ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Söderåkra socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 185 Naturnamn : 710 Bebyggelsenamn : 510 Naturnamn : 486
Söderåkra sn Alepalt terräng Söderåkra sn Abborra kolle holme
Söderåkra sn /Se Alet terräng Alexborg lht Abborrakulle grund
Söderåkra sn Alet backe /Se Alfredsborg ghs Alängen åker
Söderåkra socken Alkläppen holme Alkläppen lht Anbåt holme
Söderåkra sn Alkläppen udde Alkullen ghs Ambåt skär
Söderåkra sn Almrör fornlämning Allmänningen Saknas Andryggen vik
Söderåkra sn Alvaret notdrag /Se Allmänningen Saknas Applanacken udde
Söderåkra sn Ambåt holme Allmänningen Saknas Applaviken varp
Söderåkra sn Andre kläpp holme Allmänningen Saknas Badhusviken vik
Söderåkra sn Angelsborg åker /Se Almero lht Baggaholmarna holmar
Söderåkra sn Applanacker udde Almsborg ghs Baggaholmsvarpet varp
Söderåkra sn Appleholmen udde Angelsborg jlht Baggaloppshålet ålbro
Söderåkra sn Applerumsån å Annedal lht Baggeholmarna holmar
Söderåkra sn Appleviken vik Annedal lht Baggen ålbro
Söderåkra sn Aspenäs nat. namn? Annelund lht Baggören skär
Söderåkra sn Baggaholmarna holmar Annelund lht Ballarna stenar
Söderåkra sn Baggen holme Annelund lht Bastmans åker Saknas
Söderåkra sn Bastubacken backar /Se Annero ghs Bergkläpparna skär
Söderåkra sn Bastuängen äng /Se Annero lht Bergkvara Kårö Saknas
Söderåkra sn *Bergkvara hamn vik Annieborg lht Björken varp
Söderåkra sn *Bergkvara hamn vik Appledal lht Björket udde
Söderåkra sn /Se *Bergkvara hamn vik Askelund lht Björkholmsudden udde
Söderåkra sn /Se *Bergkvarahamn hamn Aspedal lht Björkholmsviken vik
Söderåkra sn /Se *Bergkvara hamn vik Aspeholm lht Björkkläpparna skär
Söderåkra sn /Se Bergkvara Kårö o. Ragnabo Kårö öar Aspelund ghs Björkudden udde
Söderåkra sn /Se Bergkvara Kårö holme Aspelund lht Björkudden varp
Söderåkra sn /Se Bergkvara Kårö holme Aspelund lht Björkudden udde
Söderåkra sn /Se Bergkvara Kårö holme Augsburg lht Blindön ö
Alet gd /Se ?Bergkvara Kårö ö Augustenborg ghs Bodfjärden vik
Berghvara nu köping Bergkvara Kårö ö Augustenborg lht Bokbackarna hage
Berkvare Saknas *Bergkvarnhamn vik Augustendal lht Bondagrundet ugr
Bergqvara kpg Bilakärret uppodlat kärr /Se Axelhus lht Borgen åker
Bergkvara municipalsamhälle Björket udde Berga lht Borlängen (?) äng
Bergkvara m:e /Se Björkholmen terräng Bergkvara samhälle Brassaviken vik och varp
Bergkvara m:e /Se Björkholmsudden udde Bergkvara köping Brassaviken vik
Bergkvara köping /Se Björkkläpparna skär Bergkvara samhälle Breaskär skär
Bergkvara m:e /Se Björkkläpparna holmar Bergkvara köping Bredaskär holme
Bergkvara köp. /Se Blindören holme Björka lht Bredaskärsvadet varp
»Roboda Saknas Blomsterkullen terräng Björkedal lht Bredingen åker
Bockekulla by Bockamossen mosse /Se Björkelund lht Bredskärsvadet sund
Brod gd /Se Boholmen udde Björkenäs lht Brinkakittan undervattensgrund
Bruatorp by /Se Bokbacken terräng Björkenäs utjord Broken varp
bryms, se Bröms(ehus) Saknas Bokebacken backe Björkhaga ghs Brolyckan åker
Bröms by Bollbro åker /Se Björkhagen lht Bruatorpsån å
Bröms by, förr fäste *Bondgrundet. N.o.S. grund Björkholm lht Brunnskärr åker
Bröms by (förr slott) Bondgrundet grund Björkliden lht Bryggan varp
Bröms by, förr fäste Borden udde Björkliden lht Brömsebro bro
Bröms by Borgen åker Björknäs lht Brömsebäck bäck
Bröms by Borragärdet åker /Se Björkudden lht Brömsen gränssten
Bröms by? Saknas Borrvedshallen berghall /Se Björnkullen lht Byxhål sund
Bröms by /Se Boskär skär Blomsterkullen lht Byxön ugr
Bröms poststation /Se Bredaskär skär Bockekulla by Båglinafjärden vik
Brömsehus fäste /Se Broängen äng Bockekulla jlht Båtastan vik
Brömsehus fäste /Se Bruatorpsån å Bodlyckan lht Båtskär holme
Brömsehus medeltida fäste Brunängen äng /Se Bokelund lht Båtskär skär
Bröms(ehus) medeltida fäste Brånen åker /Se Bokkullen lht Båtskärshålet vik
Brömsehus förr befäst slott Brånen skog /Se Borgen ghs Båtstobben varp
Bröttjegården, se Torestorp by Brändemad terräng Brod gd Bädden ålbro
Böke by Brännan rev? Brodåker lht Bärkläpparna holmar
Böke by Brännet åker /Se Bruatorp by Böget vägkrök
Böke by /Se Brännhagen natn /Se Bruatorp Lilla lht Dalaskär udde
Ekaryd by /Se Brömsebro gränsbro Brunsborg lht Dalskär holme
Eket gd /Se Brömsebro bro Brånudden lht Dalåkern åker
Eklunda by /Se Brömsebro Saknas Brändegärde by Dalåkern åker
