ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grötlingbo socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 120 Naturnamn : 175 Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 235
Grötlingbo sn Ajkstfit åker Grötlingbo socken Abborrvarpe notvarp
Grötlingbo sn /Se Ajkstfit ägomark Grötlingbo sn Aiksfit åker
Grötlingbo sn Ajkstskär skär Grötlingbo socken Ajksfit åker
Grötlingbo sn Ajnaker äga Grötlingbo sn Aikstfitbacke ås
Grötlingbo sn Alvet äga Grötlingbo socken Aiksthälli gråsten
Grötlingbo sn Alvret terräng Grötlingbo sn Aiksthälli Saknas
Grötlingbo sn Alvet äga Grojtlingar inbyggarbeteckning Aikstskär skär
Grötlingbo sn Alvret terräng Gröttinge inbyggarbeteckning Ajgu åker
Grötlingbo sn /Se Angantyrs rojr fornlämning grötlinge inbyggarbeteckning Ajnor ägor
Grötlingbo sn /Se Austerbod terräng Anhalten Saknas Ajnar åker
Botvide gdr Austerviken sjö Aurbryan Saknas Ajnesakar åker
Botvide gård Austården holme /Se Bellske, se 1 Bölske gd Alakar åker
Botvide gd:ar /Se Banken terräng Botvide gd Albarsakar åker
Brunns gdr Bankvät sjö(?) Botvide gård Alvarhagen hage
Brunns gård Bansården grundrygg /Se Botvide gd Alvre hällmark
»Bryungs» ängsmark /Se Bassaldar häll och grusmark /Se Brunns gård Angantyrshög stenrös
Bryungs gård Billstädar äga /Se Bälshage gård Anka-Tyrs-hög stenrör
Bälshage gård /Se Billstädar äga /Se Bölske gd +An- el Arnsitu backe
Bälshage gd /Se Bilstädar äng med kämpagravar, åker /Se Bölske gård Arkänge f.d. äng, nu odlad jord
Bälshage by /Se Bilstäder, se Bilstädar äng, åker /Se Dals gd Askvarpe notvarp
Bölske gdr Bodkrok vattensamling Dals gård Aurbacken notvarp
Bölske gård Bodkrok göl Domerarve gd Ausare äng
Bölske gd /Se Bodlunden terräng Domerarve gård Austarbod fiskläge
Dals gd Bolsänge äga Frigsarve by Austarväjki vik
Dals gdr Bonsare åker /Se Frigsarve gård Austarviken vik
Dals gård Branstården stenblock /Se Frigsarve gd Austreängar åker
Domerarve gdr Byänge, Lilla äga Fricksarvi inbyggarbeteckning Backsletar åkrar o. hage med kalkstensbrott
Domerarve gård Carlsäng äga /Se Gansarve gd Banken slåtter och betesmark
Frigsarve gdr /Se Dorvgrunn holme *Gansarve gård Basshaldarbackar backar
?Frigsarve gdr Dävingen samfäld mark (sandfält) Gansarve gård (nu styckad) Bilstädar åker
Frigsarve gård Espebriten grund /Se Hallinge gård Blastajn notvarp
Frigsarve gd:ar /Se »Fibo engar» förr ägomark /Se Kattlunds gård Bodlunden lund
Friggsarve gd:ar /Se Flunting fiskläge Kattlunds gd Bodlunsvarp notvarp
Frigsarve gdr /Se Flunting udde Kauparve gd Bohaken notvarp
Frigsarve gd:ar /Se Flunhugsården stenblocksanhopning /Se Koparve gård Boloänge äng
Gansarve förr? gd Gamlebro udde, vikar *Linga gård Bons-äre åker
Gansarve gård Gamlebro udde(?) Linge gård Bottviden notvarp
