ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gotlands län : Allmänt

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1271 Naturnamn : 143 Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 59
Förkortningar förteckning Aklausu myr /Se Gottland ö Ajkänge äng
Förkortningar förteckning Alstädar ägonamn /Se Gotland Saknas Ajtlajmsbranden hage eller skogsområde
Gotland ö, landskap *Apente flod /Se Gotland ö Aklausu myr
Gotland ö, landskap *Arkta flod /Se Gottland landskap -arve ortn.-ändelse
Gotland ö, landskap Bjärgar ägonamn /Se Gotland ö, landskap Brandakan åkernamn
Gotland ö, landskap Bjärgar ägonamn /Se Gottland landskap Branden hage el. större skogsområde
Gotland Saknas Björkar ägonamn /Se Gotland ö Branden åkernamn
Gotland landskap Björkar ägonamn /Se Gotland landskap Brandhagen hage (el. större skogsområde)
Gotland landskap Björkar ägonamn /Se Gottland ö Brändar hage el. större skogsområde
Gotland landskap Bläistädar ägonamn /Se Gottland Saknas Burehagar skogsnamn
Gotland ö och landskap Bläistädar ägonamn /Se Gotland ö Burgsvik hamn
Gotland ö och landskap Bosswijk = Burgsviken Saknas Gotland ö Buttlebranden hage el. större skogsområde
Gotland ö o. landskap Brandstädar ägonamn /Se Gottland ö Fläckar landmärke
Gotland ö o ldskp. Brandstädar natn /Se Gotland Saknas Gatakan åkernamn
Gotland ö, landskap Brita element i natn. /Se Gottland ö Gotumbranden hage el. skogsområde
Gotland ö o. ldskp Brunnstäder ägonamn /Se Gottland ö Grusarven åkernamn
Gotland ö o län Bruten ägonamn /Se Gottland ö Haimakan åkernamn
Gotland ö, lanskap o län Burgsviken vik Gotland ö Hajmhagen skogsnamn
Gotland ö o. ldskp Busswijk = Burgsviken Saknas Gottland ö Hajmänge Ängsnamn
Gotland ö o län Burvick = Burgsviken Saknas Gottland landskap Hoburg Saknas
Gotland ö, landskap Dalar ägonamn /Se Gotland ö o. landskap Hoburgen berg
Gotland ö, landskap Dalar ägonamn /Se Gotland landskapsnamn Härslar äng
Gotland ö -dalar element i ägonamn /Se Gotland Saknas Kohagen skogsnamn
Gotland ö, landskap Dauståker naturnamn /Se Gotland ö Kossgate vägkorsning (allm.)
Gotland ö o län »Eenewe» skogsbacke Gotland landskap Kvännakan åkernamn
Gotland ö o. län. Eldstäder ägonamn /Se Gotland landskap Kvännhagen skogsnamn
Gotland landskap, ö Eldstäder natn /Se Gotlands län Saknas Körkakan åker
Gotland ö, landskap »Engsrum» skogsbacke Gotlands län Saknas Laarv åker
Gotland ö, landskap Falar ägonamn /Se Gotlands län Saknas Lairakan åkernamn
Gotland ö o län Fonngard ägonamn /Se Gotlands län Saknas Lambhagen skogsnamn
Gotland ö o län Fonsarve ägonamn /Se Gotlands län Saknas Langakan åkernamn
Gotland ö, landskap Fusillen ö gottlänning inbyggarbeteckning Langänge ängsnamn
Gotland ö, landskap »Dylaren» åker Gottlänning inbyggarbeteckning Lejlhagen skogsnamn
Gotland landskap Fänikeholmen holme Gotlänning ortbor Lejlänge ängsnamn
Gotland ö o län Garnshamn Saknas gut inbyggarbeteckning Långkik väg
Gotland ö, landskap Gaukstädar natn /Se gut inbyggarbeteckning Lädakan åkernamn
Gotland landskap o län »Gotländska kusten» Saknas /Se Nårdargutar inbyggarbeteckning Mylldu åkernamn
Gotland ö o. ldskp Grannbjärgshagen hage /Se Stora landet fåröbornas ben på Gotland Nibbenarvar åkernamn
Gotland Saknas Grusarven äga? /Se Storlandet namn på Gotland Rindhagen naturnamn
Gotland ö o län Gränar ägonamn /Se Storlandet ben. på Gotland Saghagen skogsnamn
Gotland ö, landskap Gränar ägonamn /Se Sudret landsdel Skarphajd ägonamn
Gotland ö o län Gudar ägonamn /Se Sudre´ del av Gotland Skarptajg åkernamn
Gotland ö, gotl. Gullstädåker naturnamn /Se Sudret inbyggarbeteckning Skäggsarven åkernamn