Fastlycke(?) hg Brömsebro bro Bröms gdr Dalängen åker
Gata by /Se Brömsebro f. bro Bröms by Djupakrok vik
Gisamåla gd /Se Brömsebro bro Brömseborg lht Djursvikagrundet grund
Grisbäck by /Se Brömsebro bro Brömsehus lht Drottningholmen holme
Grisbäck by Brömsebro bro Bröms Svenska bebyggelse Drottningholmen holme
Grisbäck by Brömsebro bro Böke by Dråsnabben åker
Grisbäck by Brömsebro bro Böke Nedra bebyggelse Eken varp
Grisbäck by Brömsebro bro Böke Övra bebyggelse Ekkläppen holme
Grisbäck by Brömsebro bro Charlottenberg lht Ekkläppen skär
Grisbäck by Brömsebro bro Charlottenberg lht Elinalycke & Elinsäng åkrar
Grisbäck by *Brömsebro bro Charlottenborg ghs Enbusken varp
Grisbäck by *Brömsebro bro Charlottenborg lht Enebacken hage
Gunnarstorp by Brömsebro bäck å /Se Charlottenborg lht Enskär, Höga holme
Gunnarstorp by *Brömsebrotta å, se Brömsebäcken bäck Charlottenlund lht Farfars äng äng
Gunnarstorp by *Brömsebroå, se Brömsebäcken å Charlottenlund lht Farsomskläppen skär
Gunnarstorp by Brömsebäck bäck Charlottero lht Farsomslyckan åker
?Gunnarstorp by Brömsebäck bäck Dalen lht Farsomsängen äng
Gunnarstorp by Brömsebäcken bäck Dalaborg ghs Fimpan holme
Gunnestorp by Brömsebäcken å Dalen lht Fimpan skär
Gunnarstorp by /Se Brömsebäcken bäck Dalhem lht Fimpan ö
Gunnetorps rättaredöme f. rd Brömsebäck, se *Thyrlande bäck /Se Djursvik fiskeläge Flisan grund
Gökakrogen, se Gökalund förr krog Brömsebäck bäck /Se Djursviksdal lht Flisan grund
Gökalund bebyggelse Brömsesten sten Ebbelångsö gdr Flundrehål vik
Högaryd gd /Se Brömsesten gränssten Edenburg lht Fröjden varp
?Ingabo by Brömsesten gränsmärke /Se Edenslund lht Fulvik vik
?Ingö by Brömsesten sten Ekaryd, se Ekelunda hållplats Fyllvikaåkern åker
Järnsida gd *Brömsevall gränsmärke Ekaryd by Fylvik vik
Järnsida gd *Brömsevald Saknas Ekbacken ghs Fårahagen hage
Järnsida gd *Brömsewald gränspunkt Ekebo lht Fåranabben udde
Järnsida gd Burabacken backe /Se Ekeborg ghs Fåranabben udde
?Kabbetorp by Buratorpet åker /Se Ekeborg lht Fårsundskläpp skär
Kabbetorp by /Se Båtastaden vik /Se Ekeby lht Fårsundskläppen holme
Karetorp kvarn Båtastan vik Ekedala ghs Fårsundsängen äng
Kofsekulla Saknas /Se Båtskär skär Ekelund lht Fäkläpp skär
Kofsekulla by /Se Båtviken vik Ekelunda by Gamla varvet udde
Kollinge gd /Se Bäckakärret kärr Ekelunda hållplats Garparevan rev
Korslycke gdr /Se Bäckakärret kärr Ekesmåla lht Garparevet Norra rev
Kroka by *Bärqvara hambn vik Eket gd Garparevet Södra rev
Kroka by Bösebacken ntn /Se Eksberg lht Garpasten skär
Kroka by /Se Dalarna åker /Se Eksborg ghs Garpen holme
Källåker gd /Se Dalskär skär Eksborg lht Garpen fyr
Kärrabo by Dalskärsviken vik Ekskogen bebyggelse Garpen fyr
Laduryd by Dammen ägomark Ekstorp gård Gate udde udde
Laduryd by Dammen terräng Elisborg lht Gate tjurar undervattensgrund
Laduryd by Dammen uppodlad sankmark /Se Elvendal lht Gatkläpparna skär
Laduryd by /Se Dammen äng /Se Emfridsborg lht Gatviken vik
Lafsekulla by /Se Dammlyckan terräng Eriksborg ghs Gatåkern åker
Lergropen beb /Se Dammudden terräng Eriksborg lht Getabacken hage
Ludensbo Saknas /Se Djupan strandparti Eskilstuna ghs Glon vik
Ludensbo by /Se Djursvik vik Fastlycke by Gogompen varp
Lökaryd by *Djurvik vik Flyet lht Grankläppen holme
Lökaryd by *Djursvik vik Fredensberg lht Grankläppen skär
Lökaryd by Drakarör fornlämning Fredriksdal lht Grimskär holme
Lökaryd by /Se *Drottningeholmen holme Fredsbrog lht Grimskär skär
Lökaryd gd /Se Drottningholmen ö Fredsdalen lht Grindahålet sund
Lökaryd by /Se *Drottningholmen holme /Se Fridebo lht Grisbäcksudd udde
Lökaryd by /Se *Drottningholmen holme Frideborg lht Grisbäcksudde udde
Lökatorpet hemman /Se Drottningholmen ö Fridhem ghs Gräbban varp
Månstorp gd /Se Drottningholmen ö Fridhem lht Gräsbäckaviken vik
Påboda by Drottningholmen holme Fridhem lht Gräsbäckaån bäck
Påboda by Drottningholmen holme /Se Fridhem lht Gräsbäcksudd udde
Påboda by Drottning Kristinas sten sten /Se Fridhem lht Gräskläppafjärden vik
?Påboda by Dråsnabben åker Fridhem lht Gräskläppen skär
Påbo by /Se Drängabron udde? Fridhem lht Gräslyckaskär skär
Påboda by /Se Drängagråten slåtteräng /Se Fridhem lht Grönkläpp skär
Påboda by /Se Ekan vik Fridhemsdal lht Gula hall holme
Påboda by /Se Ekbacken terräng Fridlyckan lht Gula hall holme
Påbonäs by Ekeshagen terräng Fridlyckan lht Guldgrundet undervattensgrund