Gansarve lht /Se Gansviken vik Lotsstationen Saknas Braustårdi rev
Gråitlingen fiskares benämning på Grötlingbo kyrka /Se Gansviken vik Lunde gd Brunnraudar vattenställe
Hallinge gdr Gansviken vik Lunde gård Brunnraudai helsovatten
Hallinge gård Gansviken vik Lunds gård Brännvinsvarpe notvarp
Hallinge gd:ar /Se Gansviken vik Mattisetomt gd Bröjkvejar väg
Kattlunds by Gansviken vik Mårtens gård Bälshagänge åker
Kattlunds by Gansviken vik /Se Norrkvie gd Böjakar åker
Kattlunds by Gansviken vik /Se Norrkvie gård +Böi-änge Saknas
Kattlunds gdr *Gantevik, se Gansviken vik Prästgården Saknas Digarakar åker
Kattlunds gård Garn f.d. hamn /Se Roes gård +Dimms-akar m hård lera
Kauparve gd Gatänge äga Roes gd Djaupvarpe notvarp
Kauparve gdr Givkrok vik Rojrhage Saknas Domerarvegrund Saknas
Koparve gård Grönkälla källa /Se Rombs, se 1 Rums gd Dorvegrund holme
?Larsarve gd Grötlingboholmen ö Ronnings gård Dävingen sandfält
Linge gd Grötlingboholmen ö Rovalds gd Dävingen område
Linge gd Grötlingboholmen ö Rovalds gård Estskär Saknas
Linge gård Grötlingboholme kummel kummel Rums gd Flunting fiskläge
Linge nu obebyggd gd /Se Grötlingboudden udde Rums gård Fluntinge äga
Linge (nu försvunnen) gård /Se Grötlingboudd udde Sallmunds gård Fristakar åker
Lunda gård Gullbacken Saknas /Se Sandes gård Fristakarbacke backe
Lunde gdr Gullbjännar åker o. äng Sigsarve gd +Fru-kusten notvarp
Lunds gdr Gullbjännar ägomark Sigsarve gård +Galte-gärde Saknas
Lunds gård Gärtrudsbröjä bröjå (vattenhål) /Se Skolan Saknas Gambro gammal lastbro
Mattisetomt gd Gässlan terräng Skradarve gd Gambrorängi notvarp
Mårtens gd Hagården stenblock /Se Skradarve gård Gansviken vik
Mårtens gd Hajmmyr äga Sles gd Gansväjk vik
Mårtens gård Hallstädar äga /Se Sles gård Gatåkar åker
[?Norr-]Kvie gd Hallstädar äga /Se Smiss gd Gatänge äng
Norrkvie gdr Haltarve ägonamn /Se Smiss gård +Gaute-räum Saknas
Norrkvie gård Innerholmen holme Stenstugu gård Giftgärde åker
Nymans förr? beb. *Innerholmen, resp. Grytlingboholm, Inre ö Suderkvie gd Giftänge äng
Nymans gård *Kattlundsfläckar ängsmark /Se Sudarkvie gård Givkrok bukt
Roes gd Kattlunds forngård gammal gård, muséum /Se Uddvide gd Grauthul notvarp
Roes gd Klasen udde Uddvide gård Grauthule notvarp
Roes gdr Koård udde med grund Viges gård Grindänge äng
Roes gård Koård udde Viges gd Grunnsrängi notvarp
Roes gd /Se Koård stenblock /Se Väiges gård Gubben notvarp
Rombs gård Krakskär holme   Grushällar stenrös
Rombs gd /Se Krakskärsviken vik   Grållen notvarp
Rombs gd /Se Krakskärsviken vik   Grötlingboholmen Saknas
Ronnings gdr Lambhagen äga   Grötlingboudd, se Udden Saknas
Ronnings by /Se Lejgyli vik /Se   Gullbacke backe
Rovalds gd Lillsund vik   Gullbjännar åker och äng
Rovalds gdr Lillsund vik   Gäddvarp notvarp
Rovalds gårdar /Se Linge myr myr /Se   +Gässlu jordst.
