ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fide socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 96 Bebyggelsenamn : 47 Naturnamn : 160
Fide sn Stora Ajgan äga Fide socken Ajkbacken backe
Fide sn Alvret äga Andarse gård Alvre alvarmark
Fide sn Askaker äga Ann-byen bebyggelse Anderse gift »lambgift» (foderhus för utegångsfår)
Fide sn Austerrum ägor Annböjen byalag Askåker åker
Fide sn Bandesaker äga Annexen bygd Austarböj konngännmöjr myr
Fide sn Bandsården udde /Se Austarböi gård Auster-rum slätt
Fide sn Bandsården udde Bostäde flge Auster-rum öppen plats
Fide sn /Se Basshalder Saknas Bredkvie gd Bandasåkar åker
Fide sn /Se Bassaldar häll- och grusmark /Se Braidkväie gård Bandasårdi udde
Anderse gdr Bostäde strandägor Bredkvie gård Bandesbacke backe
Anderse gård Bostäde strandägor /Se Båsman Sainas Torp ett f.d. båtsmanstorp Bandesåkar åker
Annbyn bebn /Se Bostäds terräng /Se Folkvede tomt Bandhaubacke backe
Bredkvie gdr Brajdan ägor Fride gård Bandhaude åker
Bredkvie gård Brakänge äga Fride gård Bandsårdi udde
Bredkvie gd /Se Burgstallar äga +Fäide-boen Saknas Bassaldar häll- och grusmark
Folkvide tomt Burgställaraker äga Gambergs ställe lägenhet Bassaldarbacke backe
Folkvide f.d. gård(?) Burgställarhagen äga Grannlaget namn på Österby och Fride gdar Basshaldar fält
Fride gd Burgsviken vik Hjörters-bod strandbod Battaräje två kullar
Fride gdr Burgsviken stor vik Kapelle kapell Björkakar åker
Fride gård Burgsviken vik Klockaregården plan Björklundsbacke backe
Fäide-boen Fide kyrka som riktmärke /Se Burgsviken vik Kvejböjen byalag Blantvarp (fiskeplats?)
Nygranne gdr *Bussvik stor vik Liljegrens ställe lägenhet Blautvarp notvarp
Nygranne gård Fagerbjörg äga Nygranne gård Blindkviar väg
Nygranne by /Se Fideholm äga (udde) Nöigranne gård Bostäde betesmark
Nygranne by /Se Fideholm terräng Odvalds gd Bostäde strandremsa
Odvalds gdr Folkvideåker äga Odvalds gård Bostäde utmark
Odvalds gård Frojgardsaker äga Odvalls gård Bostäds-enen skog av höga enbuskar
Odvalls gd:ar /Se Gifthagen äga Odvalds gård Bostädsård grund
Rommunds gd Gotthagen äga Odvalds Honngännmyr Saknas Brajdu åker
Rommunds gdr Grunnet udde Rommunds gård Brajdu åker
Rommunds gård Grunnet terräng Rommunds gård Brakaräng äng
Rommunds gårdar /Se Grönkälla källa /Se Sajnars torp torp Bredkvie-rum slätt
Rommunds gd:ar /Se (?) Guffaränge äga Siffride gård Brime sandbank
Siffride gdr Gylen liten vik /Se Sigfride gård +Brud-stainen stor sten
Siffride gård Gylhagen äga Siffride gd Bröjungs åker
Sigfride gårdar /Se Gylhagen äga Skolhuset Saknas Bur(g)ställar strandområde
Sigfride gd:ar /Se Gyli sankt område /Se Söddardals täppu avsöndring Bur(g)ställkvänni kvarn
?Västergårda gdr Gylrännu rännil /Se Tubod flge Bruställbro bro
?Västergårda by Gylvät äga Västergårde Lilla by Burställåkar åker
Västergårde, Lilla gdr Gylvät terräng Västergårda, Lilla gård Byksar två »tvärar» (tegar) med ett dike emellan
Västergårde, Stora gdr Hojgarden äga Västargarde gård +Båll-bygden grannelag
Västergårda gård ?Jordarve äga Västergårde Stora gd Böjänge äng
Österby gård Jordarfe äng o. åker Västergårde Stora gård Fagarbjerg åker
Österby gdr Kasare äng Västergårda, Stora gård Fejdholm udde
Österby gård Klauteraker äga Västargardböjen byalag Fide-holm strandområde
  Klauteränge äga Österby gård Folkaråkar åker
  Korsaker äga Österby Honngännmyr gd Framnos udde
  Kulhagen äga   Frojgärde äng