Påbonäs gd:ar Eketorps fly terräng Fridsborg ghs Guldhallarna berghällar
?Påbonäs by Ekhagen hage Fridsborg lht Gullgruvan ugr
Påbonäs by Ekskogen terräng Fågelmara lantegendom Gumsör rev
Påbonäs by Enbacken terräng Garpen lht Gunnrabacken hage
Påbonäs by Enebacken hage Gata by Gåsön holme
Påbonäs gd Eneskär skär Getabacken bebyggelse Gåsören rev
Påbonäs by *Eneskär, Höga holme Gisemåla gdr Gärdet åker
Påbonäs by Eneskärsviken vik Gottfridsborg lht Gärdet åker
Påbonäs by Enskär skär Grantorpet lht Hagen varp
Påbonäs by Fias tomt åker /Se Grisbäck by Harlyckan åker
Påbonäs by Fimpabron, Norra udde Grisbäck by Hemåkern åker
Påbonäs by Fimpabron, Södra udde Grämnekulla by Hobbarevet varp
Påbonäs by Fimpan holme Grönadal lht Hobben holme
Påbonäs by Fimpan holme Grönadal lht Holmen åker
Påbonäs gd:ar /Se Fimpan holme Grönadal lht Hossan vik
Ragnebo by Finnan strandparti Gröndal ghs Hultabacken hage
Ragnabo by Finnastenen sten Gummebo by Hultåkern åker
Ragnabo by /Se Finnastenen sten /Se Gummebo by Humparna åker och hage
Ramfnæ bodhom, se Ragnebo by Finnåkern åker /Se Gunnarsborg lht Hägnen åker
Rotavik by Fiskrör fornlämning Gunnarstorp by Hägnen äng
Rotavik by Flisan grund Gustafsro lht Hägnen Norre åker
Rumpetorp by /Se Flisan grund /Se Gustavsström lht Hägnen Söre åker
Ryd by /Se Fluen sankmark /Se Gåsbäck äldre namn å Grisbäck Hästabrånen hage
Skubbebo by Flyen terräng Gästgivaregården bebyggelse Hästryggen grund
Skubbebo by Flyet terräng Göddabo by Hög Enskär skär
Skubbeboda rättaredöme Saknas Flyet natn /Se Göddabo gd Hörnåkern åker
?Skällenäs by Friskabacken åker /Se Gökalund ghs Intaget åker
*Stokkabodum Saknas Friskaröret stenrör /Se Gökalund lhtr Intaget åker
Susekulla gd Frödjedalen terräng Gökalunds järnvägsstation Saknas Joen Nilsa-kläppen holme
Söderåkra kyrkby Fulvik vik /Se Göljebro ålfiske Järsi tjurar stenar
Söderåkra by Fåfängen äng Haga ghs Järsi tälle skog
Söderåker samh. o. by Fällabacken backe /Se Haga lht Järsiviken vik
Söderåkra kvarn f. kvarn Fållen åker /Se Haga lht Kalvahagen hage
Thirnekerlid, se Törnelycka by Fällribban hage /Se Haga lht Kalvaskär holmar
Thorsellatorpet torp /Se *Fångskär, se Vänholmen holme Haga lht Kalvaskär skär
Torestorp by *Fångskiär ö Hagaborg lht Kalvaskär Norra skär
Torestorp by Fåranabben udde Hagalund lht Karlvaskär Västra skär
Torestorp by Fårsundskläppen skär Hagalund lht Kalvaskär Söra skär
Transen hemman /Se Fäkläpp holme Hagalund lht Kammaren vik
Tången by Förste kläpp udde Hagen lht Kaneberg berg
Tången by Gamla tomten åker /Se Halsängen lht Kartholmen Norra holme
Törnelycke by Garpasten grund Hannelund lht Kartholmen Söra holme
Törnelycke by Garpegrund, S. grund Hannelund lht Kartholms ör rev
Törnelycke by /Se Garpegrund, S. grund Hellenäs lht Katen holme
Törneryd by /Se Garpegrundet, N. grund Hemgata-n lht Kitteln vik
Törneryd by /Se Garpen ö Hemmet lht Kittlen vik
Åd by /Se Garpen fyrholme Henriksdal lht Kittskär holme
Ådholmen gd /Se Garpen holme Hilsborg lht Kittskär skär
Öningaryd beb. /Se Garpen ö Hilsro lht Klappen holme
Öningaryd gd /Se Garpen holme Hilltorp ghs Kläpp andre skär
Öningaryd gd /Se Garpen holme Hilmesborg ghs Kläpp förste skär
Övraby by Garpen ö Holmelund lht Kläpp tredje skär
Övraby by Garpen skär /Se Humpen utjord Kon sten
  Garpen ö /Se Humpen utjord Korpakärr åker
  *Garprevet, se Garpegrundet, N. grund Hållplatsen ghs Koskär holme
  *Garpön, se Garpen fyrholme Håpen lht Koskär holme
  Garvareåkern åker /Se Hälen del av sn Krokastenen häll
  Gate udde udde Hästhagen lht Krokasten sten
  Gatkläpparna holmar Högaberg lht Krokastensvarpet notvarp
  Gatkläppen holme /Se Högaberga lht Kråkkläppen skär
  Gatviken vik Högaberga lht Kullabackaåkern åker
  Gatviken vik /Se Högaborg lht Kullarna åker
  Getabacken terräng Högadal ghs Kvarnabäcken bäck
  Getabacken höjd /Se Högaholm lht Kvarnholmen holme
  Glasholmsån å Högalund lht Kvarnstenen varp
  Glasholmsån å Högaryd gd Kvarnåkern åker
  Gloen sjö Högtomta lht Kyrkogården ängsbacke
  Granatåkern åker /Se Höjden lht Kårö, Bergkvarn ö
  Granbacken Övre höjd Hörnedal lht Kårö kläpp sten
  Granfallsmossen mosse. f.d. odlad mark Idero lht Kårö knapp holme
  Grankläppen skär Ingabo by Kårö knapp sten
  Grimskär skär Ingebo lht Kårö, Ragnabo ö
  Grimskär holme /Se Ingö by Kårön ö
  Grindhålet infartsränna /Se Japan ghs Källåkern åker
  Grisbäcksudd udde Johannelund lht Kölnåker åker