Rovalds gd:ar /Se Lingen skog /Se   Gässlu vik
Rums gd Lingen skog /Se   Hagårdrängi notvarp
Rönnings gård Lingen skogsområde /Se   Hajmakar åker
Sallmunds gdr Lingmyr myr   Hajmakaskog skog
Sallmunds gård Lingmyr ägomark, f. myr   Hammargärde hagmark
Salmunds by /Se Lingmyr ägomark, f. myr   Hansavallen idrottsplats
Sandes gdr Lojstahajd hed   Humlegardsakar åker
Sandes gård (?)Lovier äga   +Håp-rum ställe
Sigsarve by /Se Lovier äga /Se   Indaholmen holme
Sigsarve gdr Lundhagen äga   Jaulakar åker
Sigsarve gård Läggärde åker   Juden notvarp
Sigsarve gd /Se Myrhagen äga   Kalltäppu äga
Sigsarve gd /Se Myränge äga   Kalvbacken backe
Sigsarve gd /Se Nordergrunnsården stenblocksanhopning /Se   Kasselgärde äng
Sigsarve gdr /Se Nybro brygga   Kasselgärde Saknas
Sigsarve by /Se Nybro udde(?)   Kastlegärde äga
Sihlaihs arfa, se Sigsarve by Nyåker betesmark   Kattlundsbod notvarp
Skradearve gdr Rakareården stenblock /Se   Kattlundskvejar byggdeväg
Skradarve gård Romdarfveåker åkrar m.m. /Se   Kippu notvarp
Sles gdr Rondarveaker äga   Klasen backe
Sles gård Ronningsbod fiskebod   Klasen notvarp
Sle(e)s gd:ar /Se Ronningsbod terräng   Krakskär holme
Smiss gdr Rullbacken terräng   Kulakar åker
Smitts gård Rullen udde   Kulakrar åkrar
Stenstugu gdr Rullen udde   Kular sandstensbrott
Stenstugu gård Rummet äga   +Kåll-lunden ställe i Viges
[Suder-]Kvie gd Rummet terräng   Kårång varp
Suderkvie gdr Rumvät vattensamling   +Källgärdsrum ställe i Viges
Söderkvie gård Rumvät göl   +Källing- el.Trätu-stainarne gråstenar
Suderkvie byar /Se Ryggstädar äga /Se   Käutänge åker (f.d. äng)
Uddvide gd Ryg(g)städar äga /Se   Lagerlingen f.d. flyktingläger
Uddvide gdr Råndre åkrar m.m. /Se   Lagerlingen festplats
Uddvide gård Rånndare åkrar m.m. /Se   Lejkstajn sten
*Vetaborg gd? »Rörängh» ängsmark   Lejkstajnsrängi notvarp
Vetæbergum Saknas /Se Sallmundshage äga   Lejlgyli notvarp
Viges gdr Sallmundshage terräng   Lejlsund notvarp
Viges gård Sandbjärg äga   Lejlvarpi notvarp
Viges gd /Se Sandården holme   Lillgången inlopp
  Sandården holme /Se   Lillrum del av Rumme
  Sigsarveård stenblock /Se   Lingen f.d. flyktingläger
  Sikhagen hage   Lingen skogsområde
  Själgang udde   Lingmyr myr
  Själgangsviken vik   Lingmöjr myr
  Skoghagen äga   Läggärde åker
  Skoghagen hage   Mågnakar åker
  Slesbod terräng(?)   Magnänge äng
  Smabritar grund /Se   Majstarakar åker
  Snäckhagen hage med skeppsättning /Se   Manshagen äng
  Sparbanken äga   Mattestomt åker
  Stäjnhagen äga   +Munk-akar m hård lera
  Stanghojgård äga   Måjholmsrängi stenrös
  Stapelhagen äga   Mälar åker
  Stapelhage hage   Möjrhagen hage
  Stapeludden udde   Norrkvejeakar åker
  Stapeludden udde   Nöjakar åker
  Stapelård grund /Se   Nöjåkar åker
  Stapleård udde /Se   Nöjbro gammal lastbro
  Storgyli vik /Se   Nöjbrorängi notvarp