Gotland ö o ldskp Guteån å /Se Sudret ortn. Smidakan åkernamn
Gotland ö o län Gärdstädar natn /Se Sudurguti inbyggarbeteckning Stajngatakan åkernamn
Gotland ö, landskap Hagstädar natn /Se Uppländing inbyggarbeteckning Stjausarven åkernamn
Gotland ö o län Hammarstycket äng /Se   Stäuakan åkernamn
Gotland ö, landskap Hammstädar ägonamn /Se   Stäurhajen skogsnamn
Gotland ö, landskap Haslebjärgar ägonamn /Se   Såjsakan åkernamn
Gotland ö Haugstädar (Haukstädar) ägonamn /Se   Såjs-hagen hagmark
Gotland ö, landskap Haukstädar (Haugstädar) ägonamn /Se   Såjshagen skogsnamn
Gotland ö, landskap o län Haukstädar natn /Se   Vejdänge äng
Gotland ö o län Hoborg klint /Se   Visby ö = [Gotland] ö
Gotland ö, landskap, län /Se Hobergen klintar /Se   Vätakan åker (f. vattensjuk mark)
Gotland ö o län Honngännar ägonamn /Se   Väthagen skogsnamn
Gotland ö o ldskp. Hoxelåker ägonamn /Se   Yvarakan åkernamn
Gotland landskap Hundlauser allvarområde /Se   Yvaränge ängsnamn
Gotland ö, landskap Hundlausar ägo- o traktnamn /Se   Ängsarven åkernamn
Gotland ö, landskap /Se Hundstädar naturnamn /Se   Ön ö
Gotland ö, landskap, län /Se Hundstädar ägonamn /Se    
Gotland ö o län Hässlausu ägo och traktnamn /Se    
Gotland ö, landskap Illstädar natn /Se    
Gotland ö o län Kallstädeängen naturnamn /Se    
Gotland ö o län Kopparstenarna skär    
Gotland ö, landskap o län Kullar ägonamn /Se    
Gotland ö, landskap o län Kullar ägonamn /Se    
Gotland ö o län Kulstädar naturnamn /Se    
Gotland ö, landskap /Se Kulstäde, Kulstädar ägonamn /Se    
Gotland landskap Källstädar ägonamn /Se    
Gotland ö Käutamora skog? /Se    
Gotland ö Körkstädar ägonamn /Se    
Gotland landskap Lajkarehed forntida slagfält /Se    
Gotland landskap -lause ägonamnselement /Se    
Gotland landskap Lindåjar äga /Se    
Gotland landskap Lundar ägonamn /Se    
Gotland ö, landskap -lundar(na) element i ägonamn /Se    
Gotland ö, landskap Lundar ägonamn /Se    
(?)Gotland landskap *Mydelsthen se Mellsten Saknas /Se    
Gotland landskap »Murmestarejorden» ägomark    
Gotland ö, landskap *Nor flod /Se    
Gotland ö och landskap Näsar ägonamn /Se    
Gotland ö o län Ormstädar ägonamn /Se    
Gotland ö och landskap Oxelåker ägonamn /Se    
Gotland ö o landskap Pusshagen äga /Se    
Gotland ö, landskap /Se Reefholm Saknas /Se    
Gotland ö o. ldskp. Refsudde Saknas    
Gotland ö o. ldskp Rindhagen äga /Se    
Gotland ö, landskap o län /Se Rorna-väg väg    
Gotland ö, landskap Ryggstädar ägonamn /Se    
Gotland ö o län Salmstädar ägonamn /Se    
Gotland ö o län Salmstäskogen naturnamn /Se    
Gotland ö o län Sandar ägonamn /Se    
Gotland ö Sangelstajnen offersten /Se    
Gotland ö *Segr flod /Se    
Gotland ö, landskap *Segur Saknas /Se    
Gotland ö, landskap Seitru ägonamn /Se    
(?)Gotland landskap Simstädar ägonamn /Se    
Gotland ö, landskap /Se »Sistäder» äng /Se    
Gotland landskap `Sistäde åker` åker /Se    
Gotland ö o län Skäggstädar naturnamn /Se    
Gotland ö o län Skitu ägonamn /Se    
Gotland ö o län Snauvalds gdr /Se    
Gotland ö, landskap Solstäder ägonamn /Se    
Gotland ö, landskap Solstädar natn /Se    
Gotland ö, landskap Stabbgard ägonamn /Se    
Gotland Saknas Stabbgard ägonamn /Se    
Gotland ö, landskap Stackstädar ängsnamn /Se    
Gotland ö, landskap o län Starrar naturnamn /Se    
Gotland ö, landskap o län Starrar änonamn /Se    
Gotland ö, landskap o län Starren ängsnamn /Se    
Gotland ö, landskap Staurgard ägonamn /Se    
Gotland ö, landskap Staurgard ägonamn /Se    