  Kulänge äga   Fråj-gärdet åker
  Kuske äga   Frojgärdsåkan åker
  Kvännhagen äga   Fånggard äng
  Kvännrum äga   Galtakar åker
  Käldaker äga   Galt-aker åker
  Käldaker äga   Gofaräng äng
  Kälke vik   Galten sten
  Kälke vik   Gotthagen hage
  Kälkshagen äga   Grundet udde
  Källingudd udde   Grunne grund
  Källingudd udde   +Gräsen el. Grauné udde
  Lajvikaker åker   Gyl mynning
  Lådaker äga   Gyl vik
  Massården S holme   Gylbod fiskeläge
  Massården udde (?)   Gyli sankt område
  Massården holme /Se   Gylrännu rännil
  »Meelhatte» tomt   Gylrännu bäck
  Möllaraker äga   Gylvät grund vattensamling
  (?) Nyländen äga   +Gårdar-äng Saknas
  Nymarken äga   +Gärde åker
  Nyslojte äga   Hagkviar f.d. väg s.k. skiftesväg
  *Petesträsk sjö?   Hajmåkar åker
  Pojraker äga   Hajm-änget äng
  Pojrhagen äga   Hajmängs-bryan vattenställe
  Pojränge äga   Hans-Pellars backe backe
  (?) Pudershagen äga   Hånngänn-myren myr
  Pumaker äga   Höjgarden f.d. äng nu odlad
  Pumaker äga   Jordare f.d. ängar
  Rummet äga   Judéen åker
  Rummet äga   Jårdare äng och åker
  »Rörängh» ängsmark   Jårdare åker
  *Slesvik bukt   Kasare äng
  Stäjnhagen äga   Kasare en äng
  Stapelhagen äga   Klautre äng
  Stapeludden udde /Se   Korsakar åker
  Staplar udde   Korsänge äng
  Storården holme   Kroklunde f.d. äng, nu åker
  Storården udde /Se   Krokvät skämtsam benämning på en boplats
  Stranden äga   Kuske åker och äng
  Strandhagen äga   Kusket f.d. äng, nu odlad mark
  Tubod terräng   Kvännhagen hage
  Tubode båtplats? /Se   Kvännränna plats
  Tuhagen gdar   +Kåkks-veiki vik
  Tuviken vik   Käldhagen hage med källa
  Tuviken sjö   Käldåker hage
  Tuviken sjö   Kälke vik
  DUBBELMATNING DUBBELMATNING   Kälken en bukt
  Udden udde   Kälken vik
      Kälken fiskeplats (»sättning»)
      Källingudden udde
      Känlänge äng
      Lai sänka i en äng
      Lajrikakar åker
      Lädåkar åker
      Massarehage hagmark
      Massårdi udde
      Millumgrunn grund
      Möllaråkar åker
      Nordargrunn ett grund
      Norrgrundsänden halvö
      Nöjländar äng
      Nöjmarki f.d. äng
      Nöjslojte f.d. sank ängsmark
      Rojrar stora hagmarker
      Rojråkar åker
      Rojränge äng
      +Rokaren stor sten
      Rudarsäng äng
      Rumakar åker
      Rummet slätt
      Råjrar skogsområde
      Räume öppen plats
      Räumåkar åker
      Sigfride bingen åker
      Smidakar äng
      Snäckhagen hagmark
      +Stain-häuse Saknas
      Stajnhagen hage
      Stainstu garden nu åker, förr boplats
      Stainstu hörnet nu åker, f.d. boplats
      +Stapel-udden hage
      Stapelårdi udde
      Staplar en udde
      Staplar strandhagen
      Staplehagen hage
      Staple-ård stenigt grund
      Store utgju åker
      Storhagen hage
      Storårdi udde
      Strandhagen hage
      Styvlu en hage
      Sudargrunn grund
      Sudarhagen hage
      Svejnhagen hagmark
      Svältu åker
      Tjocke betesmark
      Tubod fiskeläge
      Tubod fiskeläge
      Tuhagen åker
      Tuhagen hage
      Tuviken vik
      Udden udde
      +Vajts-kull-backe Saknas
      +Vingle-aker (nu Austar-skar) Saknas
      +Vinglå utmark
      Västaråkar åkrar, delvis bebyggda
      Västergårde aurar öppen plats kring landsvägen
      Åjdtväri teg med litet foder på
      Älls-gärdar åker
      +Äu-länder kulle
      Äuthagen stor hage
      Örkle f.d. boplats, nu bastu

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.