ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hamra socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 6 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Eneviksudden udde    
  Enviken vik    
  Espebådan grund    
  *Röhunden grund    
  Stockviken vik    
  Stockviken vik    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.