Gotland ö, landskap /Se Stargard ägonamn /Se    
Gotland ö o. län Stavgard ägonamn /Se    
Gotland ö o. ldskp Stavgard ägonamn /Se    
Gotland ö, landskap /Se *Stenkullabacken Saknas    
Gotland ö, landskap o län Stymblu ägonamn /Se    
Gotland ö, landskap /Se Sändu ägonamn /Se    
Gotland ö *Tiar å /Se    
Gotland ö Tickvidar ägonamn /Se    
Gotland ö o. ldskp. Tjauklu skogsmark /Se    
? Gotland landskap Tjautar »tät skogslund» /Se    
Gotland ö och landskap /Se tomt element i ägonamn /Se    
Gotland ö o län Tomtar ägonamn /Se    
Gotland ö, landskap o län Toreborg klippa /Se    
Gotland landskap Tällar ägonamn /Se    
Gotland ö, landskap o län *Uisegh Saknas /Se    
Gotland ö, landskap o län *Uisegh flod /Se    
Gotland ö, landskap o län /Se Vadar ägonamn /Se    
Gotland ö, landskap o län Vallhagar ägonamn /Se    
Gotland ö, landskap /Se Veidskärven äng /Se    
Gotland ö, landskap o län Vidangar ägonamn /Se    
Gotland ö, landskap o län /Se Vikar ägonamn /Se    
Gotland ö, landskap /Se Visänge äng /Se    
Gotland ö, landskap Åjllunde udde? /Se    
Gotland ö, landskap o län Åke(r)lösa myr /Se    
Gotland ö, landskap o län Älmar ägonamn /Se    
Gotland landskap o län Älne myr /Se    
Gotland landskap o län Östersjön hav    
Gotland ö, landskap Östersjön hav    
Gotland ö, landskap Östersjön hav    
Gotland ö, landskap Östersjön hav    
Gotland ö, landskap Östersjön hav    
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö o landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap, ö      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap, län      
Gotland ö      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap o län      
Gotland landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö o. ldskp      
Gotland Saknas      
Gotland Saknas      
Gotland Saknas      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland ö o. landskap      
Gotland landskap      
Gotland ö, gotl      
Gotland ö, län      
Gotland ö o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö o. landskap      
Gotland ö      
Gotland ö o. ldskp      
Gotland ö      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap, ö      
Gotland landskap, ö      
Gotland landskap, ö      
Gotland landskap, ö      
Gotland landskap, ö      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap, ö      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap      
gotländsk Saknas      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap ö      
Gotland landskap o. ö,      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, gotl      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, gotl      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland ö, landskap /Se      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap ö      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö      
Gotland ö      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö /Se      
Gotland landskap o. län      
Gottland ö      
Gotland ö o. l .      
Gotland ö      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap o län      
Gotland landskap o län      
Gotland Saknas      
Gotland ö o. landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö o. ldskp      
Gotland Saknas      
Gotland Saknas      
Gotland Saknas      
Gotland Saknas      
Gotland ö      
Gotland ö      
Gotland ö      
Gotland ö      
Gotland Saknas      
Gotland Saknas      
Gotland Saknas      
Gotland Saknas      
Gotland Saknas      
Gotland Saknas      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö o. ldskp.      