  Grisbäcksudd udde Johannelund lht Ladåker åker
  Gräbban vik /Se Johannesborg ghs Laxbron ålbro
  Gräskläppen holme Jonsborg lht Lafskulla udde udde
  Gräsör holme Jonsborg lht Lagärdet åker
  Grävlingaskärvet grävlingsgryt /Se Jonsdal lht Landsvägsåkern åker
  Gröna vide del av Broatorpaån /Se Jonsdal lht Lermålahagen hage
  Grönkläpp holme Jonslund lht Lermålaåkern åker
  Gubbakärret kärr Järssi lantegendom Lermålen åker
  Gubbsör holme Järssi lantegendom Lilla havet liten puss nära stranden
  Gullhallarna holmar Järnsida by Lindkullen kulle och åker
  Gummarstorpöö, se Stuvenäsören förr ö nu halvö Kabbedamm lht Lindåkern åker
  *Gunnarstorpsön, se Stjuvsnäs udde Kabbetorp by Lindåkern åker
  *Gunnarstorpsön ö Karlsberg ghs Lommen holme
  Gunnviken vik /Se Karlsborg lht Långaskär holme
  Gunviken vik Karlsborg lht Långaskär skär
  Gåsören holme Karlsborg lht Långryggen varp
  Göddabobäcken bäck Karlsborg lht Långryggen holme
  Göddabobäcken bäck Karlsborg lht Långvik vik
  Hageklippan klippa Karlshill lht Långön holme
  Haget hage /Se Karlshult by Långön ö
  Haget hage /Se Karlshöjd lht Långörsudden udde
  Halsängen äng Karlshöjd lht Långörviken notvarp
  Hamnplanen hage /Se Karlskog lht Länsbäcken Saknas
  Hampgropen del av Bruatorpaån /Se Karlslund lht Länsman sten
  Hillsborg naturnamn? Karlslund lht Lögstadstenen häll
  Hopaskogen skog /Se Karlslycke lht Lögsten varp
  Horsamossen mosse? Karlsro ghs Lökamon skog
  Hultabacken hage Karlsro lht Lökaskär holme
  Hultaflyet sankmark /Se Karlsudden ghs Lökaskär skär
  Hultagatan väg /Se Karsbo lht Lökaskärskläpp holme
  Håkanmånsagatan väg /Se Kastet lht Lökaskärs kläpp skär
  Hästaryggen sten /Se Kastet lht Lökstaden vik
  Hästhagen terräng Klippan ghs Madgaskär holmar
  Hästholmen holme Klippan lht Magdaskär Norra skär
  Hästryggen skär Koffsekulla by Magdaskärsgrundet grund
  *Hästören grund Koffsekulla by Magdaskär Söra skär
  *Högeström Saknas Koffsekulla by Majö skär
  Hönan nat. namn Koldinge gd Majö Norra ö
  Iglahålet kärr /Se Komstorp gård Majö Söra ö
  Johannesagärdet gärde /Se Komstorp gd Mannskär holmar
  Johannesmossen mosse /Se Korpalund lht Mannskär holme
  Jons kärr kärr /Se Korpavik by Manskär Norra skär
  Jonssons kläpp holme Korslycke gdr Manskär Söra skär
  Jungfrukullen skogsområde Kristineberg lht Manskärsnacken Norre sten
  Kallkärr kärr Kristineborg lht Manskärsnacken Söre sten
  Kalvaskär, Norra skär Kristinedal lht Mattör rev
  Kalvaskär, Södra skär Kristinelund ghs Mellandragen varp
  Kalvaskär, Västra skär Kristinelund lht Mellanmajö ö
  Kalvskär holme (ev. holmar) /Se Kroka by Mjurningsudden udde
  Karlmassabackarna åker /Se Krokadal lht Mjuskär holme
  Karl-Nilsabron holme? Kroksberg lht Mjuskär skär
  Karlshultabäcken bäck Kullagunnarstorp lht Mjuskärsviken varp
  Karpen, se Garpen ö Kullen lht Mjölholmen holme
  Kartholmen, Mellre holme Kungsborg lht Mjölkläppen skär
  Kartholmen, Norra holme Kvarnbacken lht Musen, se Mössan ålbro
  Kartholmen, Södra holme Kvarnbäcken lht Målahäre åker
  Kartholms ör skär Kvarnlyckan lht Måsön holme
  Kartholms ör, Södra holme Kvarnlund lht Måsön holme
  Kastet odl. mark Källebacken lht Märrhålan varp
  Katen holme Källbacken lht Märtamon skogstrakt
  Kitteln vik Kärr gård Mörkamosse mosse
  Kittskär skär Kärrabo by Mörtaviken vik
  Klockgöl del av Bruatorpaån /Se Kärr Norra gdr Mössan ålbro
  Klåppen holme /Se Kärr Södra gdr Mössan ålbro
  Kläppen holme Laduryd by Norr om Pålaskär varp
  Knipakärret kärr? Lavsekulla by Norråkern åker
  Kohagen terräng Lafsekulla gdr Norråkern åker
  Kokärren kärr Lagerslund lht Notabodraget varp
  Kokärren kärr Lakebäck lht Notakroken skär
  Kokärren kärr Landsborg lht Norråker åker
  Kolbacken terräng Lidborg ghs Norrängen äng
  Koldalen åker /Se Liljendal lht Norrängshagen hage
  Kollingeängen äng Lindelund lht Notakorksviken vik
  Korsabacken backe /Se Lindsberg ghs Nässbergaåkern åker
  Koskär skär Lindsborg ghs Nötholmen skär
  Krikerna ängsmark /Se Lindsdal lht Odörn ögr
  »Kringilængh» Saknas Lindsro lht Ortavarpet vik
  Krokastenen holme /Se Linelund lht Paulas hatt sten
  Kroken hage /Se Liselund lht Plantrahagen hage
  Kroken åker /Se Ljungsborg lht Predikstolen sten
  Kroppdammen åker /Se Ljusvik ghs Pålaskär holme
  Kråkkläppen holme Lottendal lht Pålaskär skär
  Kvarnabacken backe /Se Ludensbo by Päronåkern åker
