ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sundre socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 65 Naturnamn : 111 Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 483
?Sundre(?) sn Aikst äga /Se Sundre socken Nummerförteckning förteckning
Sundre sn Ajksikakshulet Saknas /Se Sundre s:n Nummerförteckning förteckning
Sundre sn Alvret terräng Vännäsen inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Sundre sn Andreburg terräng (?) Annexen gård Nummerförteckning förteckning
Sundre sn Aspstädar äga /Se Digrans gård Nummerförteckning förteckning
Sundre sn Augstensmyr myr Digarns gård Nummerförteckning förteckning
Sundre sn Aurum strandparti /Se Dorkops torp torp Nummerförteckning förteckning
Sundre sn Barshagagrund grund Folkskolan Saknas Nummerförteckning förteckning
Sundre sn Barshagen hage Hallbjäns gd Aiksthäll häll
Sundre sn Barshagen fiskeläge och hage /Se Hallbjens gård Aikst-häll släkdöie
Sundre sn Barshageudd udde Hallbjens gård Aikstkashule vik
Sundre sn /Se Barshagården stenblock /Se Hallbjens grund avs. Ajksthäll häll
Aikskogs Saknas Bjånnshäll övervatenshäll /Se Hoburgs fyr fyr Ajksthäll terrängjord
Digrans gd Bjärghus vall /Se Juves gd Ajkstkakshule båtländning
Digrans gård Bjärghusar ägonamn /Se Juves gård Ajkstkakshule landningsplats
Hallbjäns gd Bla-stains-briten grund /Se Jäues gård -alvret, se Noralvaret Saknas
Hallbjens gård Blindingar stenar /Se Maistre gård Andreburg platå
Hallbjäns gd /Se Bonnäs ägomark Majstre gård Andre burgi kulle
Hoburg fiskeläge med hamn Briten fiskegrund /Se Otes gård Annburgi bergsparti
Hoborch Saknas Briten vid Riv fiskeställe /Se Otes gård -as Saknas
Hoburg fiskeläge Brithaued klippa o. fiskegrund /Se Otes gård Asar Saknas
Hoburg by Brumbodården udde /Se Skoga gård Asgatu vägstycke
Hoburg fiskeläge med hamn Burgbriten fiskegrund /Se Skogarstorp lht Aspstädar äng
Hoburg fiskeläge med hamn Femteburg terräng Skoge gd Assgatu väg
Hoburg fiskeläge med hamn Fjärdeburg terräng (?) Skoge gård Assgatu väg
Hoborg Gotlands sydspets Flisviken vik Sundre skola sk:an Assgate eller Assgatu öppning med väg
?Hoburg fiskeläge Gra vatungar stenar /Se Tomase gd Aurräum fält
Hoburg fiskeläge Grusården udde /Se Tomase gård Aurum strandparti
Hoburg, Hoberg by Gullstajnen sten Tomese gård Aurum grund
Hoburg fyrplats Gullstainen flyttblock /Se Tore gd Austarskråkken fiskegrund
Juves gd Gylen djup /Se Tore gård Backhagar hagar
Juves gård Hedemyr myr Tore gård Balkhagar hagar
?Majstre gd Hobergsgubben rauk /Se Vännes gd Balkhagar terräng
Majstre gd Hoborgs rev grund Vennes gård Balkhagen utmark
Majstre gård Hoburg klint Vännes gård +-bard Saknas
Saknas bebn Hoburg berg Västergårde gd Barshagegrund grund
*Marthi Saknas Hoburg klint Västargarde gård Barshagegrund grund
Ottes gdr Hoburg berg Västergårda gård Barshagen fiskläge
Otes gård Hoburg berg   Barshagen terräng
Otes by /Se Hoburg berg   Barshageriv rev
Ottes gd /Se Hoburg udde   Barshageudd udde
Otes gd /Se Hoburgen klippudde   Barshagflytan Saknas
Riv fiskeläge /Se Hoburg höjd   Barshagvägen väg
Skoge gd Hoburg bergklint   Barshagården gråsten och stenblock
Skoge gdr Hoburg udde   Barsårdskluen bukt
Skoga gård Hoburgen bergklint   Bassakar åker
Sundreboen Saknas /Se Hoburgen berg   Bassegrund = Barshagegrund grund
Tomase gdr Hoburg fyrplats /Se   Bassgärde äng
Tomase gård Hoburgen berg /Se   Bassgärde åker