Gotland Saknas      
Gotland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gotland ö, landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gotland ö och landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gotland landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gotland landskap o län      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gotland ö, och landskap      
Gotland ö, lanskap o län      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gotland landskap o län      
Gotland ö och landskap      
Gotland ö och landskap      
Gotland ö och landskap      
Gotland ö och landskap      
Gotland ö och landskap      
Gotland ö och landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap o. län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap o län      
Gotland landskap      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap o län      
Gotland landskap o län      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap o län      
Gottland landskap      
Gotland ö, landskap /Se      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gottland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap o län      
Gotland ö o. ldskp      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland landskap o. län      
Gotland ö, landskap o län      
Gottland Saknas      
Gottland Saknas      
Gotland ö, landskap o län      
Gottland Saknas      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö o. ldskp      
Gottland Saknas      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland ö landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö o. ldskp      
Gottland Saknas      
Gotland ö. landskap o län      
Gotland ö, län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland landskap o län      
Gotland landskap      
Gotland landskap o län      
Gottland Saknas      
Gottland Saknas      
Gottland Saknas      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland Saknas      
Gotland ö o landskap      
Gottland Saknas      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland Saknas      
Gotland Saknas      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gottland Saknas      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland landskap o län      
(?)Gottland Saknas      
Gotland Saknas      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö      
Gotland ö o landskap      
Gotland ö, landskap      
Gottland Saknas      
Gottland Saknas      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap, ö      
Gotland ö      
Gottland Saknas      
Gotland landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gottland Saknas      
Gottland Saknas      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö      
Gottland Saknas      
Gotland ö      
Gottland landskap      
Gotland landskap      
Gottland Saknas      
Gotland ö      
Gotland ö      
Gotland landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gottland Saknas      
Gottland Saknas      
Gottland Saknas      
Gotland landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö och landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland landskap, ö      
Gotland ö o. landskap      
Gotland ö o. landskap      
Gotland ö      
Gotland ö      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap, län      
Gotland landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö      
Gotland ö      
Gotland Saknas      
Gotland ldskp.      
Gotland landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland Saknas      
Gottland Saknas      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö o. ldskp.      
Gottland Saknas      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap o län      
Gotland ö o. ldskp.      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö o. ldskp.      
Gotland ö o. ldskp      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap o län      
Gotland landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö och landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö o. ldskp.      
Gotland ldskp.      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap o län      
Gottland landskap      
Gotland landskap      
Gotland ö o. ldskp.      
Gotland ö o. ldskp.      
Gotland ö o. ldskp.      
Gotland ö o. l.      
Gotland ö o. län      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland landskap      
Gotland ö o. ldskp.      
Gotland ö      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landksap      
Gotland landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö och landskap      
Gotland ö och landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotlands län Saknas      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland Saknas      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
?Gotland landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap, län      
Gotland ö, landskap län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap, län      
Gotlands län Saknas      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, lanskap, län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap ö och län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö o. ldskp.      
Gotland ö o. ldskp.      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö o. ldskp      
Gotland ö o. ldskp      
Gotland ö o. ldskp      
Gotland ö och ldskp.      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap o län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap, ö      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, gotl /Se      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö och landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö o. ldskp.      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö och län      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland Saknas      
Gotland ö      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö i Östersjön      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland ldskp.      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap      
Gotland ö o. ldskp.      