  Kvarnabrånen skog /Se Ludensbo by Ragnabo Kårö ö
  Kvarnagärdet åker /Se Lugnet ghs Ragnabo Sand åker
  Kvarnagärdet åker /Se Lugnet lht Reva kläpparna holmar
  Kvarnaröret stenrör /Se Lugnet lht Revakläpparna skär
  Kvarnaslätten åker /Se Lugnet lht Revskär skär
  Kvarnholmen ö Lunda lht Ringahagen hage
  Kvarnholmen holme Lundal lht Ringåkern åker
  Kyrkogården backe /Se Lundal lht Rosnabben udde
  Kårö, se Bergkvara Kårö holme Lundal lht Ryssagapet åker
  Kårö, se Bergkvarar Kårö holme Lunden lht Ryängen äng
  Kårö kläpp sten Lyckan lht Rännbäcken bäck
  *Kårören, N., se Ragnabo Kårö holme Lyckeborg lht Röde sten gränssten
  *Kårören, S., se Bergkvarar Kårö holme Lyckeborg lht Rödskär skär
  Kårö, se Bergkvara Kårö holme Lyckeborg lht Röd sten skär
  *Kårören, N., se Ragnabo Kårö holme Lyckeborg lht Röd stenarna skär
  *Kårören, S., se Bergkvarar Kårö holme Lyckedal lht Röesten holme
  Kåröön, se Ragnabo Kårö o Bergkvara Kårö ö Lyckedal lht Röesten holme
  *Kåröön ö Lyckorna lht Rönneskärsdraget notvarp
  *Kåtskär holme Lyckåkra lht Rönnvikadraget, se Rönneskärsdraget varp
  Källarelyckan åker /Se Lökaryd by Röret torskställe
  Källbrånen åker /Se Lönndalen lht Röret undervattensgrund
  Källhagen odl. mark Lövkullen lht Rörpricken pricken på grundet
  Källkärret kärr /Se Marieberg ghs Röskär holme
  Kämpalyckan åker /Se Marieberg lht Röskär holme
  Kärret ägomark Marieborg lht Röstenskläpp skär
  Kärret kärr Marieborg lht Sadlen ögr
  Kärret kärr, f.d. odlad mark Marieborg lht Salen varp
  Lamnekroken skär Mariedal lht Saltskär holme
  Lanerna del av Bruatorpaån /Se Mariedal lht Saltskär udde
  Larsahagen hage /Se Mariehem lht Saltskärsudden udde
  Larsamaden äng /Se Marieholm lht Sandkläpparna holmar
  Lassan strandparti Marieholm lht Sandkläpp Norre skär
  Laxöregrundet, yttre grund Mariehäll lht Sandkläpp Söre skär
  Laxören, Inre skär Marielund lht Sandlyckamosse åker
  *Lekareviken vik Marielund lht Sandskär varp
  *Lekareviken vik Marielund lht Sandskär åker
  Lergrävorna åker /Se Matildelund lht Sandskär holme
  Lerhålen åker /Se Månstorp gd Sandskäret skär
  Lillabron udde Nilsborg lht Sandskärsand skär
  Lindekullen fornlämning Norragården bebyggelse Sankviken vik
  Lindkullarna fornlämning Norragården bebyggelse Sikadraget varp
  Listers Huvud halvö /Se Norragården bebyggelse Sikavarpet varp
  Lommen skär Norragärde lht Sikavarpet vik
  Lugnet terräng Nyaborg ghs Simpan varp
  Lusabacken bakce /Se Nyadal ghs Själagrunden holmar
  Lusagatan väg /Se Nyhaga lht Själörarna ögr
  Lyckedal terräng Nyhem lht Sjöbodkläppen holme
  Långaskär ö Nyhem lht Sjöbodkläppen skär
  Långaskär ö Olingdal lht Sjöbodkläppen skär
  Långaskär holme Olofsborg ghs Sjögatan väg
  Långaskär holme Olsborg ghs Sjöhagen hage
  Långaskär skär Olsborg lht Sjölyckan åker
  Långholm åker /Se Olsborg lht Sjöströms ugr
  Långskiär, se Långaskär ö Orrefisket lht Sjöängen äng
  Långskär skär Paradiset lht Skansen holme
  Långvik vik Parkudden lht Skansen rev
  Långör udde Persborg ghs Skarvön ö
  *Långören udde Persborg ghs Skarvörarna holmar
  Långörsudde udde Persborg lht Skenholmen holme
  Långörsudde udde Perstorp lht Skenholmen skär
  Länsmansviken vik /Se Petersborg ghs Skeppeviken vik
  Lögareholmarna ntn /Se Petersborg lht Skälagrund grund
  Lökamon ägomark Petersborg lht Skällholmen skär
  Löka skog /Se Petersburg lht Skälsten Stora skär
  Lökaskär holme Peterslund lht Skälörarna grund
  Lökaskärs kläpp holme Pilhem lht Skäret, se Stackaskär holme
  Lökstan vik? Pitsburg lht Skärhaken varp
  Lökängen äng /Se Prästgården Saknas Släta kläpp holme
  Lövgrenahagen skog /Se Påboda by Slätkläpp skär
  *Madgärskär ö Påbodal lht Slätpricken grund
  *Madgärskärs grund grund Påbolund lht Smedkullen åker
  Magdaskär holme Påbonäs by Smedåkern åker
  Magdaskär holme Ragnabo by Smittan udde och ålbro
  Magdaskär holme Ragnabo by Smittan skär
  Magdaskär ö Ragnabo by Stackaskär holme
  Magdaskär holmar /Se Ragneborg lht Stackaskär holme
  Magdaskärsgrund grund Ragnelund lht Stackaskär skär
  Magdaskärsgrund grund Rosenborg lht Stackaskär skär
  Majö holmar /Se Rosendal lhtr Stackaskärsfjärden vik
  Majör, Norra holme Rosendal lht Stackaskärssand varp
  Majör, Södra holme Rosendal lht Stackaskärs sand vik
  Manskär skär Rosenhill ghs Stackaskärsudden udde
  Manskär skär Rosenhill lht Stenskär holme