Tore gd Hoburgen klint /Se   Basshagen fiskeläge
Tore gd Hoburgsgubben klippa   Basshageudd udde
Tore gård Hobergsgubben klippa /Se   Basshagräum öppen plats
Tore gd /Se *Hoburgs revsudde Saknas   Basshagtäppu äng
Tore gd /Se Hovider skog /Se   Bass-änge äng
Vännes gd Husrygg terräng   Bastgärd äng
Vennes gård Kalstädar (Karstädar, Karlstäder) åker /Se   Bastgärd äng
Vännes gd /Se Kalstädar äga /Se   Bjornshäll stenhäll
Vännes gård /Se Kalstädar äga /Se   Bjornshäll stenblock
Västergårda(?) gd Kalstädar äga /Se   Bjånshäll övervattenshäll
?Västergårda gd Karlstäder Saknas /Se   Bjärghusar åker
Västergårda by Karstädar Saknas /Se   Bjärghäns vall
Västergårda by Karvården stenblock /Se   Bjärghänsar terräng
Västergårde gd Klaivu åkermark /Se   Björkhagen hage
Västergårde gd Klaivu ägonamn /Se   Björkängehagen terräng
Västergårda gård Klajvan terräng   Björnshälli häll
  Klasbriten grund /Se   Blajkväti vattensamling
  Kättelvik vik   +Blastainsbriten Saknas
  Lajrsnabb udde   +Blindingar stenar
  Laugvardsården stenblock /Se   Bläckakan åker
  Lingen skog   Bläckakan åker
  Lingen eller Lingnar skog /Se   Bläckåkern åker
  Lingen el. Lingnar skog /Se   Bläckåkern åker
  Lingnar eller Lingen skog /Se   Bondi äga
  Lingnar el. Lingen skog /Se   Bondvik vik
  Lorthulsården stenblock /Se   Bondvik vik
  Marbaden höjdsluttning /Se   Bondviken vik
  Marbadhaued bergsudde /Se   +Braidu sten
  Marbadhuvud terräng   Briten grund
  Marbadhuvud bergknalle /Se   Briten grund
  »mardha» natn   Briten grund
  Muskmyr myr   Brithuvud grund
  Orgelhaued backe m, ruiner /Se   Brumbodårdi udde
  Pets-Brite grund /Se   Buddelbacke backe
  *Reftang grund   Buddelbacke krök
  *Rifftange (resp. Riftange) grund /Se   Bunnäs åker
  Rivet udde   Bunnäs åker
  Rivviken vik   Bunnäs åker
  Sandvik vik   Bunnäs åkrar
  *Skarlakan grund   Burgakan åker
  Skarphagar ägor /Se   Burgbacke terräng
  Stajnboalvret terräng   Burg-Brite grund
  Stäurstainstäden grund l. udde /Se   Burgehamn vik
  Stäurstainstäden grund el. udde /Se   Burghamn fiskläge
  Torkarve åker /Se   Byåker åker
  Tridburg terräng   Byåker åker
  Tvärården stenblocksanhopning /Se   Byåker åker
  *Tynnerängen äng /Se   Carlsgrund fiskegrund
  Vaktbackar terräng   Digarakrar åkermark
  Vaktbacken backe /Se   Digaråkar åker
  Valkmyr myr, ägomark   Digeråkrar åker
  Valkmyr ägomark   Dorkops torp (fd) lht
  Vambvarpsården stenblock /Se   Dylarn åker
  Visgärd åker /Se   Dylarn åker
  Visgärdar äng med gravhögar /Se   Dylarn åkerstycke
  Vitården udde /Se   Dylu åkerteg
  Vägården udde /Se   Dylu åker
  Väjsakar åker /Se   Femteburg del av Hoburgen
  Väisgärd åker /Se   +Fitsudden bergsudde
  Väisgärdar äng m. gravhögar /Se   +Flatbysske jordstycke
  Västerbackar terräng   Flatbyske terräng
  Ålghaue backe /Se   Flisar fiskläge
      Flisar strandområde
      Flisar fiskeläge strandområde
      Flishällar hällar
      Flisvägen väg
      Flytan grund
      Flytu undervattensgrund
      Flytu grund
      Fläisar området där räddningsstationen ligger
      Fläjsakan åker
      Fläjsakar äga
      Fläjsgyl vik
      Fläjshagen äga
      Foten åker
      Fugelväti terräng
      Galgbacken backe
      Galgbacken backe
      Gervaldsväg väg
      Getkliv stig
      Gradomaren stor sten
      Gradomarn stor sten
      Grausårdi Saknas
      Grausården udde
      Gravatungar två stenar
      Grunnen terräng (?)