Gotland ö, landskap      
Gotland ö, landskap      
Gotland landskap      
Gotlan ö /Se      
Gotland landskap /Se      
»Gotland» Saknas /Se      
Gotland landskap /Se      
Gotland landskap o. län /Se      
Gotland ö, län /Se      
Gotland landskap o. l. /Se      
Gotland Saknas /Se      
Gotland Saknas /Se      
Gotland landskap /Se      
Gotland Saknas /Se      
Gotland ö /Se      
Gotland ö, län /Se      
Gotland län /Se      
Gotland ö /Se      
Gotland landskap /Se      
Gotland Saknas /Se      
Gotland ö /Se      
Gotland landskap /Se      
Gotland län /Se      
Gotland landskap /Se      
Gotland Saknas /Se      
Gotland landskap /Se      
Gotland landskap, län /Se      
Gotland landskap /Se      
Gotland landskap /Se      
Gotland ö /Se      
Gotland landskap /Se      
Gotland landskap /Se      
Gotland ö /Se      
Gotland ö /Se      
Gotland ö /Se      
Gulland se Gotland ö      
Gutland landskap /Se      
Gåtland, se Gotland Saknas      
Voionmaa finskt namn på Gotland /Se      
byng(e) inbyggarbeteckning /Se      
Gotlänning inbyggarbeteckning      
gotlänning inbyggarbeteckning      
gotlänning inbyggarbeteckning      
gotlänning inbyggarbeteckning      
gotlänning inbyggarbeteckning      
gotlänning inbyggarbeteckning      
gotlänning inbyggarbeteckning      
gotlänning inbyggarbeteckning      
gutar inbyggarbeteckning      
gutar inbyggarbeteckning      
gutar inbyggarbeteckning      
gutar inbyggarbeteckning      
gutar inbyggarbeteckning      
gutar inbyggarbeteckning /Se      
Saknas Saknas /Se      
gutnisker Saknas /Se      
-gärning inbyggarbeteckning /Se      
»ualtika» inbyggarbeteckning? /Se      
gotlänsk Saknas      
gotus lat. adj.      
»gullendskt» = gotländskt (t) Saknas      
gutnisk Saknas      
gutnisk Saknas      
gutnisk Saknas      
gutnisk Saknas      
gutnisk Saknas      
gutnisk Saknas      
gutnisk Saknas      
gutnisk Saknas      
? gutnisk Saknas      
Aikstädar ägonamn /Se      
Air- ortnamnselement /Se      
Ajmunds gdr /Se      
Albo Saknas /Se      
*Alegerth Saknas /Se      
*Alegerth Saknas /Se      
Allstäde Saknas /Se      
Alstäde bebn /Se      
Anderse gd, allm      
Anderse vanl. ortn.      
-arv ortn.-ändelse /Se      
-arva eled i gårdsnamn /Se      
-arva eled i gårdsnamn /Se      
-arve eled i gårdsnamn /Se      
-arve eled i gårdsnamn /Se      
-arve gårdnamnselement /Se      
-arve ortnamnselement /Se      
Audvals gd /Se      
Audvals gd /Se      
Austers gårdnamn, allm.      
Bara gdnamn /Se      
Bard ortnamnselement /Se      
Bartels el. Bertils gdnamn /Se      
Bengts gårdnamn /Se      
Berga ortnamn /Se      
*Berlandis Saknas /Se      
Bertils gdnamn /Se      
Biernungi, se Björnungs by Saknas      
Binge gårdnamn /Se      
Binge ortn /Se      
Birhi Saknas /Se      
Bjärby bynamn /Se      
Bjärga bebyggelsenamn /Se      
Bjärge Saknas      
Bjärges vanl. ortn. /Se      
Bjärges bebyggelsenamn /Se      
Bjärges bebyggelsenamn /Se      
Bjärges gårdnamn /Se      
Bjärs ortn.-element /Se      
Bjärs gårdnamn /Se      
Bjärs gdnamn /Se      
Bjärs ortn. /Se      
Bjärs gd:ar /Se      
Björke bebyggelsenamn /Se      
Bofride ortn. /Se      
Bohake ort /Se      
*Boleber, se *Noleber Saknas      
Boligaby Saknas /Se      
Bomunds ortn. /Se      
Bondarve gd /Se      
Bondarve ortn. /Se      
Bosarve gdr /Se      
Bot gårdnamn /Se      
Botars gårdnamn /Se      
Botars, Boters gd /Se      
Botars, Boters orter /Se      
Botars gårdnamn /Se      
Botels gårdnamn /Se      
Botels, Båtels ortn. /Se      
Boters gårdnamn /Se      
Boters, se Botars, Boters orter      
Boters gdnamn /Se      
Botes gdnamn /Se      
Botmunde gårdnamn /Se      
Botvide gårdnamn /Se      
Botvide gdnamn /Se      
*Bovik fiskeläge?      
*Bovik fiskeläge      
Bringes(?) Saknas      
Bringes Saknas /Se      
Bro sjätting f.d. gotl. t.      