  Manskär Norra skär Rosenhill lht Stjuvenäs, se Ör näs
  Manskär Södra skär Rosenhill lht Stockavarpet varp
  Marekulla holme Rosenholm ghs Stora rör gravrös
  Marielund terräng Rosenlund lht Stora stenarna grund
  Marken åker /Se Roshill lht Storgrundet undervattensgrund
  Marken barrskog /Se Roshill lht Storstenafjärden vik
  Markmossen mosse Rotavik by Stor stenan sten
  Mellanmajör holme Rumpetorp utjord Stubblycke åker
  Minnesskär skär Rumptorp gd Stubbudd udde
  Mjuholmarna kullar /Se Ryd by Stubbuddviken Inre vik
  Mjuholme terräng Sandala lht Stubbuddviken Norra vik
  Mjuskär skär Sandhem lht Stubbuddviken Yttre vik
  Mjölkläppen udde Sandlyckan lht Stubbuddviken Söra vik
  Moen, Södra skogsomr. Sandlyckan lht Stunda lycke åker
  Munkabackarna backar /Se Sandlyckan lht Stuvenäs udde
  Murpellalyckan åker /Se Sandlycke by Stuvnäsören grund
  Myrbacken backe /Se Sandslätt lht Subbacke åker
  *Mysjegrund grund Sandvik lht Svanfälts grund ugr
  Målahere åker Sandås lht Svanholmen skär
  Målarens kanal tjärn /Se Sessbro lht Svansholmen holme
  Måsör skär Siggatorp by Svartagrund holme
  Mätkärret kärr Siggetorp hemman Svartagrund holme
  Mörka mosse mosse Sjöbacken ghs Svartagrund undervattensgrund
  Mörtabacken backe /Se Sjöborg lht Svartagrund grund
  Mössan ålbro Sjöborgen ghs Svarta hällar skär
  Nilssvensahultet bokbacke /Se Sjöborgen lht Svartaskär skär
  Nordmannaflyet skog /Se Sjöskiften avs Svarta ön holme
  Norregårds fly terräng Sjötorp lht Svartebäck göl
  Notekroken holme Sjövik lht Svarthättan holme
  Nyvelskärret kärr /Se Sjövik lht Svarthättan skär
  Näsbergåkern åker /Se Skede Saknas Svartören rev
  Nötabackarna åker Skogsborg ghs Sveriges nyckel stenrev
  Nötabackarna åker /Se Skogsborg lht Svinanabben holme
  Nötakroken holme /Se Skogsby lht Svinanabben udde
  *Nötekroken föremål Skogsdal lht Svinanabben stenudde
  *Nötekroken fjärd Skogsnäs lht Svinaryggen ögr
  Nötholmen holme Skorrö gdr Svinaryggen sten
  Odören skär? Skorrö by Sälasten ugr
  Olof-Håkans sten sten Skubbebo by Sängen sten
  Onsvalekärret kärr Skällenäs by Söder om Pålaskär varp
  Ormekroken terräng Skäppevik gdr Söra vik vik
  Ormholmen backe /Se Skönvik lht Söre lycke åker
  Orrahagen sjöhage /Se Slumpen lht Tegelbruket ugr
  Orrekläppen holme Smedjebacken ghs Tittskär rund holme
  Ortahålet del av Bruatorpaån /Se Smedjeborg lht Titeskär skär
  Lilla ortavarpet vik /Se Smedstorp lht Tittskär skär
  Oxahalsen terräng Snoks Bråne lht Tokvik vik
  Oxhagen hage Sofiedal lht Tomkläppen skär
  Pellamosse mosse /Se Sofielund ghs Tomten åker
  Piglipen slåtteräng /Se Sofielund lht Tornkläppen holme
  Planterhagen allmänning /Se Sofiero lht Tosholmen åker
  Prästaskälet del av Bruatorpaån /Se Solbacken lht Tosholmen äng
  Pålaskär skär Soldala lht Totten skär
  Pärnalyckan åker /Se Soldala lht Trehörnan åker
  Ragnabo Kårö o. Bergkvara Kårö öar Solhem ghs Troten holme
  Ragnabo Kårö holme Solhem lht Troten skär
  Ragnabo Kårö holme Solvik lht Träskär skär
  Ragnabo Kårö ö Stabbehyltan utjord Tutskär skär
  Rasslet äng /Se Stanneborg lht Tutskär holme
  Revan rev? Stensborg lht Tvärbältingen skär
  Revskär holme Stensborg lht Törnholmen holme
  Revskär holme Stensborg lht Törnholmen holme
  Revskär skär Strandbygget ghs Törnholmen holme
  Ringahagen åker /Se Strömsborg ghs Törnholmen skär
  Riset åker Strömsborg lht Törnholmen skär
  Riset åker /Se Strömsborg lht Törnholmen Lille skär
  Riskastet skogsbacke /Se Strömserum lht Törnholmskläppen holme
  Risängen äng Strömsholm lht Törnholmskläppen skär
  Risängen äng /Se Strömsholm lht Törnholmsnacken udde
  Rosamossen mosse /Se Strömslund lht Törnholmen Store skär
  Rostingsvik vik Strömsvik lht Törnkläppen holme
  ?Rotehamn vik Stugubro lht Törnkläppen skär
  Rotehamn vik Stöveln del av sn Törnäs udde
  *Rotviken vik Susekulla gdr Udden åker
  Rotåkern åker /Se Svanelund lht Uddören ålfiske
  Rydbergakärren äng /Se Sveaborg lht Utgrundet grund
  Rydbergslyckan åker /Se Sveden ghs Utängen äng
  Ryssagapet åker Svedenborg lht Vallarännan vallgrav
  Rävabacken backe /Se Svensborg ghs Vallen fornborg
  Rävastenen hall i skogen /Se Svensborg lht Vallgatan väg
  Rävkärr kärr Svensborg lht Vassen vik
  Rävkärret kärr /Se Svenstorp lht Vedkasten udde
  Röda ko skär Svenstorp lht Vänholmen ö
  *Rödakon holme Söderåkra by Värnholmen holme