      Gröingate utfartsväg
      Gröingatå väg
      Gröthagar hagmark
      Gullstajnen sten
      -gyl Saknas
      +Gyli djup
      Gäddkrok havsvik
      Gäddkrok inbuktning
      Gäldbrunnen terrängord
      Hagakan åker
      Haggpacken grund
      Hajmhagen äga
      Hajmänge äga
      -hake Saknas
      Hamnen vik
      Haukar grund
      Haukru fiskegrund
      Haukru (torsk) fiskegrund
      Haukslekullar backar
      +Hau- el. Ho-vider utskog
      Hobergsgubbens matsal bergsparti
      Hoburgen klippa
      Hoburgen berg
      Hoburgs fyr fyr
      Hoxelkullar backigt område
      Huburgi bergsudde
      Huburgi berg
      Hoburgi vall
      Hoburgsrive rev
      Hoänge ängsstycke
      Husrygg ås
      Husrygg del av berg
      Husrygglake sänka
      Häusrygg ås
      Häusrygg ås
      Häusrygg terräng
      Inmöjr myr
      Jues Saknas
      Jungfrubord klippblock
      Jungfrubordet berghäll
      Jäuesmöir äga
      Kaldräng klyfta
      Kallstäjå grotta
      Kalstädar åker
      Kalstädar åker
      Kalstädar åker
      Kalstädar åker
      Kalvarp stenröse
      Karvårdi rev
      Karvården stenblocksanhopning
      Kastalen torn
      Kastellet torn
      Kati stenkummel
      Kattsanden brya
      Kaule jordstycke
      Kaulen terräng
      Klaivu bergshöjd
      Klaivu höjd
      Klajvakrar åkrar
      Klajvan högplatå
      Klajvan område
      Klajvan bergplatå
      Klajvstäjgen stig
      Klajvände lvg
      Klehammar udde
      Klockarakan fd odlad åker
      Klockarbacken backe
      Klockarbacken terräng
      Klockarehaken inbuktning
      -kluen Saknas
      Kopparsmedbacke backe
      Kopparsmidbacke lvg-backe
      Korsflejsi stenmärke
      Korsflejsi stenmärke
      Korsflejsi stenmärke
      Korsfläjs flis
      Kovati terräng
      Krampfamor spets
      -krok Saknas
      Kullar åker
      Kullar åker
      Kullar kullig åker
      Kullar åkerområde
      Kullar åker
      Kulleråker åker
      Kullor åkrar
      Kutstajnen stenblock
      Kutstenen sten
      Kvarnängen äng
      Kvännalvre äga
      Kvännvätar terräng
      Kvännänge äng
      Kvännänge ängsmark
      Kyplo sockenbrunn
      Kypleakan åker
      Kyplehagen hage
      Kyplehagen hagområde
      Kyplu vattensamling (brya)
      Kyplu brunn
      Källingar åker
      Kämpbuskar gråsten
      Kättelvik vik
      Kättelväik vik
      Käutstajnen sten
      Körgårdar Saknas
      Körkbacken terräng
      Körkkvejar lvg
      Lajrgrav vattensamling
      Lajrgravar terräng
      Lajrsnabb strandparti
      Lajrsnabb udde
      Lajrsnabb häll
      Lajrvät terräng
      Langkälldu källa
      Langsauden djup brunn
      Langspraug hål
      Langvardens grund
      Langvardens udde
      Langvardens udde
      Langvardsbacke ås
      Larsnabb udde
      Lajkfettshule brya
      Lejlebacke terräng
      Lillasen ås
      Linghagen äga
      Lingnväten grund vattensamling
      Lorthul tångtäkt
      Lorthul plats för tångtäkt
      Lorthul släkdye
      Lunde smal vik
      Lundshaken vik
      Lundshaken inbuktning
      Lundshakården stenblocksanhopning
      Läilburgi kulle
      Majstre bukten Saknas
      Majstre Hambreänge äga
      Majstretäppan täppa
      Maltbrya brya
      Maltbryan brunn
      Maltbröjbrunnen brunn
      Marbaden del av Hoburgsberget
      Marbaden strandremsa
      Marbaden bergsrygg
      Marbaden bergsrygg
      Marbaden bergsrygg
      Marbaden udde
      Marbadhaued udde
      Marbadhuvud udde
      Marbadhuvud del av Hoburgsberget
      Marbadhaued del av spets
      Marbadhaued del av spets
      Marbadhuvud bergknalle
      Marbadhuvud terräng
      Melstajnen sten
      Millburg bergsparti
      Mjälsten sten
      Muskmyr träsk
      Muskmöjralvre alvarområde
      Möjnänge ängsmark
      Möjrskogen terräng
      Möjränge äga
      Mönåkern åker
      Mönänge äng
      Mönänge åker
      Mönänge(t) åker
      Nackshajd terräng
      Nedarakrar åkermark
      Nidaråkar åker
      Noralvre alvarområde
      Noralvret alvarmark
      Nygrund grund
      Nårderhagen hage
      Nöigrund grund
      Nöjakan åker