Bruten ortn. /Se      
Bunkar Saknas /Se      
Bunkar ortn. /Se      
Burge gårdar /Se      
Burge gårdnamn /Se      
Burh Saknas      
Busarve gd /Se      
Busarve ortn. /Se      
Buteri Saknas /Se      
Buters gd /Se      
Buters gdnamn /Se      
Butrajvs gdnamn /Se      
Buttle gdnamn /Se      
Butvi gdnamn /Se      
Butvier gdnamn /Se      
-by eled i bebn. /Se      
-by gårdnamnselement /Se      
-by efterled i gårdnamn /Se      
-bys gårdnamnselement /Se      
Båta gårdnamn /Se      
Båtels gårdnamn /Se      
Båtels, Botels. ortn. /Se      
Bäver gd /Se      
Cifridus Saknas /Se      
*Cober, se *Cuapar Saknas      
*Cronewald fiskeläge      
*Cuapar Saknas /Se      
*Cuapar Saknas /Se      
Dals Saknas /Se      
Dals gårdnamn /Se      
Domerarve gårdnamn /Se      
Domerarve ortn. /Se      
»Ehrewijk» fiskeläge      
Ekeskogs Saknas      
Eksta ting förr ting /Se      
Engh Saknas /Se      
*Engh Saknas /Se      
Engv gravsten /Se      
Erig, se *Engh Saknas      
Etliks Saknas /Se      
*Fahlen fiskeläge      
Falegereth, se *Alegerth Saknas      
Fallhammars gd? /Se      
»Fohla» fiskeläge      
Fride ortn. /Se      
*Fölhagenfyndet silverfynd /Se      
Gairvalds gårdnamn /Se      
Gairvalds gd /Se      
Gajrungs gårdnamn /Se      
Galgh Saknas /Se      
*Galve Saknas /Se      
Gandarve ortn. /Se      
Gannarve vanl. ortn. /Se      
Garde Saknas /Se      
Garde sjätting Saknas      
Gaune gårdnamn /Se      
Gaunarve gårdnamn /Se      
Glammungs gårdnamn /Se      
»Glefwe» gd /Se      
Grannar Saknas /Se      
*Grisved fiskeläge      
»Groute» fiskeläge      
Gudings gårdnamn /Se      
Guldborg slott      
Guldborg slott      
*Guldborg slott      
Gullborg förr fästning /Se      
Gutnal ting gutating /Se      
*Gutnalthing förr ting /Se      
Hablinge ting förr ting /Se      
Saknas försv. ortnamn /Se      
Saknas Saknas /Se      
Hahwalt Saknas /Se      
hajd ortnamnselement /Se      
Hallbjenne gdnamn /Se      
Hallbjäns gårdnamn /Se      
Hallbjins gdnamn /Se      
Halle ting förr tingslag      
Halla ting Saknas      
Hallfride gdnamn /Se      
Hallsarve gårdnamn /Se      
Hallsarve ortn. /Se      
Hallsarve gdnamn /Se      
Hallute gdnamn /Se      
Hallvards gdnamn /Se      
Hallvide gdnamn /Se      
Hallarve gdnamn /Se      
Hammars gårdnamn /Se      
Haugstädar, Haukstädar ortnamn /Se      
Haugstädar ägonamn /Se      
Haukstädar, Haugstädar ortnamn /Se      
*Hega ortn. /Se      
Hehwitha Saknas /Se      
Hejde ting förr tingslag      
Hejde sjätting Saknas      
-hem gård- och sockennamnselement /Se      
Hemdarve ortnamn /Se      
*Hemma ortn. /Se      
Hemmings gd? /Se      
Hemsarve ortnamn /Se      
Hende Saknas /Se      
Hengvid försv. gård /Se      
»himunafi» beb?      