  *Rödesten Saknas Söderåkra järnvägsstation Saknas Västragårds ör holmar
  Rödestenarna skär Söragården bebyggelse Västregårds ör rev
  Röesten holme Söragården Saknas Yttre bro ålbro
  Röestens kläpp holme Sörelycke lht Yxakläppaviken Norra vik
  Rökeriholmen holme Tallhaga lht Yxakläppaviken Söra vik
  Rönneskär terräng Tallsandhem lht Yxakläppen udde
  Röret grund Tokholmen utjord Åa bro bro
  Röret grund Tomtebo ghs Åa Sanda vik
  Rörskiär, se Röskär ö Torelund lht Åbackarna (åkrar?)
  *Röskär, se Revskär holme Torestorp by Ålahålan varp
  Röskär ö Torsdal lht Ålvarpet Norra vik
  Röskär ö Torsdala fabrik Ålvarpet Söra vik
  Röskär skär Torshill lht Älgadraget varp
  Salteskiär, se Saltskär förr ö, nu halvö Tranjen lht Ällsjöhamn vik
  Saltskär förr ö nu halvö Tresnibben lht Ängaskär vik
  Saltskär förr ö, nu udde Tån del av sn Ängen gamla åker
  Saltskär skär Tång station Ängen Lille åker
  Saltskärs kläpp holme Tången by Ängen Store åker
  Sandbron, Stora rev? Törnedal lht Öke skär
  Sandkärret skogsmark /Se Törnelycke by Ökskläpparna holmar
  Sandören skär Törneryd by Ökö ö
  Sessbro terräng Uddenborg lht Ölandskroppkakan grund
  Sidden åker /Se Ulriksdal lht Ölandsstöten grund
  Sikadraget varp /Se Utsikten ghs Ör näs
  Sikavarpet vik Valdemarsborg lht Örahalsen del av Ör
  Simpan varp /Se Vassen lht Örahuvet rev
  Själholmen holme Vieborg lht Örahuvudet udde
  Skansen holme Villan ghs Örarevet ugr
  Skarpan terräng Vännerslund ghs Öster om Pålaskär varp
  Skarpskytten åker /Se Värnholmarna lht  
  Skarptorpet torp Västragården hemman  
  Skarvören holme Västragården Saknas  
  *Skeppevik vik Åd by  
  Skeppsvik ankarsättning /Se Åd gdar  
  Skifteskärr kärr Ådholmen Saknas  
  Skjälshallen natn /Se Åds skolhus Saknas  
  Skolhagen hage /Se Åkerlyckan lht  
  Skrapan ås /Se Åvik lht  
  Skvalan udde Ängelund ghs  
  Skytteholmen udde Ängen gd  
  Skällholmen holme Ängen gård  
  Skälör, Stora holme? Ängsberg ghs  
  Skälör, Lilla holme? Ängsborg lht  
  Skäppeviken vik Ängslund ghs  
  Slumpen åker Öbodal lht  
  Slåtterkärret kärr Öbydal lht  
  Slätekläpp grusgrund /Se Öningaryd by  
  Slätkläppen skär Österlund lht  
  Slätten åker /Se Östragården bebyggelse  
  Smedbacken åker /Se Östragården Saknas  
  Smedbacken backe /Se Övraby by  
  Smedhagen hage Övrabydal lht  
  Smedhagen hage /Se Övrabytorp lht  
  Smedhagen hage /Se    
  Smedkullen åker /Se    
  Smörhagen hage    
  Spjursmosse, Stora mosse    
  Springhallarna berghall /Se    
  Stacka kärr slåtterkärr /Se    
  Stackaskär holme /Se    
  Stackaskär holme    
  Stackaskär holme    
  Stackaskär skär    
  Stackaskär skär    
  Staffansäng äng    
  *Stakasön, se Stackaskär holme    
  Stenbroängen äng /Se    
  Stengårdsviken vik    
  Stenkullebacken triangelpunkt    
  Stenkullekärret kärr    
  Stenskallen, Norra udde    
  Stenskallen, Södra udde    
  Stenskär skär    
  Stentorget åker /Se    
  Stillalyckan åker /Se    
  Stillalyckan åker /Se    
  Stjuvenäs udde    
  Stjuvenäs udde    
  Stjuvenäs udde    
  Stommet del av Prästgårdens ägor /Se    
  Stora rör fornlämning    
  Stora rör fornlämning    
  Stora rör gravröse /Se    
  Stora stenarna holme /Se    
  Storgrundet grund    
  Storåkern åker /Se    
  Strumpsockakärret kärr /Se    
  Strömbo skog /Se    
  Strömmabacken backe /Se    
  Strömmagärdet åker /Se    
  Strömby å å    
  Stubbakärret kärr    
  Stubbakärret kärr /Se    
  Stubbudd udde    
  Stubbuddviken, Norra vik    
  Stubbuddviken, Södra vik    
  Stubbäng äng    
  Stuvenäsören förr ö nu halvö    
  Stuvenäsören udde    
  Stuvnäsören udde    
  Stuvnäsören udde    
  Stuvnäsören udde    
  Surbrunnen åker /Se    
  Svalan rev    
  Svansholmen holme    
  Svarta grind grind /Se    
  Svartagrund grund    
  Svartagrund holme    
  Svartahallar grund    
  Svartahallar, se Svarthättan holme (ev. holmar)    
  *Svartahata, se Svarthättan grund    
  *Svartahatta, se Svarthättan holmar    
  Svarta hällar skär    
  Svartaskär skär    
  Svartemosse mosse    
  Svarthättan holme (ev. holmar)    
  Svarthättan grund    
  Svartkärret kärr    
  Sven Jonsängen ängsmark /Se    
  Sveriges nyckel skär    
  Svinagölen del av Bruatorpaån /Se    
  Svinanabben holme    
  Svinaryggen sten /Se    
  Svinkullen kulle    
  Svärmareäng äng    
  Sågdammen damm    
  Sågkvarnsdammen damm(?)    