      Orgelhaued backe
      Ormkvejar lvg
      Ormskväj liten krokig väg
      Oskarstajnen stor sten
      Otesbackar backar
      Otes Hambreänge äga
      Ottesbackar alvarområde
      Ottes hage terräng
      Oxelkullar terräng
      Pets-Brite grund
      Pilatus och Herodes stenar
      Prästdyen släktäkt
      Prästhaken vik
      Pusen åker
      Pärkränno brya
      Radan gråstensrand
      Raden skär
      Raden grusbank
      Rajnen grund
      Ramannen sten
      Rammhule håla
      Raudstajnen stenblock
      Raudstainsårdi rev
      Raudstajnsården ård
      Rausätar ödegård
      Refvet Saknas
      Revet udde
      Revudden udde
      Rivakrar åkrar
      Rivbodar fiskläger
      Rivbodar fiskeläge
      +Rivet fiskeläge
      Rivkvejar väg
      Rivsrum fiskläge
      Rivtangen udde
      Rivtangen tånge
      Rivtangen stengrund
      Rivviken vik
      Rivänge äng
      Rivänge änge
      Rojren stenrösen
      -rum Saknas
      Rumblu stig
      Runt Backe terräng
      Råjdo stenrös
      Råjrtväri åkerstycke
      +Sakarskär sten
      Sandhaken vik
      Sandhaken inbuktning
      Sandkväjar väg
      Sandvik vik
      Sigtars änge äng
      Skamflejsi flat häll
      Skarphagar åker
      Skarphagar hagar
      Skarphagen åker
      Skarpkullar terräng
      Skoghaken vik
      Skogs haken inbuktning
      Skog(e)kvior väg
      Skräddarbrunnen brunn
      Skräddarhagen hagmark
      Smolalvre alvarmark
      Smolalvret alvarmark
      Smörgärde hage
      Stainboar åker
      Stainhagar vik
      +Stain-käl sjömärke
      +Stainkårslor sten
      Stajnboakan åker
      Stajnboalvre äga
      Stajnboalvret alvarmark
      Stajnboar åkerområde
      Stajnbomöjri myr
      Stajnhagar hagmark
      Stajnhagen äga
      Stajnkalen sjömärke
      Stajnkrok inbuktning
      Stangstyckar åkerstycken
      Stegelbacken terräng
      Stenboar åker
      Stenboar åker
      Stenkrok vik
      Stjägelbacke backe
      Stjäglebacke backe
      Stjäglebacke Saknas
      Stor ajne åkrar
      Stora ajne hage
      Storajne hage
      Storajnsåkern åker
      Storasen ås
      Storbraidu stor sten
      Storburg platå
      Storburgi kulle
      Storhälli terräng
      Storstajnen sten
      Storåsen och Lillåsen hagmark
      Stäurstainsstäden Saknas
      Sumpgyl vattenfylld sänka
      Sumpgyl terräng
      +Svainvät göl
      Svarta son »ård»
      +Svartsoi häll
      -tangen Saknas
      Thore vattuställe, brya
      Tippostajnen sten
      +Tippustainar stenar
      Tore änge äng
      Torkarve åker
      Torkarve åker
      Torkarve åker
      Torpbacken terräng
      Tridburg del av Hoburgen
      Tunen udde
      Tvillingar(na) gråstensblock
      Tvärården stenblocksanhopning
      Udden udde
      Udden udde
      Udden udde
      Udden hagmark
      Uddtäppu inhägnat jordstycke
      Uppänge äng
      Uppänge äng
      Uppänge äng
      Vaktbackar Saknas
      Vaktbackar backar
      Vaktbackar backar
      Vaktbackar ås
      +Vambvarp fiskeläge
      Vamvarp notvarp
      Vamvarpården stenblocksanhopning
      Vatlaup terräng
      Veisgärdar äng
      Vejsgärd åker o. äng
      Vejtsandsskogen terräng
      Vikakan strandområde
      Vikakrar terräng
      Vikar terrängord
      Vike strandområde
      Vike vik
      Vikänge äng
      Vistgärde(t) gärde och åker
      Vitården ård
      Vitården udde
      Vitårdi rev
      Vägen vik
      Vägen inbuktning
      Vägården udde
      Väjsgärdar äng
      Väjsgärdar ängar
      Väisgärde åker
      Väjtsand område
      Väjtsandskogen skog
      Välgärningi ängsområde
      Välgärningi änge
      Vännes alvret alvarmark
      Vännes hemänge ängsmark
      Vännes kvarn Saknas
      Vännes vätar vattensamling
      Västarbackar backar
      Västerbackar backområde
      Västerbackar terräng
      Ålghaue backe
      Ålghaue Saknas
      Ålghaue backe
      Äsplunden åker
      Äspänge lund
      Äspänge änge
      Äspängsåkern åker
      Örklar åker
      Örklar åkrar
      Örklar äng, åkrar
      Örnstajnen sten
      Örnstenen sten

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.