Himvanfi Saknas /Se      
*Ho Saknas /Se      
*Ho Saknas /Se      
Hoburgs sjätting Saknas      
Hunnstäde gårdnamn /Se      
Håistädar ortnamn /Se      
Hulte ortn. /Se      
Hägdarve gdr /Se      
Häglajis gårdnamn /Se      
Hägsarve gårdnamn /Se      
Hägvalds gårdsnamn /Se      
Hägvalds gårdnamn /Se      
Hägvide gårdnamn /Se      
Häkt ortnamnselement /Se      
Hämmungs gårdnamn /Se      
-inge bebyggelsenamnselement /Se      
-ings gårdnamnselement /Se      
*Jaka ortn. /Se      
Jakes gdnamn      
»Juhas:arfi» medeltida gd /Se      
Juves vanl. ortn. /Se      
Kallarve gårdnamn /Se      
Klenskogs Saknas /Se      
*Klinterholm slott /Se      
Klints ortn. /Se      
Knawstrop Saknas      
Koparve ortn. /Se      
Koparve ortn. /Se      
Kopungs flera gd:ar /Se      
Kopungs ortn. /Se      
Kopungs gårdsnamn /Se      
Krelös gd /Se      
Kräklinge sjätting Saknas      
Kuningxarff Saknas /Se      
kurdill »kant, fåll, lapp på sula» /Se      
Kuse Saknas /Se      
Kvasna, (Kvänne) Kvarne slott /Se      
Kvie bynamn /Se      
Kvie ortn. /Se      
Kvie gårdnamn /Se      
Kvänne, se Kvarna Saknas      
Kvänne ortn. /Se      
Kypa terrängbetecknande ortnamnselement /Se      
Kyrkebys Saknas      
Källstäde ortnamn /Se      
*Landeskrona slott /Se      
Landby (Langeby) fjärding förr fjärding /Se      
Langeby (Landby) fjärding förr fjärding /Se      
»Langsätte» fiskeläge      
*Langsätte fiskeläge      
Larsarve gdr /Se      
Larsa, Lassor el. Lasses gdnamn /Se      
Lasses, Lassor el. Larsa gdnamn /Se      
Lassor, Lasses el. Larsa gdnamn /Se      
Lauritse ortn. /Se      
-lause gårdnamnselement /Se      
Lavarse gd /Se      
»Leerkersshampa» fiskeläge      
Lejgras ortnamn /Se      
Liffside gårdnamn /Se      
Liffride gårdnamn /Se      
Lindarve gdr /Se      
Lojst ortnamnselement /Se      
Lorthål ortn. /Se      
Lyne thing förr tingslag /Se      
Långängar Saknas /Se      
Magnuse gårdnamn /Se      
Magnuse gdnamn /Se      
Mallesarfe Saknas      
Mallgårds Saknas      
Malm ortnamnselement /Se      
Martens l. Mårtens gårdnamn /Se      
Martens el. Mårtens gdnamn /Se      
Saknas bebn?      
Mattise gårdnamn /Se      
Mattise gdnamn /Se      
Mattsarve gårdnamn /Se      
Medebys gård /Se      
Medeby bynamn /Se      
Medebys gd:ar /Se      
Medebys ortnamn /Se      
*Mellersta tredingen mellersta delen av Gotland /Se      
Medeltredingen mellersta delen av Gotland      
Medell treding mellersta delen av Gotland /Se      
Medeltredingen treding      
Mickels gårdnamn /Se      
Mickels gdnamn /Se      
Millumgras ortnamn /Se      
*Miseg, se *Uisegh, flod      
*Mopserve Saknas /Se      
Mårtens ortn. /Se      
Möllgårds ortn. /Se      
Mårtens el. Martens gdnamn /Se      
Mölner gdnamn /Se      
Mörby? eller Myra? Saknas      
Nickarve Saknas /Se      
*Nirse Saknas /Se      
*Nolcber Saknas /Se      
Nordertredingen norra delen av Gotland      
Nordertredingen treding      
Nordret Saknas      
*Norialch Saknas /Se      
nork ortnamnselement /Se      
Norra tredingen? Saknas      
Norra tredingen Saknas /Se      
Norra treding norra delen av Gotland /Se      
Norrbys allm. /Se      
Norrbys bynamn /Se      
Norrhake ort /Se      
Nors gårdnamn /Se      
*Nulta, se *Vulta Saknas      
Nygarn ä sn-namn      
Nygårds Saknas /Se      
Nystugn allm      
