalget sund Skallagård bebyggelse  
  Svalget vik Skallas bebyggelse  
  *Svalpöbäcken vattendrag Skattegård gård i Brinkelid  
  Svalpösjön sjö Skattegård gård i Ekholma  
  Svalpösjön sjö Skattegård gård i Kuttabo  
  Svalpösjön sjö Skattegård gård i Sandsjöryd  
  Svalpösjön sjö Skattegård gård i Lissehult  
  Svarta kärr åker Skattegård gård i Lissehult  
  Svarta kärr ägomark Skeda by  
  *Svartarpabron gränsbro Skeda bebyggelse  
  Svartegöl sjö Skedaström hus  
  Svartegöl göl Skiften t  
  Svartegöl göl Skogen t  
  Svartegöl göl +Skogen torp  
  Svartegöl göl Skogslund t  
  Svartegöl göl Skogslund t  
  Svenshults fly fly Skogstorp t  
  Sågbäcken dike Skrikebo bs  
  Säck, se Säckagöl sjö Skrivaretorp Saknas  
  Säckagöl sjö Skrivaretorp by  
  Säckagöl sjö Skrivaretorp bebyggelse  
  Säckagöl göl Skruv by  
  Sägiöhl, se Sävegöl sjö Skruv bebyggelse  
  Sägiöl, se Sävegöl sjö +Skrålehie bs  
  Säljen sjö Skvalpö, se Svalpö bebyggelse  
  Säljen sjö Skvattrahäll bs  
  Säljen sjö Skögle gd  
  Säljen sjö Sjögle by  
  Säljen sjö Sjögle bebyggelse  
  Säljen sjö Slåttra by  
  Säljen sjö Slåttra Saknas  
  Säljen sjö /Se Smedbäck hus  
  Säljen sjö /Se Smedbäck lht  
  Sällemad mad Smörtunnemåla by  
  Sävegöl sjö Smörtunnamåla bebyggelse  
  Sävegöl sjö +Snippen bs  
  Södraskog ägomark Snålåstorpen torp  
  Sörkulle terräng Snålåsatorpen+ t  
  Tassen ägomark Starkagård bebyggelse  
  *Timmerö ö i mosse Stenbrohult bs  
  *Tjurshall gränsmärke Stenbrohult t  
  *Tjurshall gränsmärke Stenkullen torp  
  Togöl göl Stenkullen lht  
  Tornbaggagölen göl Stenkullen hmd  
  Torpagöl göl Stenkullen t  
  Torrgiöhl, se Baggatorpagöl sjö Stensberg t  
  Torrgiöl, se Baggatorpagöl sjö Stenstorp bs  
  Traneryet terräng Stimmen torp  
  Trehörnagöl göl Stimmen t  
  Trehörnagöl göl Stimmetorp by  
  Trägöl göl Stimmetorp bebyggelse  
  Tvillinggöl gölar Stimmetorp gd  
  Tvåremossen ägomark Stockaremåla by  
  *Tvärvassen f.d. sund Stockaremåla bebyggelse  
  Tällagölen göl Stockholm lht  
  Tällagölen göl Stockhult by  
  Tälleryds kärr kärr Stockhult bebyggelse  
  Tälleryds kärr kärr Storaholm by  
  Tärnehall gränsmärke Storaholm bebyggelse  
  Tärnehall ö o. gränsmärke Storegård gård i Fröseke  
  Tärnö gränsmärke Storegård gård i Lindåkra  
  Tärnö f.d. ö o. gränsmärke Stridslund t  
  Tärnö ö Stridsplan bs  
  Uddakärret kärr Strömmen bs  
  Ulvakull udde +Strömmen bs  
  Uppmarken terräng Strömserum hmd  
  Uranäs kvarnar kvarnar Strömsgärde lht  
  Urasjö sjö Strömsholmen lht  
  Urasjön sjö Stubbetorp Saknas  
  Urasjö sjö Stubbetorp by  
  Urasjö sjö Stubbetorp bebyggelse  
  Uvabergen berg(?) Stödet torp  
  Uvakull udde Stödsbo bebyggelse  
  Vadastället terräng Stödsboda by  
  Valpakärret kärr +Susahål kvarn  
  Valpakärret kärr Svalpö by  
  Varbergsfly mosse Svalpö bebyggelse  
  Varsjön sjö +Svensholm bs  
  Varsjön sjö Svenhult bebyggelse  
  Varsjön sjö Svenshult by  
  Varsjön sjö /Se Svenshult Saknas  
  Varvsudden udde Svenslund bs  
  Varvsudden udde Svenstorp militiebost.  