  Storhagen äga   Nöjgärde åker
  Storhagen äga   Nöjmandasparken notvarp
  Storhagen terräng   Odmansakar åker
  Storhagen hage   Olesakar åker
  Storsund vik   Ostvall notvarp
  Storsund vik   Pankar äng
  Strandhagen äga   Rajs notvarp
  Sudargyl vik /Se   Rakstajnsklimpen notvarp
  Sumpan terräng(?)   Rakstajnsvarpe varp
  Tobbisården stenblock /Se   Raudhälli sten
  Tuttar ö   Rojrar område med stenrösen
  Tutten och Utstuård holmar   Rojrhagen hage med stenröse
  Tuttlandsården udde med ö och grund   Rondare ägor med dålig sandjord
  Tuttlandsården holme   Rondaråkrar åkrar
  Tuttlandsården holme /Se   Ronningsskog skogsväg
  Tynnhagen äga   Rovallsrum trakten omkring Rovalds
  Tynnhagen terräng   Rullbacken backe
  Tärnård skär   Rullrängi notvarp
  Tärnård holme   Rumme slätt
  Tärnården holme /Se   Råjrar hagmark
  Uddaker äga   Råndre åker
  Udden äga   Räume alvar
  Uddhagen äga   Röjrakan åker
  Uddvidehage äga   Sallmundshage äga
  Uddvidehage terräng   Salsten sten
  Uddvide skär skär   Sandbajtningi hage
  Utården grund   Sandbjärgar ägor
  Utården holme   Sandesrum öppen plats
  Utård övervattensgrund /Se   +Sand-räng el. Sandr-äng äng
  Utården grund /Se   Sandårdi rev
  Vadet sund   +Saus´-kveie väg
  Vidangar äng   Sejkhagen hagmark
  »Widängen» ägomark   Sekstajn sten
  »Wijdangen» ägomark   Sekstajnsvarpe notvarp
  Visgärde äng /Se   Sibbjängar åker
      Själgang vik
      +Skaid-gards-räum Saknas
      Skoghagen hage
      +Skradare, Strandhagen Saknas
      Skradarvebroar väg
      Slesbod fiskläge
      Slesviken vik
      Sletvarpe notvarp
      Sletänge åker
      Slåjtu hage och åker
      Smabritar grund
      Smalyckar äng
      Stajnhagen hage
      Standrängi bukt
      Stanghojgarden äga
      Stapelhagen hage
      Staplar hagmark
      Staplar utmarker på grusjord
      Stenbacken backe
      Storakan åker
      Storböjänge äng
      Storgyli notvarp
      Storgyli notvarp
      Storgången inlopp
      Storrum, se Rumme del av Rumme
      Storsund notvarp
      Strandkvejar väg
      Stuu notvarp
      Sudargyl notvarp
      Sumphalsen ränna
      Sumpu träsk
      Svarthule notvarp
      Svartkvejar väg
      Svarträngi notvarp
      +Såids-hagen m hård lera
      Såjshagen hagmark
      +Tarmen åkerstycke
      Tavle äng
      Tuttar grund
      Tuttränge notvarp
      Tynnar hage och åkrar
      Täppu notvarp
      Udden udde
      Uddåker åker
      Utakar åker
      Utårdi grund
      Vade grund
      +Vambi Saknas
      Vedangar äng
      Vedänge äng
      Vejsgärde åker
      Vejthälli notvarp
      Vidänge äng
      +Vigan slätt
      +Vige-häuse Saknas
      +Vis-gärde äng
      Väigaslått el. Väiga grushögar och lämn. efter murar
      Västreängar åker
      +Äutest-årdi udde
      Öman notvarp

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.