Odvals gårdnamn /Se      
Ollerfs gd:ar flera sn:ar /Se      
Pavals, se Påvels Saknas      
Onane Saknas /Se      
Petes gdnamn /Se      
Petsarve gdr /Se      
*Porti Saknas /Se      
Portus Saknas /Se      
Påvels gård /Se      
Rangsarve flera orter /Se      
»Regers» beb?,      
Ringvede Saknas      
Ringvide gdr /Se      
Ringvide ortn. /Se      
Ringvide ortnamn /Se      
Rodarve gdr /Se      
Rollum gd /Se      
Rommunds gdr /Se      
Rosarve gårdnamn /Se      
Rovalds gårdnamn /Se      
Rovalds ortnamn /Se      
Rovalds gd:ar /Se      
Rute sjätting Saknas      
Salmunds byar      
Sallmunds gdr /Se      
Salmunds gårdnamn /Se      
Salmunds gdnamn /Se      
Sand ortnamnselement /Se      
Sandarve gårdsnamn /Se      
Sibbjens gårdnamn /Se      
Siffride el sigfride gårdnamn /Se      
Siffride gdnamn /Se      
Sigfride, se Siffride Saknas /Se      
Siglajvs gårdnamn /Se      
Sigrajvs gårdnamn /Se      
»Sigsarfwes» beb. /Se      
Sigsarve gårdnamn /Se      
Sigsarve gårdnamn /Se      
Sigsarve ortnamn /Se      
Sigsarve byar /Se      
Sigters gårdnamn /Se      
Simunde gårdnamn /Se      
Simunde ortnamn /Se      
Sindarve ortnamn /Se      
Skinnare el Skinnarve gårdnamn /Se      
Skinnarve gårdnamn /Se      
Skäggs Saknas /Se      
Smiss gårdnamn /Se      
Smiss ortn. /Se      
Smiss gdnamn /Se      
Smissarve gdr /Se      
Snauvalds, se Snovalds Saknas /Se      
Sigleifs gd:ar /Se      
Sigrajvs gårdnamn /Se      
Skogs gårdnamn /Se      
»Smidts» beb ?      
Snauvalds gårdnamn /Se      
*Snoda ortn. /Se      
Snovalds gårdar /Se      
Snovalds gårdsnamn /Se      
Socken ortnamnselement /Se      
*Sogni Saknas /Se      
Stassar Saknas /Se      
Starrar ortn. /Se      
Stenstugu allm..      
Saknas ortnamnselement /Se      
Storgras ortnamn /Se      
Storsudret halvö      
Storsudret del av Gotland? /Se      
Storsudret del av Gotland /Se      
Storsödret sydligaste Gotland      
Strandkvarn Saknas      
Suderbys allm. /Se      
Suderbys bynamn /Se      
Suders gårdnamn /Se      
Sudertredingen del av Gotland      
Sudertredingen treding      
»Sunna» fiskeläge      
Sutare Saknas /Se      
Sutarve gdr /Se      
Sutarve, se Sutare Saknas /Se      
Sutarve ortn. /Se      
Svalstäde bebn /Se      
Södra tredingen Saknas /Se      
Södre treding del av Gotland /Se      
*Terefer Saknas /Se      
*Terefer Saknas /Se      
Tjängdarve gårdnamn /Se      
Tomase gårdnamn /Se      
Tomase gdnamn /Se      
Tomsarve gårdnamn /Se      
Tomtar (Tånntar) ortnamn /Se      
*Tore-ner, se *Terefer Saknas      
Trome ortn. /Se      
Tummings gårdnamn /Se      
Tumstädar ortnamn /Se      
Tuppstädar Saknas /Se      
Tånntar (Tomtar) ortnamn /Se      
»Ualtika» bebn.      
*Uangs Saknas /Se      
Wndherarff Saknas /Se      
Ungbåtels gårdnamn /Se      
-unge bebyggelsenamnselement /Se      
-ungs gårdnamnselement /Se      
Valla ortn. /Se      
*Wi Saknas /Se      
*Widerkyrku Saknas /Se      
Widerkyrkyu Saknas /Se      
*Vulta Saknas /Se      
*Vulta Saknas /Se      
Vännäs gd /Se      
Värplause gdnamn /Se      
Västerby allm. /Se      
Västerlause ortn. /Se      
Västers gårdnamn /Se      
Åby gårdnamn /Se      
Åindare, se Öndare gårdnamn /Se      
Öndsarve (Åindare) gårdnamn /Se      
Österby allm. /Se      
Östergarn del av Gotl. n. hd      

  ^  

Gotlands läns härader m.m.