  Vielund terräng Svenstorp bebyggelse  
  Vielund betesmark +Sällemad bs  
  Västerhult åker +Sällemåla bs  
  Västerhult öppen terräng Södergård gård i Lillaholm  
  Yggersrydsön ö Södergård gård i Stubbatorp  
  Yggersrydsön ö Södergård gård i Varshult  
  Yggersrydsön ö Södergård gård i Ösjöbol  
  Yggersrydsön ö Södragärde bs  
  Yttermossen ägomark Södragärde f.d. grenadjärtorp  
  *Åbron f.d. bro Södraskog bs  
  Åckergiöhl, se Åkragöl sjö Södraskog lht  
  åkegiöl, se Åkragöl sjö +Södrebro bs  
  Åkragöl sjö Tjuder t  
  Åkragöl sjö Toketorp gd  
  Åkragöl göl Toketorp bebyggelse  
  Åkragöl göl Toratorp Saknas  
  Ålem terräng Toratorp by  
  Ålemen bäck Toratorp bebyggelse  
  Ålemmen åkermark Torp by  
  *Åmötet gränsterräng(?) Torp bebyggelse  
  Åsen triangelpunkt Torslund bs  
  Åsen triangelpunkt Torvbrännan f.d. soldattorp  
  Älgaberget terräng Trutten bs  
  Älgafloe kärr Trängseln torp  
  Älgafloe terräng Tånga by  
  Älgamad ägomark Tånga bebyggelse  
  Älgaskruvsjön sjö Tångabo Östregård gd  
  Älgaskruvsjön sjö Tångemåla by  
  Älgaskruvsjön sjö Tångamåla bebyggelse  
  Älgaskruvsjön sjö Tångamåla gd  
  Älgaskruvsjön sjö Tångebo bebyggelse  
  Älgmossen mosse Tångebokvarn kvarn  
  *Älgsbäcken vattendrag Tälleryd by  
  Älgsjön sjö Tälleryd bebyggelse  
  Älgsjön sjö Täppan bs  
  Älsegöl göl Uddsgård bebyggelse  
  Ämten sjö Ugglebo Saknas  
  Ämten sjö Ugglebo by  
  Ämten sjö Ugglebo bebyggelse  
  Ämten sjö Ugglebo Västregård gd  
  Ämten sjö /Se Ugglebo Östregård gd  
  Ängagärdet gärde o. ägomarker Ullsgården bebyggelse  
  Ärlingabäcken bäck Ulriksdal bs  
  Äspön ö Varshult by  
  Äspön ö Varshult bebygelse  
  Öland terräng +Vielund t  
  Örken sjö Välsmåla t  
  *Örlid märke gränsmärke Västergård gård i Brantlåsa  
  *Örlidsmärke gränsmärke Västergård gård i Bärsås  
  Ösjön sjö Västergård gård i Fröseke  
  Ösjön sjö Västergård gård i Göljhult  
  Övrasjön sjö Västergård gård i Hult  
  Övrasjön sjö Västergård gård i Kuttabo  
  Övrasjön sjö Västergård gård i Lindåkra  
  Övrasjön sjö Västergård gård i Mösjöhult  
  Övrasjön sjö Västergård gård i Toratorp  
    Västergård gård i Ugglebo  
    Västerhult hmd  
    Yggersryd by  
    Yggersryd Saknas  
    Åbroholm bs  
    Åkershult lht  
    Åkerslund lht  
    Åkerslund bs  
    Åkerslund lht  
    Åkerö bs  
    Åmannastället bs  
    Åminne bs  
    Åseda by  
    Åseda bebyggelse  
    Åseda by  
    Åsen lht  
    Älmedal by  
    Älmedal bebyggelse  
    Älmedal beb.  
    Ängalund bs  
    Ängalund bs  
    Äspelund bs  
    Ödegården hmd  
    +Örelid bs  
    Ösjöbol Saknas  
    Össjöbol Saknas  
    Ösjöbol bebyggelse  
    Ösjöbol järnvägsstation  
    Ösjöbol Mellangård gd  
    Ösjöbol Norregård gd  
    Ösjöbol Södregård gd  
    Östanå torp  
    Östergård, se Tångebo bebyggelse  
    Östergård gård i Brantåsa  
    Östergård gård i Börsås  
    Östergård gård i Hult  
    Östergård gård i Kuttabo  
    Östergård gård i Lindåkra  
    Östergård gård i Mösjöhult  
    Östergård gård i Toratorp  
    Östergård gård i Ugglebo  
    Österkulla bs  
    Österlund hus  
    Övranäs t  
    Övratorp by  
    Övratorp bebyggelse  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.