  Sälasten sten    
  Sälastenen sten /Se    
  Sälastenen sten /Se    
  Sängen sten /Se    
  *Söderåkra å å    
  *Söderåkra å å    
  Södra Grind landsvägsgräns    
  Södra grind landsvägsgräns /Se    
  *Thyrlande bäck /Se    
  *Tillfällesgrund, se Röret grund    
  Tittskär skär    
  Tjocken terräng    
  Tjuramossen mosse    
  Tjärdal åker /Se    
  Tolycke åker /Se    
  Tomkläppen skär    
  Tomten åker /Se    
  Torholmen, se Törnholmen ö    
  Torpet åker /Se    
  Torpet åker /Se    
  Torsholm sjöäng    
  Torsholmen sjöäng /Se    
  Torsåsån å    
  Totten skär    
  Trasbrånen ägomark    
  Tredje kläpp holme    
  Treskär skär    
  Trindlyckan åker /Se    
  Trotten holme    
  Trångemosse mosse    
  Trädgårdsmossen mosse    
  Trädgårdsmossen skogsbacke /Se    
  Tumlarehallen fornlämning    
  Tumlarehallen offersten /Se    
  Tuppen udde?    
  Tutskär skär    
  Tvärbältingen holme    
  Tyskatorpet f.d. torp    
  Tyskatorpet torp /Se    
  Tångahult terräng    
  Tångahult terräng    
  *Törholmen, se Törnholmen holme    
  Törnbusken rev?    
  *Törnholm holme    
  *Törnholm, N., se Törnholmen holme    
  Törnholmen ö    
  Törnholmen ö    
  Törnholmen holme    
  *Törnholmen holme    
  Törnholmen holme    
  Törnholmen ö    
  Törnholmen holme    
  *Törnholmen holme    
  Törnholmen holme    
  Törnholmen ö    
  *Törnholmen, se Magdaskär holme    
  Törnholmen holme    
  Törnholmen holme    
  Törnholmen holme    
  Törnholmskläppen skär    
  Törnholmsnacken udde    
  Törnkläppen holme    
  Törnkläppen, Norra holme    
  Törnkläppskläpp holme    
  Törnnäs udde    
  *Törönabben udde    
  Ugnsvalakärret kärr /Se    
  Utgrundet grund    
  Utgrundet grund    
  Utgärdsbron udde?    
  Utholmen holme    
  Utterkläppen holme /Se    
  Vallen åker /Se    
  Vallgraven betesmark /Se    
  Vargagropen skog /Se    
  Varvet strandparti    
  *Venholmen, se Vänholmen holme    
  Vesan åker /Se    
  Weskläpparne natn /Se    
  Videt terräng    
  Videt terräng    
  Videt sank mark    
  Viggalyckan åker /Se    
  Vigget skog    
  Vigget skog /Se    
  Viktoriamossen mosse /Se    
  Vildbrännan skog /Se    
  Vispan udde?    
  Vita hästarna skog /Se    
  Vitmossehallen terräng    
  Vitmossehallen terräng    
  *Wålböte udde    
  Vänholmen holme /Se    
  Vänholmen holme    
  Vänholmen holme    
  ?Vänholmen ö    
  Värnholmen holme    
  Västragårdsör holmar    
  *Yttergrundet, S., se Garpegrund, S. grund    
  Yttre bro udde    
  Yxakläppen udde    
  Åholmen holme    
  Ålamossarna mossar    
  Ålamossarna mossar    
  *Ålebro grund    
  Åttingshagen hage /Se    
  Älgamossen mosse /Se    
  Älgdjurshallen berghall /Se    
  Älgesundet kärr /Se    
  *Älgevad gränspunkt    
  Älghallen dal(?)    
  Älghallen terräng    
  Ängarna terräng    
  Ängen äng    
  Öfringslyckan ntn /Se    
  *Ökö holme    
  *Ökö ö    
  Ökö halvö    
  Öland förr ö, nu halvö /Se    
  Öningenabben udde    
  Örahuvudet spetsen på Örarevet    
  Örarevet rev    
  Ören rev?    
  Östervik vik    
  Östra marken terräng    
  Östra marken terräng    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.